DCS371 | DeWalt DCS371 BANDSAW instruction manual

533224-13 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DCS371
1. ábra
a
p
c
b
d
t
e
q
s
g
i
g
j
f
r
h
o
h
2. ábra
p
2
3. ábra
a
d
k
p
q
j
v
u
j
l
l
n
f
n
g
m
m
j
3
4. ábra
5. ábra
p
q
6. ábra
7. ábra
8. ábra
f
4
18 V-OS AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉSZ,
DCS371
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
VDC
Típus
Maximális leadott
teljesítmény
W
Üresjárati sebesség
m/min
Fűrészlap méretei
mm
Max. vágókapacitás
mm
Súly (akkumulátor nélkül) kg
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
DCS371
18
1
460
174
835 x 12 x 0,5
63,5
3,9
dB(A)
79,6
dB(A)
dB(A)
3
90,6
dB(A)
3
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
szerint meghatározva:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték ah fém
vágásánál
ah,CM=
m/s²
2,5
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulás értékét az EN 60745
szabványban meghatározott méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott érték
más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés teljes
időtartama alatt jelentős mértékben
megnövekedett súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
DCB180 DCB181
Akkumulátor
típusa
Li-ion
Li-ion
18
18
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
3,0
1,5
Súly
kg
0,64
0,35
DCB182
Akkumulátor
DCB183 DCB184
Akkumulátor
típusa
Li-ion
Li-ion
Feszültség
VDC
18
18
Kapacitás
Ah
2,0
5,0
Súly
kg
0,40
0,62
DCB185
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorok
perc 25
hozzávetőleges (1,3 Ah)
töltési ideje
55
(3,0 Ah)
Súly
kg
Li-ion
18
4,0
0,61
Li-ion
18
1,3
0,35
DCB105
230 V
Li-ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah).
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
5
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorok
perc 60
hozzávetőleges (1,3 Ah)
töltési ideje
140
(3,0 Ah)
Súly
kg
DCB107
230 V
Li-ion
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorok
perc 40
hozzávetőleges (1,3 Ah)
töltési ideje
90
(3,0 Ah)
Súly
kg
DCB112
230 V
Li-ion
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-20.
45
60
(1,5 Ah) (2,0 Ah),
120
150
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
Ezek a termékek
a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek
is megfelelnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott vagy
a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Biztosítékok:
Európa
EK és Írország:
70
90
(1,5 Ah) (2,0 Ah),
185
240
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
230 V-os szerszámok
3 amperes,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelez, halálos vagy
súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
6
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
SZALAGFŰRÉSZ
DCS371
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
műszaki alelnök
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2014.07.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa
át a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa
ki jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha, semmilyen
módon ne alakítsa át a csatlakozódugót.
A földelt elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel vagy
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha ne
a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük,
ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
A sérült vagy összetekeredett kábel növeli
az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f)
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ne szállítsa a feszültség alatt
lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a szerszámot, még
váratlan helyzetekben is.
f) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
g) Ha a szerszámon megtalálható a
porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
7
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
f) Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
8
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas
egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére,
másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt
okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral
működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel.
Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
szabályok hordozható
szalagfűrészekhez
• Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa,
ha azzal olyan műveletet végez, amelynél
a vágótartozék rejtett kábeleket érhet. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket
ér, a szerszám fémalkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Ne tegye kezét a vágási terület és
a vágótárcsa közelébe.
• Használat előtt mindig ellenőrizze, tiszta-e
a szalagfűrész.
• Ha bármilyen rendellenességet észlel,
azonnal hagyja abba a szerszám
használatát.
• A szerszám használata előtt mindig
győződjön meg arról, hogy
a komponensek helyesen és
biztonságosan vannak összeszerelve.
• A szalagfűrész lapját mindig óvatosan
kezelje, amikor a szerszámra rá- vagy
onnan leszereli.
• Kezét mindig tartsa távol a fűrészlap
pályájától.
• A vágás megkezdése előtt mindig várja
meg, hogy a motor felvegye a teljes
fordulatszámot.
• A kezét mindig tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen. Használat
közben erősen markolja a szerszámot.
• Mindig legyen éber, különösen az
ismételt, monoton munkaműveletek
közben. Mindig ügyeljen arra, milyen
helyzetben van a keze a fűrészlaphoz
képest.
• Soha ne távolítsa el az ütközőt.
• Maradjon távol azoktól az anyagvég
daraboktól, amelyek vágásnál leeshetnek.
Ezek forrók, élesek és/vagy nehezek
lehetnek. Súlyos személyi sérülést
okozhatnak.
• A szellőzőréseket is kerülje, mert gyakran
mozgó alkatrészek vannak mögöttük.
A laza öltözék, ékszer vagy hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok együtt járnak a körfűrész
használatával:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– Fa megmunkálásánál a por belélegzéséből
eredő egészségügyi veszélyek.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (t)
a készülék burkolatába van nyomtatva, az
akkumulátor és a készülék találkozásánál.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105, DCB107 és DCB112
akkumulátortöltőre vonatkozó fontos biztonsági
és használati útmutatásokat tartalmaz.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön a töltővel. Más
típusú akkumulátor túlmelegedhet
és szétrobbanhat, ami személyi
sérüléssel és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy
gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő
nyílásaitól távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgácsot, alufóliát és egyéb
fémrészecskéket. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból.
9
• NE próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár
halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz
a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban
használja, mindig biztosítson hozzá
száraz helyet, és kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt vegyen
igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő
szellőzőréseit. A szellőzőréseket a töltő
tetején és az oldalain találja. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt.
• Soha ne használja a töltőt sérült
vezetékkel vagy dugasszal. Ha a hálózati
kábel sérült, a veszélyhelyzet megelőzése
végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne bontsa szét, hanem juttassa
el egyik megbízott márkaszervizbe.
A helytelen összeszerelés akár halálos
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
10
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105, DCB107 és DCB112 töltővel
a következő akkumulátorok tölthetők: 10,8 V-os,
14,4 V-os és 18 V-os Li-ion (DCB121, DCB123,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 és DCB185) akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt dugaszolja
a töltőt egy megfelelő, 230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (p) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltéskijelző)
fény villogása mutatja, hogy a töltés
megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben
is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorok
legnagyobb teljesítményét és maximális
élettartamát biztosítandó, az első használat előtt
teljes mértékben töltse fel őket.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot jelzője–DCB105
töltés
– – – –
teljesen feltöltve
–––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– – –– –
cserélje ki az akkumulátort •••••••••••
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112
típusoknál
töltés
––
––
–– ––
––
teljesen feltöltve ––––––––––––––––––
meleg/hideg
késleltetés
––
–– ––
––––––
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy
nem gyullad ki a töltéskijelző, vagy pedig az
akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
DCB105, DCB107, DCB112
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol.
Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan gyorsan
töltődik fel, mint a meleg akkumulátor. Az
akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
DCB107, DCB112
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani ezen művelet közben.
Amint az akkumulátor lehűlt, a sárga fény
kialszik, és a töltő folytatja a töltési folyamatot.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROKNÁL
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való eltávolításakor a por vagy
a gőzök meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmiképpen ne alakítsa át az
akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a szerszámot
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja a 40˚ °C-ot (például
szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt gondoskodjon az akkumulátor
teljes feltöltéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (pl. szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a szerszámot
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
11
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION
(Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le enyhe
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta
vízzel legalább
15 percig vagy addig, amíg az irritáció
meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van
szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az
elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Akkumulátor
Víztől óvja.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
A DCS371 típus 18 voltos akkumulátorral
működik.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
és DCB185 típusú akkumulátorok használhatók.
Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt
talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
12
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra.
Akkumulátor kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
DEWALT akkumulátort csak kijelölt
DEWALT töltővel töltsön. Nem
DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más
veszélyes helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 akkumulátoros szalagfűrész
1 14/18 TPI változtatható állásszögű bimetál
fűrészlap
1 lítium-ion akkumulátor
1 tartozékdoboz
1 töltő
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz
nem mellékelünk akkumulátort, töltőt és
tartozékdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Segédfogantyú
b. Reteszelő gomb
c. Fogantyúkapcsoló
d. Főfogantyú
e. Hatszögű kulcs
f. Ütköző
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ez a nagy teljesítményű szalagfűrész
szakembereknek készült, fém vágásához.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a nagy teljesítményű szalagfűrész
professzionális elektromos szerszám. NE
engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk
vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
j. Fűrészlap
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
k. Akasztóhorog
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
g. Vezetőgörgők
h. Beállító záróanya
i. Fűrészlap-feszítő kar
l. Hajtótárcsa
m. Fűrészlap burkolatok
n. Gumiköpenyek
o. Nyomtartás-beállító csavarok
p. Akkumulátor
q. Akkumulátor kioldógombja
r. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
s. LED munkalámpa
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
13
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a Műszaki adatok cím alatt). A vezető
minimális keresztmetszete 1 mm2, maximális
hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor behelyezése
és eltávolítása a szerszámba/
szerszámból (1., 4. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
érdekében gondoskodjon az akkumulátor
teljes feltöltéséről. Amint az akkumulátor
teljesen feltöltődött, a visszajelző fény minden
figyelmeztetés nélkül kialszik.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (p) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (3. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(q), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
14
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(1. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (r) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A készülék működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Fogantyúkapcsoló (1. ábra)
A gomb nyomásával oldja ki a kapcsoló
reteszét (b). A motort a fogantyúkapcsoló (c)
meghúzásával kapcsolhatja BE. A motort
a fogantyúkapcsoló elengedésével kapcsolhatja
ki. A fogantyúkapcsoló elengedésével
automatikusan működésbe lép a reteszgomb.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek a
szerszámnak a kapcsolója bekapcsolt
állásban nem reteszelhető, és tilos
bármilyen más módon reteszelni.
LED munkalámpa (1. ábra)
A fűrészlap felett egy munkalámpát (s)
helyeztünk el. A lámpa a fogantyúkapcsoló
lenyomásakor kapcsol be, és a kapcsoló
elengedése után 20 másodperccel
automatikusan kikapcsol. Ha a fogantyúkapcsoló
benyomva marad, a lámpa tovább világít.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lámpa feladata, hogy
a közvetlen munkaterületet világítsa meg, és nem
arra készült, hogy zseblámpaként használják.
Fűrészlapok
Ez a hordozható szalagfűrész 0,5 mm vastag,
12 mm széles és 835 mm hosszú fűrészlapokkal
való használatra van beállítva. NE használja
0,64 mm vastagságú fűrészlapokkal.
FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen más
fűrészlap vagy tartozék használata
veszéllyel járhat. NE használja
semmilyen más típusú tartozékkal
a szalagfűrészt. A helyhez kötött
szalagfűrészekhez más vastagságú
fűrészlapok használatosak. Azokat ne
is próbálja használni
a szalagfűrészéhez.
Fűrészlap kiválasztása
Általában a munkadarab méretét és alakját,
illetve a vágandó anyag típusát vegye
számításba. Ne feledje, hogy a leghatékonyabb
vágás érdekében az adott munkafeladathoz
a legdurvább fogazatú fűrészt kell használni,
mert minél durvább a fűrész fogazata, annál
gyorsabban végezhető el a vágás. Amikor
a szalagfűrész hüvelykenkénti megfelelő
fogszámát kiválasztja, legalább két fog
érintkezzen a munkafelülettel, amikor
a fűrészlapot a munkadarabhoz támasztja.
Ökölszabály, hogy a puha anyagokhoz durva
fogazatú fűrészlap kell, a kemény anyagok
viszont finom fogazatú fűrészlapot igényelnek.
Amikor fontos, hogy sima legyen a felület,
finomabb fogazatú fűrészlapot válasszon.
Az anyag típusa, méretei és a fogak száma
szerint válassza ki a megfelelő fűrészlapot. Lásd
a Fűrészlapok ismertetése című táblázatban.
A következő táblázatot csak tájékoztatás
céljára szántuk. Határozza meg a munkadarab
anyagának típusát és méretét, majd válassza
ki a legmegfelelőbb fűrészlapot.
MEGJEGYZÉS: Gyantás, olvadásra
hajlamos anyagokat soha ne vágjon
a szalagfűrésszel. Ha a gyantás
anyag nagy hő hatására vágás
közben megolvad, a szalagfűrész az
anyagba ragadhat, túlterhelődhet a
fűrész és leéghet a motor.
FŰRÉSZLAPOK ISMERTETÉSE
Szalagfűrész lap típusa
Fogak száma (TPI)
Bimetálos
24
18 14 14/18
Munkadarab vastagsága
3,2 mm vagy annál kisebb
3,2 mm–6,4 mm
•
•
•
•
Fűrésztárcsa nyomtartása
(1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le
az akkumulátort, mielőtt be
állítást végezne vagy tartozékot,
szerelvényt cserélne a szerszámon.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: A beállító csavarok
túlzott meghúzásától megsérülhet
a fűrész.
Az Ön szalagfűrésze fel van szerelve állítható
nyomtartó szerkezettel, amely biztosítja
a fűrészlap megfelelő nyomtartását. A fűrészlap
akkor van pontosan beállítva, amikor
a vezetőgörgőkre (g) van központosítva,
és a fűrészlap fogai (j) 0,38 mm-re vannak
a vezetőgörgő szélétől.
A FŰRÉSZLAP NYOMTARTÁSÁNAK
ÁLLÍTÁSA
1. 3 mm-es hatszögű kulccsal (e) távolítsa el
a fűrészlap burkolatának mindkét részét.
2. Forgassa és nyissa a fűrészlap
feszességállító karját (i), hogy hozzáférjen
a nyomtartás-beállító csavarokhoz (o).
3. 10 mm-es kulccsal lazítsa meg a
záróanyákat (h).
4. 3 mm-es hatszögű kulccsal (e) forgassa
el az egyik nyomtartás-beállító csavart
(o) 1/4 fordulattal az óramutató járásának
irányába. Forgassa el a másik nyomtartásbeállító csavart 1/4 fordulattal az óramutató
járásának irányába.
TARTSA SZEM ELŐTT: A nyomtartásbeállító csavar óramutató járásának
irányában való forgatása a fűrészlapot
a vezetőgörgő felé mozgatja, az óramutató
járásával ellentétes irányában való forgatása
viszont a vezetőgörgőtől távolodó irányban
mozgatja a fűrészlapot.
5. Húzza meg mindkét záróanyát, és zárja
a gyorskioldó kart. (Szükséges megjáratni
a fűrészt, hogy megfigyelhessük
a nyomtartását.)
6. Figyelje meg a fűrészlap nyomtartását
az egyes vágási műveletek között, és ha
szükséges, és a helyes nyomtartás beállítása
érdekében ismételje meg az 1–4 lépéseket.
7. 3 mm-es hatszögű kulccsal szerelje fel
a fűrészlap burkolatának mindkét részét.
A burkolatot a fűrész használata előtt
biztonságosan fel kell szerelni.
15
Fűrészlapok le- és felszerelése
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le
az akkumulátort, mielőtt be
állítást végezne vagy tartozékot,
szerelvényt cserélne a szerszámon.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Megvághatja magát.
A fűrészlap feszítőkarja rugónyomás
alatt van. Ügyeljen a karra, amikor
a fűrészlap feszességét oldja.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
Ne érjen puszta kézzel
a fűrészlaphoz, a munkadarabhoz
és a fémforgácsokhoz közvetlenül
a vágás után, mert nagyon forróak,
és megégethetik a bőrét.
FŰRÉSZTÁRCSA LESZERELÉSE
(1., 3., 6. ÁBRA)
1. Forgassa el az óramutató járásának
irányában ütközésig a fűrészlap
feszességállító karját (i), hogy oldja
a fűrészlap feszességét (lásd az 1. ábrát).
2. Fordítsa át a fűrészt, és helyezze
munkapadra vagy asztalra úgy, hogy az
akkumulátor érintkezője jobbra álljon (lásd
a 3. ábrát).
3. 3 mm-es hatszögű kulccsal szerelje le
a fűrészlap burkolatának mindkét részét.
4. A fűrészlap eltávolítását a fűrészlap burkolat
(m) felső részével kezdje, majd
a hajtótárcsák (l) körül folytassa. A fűrészlap
levételénél ki kell oldani a lap feszességét,
és ki kell szabadítani a rugónyomás alól.
A FŰRÉSZLAPOK ÉLESEK. KESZTYŰBEN
ÉRJEN HOZZÁJUK (lásd a 6. ábrát).
5. Vizsgálja át a vezetőgörgőket (g),
és távolítsa el a bennük megtapadt
nagyobb fémforgácsokat. A fémforgácsok
akadályozhatják a vezetőgörgők forgását,
és lapos foltokat hagyhatnak rajtuk.
6. A hajtótárcsákon (l) gumiköpenyek (n)
vannak. Fűrészlap cseréjénél
a gumiköpenyeket át kell vizsgálni, nem
lazák vagy sérültek-e. A hajtótárcsákon lévő
gumiköpenyekről törölje le a fémforgácsokat.
Ettől hosszabb lesz a köpeny élettartama,
és megakadályozza a fűrészlap csúszását.
Lazulás vagy sérülés esetén minél hamarabb
juttassa el a szerszámot egy DEWALT
márkaszervizbe javítás vagy az esetleg
16
szükséges cserék céljára. Ha továbbra is
laza vagy sérült gumiköpenyekkel használják
a fűrészt, instabillá válhat a pályája.
FŰRÉSZLAP FELSZERELÉSE
(1., 3.,5–7. ÁBRA)
1. Úgy helyezze el a fűrészlapot, hogy
a fogai alul legyenek és az ütköző irányába
mutassanak, ahogyan az 1. és 5. ábrán
látható.
2. Csúsztassa be a fűrészlapot
a vezetőgörgőkbe, lásd a 6. ábrát.
3. A fűrészlapot a vezetőgörgőkben tartva
helyezze mindkét hajtótárcsa (l) köré és az
ütközőn (f) keresztül, ahogyan a 7. ábra
mutatja.
4. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap teljesen
illeszkedjen a vezetőgörgőkbe, és
a gumiköpenyekkel derékszögben álljon.
5. Forgassa el az óramutató járásával
ellentétes irányban ütközésig a fűrészlap
feszességállító karját (i), hogy a hajtótárcsák
az asztalra vagy munkaasztalra feküdjenek.
Ügyeljen arra, hogy a fogak a szalagfűrésztől
távolodó irányba mutassanak (1., 5. ábra).
6. 3 mm-es hatszögű kulccsal szerelje fel
a fűrészlap burkolatának mindkét részét.
7. Kapcsolja néhányszor be és ki a fűrészt,
hogy a fűrészlap pontosan elhelyezkedjen.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
használjon megfelelő hallásvédőt.
Bizonyos feltételek mellett és
bizonyos ideig tartó használat után
a termék működésével járó zaj
halláskárosodás kialakulását segítheti
elő.
FIGYELMEZTETÉS: Csak
megfelelően felszerelt fűrészlapburkolattal (m) használja
a szerszámot.
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
megfelelően rögzítve van-e.
• A szerszámot csak finoman
nyomja, és ne nyomja
a fűrészlapot oldalirányban. Ha
lehetséges, nyomja rá a fűrész
talpát a munkadarabra. Ezzel
megelőzheti a fűrészlap sérülését,
valamint a szerszám ugrálását és
rezgését.
• Kerülje a túlterhelést.
• Mielőtt vágni kezd, hagyja
a fűrészlapot néhány másodpercig
szabadon járni.
A helyes kéztartás (1., 8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze
a főfogantyún (d), másik keze pedig
a segédfogantyún (a) van, ahogyan a 8. ábra
mutatja.
Vágás (3., 8. ábra)
Lásd az Ajánlott vágási pozíciók című
táblázatban.
TARTSA SZEM ELŐTT: A vágni kívánt anyaghoz
legmegfelelőbb szalagfűrész lapot válassza. Lásd
a Fűrészlapok ismertetése cím alatt.
Ez a hordozható szalagfűrész az
akasztóhoroggal felakasztható (k, 3. ábra).
Csősatura vagy más, stabil szerkezetre akassza.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak az akasztóhoroggal
akassza, mert az elbírja a szerszám
súlyát. Soha ne akaszkodjon rá
saját testsúlyával egyensúlyának
megőrzése érdekében a horogra.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja ezt a szerszámot úgy, hogy
fejtetőre állítva egy munkafelületre
helyezi, majd a munkadarabot közelíti
a fűrészhez. Mindig biztonságosan
szorítsa le a munkadarabot, és
a fűrészt vigye a munkadarabhoz,
miközben lehetőleg mindkét kezével
biztonságosan tartja a szerszámot,
ahogyan a 8. ábrán látható.
1. Fogja be a vágni kívánt anyagot erősen
satuba vagy más leszorító eszközbe.
2. Hozza az ütközőt (f) érintkezésbe
a munkadarabbal, miközben a fűrészlapot
a munkadarabtól távolabbra tartja. Kapcsolja
be a fűrészt.
3. Amint a fűrész eléri a kívánt sebességet,
lassan és finoman billentse a szerszám
törzsét, hogy a szalagfűrész érintkezésbe
kerüljön a munkadarabbal. Ne alkalmazzon
akkora nyomást, amely meghaladná
a szerszám törzsének a súlyát. Gondosan
ügyeljen arra, hogy a fűrészlap ne hirtelen
vagy nagy erővel kerüljön érintkezésbe
a munkadarab felületével. Ettől
a szalagfűrész súlyosan károsodhat.
A szalagfűrész maximális élettartama
érdekében ügyeljen arra, hogy
a vágás kezdetén ne ütődjön hirtelen
a munkadarabhoz.
4. Ahogy a 8. ábrán látható, egyenes vágást
úgy végezhetünk, hogy a szalagfűrész lapot
a motorburkolat oldalsó felületéhez igazítva
tartjuk. Ha a fűrészlap megcsavarodik vagy
meghajlik, elcsúszik a vágat, és csökken
a fűrészlap élettartama.
MEGJEGYZÉS: Ha vágás közben
a fűrész beszorul a munkadarab
anyagába, azonnal engedje el
a kapcsolót, hogy ne károsodjon
a fűrészlap vagy a motor.
5. Leghatékonyabban a szerszám saját súlya
biztosítja a lefelé irányuló nyomást.
Ha a kezelő további nyomást gyakorol
rá, lelassul a fűrészlap, és rövidül az
élettartama.
6. Azokat az anyagvég darabokat, amelyek
a vágás után leesésük esetén sérülést
okozhatnak, meg kell támasztani. Biztonsági
lábbeli viselése nyomatékosan ajánlott.
A leeső anyagvég darabok forróak és élesek
lehetnek.
17
7. Amikor csak lehetséges, erősen és mindkét
kezével tartsa a fűrészt. Ha a munkafolyamat
félkézzel is végezhető, másik kezét
a fűrészlap környékétől távolabb tartsa,
és ne hagyja, hogy a vágás után a fűrész
ráessen a leszorított vagy alátámasztott
anyagra.
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Tanácsok a jobb vágáshoz
A következő ajánlásokat irányelvként kell
használni (lásd az Ajánlott vágási pozíciók
című táblázatban). Az eredmények a kezelőtől
és az adott vágandó anyagtól függően változóak
lehetnek.
• Soha ne csavarja meg a fűrészlapot vágás
közben.
• Hordozható szalagfűrészekhez soha ne
használjon folyadékhűtést. A hűtőfolyadék
lerakódást okoz a köpenyeken, és csökkenti
a teljesítményt.
• Ha vágás közben túl nagy vibráció
keletkezik, ellenőrizze, megfelelően le van-e
szorítva az anyag. Ha a vibráció folytatódik,
cseréljen fűrészlapot.
AJÁNLOTT VÁGÁSI POZÍCIÓK
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
18
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
Ha a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a konnektorról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megfelelő módon
ártalmatlanítják.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott
szervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon ártalmatlanítsa:
19
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00240622 - 18-08-2014
20
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
21
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
22
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising