TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

İçindekiler
TR
Cihazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Giriş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Ekran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Pillerin takılması - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - - - - - - - - - - - - -10
Lazer Sınıfı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Etiket Yazıları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
İşlemler
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Açma/Kapama İşlemi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Silme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mesaj Kodları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Ölçüm referansının ayarlanması - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mesafe birimi ayarı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Ölçüm İşlevleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Münferit mesafe ölçümü- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Kesintisiz ölçüm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Ekleme / Çıkarma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Alan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Hacim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Teknik Veriler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Mesaj Kodları
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Bakım - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Emniyet Talimatnamesi
- - - - - - - - - - - - - - - - -8
Sorumluluk Alanları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Cihazın uygun kullanım şekilleri - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Aykırı kullanım - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kullanırken Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler - - - - - - - - - 9
Kullanım Alanı Sınırları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Elden çıkarma- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
TR Cihazın Kurulumu
Giriş
Genel bakış
İlk kullanımdan önce, güvenlik talimatlarının ve kullanma
kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.
Üründen sorumlu kişinin, tüm kullanıcıların ilgili yönergeleri anladığından ve uyguladığından emin olması gerekmektedir.
Ekran
Kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:
 UYARI
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise,
ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek türden amaç dışı
kullanıma dikkati çeker.
 DİKKAT
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise,
hafif yaralanmalara ve/veya malzeme, finans ve çevre
açısından zarara yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma
dikkati çeker.
Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, kullanıcıya yardımcı olacak kullanım bilgileri.
Aç / Ölçüm /
İzleme
Alan /
Hacim /
Ölçüm
referansı
i
Birimler /
Ekleme /
Çıkarma
2
Stanley TLM99
Silme /
Kapatma
Cihazın Kurulumu
Ekran
Alan /
Hacim
TR
Pillerin takılması
i
Pil
Ölçüm
referansı
+-
Güvenilir bir kullanım sağlamak
için, çinko-karbon
pilleri kullanmayın. Pil simgesi
yanıp söndüğünde pilleri değiştirin.
-+
Birimler
Ana satır
Stanley TLM99
3
TR İşlemler
Açma/Kapama İşlemi
Silme
Mesaj Kodları
1x
2 sn
Cihaz kapanır.
Bir sayıyla birlikte "InFo" mesajı
görüntülenirse, "Mesaj Kodları"
bölümündeki talimatları takip
edin.
Örnek:
Son eylemi geri
alır.
Ölçüm referansının ayarlanması
1
2
2 sn
2 sn
Uzaklık, cihazın önünden ölçülür.
Mesafe, cihazın arkasından ölçülür
(standart ayar).
Mesafe birimi ayarı
Aşağıdaki birimler
arasında geçiş
sağlar:
2 sn
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Ölçüm İşlevleri
Münferit mesafe ölçümü
1
TR
2
i
3
8.532 m
Aktif lazeri hedefe yöneltin.
Hedef yüzeyler: Renksiz sıvılara, cama, suni köpük ya da
yarı geçirgen yüzeylere doğru ölçüm alınırken veya çok
parlak yüzeyler hedef alındığında ölçüm hataları meydana gelebilir. Karanlık
yüzeylerde, ölçüm süresi artar.
Kesintisiz ölçüm
2
1
3
2 sn
Kesintisiz ölçümü durdurur.
8.532 m
Aktif lazeri hedefe yöneltin.
Ekleme / Çıkarma
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Bir sonraki ölçüm, bir öncekine eklenir.
Bir sonraki ölçüm, bir öncekinden çıkarılır.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM99
Sonuç, ana satırda; ölçülen
değer ise üzerinde görüntülenir. Bu prosedür, işlem tamamlanıncaya kadar
tekrarlanabilir. Aynı işlem,
alanlar veya hacimlerin toplanması veya çıkarılması için
de kullanılabilir.
5
TR Ölçüm İşlevleri
Alan
1x
1
2
3
4
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
i
5
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
24.352 m
Sonuç, ana satırda; ölçülen
değer ise üzerinde görüntülenir.
2
Hacim
2x
1
2
3
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
i
7
78.694 m
6
4
5
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
Sonuç, ana satırda; ölçülen
değer ise üzerinde görüntülenir.
3
Stanley TLM99
6
Aktif lazeri üçüncü hedef noktasına yöneltin.
Teknik Veriler
TR
Erim
0.1 m ila 30 m
0.33 ft ila 160 ft
Ölçüm doğruluğu (2 σ)
tip.: ± 2.0 mm* / ± 0.12 in*
Görüntülenen en küçük
birim
1 mm / 1/16 in
Lazer sınıfı
2
Lazer türü
635 nm, < 1 mW
Otomatik güç kapama
180 sn sonra
Pil ömrü (2 x AAA)
3000 ölçüm işlemine
kadar
Boyutlar (Y x D x G)
119 x 64 x 28 mm
4.67 x 2.52 x 1.10 in
Ağırlık (piller ile birlikte)
100 g / 3.21 oz
Sıcaklık aralığı:
- Saklama koşulları
- İşletim
* uygun koşullarda (iyi hedef yüzeyi, oda sıcaklığı) 10
m'ye (33 ft) kadar. Parlak güneş ışığı, oldukça zayıf
yansımalı hedef yüzey veya büyük sıcaklık dalgalanmaları gibi uygun olmayan koşullarda, 10 m'nin (33 ft)
üzerindeki mesafeler için hata ± 0.25 mm/m
(± 0.003 in/ft) artış gösterebilir.
İşlevler
Mesafe ölçümü
evet
Kesintisiz ölçüm
evet
Ekleme/Çıkarma
evet
Alan
evet
Hacim
evet
Ekran ışıklandırması
evet
-25 ila 70 °C
-13 ila 158 °F
-0 ila 40 °C
-32 ila 104 °F
Stanley TLM99
7
TR Mesaj Kodları
Cihazın birden fazla defa açılmasına
karşın Error (Hata) mesajı görünmezse
bayinize başvurun.
Bir sayıyla birlikte InFo mesajı görüntülenirse, Silme düğmesine basın ve aşağıdaki talimatları takip edin:
8
No.
Nedeni
Düzeltme İşlemi
204
Hesaplama hatası
Ölçümü tekrarlayın.
252
Sıcaklık çok yüksek Cihazı soğutun.
253
Sıcaklık çok düşük
Cihazı ısıtın.
255
Alınan sinyal çok
zayıf, ölçüm süresi
çok uzun
Hedef yüzeyi değiştirin
(örneğin, beyaz kağıt).
256
Alınan sinyal çok
yüksek
Hedef yüzeyi değiştirin
(örneğin, beyaz kağıt).
257
Artalan ışığı çok
fazla
Hedef alana gölge
yapın.
258
Ölçüm aralığı
dışında ölçüm
Aralığı düzeltin.
260
Lazer ışınında
kesintiler oluşuyor
Ölçümü tekrarlayın.
Bakım
Emniyet Talimatnamesi
• Cihazı nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Cihazı asla suya sokmayın.
• Agresif temizleyici veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.
Bu cihazdan sorumlu şahıs, tüm kullanıcıların bu talimatları okumalarını ve gözetmelerini sağlamalıdır.
Sorumluluk Alanları
Orijinal ekipman üreticisinin sorumluluk alanları:
Stanley TLM iki yıl garantilidir.
Stanley Tools
Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bayii701 E. Joppa Road
nizle görüşün.
Towson, Maryland 21286
Değişiklikler (çizimlerde, açıklamalarda ve www.STANLEYLASERS.com
teknik özelliklerde) yapılabilir.
www.STANLEYTOOLS.com
www.STANLEYTOOLS.eu
Garanti
Yukarıda adı geçen şirket, Kullanma Kılavuzu dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli olarak teslim edilmesinden sorumludur. Söz konusu şirket, üçüncü şahıslara
ait aksesuarlardan sorumlu değildir.
İşletmecinin sorumluluk alanları:
• Ürün üzerindeki emniyet talimatlarını ve
kullanma kılavuzundaki talimatları
anlamak.
• Kazaların önlenmesi ile ilgili yerel
güvenlik yönetmeliklerine aşina olmak.
• Yetkili personel haricinde hiç kimsenin
ürüne erişmesine izin vermemek.
Stanley TLM99
Emniyet Talimatnamesi
Cihazın uygun kullanım şekilleri
• Mesafelerin ölçülmesi
• Eğim ölçümü
Aykırı kullanım
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TR
Kullanırken Ortaya Çıkabilecek
Tehlikeler
 UYARI
Cihazın düşürülmesinden veya uygun
Cihazı talimatnameyi öğrenmeden
olmayan alanda kullanılmasından ya da
kullanmak
üzerinde yapılan değişiklikten kaynakÖngörülen sınırlar dışında kullanım
lanan bir arıza sebebiyle, hatalı ölçümGüvenlik sistemlerinin devre dışı bırakıl- lerden sakınınız. Periyodik olarak denetması; ikaz ve dikkat etiketlerinin çıkarıl- leme ölçümleri yapınız.
ması
Bu denetimi, cihazın aşırı kullanımında,
Cihazın alet (tornavida vs.) kullanılarak önemli ölçümlerden önce, önemli ölçüm
açılması
sırasında ve sonrasında özellikle tekrarlaÜrünü onarmak veya üzerinde değişiklik yınız.
yapmak
Onay almaksızın diğer imalatçıların
DİKKAT
aksesuarlarının kullanılması
Cihazı hiçbir zaman kendiniz tamir etmeKasıtlı olarak başkasının gözüne
yiniz. Bir arıza halinde, bölge bayiine
doğrultmak; karanlıkta doğrultulsa bile
başvurunuz.
Çalışma sahasında yetersiz güvenlik
tedbirleri (örneğin, yollarda, inşaat sahaUYARI
larında vb.)
Açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da
Merdiven kullanırken, faal makinelerin
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı
yakınında çalışırken veya korumasız
çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
makine parçalarının ya da tesislerin
yakınında çalışırken, iskele üzerinde
Kullanım Alanı Sınırları
kasıtlı veya sorumsuz davranışlarda
Ayrıca “Teknik bilgiler” bölümüne
bulunulması
bakın.
Ürünün doğrudan güneşe doğrultulması
Cihaz, insanlar tarafından sürekli
olarak ikamet edilen alanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Patlayıcı ya da
agresif ortamlarda kullanmayın.

Elden çıkarma
 DIKKAT
Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni
göstererek, bitmiş pilleri ulusal ya da yerel
yönetmeliklere uygun olarak temin edilen
atık toplama merkezlerine bırakın.
Ürün, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır.
Ürünü ülkenizde yürürlükte
bulunan ulusal yönetmeliklere
uygun olarak elden çıkarın.
Ulusal ve spesifik yönetmeliklere
göre hareket edin.
Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi
ile ilgili bilgiler, ana sayfamızdan indirilebilir.

i
Stanley TLM99
9
TR Emniyet Talimatnamesi
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Lazer Sınıfı
Etiket Yazıları
 UYARI
Lazer Radyasyonu
Lazer ışınına bakmayınız
Sınıf 2 lazer
IEC 60825-1:2007'e göre
Maks. radyasyon gücü: <1mW
Dalga Boyu: 620-690nm
Işın Sapması: 0.16 x 0.6 mrad
Darbe süresi: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Bu cihaz, ilgili standartlarda ve yönetmeliklerde yer alan en katı gerekliliklere
uygundur.
Bununla birlikte, cihazın diğer cihazlara
parazit yapma olasılığı tam olarak ortadan
kaldırılamaz.
Cihazın ön tarafından dışarıya çıkan ve
görülebilen bir lazer ışını üretir.
Bu ürün, aşağıdaki talimatnamelere göre,
Sınıf 2 lazer kategorisine girer:
• IEC60825-1 : 2007 "Lazer Cihazları
Güvenliği"
Lazer Sınıfı 2 Ürünleri:
Gözünüzü, gereksiz yere lazer ışınına
dikmeyiniz ve bu ışınları başkalarının
üzerine tutmayınız. Göz, normal halde
kendini, sakınarak ve göz kapaklarını
kapatma (göz kırpma) refleksi ile korur.
 UYARI
Lazer ışınına, optik bir araçla (teleskop,
dürbün gibi) direkt olarak bakmak, tehlikeli
olabilir.
 DİKKAT
Lazer ışınına bakmak, göz için tehlike
yaratabilir.
a
Ülkenizin diline ait lazer etiketi (a) yapıştırın.
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising