DCGG571 | DeWalt DCGG571 CORDLESS GREASE GUN instruction manual

370001 - 58 LT
DCGG571
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
Pav. / Рисунок 1
u
e
d
f
g
t
r
hh
b
a
v
c
h
q
r
n
i
j
k
p
s
o
m
l
Pav. / Рисунок 2
Pav. / Рисунок 3
p
e
d
f
3
Pav. / Рисунок 4
Pav. / Рисунок 5
x
w
b
y
aa
z
Pav. / Рисунок 6
q
ff
p
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
gg
o
m
l
4
Pav. / Рисунок 9
Pav. / Рисунок 10
Pav. / Рисунок 11
Pav. / Рисунок 12
y
bb ee
diena cc
Pav. / Рисунок 13
v
5
LIETUVIŲ
AKUMULIATORINIS TEPALO ŠVIRKŠTAS
DCGG571
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Išvesties slėgis
MPa
Tepalo sąnaudos
ml per min
Tepalo tipas
Tepalo talpa
Piltinė
g
Kasetė
g
Žarnos ilgis
cm
Svoris (be akumuliatoriaus)
kg
DCGG571
18
1
Ličio jonų
69 (690 bar)
147,87
Iki NLGI #2
453
400
107
3,63
LPA (garso slėgis)
dB(A)
76
KPA (garso slėgio paklaida)
dB(A)
3
LWA (garso galia)
dB(A)
87
KWA (garso galios paklaida) dB(A)
3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah,D =
m/s²
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
6
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
DCB180
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
3,0
Galia
Ah
Svoris
kg
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB182
Ličio jonų
18
4,0
0,61
Akumuliatorius
DCB183
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
Galingumas
Ah
2,0
Svoris
kg
0,40
DCB184
Ličio jonų
18
5,0
0,62
DCB185
Ličio jonų
18
1,3
0,35
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
25
įkrovimo trukmė
(1,3 Ah)
55
70
(3,0 Ah)
Svoris
kg
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
(1,5 Ah)
90
(4,0 Ah)
0,49
40
(2,0 Ah)
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
60
įkrovimo
(1,3 Ah)
trukmė
140
(3,0 Ah)
Svoris
kg
DCB107
230 V
Ličio jonų
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
(5,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
LIETUVIŲ
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
40
įkrovimo
(1,3 Ah)
trukmė
90
(3,0 Ah)
Svoris
kg
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EC, EN 60745-1.
DCB112
230 V
Ličio jonų
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai 3 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
AKUMULIATORINIS TEPALO ŠVIRKŠTAS
DCGG571
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
11.04.2014
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui
su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite
visus saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
7
LIETUVIŲ
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tikti lizdui.
Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko.
Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros
lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui
nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite
laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų
arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą
laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
8
d)
e)
f)
g)
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys
nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali
turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
LIETUVIŲ
f)
g)
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo
įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau
strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią instrukciją
ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą,
kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį
kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitam
akumuliatoriui krauti, gali kelti gaisro
pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
blokus, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų
metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti
trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę
akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti
arba patirti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio
su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko,
gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio
pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali
sudirginti arba nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios tepalų
švirkštų naudojimo saugos
taisyklės
• Dėl aukšto slėgio įrankio dalys arba
žarnos įtaisas gali sugesti arba trūkti.
Gali kilti pavojus sunkiai susižaloti.
Prieš naudodami, visada apžiūrėkite įrankį
ir žarnos įtaisą, ar detalės neapgadintos
ir nenusidėvėję. Niekada nenaudokite
sugadinto arba nusidėvėjusio įrankio.
• Naudokite tik „DEWALT“ APROBUOTAS
lanksčiąsias žarnas. Laikykite žarną tik už
lanksčiosios žarnos apsauginio spyruoklinio
gaubto, kad nesusižalotumėte.
• Jeigu žarna susinarplioja arba yra
pažeista, ji gali trūkti ir sunkiai Jus
sužaloti. Pakeiskite žarną pastebėję pirmus
nusidėvėjimo, susinarpliojimo arba pažeidimo
požymius.
• Naudokite tik šioje instrukcijoje
rekomenduojamą tepalą (žr. skyrių
Techniniai duomenys).
• Norėdami sumažinti pavojų sunkiai
susižeisti, nenaudokite tepalo švirkšto
aplink arba ant judamųjų dalių,
mechanizmų ir veikiančių įrenginių.
• Ventiliacijos angos dažnai dengia
judančias dalis, reikėtų jų neliesti.
Judančios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
ĮSPĖJIMAS! Injekcijos arba
sunkaus sužalojimo pavojus.
Trūkus sudedamosioms dalims,
tepalo gali būti sušvirkšta į odą arba
akis, sukeliant sunkų sužalojimą arba
injekciją. Nemanykite, kad tai tėra
paprastas įpjovimas. Kreipkitės
į medikus, kad jus patikrintų.
ĮSPĖJIMAS! Tepalas gali būti
švirkščiamas aukštu slėgiu.
Nenukreipkite tepalo srauto į save ar
kitus.
ĮSPĖJIMAS! Tepalo švirkštas
gali generuoti aukštą slėgį – iki
69 MPa (690 bar). Dirbdami visada
mūvėkite pirštines. Rankas laikykite
atokiai nuo neapsaugotos žarnos
dalies.
ĮSPĖJIMAS! Tepalas ir tepimo
priemonės gali būti degūs.
Saugokite nuo liepsnos arba šilumos
šaltinių. Laikykitės visų tepalo ir
tepimo priemonių gamintojų pateiktų
įspėjimų ir nurodymų.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (hh), kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
9
LIETUVIŲ
pavojus žūti nuo elektros srovės.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje
instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklių DCB106 ir DCB107
naudojimo taisyklės (žr. skyrių Techniniai
duomenys).
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite
už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant
jo niekas neužlips, už jo neužklius ar kitaip jo
nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite tik
sausoje vietoje, naudodami naudojimui lauke
pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui
lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio priekyje
ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DeWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku. Jeigu būtų pažeistas
elektros laidas, gamintojas, techninės
priežiūros centro atstovas arba panašus
kvalifikuotas asmuo privalo nedelsiant jį
pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA. Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
10
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą, kad sutaisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo
techninės priežiūros arba remonto darbus,
atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali
kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš
elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio
pavojus. Išėmus akumuliatoriaus bloką, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai kitai
įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ,
KAD VĖLIAU VĖL GALĖTUMĖTE JA
PASINAUDOTI
LIETUVIŲ
Krovikliai
Krovikliais DCB105, DCB107, DCB112 galima krauti
18 V galios ličio jonų akumuliatorius (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185).
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip,
kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę
į kroviklį, įkiškite kroviklio elektros laido
kištuką į tinkamą 230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (p) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būklės.
Įkrovimo būsenos indikatorius–DCB105
kraunama
– – – –
visiškai įkrautas
–––––––––––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
–– – –– –
iš naujo įdėti akumuliatoriaus bloką
•••••••••••
––
––
DCB105, DCB107, DCB112
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus
lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir
nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir
tada, jei akumuliatorius sušils.
DCB107, DCB112
Tuo metu raudona lemputė tebežybčios,
o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo.
Akumuliatoriui atvėsus, geltona kontrolinė
lemputė užges ir kroviklis vėl bus kraunamas.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Įkrovimo būsenos indikatorius – DCB107 ir DCB112
––
KARŠTO/ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
kraunamas
––
––
visiškai įkrautas
––––––––––––––––––––
karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas
–– –– –– –––––––
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių
pakuotės nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus
dėl saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant arba
ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės
ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
11
LIETUVIŲ
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui, vasarą
lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės
ar kroviklio, kurie buvo stipriai
sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar
pažeisti kokiu nors kitu būdu
(t. y. perverti vinimi, sutrenkti
plaktuku, ant jų buvo atsistota ir
pan.). Gali įvykti elektros smūgis arba
kyla pavojus žūti nuo elektros srovės.
Sugadintus akumuliatorius reikia
atiduoti į techninės priežiūros centrus,
kur jie bus perdirbti ir pakartotinai
panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
12
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCGG571 veikia su 18 voltų
akumuliatoriaus bloku.
Galima naudoti akumuliatorius DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Techniniai
duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
blokų etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite aparato
eksploatavimo vadovą.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
LIETUVIŲ
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
Saugokite nuo vandens
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Kraukite tik esant 4 ˚C–40 ˚C
temperatūrai.
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
Kraukite „DEWALT“ akumuliatorius
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės.
1 pav.
a. greičio reguliavimo gaidukas
b. atlaisvinimo mygtukas
c. rankena
d. diodinė apšvietimo lemputė
e. diodinės apšvietimo lemputės mygtukas
f. viršutinis dangtelis
g. lanksčioji žarna
h. lanksčiosios žarnos apsauginis spyruoklinis
gaubtas
i. lanksčiosios žarnos mova
j. tepalinė
k. tepalinės dangtelis
l. tepalinės rankena
m. tepalinės strypas
n. tepalinės įtaisas
o. atraminė anga
p. akumuliatorius
q. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
r. guminės kojelės
s. žarnos spaustukas
t. perpetinio diržo aptaisas
u. perpetinio diržo spaustukų angos
v. filtras
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 tepalo švirkštas
1 kroviklis
1 ličio jonų akumuliatorius
5 pav.
w. slėgio mažinimo vožtuvas
x. nuorinimo vožtuvas
y. kontrolinis vožtuvas
z. 1/8 col. NPT pildymo anga
1 įrankių dėžė
aa. 1/8 col. NPT pildymo angos kaištis
1 naudojimo instrukcija
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
1 brėžinio išklotinė
Šis tepalo švirkštas skirta profesionaliam tepimo
priemonių paskirstymui.
PASTABA. Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis,
jo dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šis tepalo švirkštas yra profesionalus elektrinis
įrankis. NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio.
Jei šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos
reikia prižiūrėti.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižeisti.
13
LIETUVIŲ
Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu be
priežiūros negalima naudotis mažiems vaikams
arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
šviečia nuspaudus gaiduką ir įjungus diodinės
apšvietimo lemputės mygtuką (e). Jei diodinės
apšvietimo lemputės mygtukas yra išjungtas,
nuspaudus gaiduką, diodinė apšvietimo lemputė
nešvies. Atleidus gaiduką, lemputė automatiškai
išsijungs po 20 sekundžių. Jeigu gaidukas yra
nuspaustas, apšvietimo lemputė šviečia.
PASTABA. Lemputė skirta darbo vietai
betarpiškai apšviesti ir nėra skirtas naudoti vietoj
žibintuvėlio.
Greičio reguliavimo gaidukas
(1, 4 pav.)
ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR GAIDUKAS
Šiame tepalo švirkšte įrengtas atlaisvinimo
mygtukas (b).
Norėdami užfiksuoti gaiduką, paspauskite
atlaisvinimo mygtuką, kaip parodyta 4 pav.
Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui,
visuomet užfiksuokite gaiduką (a), kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Atlaisvinimo mygtukas yra
raudonas, kai jis yra atlaisvinimo padėtyje.
Norėdami atlaisvinti gaiduką, paspauskite
atlaisvinimo mygtuką, kaip parodyta 4 pav.
Norėdami ĮJUNGTI variklį, paspauskite gaiduką.
Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA.
PASTABA. Greičio reguliavimo gaidukas suteikia
daugiau pasirinkimo galimybių. Kuo labiau
spaudžiamas šis gaidukas, tuo didesnis tepalo
srautas.
ĮSPĖJIMAS! Šiame įrankyje nėra
jungiklio užfiksavimo ĮJUNGIMO
padėtyje funkcijos, ir jo niekada
jokiais būdais negalima užfiksuoti
ĮJUNGIMO padėtyje.
Slėgio mažinimo vožtuvas
(5 pav.)
Slėgio mažinimo vožtuvas (w) yra nustatytas
gamykloje mažinti aukštesnį 69 MPa (690 bar)
slėgį. Jeigu pro slėgio mažinimo vožtuvą teka
tepalas, reiškia užsikimšo jungtis, linija arba
guolis. Prieš tęsiant darbą, privaloma atitaisyti
visas šias sąlygas.
ĮSPĖJIMAS! Tepalo švirkšte
gali susidaryti aukštas slėgis.
Nenuimkite ir nesugadinkite slėgio
mažinimo vožtuvo. Antraip galimi
sunkūs sužalojimai.
Diodinė apšvietimo lemputė
(1, 3 pav.)
Perpetinis diržas (1 pav.)
Ant viršutinio dangtelio (f) įrengta diodinė
apšvietimo lemputė (d). Apšvietimo lemputė
Šis tepalo švirkštas pateikiamas su perpetiniu
diržu. Įsekite perpetinio diržo spaustukus
14
LIETUVIŲ
perpetinio diržo spaustuvų skylėse (u) ,
esančiose perpetinio diržo aptaise (t).
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(6 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
PASTABA. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIŲ Į ĮRANKIO
RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (p), laikykite
ją ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais
(6 pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIŲ IŠ
ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (q) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (6 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (ff). Užsidegusių
trijų žalių diodinių lempučių kombinacija
parodys, kiek akumuliatoriuje liko energijos.
Kai akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks
minimalios leistinos naudojimo ribos, įkrovimo
lygio matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės
įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Tepalo kasetės įdėjimas
(1, 5, 7 pav.)
1. Iki pat galo patraukite tepalinės rankeną (l),
tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę
angą (o), traukdami strypą į šoną. Įsitikinkite,
ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad
jis neišsprūstų.
2. Nusukite tepalinės įtaisą (n) nuo tepalo
švirkšto.
3. Nuimkite nuo tepalo kasetės plastikinė
dangtelį, tada pirmiausiai įtaisykite į tepalinę
(j) atvirą kasetės galą.
4. Nuimkite sandariklį nuo kito tepalo kasetės
galo.
5. Įsukite tepalinės įtaisą (n) atgal į tepalo
švirkštą ir tvirtai užveržkite.
6. Ištraukite tepalinės strypą (m) iš atraminės
angos (o) ir lėtai įspauskite ją atgal į tepalinę.
7. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x, 5 pav.)
kasetėje likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių
Oro kišenių šalinimas.
SVARBU! Jeigu tepalo švirkšte esančiam tepale
bus oro kišenių, tepalo švirkštas tinkamai netieks
tepalo.
Tuščios tepalo kasetės
nuėmimas (1 pav.)
1. Iki pat galo patraukite tepalinės rankeną (l),
tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę
angą (o), traukdami strypą į šoną. Įsitikinkite,
ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad
jis neišsprūstų.
2. Nusukite tepalinės įtaisą (n) nuo tepalo
švirkšto ir nuimkite jį.
3. Atsargiai atlenkite tepalinės rankeną (l),
kad tuščia tepalo kasetė būtų išstumta iš
tepalinės.
15
LIETUVIŲ
Tepalo švirkšto užpildymas iš
tepalo bako (1, 8–10 pav.)
TEPALO ŠVIRKŠTO PARUOŠIMAS SIURBIMUI
IR PILDYMO SIURBLIO UŽPILDYMAS (1, 8 PAV.)
PASTABA. Prieš pradėdami šį procesą,
įsitikinkite, ar tepalo švirkšte nėra tepalo.
ĮSPĖJIMAS! Niekada nesukite ant
tepalo švirkšto 1/8 col. NPT pildymo
angos aukšto slėgio movos. Jeigu
sudedamosios dalys nedės, pildymo
siurblys gali neveikti.
Žemo slėgio movos (su įrankiu nepateikiama)
montavimas
1. Atsukite tepalinę (j) nuo tepalo švirkšto įtaiso
(n).
1. Įsukite tepalinės įtaisą (n) atgal į tepalo
švirkštą ir tvirtai užveržkite.
2. Atsukite tepalinės dangtelį (k) nuo tepalinės
(j) ir ištraukite tepalinės strypą (m).
2. Iki pat galo patraukite tepalinės rankeną (l),
tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę
angą (o), traukdami strypą į šoną. Įsitikinkite,
ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad
jis neišsprūstų.
3. Nykščiu ir smiliumi apverskite guminį tarpiklį
(gg) iš galo į priekį. Žr. 8 pav.
PASTABA. Sandariklis primena taurelę, kuri,
paruošta siurbimui ir pildymo siurblio užpildymui,
turi atsidaryti link viršutinio dangtelio (f, 1 pav.).
4. Įkiškite tepalinės strypą (m) atgal į tepalinę
(j).
SIURBIMAS IŠ TEPALO BAKO
(1, 5, 7, 9 PAV.)
1. Įkiškite tepalinės įtaiso atvirą galą į bake
esantį tepalą.
2. Lėtai traukite tepalinės rankeną (l) atgal, kad
tepalas būtų siurbiamas į tepalo švirkštą.
PASTABA. Įsitikinkite, ar tepalinės įtaiso atviras
galas yra pakankamai giliau panardintas į bake
esantį tepalą, kad į tepalo švirkštą nepatektų oro.
3. Iki galo ištraukę tepalinės strypą (m),
įtaisykite ją atraminėje angoje (o)
4. Ištraukite tepalo švirkšto tepalinės įtaisą iš
bake esančio tepalo ir nušluostykite tepalo
likučius.
5. Įsukite tepalinės įtaisą (n) atgal į tepalo švirkštą.
6. Ištraukite tepalinės strypą (m) iš atraminės
angos (o) ir lėtai įspauskite ją atgal į tepalinę.
7. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x, 5 pav.)
kasetėje likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių
Oro kišenių šalinimas.
3. Ištraukite iš pildymo angos 1/8 col. NPT
pildymo angos kaištį (aa).
4. Užsukite tinkamą žemo slėgio movą ant 1/8
col. NPT pildymo angos (z).
5. Ištraukite tepalinės strypą (m) iš atraminės
angos (o) ir lėtai įspauskite ją atgal į tepalinę.
6. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x) kasetėje
likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių Oro kišenių
šalinimas.
Įrankio užpildymas naudojant žemo slėgio
pildymo siurblį (1, 10 pav.)
1. Lėtai atitraukite tepalinės rankeną ir sukite
strypą tol, kol jis bus užfiksuotas.
PASTABA. Nefiksuokite strypo atraminėje
angoje (o).
2. Prijunkite žemo slėgio jungtį, esančią ant
tepalo švirkšto, prie tinkamos pildymo siurblio
žemo slėgio jungties. Šios jungtys kartu
NESUJUNGIAMOS. Tai apsaugo tepalo
švirkšto kasetę nuo perpildymo.
3. Pilkite tol, kol strypas išstums tepalinę
maždaug 20 cm. Nepripilkite per daug.
Jeigu pildymo proceso metu strypas nejuda,
nutraukite procesą. Tai reiškia, kad strypas
nėra prijungtas prie plunžerio, todėl prieš
tęsiant pildymą, reikia pakartoti pirmą veiksmą.
PILDYMO SIURBLIO UŽPILDYMAS IŠ TEPALO
BAKO (1, 5, 7, 9 PAV.)
4. Sukite strypą, kad jį atlaisvintumėte, ir
atsargiai įstumkite strypą atgal į telapinę.
Šis įrankis turi 1/8" NPT pildymo angą (z, 5 pav.),
skirtą žemo slėgio pildymo movai prie įrenginio
pritvirtinti.
5. Naudokite nuorinimo vožtuvą (x) kasetėje
likusiam orui pašalinti. Žr. skyrių Oro kišenių
šalinimas.
ĮSPĖJIMAS! Niekada nesukite
ant tepalo švirkšto 1/8 col. NPT
pildymo angos aukšto slėgio
movos. Dėl susidariusio per aukšto
slėgio galima sunkiai susižaloti.
Naudokite tik žemo slėgio movas.
16
Oro kišenių šalinimas (1, 5 pav.)
SVARBU! Dėl tepale susidariusių oro kišenių
tepalo švirkštas tinkamai netieks tepalo.
Pašalinkite oro kišenes po kiekvieno pildymo
arba jeigu tepalo švirkštas nepumpuoja tepalo:
1. Atsukite nuorinimo vožtuvą(x) (bet nenuimkite
jo) ir palaukite, kol išeis visas oras.
LIETUVIŲ
2. Užsukite nuorinimo vožtuvą (x).
3. Atidenkite lanksčiąją žarną (g), tada
paspauskite ir 10–20 sekundžių palaikykite
nuspaudę greičio reguliavimo gaiduką (a).
4. Jeigu tepalas pro žarną neteka, pakartokite 1
veiksmą.
PASTABA. Šis įrankis buvo išbandytas
gamykloje, todėl tepalinėje ir žarnos įtaise gali
būti likę šiek tiek tepalo. Prieš naudojant pirmą
kartą, rekomenduojama įrankį praplauti tos rūšies
tepalu, kuris bus naudojamas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 11 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant lanksčiosios žarnos apsauginio spyruoklinio
gaubto (h), o kita ranka – ant rankenos (c), kaip
pavaizduota.
Tepalo švirkšto naudojimas
(1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižaloti,
naudodami tepalo švirkštą arba
tvirtindami žarną ant jungčių,
visada laikykite už rankenos (c).
Norėdami naudoti tepalo švirkštą, laikykite
tepalo švirkštą už rankenos (c) arba pastatykite jį
vertikaliai ant stabilaus paviršiaus, ant jo guminių
kojelių (r), laikydami už rankenos. Laikydami
žarną už lanksčiosios žarnos apsauginio
spyruoklinio gaubto (h), prijunkite lanksčiosios
žarnos tepalo movą (i) arba kitą tinkamą tepalo
movą prie tepimo jungties, kurią reikia užpildyti.
Atsargiai nuspauskite greičio reguliavimo
gaiduką, kad būtų pradėtas pildymo procesas.
Kai ištekės reikiamas tepalo kiekis, atleiskite
gaiduką ir nuimkite movą nuo tepimo jungties.
Jeigu mova neatsilaisvina, linijoje gali būti likę
slėgio. Judinant movą iš vieno šono į kitą, galima
pašalinti movoje esantį liekamąjį slėgį. Jeigu
mova pernelyg nesandari arba nesilaiko ant
tepimo jungties, ją reikia pakeisti.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
17
LIETUVIŲ
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
TEPALO ŠVIRKŠTO VALYMAS
Kontrolinio vožtuvo valymas (12 pav.).
Jeigu tepalo švirkštas netiekia tepalo, reikia
išvalyti kontrolinį vožtuvą (y).
1. Nuimkite kontrolinio vožtuvo kaištį (bb),
tada diską (ee), spyruoklę (dd) ir kontrolinio
vožtuvo rutuliuką (cc).
2. Nuvalykite rutuliuką (cc) ir kontrolinio vožtuvo
sritį pagrindinėje išlietoje detalėje.
3. Vėl sumontuokite rutuliuką (cc), spyruoklę
(dd), tada diską (ee).
4. Nuvalę visą tepalą nuo paviršiaus, vėl
sumontuokite kontrolinio vožtuvo kaištį (bb).
Filtro valymas (2, 13 pav.)
Jeigu tepalo švirkštas netiekia tepalo, išvalykite
filtrą ((v).
PASTABA. Jeigu tepalinėje vis dar yra tepalo,
prieš patraukdami tepalinės rankeną, atsukite
nuorinimo vožtuvą.
1. Iki pat galo patraukite tepalinės rankeną (l),
tada įtaisykite tepalinės strypą (m) į atraminę
angą (o), traukdami strypą į šoną. Įsitikinkite,
ar strypas yra saugiai įtaisytas angoje, kad
jis neišsprūstų.
2. Nusukite tepalinės įtaisą (n) nuo tepalo
švirkšto ir nuimkite jį.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų gaminių techninės priežiūros centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
3. Naudodami mažą plokščią atsuktuvą arba
smailų įrankį, atsargiai išimkite filtrą.
4. Išvalykite filtrą minkštu skudurėliu. Jeigu
išvalius filtrą jame vis dar yra nešvarumų,
galite naudoti minkštą šepetėlį arba tamponą.
5. Išvalę filtrą, įtaisykite jį atgal į apvalų griovelį,
įsitikindami, ar jis visiškai užfiksuotas, ir vėl
pritvirtinkite tepalinės įtaisą prie tepalo švirkšto.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu rekomenduojama
naudoti tik „DEWALT“ priedus.
18
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite
jį nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
LIETUVIŲ
Trikčių šalinimas
Problema
Nepavyksta patraukti strypo
atgal
Nepavyksta pastumti strypo
pirmyn
Patraukus gaiduką, tepalas
neteka
Slėgio mažinimo vožtuve yra
tepalo
Paspaudus gaiduką, variklis
neveikia
Pro tepalinės galą teka tepalas
Galima priežastis
Susidarė vakuumas
Galimas sprendimo būdas
Atsukite nuorinimo vožtuvą,
kad neliktų vakuumo.
Susidarė slėgis
Atsukite nuorinimo vožtuvą,
kad neliktų slėgio.
Strypas vis dar prijungtas
Pasukite tepalinės rankeną
prie plunžerio
90 laipsnių kampu, kad jis būtų
atjungtas.
Tepalinė yra tuščia
Pripilkite tepalo.
Tepalinėje yra oro kišenių
Žr. skyrių Oro kišenių šalinimas.
Patikrinkite, ar neužsikimšo
Žr. skyrių Kontrolinio vožtuvo
vožtuvas
valymas.
Užsikimšo filtras
Žr. skyrių Filtro valymas.
Užblokuota štucerio jungtis
Atjunkite movą nuo jungties,
išvalykite štucerio jungtį ir tepalo
kanalą.
Akumuliatorius
Įsitikinkite, ar akumuliatorius yra
visiškai įkrautas.
Guminis sandariklis
Žr. skyrių Tepalo švirkšto
apverstas netinkama kryptimi paruošimas siurbimui ir pildymo
siurblio užpildymas.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ
DCGG571
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний
опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из
самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Впост.тока
Тип
Тип аккумулятора
Давление на выходе
MПa
Скорость потока
мл/мин
Тип смазки
Объем смазки
контейнер
г
картридж
г
Длина шланга
см
Вес
(без аккумуляторной батареи) кг
DCGG571
18
1
ионно литиевый
69 (690 бар)
147,87
до NLGI #2
453
400
107
3,63
LPA (акустическое давление) дБ(A)
76
KPA (погрешность акустического давления)
дБ(A)
3
LWA (сила звука)
дБ(A)
87
KWA (погрешность силы звука) дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aч
aч,D =
м/сек²
< 2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться для
предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
20
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки, создание
комфортных условий работы,
хорошая организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока
18
3,0
Емкость
Aч
Вес кг
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Аккумуляторная батарея DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока
18
Емкость
Ah
2,0
Вес кг
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Зарядное устройство
Сетевое напряжение
Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумулятлорных батарей 55
(3,0 Aч)
Вес кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
40
(2,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Сетевое напряжение
Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
60
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных батарей
140
(3,0 Aч)
Вес кг
DCB107
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
40
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных батарей
90
(3,0 Aч)
Вес кг
DCB112
230 В
Li-Ion
Предохранители
Европа
230 В, инструменты
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты
230 В
Li-Ion
70
(1,5 Aч)
90
(2,0 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
240
(5,0 Aч)
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
45
(1,5 Aч)
60
(2,0 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
150
(5,0 Aч)
10 Ампер, эл. сеть
3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ
DCGG571
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC и EN 60745-1
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.04.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
b)
c)
d)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
22
e)
f)
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного опьянения
или под воздействием лекарственных
средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
обувь с не скользящей подошвой, каска
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
c)
d)
e)
f)
g)
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
ударных дрелей
• Детали инструмента или сборка
шланга могут быть повреждены
из-за высокого давления. Есть
риск серьезной травмы. Перед
использованием всегда проверяйте
инструмент и сборку шланга на предмет
отсутствия повреждений или износа.
Никогда не используйте инструмент
с повреждениями или следами износа.
• Используйте только
рекомендованные DEWALT гибкие
шланги. Держите шланг только за
предохранительную пружинную оплетку,
чтобы избежать серьезных травм.
24
• Перекручивание или повреждение
шланга может привести к серьезной
травме. Немедленно замените шланг
если заметите первые следы износа,
перекручивания или повреждения.
• Используйте только ту смазку, что
рекомендуется производителем
в этом руководстве (см. Технические
характеристики).
• Во избежании риска получения
серьезной травмы не используйте
шприц для смазки возле движущихся
деталей, механизмов или на
работающем оборудовании.
• За вентиляционными отверстия
в основном находятся движущиеся
детали, поэтому те же меры
предосторожности относятся и к ним.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут быть захвачены
движущимися деталями.
ВНИМАНИЕ: Риск укола или
серьезной травмы. Разрыв
деталей шприца может привести
к попаданию смазки на кожу или
в глаза, и привести к серьезным
травмам или инфицированию.
Нельзя лечить как обычный
порез. Немедленно обратитесь
за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: На выходе может
быть высокое давление. Не
направляйте шприц на себя или на
окружающих.
ВНИМАНИЕ: Давление
в шприце для смазки может
достигать 69 MПа (690 бар).
Во время работы всегда
надевайте перчатки. Держите
руки подальше от открытых
резиновых частей шланга.
ВНИМАНИЕ: Смазка огнеопасна.
Держитесь подальше от
открытых источников огня
и тепла. Соблюдайте меры
предосторожности и инструкции
производителя смазки.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (hh), в котором также указывается
год производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся
важные инструкции по технике
безопасности для зарядных устройств
DCB105, DCB107 и DCB112 (см. Технические
характеристики).
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DeWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами.
Не допускайте попадания
в полости зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как стальная
стружка, алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если в нем нет
аккумулятора. Всегда отключайте
зарядное устройство от сети
перед тем, как приступить
к очистке инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве. Зарядное
устройство и батарея предназначены
для совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного устройства
от сети всегда тяните за штепсельную
вилку, а не за шнур. Это поможет
избежать повреждения штепсельной
вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур расположен
таким образом, чтобы на него не
наступили, не споткнулись об него,
а также в том, что он не натянут и не
может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования шнура
питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия находятся
наверху и по бокам зарядного устройства
Не располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельного разъема. В случае
повреждения шнура питания его
необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного случая.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный центр
если нужно провести обслуживание или
ремонт инструмента. Неправильная
сборка может стать причиной пожара
или поражения электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь
использовать его при каком-либо
ином напряжении. Это не относится
к автомобильному зарядному устройству.
2. Вставьте аккумулятор (p) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикатор состояния зарядки–DCB105
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
температурная задержка
–– – –– –
замена аккумуляторной батареи •••••••••••
Состояние зарядки–DCB107 и DCB112
зарядка
–– –– –– –– ––
полностью заряжен
––––––––––––––––––––
температурная задержка
–– –– –– –––––––
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
Зарядные устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112 заряжают 18 В ионно-литиевые
аккумуляторы (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 и DCB185).
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
26
DCB105, DCB107, DCB112
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
РУССКИЙ ЯЗЫК
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
DCB107, DCB112
В это время красный индикатор продолжит
мигать, а когда начнется зарядка, загорится
желтый После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор потухнет, и зарядка
продолжится.
ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции
по технике безопасности
для всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов или
пыли. Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не вносите
изменения в аккумулятор, с целью
установить их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105 °F)
(например, на внешних пристройках или
на металлических поверхностях зданий
в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться. При
сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCGG571 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках..
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Шприц для смазки
1 Зарядное устройство
1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
s. Защелка шланга
t. Крепеж плечевого ремня
u. Отверстия для крепежа плечевого ремня
v. Фильтр
Рисунок 5
1 Набор инструментов
w. Клапан сброса давления
1 Руководство по эксплуатации
x Стравливающий клапан
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какой-либо
его части. Это может привести
к повреждению или травме.
Рисунок 1
a. Курковый переключатель с регулятором
скорости
b. Кнопка блокировки
c. Ручка
d. Светодиодная подсветка
e. Кнопка светодиодной подсветки
f. Верхняя крышка
g. Гибкий шланг
h. Предохранительная пружинная оплетка
гибкого шланга
i. Муфта гибкого шланга
j. Туба со смазкой
k. Крышка тубы со смазкой
l. Ручка тубы со смазкой
m. Поршень тубы со смазкой
n. Туба со смазкой в сборе
o. Фиксирующий паз
p Аккумуляторная батарея
q. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
r. Резиновые ножки
y. Запорный клапан
z. 1/8" NPT порт заправки
aa. пробка 1/8" NPT порта заправки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Этот шприц для смазки предназначен для
профессионального использования.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Этот шприц для смазки - профессиональный
электроинструмент. НЕ допускайте детей
к инструменту. Использование инструмента
неопытными пользователями должно
происходить под контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для
освещения рабочей поверхности и не может
использоваться в качестве фонаря.
Переключатель скорости
(рис. 1, 4)
КНОПКА ФИКСАТОРА КУРКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ваш шприц для смазки оснащен кнопкой
фиксации (b).
Для блокировки куркового выключателя
нажмите кнопку фиксатора, как показано
на рисунке 4. Всегда блокируйте курковый
переключатель (a) при переноске или
хранении инструмента для предотвращения
вероятности случайного включения. Кнопка
фиксации окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Для разблокировки куркового выключателя
нажмите кнопку фиксации, как показано на
рисунке 4. Нажмите курковый выключатель
для включения инструмента. Отпускание
куркового выключателя приводит
к выключению инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель с регулировкой
скорости дает вам больше гибкости в работе.
Чем сильнее вы нажимаете на курок, тем
больше будет скорость смазки.
ВНИМАНИЕ: Этот инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Светодиодная подсветка
(рис. 1, 3)
Клапан сброса давления
(рис. 5)
Светодиодная подсветка (d) находится на
верхней крышке (f). Рабочая подсветка
включается при нажатии на курковый
выключатель и горит если кнопка
светодиодной подсветки (e) находится
в положении ON. Если кнопка светодиодной
подсветки находится в положении OFF
при нажатии на спусковой выключатель
светодиодная подсветка не будет загораться.
Рабочая подсветка автоматически
выключается через 20 секунд после того, как
вы отпустите выключатель. Пока спусковой
выключатель остается нажатым, рабочая
подсветка будет гореть.
Клапан сброса давления (w) настроен на
заводе на сброс давления выше 69 MПa
(690 бар). Сброс смазки из этого клапана
указывает на то, что в фитинге, смазочной
линии или подшипнике имеется засор. Если
это произошло, перед тем, как продолжить
работу, устраните засор.
30
ВНИМАНИЕ: Шприц для смазки
работает под высоким
давлением. Не снимайте и не
вскрывайте клапан сброса
давления. Это может привести
к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Плечевой ремень (рис. 1)
Ваш шприц для смазки поставляется
с плечевым ремнем. Закрепите крепеж
плечевого ремня в отверстиях (u) , который вы
найдете на крепеже плечевого ремня (t).
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке
и регулировке необходимо
извлечь батарею. Каждый
раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
ДАТЧИК УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
(РИС. 6)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (ff).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда.
Он не показывает работоспособность
устройства и его показания могут меняться
в зависимости от компонентов продукта,
температуры и сфер применения.
Установка картриджа
со смазкой (рис. 1, 5, 7)
1. Вытяните до конца ручку тубы (l), затем
зафиксируйте поршень тубы со смазкой
(m) в пазу (o), сдвинув поршень в сторону.
Убедитесь в том, что поршень надежно
закреплен, чтобы предупредить его
выпадение.
2. Снимите тубу со смазкой (n) с шприца.
3. Снимите пластиковую крышку с картриджа
со смазкой, затем вставьте картридж,
открытым концом в тубу (j).
4. Снимите печать с другого конца картриджа
со смазкой.
5. Вверните тубу со смазкой (n) назад
в шприц и надежно закрепите ее.
1. Совместите аккумулятор (p) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 6).
6. Освободите поршень тубы смазки (m)
из фиксирующего паза (o) и медленно
отожмите его в тубу.
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
7. С помощью спускного клапана (x, рис. 5)
выпустите весь воздух, который мог
попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (q)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ВАЖНО: Если в смазке есть воздушные
пузыри эффективность работы шприца для
смазки падает.
Снятие пустого картриджа
для смазки (рис. 1)
1. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем
зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу
(o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
в том, что поршень надежно закреплен,
чтобы предупредить его выпадение.
2. Отвинтите тубу со смазкой (n) со шприца.
3. Аккуратно освободите ручку тубы со смазкой
(l) чтобы освободить пустой картридж.
Заправка шприца для смазки
из контейнера (рис. 1, 8–10)
ПОДГОТОВКА ШПРИЦА ДЛЯ СМАЗКИ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАСОСА
(РИС. 1, 8)
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать,
убедитесь в том, что шприц пустой.
1. Снимите тубу со смазкой (j) с шприца (n).
2. Отвинтите крышку (k) с тубы (j) и вытяните
поршень (m).
3. Большим или указательным пальцем
снимите резиновый уплотнитель (gg)
и переверните его. См. рис. 8
ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнитель напоминает
крышку, которую нужно перевернуть
в направлении крышки (f, рис. 1) если
собираетесь заполнить шприц с помощью
насоса.
4. Вставьте заново поршень (m) в тубу (j).
ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ЕМКОСТИ
(РИС. 1, 5, 7, 9)
ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА
(РИС. 1, 5, 7, 9)
Этот инструмент поставляется с 1/8" NPT
заправочным портом (z, рис. 5) для крепления
муфты низкого давления к инструменту.
ВНИМАНИЕ: Никогда
не используйте муфту
высокого давления с 1/8" NPT
заправочным портом шприца.
Высокое давление может
привести к травме. Используйте
только муфту низкого давления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Насос
для заправки нужно правильно
подключить к 1/8" NPT порту
шприца. При неправильной
установке насос может не
заработать.
Установка муфты низкого давления
(приобретается отдельно)
1. Вверните тубу (n) назад в шприц для
смазки и надежно закрепите ее.
2. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем
зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу
(o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь
в том, что поршень надежно закреплен,
чтобы предупредить его выпадение.
3. Снимите крышку с заправочного порта 1/8"
NPT (aa).
1. Установите открытый конец тубы
в емкость со смазкой.
4. Навинтите на него соответствую муфту
низкого давления 1/8" NPT (z).
2. Медленно потяните ручку тубы (l) чтобы
засосать смазку в шприц.
5. Освободите поршень тубы смазки (m) из
паза (o) и медленно отожмите его в тубу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы
в открытый конец тубы не попал воздух.
3. Когда поршень (m) полностью вытянут,
закрепите его в фиксирующем пазу (o)
4. Вытащите шприц из емкости и удалите
с него излишки смазки.
5. Закрепите тубу со смазкой (n) на шприце.
6. Освободите поршень (m) из
фиксирующего паза (o) и медленно
отожмите его в тубу.
7. С помощью спускного клапана (x, рис.
5) выпустите весь воздух, который
мог попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
32
6. С помощью спускного клапана (x)
выпустите весь воздух, который мог
попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
Заполнения инструмента смазкой
с помощью насоса низкого давления
(рис. 1, 10)
1. Медленно потяните назад ручку тубы
и поверните поршень до его фиксации
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не блокируйте поршень
в пазу (o).
2. Подключите фитинг низкого давления
на шприц для смазки и соответствующим
фитинг низкого давления на насос
заправки. Эти фитинги НЕ блокируются
одновременно. Это предупреждает
переполнение шприца для смазки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Заполняйте шприц пока поршень не будет
вытолкнут из тубы приблизительно на 20
см. Не переполняйте шприц смазкой. Если
при заполнении шприца смазкой поршень
не перемещается, прекратите работу. Это
происходит если стержень отсоединился
от поршня и прежде чем продолжить
нужно повторить первый шаг еще раз.
4. Поверните поршень чтобы освободить его
и аккуратно протолкните его назад в тубу
смазки.
5. С помощью спускного клапана (x)
выпустите весь воздух, который мог
попасть в картридж. см.Удаления
воздуха из системы.
Воздушные пузыри (рис. 1, 5)
ВАЖНО: Воздушные пузыри в смазке могут
снизить эффективность работы шприца.
После каждого заполнения шприца смазкой
убирайте воздух, в противном случае шприц
будет невозможно заполнить смазкой
с помощью насоса:
1. Отвинтите спускной клапан(x) не снимая
его, дождитесь, пока весь воздух не будет
выпущен.
2. Затяните спускной клапан (x).
3. Снимите крышку гибкого шланга (g) затем
нажмите на выключатель с регулировкой
скорости (a) на 10–20 секунд.
4. Если смазка не вытекает из шланга,
повторите шаг 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот инструмент был
протестирован на заводе, поэтому в тубе
и шланге может остаться некоторое
количество смазки. Перед первым
использованием рекомендуется заправлять
шприц высококачественной брендовой
смазкой.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Правильное положение рук
(рис. 1, 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
При правильном расположении рук одна рука
должна находиться на защитной пружинной
оплетке гибкого шланга (h) , а другая на ручке
(c), как показано на рисунке.
Использование шприца для
смазки (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезной травмы
, всегда держитесь за ручку(c),
работая со шприцом для смазки
или при устанавливая шланг на
фитинги.
Работая со шприцом для смазки держите
его за ручку (c), или установите его на
устойчивую поверхность на резиновые ножки
(r), удерживая шприц за ручку. Удерживая
шланг за защитную пружинную оплетку (h),
подключите муфту гибкого шланга подачи
смазки (i) или другую соответствующую муфту
для смазки к фитингу, чтобы заправить смазку.
Аккуратно нажмите на курковый выключатель
чтобы начать процесс заправки смазки. После
того, как будет распределено необходимое
количество смазки, отпустите выключатель
и снимите муфту с фитинга. Если муфта
не снимается, значит в линии сохранилось
остаточное давление. Покачивание муфты из
стороны в стороны может убрать остаточное
давление, таким образом вы можете снять
муфту. Если есть утечка из муфты или муфта
не удерживается на фитинге, ее необходимо
заменить.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАШ ИНСТРУМЕНТ DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе.
Не допускайте попадание
34
жидкости внутрь инструмента;
никогда не погружайте никакие
из деталей инструмента
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
ОЧИСТКА ШПРИЦА ДЛЯ СМАЗКИ ОТ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Очистка обратного клапана от загрязнений
(рис. 12)
Если из шприц для смазки смазка не выходит,
нужно почистить обратный клапан (y).
1. Снимите крышку обратного клапана (bb),
потом диск (ee), пружину (dd)и шарик
обратного клапана (cc).
2. Очистите шарик (cc) и область обратного
клапана в основном корпусе.
3. Установите на место шарик (cc), пружину
(dd), и потом диск (ee).
4. После того, как будет убраны все остатки
смазки установите на место пробку
обратного клапана (bb).
Очистка фильтра от загрязнений (рис. 2, 13)
Если смазка не выходит из шприца,
прочистите фильтр (v).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в тубе еще осталась
смазка, откройте спускной клапан перед тем,
как потянуть за ручку тубы.
1. Вытяните ручку тубы (l) до конца, затем
зафиксируйте поршень тубы (m) в пазу
(o), сдвинув поршень в сторону. Убедитесь
в том, что поршень надежно закреплен,
чтобы предупредить его выпадение.
2. Отвинтите тубу со смазкой (n) со шприца.
3. С помощью маленькой плоской отвертки
или шила аккуратно извлеките фильтр.
4. Протрите фильтр мягкой салфеткой. Если
на фильтре еще остались загрязнения,
попробуйте убрать их мягкой щеткой или
ершиком.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. После очистки установите на место
фильтр в круглый паз, убедитесь в том,
что он хорошо встал, установите на шприц
тубу со смазкой.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ПРИЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ DeWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неисправности и способы их устранения
Неисправность
Невозможно вытянуть
поршень
Невозможно протолкнуть
поршень
При нажатии на спусковой
курок смазка не выходит
Загрязнение на перепускном
клапане
Двигатель не работает при
нажатии на спусковой курок
Смазка вытекает с задней
части тубы смазки
zst00240638 - 18-08-2014
36
Возможная причина
Образовался вакуум
Возможное решение
Отвинтите спускной клапан, чтобы
убрать вакуум.
Образовалось давление
Отвинтите спускной клапан, чтобы
убрать давление.
Стержень еще подсоединен Поверните ручку тубы смазки
к поршню
на 90 градусов для того, чтобы
освободить ее.
Туба смазки пуста
Добавьте смазку.
В тубе смазки есть
см.Пузыри воздуха в системе.
воздушные пузыри
Проверьте, не засорился
См. Очистка обратного
ли клапан
клапана от загрязнений.
Фильтр засорен
См. Очистка фильтра от
загрязнений.
Фитинг Zerk заблокирован Отсоедините муфту от фитинга,
прочистите фитинг и линию
подачи смазки.
Аккумуляторная батарея
Убедитесь в том, что
аккумуляторы полностью
заряжены.
Неправильно стоит
См.Подготовка шприца
резиновая прокладка
для заполнения смазкой
и использование заправочного
насоса.
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising