TLM165 | Stanley TLM165 LASER DISTANCE METER instruction manual

Innehåll
SV
Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Lägga in batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Funktioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Förbjuden användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Risker vid användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Begränsningar i användande - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Avfallshantering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Elektromagnetisk acceptans EMV - - - - - - - - - - - - - -13
Laserklassificering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Produktetikettering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Starta/Stänga av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Rensa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Justera mätreferens- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Enhet, längd inställning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Multifunktionellt bakstycke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Mätfunktioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Enkel längdmätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Permanent mätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Lägg till / Subtrahera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Area- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Volym- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pythagoras (2 punkter) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pythagoras (3 punkter) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Minne (5 senaste resultat) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Tekniska data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Underhåll
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Säkerhetsföreskrifter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Ansvarsområden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Tillåten användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Stanley TLM165
1
SV Etablera instrument
Introduktion
Översikt
Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga
innan du använder instrumentet första gången.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om
att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.
Display
Symbolerna har följande innebörd:
 VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte
undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller
användarens död.
 OBSERVERA
På / Mät /
Tracking
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte
undviks, kan resultera i mindre skador för användaren, men
avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig
påverkan.
Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför
att de möjliggör att instrumentet används på ett tekniskt
korrekt och effektivt sätt.
i
2
Area / Volym /
Pythagoras /
Minne
Mätreferens /
Enhet
Stanley TLM165
Lägg till /
Subtrahera
Rensa / Av
Etablera instrument
Display
Batteri
Area/
Volym
SV
Lägga in batterier
i
Pythagoras
Minne
Använd inte zinkbatterier för att
säkra pålitlig användning. Byt
batterier när batterisymbolen blinkar.
Mätning
Referens
Info
Min/Max
Mätning
Addition /
subtraktion
Enheter
Huvudrad
Stanley TLM165
3
SV Funktioner
Starta/Stänga av
Rensa
Meddelandekoder
1x
Om infoikonen visas med ett
nummer, se instruktionerna i
avsnitt "Meddelandekoder".
Exempel:
2 sek
Instrumentet är
avstängt.
Ångra senaste
funktion.
Justera mätreferens
1
2
Avståndet mäts från instrumentets framsida.
Avståndet mäts från ändstyckets
stift.
3
Avståndet mäts från instrumentets
baksida (standardinställning).
4
Stanley TLM165
Funktioner
Enhet, längd inställning
SV
Växla mellan olika
enheter:
2 sek
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Multifunktionellt bakstycke
Stanley TLM165
5
SV Mätfunktioner
Enkel längdmätning
1
2
i
3
8.532 m
Sikta med den aktiva lasern
mot målet.
Mätbara ytor: Mätfel kan uppstå vid mätning mot färglösa
vätskor, glasskivor, styropor
eller liknande ljusgenomsläppande ytor eller mot högglansiga ytor. Mättiden ökar mot
mörka ytor.
Permanent mätning
Senast mätta värde visas.
2
1
3
2 sek
Stoppar permanent mätning.
8.532 m
Sikta med den aktiva lasern mot målet.
Lägg till / Subtrahera
1x
1
2
7.332 m
6
2x
i
3
Nästa mätning
adderas till föregående.
Nästa mätning
subtraheras från
föregående.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM165
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt värde ovanför.
Upprepa detta vid behov.
Samma tillvägagångssätt kan
användas för att lägga till eller
subtrahera areor eller volymer.
Mätfunktioner
Area
SV
1x
1
2
3
4
Sikta lasern mot
första målpunkt.
i
5
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
24.352 m
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt värde ovanför.
2
Volym
2x
1
2
3
Sikta lasern mot
första målpunkt.
i
7
78.694 m
4
5
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
6
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
Resultatet visas i huvudraden och
uppmätt värde ovanför.
3
Stanley TLM165
7
SV Mätfunktioner
Pythagoras (2 punkter)
3x
1
2
3
4
Sikta lasern mot
övre punkt.
i
5
Sikta lasern vinkelrätt mot lägre
punkt.
8.294 m
Resultatet visas i
huvudraden och
uppmätt längd
ovanför. Tryck mätknappen 2 sek i
denna funktion för
att aktivera minimum eller maximummätning
automatiskt.
Pythagoras (3 punkter)
4x
1
2
3
4
Sikta lasern mot
övre punkt.
Sikta lasern mot
vinkelrät punkt.
i
7
5
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt längd ovanför.
Tryck mätknappen 2 sek i denna
funktion för att aktivera minimum eller maximummätning automatiskt.
8.294 m
8
Stanley TLM165
6
Sikta lasern mot lägre
punkt.
Mätfunktioner
Minne (5 senaste resultat)
SV
5x
1
2
5
8.294 m
5 senaste resultat visas.
5
8.294 m
Bläddra genom
de 5 senaste resultat.
Stanley TLM165
9
SV Tekniska data
Avståndsmätning
Typisk mättolerans *
± 1.5 mm / 0.06 in ***
Maximal mättolerans**
± 3.0 mm / 0.12 in ***
Målplattans räckvidd
50 m / 164 ft
Typisk räckvidd*
40 m / 132 ft
Räckvidd vid ogynnsamma
förhållanden **** 60 m
35 m / 115 ft
Minsta displayenhet
1 mm / 1/16 in
Ø Laserpunkt i längder
6 / 30 mm
(10 / 50 m)
* gäller för 100 % reflekterande yta (vitmålad vägg),
dålig bakgrundsbelysning, 25 ºC
** gäller för 10 till 500 % reflekterande yta, mycket
bakgrundsbelysning, -10 ºC till 50 ºC
*** Tolerans gäller från 0.05 m till 10 m med noggrannhetsnivå 95%. Maximal tolerans kan sjunka till 0.15
mm/m mellan 10 m till 30 m och till 0.2 mm/m vid
avstånd över 30 m
**** gäller för 100 % reflekterande yta, bakgrundsbelysning ca 30'000 lux
Allmänt
Laserklass
2
Lasertyp
635 nm, < 1 mW
Skyddsklass
IP54 (dammskyddad,
stänkvattenskyddad)
Auto. avstängn. laser
efter 90 s
Auto. avstängn. instrument
efter 180 s
Batteritid (2 x AAA)
upp till 3000 mätningar
Mått (H x D x B)
104 x 58.8 x 29.6 mm
4.25 x 2.31 x 1.17 in
Vikt (inkl. batterier)
100 g / 3.53 oz
Temperaturområde:
- Förvaring
- Drift
10
-25 till 70 °C
-13 till 158 °F
0 till 40 °C
32 till 104 °F
Stanley TLM165
Funktioner
Längdmätning
Ja
Min/Max mätning
Ja
Permanent mätning
Ja
Addition/Subtraktion
Ja
Area
Ja
Volym
Ja
Pythagoras
2 punkter, 3 punkter
Minne
5 resultat
Meddelandekoder
Underhåll
Säkerhetsföreskrifter
Kontakta återförsäljaren om meddelandet • Rengör instrumentet med mjuk fuktig
Error inte visas när instrumentet har starduk.
tats upprepade gånger.
• Doppa inte instrumentet i vatten.
Om meddelandet InFo visas med ett
• Använd inga aggressiva rengöringsnummer, tryck Rensa-knappen och följ
medel eller lösningsmedel.
instruktionerna:
Nr.
Orsak
Åtgärd
204
Fel i beräkningen
Gör om mätningen.
252
För hög temperatur Låt instrumentet
svalna.
253
För låg temperatur
255
Mottagen signal för Byt målyta (t.ex. vitt
svag, mättid för
papper).
lång
Värm instrumentet.
256
Mottagen signal för Byt målyta (t.ex. vitt
stark
papper).
257
För mycket
bakgrundsljus
Skugga målytan.
258
Mätning utanför
mäträckvidd
Justera räckvidd.
260
Laserstråle bruten
Upprepa mätning.
Garanti
Denna Stanley TLM levereras med 2 års
garanti.
För ytterligare information, vänligen
kontakta återförsäljaren.
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
SV
Personal med instrumentansvar måste
försäkra sig om att alla användare förstår
och följer dessa föreskrifter.
Ansvarsområden
Ansvarsområde för tillverkare av
originalutrustning:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Ovanstående företag är ansvarig för att
leverans av instrumentet, inklusive
handbok, sker i ett totalt säkert tillstånd.
Ovanstående företag är inte ansvarig för
tillbehör från annan tillverkare.
Instrumentansvariges åligganden:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för
instrumentet och instruktionerna i handboken.
• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
• Se alltid till att obehöriga inte får tillgång
till instrumentet.
Stanley TLM165
11
SV Säkerhetsföreskrifter
Tillåten användning
Risker vid användande
Avfallshantering
• Mätning av avstånd
• Lutningsmätning
 VARNING
 OBSERVERA
Förbjuden användning
• Användning av instrumentet utan
instruktioner
• Användning utanför angivna gränser
• Inaktivering av säkerhetssystem och
eliminering av förklarande text eller
varningsetiketter
• Öppna instrumentet med hjälp av
verktyg (t.ex. skruvmejsel)
• Modifiering eller konvertering av instrumentet
• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande.
• Medvetet blända annan person, även i
mörker
• Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument
(t ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser)
• Medvetet eller oansvarig hantering på
byggnadsställningar vid användning av
stege när mätning pågår i närheten av
drifttagna maskiner eller nära oskyddade maskiner eller installationer
• Direkt inriktning mot solen
12
Se upp för felaktiga mätningar om ett
defekt instrument används, efter ett fall
eller andra otillåtna påfrestningar resp.
förändringar av instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar.
Särskilt efter onormal påfrestning och
före/efter viktiga mätningar.
Tomma batterier får inte avfallshanteras
som hushållssopor. Tänk på miljön och
lämna in batterierna till närmaste återvinningsstation enligt gällande miljölagstiftning.
Instrumentet får inte avfallshanteras som
hushållssopor.
Se till att instrumentet skrotas på
ett sådant sätt att nationella regler
OBSERVERA
Försök inte själv att reparera instrumentet. efterlevs.
Följ nationella och landsspecifika
Vänligen kontakta din återförsäljare vid
regler.
defekt instrument.
Information om avfallshantering kan
laddas hem från vår hemsida.
VARNING
Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka
användarens rätt att använda istrumentet.


Begränsningar i användande
Se kapitel Tekniska data.
Instrumentet är anpassat för användning i miljö lämpad för människor.
Använd inte instrumentet i aggressiv eller
explosiv miljö.
i
Stanley TLM165
Säkerhetsföreskrifter
Elektromagnetisk acceptans EMV
SV
Laserklassificering
Produktetikettering
 VARNING
Laserstrålning
Titta inte in i laserstrålen.
Laserklass 2
enligt IEC 60825-1:2007
Maximal impulseffekt: <1mW
Frekvens: 620-690nm
Stråldivergens: 0.16 x 0.6 mrad
Impulstid: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Instrumentet uppfyller kraven för gällande
regler och normer.
Möjligheten för inverkan på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas.
Instrumentet genererar en synlig laserstråle utgående från instrumentet:
Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt:
• IEC60825-1 : 2007 Lasersäkerhet
Laserklass 2 produkter:
Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte
mot andra personer i onödan. Skydd av
ögat uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.
 VARNING
Det kan vara farligt att titta in i strålen med
ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.
 OBSERVERA
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara
farligt för ögonen.
a
Applicera laseretiketten (a) för ditt språk.
Stanley TLM165
13
Download PDF

advertising