DCR020 | DeWalt DCR020 SITE RADIO instruction manual

533223 - 99 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCR020
c
1. ábra
h
f
ENTER/DISPLAY
e
a
b
g
d
3. ábra
2. ábra
l
p
n
o
2
m
4. ábra
i
j
k
3
RÁDIÓ,
DCR020 TÍPUS
Szívből gratulálunk!
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Sokévi tapasztalatunknak,
valamint átfogó termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég
a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
Tápellátás
Hálózati feszültség
Akkumulátor feszültsége
Akkumulátor típusa
Súly
DCR020
AC/DC
230
10,8–18
Li-ion
2,9
VAC
VDC
kg
Biztosítékok:
EK és Írország
250 V-os
3 amperes, a csatlakozódugaszban
Akkumulátor
DCB123 DCB125 DCB127 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184
Akkumulátor
típusa
Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
10,8
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
1,5
1,3
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Súly
kg
0,2
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
Töltő
DCB105
Hálózati feszültség
VAC
230 V
Akkumulátor típusa
Li-ion
Akkumulátorok hozzávetőleges töltési
perc 30 (1,5 Ah)
ideje
Súly
kg
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
45 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
0,49
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
4
90 (5,0 Ah)
Biztonságtechnikai előírások
rádiókhoz
• Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha ne
a kábelnél fogva hordozza a rádiót. A készülék dugaszát soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, védje olajtól és hőtől.
• Vegye ki az akkumulátort. Kapcsolja ki,
mielőtt felügyelet nélkül hagyja. Amikor a készüléket nem használja, illetve tartozékok
és szerelékek cseréje vagy szervizelés előtt
vegye ki belőle az akkumulátort.
• A készülék mérsékelt éghajlatra készült.
• Ezt a készüléket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
• Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne
játsszanak a készülékkel.
• A rádiót óvja rácsepegő és ráfröccsenő
folyadéktól, ne tegyen rá folyadékot
tartalmazó tárgyakat (pl. vázát).
• Nyílt lángtól védje, ne tegyen rá pl. égő
gyertyát.
• A készüléket a hálózati dugasszal
kell áramtalanítani, a dugasznak
működkőképesnek kell maradnia.
A rádión lévő jelölések
A rádión a következő piktogramok láthatók:
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS:Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés
veszélye. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
DEWALT akkumulátort töltsön ezzel
a töltővel. Más típusú akkumulátor
túlmelegedhet és szétrobbanhat, ami
személyi sérüléssel és anyagi kárral
járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra,
hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
VIGYÁZAT:A helytelenül cserélt
akkumulátor robbanásveszélyt
okozhat. Csak ugyanolyan vagy azzal
egyenértékű típusúra cserélje.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között az áram alatt
lévő akkumulátortöltő érintkezőit
idegen tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő üregeitől az áramot jól vezető
idegen anyagokat távol kell tartani;
ide tartoznak a teljesség igénye
nélkül a következők: csiszolás után
visszamaradó por, fémforgács,
acélgyapot, alumínium fólia és más
felgyülemlett fémrészecskék. Mindig
húzza ki a töltőt a konnektorból,
amikor nincs benne akkumulátor.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő
dugaszát a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár
halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz
a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék
5
belseje túlmelegedhet. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő
a készülékház tetején és alján lévő
szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy csatlakozódugasszal — ezeket
azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne bontsa szét, hanem juttassa
el egyik megbízott márkaszervizbe.
A helytelen összeszerelés akár halálos
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os Li-ion
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 és DCB184) típusú
akkumulátorok.
A DEWALT töltők nem igényelnek semmilyen
beállítást, úgy terveztük, hogy kezelésük a lehető
legegyszerűbb legyen.
Töltési folyamat (4. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő
konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (i) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltéskijelző)
fény villogása mutatja, hogy a töltés
megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
6
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltéskijelzési módok DCB105
Töltés
–– –– –– –– –– –– ––
Teljesen feltöltve
–––––––––––––––––––––
Meleg/hideg
késleltetés
––– • ––– • ––– • –––
x
••••••••••••••
Cserélje le az
akkumulátort
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy
nem gyullad ki a töltéskijelző, vagy pedig az
akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Az akkumulátor töltőbe helyezésekor
vagy onnan való eltávolításakor a por vagy
a gőzök meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmiképpen ne alakítsa át az
akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket
vagy az akkumulátort olyan
helyen, ahol a hőmérséklet elérheti
vagy meghaladhatja a 40 °C-ot
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
• Túl nagy hőhatástól (pl. napfény, tűz, egyéb)
óvja az akkumulátort.
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt gondoskodjon az akkumulátor
teljes feltöltéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (pl. szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le enyhe
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta
vízzel legalább 15 percig vagy addig, amíg
az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS:Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
7
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve
a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének
idején az pontos volt. Viszont, sem kifejezett
sem beleértett garanciát nem adunk. A vásárló
felelőssége, hogy tevékenységét az érvényes
előírásoknak megfelelően végezze.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCR020 típusú készülék 10,8 voltos,
14,4 voltos és 18 voltos XR Li-ion
akkumulátorokkal működik.
A DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 és DCB184
típusú akkumulátorok használhatók. Bővebb
tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
8
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Akkumulátor töltés.
Akkumulátor fel töltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort soha ne próbáljon
tölteni.
Víztől óvja.
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra.
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze ki.
DEWALT akkumulátort csak kijelölt
DEWALT töltővel töltsön. Nem
DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más
veszélyes helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 rádió
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a készüléket, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
végezzen átalakítást a rádión vagy
annak bármelyik alkatrészén. Azzal
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
a. Bekapcsoló gomb
b. Hangerőszabályzó tárcsa
c. Nyílgombok
d. Módválasztó gomb
e. Menügomb
f. Antenna
g. Enter/Kijelző gomb
h. LCD kijelző
i. Akkumulátor
j. Töltöttség-kijelző gombja
k. Akkumulátor tárolórekesz
l. Kiegészítő port
m. Akkutartó rekesz fedelének csavarja
n. Gombakku
o. Gombakku rekesz fedele
p. USB aljzat
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
A készüléket gyermekek vagy fogyatékkal
élők csak felügyelet mellett használhatják.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Csak száraz helyen
használja.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok című részben). A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm2; maximális
hossza 30 m.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Akkumulátor behelyezése
(4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Elektromos biztonság
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ha az
akkumulátor nem ad le elegendő energiát, töltse
fel a töltő használati útmutatójában leírtak szerint.
Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorok
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében az első használat előtt legalább
10 órán át töltse az akkumulátort.
9
Helyezze be az akkumulátort (i) a rekeszbe úgy,
hogy teljes mértékben illeszkedjen a helyére.
ki, majd helyezze vissza a gombakkumulátort.
Ugyanezt tegye, ha a kijelző blokkolva van.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(4. ÁBRA)
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség- kijelzőt gombjának (j)lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A készülék működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
A gombakku behelyezése
(2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az akkut
azonos márkájúra és típusúra
cserélje. Az akkumulátor cseréjénél
ügyeljen a helyes polaritásra (+ és
– pólus). Úgy tárolja vagy hordozza
az akkumulátort, hogy a szabadon
álló pólusai ne érintkezhessenek
fémtárgyakkal.
A rádió rendelkezik tároló memóriával, amelyben
az időt és a kiválasztott rádióállomásokat
lehet eltárolni. Amikor a rádió kikapcsolt
állapotban van, a memóriát a hozzá mellékelt
gombakkumulátor látja el energiával.
1. Kapcsolja ki a rádiót, és csatlakoztassa le az
áramforrásról.
2. Csavarja ki az akkutároló rekesz fedelén (o)
lévő csavart (m).
3. Nyomja le a rekesz fedelének rögzítőpántját,
és nyissa fel a rekeszt.
4. Helyezze be a gombakkumulátort (n)
a tárolórekesz belsejében található ábra
szerint.
5. Helyezze vissza a rekesz fedelét, csavarja
vissza, majd húzza meg a csavart.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az LCD kijelző, az óra
és a beállítások alaphelyzetbe állításához vegye
10
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Ne
tegye a rádiót olyan helyre,
ahol folyadék cseppenhet
vagy fröccsenhet rá.
Működtetés a hálózatról
Csomagolja ki a tápkábelt és dugaszolja rá egy
230 V-os fali konnektorra.
A rádió kezelése (1. ábra)
BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ ÁLLÍTÁSA
1. A rádiót a bekapcsoló gombbal (a)
kapcsolhatja be.
TARTSA SZEM ELŐTT: A legelső
használatnál a rádió DAB módba lép,
és automatikusan állomásokat keres.
Azután beállítja az időt, és az elsőként
talált rádióállomás műsorát kezdi játszani.
Ha nincs pontos időjelzés, az idő kézi
beállításának módját megtalálja Az óra
programozása cím alatt.
2. A tárcsát (b) az óramutató járásának
irányába forgatva növelheti a hangerőt.
A hangerő csökkentéséhez pedig az
óramutató járásával ellentétes irányba
forgassa.
MÓD KIVÁLASZTÁSA
A mód funkciók (DAB, FM vagy AUX)
valamelyikének kiválasztásához addig nyomja
többször egymás után a módválasztó gombot
(d), amíg a kívánt funkció meg nem jelenik. Ha
például a rádió DAB módban van, ahogyan az
LCD kijelző (h) bal felső részén látható is,az
AUX mód eléréséhez kétszer kell megnyomni
a gombot.
DAB MÓD - HANGOLÁS
Amikor a készüléket először kapcsolja be DAB/
DAB+ módban, az automatikusan keresni kezdi
a közeli rádióállomásokat.
A bal vagy jobb nyílgombbal (c)görgetheti az
állomásokat.
TARTSA SZEM ELŐTT: Helyváltoztatás után,
vagy ha az eredeti keresésnél gyenge volt
a vétel (lehetséges, hogy nem volt kihúzva
az antenna), előfordulhat, hogy a megtalált
állomások listája üres vagy hiányos. Ha kézzel
lefuttat egy automatikus keresést (Auto Scan),
minden fogható állomást meg fog találni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A DRC csak akkor
működik, ha a műsorszóró lehetővé teszi.
Automatikus keresés lefuttatása:
Keresés: Nyomja meg és tartsa lenyomva
a jobb nyílgombot (c) egyszer, majd engedje fel.
A kereső egyre magasabb frekvencián az első
elfogadható vételminőségű rádióállomást keresi,
és megáll, amint megtalálja. Ha magasabb
frekvencián szeretne újabb állomást keresni,
nyomja meg ismét a jobb nyílgombot. A bal
nyílgombbal pedig alacsonyabb frekvencián
kereshet rádióállomásokat. A keresés (seek)
funkció FM módban érhető el.
1. Nyomja meg a menügombot (e), görgessen
az opciók között a jobb nyílgombbal (c)
addig, amíg el nem éri az Auto Scan
(Automatikus keresés) opciót,majd válassza
ki ezt az Enter/Display (Enter/Kijelző)
gombbal (g).
2. A jobb nyílgombbal válassza a Yes (Igen)
opciót.
3. Nyomja meg az Enter/Display (Enter/
Kijelző) gombot (g) az automatikus keresés
végrehajtásához.
Amint az automatikus keresés befejeződött,
a rádió az elsőként megtalált adó műsorát fogja
játszani.
Állomások beprogramozásáról
a Memóriagombok programozása cím alatt
tájékozódhat.
DAB MÓD– ÁLLOMÁS ELTÁVOLÍTÁSA
Olyan állomások esetében, amelyeket egyszer
már vett a készülék, de már nem vehetők, az
állomás neve után ? jelenhet meg.
Ezeket az állomásokat a Prune (eltávolítás)
funkcióval törölheti az állomáslistáról:
1. Nyomja meg a menügombot (e) és
görgessen jobbra, a Prune (eltávolítás)
opcióhoz.
2. Az Enter/Display (Enter/Kijelző) gombbal (g)
válassza ki.
DAB MÓD – DINAMIKA TARTOMÁNY
TÖMÖRÍTÉSE (DRC)
Ez a funkció csökkenti a műsorban sugárzott
leghangosabb és leghalkabb hangok közötti
különbséget. A halk hangokat viszonylag
hangosabbakká, a hangosakat pedig viszonylag
halkabbá teszi.
A következő opciók állnak rendelkezésre:
• 0
- a sugárzott DRC szintet figyelmen kívül
hagyja
• 1/2 - a DRC-t a sugárzott szint felére állítja
• 1
- a sugárzott DRC szinten működik
• 2
- a sugárzott DRC szint kétszeresén
működik
FM MÓD – HANGOLÁS
Hangolás: A jobb nyílgombbal a keresőt
a frekvenciasávban felfelé, a bal nyílgombbal
pedig lefelé mozgathatja.
AZ ÓRA PROGRAMOZÁSA
A dátum és idő beállítható kézzel vagy
automatikusan szinkronizálható az országos
pontos időjelzéssel (ahol elérhető) DAB módban.
Az óra automatikus szinkronizálása:
(Csak DAB módban)
TARTSA SZEM ELŐTT: A legelső használatnál
a rádió DAB módba lép, és automatikusan
állomásokat keres.
1. Nyomja meg a menügombot (e).
2. A nyílgombokkal (c) görgessen a Clock
Adjust (Óra beállítása) opcióra, majd nyomja
meg az Enter/Display (Enter/Kijelző) gombot
(g).
3. Görgessen a Sync Time Now (Idő
szinkronizálása most) opcióra, majd nyomja
meg az Enter/Display (Enter/Kijelző) gombot.
Ezzel automatikusan szinkronizálja az órát
az országos pontos időjelzéssel.
Az óra kézi állítása:
(FM és DAB módban)
1. Nyomja meg a menügombot (e).
2. A nyílgombokkal (c) görgessen az LCD
kijelzőn a Clock Adjust(Óra beállítása)
opcióra, majd nyomja meg az Enter/Display
(Enter/Kijelző) gombot (g).
3. Görgessen a Date & Time (Dátum és idő)
opcióra, majd nyomja meg az Enter/Display
(Enter/Kijelző) gombot (g).
4. A bal és jobb nyílgombokkal (c) állítsa be
a dátumot és az időt.
11
5. Amint a kívánt időt beállította, az Enter/
Display (Enter/Kijelző) gombbal (g) erősítse
meg.
Más óraállítási menüopciók:
• Időformátum: Válasszon a 12 órás és
24 órás időkijelzési formátum közül
• Dátumformátum: Válasszon a dátum-kijelzési
formátumok közül: MM/DD/YYYY (HH/NN/
ÉÉÉÉ), YYYY/MM/DD (ÉÉÉÉ/HH/NN) vagy
DD/MM/YYYY (NN/HH/ÉÉÉÉ).
Fontos tudnivalók a rádióról
(3. ábra)
1. A rádió teljesen feltöltött, jó állapotú 4,0
amperórás akkumulátorral akár 14 órán
keresztül képes működni. Alacsonyabb
feszültségű vagy kapacitású akkumulátorral
rövidebb ideig működik.
2. A vétel minősége a készülék helyétől és
a rádiójelek erősségétől függ.
3. Bizonyos generátorok háttérzajt okozhatnak.
4. A kiegészítő port (l) használatához
dugaszolja a CD vagy iPod®*/MP3 lejátszó
kimeneti csatlakozódugaszát a portra. Külső
forrásból származó hang a rádió hangszóróin
keresztül szólal meg.
5. Az USB kimeneti port (p) nem más, mint egy
csatlakozó port kis fogyasztású eszközök,
pl. mobiltelefonok, CD- és MP3-lejátszók
tápellátásának biztosításához. Ne feledje,
hogy a rádió nem töltődik az USB porton
keresztül, amikor akkumulátorról üzemeltetik.
* Az iPod az Apple Inc. bejegyzett
márkavédjegye.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT rádióját minimális karbantartás
melletti tartós működésre terveztük. A készülék
folyamatosan kielégítő működése a megfelelő
gondozástól is függ.
Tudnivalók a szervizelésről
Ezt a terméket a felhasználó nem szervizelheti.
A rádió belsejében nincsenek felhasználó
által szervizelhető alkatrészek. A statikus
elektromosságra érzékeny belső alkatrészek
sérülésének elkerülése érdekében a készüléket
márkaszervizben kell javíttatni.
12
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A rádió
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a rádió
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse a rádió egyik részét sem
folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a konnektorról. A rádió
külsején lerakódott szennyeződéseket
és zsírokat ronggyal vagy puha,
nem fémszálas kefével tisztíthatja le.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egy megbízott szervizbe, amelyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki a rádióból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megfelelő módon
ártalmatlanítják.
zst00244998 - 08-09-2014
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
16
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising