TLM99 | Stanley TLM99 LASER DISTANCE METER instruction manual

Sisällysluettelo
käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Näyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Paristojen asettaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
FI
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - - - - - - -10
Laserluokitus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Merkinnät - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Toiminnot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Tyhjennä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Viestikoodit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mittatason asettaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Etäisyyden yksikön asetus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mittaustoiminnot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Yksittäinen etäisyyden mittaus - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pysyvä mittaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Yhteenlasku / Vähennys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Ala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Tilavuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Tekniset tiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Viestikoodit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Huolto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Takuu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Turvallisuusohjeet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Vastuualueet- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Sallittu käyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Haitallinen käyttö- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Käyttöön liittyvät vaarat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Käytön rajoitukset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Hävittäminen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Stanley TLM99
1
FI käyttö asennus
Johdanto
Yleiskuva
Turvallisuusohjeet ja käyttöohje tulee lukea läpi huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Näyttö
Käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:
 VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen
vastaista käyttöä, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
 HUOMIO
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen
vastaista käyttöä, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai
huomattaviin vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.
Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä,
koska ne mahdollistavat kojeen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön.
Päälle /
Mittaus /
Jäljitys
Ala /
Tilavuus /
Mittatason
i
Yksiköt /
Yhteenlasku /
Vähennys
2
Stanley TLM99
Tyhjennys /
Pois
käyttö asennus
Näyttö
Ala/
Tilavuus
FI
Paristojen asettaminen
i
Paristo
Mittaus
mittataso
+-
Luotettavan käytön varmistamiseksi älä käytä
sinkki-hiili-paristoja. Vaihda paristot, kun
paristosymboli
vilkkuu.
-+
Yksiköt
Päärivi
Stanley TLM99
3
FI Toiminnot
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS
Tyhjennä
Viestikoodit
1x
Jos viesti "Tiedot" ilmestyy numeron kanssa, noudata osiossa "Viestikoodit" olevia ohjeita.
Esimerkki:
2s
Laite menee
POIS päältä.
Kumoa viimeinen
toiminto.
Mittatason asettaminen
1
2
2s
2s
Etäisyys mitataan laitteen etuosasta.
Etäisyys mitataan laitteen takaosasta (vakioasetus).
Etäisyyden yksikön asetus
Vaihtaminen seuraavien yksiköiden
välillä:
2s
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Stanley TLM99
Mittaustoiminnot
Yksittäinen etäisyyden mittaus
1
FI
2
i
3
8.532 m
Suuntaa aktiivinen laser kohteeseen.
Kohdepinnat: Mittausvirheitä
voi ilmetä mitattaessa värittömiin nesteisiin, lasiin, vaahtomuoviin tai puoliläpäiseviin
pintoihin tai suunnattaessa
runsaskiiltoisiin pintoihin.
Tummia pintoja vasten mitattaessa mittausaika pitenee.
Pysyvä mittaus
2
1
3
2s
Pysäyttää jatkuvan mittauksen.
8.532 m
Suuntaa aktiivinen laser kohteeseen.
Yhteenlasku / Vähennys
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Seuraava mittaus lasketaan yhteen edelliseen.
Seuraava mittaus vähennetään
edellisestä.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM99
Tulos näytetään päälinjalla ja
mitattu arvo yläpuolella.
Tämä prosessi voidaan toistaa tarpeen mukaan. Samaa
prosessia voidaan käyttää
alojen tai tilavuuksien yhteenlaskemiseen tai vähentämiseen.
5
FI Mittaustoiminnot
Ala
1x
1
2
3
4
Suuntaa laser
ensimmäiseen
kohdepisteeseen.
i
5
Suuntaa laser
toiseen kohdepisteeseen.
24.352 m
Tulos näytetään päälinjalla ja
mitattu arvo yläpuolella.
2
Tilavuus
2x
1
2
3
Suuntaa laser
ensimmäiseen
kohdepisteeseen.
i
7
78.694 m
6
4
5
Suuntaa laser
toiseen kohdepisteeseen.
Tulos näytetään päälinjalla
ja mitattu arvo
yläpuolella.
3
Stanley TLM99
6
Suuntaa laser
kolmanteen kohdepisteeseen.
Tekniset tiedot
FI
Alue
0,1 m - 30 m
0,33 ft - 160 ft
Mittaustarkkuus (2 σ)
tyyp.: ± 2,0 mm* / ± 0,12 in*
Pienin näytettävä yksikkö 1 mm / 1/16 in
Laser-luokka
2
Laser-tyyppi
635 nm, < 1 mW
* suotuisissa olosuhteissa (hyvä kohdepinta, huoneen
lämpötila) 10 m (33 ft):iin saakka. Epäsuotuisissa
olosuhteissa kuten kirkkaassa auringonvalossa, hyvin
heikosti heijastava kohdepinta tai suuret lämpötilavaihtelut, virhe voi kasvaa ± 0,25 mm/m
(± 0,003 in/ft):iin yli 10 m (33 ft):n etäisyyksillä.
Autom. virran päältä pois 180 s jälkeen
kytkeminen
Paristojen kestävyys
(2 x AAA)
enintään 3000 mittausta
Mitat (H x D x W)
119 x 64 x 28 mm
4,67 x 2,52 x 1,10 in
Toiminnot
Etäisyyden mittaus
kyllä
Jatkuva mittaus
kyllä
Yhteenlasku / Vähennyslasku
kyllä
Ala
kyllä
Tilavuus
kyllä
Näytön valaistus
kyllä
Paino (paristojen kanssa) 100 g / 3,21 oz
Lämpötila-alue:
- Säilytys
- Käyttö
-25 - 70 °C
-13 to 158 °F
-0 - 40 °C
-32 to 104 °F
Stanley TLM99
7
FI Viestikoodit
Jos viesti Virhe ei katoa laitteen toistuvan
päälle kytkemisen jälkeen, ota yhteyttä
myyjään.
Jos viesti Tiedot ilmestyy numeron
kanssa, paina Tyhjennä-painiketta ja
noudata seuraavia ohjeita:
8
Nro
Syy
Korjaus
204
Laskentavirhe
Suorita mittaus uudelleen.
252
Lämpötila liian
korkea
Jäähdytä laite.
253
Lämpötila liian
matala
Lämmitä laite.
255
Vastaanotettu
Vaihda kohdepintaa
signaali liian heikko, (esim. valkoinen
mittausaika liian
paperi).
pitkä
256
Vastaanotettu
Vaihda kohdepintaa
signaali liian korkea (esim. valkoinen
paperi).
257
Liikaa taustavaloa
258
Etäisyys kantamaa- Mittaa osamatkoina.
lueen ulkopuolella.
260
Lasersäteessä
häiriö
Huolto
Turvallisuusohjeet
• Puhdista laite kostealla, pehmeällä
kankaalla.
• Älä koskaan upota laitetta veteen.
• Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
Henkilön, joka vastaa kojeesta, tulee
varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät
nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Vastuualueet
Alkuperäisen laitteiston valmistajan
vastuut:
Stanley TLM:llä on kahden vuoden takuu. Stanley Tools
Lisätietoja varten ota yhteys jälleenmyy701 E. Joppa Road
jään.
Towson, Maryland 21286
Muutosten (piirustukset, kuvaukset ja
www.STANLEYLASERS.com
tekniset tiedot) alainen ilman ennakkoilwww.STANLEYTOOLS.com
moitusta.
www.STANLEYTOOLS.eu
Takuu
Edellä mainittu yhtiö on vastuussa tuotteen toimittamisesta, Käyttöohje mukaanlukien, täysin turvallisessa kunnossa.
Edellä mainittu yhtiö ei ole vastuussa
kolmansien osapuolten tarvikkeista.
Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:
• Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
• Tuntea voimassa olevat paikalliset
onnettomuuksien ennaltaehkäisyä
koskevat säännöt.
• Estää aina valtuuttamattomien henkilöiden pääsy käsiksi tuotteeseen.
Varjosta kohdealue.
Toista mittaus.
Stanley TLM99
Turvallisuusohjeet
FI
Sallittu käyttö
Käyttöön liittyvät vaarat
Hävittäminen
• Etäisyyksien mittaus
• Kaltevuuden mittaus
 VAROITUS
 HUOMAUTUS
Haitallinen käyttö
• Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
• Käyttö muissa kuin sallituissa toimintaolosuhteissa
• Turvajärjestelmien poistaminen sekä
ohje- ja varoitustarrojen irrottaminen
• Kojeen avaaminen työkaluja käyttäen
(ruuvimeisselit jne.)
• Muutosten teko laitteeseen
• Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen ilman suostumusta
• Muiden ihmisten tahallinen häikäisy,
myös hämärässä
• Riittämätön mittauspaikan suojaus
(esim. suoritettaessa mittauksia
kaduilla, rakennustyömailla jne.)
• Huolimaton ja vastuuton käyttö rakennustelineillä, tikkailla, käyvien koneiden
lähellä, suojaamattomien koneiden ja
niiden osien lähellä
• Tähtääminen suoraan aurinkoon
Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta,
jos laite on vioittunut, se on pudonnut, sitä
on käytetty väärin tai sitä on muuteltu.
Suorita säännöllisesti koemittauksia.
Erityisesti sen jälkeen kun laitetta on
käytetty normaalista poikkeavasti sekä
ennen tärkeitä mittauksia ja myös niiden
jälkeen.
 HUOMIO
Älä yritä korjata sitä itse. Ota vahinkojen
sattuessa yhteyttä paikalliseen myyjään.
 VAROITUS
Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie
ne kansallisten ja paikallisten säännösten
mukaisesti järjestettyihin keräyspisteisiin.
Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Hävitä laite asianmukaisesti maassasi voimassa olevien säädösten
mukaisesti.
Noudata kansallisia ja maakohtaisia säännöksiä.
Tuotekohtainen käsittely ja jätteidenhallinta voidaan ladata kotisivultamme.
Muutokset tai muunnelmat, joita ei nimenomaisesti ole hyväksytty, voivat mitätöidä
käyttäjän valtuuden laitteiston käyttämiseen.
Käytön rajoitukset
Katso lisätietoja luvusta "Tekniset
tiedot".
Laite on suunniteltu käytettäväksi
alueilla, joilla on pysyvää ihmisasutusta.
Älä käytä tuotetta räjähdysvaara-alueilla
tai muutoin vaarallisissa ympäristöissä.
i
Stanley TLM99
9
FI Turvallisuusohjeet
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Laserluokitus
Merkinnät
 VAROITUS
Tämä laite on oleellisten standardien ja
määräysten tiukimpien vaatimusten
mukainen.
Häiriön aiheuttamisen mahdollisuutta
muille laitteille ei kuitenkaan voida sulkea
täysin pois.
Lasersäteily
Älä tuijota säteeseen
Laserluokka 2
standardin IEC 60825-1:2007 mukaisesti
Maksimisäteilyteho: <1 mW
Säteiltävä aaltopituus: 620-690 nm
Säteen divergenssi: 0,16 x 0,6 mrad
Impulssin kesto: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Laite tuottaa näkyviä lasersäteitä, jotka
säteilevät kojeesta:
Laite on Luokan 2 lasertuote seuraavien
määritysten perusteella:
• IEC60825-1 : 2007 “Lasertuotteiden
säteilyturvallisuus“
Laserluokan 2 tuotteet:
Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä
suuntaa sitä tarpeettomasti kohti muita
ihmisiä. Luontainen silmänräpäytysrefleksi
suojaa silmiä normaalisti.
 VAROITUS
Suora katsominen säteeseen optisilla
apuvälineillä (esim. kiikarit, kaukoputket)
voi olla vaarallista.
 HUOMIO
Lasersäteeseen katsominen voi olla
vaarallista silmille.
a
Liitä maasi kielinen lasertarra (a).
10
Stanley TLM99
Download PDF

advertising