TLM165 | Stanley TLM165 LASER DISTANCE METER instruction manual

Spis treści
PL
Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wyświetlacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Umieszczanie baterii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Operacje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Używanie niedozwolone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Zagrożenia podczas pracy - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Ograniczenia użytkowania - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Utylizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Zgodność Elektromagnetyczna - - - - - - - - - - - - - - - -13
Klasyfikacja lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Oznakowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Włączanie / Wyłączanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kasowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Dostosowywanie odniesienia pomiarów - - - - - - - - - - 4
Ustawienia jednostek pomiaru odległości- - - - - - - - - - 5
Stopka wielofunkcyjna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Funkcje pomiarowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Pomiary pojedynczych odległości - - - - - - - - - - - - - - - 6
Pomiary ciągłe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Dodawanie / Odejmowanie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Powierzchnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Objętość- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pitagoras (2 punkty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pitagoras (3 punkty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pamięć (5 ostatnich wyników)- - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Dane techniczne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Kody komunikatów
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Dbałość - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Gwarancja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Instrukcje bezpieczeństwa - - - - - - - - - - - - - 11
Zakres odpowiedzialności - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Używanie dozwolone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Stanley TLM165
1
PL Ustawienia instrumentu
Wprowadzenie
Przegląd
Przed pierwszym użyciem instrumentu należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi oraz zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za dysponowanie instrumentem
musi upewnić się, czy wszyscy użytkownicy zapoznali się
ze wspomnianymi materiałami oraz czy zamierzają
stosować się co do ich treści.
Wyświetlacz
Użyta symbolika ma następujące znaczenie:
 OSTRZEŻENIE
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną lub
nieprawidłowe użycie, które - w przypadku braku podjęcia
środków zaradczych - mogą skutkować śmiercią lub poważnym
kalectwem.
 UWAGA
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną lub
nieprawidłowe użycie, które - w przypadku braku podjęcia
środków zaradczych - skutkować mogą mniejszymi
obrażeniami oraz/lub powstaniem szkód materialnych, finansowych czy też zanieczyszczeniem środowiska.
Są to ważne akapity, do których treści należy się praktycznie stosować w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej obsługi urządzenia.
i
2
Włącz /
Pomiar /
Śledzenie
Powierzchnia /
Objętość /
Pitagoras /
Pamięć
Odniesienie
pomiaru /
Jednostka
Stanley TLM165
Dodawanie /
Odejmowanie
Kasowanie /
Wyłączanie
Ustawienia instrumentu
Wyświetlacz
Bateria
Powierzchnia /
Objętość
PL
Umieszczanie baterii
i
Funkcja
Pitagoras
Pamięć
Miejsce odniesienia
pomiaru
Aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, nie
używać baterii
cynkowo - węglowych. Baterie należy wymieniać
gdy tylko zacznie
migać symbol baterii.
Informacja
Min/Max
Miejsce odniesienia
Dodawanie /
Odejmowanie
Jednostki
Linia główna
Stanley TLM165
3
PL Operacje
Włączanie / Wyłączanie
Kasowanie
Kody komunikatów
1x
2s
Urządzenie zostało wyłączone.
Jeśli pojawi się symbol informacyjny, przeczytaj instrukcje
znajdujące się w rozdziale pt.
"Kody komunikatów".
Przykładowo:
Cofnij poprzednie
działanie.
Dostosowywanie odniesienia pomiarów
1
2
Odległość mierzona będzie od
czoła urządzenia.
Odległość mierzona będzie od czoła urządzenia.
3
Odległość będzie mierzona od
stopki urządzenia (ustawienie standardowe).
4
Stanley TLM165
Operacje
Ustawienia jednostek pomiaru odległości
PL
Wybierz którąś z następujących jednostek:
2s
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stopka wielofunkcyjna
Stanley TLM165
5
PL Funkcje pomiarowe
Pomiary pojedynczych odległości
1
2
i
3
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę
lasera na cel.
Powierzchnie celu: Podczas
celowania do bezbarwnych
cieczy, szkła, styropianu lub
do powierzchni półprzezroczystych oraz silnie odblaskowych mogą wystąpić
błędy pomiarowe. Pomiary
do ciemnych powierzchni
zwiększają czas pomiaru.
Pomiary ciągłe
Na ekranie pojawi się
ostatnio zmierzona
wartość.
2
1
3
2s
Zatrzymanie pomiarów ciągłych.
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę lasera na cel.
Dodawanie / Odejmowanie
1x
1
2
7.332 m
6
2x
i
3
Do poprzedniego
wyniku pomiaru
dodany zostanie
kolejny wynik.
Od poprzedniego
wyniku pomiaru
zostanie odjęty
kolejny wynik.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM165
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość. Procedurę tę można
powtarzać dowolnie. Podobna czynność może być wykonana podczas dodawania i
odejmowania powierzchni i
objętości.
Funkcje pomiarowe
Powierzchnia
PL
1x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
i
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
24.352 m
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość.
2
Objętość
2x
1
2
3
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
i
7
78.694 m
4
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
6
Naprowadź
wiązkę lasera na
trzeci punkt celu.
Wynik pojawi
się w linii głównej, a tuż nad
nią zmierzona
wartość.
3
Stanley TLM165
7
PL Funkcje pomiarowe
Pitagoras (2 punkty)
3x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
i
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
dolny punkt.
8.294 m
Wynik pojawi się w
linii głównej, a tuż
nad nią zmierzona
wartość. Wciśnięcie
przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację
automatycznego
pomiaru minimum
lub maksimum.
Pitagoras (3 punkty)
4x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
8.294 m
8
Naprowadź
wiązkę lasera w
miejsce rzutu
prostopadłego.
i
7
5
Wynik pojawi się w linii głównej,
a tuż nad nią zmierzona wartość.
Wciśnięcie przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację automatycznego pomiaru
minimum lub maksimum.
Stanley TLM165
6
Naprowadź wiazkę lasera na dolny punkt.
Funkcje pomiarowe
Pamięć (5 ostatnich wyników)
PL
5x
1
2
5
8.294 m
Wyświetlonych
zostanie 5 ostatnich wyników.
5
8.294 m
Poruszanie się
kursorem wśród
5 ostatnich wyników
Stanley TLM165
9
PL Dane techniczne
Pomiar odległości
Typowa tolerancja pomiaru*
± 1.5 mm / 0.06 in ***
Tolerancja dla pomiarów
maximum
± 3.0 mm / 0.12 in ***
Zasięg na tarczę celowniczą
50 m / 164 ft
Typowy zasięg*
40 m / 132 ft
Zasięg w warunkach
niekorzystnych ****
35 m / 115 ft
Najmniejsza wyświetlana
jednostka
1 mm / 1/16 in
Ø plamki lasera przy
odległościach
6 / 30 mm
(10 / 50 m)
* dotyczy 100% odblaskowości (ściana pomalowana
na biało) przy słabym podświetleniu tła, 25 ºC
** dotyczy odblaskowości od 10 do 500% przy silnym
podświetleniu tła, od -10 ºC do + 50 ºC
*** Tolerancje dotyczą odległości od 0,05 m do 10 m,
na poziomie ufności 95%. Maksymalna wartość tolerancji może przybrać wartość względną do 0,15mm/m
dla odległości między 10 m a 30 m oraz do 0,2 mm/m
dla odległości powyżej 30 m.
**** dotyczy 100% odblaskowości miejsca celu;
wartość podświetlenia tła około 30000 lux
Informacje ogólne
Klasa lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Klasa bezpieczeństwa
IP54 (odporność na pył
i spryskanie wodą)
Automatyczny wyłącznik
lasera
po 90 s
Automatyczny wyłącznik
urządzenia
po 180 s
Żywotność baterii (2 x AAA)
do 3000 pomiarów
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
104 x 58,8 x 29,6 mm
4,25 x 2,31 x 1,17 in
Waga (z bateriami)
100 g / 3.53 oz
Zakres temperatur:
- Przechowywanie
- Praca
10
od -25 do 70 °C
od -13 do 158 °F
od 0 do 40 °C
od 32 do 104 °F
Stanley TLM165
Funkcje
Pomiar odległości
tak
Pomiar Min/Max
tak
Pomiar ciągły
tak
Dodawanie/Odejmowanie
tak
Powierzchnia
tak
Objętość
tak
Funkcja Pitagoras
2-punktowa, 3-punktowa
Pamięć
5 wyników
Kody komunikatów
Dbałość
Instrukcje bezpieczeństwa
Jeśli po kilkukrotnym zrestartowaniu
urządzenia nie zniknie Error , skontaktuj
się ze sprzedawcą.
Jeśli komunikat InFo pojawi się wraz z
numerem, wciśnij przycisk kasowania i
zajrzyj do następujących instrukcji:
• Urządzenie należny czyścić wilgotną,
miękką szmatką.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w
wodzie.
• Nigdy nie stosować preparatów żrących
lub rozpuszczalników.
Osoba odpowiedzialna za instrument musi
upewnić się, czy pozostali użytkownicy
zrozumieli niniejsze wskazówki i czy
zamierzają sie do nich stosować.
Nr
Przyczyna
Środki zaradcze
204
Błąd pomiaru
Wykonaj pomiar
ponownie.
Gwarancja
252
Temperatura zbyt
wysoka
Urządzenie należy
ochłodzić
253
Temperatura zbyt
niska
Urządzenie należy
ogrzać
255
Zbyt słaby sygnał
zwrotny, zbyt długi
czas pomiaru
Zmień powierzchnię
celowania (np.
podkładając kartkę).
256
Zbyt silny sygnał
zwrotny
Zmień powierzchnię
celowania (np.
podkładając kartkę).
257
Zbyt silne
podświetlenie tła
Zacień obszar
celowania.
258
Pomiar poza
możliwym
zasięgiem
Skoryguj zasięg
260
Zakłócona wiązka
lasera
Powtórz pomiar.
Na urządzenie Stanley TLM przysługuje
dwuleni okres gwarancji.
W celu zasiegnięcia dalszych informacji,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zastrzega się możliwość zmian (rysunki,
opisy i dane techniczne).
PL
Zakres odpowiedzialności
Odpowiedzialność producenta oryginalnego sprzętu:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Przedsiębiorstwo odpowiada za dostarczenie produktu wraz z instrukcją obsługi w
sposób całkowicie bezpieczny. Firma nie
odpowiada natomiast za akcesoria
pochodzące od innych producentów.
Odpowiedzialność osoby
obsługującej instrument:
• Zrozumienie instrukcji bezpieczeństwa
oraz zaleceń znajdujących się w
instrukcji obsługi.
• Zaznajomienie się z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Zapobieganie dostępności do instrumentu osobom niepowołanym.
Stanley TLM165
11
PL Instrukcje bezpieczeństwa
Używanie dozwolone
Zagrożenia podczas pracy
Utylizacja
• Pomiary odległości
• Pomiary wychyleń
 OSTRZEŻENIE
 UWAGA
Używanie niedozwolone
• Używanie instrumentu bez instrukcji
• Praca z urządzeniem poza zakresami
jego zastosowań
• Deaktywowanie systemów
zabezpieczeń oraz usuwanie tabliczek
informacyjnych.
• Otwieranie sprzętu za pomocą narzędzi
(jak np. śrubokręty).
• Przeprowadzanie modyfikacji lub
przeróbek urządzenia.
• Stosowanie akcesoriów pochodzących
od innych producentów bez wyraźnej
zgody.
• Celowe kierowanie wiązki lasera na
otoczenie; również w ciemności.
• Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca
pomiarowego (np. podczas pomiarów
na drogach, budowach itp.)
• Nieodpowiedzialne zachowanie
podczas pracy na rusztowaniach,
podczas używania drabin. podczas
pomiarów w okolicach działających
maszyn lub niezabezpieczonych instalacji.
• Celowanie bezpośrednio pod słońce.
12
Zwróć szczególną uwagę na potencjalne
błędy pomiarowe podczas pracy z
urządzeniem uszkodzonym lub takim,
które zostało upuszczone na ziemię.
Należy przeprowadzać okresowe pomiary
kontrolne.
Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy
urządzenie zostało użyte nieprawidłowo, a
także przed, podczas oraz po wykonaniu
ważnych pomiarów.
 UWAGA
Nigdy nie wolno naprawiać urządzenia
własnoręcznie. W przypadku
uszkodzenia, skontaktuj się ze
sprzedawcą.
 OSTRZEŻENIE
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały
wyraźnie zaaprobowane przez producenta
mogą skutkować cofnięciem prawa
użytkownika do obsługi instrumentu.
Ograniczenia użytkowania
Zajrzyj do rozdziału pt. "Dane techniczne"
Urządzenie przeznaczone jest do
pracy w miejscach ciągłego przebywania
ludzi. Nie wolno używać urządzenia w w
warunkach zagrożonych wybuchami lub
działaniem czynników destrukcyjnych.
i
Stanley TLM165
Wyczerpanych baterii nie wolno wyrzucać
wraz z odpadami domowymi. Dbaj o
środowisko i zgodnie z obowiązującymi
przepisami zanieś je do punktu zbiórki
elektrośmieci.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z
odpadami domowymi.
Urządzenie należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Postępuj zgodnie z
obowiązującymi przepisami i regulacjami
prawnymi.
Informacje o sposobie utylizacji oraz zagospodarowaniu odpadów elektronicznych
można ściągnąć z naszej strony internetowej.
Instrukcje bezpieczeństwa
Zgodność Elektromagnetyczna
PL
Klasyfikacja lasera
Oznakowanie
 OSTRZEŻENIE
Urządzenie spełnia surowe wymagania
oraz postanowienia odpowiednich standardów i regulacji.
Nie mniej jednak, nie można całkowicie
wykluczyć możliwości zakłócania przez
nie pracy innych urządzeń.
Promieniowanie laserowe
Nie spoglądać w wiązkę
Klasa lasera 2
zgodnie z IEC 60825-1:2007
Maksymalna moc promieniowania" <1mW
Emitowana długość fali: 620-690nm
Rozbieżność wiązki: 0.16 x 0.6 mrad
Czas trwania impulsu: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Urządzenie emituje widzialną wiązkę
lasera, której źródło znajduje się w jego
czołowej części.
Jest to laser klasy 2 zgodny z normą:
• IEC60825-1 : 2007 „Bezpieczeństwo
promieniowania produktów laserowych“
Produkty laserowe klasy 2:
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę
lasera ani też nie kierować jej niepotrzebnie na innych ludzi. Ochrona oczu przebiega normalnie poprzez odwrócenie
wzroku oraz mruganie powiekami.
 OSTRZEŻENIE
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę
lasera (np. przez lornetki czy lunety) może
być szkodliwe.
 UWAGA
Spoglądanie w wiązkę lasera może być
szkodliwe dla oczu.
a
Naklej tabliczkę znamionową w swoim
ojczystym języku.
Stanley TLM165
13
Download PDF

advertising