DWE74911 | DeWalt DWE74911 LEG STAND instruction manual

402113 - 73 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE74911
Figura 1
j
c
j
b
d
e
i
a
d
h
g
f
Figura 2
Figura 4
Figura 3
b
b
a
2
k
Figura 5
i
n
n
m
m
l
Figura 6
h
Figura 7
o
o
o
q
q
q
q
3
Figura 8
r
r
r
Figura 9
p
c
p
4
d
SUPORT DE FIERĂSTRĂU CU MASĂ RULANTĂ
PENTRU SARCINI GRELE DWE74911
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Sarcină maximă de lucru
Greutate
kg
kg
DWE74911
68
15
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporala care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi manualul de instrucţiuni
al fierăstrăului cu masă înainte de a
utiliza orice accesoriu. Nerespectarea
acestor avertizări poate avea ca
rezultat vătămări corporale şi grave
deteriorări ale fierăstrăului cu masă
şi ale accesoriului. La intervenţiile
de service la unealtă, utilizaţi numai
piese de schimb identice.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertismente se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
5
d)
e)
f)
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a lucra cu
unealta. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
6
f)
g)
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea
uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
f)
g)
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Instrucţiuni generale de
siguranţă pentru accesoriile
fierăstrăului cu masă
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale:
• Asiguraţi-vă că toate sistemele de
prindere ale suportului sunt bine fixate
şi că toate mecanismele suportului
sunt în bună ordine de funcţionare
înainte de a opera fierăstrăul cu
masă.
• NU depăşiţi greutatea pe care o
poate susţine acest suport. Suportul
pentru fierăstrău de masă DWE74911
este proiectat să susţină o greutate
de 68 kg (150 lbs.) în condiţii de
siguranţă într-un mediu de lucru. Nu
se recomandă urcarea sau statul jos
sau în picioare pe suport.
• Urmaţi cu atenţie instrucţiunile de
montaj. Fixaţi fierăstrăul pe suport
în condiţii de siguranţă, conform
instrucţiunilor.
• NU modificaţi şi nu utilizaţi suportul
pentru operaţii pentru care nu a fost
proiectat.
• NU utilizaţi suportul pe suprafeţe
neuniforme. NU utilizaţi suportul cu
picioarele pliate şi suportul aşezat
pe podea. Suportul este proiectat
pentru a fi utilizat pe suprafeţe plate
şi stabile.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 suport, partea dreaptă
1 suport, partea stângă
2 roţi
1 punte spate
1 ansamblu reazem
2 fişe tubulare
1 ansamblu mâner
2 picioare mâner
2 şuruburi cu cap de blocare
2 şuruburi cu cap îngropat M6
8 şuruburi cu cap hexagonal M8
12 contrapiuliţe M8
2 Şaibe plate
1 Cheie hexagonală
1 Cheie cu capăt deschis
Componente de montaj pentru fierăstrăul
DWE7491:
4 şuruburi cu cap îngropat M8x75
4 contrapiuliţe M8
Componente de montaj pentru fierăstrăul DW75:
2 suporturi de adaptor
4 şuruburi cu cap îngropat M6
4 şaibe plate M6
4 contrapiuliţe M6
4 şuruburi cu cap îngropat M8
4 şaibe plate M8
4 contrapiuliţe M8
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT:Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Punte
b. Roţi
c. Manete de deblocare picior pe partea cu
mânerul
d. Manete de deblocare picior pe partea cu
roata
7
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Ştifturi de blocare
Picioare
Mâner
Picioare mâner
Reazem
Orificii de montaj fierăstrău
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Acest suport pentru fierăstrău cu masă rulantă
este proiectat pentru utilizarea cu fierăstrăul cu
masă DEWALT DWE7491. Se mai poate utiliza,
de asemenea, cu fierăstrăul cu masă DW45 când
este prevăzut cu suporturile adaptor incluse şi
componentele aferente. Dacă aveţi probleme
la aliniere sau montaj, consultaţi un centru de
service autorizat DEWALT.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
ASAMBLARE
Asamblarea jumătăţilor
cadrului suportului (fig. 2)
1. Glisaţi tubul de diametru mai mic în partea
opusă a tubului, aşa cum este indicat, până
când orificiile sunt aliniate.
