DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 4 instruction manual

533444-24 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DW745
1. ábra
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
2. ábra
q
r
l
h
m
n
s
t
u
v
i
j
2
w
3. ábra
4. ábra
e
t
t
aa
z
aa
5. ábra
6. ábra
cc
bb
ee
dd
7. ábra
g
8. ábra
k
gg
ff
hh
ii
f
9. ábra
jj
m
kk
3
10. ábra
11. ábra
o
mm
pp
oo
ll
r
12. ábra
13. ábra
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
15. ábra
14. ábra
n
s
p
16. ábra
tt
4
uu
17. ábra
18. ábra
19. ábra
20. ábra
ww
yy
xx
vv
5
ASZTALI FŰRÉSZGÉP
DW745
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Motorteljesítmény (felvett)
Motorteljesítmény (leadott)
Üresjárati fordulatszám
Fűrésztárcsa átmérője
Fűrésztárcsa furata
Fűrésztárcsa vastagsága
Hasítókés vastagsága
Vágásmélység 90°-nál
Vágásmélység 45°-nál
Hasító kapacitás
Befoglaló méretek
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
Biztosítékok:
Európa
E.K. és
Írország
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1850
970
3800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1700
820
4800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
96
3
109
dB(A)
3
3
V
10 amper, hálózati
3 amper, a csatlakozódugóban
TARTSA SZEM ELŐTT: Be- vagy kikapcsolás
közben rövid idejű feszültségingadozások
előfordulhatnak. Ha a közüzemi kisfeszültségű
áramellátás nem megfelelő, az arra kapcsolt más
készülékeknél teljesítményromlás léphet fel.
Ha a rendszer impedanciája 0,25 ohmnál kisebb,
nem kell zavarokra számítani. A gépekhez
használt csatlakozóaljzatokat 16 amperes, lomha
kioldású megszakítóval kell védeni.
6
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet
jelöl, amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig, majd őrizze meg ezeket az útmutatásokat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Általános biztonsági szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Mérlegelje a munkaterület környezetét is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. Világítsa ki jól
a munkaterületet (250–300 Lux).
Ne használja a szerszámot tűz- vagy
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
DW745
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti
használat során (pl. a levegő magas
páratartalma esetén, fém forgácsolásakor,
stb.) az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló (Fi-relé) használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító
kábelhez, tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor
nem használja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.01.11.
Biztonságtechnikai előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos
szerszámok használatakor a tűz,
áramütés, és személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
be kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, amelyek többek között
a következők.
A használaton kívüli szerszámot száraz
helyen és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse a szerszámot.
A szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat,
ne használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett.
A szerszámokat csak rendeltetésszerűen
használja, pl. faágak levágásához vagy
gallyazáshoz ne használjon körfűrészt.
7
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert,
mert ezek beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe. Szabadban való
munkavégzéshez csúszásmentes lábbeli
viselése ajánlatos. Hosszú hajhoz viseljen
hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő maszkot, amikor
olyan műveletet végez, amely por vagy
repülő részecskék keletkezésével jár. Ha
fennáll ezen részecskék felforrósodásának
veszélye, viseljen hőálló kötényt is. Mindig
viseljen hallásvédőt. Mindig
viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
11. Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje
olajtól és hőtől. Soha ne a kábelnél fogva
vigye a gépet.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mintha a kezében tartaná
a munkadarabot, mivel így mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Kerülje a rendellenes testtartást,
és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig élesen
és tisztán. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Rendszeresen
vizsgálja át a szerszámot,
és ha sérült, márkaszervizzel javíttassa meg.
A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon
és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
tartozékok (pl. fűrésztárcsa, fúrószár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
8
16. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépen.
Váljon szokásává annak ellenőrzése, hogy
eltávolította-e a szerelőkulcsokat a gépről,
mielőtt dolgozni kezd vele.
17. Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot áram alá helyezi.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Szabadban
végzett munkához csak kültéri használatra
készült és ennek megfelelő jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha alkoholos vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e, és
rendeltetésszerű használatra alkalmasak-e .
Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, esetleg előforduló
töréseiket és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a szerszám használatát.
A sérült védőburkolatot vagy más alkatrészt
márkaszervizzel meg kell javíttatni vagy
ki kell cseréltetni, hacsak ez a kezelési
útmutató másképpen nem rendelkezik.
A hibás kapcsolót márkaszervizzel
cseréltesse ki. Ne használja a szerszámot,
ha a kapcsoló nem működőképes. Soha ne
próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást
csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági
előírások fűrészpadokhoz
• Ne használjon a hasítókésnél vastagabb
fűrésztárcsát, illetve a fogak szélessége
ne legyen keskenyebb a hasítókés
vastagságánál.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a megfelelő
irányban forog-e, és a fogak a fűrészasztal
eleje felé mutatnak-e.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy minden
leszorító fogantyú rögzítve van-e.
• Győződjön meg arról, hogy a fűrésztárcsa
és rögzítőkarimák tiszták, és a gallér
bemélyedéses oldala fekszik neki
a tárcsának. Erősen húzza meg
a hajtótengely-anyát.
• Tartsa a fűrésztárcsát élesen és megfelelően
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy a hasítókés a tárcsától
megfelelő távolságra van-e beállítva:
legfeljebb 5 mm-re lehet.
• Felszerelt felső és alsó védőburkolat nélkül
soha ne használja a fűrészt.
• Ügyeljen arra, hogy egy testrésze se legyen
a fűrésztárcsával egy vonalban. Ellenkező
esetben személyi sérülést szenvedhet.
A fűrésztárcsa bármelyik oldalára állhat.
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Mindig használjon tolórudat a munkadarab
előtolásához, és vágás közben ne tegye
a kezét a fűrésztárcsához 150 mm-nél
közelebbre.
• Kizárólag a megadott feszültségen
üzemeltesse.
• Ne kenje a fűrésztárcsát, amíg az forgásban van.
• Ne nyúljon a fűrésztárcsa mögé.
• Ha nem használja, mindig a helyén tartsa
a tolórudat.
• Ne álljon rá a gépre.
• Szállításkor ügyeljen, hogy a fűrésztárcsa
felső része fedve legyen
(pl. a védőburkolattal).
• Ne a védőburkolatnál fogva mozgassa vagy
szállítsa a gépet.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek a gépnek
speciálisan kialakított tápkábele
van (Y típusú kiegészítés).
Ha a tápkábel sérült vagy más hibája
van, csak a gyártóval vagy megbízott
márkaszervizzel cseréltesse ki.
• Ha kopott vagy sérült az asztalbetét
(garatlemez), azonnal cserélje ki.
• Ellenőrizze, hogy a munkadarab
megfelelően alá van-e támasztva. A hosszú
munkadarabokat még külön is támassza alá.
• Ne nyomja a fűrésztárcsát oldalirányban.
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet.
Ez a gép nem ilyen munkához készült.
• Ne használjon csiszolókorongot vagy
gyémánt vágókorongot.
• Ne használja bemetszésre vagy hornyolásra.
• Baleset vagy géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki, és húzza ki a dugaszt
a konnektorból. Jelentse a hibát és
helyezzen megfelelő jelzést a hibás gépre,
hogy senki ne használja.
• Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni
rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
MINDIG kapcsolja ki és áramtalanítsa
a gépet. Távolítsa el a munkadarabot, és
ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa szabadon
forog-e. Kapcsolja be újból a gépet, és
kezdjen új vágást kisebb előtoló erővel.
• Fa fűrészelésénél mindig csatlakoztasson
porelszívót a fűrészhez.
• SOHA ne is próbáljon lazán egymásra
helyezett munkadarabokat vágni, mert
a szerszám visszarúghat, és elveszítheti
felette az uralmát. Minden munkadarabot
biztonságosan támasszon alá.
FŰRÉSZTÁRCSÁK
• Fa fűrészelésénél mindig csatlakoztasson
porelszívót a géphez.
• A tárcsa maximális megengedett
fordulatszáma mindig legalább egyenlő
legyen a szerszám adattábláján feltüntetett
üresjárati fordulatszámmal.
• Ne használjon olyan fűrésztárcsát, amelynek
méretei nem felelnek meg a Műszaki adatok
cím alatt megadott méreteknek.
Ne használjon távtartót a korongnak
a hajtótengelyre illesztéséhez. Fa vagy
hasonló anyagok fűrészeléséhez csak
a kézikönyvünkben megadott, az EN 847-1
szabványnak megfelelő fűrésztárcsákat
használjon.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentett fűrésztárcsa használatát.
• Ne használjon high steel (HS) fűrésztárcsát.
• Ne használjon deformálódott, repedt vagy
sérült fűrésztárcsát.
• A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
9
• Fűrésztárcsák és durva felületű anyagok
kezelése közben mindig viseljen
védőkesztyűt. A fűrésztárcsákat lehetőleg
a tokjukban kell hordozni.
Tartsa kezét távol a vágási területtől
és a fűrésztárcsától.
Fogási pont.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok minden fűrész
használatával együtt járnak:
- a forgó részek érintésétől származó
sérülések
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
- Halláskárosodás.
- A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének
megérintése miatti sérülés veszélye.
- A fűrésztárcsa fedetlen kézzel végzett
cseréje közben bekövetkező sérülés
veszélye.
- Ujjak becsípődésének veszélye
a védőburkolatok kinyitásakor.
- A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különösen tölgy, bükk és MDF
anyagok fűrészelésénél.
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
- a vágandó anyag
- a fűrésztárcsa típusa
- az előtoló erő
- a gép karbantartása
A pornak való kitettség mértékét a következő
tényezők kedvezőtlenül befolyásolják:
- kopott fűrésztárcsa
- 20 m/s-nél kisebb kapacitású porelszívó
- nem pontosan irányított munkadarab
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 részben összeszerelt gép
1 párhuzamvezető szerelvény
1 gérvezető
1 fűrésztárcsa
1 felső védőburkolat
1 garatlemez
1 fűrésztárcsa kulcs
1 szerszámbefogó kulcs
1 porelszívó adapter
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót
a. Üzemi kapcsoló
b. Áramkör-megszakító visszaállító gombja
c. Kéz számára kialakított bemélyedés
Viseljen hallásvédőt
d. Asztal
e. Fűrésztárcsa
f. Hasítókés
Viseljen védőszemüveget
g. Felső védőburkolat
h. Védőburkolat porelszívó kimenete
Viseljen légzésvédőt.
10
i. Fő porelszívó kimenet
j. Porelszívó adapter
k. Garatlemez
l. Párhuzamvezető
m. Párhuzamvezető retesze
n. Munkadarab-támaszték/keskeny
párhuzamvezető (tárolási helyzetben látható)
o. Párhuzamvezető skála jelzője
p. Finombeállító gomb
q. Kombinált emelés- és dőlésszög-vezérlő
kerék
r. Szögütköző karja
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
u. Tolórúd
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
v. Állítható hátsó láb
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
s. Sínretesz kar
t. Fűrésztárcsa-kulcs
w. Gérskála
x. Gérskála rés
y. Gérvezető
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
Az Ön DW745 asztali fűrészgépe faanyagok,
fából készült termékek és műanyagok hasítására,
keresztvágására, ferdevágására és gérvágására
készült. Ezt a szerszámot fűrészt 250 mm
átmérőjű karbidhegyű fűrésztárcsával történő
használatra terveztük.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Hosszabbító kábel használata
A DW745 asztali fűrész professzionális
elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk
vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetett feszültségnek.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza
30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást végez vagy módosít,
illetve mielőtt javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 61029 szabványnak megfelelően
11
Kicsomagolás (1., 2. ábra)
• Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot
a fűrészről.
• A fűrész teljesen össze van szerelve,
a párhuzamvezető és a felső védőburkolat
kivételével.
• Az összeszerelést az alábbiak szerint fejezze
be.
• Tegye a tolórudat (u) a gép jobb oldalán
kialakított helyére (2. ábra).
• Állítsa be a hátsó lábakat (v) úgy, hogy az
asztal (d) minden irányban szintben álljon.
• Teljes mértékben csévélje le a hálózati
kábelt.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ha nem használja, mindig
a helyén tartsa a tolórudat.
• A konnektorba csak akkor
dugaszolja, mielőtt dolgozni kezd
vele.
Fűrésztárcsa felszerelése
(1–4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Figyeljen arra,
hogy a gép ne legyen a konnektorra
dugaszolva.
FIGYELMEZTETÉS: Az új
fűrésztárcsa fogai nagyon élesek,
ezért veszélyesek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsát
a jelen fejezetben leírt módon KELL
cserélni. CSAK a műszaki adatoknál
felsorolt fűrésztárcsát használjon.
A DT4226 típust ajánljuk. SOHA ne
szereljen fel más fűrésztárcsát.
• A vezérlő kereket (q) az óramutató járásának
irányában forgatva emelje fel a fűrésztárcsa
befogóját a legfelső helyzetébe (1. ábra).
• Helyezze a fűrésztárcsát a tengelyre,
ahogyan a 3. ábrán látható. A külső
karimának (z) van egy 30 mm-es
kiemelkedése, amely beleillik a fűrésztárcsa
furatába. Figyeljen arra, hogy a fogak hegye
az asztal elejénél lefelé mutasson.
• A villáskulccsal tartsa a tengelyt, és
a szerszámbefogó kulcsot az óramutató
járásának irányában forgatva húzza meg
a hajtótengely-anyát (aa) (4. ábra).
• A fűrésztárcsa leszereléséhez ugyanezen
lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
12
FIGYELMEZTETÉS: Fűrésztárcsa
cseréje után mindig ellenőrizze
a párhuzamvezető mutatóját és
a hasítókést.
Fűrésztárcsa beállítása
(1., 5. ábra)
Az optimális teljesítmény érdekében
a fűrésztárcsának a gérrésekkel párhuzamosnak
kell lennie. Ezt a beállítást a gyárban már
elvégeztük. Az újraállítást így végezze:
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• 10 mm-es imbuszkulccsal enyhén lazítsa
meg a konzol rögzítőit (bb) (5. ábra).
• Addig állítsa a konzolt (cc), amíg
a fűrésztárcsa párhuzamos nem lesz
a gérskála résével (x) (1. ábra).
• Húzza meg a konzol rögzítőit (bb) 11 Nm
nyomatékkal (5. ábra).
A fűrésztárcsa magasságának
állítása (1. ábra)
A fűrésztárcsa emelhető és leengedhető
a kombinált emelés- és dőlésszög-vezérlő kerék
(q) forgatásával.
• Ügyeljen arra, hogy a fűrésztárcsa három
legmagasabban álló foga fűrészelésnél csak
éppen hogy áthatoljon a munkadarabon.
Ezzel biztosítja, hogy minden pillanatban
a lehető legtöbb fűrészfog vesz részt az
anyag eltávolításában, és így optimális lesz
a teljesítmény.
A hasítókés felszerelése
(1., 6. ábra)
• A tárcsa magasság-állító kerekét (q) az
óramutató járásának irányában forgatva
emelje fel a fűrésztárcsa befogóját a legfelső
helyzetébe (1. ábra).
• A mellékelt kulccsal lazítsa ki a zárócsavart
(dd) néhány fordulattal (6. ábra).
• Nyomja befelé és tartsa a csavart (dd), hogy
a rugós szorítószerkezet kioldódjon.
• Igazítsa a rést (ee) a csavarhoz (dd), majd
illessze be a hasítókést addig, amíg a rés
teteje a gombra nem támaszkodik.
• Engedje el a csavart (dd), majd a mellékelt
kulccsal húzza meg szorosan.
FIGYELMEZTETÉS:
• Amikor már kellően be van állítva,
a hasítókés egy vonalban áll
a fűrésztárcsával az asztal
lapjánál és a tárcsa felső
részénél. Szintező vonalzóval
ellenőrizze minden dőlésszögnél
és fűrésztárcsa magasságnál.
• A javasolttól eltérő helyzetben ne
próbálja rögzíteni a hasítókést.
A hasítókésnek legalább 2,0
mm-re kell lennie a fűrészfogaktól.
• A felső védőburkolatnak (g)
a hasítókésre történő helyes
felszerelése és beigazítása
a biztonságos üzemeltetés
szempontjából létfontosságú!
• A műszaki adatoknál
megadottaktól eltérő, 2,3 mm-es
vastagságú hasítókés felszerelése
tilos.
Rögzítés munkapadhoz
(2. ábra)
• A gép vázán az egyes oldalakon lévő lábak
(v) között van két furat, amelyeken keresztül
munkapadra lehet rögzíteni a gépet. Átlósan
használja ezeket a furatokat.
• A könnyebb kezelhetőség végett rögzítse
a gépet egy legalább 15 mm vastag rétegelt
lemezre.
• A rétegelt lemez a használat közben
a munkapadhoz szorítható. Így a leszorítók
kioldásával könnyebb lesz a gépet hordozni.
A garatlemez felszerelése
(7. ábra)
• Igazítsa el a garatlemezt (k) az ábra szerint,
majd illessze a garatlemez hátulsó füleit az
asztal hátulján megtalálható furatokba.
• Nyomja lefelé a garatlemez elejét.
• A garatlemez eleje az asztallap szintjében
vagy valamivel alatta legyen. A hátuljának
az asztal szintjében kell lennie. A négy
állítócsavarral (ff) állíthatja.
• Csavarja a zárócsavart (lásd a 7. ábra
betétképét) 90°-kal az óramutató járásának
irányába, hogy a garatlemez a helyén
reteszelődjön.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja a gépet garatlemez nélkül.
Ha kopott vagy sérült a garatlemez,
azonnal cserélje ki.
A felső védőburkolat
felszerelése (8. ábra)
• Rögzítse a védőburkolatot (g) a hasítókéshez
(f) a csavarral (gg).
• Tegye az alátétet (hh) és a szárnyas anyát
(ii) a csavar másik végére, és húzza meg.
A párhuzamvezető felszerelése
(9. ábra)
A párhuzamvezető kétféle helyzetbe állítható
a jobb oldalon (az 1. helyzet: 0 mm-től 51 cm-ig)
hasításhoz, a 2. helyzet: 10,2 cm-től 61 cm-ig
hasításhoz), az asztali fűrész bal oldalán pedig
egy helyzetbe állítható.
1. Oldja ki a párhuzamvezető reteszeit (m).
2. A párhuzamvezetőt ferde szögben tartva
igazítsa össze a helyzetbeállító csapokat
(első és hátsó) (jj) a párhuzamvezető felső
réseivel (kk).
3. Csúsztassa rá a felső réseket a csapokra,
és forgassa a vezetőt lefelé, amíg rá nem
fekszik a sínekre.
4. Az első és hátsó reteszek (m) zárásával
rögzítse a vezetőt a sínen.
A vezető beállítása
a fűrésztárcsával párhuzamos
helyzetbe (1., 9. ábra)
A vezető gyárilag be van állítva. Ha újra kell
állítani, a következő módon végezze:
• Állítsa a fűrésztárcsát a legfelső helyzetébe.
• Vegye le a felső védőburkolatot (g).
• Állítsa a dőlésszöget 0°-ra.
• Oldja ki a sín rögzítőkarját (s).
• Mozgassa addig a vezetőt (l), amíg el nem
éri a fűrésztárcsát.
• Ellenőrizze, hogy a vezető párhuzamos-e
a fűrésztárcsával.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Imbuszkulccsal lazítsa meg a vezető
állítócsavarját (jj), a vezetőt a vezetősínhez
helyezve.
• Állítsa a vezetőt a fűrésztárcsával
párhuzamosra.
• Húzza meg az állítócsavart.
• Reteszelje a sín rögzítőkarját, és ellenőrizze,
hogy a vezető párhuzamos-e
a fűrésztárcsával.
13
• Ügyeljen arra, hogy beállítás után
visszategye a fűrésztárcsa védőburkolatát.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a hajtókerék
szerelvénynek nincs elegendő szabad
útja, juttassa el a gépet egy DEWALT
márkaszervizbe.
A párhuzamvezető skála
beállítása (10. ábra)
A vezető skálája csak akkor mutat pontosan,
ha a vezető a fűrésztárcsa jobb oldalára van
szerelve.
• Ellenőrizze, hogy a párhuzamvezető jelzője
(o) a skála nulla pontjára mutat-e, amikor
a vezető éppen csak hozzáér
a fűrésztárcsához. Ha a jelző nem pontosan
nullát mutat, lazítsa meg a csavarokat (ll),
majd mozgassa a mutatót úgy, hogy 0-ra
mutasson, és húzza meg a csavarokat.
A szögütköző és a mutató
beállítása (1., 11., 12. ábra)
• Állítsa a fűrésztárcsát a legfelső helyzetébe.
• Felfelé és jobbra tolva oldja ki a szögütköző
karját (r).
• Lazítsa meg a szögütköző csavarját (mm).
• Helyezzen derékszögű vonalzót (nn)
az asztallapra, és állítsa felfelé
a fűrésztárcsához (e).
• A szögütköző karjával (r) állítsa
a dőlésszöget, amíg a fűrésztárcsa pontosan
nem illeszkedik a derékszögű vonalzóhoz.
• Húzza meg a szögütköző karját (r).
• Addig forgassa a szögütköző bütyköt (oo),
amíg az stabilan nem érintkezik
a csapágyházzal.
• Ellenőrizze a szögütköző skáláját. Ha állítás
szükséges, lazítsa meg a mutató csavarját
(pp), és állítsa a mutatót 0°-ra.
• Húzza meg a mutató csavarját (pp).
• Ismételje meg a műveletet 45°-nál a 45°
dőlésszöghöz, de ne állítsa a mutatót.
• Húzza meg a szögütköző csavarját (mm).
A gérvezető állítása
(1., 13. ábra)
• A gérvezetőt (y) a fűrésztárcsától balra lévő
résbe szerelje.
• Lazítsa meg a zárógombot (qq).
14
• Helyezzen derékszögű vonalzót (nn)
a vezető (y) és a fűrésztárcsa (e) közé. Lásd
a 13. ábrát.
• Ellenőrizze, hogy a mutató (rr), 90°-ot
mutat-e a skálán. Ha a mutató nem pontosan
90°-ot mutat, lazítsa meg a csavart (ss),
mozgassa addig a mutatót, amíg 90°-ra be
nem áll, majd húzza meg a csavart.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást végez vagy módosít,
illetve mielőtt javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• A gépet úgy helyezze el, hogy az
asztal magassága és stabilitása
ergonomikus szempontból
is megfelelő legyen. A gépet
olyan helyre telepítse, ahol a
kezelőnek jó rálátása és elegendő
szabad tere van a munkadarab
akadálytalan kezeléséhez.
• A megfelelő fűrészlapot szerelje
fel. Ne használjon túl kopott
fűrésztárcsát. A gép maximális
fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális
fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat
vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon
vágni. Ne erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi
a teljes fordulatszámot, és azután
kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden
rögzítőgomb és leszorító fogantyú
meg van-e húzva.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók
figyelmét felhívjuk a famegmunkáló gépekre
vonatkozó 1974-es rendelkezésekre és azok
módosításaira.
• Egyik kezét se tegye soha a fűrésztárcsa
közelébe, amíg a fűrész az áramforrásra van
kapcsolva.
szerint, majd csúsztassa bele a csapokat
a vezető mindkét végén megtalálható alsó
résekbe (tt).
• Soha ne használja a fűrészt szabadkézi
vágáshoz!
Ha a keskeny párhuzamvezetőt keskeny hasítási
helyzetben kívánja használni, pattintsa be
a csapokat a vezető mindkét végén megtalálható
felső résekbe (uu). Ez a funkció 51 mm-es extra
hézagot biztosít a fűrésztárcsának. Lásd a 16.
ábrát.
• Megvetemedett, meghajlott vagy csészeszerűen bemélyedt munkadarabot ne
fűrészeljen. A munkadarabnak legalább
egy egyenes, sima oldala legyen, amely
nekitámaszkodhat a párhuzamvezetőnek
vagy a gérvezetőnek.
• A hosszú munkadarabokat a szerszám
visszarúgásának megelőzése végett mindig
támassza meg.
• Ne távolítsa el a forgácsot a fűrésztárcsa
környékéről, amíg a tárcsa mozgásban van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
• A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a zöld indítógombot.
• A szerszám kikapcsolásához nyomja meg
a piros leállító gombot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Be- vagy kikapcsolás
közben rövid idejű feszültségingadozások
előfordulhatnak. Ha a közüzemi kisfeszültségű
áramellátás nem megfelelő, az arra kapcsolt más
készülékeknél teljesítményromlás léphet fel. Ha
a rendszer impedanciája 0,262 ohmnál kisebb,
nem kell zavarokra számítani.
A gépekhez használt csatlakozóaljzatokat 16
amperes, lomha kioldású megszakítóval kell
védeni.
A párhuzamvezető kezelése
(14–16. ábra)
SÍNRETESZ KAR
A sínretesz kar (s) rögzíti a vezetőt a helyén,
hogy az el ne mozdulhasson fűrészelés közben.
A rögzítéshez nyomja a kart lefelé és a fűrész
hátulja felé. A kioldáshoz húzza felfelé és a
fűrész eleje felé.
TARTSA SZEM ELŐTT: Hasításhoz mindig zárja
a sínretesz kart.
MUNKADARAB MEGTÁMASZTÓ
HOSSZABBÍTÁSA /KESKENY
PÁRHUZAMVEZETŐ
Az Ön asztali fűrésze el van látva
hosszabbítóval, hogy a fűrészasztalon túlnyúló
munkadarabok is megtámaszthatók legyenek.
Ha a keskeny párhuzamvezetőt munkadarabmegtámasztó helyzetben kívánja használni,
fordítsa ki a tárolási helyzetéből a 15. ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Amikor az asztal felett
dolgozik, húzza vissza vagy állítsa keskeny
párhuzamvezető helyzetbe a munkadarabmegtámasztó hosszabbítóját.
FINOMBEÁLLÍTÓ GOMB
A finombeállító gombbal (p) a vezetőn kisebb
beállítások végezhetők. Beállítás előtt ügyeljen
arra, hogy a sínretesz kar felső vagy kioldott
helyzetben legyen.
A PÁRHUZAMVEZETŐ SKÁLA MUTATÓJA
A párhuzamvezető skála mutatóját a
párhuzamvezető megfelelő működése érdekében
állítani kell, ha a felhasználó vastag vágási
szélességű fűrésztárcsát vékonyra (vagy fordítva)
cserél. A párhuzamvezető skála mutatója csak
az 1. helyzetnél (0 és 61 cm között) mutat
pontos értéket, viszont keskeny párhuzamvezető
használatánál az 1. helyzetben adjon hozzá
5,08 cm-t. Lásd A párhuzamvezető skála
beállítása cím alatt, az Összeszerelés és
beállítások című részben.
Alapvető fűrészelési
műveletek
• Mindig használja a hasítókést.
• Mindig gondoskodjon arról, hogy a hasítókés
és a védőburkolat helyesen legyenek
egymáshoz igazítva.
Hasítás (1., 17. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Éles peremek.
• Állítsa a dőlésszöget 0°-ra.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát.
A tárcsa helyes beállításánál három
fűrészfog hegye éppen csak túlnyúlik
a munkadarab felső felületén. Szükség
szerint állítsa be a felső védőburkolat
magasságát.
• Állítsa be a párhuzamvezetőt a kívánt
távolságra.
15
• Tartsa a munkadarabot laposan az asztalon,
a vezetőhöz tolva. Tartsa a munkadarabot
a fűrésztárcsától távol.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Kapcsolja be a gépet, és várja meg, amíg
a tárcsa felveszi a teljes fordulatszámot.
• Lassan tolja be a munkadarabot
a védőburkolat alatt, közben határozottan
nyomja a párhuzamvezetőhöz. Hagyja
a fűrészt szabadon vágni, és ne erőltesse
át a munkadarabot a fűrésztárcsán.
A fűrésztárcsát állandó fordulatszámon tartsa.
• Ne feledkezzen meg a tolórúd (u)
használatáról, amikor a fűrésztárcsához
közel dolgozik.
• A vágás befejezése után kapcsolja ki
a gépet, hagyja a fűrésztárcsát teljesen
leállni, és vegye ki a munkadarabot.
FIGYELMEZTETÉS:
• A munkadarabot soha ne nyomja
és ne tartsa a „szabad” vagy
a levágandó részénél.
• Ne vágjon túl kis darabokat.
• Kis darabok hasításánál mindig
használjon tolórudat.
Ferdevágások
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget.
• Folytassa a hasításhoz hasonló módon.
Keresztvágás (18. ábra)
• Vegye le a párhuzamvezetőt, és szerelje fel
a gérvezetőt a megfelelő résbe.
• Reteszelje a gérvezetőt 0°-nál.
• Állítsa a dőlésszöget 0°-ra.
• Állítsa be a fűrésztárcsa magasságát.
• Tartsa a munkadarabot laposan az asztalon,
a vezetőhöz tolva. Tartsa a munkadarabot
a fűrésztárcsától távol.
• Mindkét kezét tartsa távol a fűrésztárcsa
pályájától.
• Kapcsolja be a gépet, és várja meg, míg
a tárcsa felveszi a teljes fordulatszámot.
• Tartsa a munkadarabot szorosan
a vezetőhöz, és lassan mozgassa a vezetőszerelvénnyel együtt, amíg a munkadarab
az alsó védőburkolat alá nem kerül. Hagyja
a fűrészfogakat szabadon vágni, és ne
erőltesse át a munkadarabot a fűrésztárcsán.
A fűrésztárcsát állandó fordulatszámon
tartsa.
16
• A vágás befejezése után kapcsolja ki
a gépet, hagyja a fűrésztárcsát teljesen
leállni, és vegye ki a munkadarabot.
Keresztvágás ferdeszögben
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget.
• Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
Gérvágás
• Állítsa be a gérvezetőt a kívánt szögre.
• Folytassa a keresztvágáshoz hasonlóan.
Kombinált gérvágás
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja.
• Állítsa be a kívánt dőlésszöget, és folytassa
a keresztvágáshoz hasonlóan.
Hosszú munkadarabok
alátámasztása
• A hosszú darabokat mindig támassza alá.
• A hosszú darabokat bármilyen megfelelő
módon (fűrészbakkal vagy más hasonló
alkalmatossággal) támassza alá, hogy
a levágott végek ne essenek le.
Porelszívás (2. ábra)
A gép hátuljánál porelszívó kimenet (i) van,
amelyhez 57/65 mm-es csővégű porelszívó
berendezés csatlakoztatható. A géphez
mellékelünk egy szűkítőt is, ezért 34-40
mm átmérőjű porelszívó csővégekhez is
csatlakoztatható.
• Minden műveletnél olyan porelszívó
berendezést csatlakoztasson a géphez,
amely megfelel a porkibocsátási normákra
vonatkozó előírásoknak.
• Gondoskodjon arról, hogy a használat alatt
lévő porelszívó cső megfeleljen a vágott
anyagnak.
• Legyen tudatában annak, hogy
a mesterséges anyagok (pl. pozdorjalemez
vagy MDF) vágásánál több fűrészpor
keletkezik, mint a természetes faanyag
fűrészelésénél.
A szerszám hordozása
(1. ábra)
• Csévélje fel a tápkábelt
• Mindig a kéz számára kialakított
mélyedéseknél (c) fogva hordozza a gépet.
FIGYELMEZTETÉS: A gépet mindig
felszerelt felső védőburkolattal
szállítsa.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást végez vagy módosít,
illetve mielőtt javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A sínretesz beállítása
(2., 19. ábra)
A sínretesz feszességét a gyárban beállítottuk.
Ha újra kell állítani, a következő módon végezze:
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• Zárja a reteszkart (s).
• Helyezze a hatszögű rudat (xx) a gép aljára
(19. ábra).
• Lazítsa meg az ellenanyát (yy). Addig húzza
a hatszögű rudat, amíg a reteszelő szerkezet
rugója össze nem nyomódik annyira, hogy
a sín rögzítőkarjának a kívánt feszességet
biztosítsa. Húzza meg a hatszögű rúd
ellenanyáját.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Használat előtt gondosan vizsgálja át
a felső és alsó védőburkolatot, valamint
a porelszívó csövét, hogy megállapíthassa,
megfelelően működnek-e. Ügyeljen arra, hogy
a munkadarabról leeső szilánkok, por vagy
részecskék ne akadályozzák egyik funkció
működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolatok közé, áramtalanítsa a gépet és
kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című rész
útmutatásait. Távolítsa el a beszorult törmeléket,
és szerelje vissza a fűrésztárcsát.
Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, a burkolatot
pedig rendszeresen tisztítsa puha ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa
ki a porgyűjtő rendszert
(20. ábra):
• Fordítsa a fűrészt az oldalára.
• Csavarja ki a csavarokat (w w) (20. ábra).
• Távolítsa el a port, és rögzítse újból
a tisztítónyílás ajtaját (v v) a csavarokkal
(20. ábra).
Külön kapható tartozékok
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
Ha a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
FŰRÉSZTÁRCSÁK: MINDIG 250 mm átmérőjű,
zajcsökkentett, 30 mm-es befogónyílású
fűrésztárcsát HASZNÁLJON. A névleges
fordulatszáma legalább 4000 rpm legyen. Kisebb
átmérőjű fűrésztárcsát soha ne használjon.
Az olyat nem védi megfelelően a védőelem.
17
FŰRÉSZTÁRCSÁK LEÍRÁSA
FOGAK
ALKALMAZÁS
ÁTMÉRŐ
SZÁMA
Fűrésztárcsa konstrukciók
(gyors hasítás)
Általános célú
250 mm
24
Finom keresztvágások
250 mm
40
Famegmunkáló fűrésztárcsák
(sima és tiszta vágást biztosítanak)
Finom keresztvágások
250 mm
60
Cserélje ki a felső burkolatot (cikkszáma:
247678-02), amikor már elkopott.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott
szervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00240694 - 18-08-2014
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising