DCGG571 | DeWalt DCGG571 CORDLESS GREASE GUN instruction manual

533224 - 18 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DCGG571
1. ábra
u
e
d
f
g
t
r
hh
b
a
v
c
h
q
r
n
i
j
k
p
s
o
m
l
3. ábra
2. ábra
p
e
2
d
f
4. ábra
5. ábra
x
w
b
y
aa
z
6. ábra
q
ff
p
8. ábra
7. ábra
gg
o
m
l
3
9. ábra
11. ábra
10. ábra
12. ábra
y
bb ee
13. ábra
v
4
dd
cc
AKKUMULÁTOROS ZSÍRZÓPRÉS
DCGG571
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Leadott nyomás
Áramlás sebessége
Zsír típusa
Zsír kapacitás
Tartályból töltve
Patronnal töltve
Tömlő hossza
Súly (akkumulátor nélkül)
VDC
MPa
ml/perc
g
g
cm
kg
DCGG571
18
1
Li-ion
69 (690 bar)
147,87
NLGI #2-ig
453
400
107
3,63
LPA (hangnyomásszint)
dB(A)
76
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
dB(A)
3
dB(A)
87
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
dB(A)
3
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint meghatározva:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah,D =
m/s²
< 2,5
Toleranciafaktor K = m/s²
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabványban meghatározott
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
érték más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
DCB180
Akkumulátor típusa
Li-ion
Feszültség
VDC
18
Kapacitás
Ah
3,0
Súly kg
0,64
0,35
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,61
DCB182
Li-ion
18
4,0
Akkumulátor
DCB183
Akkumulátor típusa
Li-ion
Feszültség
VDC
18
Kapacitás
Ah
2,0
Súly kg
0,40
0,62
DCB184
Li-ion
18
5,0
0,35
DCB185
Li-ion
18
1,3
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorokperc
25
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
töltési ideje
55
(3,0 Ah)
Súly
kg
DCB105
230 V
Li-ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
40
(2,0 Ah),
90
(5,0 Ah)
5
Töltő
Hálózati feszültségVAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorokperc
60
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
töltési ideje
140
(3,0 Ah)
Súly kg
DCB107
230 V
Li-ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Töltő
Hálózati feszültségVAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorokperc
40
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
töltési ideje
90
(3,0 Ah)
Súly kg
DCB112
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
90
(2,0 Ah),
240
(5,0 Ah)
230 V
Li-ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah),
150
(5,0 Ah)
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország:
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelez, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
6
AKKUMULÁTOROS ZSÍRZÓPRÉS
DCGG571
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök,
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2014.04.11.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély
csökkentése érdekében
olvassa át a kezelési
kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa
ki jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha, semmilyen
módon ne alakítsa át a csatlakozódugót.
A földelt elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel vagy
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
A sérült vagy összetekeredett kábel növeli
az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ne szállítsa a feszültség alatt
lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a szerszámot, még
váratlan helyzetekben is.
f) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
g) Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és ezen
útmutatásokat nem ismerik. Az elektromos
szerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas
egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére,
másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt
okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral
működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
8
c)
d)
Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel.
Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő speciális
biztonságtechnikai szabályok
munkalámpákhoz
• Nagy nyomás miatt a szerszám vagy
a tömlő egyes részei eltörhetnek
vagy elszakadhatnak. Súlyos sérülés
következhet be. Használat előtt
mindig ellenőrizze, nem sérült vagy
kopott-e a szerszám vagy a tömlőszerelvény. Ne használja a szerszámot, ha
bármelyik része sérült vagy kopott.
• Csak a DEWALT ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT
rugalmas tömlőket használja. A súlyos
személyi sérülés elkerülése végett
a rugalmas tömlőt csak a tömlővédő spirálnál
tartsa.
• Ha a tömlő behorpad vagy megsérül,
súlyos sérülést okozhat. Azonnal cserélje
ki a tömlőt, amint kopást, horpadást vagy
sérülést lát rajta.
• Csak a kézikönyvünkben ajánlott zsírt
használja (lásd a Műszaki adatok alatt).
• A súlyos személyi sérülés veszélyének
csökkentése végett ne használja
a zsírzóprést mozgó alkatrészek,
szerkezetek vagy működésben lévő gépek
körül vagy azokon rajta.
• A szellőzőréseket is kerülje, mert gyakran
mozgó alkatrészek vannak mögöttük.
A laza öltözék, ékszer vagy hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
FIGYELMEZTETÉS: Belövellés
vagy súlyos sérülés veszélye áll
fenn. A komponensek szakadása
esetén zsír fröccsenhet a bőrbe
vagy a szembe, ami súlyos sérülést
vagy fertőzést eredményezhet. Az
ilyen sérülést ne egyszerű vágott
sebként kezelje. Azonnal forduljon
orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: A zsír
kilövellése nagy nyomáson
lehetséges. Ne irányítsa a szerszámot
saját maga vagy mások felé.
FIGYELMEZTETÉS:
A zsírzóprésben nagy nyomás
(akár 69 MPa. azaz 690 bar)
keletkezhet. Használata közben
mindig viseljen kesztyűt. Kezét
tartsa távol a tömlő szabadon lévő
gumi részétől.
FIGYELMEZTETÉS: A zsír és
kenőanyagok gyúlékonyak
lehetnek. Nyílt lángtól és hőt
kibocsátó tárgyaktól védje. Tartsa
be a zsír és kenőanyag gyártójának
minden figyelmeztetését és
útmutatását.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (hh)
a készülék burkolatába van nyomtatva, az
akkumulátor és a szerszám találkozásánál.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105, DCB107 és DCB112
töltőkre vonatkozó fontos biztonsági és kezelési
útmutatásokat tartalmaz (lásd a Műszaki adatok
cím alatt).
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy
folyadék kerüljön a töltő belsejébe.
Ez áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DeWALT
akkumulátort töltsön a töltővel. Más
típusú akkumulátor túlmelegedhet
és szétrobbanhat, ami személyi
sérüléssel és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra,
hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő
nyílásaitól távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgácsot, alufóliát és egyéb
fémrészecskéket. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden más
célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz a kábel és a dugasz sérülésének
veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy
akár halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban használja,
mindig biztosítson hozzá száraz helyet, és
kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábel használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
9
• Ne torlaszolja el az akkutöltő szellőzőréseit.
A szellőzőréseket a töltő tetején és az
oldalain találja. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
• Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy dugóval. Ha a hálózati kábel sérült,
a veszélyhelyzet megelőzése végett azonnal
ki kell cseréltetni a gyártóval, márkaszervizzel
vagy hasonló szakképzettségű személlyel.
Töltési folyamat
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne bontsa szét, hanem juttassa el
egyik megbízott márkaszervizbe. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105, DCB107, DCB112 töltővel 18 V-os
Li-ion (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 és DCB185) akkumulátorok tölthetők.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (p) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltéskijelző)
fény villogása mutatja, hogy a töltés
megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
10
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot jelzője–DCB105
töltés
– – – –
teljesen feltöltve
–––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– – –– –
cserélje ki az akkumulátort
•••••••••••
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112 típusoknál
töltés
––
––
–– ––
––
teljesen feltöltve
––––––––––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– –– ––
––––––
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt.
Az akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy
nem gyullad ki a töltéskijelző, vagy pedig az
akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
DCB105, DCB107, DCB112
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol.
Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
DCB107, DCB112
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani ezen művelet közben.
Amint az akkumulátor lehűlt, a sárga fény
kialszik, és a töltő folytatja a töltési folyamatot.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROKNÁL
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági
útmutatások minden
akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az akkumulátort
robbanásveszélyes légtérben, például
ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por vannak jelen. Az akkumulátor töltőbe
helyezésekor vagy onnan való eltávolításakor
a por vagy a gőzök meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmiképpen ne alakítsa át az
akkumulátort azért, hogy beilleszthesse egy
vele nem kompatibilis töltőbe, mert az akku
megrepedhet és súlyos személyi sérülést
okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
• Soha ne tárolja és ne használja
a szerszámot vagy az akkumulátort olyan
helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja a 40 °C-ot (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt gondoskodjon az akkumulátor
teljes feltöltéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (pl. szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le enyhe
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta
vízzel legalább
15 percig vagy addig, amíg az irritáció
meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van
szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az
elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCGG571 típus 18 voltos akkumulátorral
működik.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
és DCB185 típusú akkumulátorok használhatók.
Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt
talál.
11
Javaslatok a tároláshoz
Akkumulátor kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
DEWALT akkumulátort csak kijelölt
DEWALT töltővel töltsön. Nem
DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más
veszélyes helyzetekhez vezethet.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és
az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 zsírzóprés
1 töltő
1 lítium-ion akkumulátor
1 tartozékdoboz
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz
nem mellékelünk akkumulátort, töltőt és
tartozékdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Víztől óvja.
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra.
1. ábra
a. Fordulatszám-szabályzós fogantyúkapcsoló
b. Reteszelő gomb
c. Fogantyú
d. LED munkalámpa
e. LED munkalámpa gombja
f. fedősapka
g. Rugalmas tömlő
h. Tömlővédő spirál
i. Tömlőcsatlakozó
j. Zsírzócső
k. Zsírzócső fedősapkája
l. Zsírzócső fogantyúja
12
m. Zsírzócső rúdja
n. Zsírzócső-szerelvény
o. Rögzítőrés
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
r. Gumilábak
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
s. Tömlőszorító
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
p. Akkumulátor
q. Akkumulátor kioldógombja
t. Vállpánt tartója
u. Vállpánt kapocshoz furatok
v. Szűrő
5. ábra
w. Nyomáscsökkentő szelep
x Leürítő szelep
y. Visszacsapó szelep
z. 1/8"-es NPT töltőnyílás
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
aa. 1/8"-es NPT töltőnyílás dugasza
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Hosszabbító kábel használata
Ez a zsírzóprés kenőanyagok professzionális
szórására készült.
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a Műszaki adatok cím alatt). A vezető
minimális keresztmetszete 1 mm2, maximális
hossza 30 m lehet.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a zsírzóprés professzionális elektromos
szerszám. NE engedje, hogy gyermekek
hozzáférjenek a szerszámhoz. Ha kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson
számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
A szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal
élők csak felügyelet mellett használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
LED munkalámpa (1., 3. ábra)
A felső védősapkán (d) egy LED munkalámpa
(f) van elhelyezve. A munkalámpa a LED
munkalámpa gombjának(e) megnyomására
kapcsol be, amikor ez utóbbi ON állásban van.
Amikor a LED munkalámpa gombja OFF állásban
van, a lámpa nem kapcsol be a fogantyúkapcsoló
benyomására. A fogantyúkapcsoló elengedése
után 20 másodperccel a munkalámpa
automatikusan kikapcsol. Ha a fogantyúkapcsoló
benyomva marad, a lámpa tovább világít.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lámpa feladata, hogy
a közvetlen munkaterületet világítsa meg, és nem
arra készült, hogy zseblámpaként használják.
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló (1., 4. ábra)
RETESZELŐ GOMB ÉS
FOGANTYÚKAPCSOLÓ
Az Ön zsírzóprése reteszelő gombbal (b)van
ellátva.
13
A fogantyúkapcsoló reteszeléséhez nyomja meg
a reteszelő gombot, ahogyan a 4. ábra mutatja.
Mindig reteszelje a fogantyúkapcsolót (a), amikor
a szerszámot hordozza vagy a tárolóhelyére
teszi, hogy megakadályozza a szerszám véletlen
beindulását. Ha a reteszelő gomb piros, akkor
a kapcsoló reteszeletlen állásban van.
A fogantyúkapcsoló kireteszeléséhez nyomja
meg a reteszelő gombot, ahogyan a 4. ábra
mutatja. A motort a fogantyúkapcsoló behúzásával
kapcsolhatja be. A motort a fogantyúkapcsoló
elengedésével kapcsolhatja ki.
TARTSA SZEM ELŐTT: A fordulatszámszabályozó kapcsoló a szerszámnak további
sokoldalúságot biztosít. Minél jobban lenyomja
a kapcsolót, annál több zsírt nyom ki a szerszám.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek
a szerszámnak a kapcsolója
bekapcsolt állásban nem
reteszelhető, és tilos bármilyen
módon reteszelni.
Nyomáscsökkentő szelep
(5. ábra)
A nyomáscsökkentő szelepet (w) gyárilag
úgy állítják be, hogy 69 MPa (690 bar)
feletti nyomásnál lépjen működésbe.
A nyomáscsökkentő szelepen kiáramló zsír
azt jelzi, hogy dugulás van a szerelékben,
a vezetékben vagy a csapágyban. Ha ezek
bármelyike fennáll, a további használat előtt meg
kell javítani.
FIGYELMEZTETÉS: A zsírzóprésben
nagy nyomás keletkezhet. Ne
távolítsa el és ne manipulálja
a nyomáscsökkentő szelepet. Az
súlyos sérülést okozhat.
Vállpánt (1. ábra)
Az Ön zsírzóprését vállpánttal együtt szállítjuk.
Akassza a vállpánt kapcsait a kapocsfuratokba (u),
amelyek a vállpánt tartóján (t) helyezkednek el.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
14
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a szerszámba/
-ból (6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki
az akkumulátort. Az akkumulátor
be- vagy kiszerelése előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot.
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
érdekében gondoskodjon az akkumulátor teljes
feltöltéséről.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (p) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (6. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(q), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(6. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (ff) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Zsírpatron behelyezése
(1., 5., 7. ábra)
1. Húzza ki a zsírzócső fogantyúját, (l) ameddig
csak lehet, majd rögzítse a zsírzócső rúdját
(m) a rögzítőrésbe (o) úgy, hogy a rudat
oldalirányban mozgatja. A rúd biztonságosan
álljon a résben, hogy ne tudjon onnan
kiszabadulni.
2. Csavarja ki a zsírzócső-szerelvényt (n)
a zsírzóprésből.
3. Távolítsa el a műanyag sapkát
a zsírpatronról, majd helyezze be a patront
(előbb a nyitott végét) a zsírzócsőbe j).
4. Távolítsa el a tömítést a zsírpatron másik
oldaláról.
5. Csavarja vissza a zsírzócső-szerelvényt (n)
a zsírzóprésbe, és csavarja be erősen.
6. Szabadítsa ki a zsírzócső rúdját (m)
a rögzítőrésből (o), majd lassan nyomja
vissza a csőbe.
7. A leürítő szeleppel (x, 5. ábra) engedje ki
a tárba esetleg beszorult levegőt. Lásd
a Légbuborékok eltávolítása cím alatt.
FONTOS: A zsírzóprés nem működik tökéletesen,
ha légbuborékok vannak a kenőanyagban.
Üres zsírpatron eltávolítása
(1. ábra)
1. Húzza ki a zsírzócső fogantyúját, (l) ameddig
csak lehet, majd rögzítse a zsírzócső rúdját
(m) a rögzítőrésbe (o) úgy, hogy a rudat
oldalirányban mozgatja. A rúd biztonságosan
álljon a résben, hogy ne tudjon onnan
kiszabadulni.
2. Csavarja ki és távolítsa el a zsírzócsőszerelvényt (n) a zsírzóprésből.
3. Óvatosan engedje el a zsírzócső fogantyúját
(l), hogy az üres patron kiessen a zsírzócsőből.
A zsírzóprés feltöltése
tartályból (1., 8–10. ábra)
A ZSÍRZÓPRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE BESZÍVÁSOS
ÉS BETÖLTŐSZIVATTYÚS TÖLTÉSRE (1., 8.
ÁBRA)
TARTSA SZEM ELŐTT: A művelet megkezdése
előtt gondoskodjon arról, hogy a zsírzóprésben
ne legyen zsír.
1. Csavarja le a zsírzócsövet (j) a zsírzóprésszerelvényről(n).
2. Csavarja le a sapkát (k) a zsírzócsőről (j),
majd húzza ki a zsírzórudat (m).
3. A hüvelyk- és mutatóujjával helyezze
a gumitömítést (gg) hátulról előre.
Lásd a 8. ábrát.
TARTSA SZEM ELŐTT: A tömítés csészére
emlékeztet, amelynek a fedősapka (f, 1. ábra)
irányában kell nyílnia, amikor a szerszám
beszívásos és betöltőszivattyús töltésre van
előkészítve.
4. Helyezze vissza a zsírzócső rúdját (m)
a zsírzócsőbe (j).
BESZÍVÁSOS TÖLTÉS TARTÁLYBÓL
(FIG. 1., 5., 7., 9. ÁBRA)
1. Tegye be a zsírzócső nyitott végét
a kenőanyag tartályba.
2. Lassan húzza hátra a zsírzócső fogantyúját
(l), hogy felszívja a kenőanyagot
a zsírzóprésbe.
TARTSA SZEM ELŐTT: A zsírzócső-szerelvény
nyitott végét elég mélyen tartsa a kenőanyagban,
hogy ne keletkezzenek légbuborékok
a zsírzócsőben.
3. Amikor a zsírzócső rúdja (m) teljes
hosszában ki van húzva, rögzítse
a rögzítőrésbe (o)
4. Távolítsa el a zsírzóprés-cső szerelvényt
a kenőanyag tartályból, majd törölje le róla
a felesleges zsírt.
5. Csavarja vissza a zsírzócső szerelvényt (n)
a zsírzóprésbe.
6. Szabadítsa ki a zsírzócső rúdját (m)
a rögzítőrésből (o), majd lassan nyomja
vissza a csőbe.
7. A leürítő szeleppel (x, 5. ábra) engedje ki
a tárba esetleg beszorult levegőt. Lásd
a Légbuborékok eltávolítása cím alatt.
BETÖLTŐSZIVATTYÚS TÖLTÉS TARTÁLYBÓL
(FIG. 1., 5., 7., 9. ÁBRA)
Ezt a szerszámot 1/8"-es NPT töltőnyílással (z, 5.
ábra) szállítjuk, hogy kisnyomású töltőcsatlakozót
lehessen hozzá csatlakoztatni.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
tegyen nagynyomású csatlakozót
a zsírzóprés 1/8"-es töltőnyílására.
A túl nagy nyomás súlyos sérülést
okozhat. Csak kisnyomású
csatlakozókat használjon.
VIGYÁZAT: A töltőszivattyúnak
pontosan kell a zsírzóprés 1/8"-es
NPT töltőnyílásához csatlakoznia.
Ha a komponensek nem
kompatibilisek, előfordulhat, hogy
a töltőszivattyú nem működik.
15
A kisnyomású csatlakozó (nem tartozék)
felszerelése
1. Csavarja vissza a zsírzócső-szerelvényt (n)
a zsírzóprésbe, és csavarja be erősen.
2. Húzza ki a zsírzócső fogantyúját, (l) ameddig
csak lehet, majd rögzítse a zsírzócső rúdját
(m) a rögzítőrésbe (o) úgy, hogy a rudat
oldalirányban mozgatja. A rúd biztonságosan
álljon a résben, hogy ne tudjon onnan
kiszabadulni.
3. Vegye le az 1/8"-es NPT töltőnyílás dugaszát
(aa) a töltőnyílásról.
4. Tegye a megfelelő kisnyomású csatlakozót
az 1/8"-es NPT töltőnyílásra (z).
5. Szabadítsa ki a zsírzócső rúdját (m)
a rögzítőrésből (o), majd lassan nyomja
vissza a csőbe.
6. A leürítő szeleppel (x) engedje ki
a tárba esetleg beszorult levegőt. Lásd
a Légbuborékok eltávolítása cím alatt.
A szerszám feltöltése a kisnyomású
töltőszivattyúról (1., 10. ábra)
1. Húzza vissza lassan a zsírzócső fogantyúját,
és forgassa a rudat, amíg csak nem
rögzítődik a helyén.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ne reteszelje be
a rudat a rögzítőrésbe (o).
2. Csatlakoztassa a zsírzóprésen lévő
kisnyomású szereléket a töltőszivattyú
megfelelő kisnyomású szerelékéhez.
Ezek a szerelékek együtt NEM zárnak.
Így megakadályozza a zsírzóprés tár
túltöltését.
3. Addig töltsön, amíg a rúd kb. 20 cm-re
ki nem nyúlik a zsírzócsőből. Ne töltse
túl. Ha a rúd nem mozog töltés közben,
állítsa le a töltést. Azt jelzi, hogy a rúd nem
csatlakozik a tüskéhez, és a folytatás előtt
ismét el kell végezni az első lépést.
4. Forgatással szabadítsa ki a rudat, majd
óvatosan tolja vissza a zsírzócsőbe.
5. A leürítő szeleppel (x) engedje ki
a tárba esetleg beszorult levegőt. Lásd
a Légbuborékok eltávolítása cím alatt.
Légbuborékok eltávolítása
(1., 5. ábra)
FONTOS: Előfordulhat, hogy a légbuborékok
akadályozzák a zsírzóprés működését. Minden
töltés után, valamint ha a szerszám nem nyom ki
zsírt, szüntesse meg a légbuborékokat:
16
1. Csavarja ki a leürítő szelepet (x), de ne
távolítsa el, amíg az összes levegő el nem
távozott.
2. Húzza meg a leürítő szelepet (x).
3. Vegye le a rugalmas tömlő (g) sapkáját,
majd nyomja a fordulatszám-szabályozós
kapcsolót (a) 10–20 másodpercig.
4. Ha a tömlőn keresztül nem áramlik a zsír,
kezdje újból az 1. lépéssel.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ezt a szerszámot
a gyárban teszteltük, ezért valamennyi zsír még
maradhatott a cső és tömlő szerelvényben.
Ajánlatos az első használat előtt a szerszámot
átöblíteni azzal a márkájú zsírral, amellyel
használni fogják.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A helyes kéztartás (1., 11. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, hogy egyik keze
a tömlővédő spirálon (h), a másik pedig
a fogantyún (c) van.
A zsírzóprés használata (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében mindig
markolja a fogantyút (c), amikor
használja a zsírzóprést, vagy
amikor a tömlőt a szerelékekre
helyezi.
A használathoz a zsírzóprést a fogantyújánál
(c) tartsa vagy tegye stabil felületre, hogy
a gumilábain (r) állva felfelé nézzen,közben pedig
markolja a fogantyúját. A tömlőt a tömlővédő
spirálnál (h) tartva csatlakoztassa a rugalmas
tömlő zsírzócsatlakozóját (i) vagy más megfelelő
zsírzócsatlakozót a töltendő zsírzószerelékre.
A töltési folyamat elindításához óvatosan nyomja
meg a fordulatszám-szabályozós kapcsolót.
A megfelelő mennyiségű zsír betöltése után
engedje el a kapcsolót, és vegye le a csatlakozót
a zsírzószerelékről. Ha a csatlakozó nem old,
akkor még maradhatott nyomás a vezetékben.
A csatlakozót oldalirányban mozgatva kiengedhető
a maradék nyomás, és így már levehető. Ha
a csatlakozó túlzottan szivárog, vagy nem marad
meg a zsírzószereléken, ki kell cserélni.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a konnektorról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
SZENNYEZŐANYAGOK KITAKARÍTÁSA
A ZSÍRZÓPRÉSBŐL
A visszacsapó szelep szennyeződésének
kitisztítása (12. ábra)
Ha a zsírzóprés nem nyomja ki a zsírt, meg kell
tisztítani a visszacsapó szelepet (y).
1. Távolítsa el a visszacsapó szelep dugaszát
(bb), majd a korongot (ee), a rugót (dd) és
a visszacsapó szelep golyóját (cc).
2. Tisztítsa meg a golyót (cc) és a visszacsapó
szelep környékét az öntvényben.
3. Tegye vissza a golyót (cc), a rugót (dd), majd
a korongot (ee).
4. Miután a területről minden zsírt eltávolított,
szerelje vissza a visszacsapó szelepet (bb).
A szűrő szennyeződésének kitisztítása (2., 13.
ábra)
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
Ha a zsírzóprés nem nyomja ki a zsírt, tisztítsa
meg a szűrőt (v).
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha még van zsír
a csőben, a cső fogantyújának kihúzása előtt
nyissa ki a leürítő szelepet.
1. Húzza ki a zsírzócső fogantyúját, (l) ameddig
csak lehet, majd rögzítse a zsírzócső rúdját
(m) a rögzítőrésbe (o) úgy, hogy a rudat
oldalirányban mozgatja. A rúd biztonságosan
álljon a résben, hogy ne tudjon onnan
kiszabadulni.
2. Csavarja ki és távolítsa el a zsírzócsőszerelvényt (n) a zsírzóprésből.
17
3. Lapos csavarhúzóval vagy fogvájóval
óvatosan vegye ki a szűrőt.
4. Száraz ronggyal törölje meg a szűrőt. Ha
a szűrőn a törlés után még marad törmelék,
puha kefével vagy ronggyal távolítsa el.
5. A tisztítás után tegye vissza a szűrőt
a kerek vájatba, ügyelve arra, hogy ott teljes
mértékben illeszkedjen, majd csatlakoztassa
újra a zsírzócső-szerelvényt a zsírzópréshez.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolásuk elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott
szervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
18
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
Hibaelhárítás
Hiba
Nem lehet hátrahúzni a rudat
Lehetséges ok
Vákuum keletkezett
Nem lehet előretolni a rudat
Nyomás keletkezett
Nem jön zsír a kapcsoló
benyomására
A rúd még csatlakozik
a tüskéhez
Üres a zsírzócső
Légbuborékok
a zsírzócsőben
Eltömődött a visszacsapó
szelep
Eltömődött a szűrő
Zsír jelenik meg
a nyomáscsökkentő szelepben
A „zerk” szerelék eltömődött
A motor a fogantyúkapcsoló
behúzására nem indul
A zsírzócső hátuljából szivárog
a zsír
Akkumulátor
A gumitömítés rossz irányba
van billentve
Lehetséges megoldás
Csavarja ki a leürítő szelepet, hogy
megszűnjön a vákuum.
Csavarja ki a leürítő szelepet, hogy
megszűnjön a nyomás.
A zsírzócsövet 90 fokkal elfordítva
szabadítsa ki.
Töltsön bele zsírt.
Lásd a Légbuborékok eltávolítása
cím alatt.
Lásd A visszacsapó szelep
szennyeződésének kitisztítása cím
alatt.
Lásd A szűrő szennyeződésének
kitisztítása cím alatt.
Vegye le a csatlakozót a szerelékről,
tisztítsa meg a "zerk" szereléket és
a zsír útját.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen fel van-e töltve.
Lásd A zsírzóprés előkészítése
beszívásos és betöltőszivattyús
töltésre cím alatt.
zst00240633 - 08-09-2014
19
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising