TLM165 | Stanley TLM165 LASER DISTANCE METER instruction manual

İçindekiler
TR
Cihazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Giriş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Ekran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Pillerin takılması - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
İşlemler
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Açma/Kapama İşlemi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Silme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mesaj Kodları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Ölçüm referansının ayarlanması - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mesafe birimi ayarı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Çok işlevsel uç parça- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Aykırı kullanım - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Kullanırken Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler - - - - - - - -12
Kullanım Alanı Sınırları- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Elden çıkarma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - - - - - - - - - - - - -13
Lazer Sınıfı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Etiket Yazıları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Ölçüm İşlevleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Münferit mesafe ölçümü- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Kesintisiz ölçüm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Ekleme / Çıkarma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Alan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hacim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pisagor (2 noktalı) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pisagor (3 noktalı) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Bellek (son 5 sonuç) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Teknik Veriler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Mesaj Kodları
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Bakım - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Emniyet Talimatnamesi
- - - - - - - - - - - - - - - - 11
Sorumluluk Alanları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Cihazın uygun kullanım şekilleri - - - - - - - - - - - - - - - 12
Stanley TLM165
1
TR Cihazın Kurulumu
Giriş
Genel bakış
İlk kullanımdan önce, güvenlik talimatlarının ve kullanma
kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.
Üründen sorumlu kişinin, tüm kullanıcıların ilgili yönergeleri anladığından ve uyguladığından emin olması gerekmektedir.
Ekran
Kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:
 UYARI
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise,
ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek türden amaç dışı
kullanıma dikkati çeker.
 DİKKAT
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise,
hafif yaralanmalara ve/veya malzeme, finans ve çevre
açısından zarara yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma
dikkati çeker.
Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, kullanıcıya yardımcı olacak kullanım bilgileri.
i
2
Aç / Ölçüm /
İzleme
Alan / Hacim /
Pisagor /
Bellek
Ölçüm
referansı /
Birim
Stanley TLM165
Ekleme /
Çıkarma
Silme /
Kapatma
Cihazın Kurulumu
Ekran
Pil
Alan/
Hacim
TR
Pillerin takılması
i
Pisagor
Bellek
Güvenilir bir kullanım sağlamak
için, çinko-karbon pilleri kullanmayın. Pil
simgesi yanıp
söndüğünde pilleri değiştirin.
Ölçüm
referansı
Bilgi
Min/Maks
Ölçüm
Ekleme/
Çıkarma
Birimler
Ana satır
Stanley TLM165
3
TR İşlemler
Açma/Kapama İşlemi
Silme
Mesaj Kodları
1x
2 sn
Cihaz kapanır.
Bir sayıyla birlikte bilgi simgesi
görüntülenirse, "Mesaj Kodları"
bölümündeki talimatları takip
edin.
Örnek:
Son eylemi geri
alır.
Ölçüm referansının ayarlanması
1
2
Uzaklık, cihazın önünden ölçülür.
Uzaklık, uç parçanın piminden ölçülür.
3
Mesafe, cihazın arkasından ölçülür
(standart ayar).
4
Stanley TLM165
İşlemler
Mesafe birimi ayarı
TR
Aşağıdaki birimler
arasında geçiş sağlar:
2 sn
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Çok işlevsel uç parça
Stanley TLM165
5
TR Ölçüm İşlevleri
Münferit mesafe ölçümü
1
2
i
3
8.532 m
Aktif lazeri hedefe yöneltin.
Hedef yüzeyler: Renksiz sıvılara, cama, suni köpük ya da
yarı geçirgen yüzeylere doğru ölçüm alınırken veya çok
parlak yüzeyler hedef alındığında ölçüm hataları meydana gelebilir. Karanlık
yüzeylerde, ölçüm süresi artar.
Kesintisiz ölçüm
Ölçülen son değer görüntülenir.
2
1
3
2 sn
Kesintisiz ölçümü durdurur.
8.532 m
Aktif lazeri hedefe yöneltin.
Ekleme / Çıkarma
1x
1
2
7.332 m
6
2x
i
3
Bir sonraki ölçüm, bir öncekine eklenir.
Bir sonraki ölçüm, bir öncekinden çıkarılır.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM165
Sonuç, ana satırda; ölçülen
değer ise üzerinde görüntülenir. Bu prosedür, işlem tamamlanıncaya kadar
tekrarlanabilir. Aynı işlem,
alanlar veya hacimlerin toplanması veya çıkarılması için
de kullanılabilir.
Ölçüm İşlevleri
Alan
TR
1x
1
2
3
4
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
i
5
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
24.352 m
Sonuç, ana satırda; ölçülen
değer ise üzerinde görüntülenir.
2
Hacim
2x
1
2
3
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
i
7
78.694 m
4
5
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
6
Aktif lazeri üçüncü hedef noktasına yöneltin.
Sonuç, ana
satırda; ölçülen değer ise
üzerinde görüntülenir.
3
Stanley TLM165
7
TR Ölçüm İşlevleri
Pisagor (2 noktalı)
3x
1
2
3
4
Lazeri yukarıdaki
noktaya yöneltin.
i
5
Lazeri dik açıyla
aşağıdaki noktaya yöneltin.
8.294 m
Sonuç, ana satırda;
ölçülen mesafe ise
üzerinde görüntülenir. İşlev sırasında
ölçüm tuşuna 2 sn
süreyle basılırsa,
Minimum veya
Maksimum ölçüm
otomatik olarak etkinleşir.
Pisagor (3 noktalı)
4x
1
2
3
4
Lazeri yukarıdaki
noktaya yöneltin.
Lazeri dik açı yapacak şekilde
yöneltin.
i
7
5
Sonuç, ana satırda; ölçülen mesafe ise üzerinde görüntülenir.
İşlev sırasında ölçüm tuşuna 2
sn süreyle basılırsa, Minimum
veya Maksimum ölçüm otomatik
olarak etkinleşir.
8.294 m
8
Stanley TLM165
6
Lazeri aşağıdaki noktaya
yöneltin.
Ölçüm İşlevleri
Bellek (son 5 sonuç)
TR
5x
1
2
5
8.294 m
Son 5 sonuç görüntülenir.
5
8.294 m
Son 5 sonuç arasında gezinir.
Stanley TLM165
9
TR Teknik Veriler
Mesafe ölçümü
Tipik Ölçüm Toleransı *
± 1.5 mm / 0.06 in ***
Maksimum Ölçüm Toleransı
**
± 3.0 mm / 0.12 in ***
Hedef Plakasında erim
50 m / 164 ft
Tipik Erim*
40 m / 132 ft
Elverişsiz koşullarda erim
****
35 m / 115 ft
Görüntülenen en küçük birim 1 mm / 1/16 in
Uzaklıklarda lazer noktası Ø
* %100 hedef yansıtıcılığı (beyaz boyalı duvar), düşük
artalan aydınlatması, 25 ºC için geçerlidir
** %10 ila 500 hedef yansıtıcılığı, yüksek artalan
aydınlatması, -10 ºC ila 50 ºC için geçerlidir
*** Toleranslar, %95 güven düzeyi ile 0.05 m ile 10 m
arasında geçerlidir. Maksimum tolerans, 10 m ile 30 m
arasında 0.15 mm/m'ye ve 30 m'nin üzerindeki uzaklıklar için 0.2 mm/m'ye düşebilir
**** %100 hedef yansıtıcılığı, yaklaşık 30'000 lüks
artalan aydınlatması için geçerlidir
6 / 30 mm
(10 / 50 m)
Genel
Lazer sınıfı
2
Lazer türü
635 nm, < 1 mW
Koruma sınıfı
IP54 (toza ve sıçrayan
suya karşı korumalı)
Otomatik lazer kapama
90 sn sonra
Otomatik güç kapama
180 sn sonra
Pil ömrü (2 x AAA)
3000 ölçüm işlemine
kadar
Boyutlar (Y x D x G)
104 x 58.8 x 29.6 mm
4.25 x 2.31 x 1.17 in
Ağırlık (piller ile birlikte)
100 g / 3.53 oz
Sıcaklık aralığı:
- Saklama koşulları
- İşletim
10
-25 ila 70 °C
-13 ila 158 °F
0 ila 40 °C
32 ila 104 °F
Stanley TLM165
İşlevler
Mesafe ölçümü
evet
Min/Maks ölçümü
evet
Kesintisiz ölçüm
evet
Ekleme/Çıkarma
evet
Alan
evet
Hacim
evet
Pisagor
2 noktalı, 3 noktalı
Bellek
5 sonuç
Mesaj Kodları
Bakım
Emniyet Talimatnamesi
Cihazın birden fazla defa açılmasına
karşın Error (Hata) mesajı görünmezse
bayinize başvurun.
Bir sayıyla birlikte InFo mesajı görüntülenirse, Silme düğmesine basın ve aşağıdaki talimatları takip edin:
• Cihazı nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Cihazı asla suya sokmayın.
• Agresif temizleyici veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.
Bu cihazdan sorumlu şahıs, tüm kullanıcıların bu talimatları okumalarını ve gözetmelerini sağlamalıdır.
No.
Nedeni
Düzeltme İşlemi
204
Hesaplama hatası
Ölçümü tekrarlayın.
252
Sıcaklık çok yüksek Cihazı soğutun.
253
Sıcaklık çok düşük
Cihazı ısıtın.
255
Alınan sinyal çok
zayıf, ölçüm süresi
çok uzun
Hedef yüzeyi değiştirin
(örneğin, beyaz kağıt).
256
Alınan sinyal çok
yüksek
Hedef yüzeyi değiştirin
(örneğin, beyaz kağıt).
257
Artalan ışığı çok
fazla
Hedef alana gölge
yapın.
258
Ölçüm aralığı
dışında ölçüm
Aralığı düzeltin.
260
Lazer ışınında
kesintiler oluşuyor
Ölçümü tekrarlayın.
TR
Sorumluluk Alanları
Orijinal ekipman üreticisinin sorumluluk alanları:
Stanley Tools
Stanley TLM iki yıl garantilidir.
701 E. Joppa Road
Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bayiiTowson, Maryland 21286
nizle görüşün.
Değişiklikler (çizimlerde, açıklamalarda ve www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
teknik özelliklerde) yapılabilir.
www.STANLEYTOOLS.eu
Garanti
Yukarıda adı geçen şirket, Kullanma Kılavuzu dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli olarak teslim edilmesinden sorumludur. Söz konusu şirket, üçüncü şahıslara
ait aksesuarlardan sorumlu değildir.
İşletmecinin sorumluluk alanları:
• Ürün üzerindeki emniyet talimatlarını ve
kullanma kılavuzundaki talimatları
anlamak.
• Kazaların önlenmesi ile ilgili yerel
güvenlik yönetmeliklerine aşina olmak.
• Yetkili personel haricinde hiç kimsenin
ürüne erişmesine izin vermemek.
Stanley TLM165
11
TR Emniyet Talimatnamesi
Cihazın uygun kullanım şekilleri
• Mesafelerin ölçülmesi
• Eğim ölçümü
Aykırı kullanım
• Cihazı talimatnameyi öğrenmeden
kullanmak
• Öngörülen sınırlar dışında kullanım
• Güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması; ikaz ve dikkat etiketlerinin çıkarılması
• Cihazın alet (tornavida vs.) kullanılarak
açılması
• Ürünü onarmak veya üzerinde değişiklik
yapmak
• Onay almaksızın diğer imalatçıların
aksesuarlarının kullanılması
• Kasıtlı olarak başkasının gözüne
doğrultmak; karanlıkta doğrultulsa bile
• Çalışma sahasında yetersiz güvenlik
tedbirleri (örneğin, yollarda, inşaat sahalarında vb.)
• Merdiven kullanırken, faal makinelerin
yakınında çalışırken veya korumasız
makine parçalarının ya da tesislerin
yakınında çalışırken, iskele üzerinde
kasıtlı veya sorumsuz davranışlarda
bulunulması
• Ürünün doğrudan güneşe doğrultulması
12
Kullanırken Ortaya Çıkabilecek
Tehlikeler
 UYARI
Cihazın düşürülmesinden veya uygun
olmayan alanda kullanılmasından ya da
üzerinde yapılan değişiklikten kaynaklanan bir arıza sebebiyle, hatalı ölçümlerden sakınınız. Periyodik olarak denetleme ölçümleri yapınız.
Bu denetimi, cihazın aşırı kullanımında,
önemli ölçümlerden önce, önemli ölçüm
sırasında ve sonrasında özellikle tekrarlayınız.
 DİKKAT
Cihazı hiçbir zaman kendiniz tamir etmeyiniz. Bir arıza halinde, bölge bayiine
başvurunuz.
 UYARI
Açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı
çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
Kullanım Alanı Sınırları
Ayrıca “Teknik bilgiler” bölümüne
bakın.
Cihaz, insanlar tarafından sürekli
olarak ikamet edilen alanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Patlayıcı ya da
agresif ortamlarda kullanmayın.
i
Stanley TLM165
Elden çıkarma
 DIKKAT
Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni
göstererek, bitmiş pilleri ulusal ya da yerel
yönetmeliklere uygun olarak temin edilen
atık toplama merkezlerine bırakın.
Ürün, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır.
Ürünü ülkenizde yürürlükte
bulunan ulusal yönetmeliklere
uygun olarak elden çıkarın.
Ulusal ve spesifik yönetmeliklere
göre hareket edin.
Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi
ile ilgili bilgiler, ana sayfamızdan indirilebilir.
Emniyet Talimatnamesi
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
TR
Lazer Sınıfı
Etiket Yazıları
 UYARI
Lazer Radyasyonu
Lazer ışınına bakmayınız
Sınıf 2 lazer
IEC 60825-1:2007'e göre
Maks. radyasyon gücü: <1mW
Dalga Boyu: 620-690nm
Işın Sapması: 0.16 x 0.6 mrad
Darbe süresi: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Bu cihaz, ilgili standartlarda ve yönetmeliklerde yer alan en katı gerekliliklere
uygundur.
Bununla birlikte, cihazın diğer cihazlara
parazit yapma olasılığı tam olarak ortadan
kaldırılamaz.
Cihazın ön tarafından dışarıya çıkan ve
görülebilen bir lazer ışını üretir.
Bu ürün, aşağıdaki talimatnamelere göre,
Sınıf 2 lazer kategorisine girer:
• IEC60825-1 : 2007 "Lazer Cihazları
Güvenliği"
Lazer Sınıfı 2 Ürünleri:
Gözünüzü, gereksiz yere lazer ışınına
dikmeyiniz ve bu ışınları başkalarının
üzerine tutmayınız. Göz, normal halde
kendini, sakınarak ve göz kapaklarını
kapatma (göz kırpma) refleksi ile korur.
 UYARI
Lazer ışınına, optik bir araçla (teleskop,
dürbün gibi) direkt olarak bakmak, tehlikeli
olabilir.
 DİKKAT
Lazer ışınına bakmak, göz için tehlike
yaratabilir.
a
Ülkenizin diline ait lazer etiketi (a) yapıştırın.
Stanley TLM165
13
Download PDF

advertising