DCGG571 | DeWalt DCGG571 CORDLESS GREASE GUN instruction manual

402114 - 02 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCGG571
Figura 1
u
e
d
f
g
t
r
hh
b
a
v
c
h
q
r
n
i
j
k
p
s
o
m
l
Figura 3
Figura 2
p
e
2
d
f
Figura 4
Figura 5
x
w
b
y
aa
z
Figura 6
q
ff
p
Figura 8
Figura 7
gg
o
m
l
3
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12
y
bb ee
Figura 13
v
4
dd
cc
PISTOL DE GRESAT CU ACUMULATOR
DCGG571
Felicitări!
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulator
Presiune de ieşire
Flux de curgere
Tip lubrifiant
Capacitate lubrifiant
Vrac
Cartuş
Lungime furtun
Greutate (fără acumulator)
DCGG571
18
1
Li-Ion
MPa
69 (690 bar)
ml per min
147,87
Până la NLGI #2
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Vc.c.
g
g
cm
kg
453
400
107
3,63
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
76
KPA (marjă presiune sonoră) dB(A)
3
dB(A)
87
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah
ah,D =
m/s²
< 2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune rețea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Încărcător
Tensiune rețea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Vc.c.
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Vc.a.
min
25
(1,3 Ah)
55
(3 Ah)
kg
Vc.a.
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4 Ah)
0.49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0.29
40
(2 Ah)
90
(5 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
5
Încărcător
Tensiune rețea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Vc.a.
min
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0.36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
10 Amperi, reţea electrică
3 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
PISTOL DE GRESAT CU ACUMULATOR
DCGG571
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţiile tehnice sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1.
6
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germania
11.04.2014
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale
de siguranţă privind
uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE
ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
respectaţi regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la
vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia
d)
e)
f)
g)
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ferițivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa
acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care
a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
7
e)
f)
g)
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat
cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător.
Un încărcător adecvat pentru un anumit
tip de acumulator poate genera risc de
incendiu atunci când este utilizat cu un alt
tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de
vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice,
precum agrafe de birou, monede, chei,
cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici ce ar putea crea prin contact
conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului
poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din acumulator;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în care
survine contactul accidental, clătiţi cu apă.
În cazul în care lichidul intră în contact
cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul.
Lichidul evacuat din acumulator poate
cauza iritaţii sau arsuri.
8
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
pistoalele de gresat
• Anumite părţi ale uneltei sau ansamblul
furtunului se pot rupe datorită presiunii
mari. Poate să apară un risc de vătămare
gravă. Înainte de utilizare, verificaţi
întotdeauna ca unealta şi ansamblul furtunului
să nu fie deteriorate sau uzate. Nu utilizaţi
niciodată unealta dacă oricare componentă
a acesteia este deteriorată sau uzată.
• Utilizaţi numai furtunuri flexibile
autorizate DEWALT. Ţineţi furtunul numai de
apărătoarea de siguranţă cu arc a furtunului
flexibil pentru a evita vătămarea corporala
gravă.
• Dacă furtunul se înnoadă sau este
deteriorat, este posibil să apară o ruptură
care ar putea cauza vătămări grave.
Înlocuiţi furtunul la primul semn de uzură,
înnodare sau deteriorare.
• Utilizaţi numai lubrifiant recomandat în
acest manual (consultaţi Specificaţiile
tehnice).
• Pentru a reduce riscul vătămării
corporale grave, nu utilizaţi pistolul de
gresat în preajma sau pe componentele
şi mecanismele în mişcare sau pe
echipamentele în funcţiune.
• Orificiile de aerisire acoperă adesea
componentele în mişcare şi trebuie să fie
evitate. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
AVERTISMENT: Risc de injectare
sau vătămare gravă. Ruperea
componentelor poate injecta
lubrifiant în piele sau ochi, cauzând
vătămări grave sau infecţii. Nu trataţi
injectarea ca pe o simplă tăietură.
Cereţi imediat ajutor medical.
AVERTISMENT: Materialul eliberat
poate avea o presiune mare. Nu
orientaţi gura de evacuare către dvs.
sau către alte persoane.
AVERTISMENT: Pistolul de gresat
poate genera presiuni ridicate - de
până la 69 MPa (690 bar). Purtaţi
întotdeauna mănuşi în timpul
utilizării. Ţineţi mâinile la distanţă
de porţiunea de cauciuc expusă
a furtunului.
AVERTISMENT: Unsoarea şi
lubrifianţii pot fi inflamabili. Nu le
expuneţi la foc deschis sau surse de
căldură. Urmaţi toate avertizările şi
instrucţiunile furnizate de producătorul
unsorii sau lubrifiantului.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
Codul pentru dată (hh), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
suprafaţa carcasei ce formează articulaţia de
montaj dintre unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
AVIZ: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci când
nu există acumulator în compartiment.
Deconectaţi încărcătorul înainte de
a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT. Orice
alte utilizări pot genera risc de incendiu, şoc
electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele
de acumulatori DCB105, DCB107 şi DCB112
(consultaţi Specificaţiile tehnice).
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări corporale şi
daune materiale.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în aer
liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie uscată
şi folosiţi un cablu prelungitor adecvat pentru
utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
9
• Nu utilizaţi un încărcător care are cablul sau
ştecherul deteriorate. În cazul deteriorării
cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit
imediat de către producător, agentul său de
service sau orice altă persoană calificată
pentru a evita orice pericol.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la un
centru de service autorizat atunci când sunt
necesare operaţii de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă poate genera risc
de şoc electric, electrocutare sau incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230
V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105, DCB107, DCB112 acceptă
acumulatori de 18 V Li-Ion (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 şi DCB185).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (p) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
10
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelele de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării–DCB105
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Starea încărcării–DCB107, DCB112
se încarcă
––
––
––
––
––
încărcat complet
––––––––––––––––––––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
––
–– ––
–––––––
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator
defect refuzând să lumineze sau semnalizând
codul pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
DCB105, DCB107, DCB112
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi în mod automat la modul
de încărcare a acumulatorului. Această
funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
DCB107, DCB112
Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent
continuu, dar rămâne aprins un indicator luminos
galben în timpul acestei operații. După răcirea
bateriei, indicatorul luminos galben se stinge și
încărcătorul reia procedura de încărcare.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul forţat
în încărcător. Nu modificaţi acumulatorul în
niciun fel pentru a intra într-un încărcător
necompatibil deoarece acesta se poate rupe
cauzând vătămări corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 ˚C (105 ˚F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care
este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie respiratorie.
Aerisiţi zona de lucru. În cazul în care
simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Acumulatorul
TIP ACUMULATORI
DCGG571 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 şi DCB185.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea
Specificaţie tehnică.
11
Recomandări de depozitare
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
Încărcați acumulatorii DEWALT doar
cu încărcătoarele DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificați DEWALT cu un încărcător
DEWALT poate cauza explozia
acestora sau poate conduce la alte
situații periculoase.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător
şi de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
Nu incineraţi acumulatorii.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Pistol de gresat
1 Încărcător
1 Acumulator Li-Ion
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Acumulatorul se încarcă.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Figura 1
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
a. Întrerupător de declanşare a turaţiei reglabile
b. Buton de siguranţă
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
c. Mâner
d. Lumină de lucru cu LED
e. Buton lumină de lucru cu LED
f. Capac superior
Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse
între 4 ˚C şi 40 ˚C.
g. Furtun flexibil
Doar pentru utilizare la interior.
h. Apărătoare de protecţie cu arc pentru
furtunul flexibil
i. Cuplor furtun flexibil
12
j. Tub de unsoare
k. Capac tub unsoare
l. Mâner tub unsoare
m. Tijă tub unsoare
n. Ansamblu tub unsoare
o. Canal de reţinere
p. Acumulator
q. Buton de detaşare a acumulatorului
r. Picioare din cauciuc
s. Clemă furtun
t. Bandă de purtat pe umăr
u. Orificii de prindere pentru banda de umăr
v. Filtru
Figura 5
w. Supapă de eliberare a presiunii
x Supapă de aerisire
y. Supapă de verificare
z. Port de umplere de 1/8" NPT
aa. Priză port de umplere de 1/8" NPT
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Acest pistol de gresat este destinat distribuirii
profesionale a lubrifiantului.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest pistol de gresat este o unealtă electrică
profesională. NU permiteţi copiilor să intre în
contact cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici și persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Lumina de lucru cu LED
(fig. 1, 3)
Există o lumină de lucru cu LED (d) localizată
pe capacul superior (f). Lumina de lucru este
activată atunci când întrerupătorul de pornire/
oprire este apăsat şi butonul luminii de lucru cu
LED (e) este în poziţia PORNIT. Când butonul
luminii de lucru cu LED este în poziţia OPRIT,
lumina de lucru cu LED nu se va aprinde atunci
când întrerupătorul este apăsat. Lumina de lucru
se stinge în mod automat după 20 de secunde
de la eliberarea întrerupătorului de pornire.
Dacă întrerupătorul de declanşare rămâne
apăsat, lumina de lucru va rămâne în funcţiune.
13
NOTĂ: Lumina de lucru serveşte la iluminarea
suprafeţei de lucru din apropiere şi nu are
destinaţia de lanternă.
Întrerupător de declanşare
cu viteză variabilă (fig. 1, 4)
BUTONUL DE SIGURANŢĂ ŞI
ÎNTRERUPĂTORUL DE DECLANŞARE
Pistolul dumneavoastră de gresat este echipat cu
un buton de siguranţă (b).
Pentru blocarea întrerupătorului de declanşare,
apăsaţi butonul de siguranţă aşa cum este
descris în Figura 4. Blocaţi întotdeauna
întrerupătorul de declanşare (a) atunci când
transportaţi sau depozitaţi unealta pentru
evitarea pornirii accidentale. Butonul de siguranţă
are culoarea roşie pentru a indica faptul că
întrerupătorul este în poziţia deblocat.
Pentru deblocarea întrerupătorului de declanşare,
apăsaţi butonul de siguranţă aşa cum este
descris în Figura 4. Apăsaţi întrerupătorul de
declanşare pentru a porni motorul. Eliberarea
întrerupătorului de declanşare opreşte motorul.
NOTĂ: Întrerupătorul de declanşare cu reglarea
vitezei va adăuga un plus de adaptabilitate.
Cu cât este apăsat mai mult întrerupătorul
de declanşare, cu atât cantitatea de lubrifiant
distribuită este mai mare.
AVERTISMENT: Această unealtă
nu are posibilitatea de blocare
a întrerupătorului în poziţia PORNIT
şi nu ar trebui niciodată blocat în
această poziţie prin orice mijloc.
Supapa de evacuare
a presiunii (fig. 5)
Supapa de evacuare a presiunii (w) ieste setată
din fabrică să elibereze presiunea dacă aceasta
depăşeşte 69 MPa (690 bar). Dacă din supapa
de evacuare a presiunii iese lubrifiant, acest lucru
indică faptul că există un blocaj în angrenaj, linie
sau lagăr. Oricare dintre aceste situaţii trebuie
remediată înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Pistolul de gresare
poate produce presiuni ridicate. Nu
îndepărtaţi sau modificaţi supapa
de evacuare a presiunii. Acest fapt
poate conduce la vătămări grave.
Banda pentru umăr (fig. 1)
Pistolul dumneavoastră de gresat este însoţit
de o bandă pentru umăr. Prindeţi clemele benzii
pentru umăr în orificiile de prindere ale benzii (u)
care se găsesc pe banda pentru umăr (t).
14
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 6)
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a introduce sau
de a scoate acumulatorul.
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune
rezultate, asiguraţi-vă că acumulatorul este
încărcat complet înainte de utilizare.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (p) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei (fig. 6).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(q) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 6)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (ff).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului final.
Montarea unui cartuş
de lubrifiant (fig. 1, 5, 7)
1. Trageţi mânerul tubului de lubrifiant (l) în
afară cât de mult posibil, apoi securizaţi
tija tubului de lubrifiant (m) în canalul de
reţinere(o) prin mişcarea tijei în lateral.
Asiguraţi-vă că tija este fixată bine în canal
pentru a preveni dezangrenarea acesteia.
2. Desfiletaţi ansamblul tubului de lubrifiant (n)
de pe pistolul de gresat.
3. Îndepărtaţi capacul din plastic de pe cartuşul
de lubrifiant, apoi introduceţi cartuşul, capătul
deschis mai întâi, în tubul de lubrifiant (j).
4. Îndepărtaţi sigiliul de la celălalt capăt al
cartuşului de lubrifiant.
5. Înfiletaţi ansamblul tubului de lubrifiant (n)
înapoi pe pistolul de gresat şi strângeţi-l
bine.
6. Eliberaţi tija tubului de lubrifiant (m) din
canalul de reţinere (o) şi apăsaţi-o uşor
înapoi în tub.
7. Utilizaţi supapa de aerisire (x, fig. 5) pentru
a evacua aerul care ar putea exista în cartuş.
Consultaţi Evacuarea pungilor de aer.
IMPORTANT: Pistolul de gresat se va dezamorsa
dacă există pung de aer în lubrifiant.
Demontarea cartuşelor de
lubrifiant goale (fig. 1)
1. Trageţi mânerul tubului de lubrifiant (l) în
afară cât de mult posibil, apoi securizaţi
tija tubului de lubrifiant (m) în canalul de
reţinere(o) prin mişcarea tijei în lateral.
Asiguraţi-vă că tija este fixatăă bine în canal
pentru a preveni dezangrenarea acesteia.
2. Desfiletaţi ansamblul tubului de lubrifiant (n)
de pe pistolul de gresat şi scoateţi-l.
3. Eliberaţi uşor mânerul tubului de lubrifiant
(l) pentru a expulza cartuşul gol din tubul de
lubrifiant.
Umplerea pistolului de gresat
dintr-un recipient vrac
(fig. 1, 8-10)
PREGĂTIREA PISTOLULUI DE GRESAT PENTRU SUCŢIUNE ŞI UMPLEREA POMPEI DIPOZITIVULUI DE UMPLERE (FIG. 1, 8)
NOTĂ: Asiguraţi-vă că pistolul de gresat este gol
înainte de începe acest proces.
1. Desfiletaţi tubul de lubrifiant (j) de pe
ansamblul pistolului de gresat (n).
2. Desfiletaţi capacul tubului de lubrifiant (k) de
pe tubul de lubrifiant (j) şi trageţi în afară tija
de gresare (m).
3. Cu ajutorul degetului mare şi al arătătorului,
mutaţi garnitura de cauciuc (gg) din spate în
faţă. Consultaţi Figura 8.
NOTĂ: Garnitura seamană cu o ceaşcă, care
ar trebui să se deschidă spre capacul superior
(f, fig. 1) atunci când este pregătită pentru
sucţiune şi umplerea pompei de umplere.
4. Reintroduceţi tija tubului de lubrifiant (m)
înapoi în tubul de lubrifiant (j).
UMPLEREA PRIN SUCŢIUNE DINTR-UN RECIPIENT VRAC(FIG. 1, 5, 7, 9)
1. Introduceţi capătul deschis al ansamblului
tubului de lubrifiant în recipeintul cu lubrifiant
vrac.
2. Trageţi uşor de mânerul tubului de lubrifiant
(l) pentru a absorbi lubrifiantul în pistolul de
gresat.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că ţineţi capătul deschis al
ansamblului tubului de lubrifiant imersat suficient
de adânc în lubrifiant pentru a preveni formarea
pungilor de aer în tub.
3. Când tija tubului de lubrifiant (m) este extinsă
la maxim, fixaţi-o în canalul de reţinere (o)
4. Scoateţi ansamblul tubului pistolului de gresat
din lubrifiant şi ştergeţi lubrifiantul în exces.
5. Înfiletaţi ansamblul tubului de lubrifiant (n) pe
pistolul de gresat.
6. Eliberaţi tija tubului de lubrifiant (m) din
canalul de reţinere (o) şi apăsaţi-o uşor
înapoi în tub.
7. Utilizaţi supapa de aerisire (x, fig. 5) pentru
a evacua aerul care ar putea exista în cartuş.
Consultaţi Evacuarea pungilor de aer.
15
UMPLEREA POMPEI DE UMPLERE DINTR-UN
RECIPIENT VRAC (FIG. 1, 5, 7, 9)
Această unealtă este însoţită de un port de
umplere de 1/8" NPT (z, fig. 5) pentru ataşarea
unui cuplor de umplere la presiune redusă la
unitate.
AVERTISMENT: Nu înfiletaţi
niciodată un cuplor de presiune
înaltă la portul de umplere de 1/8"
NPT al pistolului de gresat . Pot
să apară vătămări grave datorită
presiunii excesive. Utilizaţi numai
cuploare pentru presiune redusă.
ATENŢIE: Dispozitivul de încărcare al
pompei de umplere trebuie conectat
corect la portul 1/8" NPT al pistolului
de gresat. Pompa de umplere s-ar
putea să nu funcţioneze dacă nu sunt
compatibile componentele.
Instalarea cuplorului pentru presiune redusă
(nu este furnizat împreună cu unealta)
umplerea excesivă a cartuşului pistolului de
gresat.
3. Umpleţi până când tija este împinsă în afara
tubului de lubrifiant aprox. 20 cm. Nu umpleţi
prea mult. Dacă tija nu se mişcă în timpul
procesului de umplere, opriţi-vă. Acest lucru
indică faptul că tija nu este conectată la
plonjor şi trebuie repetat pasul unu înainte de
a demara procedura.
4. Rotiţi tija pentru a o elibera şi împingeţi-o cu
grijă înapoi în tubul de lubrifiant.
5. Utilizaţi supapa de aerisire (x) pentru
a evacua aerul care ar putea exista în cartuş.
Consultaţi Evacuarea pungilor de aer.
Evacuarea pungilor de aer
(fig. 1, 5)
IMPORTANT: Existenţa pungilor de aer în pistolul
de lipit pot determina dezamorsarea acestuia.
Eliminaţi pungile de aer după fiecare umplere
sau dacă pistolul nu mai pompează lubrifiant:
1. Înfiletaţi ansamblul tubului de lubrifiant (n)
înapoi pe pistolul de gresat şi strângeţi-l
bine.
1. Deşurubaţi supapa de aerisire (x) fără
a o scoate de tot, până când aerul a fost
evacuat.
2. Trageţi mânerul tubului de lubrifiant (l) în
afară cât de mult posibil, apoi securizaţi
tija tubului de lubrifiant (m) în canalul de
reţinere(o) prin mişcarea tijei în lateral.
Asiguraţi-vă că tija este fixatăă bine în canal
pentru a preveni dezangrenarea acesteia.
2. Strângeţi supapa de aerisire. (x).
3. Îndepărtaţi priza portului de umplere de 1/8"
NPT (aa) de pe portul de umplere.
4. Înfiletaţi cuplorul pentru presiune redusă
corespunzător la portul de umplere de 1/8"
NPT (z).
5. Eliberaţi tija tubului de lubrifiant (m) din
canalul de reţinere (o) şi apăsaţi-o uşor
înapoi în tub.
6. Utilizaţi supapa de aerisire (x) pentru
a evacua aerul care ar putea exista în cartuş.
Consultaţi Evacuarea pungilor de aer.
Umplerea uneltei din pompa de umplere la
presiune redusă (fig. 1, 10)
1. Trageţi uşor înapoi mânerul tubului de
lubrifiant şi rotiţi tija până se fixează pe
poziţie.
NOTĂ: Nu blocaţi tija în canalul de reţinere (o).
2. Conectaţi conectorul pentru presiune
redusă al pistolului de gresat la conectorul
corespunzător de presiune redusă al pompei
de umplere. Aceste conectoare NU se
blochează împreună. Acest lucru previne
16
3. Scoateţi capacul furtunului flexibil (g) apoi
apăsaţi întrerupătorul de acţionare cu viteză
variabilă (a) timp de 10–20 secunde.
4. Dacă prin furtun nu curge lubrifiant, repetaţi
pasul 1.
NOTĂ: Această unealtă a fost testată în fabrică,
prin urmare, este posibil ca o cantitate mică de
lubrifiant să fi rămas în tubul de lubrifiant şi în
ansamblul furtunului. Este recomandat să umpleţi
unealta cu marca de lubrifiant care va fi utilizată
înainte de prima utilizare.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 11)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe apărătoarea de siguranţă cu arc
a furtunului flexibil (h) şi a celeilalte mâini pe
mâner (c), conform ilustraţiei.
Utilizarea pistolului de gresat
(fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării personale grave,
menţineţi întotdeauna o mână
pe mâner (c) atunci când utilizaţi
pistolul de gresat sau poziţionaţi
furtunul în conectori.
Pentru operarea pistolului de gresat, ţineţi-l
de mâner (c) sau aşezaţi-l pe o suprafaţă
stabilă în poziţie verticală, pe picioarele sale
de cauciuc (r), menţinând o mână pe mâner.
Ţinând furtunul de apărătoarea de siguranţă cu
arc a furtunului flexibil (h), conectaţi cuplorul
de lubrifiere a furtunul flexibil (i) sau alt cuplor
de lubrifiere corespunzător la conectorul de
lubrifiere care urmează a fi montat. Apăsaţi uşor
întrerupătorul de acţionare cu viteză variabilă
pentru a începe procesul de umplere. Odată ce
cantitatea corectă de lubrifiant a fost distribuită,
eliberaţi întrerupătorul şi scoateţi cuplorul din
dispozitivul de lubrifiere. În cazul în care cuplorul
nu se desface, este posibil să mai existe
presiune reziduală pe linie. Mişcarea cuplorului
dintr-o parte în alta ar putea elibera presiunea
reziduală pentru a putea fi scos din angrenaj. În
cazul în care cuplorul are pierderi excesive sau
nu ţine dispozitivul de gresare, acesta ar trebui
înlocuit.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Nu există componente ce pot fi reparate în
interiorul acestuia.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
17
CURĂŢAREA SUBSTANŢELOR CONTAMINANTE DE PE PISTOLUL DE GRESARE
Curăţarea impurităţilor de pe supapa de
verificare (fig. 12)
Dacă pistolul de gresare nu distribuie lubrifiant,
verificaţi dacă supapa (y) trebuie curăţată.
1. Scoateţi priza supapei de verificare (bb),
apoi discul (ee), arcul (dd) bila supapei de
verificare (cc).
2. Curăţaţi bila (cc) şi compartimentul supapei
de verificare din carcasa principală.
3. Montaţi bila la loc (cc), arcul (dd), şi apoi
discul (ee).
4. După ce aţi curăţat tot lubrifiantul din zonă,
reinstalaţi priza supapei de verificare (bb).
Curăţarea impurităţilor de pe filtru (fig. 2, 13)
Dacă pistolul de gresat nu distribuie lubrifiant,
curăţaţi filtrul (v).
NOTĂ: Dacă mai există lubrifiant în tub,
deschideţi supapa de aerisire înainte de a trage
mânerul tubului.
1. Trageţi mânerul tubului de lubrifiant (l) în
afară cât de mult posibil, apoi securizaţi
tija tubului de lubrifiant (m) în canalul de
reţinere(o) prin mişcarea tijei în lateral.
Asiguraţi-vă că tija este fixatăă bine în canal
pentru a preveni dezangrenarea acesteia.
2. Desfiletaţi ansamblul tubului de lubrifiant (n)
de pe pistolul de gresat şi scoteţi-l.
3. Scoateţi cu grijă filtrul cu ajutorul unei
şurubelniţe mici plate.
4. Ştergeţi filtrul cu o cârpă moale. Dacă filtru
încă mai are resturi în el după ce l-aţi şters,
puteţi utiliza o perie sau o pensulă moale.
5. Odată curăţat, reintroduceţi filtrul în orificiul
rotund, asigurându-vă că este fixat bine şi
reataşaţi ansamblul tubului de lubrifiant la
pistol.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
18
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Depanare
Problemă
Tija nu poate fi trasă înapoi
Cauza posibilă
S-a creat gol de aer
Tija nu poate fi împinsă în jos
S-a acumulat presiune
Tija este conectată încă la
plonjor
Nu este distribuit lubrifiant când Tubul de lubrifiant este gol
este tras întrerupătorul
Pungi de aer în tubul de
lubrifiant
Supapa de verificare este
înfundată
Filtrul este înundat
Apare lubrifiant în supapa de
aerisire
Dispozitivul Zerk este blocat
Motorul nu funcţionează lcând
întrerupătorul este tras
Lubrifiantul se prelinge prin
spatele tubului de lubrifiant
Acumulator
Garnitura de cauciuc este
fixată în direcţia greşită
Soluţia eventuală
Deşurubaţi supapa de aerisire
pemtru a elibera aerul.
Deşurubaţi supapa de aerisire
pemtru a elibera presiunea.
Rotiţi mânerultubului de lubrifiant la
90 de grade pentru a-l degaja.
Adăugaţi lubrifiant.
Consultaţi Evacuarea pungilor de
aer.
Consultaţi Curăţarea împurităţilor
de pe supapa de verificare.
Consultaţi Curăţarea împurităţilor
din filtru.
Deconectaţi cuplorul de la dispozitiv,
curăţaţi dispozitivul zerk şi traseul
lubrifiantului.
Asigurați-vă că acumulatorul este
complet încărcat.
Consultaţi Pregătirea pistolului
de gresat pentru sucţiune şi
umplerea pompei de umplere.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00240636 - 14-08-2014
19
Download PDF

advertising