2. Instalaţi şuruburile cu cap îngropat M6x12
până la strângere pe ambele părţi.
Ataşarea roţilor şi a punţii
(fig. 3, 4)
1. Ataşaţi puntea (a) la suportul de capăt
(k) prin prealinierea orificiilor pregăurite.
Fixaţi puntea pe suportul final cu ajutorul
a două şuruburi de blocare, a şaibelor şi a
contrapiuliţelor furnizate.
8
2. Amplasaţi roţile (b) pe puntea (a) şi fixaţile cu şaibe şi contrapiuliţe aşa cum este
indicat. Strângeţi bine piuliţele roţii şi ale
punţii.
Fixarea reazemului (fig. 5)
Introduceţi dopurile de ţeavă (I) la capătul ţevii
reazemului. Asiguraţi-vă că orificiile (m) din
dopurile de ţeavă sunt coliniare cu orificiile (n) din
ţeava reazemului înainte de a introduce dopurile
de ţeavă.
Aliniaţi orificiile reazemului cu orificiile suportului
final. Asiguraţi-vă că reazemul este îndreptat în
sus când suportul este în poziţie verticală. Fixaţi
reazemul cu cele patru şuruburi cu cap îngropat
şi piuliţe M8x75 furnizate, aşa cum este indicat.
Fixarea mânerului (fig. 6)
Fixaţi mânerul cu cele patru şuruburi cu
cap hexagonal M8x75 furnizate. Introduceţi
şuruburile prin picioarele mânerului (h) apoi prin
ţeava mânerului şi prin orificiile de îmbinare
de la suportul de capăt. Instalaţi patru piuliţe
şi strângeţi-le bine. NOTĂ: Mânerul are două
poziţii: o poziţie compactă şi o poziţie de
instalare/transport uşor.
Montajul fierăstrăului cu masă
(fig. 7, 8)
AVERTISMENT:Pentru a reduce
pericolul de vătămare corporală,
deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de asamblarea
fierăstrăului pe suport. O pornire
accidentală poate cauza vătămări
corporale.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi şi înţelegeţi manualul de
instrucţiuni al fierăstrăului cu masă
înainte de a îl utiliza. Nerespectarea
acestor avertizări poate avea ca
rezultat vătămări corporale şi grave
deteriorări ale fierăstrăului cu masă şi
ale accesoriului.
ETAPE DE MONTAJ NUMAI PENTRU
DWE7491 (FIG. 1, 8):
1. Amplasaţi fierăstrăul cu partea cu masa în
jos pe o suprafaţă stabilă, care să nu creeze
zgârieturi.
2. Amplasaţi suportul pe partea de sus a
fierăstrăului, aşa cum este indicat. Aliniaţi
orificiile suportului (j) cu orificiile cadrului
fierăstrăului.
3. Introduceţi şuruburile cu cap îngropat M8x75
(r) prin cadrul suportului, apoi prin cadrul
fierăstrăului. Fixaţi cu o piuliţă M8 de sus şi
strângeţi în fiecare din cele patru locaţii ale
orificiilor.
4. Ridicaţi ansamblul pe reazem, ţinând de
mânerul suportului.
ETAPE DE MONTAJ NUMAI PENTRU DW745
(FIG. 7):
1. Amplasaţi fierăstrăul cu partea cu masa în
jos pe o suprafaţă stabilă, care să nu creeze
zgârieturi.
2. Fixaţi suporturile adaptorului (o) pe
fierăstrău, utilizând şuruburile cu
cap îngropat M6 x 40, şaibele M6 şi
contrapiuliţele M6, aşa cum este indicat în
figura 7. Nu strângeţi complet.
3. Amplasaţi suportul pe partea de sus a
fierăstrăului, aşa cum este indicat. Aliniaţi
orificiile suportului cu orificiile din adaptoare.
4. Introduceţi şuruburile cu cap îngropat M8x45
(q) prin suport, apoi prin orificiul adaptorului.
Fixaţi cu şaibe M8 şi contrapiuliţe M8.
5. Strângeţi bine toate sistemele de fixare.
6. Ridicaţi ansamblul pe reazem, ţinând de
mânerul suportului.
AVERTISMENT:Pentru reducerea
riscului de vătămări corporale,
asiguraţi-vă că fierăstrăul cu masă
este complet ancorat pe suport.
AVERTISMENT:Pentru reducerea
riscului de vătămări corporale, nu
agăţaţi obiecte de mâner. Este
posibil ca suportul să se răstoarne la
aplicarea unor forţe orientate în jos.
Pentru întrebări suplimentare sau clarificări cu
privire la instrucţiunile de mai sus, consultaţi un
centru de service autorizat DEWALT.
Transportul fierăstrăului pe
suport (fig. 9)
PLIEREA SUPORTULUI PENTRU TRANSPORT
1. Ridicând suportul de mâner, rabataţi suportul
în sus până când fierăstrăul se sprijină pe
reazem, la un unghi de 90 de grade.
2. Pliaţi picioarele de pe partea cu mânerul
prin apăsarea manetelor de deblocare a
picioarelor de pe partea cu mânerul (c)
şi rotiţi-le până când ştiftul de blocare se
fixează cu un declic în poziţia de blocare
(p). Repetaţi operaţia la al doilea picior al
suportului de pe partea cu mânerul.
3. Pliaţi picioarele de pe partea cu roata prin
rotirea cu mâna (sau piciorul) a manetelor de
deblocare a picioarelor de pe partea cu roata
(d) şi rotiţi-le până când ştiftul de blocare
se fixează cu un declic în poziţia de blocare
(p). Repetaţi operaţia la celălalt picior de pe
partea cu roata.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale, NU
utilizaţi fierăstrăul cu masă montat pe
suport cu picioarele pliate şi suportul
rezemat pe sol.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
ştifturile de blocare sunt cuplate şi
că picioarele sunt menţinute ferm la
poziţie.
Pentru ridicarea suportului din
poziţia pliată
Rulaţi suportul în spaţiul de lucru. Asiguraţi-vă că
suprafaţa este plată şi stabilă înainte de a instala
fierăstrăul şi suportul.
1. Rabataţi suportul în sus până când
fierăstrăul se sprijină pe reazem, la un unghi
de 90 de grade.
2. Depliaţi picioarele de pe partea cu mânerul
prin apăsarea manetelor de deblocare
a picioarelor şi rotiţi până când ştiftul de
blocare se fixează cu un declic în poziţia de
blocare. Repetaţi pentru celălalt picior de pe
partea cu mânerul.
3. Depliaţi picioarele de pe partea cu roata prin
rotirea manetelor de deblocare a picioarelor
şi rotiţi piciorul până când ştiftul de blocare
se fixează cu un declic în poziţia de blocare.
Repetaţi pentru celălalt picior de jos.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
ştifturile de blocare sunt cuplate şi
că picioarele sunt menţinute ferm la
poziţie.
4. Cu toate picioarele blocate în poziţia deschis,
trageţi mânerul suportului spre dvs. şi
rabataţi până când toate cele patru picioare
se află pe sol.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
9
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării corporale, opriţi
unitatea şi deconectaţi utilajul de
la sursa de alimentare înainte de
a instala şi a scoate accesoriile,
înainte de a efectua reglajele sau
modificări de instalare sau atunci
când efectuaţi reparaţii. Asiguraţivă că întrerupătorul de declanşare
se află în poziţia OFF (OPRIT).
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi o
cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte a
uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate cu
acest produs, utilizarea acestora
cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
se recomandă numai utilizarea de
accesorii DEWALT cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
zst00229939 - 21-03-2014
10
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising