TLM165i | Stanley TLM165i LASER DISTANCE METER instruction manual

Inhoudsopgave
Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Batterijen inzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Bediening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
NL
Gebruik in strijd met de bepalingen - - - - - - - - - - - - -12
Gebruiksrisico's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Toepassingsgrenzen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Verwijderen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - - - - - - - -13
Laserclassificatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Labeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
AAN/UIT schakelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Melding-codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Aanpassen meetreferentie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Instellen eenheden afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Multifunctioneel eindstuk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Meetfuncties - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Meting enkele afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Permanente meting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Optellen / Aftrekken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Oppervlakte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Volume- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pythagoras (2-punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pythagoras (3-punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Geheugen (5 laatste resultaten) - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Melding-codes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Verzorging - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Garantie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Veiligheidsinstructies - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Verantwoordelijkheidsgebieden - - - - - - - - - - - - - - - 11
Gebruik volgens de bepalingen- - - - - - - - - - - - - - - - 12
Stanley TLM165I
1
NL Instrument Instellen
Introductie
Overzicht
De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden gelezen, voordat het instrument de
eerste keer wordt gebruikt.
De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers
deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
Display
De gebruikte symbolen hebben de onderstaande betekenis:
 WAARSCHUWING
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat
ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
 VOORZICHTIG
Aan / Meten /
Volgen
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat
slechts gering letsel met zich meebrengt, maar aanzienlijke
schade aan materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken.
Belangrijke gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt, het
product technisch juist en efficiënt te gebruiken.
i
2
Oppervlakte /
Volume /
Pythagoras/
Geheugen
Optellen /
Aftrekken
Meet-referentie / Eenheid
Reset / Uit
Stanley TLM165I
Instrument Instellen
Display
Batterij
Oppervlakte /
Volume
NL
Batterijen inzetten
i
Pythagoras
Geheugen
Voor een betrouwbare werking GEEN zinkkoolstof-batterijen gebruiken.
Wissel de batterij
als het pictogram
knippert.
Meetreferentie
Info
Min/Max
MeetOptellen /
Aftrekken
Eenheden
Hoofdregel
Stanley TLM165I
3
NL Bediening
AAN/UIT schakelen
Reset
Melding-codes
1x
2 sec
Instrument
schakelt UIT.
Als de melding "InFo" verschijnt
met een nummer, volg dan de
instructies in hoofdstuk "Melding-codes".
Voorbeeld:
Laatste actie ongedaan maken.
Aanpassen meetreferentie
1
2
Afstand wordt gemeten vanaf de
voorzijde van het instrument.
Afstand wordt gemeten vanaf de
pen van het eindstuk.
3
Afstand wordt gemeten vanaf de
achterzijde van het instrument
(standaard instelling).
4
Stanley TLM165I
Bediening
Instellen eenheden afstand
NL
Wissel tussen onderstaande eenheden:
2 sec
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Multifunctioneel eindstuk
Stanley TLM165I
5
NL Meetfuncties
Meting enkele afstand
1
2
i
3
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Meetoppervlakken: Meetfouten kunnen optreden bij metingen naar kleurloze
vloeistoffen, glas, piepschuim of halfdoorlatende
oppervlakken, of bij meten op
hoogglansoppervlakken.
Voor donkere oppervlakken
zal de meettijd toenemen.
Permanente meting
De laatste gemeten
waarde wordt getoond.
2
1
3
2 sec
Stopt permanente meting.
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Optellen / Aftrekken
1x
1
2
7.332 m
6
2x
i
3
De volgende meting wordt opgeteld bij de vorige.
De volgende meting wordt afgetrokken van de
vorige.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM165I
Het resultaat staat op de
hoofdregel en de gemeten
waarde er boven. Dit proces
kan zo vaak als nodig worden
herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor
optellen en aftrekken van oppervlakten en volumes.
Meetfuncties
Oppervlakte
NL
1x
1
2
3
4
Richt laser op
eerste richtpunt.
i
5
Richt laser op
tweede richtpunt.
24.352 m
Het resultaat staat op de
hoofdregel en de gemeten
waarde er boven.
2
Volume
2x
1
2
3
Richt laser op
eerste richtpunt.
i
7
78.694 m
4
5
Richt laser op
tweede richtpunt.
6
Richt laser op
derde richtpunt.
Het resultaat
staat op de
hoofdregel en
de gemeten
waarde er boven.
3
Stanley TLM165I
7
NL Meetfuncties
Pythagoras (2-punten)
3x
1
2
3
4
Richt laser op
bovenste punt.
i
5
Richt laser loodrecht op onderste punt.
8.294 m
Het resultaat staat
op de hoofdregel en
de gemeten waarde
er boven. De meettoets 2 sec ingedrukt houden in de
functie, activeert
automatisch de Minimum of Maximum
meting.
Pythagoras (3-punten)
4x
1
2
3
4
Richt laser op
bovenste punt.
8.294 m
8
Richt laser op
loodrecht punt.
i
7
5
Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er
boven.
De meettoets 2 sec ingedrukt
houden in de functie, activeert
automatisch de Minimum of
Maximum meting.
Stanley TLM165I
6
Richt laser op onderste
punt.
Meetfuncties
Geheugen (5 laatste resultaten)
NL
5x
1
2
5
8.294 m
De laatste 5
waarden worden
getoond.
5
8.294 m
Bladert door de
laatste 5 waarden.
Stanley TLM165I
9
NL Technische gegevens
Afstandmeting
Gemiddelde meettolerantie*
± 1.5 mm / 0.06 in ***
Gemiddelde meettolerantie** ± 3.0 mm / 0.12 in ***
Bereik met richtplaat
60 m / 197 ft
Gemiddeld bereik*
50 m / 164 ft
Bereik bij ongunstige
omstandigheden ****
40 m / 132 ft
Kleinste weergegeven
eenheid
1 mm / 1/16 in
Ø laserspot op afstanden
6 / 30 mm
(10 / 50 m)
* van toepassing bij 100 % richtmerkreflectie (witgeverfde muur), weinig omgevingslicht, 25 ºC
** van toepassing bij 10 tot 500 % richtmerkreflectie,
veel omgevingslicht, -10 ºC tot 50 ºC
*** Toleranties van toepassing van 0,05 m tot 10 m
met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. De maximale tolerantie kan oplopen tot 0.15 mm/m tussen 10
m en 30 m, en tot 0.2 mm/m voor afstanden boven 30
m
**** van toepassing bij 100 % richtmerkreflectie,
omgevingslicht van circa 30000 lux
Algemeen
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beschermingsklasse
IP54 (stof- en spatwaterdicht)
Autom. laser uitschakelen
na 90 s
Automatisch uitschakelen
na 180 s
Levensduur batterijen (2 x
AAA)
tot 3000 metingen
Afmetingen (H x D x B)
104 x 58.8 x 29.6 mm
4.25 x 2.31 x 1.17 in
Gewicht (met batterijen)
100 g / 3.53 oz
Temperatuurbereik:
- Opslag
- Werking
10
-25 tot 70 °C
-13 tot 158 °F
-10 tot 50 °C
14 tot 122 °F
Stanley TLM165I
Functies
Afstandmeting
ja
Min/Max meting
ja
Permanente meting
ja
Optellen/Aftrekken
ja
Oppervlakte
ja
Volume
ja
Pythagoras
2-punt en 3-punt
Geheugen
5 resultaten
Melding-codes
Verzorging
Veiligheidsinstructies
Als de melding Error niet verdwijnt na
• Het instrument reinigen met een vochherhaaldelijk opnieuw inschakelen van het
tige, zachte doek.
instrument, neem dan contact op met uw • Het instrument nooit onder water
dealer.
dompelen.
Als de melding InFo verschijnt met een
• Nooit agressieve schoonmaak- of oplosnummer, druk dan op de Reset toets en
middelen gebruiken.
volg onderstaande instructies:
Nr.
Oorzaak
Oplossing
204
Rekenfout
Meting herhalen.
252
Temperatuur te
hoog
Instrument af laten
koelen.
253
Temperatuur te
laag
Instrument opwarmen.
255
Retoursignaal te
zwak, meettijd te
lang
Wijzig het richtoppervlak (bijv. wit papier).
256
Retoursignaal te
sterk
Wijzig het richtoppervlak (bijv. wit papier).
257
Te veel omgevings- Richtgebied
licht
afschermen (schaduw).
258
Meting buiten meet- Corrigeer het bereik.
bereik
260
Laserstraal onderbroken
Garantie
De Stanley TLM komt met twee jaar
garantie.
Neem contact op met uw dealer voor
verdere informatie.
Kan worden gewijzigd (illustraties,
beschrijvingen en technische details)
zonder mededeling vooraf.
NL
De beheerder van het instrument moet er
op toezien, dat alle gebruikers deze
aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
Verantwoordelijkheidsgebieden
Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Bovenstaand bedrijf is verantwoordelijk
voor de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het product, inclusief
gebruiksaanwijzing. Het bedrijf is niet
verantwoordelijk voor accessoires van
derden.
Verantwoordelijkheden van de
beheerder van het instrument:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor
het product en de instructies in de
gebruiksaanwijzing.
• Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van
ongevallen.
• Hij voorkomt gebruik van het instrument
door onbevoegden.
Meting herhalen.
Stanley TLM165I
11
NL Veiligheidsinstructies
Gebruik volgens de bepalingen
Gebruiksrisico's
Verwijderen
• Meten van afstanden
• Hellingmeting
 WAARSCHUWING
 VOORZICHTIG
Gebruik in strijd met de bepalingen Pas op voor foutieve metingen bij gebruik Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil
• Gebruik van het product zonder
instructie
• Gebruik buiten de toepassingsgrenzen
• Onwerkzaam maken van veiligheidsinrichtingen en verwijderen van aanwijzings- en waarschuwingsetiketten
• Openen van het product met gereedschap (schroevendraaier, etc.)
• Het aanbrengen van modificaties of
aanpassingen aan het product
• Gebruik van toebehoren van andere
fabrikanten zonder nadrukkelijke goedkeuring
• Opzettelijk verblinden van derden; ook in
het donker
• Onvoldoende beveiliging van de meetlocatie (bijv.: bij het verrichten van
metingen op straat, constructielocaties,
etc.)
• Opzettelijk of onverantwoord gedrag op
steigers, bij het beklimmen van ladders,
bij het meten in de buurt van draaiende
machines of open machine-elementen
of installaties
• Direct richten in de zon
12
van een defect product, na een val of
andere niet toegestane belastingen resp.
modificaties aan het product. Verricht periodiek controlemetingen.
Speciaal na overbelasting van het product,
en voor en na belangrijke meettaken.
 VOORZICHTIG
Probeer nooit zelf het instrument te repareren. Neem contact op met uw dealer in
geval van schade.
 WAARSCHUWING
Wijzigingen of modificaties, die niet
nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kunnen de
gebruiker het recht ontnemen om het
instrument te gebruiken.
Toepassingsgrenzen
Zie hoofdstuk "Technische gegevens".
Het instrument is ontworpen voor
toepassing in gebieden, die geschikt zijn
voor permanente menselijke bewoning.
Gebruik het instrument niet in gebieden
met explosiegevaar of in agressieve
omgevingen.
i
Stanley TLM165I
worden weggegooid. Denk aan het milieu
en lever ze in bij de beschikbare verzamelpunten in overeenstemming met nationale
en lokale regels.
Het product mag niet bij het huisvuil
worden weggegooid.
Het product moet in overeenstemming met de nationale regelgeving
van uw land worden verwijderd.
Houdt u aan de nationale en landspecifieke regelgeving.
Productspecifieke informatie met betrekking tot behandeling en afvalverwerking
kan worden gedownload van onze home
page.
Veiligheidsinstructies
NL
Elektromagnetische compatibiliteit Laserclassificatie
(EMC)
Labeling
 WAARSCHUWING
Het instrument voldoet aan de strengste
eisen van de relevante normen en regelgeving.
Desondanks kan de mogelijkheid op
storing in andere apparatuur niet volledig
worden uitgesloten.
Laserstraling
Kijk niet in de laserstraal
Laserklasse 2
vlg. IEC 60825-1:2007
Maximale stralingsvermogen: <1mW
Uitgezonden golflengte: 620-690nm
Straaldivergentie: 0.16 x 0.6 mrad
Pulsduur: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Het instrument produceert een zichtbare
laserstraal, die aan de voorzijde van het
apparaat naar buiten komt:
Het is een klasse 2 laserproduct volgens:
• IEC60825-1 : 2007 "Veiligheid van laserinrichtingen"
Laser Klasse 2 producten:
Kijk niet in de laserstraal en richt niet
onnodig op andere personen. Oogbescherming wordt gewoonlijk bewerkstelligd door afwendingreacties inclusief knipperreflex.
 WAARSCHUWING
Direct in de laserstraal kijken met optische
hulpmiddelen (zoals bijv. verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn.
 VOORZICHTIG
Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk
zijn voor de ogen.
a
Bevestig de lasersticker (a) in de taal van
uw land.
Stanley TLM165I
13
Download PDF

advertising