TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

Tartalomjegyzék
A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Kijelző - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Elemek behelyezése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
HU
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - - - - - - - -10
Lézerosztály - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Címkék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Műveletek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Be- és kikapcsolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Törlés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Üzenetkódok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vonatkoztatási pont beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Távolság mértékegységének beállítása - - - - - - - - - - - 4
Mérési funkciók - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Egyszeri távolságmérés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Folyamatos mérés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Hozzáad / Kivon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Terület - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Térfogat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Műszaki adatok
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7
Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Karbantartás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Garancia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Biztonsági előírások
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Felelősségvállalás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Megengedett használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Tiltott használat- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Használat közbeni veszélyek - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Használati körülmények - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Ártalmatlanítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
HU A műszer beállítása
Bevezetés
Áttekintés
A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
A termékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az
összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Kijelző
A szimbólumok jelentése:
 FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 FIGYELEM
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy
környezeti kárt okozhat.
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a műszer
szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhetetlen.
i
Be / Mérés /
Nyomon
követés
Terület /
Térfogat /
Vonatkoztatási
pont
Mértékegységek /
Hozzáad /
Kivon
2
Stanley TLM99
Törlés / Ki
A műszer beállítása
Kijelző
Terület /
Térfogat
HU
Elemek behelyezése
i
Elem
Vonatkoztatási
pont
+-
A megbízhatóság
növelése érdekében ne használjon cink-szén
elemeket. Cserélje ki az elemeket,
ha az elem szimbólum villog.
-+
Mértékegységek
Fő kijelzősor
Stanley TLM99
3
HU Műveletek
Be- és kikapcsolás
Törlés
Üzenetkódok
1x
Ha egy szám kíséretében megjelenik az „InFo” üzenet, akkor kövesse
az „Üzenetkódok” részben leírt utasításokat.
Példa:
2s
A készülék kikapcsol.
Utolsó művelet visszavonása.
Vonatkoztatási pont beállítása
1
2
2s
2s
A távolságot a készülék felső részétől
számítva méri.
A távolságot a készülék alsó részétől
számítva méri (normál beállítás).
Távolság mértékegységének beállítása
Váltás a következő
mértékegységek között:
2s
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Mérési funkciók
Egyszeri távolságmérés
1
HU
2
i
3
8.532 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
Célfelületek: Mérési hiba következhet be, ha a felület
színtelen folyadék, üveg, polisztirénhab vagy félig áteresztő anyag, vagy ha
tükörfényes felületre céloznak. Sötét felületeknél a mérési idő hosszabb lesz.
Folyamatos mérés
2
1
3
2s
Folyamatos mérés leállítása.
8.532 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
Hozzáad / Kivon
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
A következő mérés
hozzáadódik az
előzőhöz.
A következő mérés
levonódik az előzőből.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM99
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a mért érték pedig felette. Ez az eljárás
szükség esetén megismételhető. Ugyanez az eljárás
használható területek vagy
térfogatok hozzáadására és
kivonására.
5
HU Mérési funkciók
Terület
1x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
i
5
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
24.352 m
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a mért érték pedig felette.
2
Térfogat
2x
1
2
3
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
i
7
78.694 m
6
4
5
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
Az eredmény a
fő kijelzősorban látható, a
mért érték pedig felette.
3
Stanley TLM99
6
Irányítsa a lézert a
harmadik célpontra.
Műszaki adatok
HU
Mérési tartomány
0,1–30 m
Mérési pontosság (2 σ)
tipikus: ± 2,0 mm *
Legkisebb kijelzett
mennyiség
1 mm
Lézerosztály
2
Lézertípus
635 nm, < 1 mW
Műszer aut. kikapcsolása
180 s után
* Kedvező körülmények esetén (megfelelő célfelszín,
hőmérséklet) 10 m-ig. Kedvezőtlen körülmények
esetén (pl. erős napsütés, gyengén visszatükröző
felületek vagy nagy hőmérsékletingadozás) a hiba ±
0,25 mm/m is lehet 10 m felett.
Funkciók
Távolságmérés
igen
Folyamatos mérés
igen
Hozzáadás/Kivonás
igen
Terület
igen
Térfogat
igen
Kijelző megvilágítása
igen
Elem élettartama (2 x AAA) 3000 mérésig
Méretek (M x H x Sz)
119 x 64 x 28 mm
4,67 x 2,52 x 1,10 in
Súly (elemmel)
100 g
Hőmérsékleti határok:
- Tárolás
-25–70 °C
- Üzemelés
-0–40 °C
Stanley TLM99
7
HU Üzenetkódok
Karbantartás
Ha az Error (Hiba) üzenet a műszer ismé- • Nedves, puha kendővel tisztítsa meg a
telt ki- és bekapcsolása után sem tűnik el,
készüléket.
forduljon a forgalmazóhoz.
• A készüléket soha ne merítse vízbe.
Ha egy szám kíséretében megjelenik az
• Soha ne használjon agresszív tisztítóInFo üzenet, akkor nyomja meg a Clear
szereket vagy oldatokat.
(Törlés) gombot, és kövesse az alábbi
Garancia
utasításokat:
8
Szám Ok
Javítás
204
Számítási hiba
Végezze el a mérést
újra.
252
A hőmérséklet túl
magas
Várja meg, amíg a
műszer lehűl.
253
A hőmérséklet túl
alacsony
Melegítse fel a műszert
255
A mérőjel túl
gyenge, a mérési
idő túl hosszú.
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
256
A mérőjel túl erős
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
257
Túl sok a háttérfény
Árnyékolja a célterületet.
258
A mérés a mérési
tartományon kívül
esik
Helyesbítse a tartományt.
260
A lézersugár
megszakadt
Ismételje meg a
mérést.
A Stanley TLM készülékre kétéves
garancia vonatkozik.
Bővebb tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőjéhez.
A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok,
leírások és a műszaki adatok módosulhatnak.
Biztonsági előírások
A készülékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az összes felhasználó
megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártójának
felelőssége:
Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
www.STANLEYLASERS.com
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
A fenti cég a felelős az általa gyártott
terméknek a Használati útmutatóval
együtt történő biztonságos szállításáért,
de nem felelős a külső gyártók által előállított kiegészítőkért.
A műszer felügyeletével megbízott
személy felelőssége:
• A termék biztonsági előírásainak és
használati utasításának megértése.
• A helyi baleset-megelőzési szabályok
tökéletes ismerete.
• Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
Stanley TLM99
Biztonsági előírások
HU
Megengedett használat
Használat közbeni veszélyek
Ártalmatlanítás
• távolságmérés
• hajlásmérés
 FIGYELMEZTETÉS
 FIGYELEM
A lemerült elemeket tilos a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Kímélje a
útmutató ismerete nélküli használat
környezetet, és vigye az elemeket a kijelölt
a megadott határokon túli használat
gyűjtőhelyre.
a biztonsági rendszerek kiiktatása, a
A terméket tilos a háztartási hulladékkal
figyelmeztető matricák eltávolítása
együtt kidobni.
a műszer szerszámmal (pl. csavarhúA készülék ártalmatlanítását az
zóval) való kinyitása
érvényes jogszabályoknak megfea termék átalakítása, módosítása
lelően kell végrehajtani.
más gyártótól származó kiegészítők
Tartsa be az országos és helyi
FIGYELEM
egyértelmű engedély nélküli használata Semmi esetre se próbálkozzon önállóan a előírásokat.
mások szándékos elvakítása
A termékre vonatkozó kezelési és hullatermék javításával. A termék sérülése
dékkezelési tájékoztatók letölthetők a
nem elég körültekintő használat (pl.
esetén lépjen kapcsolatba a helyi forgalhonlapunkról.
forgalmas úton vagy építési területen
mazóval.
történő mérésnél)
szándékos vagy felelőtlen magatartás
FIGYELMEZTETÉS
állványzaton, létrán, működő gép vagy A készülék olyan módosítása nyomán,
burkolat nélküli gépegység közelében
amely nem lett előzetesen jóváhagyva
a Napba történő célzás
írásban, a felhasználó jogosulatlanná
válhat a készülék használatára.
Tiltott használat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően
használták vagy átalakították, hibás mérés
történhet. Végezzen időnként ellenőrző
méréseket.
Különösen azt követően végezze el
ezeket, ha a műszert nem az előírt módon
használták, illetve a fontos mérések előtt,
alatt és után.


Használati körülmények
Lásd a Műszaki adatok című részt.
A készülék emberi tartózkodásra
alkalmas környezetben való használatra készült. Robbanásveszélyes vagy
agresszív környezetben nem használható.
i
Stanley TLM99
9
HU Biztonsági előírások
Elektromágneses összeférhetőség
(EMC)
Lézerosztály
Címkék
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék megfelel az érvényben levő
szabványok és törvények legszigorúbb
előírásainak.
Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni
annak a lehetőségét, hogy megzavarja
valamilyen másik készülék működését.
Lézersugárzás
Ne nézzen a lézersugárba!
2. lézerosztály
acc. IEC 60825-1:2007
Maximális sugárzási teljesítmény: <1mW
Kibocsátott hullámhossz: 620–690 nm
Nyalábdivergencia: 0,16 x 0,6 mrad
Impulzushossz: 0,2 x 10-9s – 0,8 x 10-9s
A készülék látható lézersugarat bocsát ki:
Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a
következőknek:
• IEC60825-1 : 2007 „Lézertermékek
sugárvédelme”
2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa
mások felé! A szem ösztönösen védekezik, és hunyorít.
 FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai
eszközzel (szemüveg, távcső) belenézni.
 FIGYELEM
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a
szemre.
a
Ragassza fel a magyar nyelvű lézermatricát (a).
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising