TLM330 | Stanley TLM330 LASER DISTANCE METER instruction manual

Tartalomjegyzék
A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Kijelző - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Elemek behelyezése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Műveletek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Be- és kikapcsolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Törlés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Üzenetkódok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vonatkoztatási pont beállítása / állvány - - - - - - - - - - - 4
Többfunkciós végdarab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Távolság mértékegységének beállítása - - - - - - - - - - - 5
Hajlás mértékegységének beállítása - - - - - - - - - - - - - 5
Időzítő (automatikus kioldás) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Hangjelzés be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Megvilágítás be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - 6
Billentyűzár bekapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Billentyűzár kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Mérési funkciók - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Egyszeri távolságmérés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Folyamatos / minimum-maximum mérés - - - - - - - - - - 7
Hozzáad / Kivon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Terület - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Térfogat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Háromszög területe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pitagorasz (2 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pitagorasz (3 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pitagorasz (részmagasság) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Szintezés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Kitűzés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Intelligens vízszintes mód - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
HU
Magasság nyomon követése- - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Memória (20 utolsó kijelzett érték) - - - - - - - - - - - - - -15
Memória törlése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibrálás
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Hajlásérzékelő kalibrálása (Hajláskalibrálás) - - - - - -16
Műszaki adatok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Karbantartás
Garancia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Biztonsági előírások
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Felelősségvállalás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Megengedett használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Tiltott használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Használat közbeni veszélyek - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Használati körülmények - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Ártalmatlanítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - - - - - - - -20
Lézerosztály - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Címkék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Stanley TLM330
1
HU A műszer beállítása
Bevezetés
Áttekintés
A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
A termékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az
összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Kijelző
A szimbólumok jelentése:
 FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely halált vagy súlyos sérülést okozhat.
Be / Mérés
 FIGYELEM
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy
környezeti kárt okozhat.
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a műszer
szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhetetlen.
i
Terület /
Térfogat
Pitagorasz
Időzítő
Vonatkoztatási pont
Hozzáad
Törlés / Ki
2
Stanley TLM330
Háromszög
területe
Hajlás /
Kitűzés
Intelligens
vízszintes
mód
Magasság
nyomon
követése
Mértékegységek /
Memória
Kivon
A műszer beállítása
Kijelző
Terület /
Térfogat
Kitűzés
Vonatkoztatási pont
HU
Elemek behelyezése
Elem
i
Időzítő
A megbízhatóság
növelése érdekében
ne használjon cinkszén elemeket.
Cserélje ki az elemeket, ha az elem
szimbólum villog.
Memória
Kerület
Szög
Fal területe
Közvetett
magasság
Pitagorasz
Vízszintes mérés
Min./max.
mérése
Hozzáadás /
Kivonás
Mértékegységek
2. eredmény
Fő kijelzősor
Stanley TLM330
3
HU Műveletek
Be- és kikapcsolás
Törlés
i
2s
A készülék kikapcsol.
A bekapcsológombot 2 másodpercig
lenyomva tartva
elindul a folyamatos mérési mód.
Ha 180 másodpercig egyetlen gombot sem nyomnak
le, a készülék automatikusan kikapcsol.
Üzenetkódok
1x
Utolsó művelet
visszavonása.
2x
Ha egy szám kíséretében megjelenik az információs ikon, akkor kövesse az „Üzenetkódok”
részben leírt utasításokat.
Példa:
A jelenlegi funkció
elhagyása, visszatérés az alapértelmezett működési
módhoz.
Vonatkoztatási pont beállítása / állvány
1
2
A távolságot ettől
kezdve az állványmenettől számítva méri.
A távolságot a készülék felső részétől számítva méri.
3
A távolságot a készülék alsó részétől számítva méri (normál beállítás).
4
Stanley TLM330
Műveletek
Többfunkciós végdarab
HU
i
Távolság mértékegységének beállítása
A műszer a végdarabot állását
automatikusan
felismeri, és ennek megfelelően
módosítja a távolságmérés
kezdőpontját.
Hajlás mértékegységének beállítása
Váltás a következő
mértékegységek között:
Váltás a következő
mértékegységek között:
2s
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
2 s-ig egyszerre
0.0 °
0.0 %
Időzítő (automatikus kioldás)
1
i
2
s
Automatikus kioldás késleltetésének beállítása
(max. 60 s, normál
beállítás 5 s)
Ha a lézer aktiválva van, akkor a gomb elengedése után a kijelzőn a mérésig hátralevő másodpercek visszaszámlálása
látható. A késleltetett kioldást a célzás
pontosságának növelése érdekében célszerű alkalmazni, pl. nagyobb távolságok
esetén. Ezzel megelőzhető, hogy a mérés gomb lenyomásakor a műszer elmozduljon.
Stanley TLM330
5
HU Műveletek
Hangjelzés be- és kikapcsolása
Megvilágítás be- és kikapcsolása
2 s-ig
egyszerre
Billentyűzár bekapcsolása
2 s-ig
egyszerre
Billentyűzár kikapcsolása
2
1
2 s-ig egyszerre
PRESS
MINUS
6
Stanley TLM330
2 s-en
belül
Mérési funkciók
Egyszeri távolságmérés
1
HU
2
i
3
Célfelületek: Mérési hiba következhet be, ha a felület színtelen
folyadék, üveg, polisztirénhab
vagy félig áteresztő anyag, vagy
ha tükörfényes felületre céloznak. Sötét felületeknél a mérési
idő hosszabb lesz.
8.532 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
Folyamatos / minimum-maximum mérés
min.
1
Megjelenik a minimális és maximális távolság (min, max). A fő kijelzősor az utoljára mért értéket
3
mutatja.
max.
2
2s
Folyamatos / minimum-maximum mérés leállítása.
Helyiségek átlós távolságának (maximális értékek) vagy vízszintes távolságának (minimális értékek) meghatározására.
8.532 m
Hozzáad / Kivon
1
2
7.332 m
i
3
A következő mérés hozzáadódik
az előzőhöz.
A következő mérés levonódik az
előzőből.
5.5I5 m
Az eredmény a fő kijelzősorban
látható, a mért érték pedig felette.
Ez az eljárás szükség esetén
megismételhető. Ugyanez az eljárás használható területek vagy
térfogatok hozzáadására és kivonására.
I2.847 m
Stanley TLM330
7
HU Mérési funkciók
Terület
1x
1
2
3
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
4
Irányítsa a lézert
a második célpontra.
6
2s
8
19.823 m
Kerület
24.352 m
Terület
2
i
5
Stanley TLM330
24.352 m
2
Az eredmény a fő kijelzősorban
látható, a mért érték pedig felette.
Mérési funkciók
Térfogat
HU
2x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
i
7
78.694 m
3
Az eredmény a
fő kijelzősorban
látható, a mért
érték pedig felette.
5
Irányítsa a lézert
a második célpontra.
8
2s
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Irányítsa a lézert
a harmadik célpontra.
Kerület
2
3
Fal területe
Térfogat
Stanley TLM330
9
HU Mérési funkciók
Háromszög területe
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
a második célpontra.
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
7
8
2s
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Az első két mérés vonala által bezárt szög
Kerület
Háromszög területe
Stanley TLM330
6
Irányítsa a lézert
a harmadik célpontra.
Mérési funkciók
Pitagorasz (2 pont)
HU
1x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
merőlegesen az
alsó célpontra.
Irányítsa a lézert
a felső célpontra.
i
5
8.294 m
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a
mért távolság pedig
felette. Ha a mérés
gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig
lenyomja, akkor automatikusan bekapcsol
a Minimum vagy maximum mérés.
Pitagorasz (3 pont)
2x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
a felső célpontra.
Irányítsa a lézert
a merőlegesen
látható célpontra.
i
7
5
6
Irányítsa a lézert az alsó
célpontra.
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a mért távolság pedig felette.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig lenyomja, akkor
automatikusan bekapcsol a Minimum vagy maximum mérés.
8.294 m
Stanley TLM330
11
HU Mérési funkciók
Pitagorasz (részmagasság)
3x
1
2
3
Irányítsa a lézert
a felső célpontra.
5
Irányítsa a lézert
a 2. célpontra.
i
7
4
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a mért távolság pedig felette.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig lenyomja, akkor
automatikusan bekapcsol a Minimum
vagy maximum mérés.
2.602 m
12
Stanley TLM330
6
Irányítsa a lézert
a merőlegesen
látható célpontra.
Mérési funkciók
Szintezés
i
HU
Ez a funkció folyamatosan megjeleníti
a műszer hajlását. ±5° hajlástól kezdve
a műszer ismétlődő hangjelzést ad. Minél inkább közeledik a 0° értékhez, annál szaporább a jelzés. A ±0,3° hajlás
elérésekor a hangjelzés folyamatosra
vált.
1x
1
2
8.7 °
Helyezze a műszert a vízszintbe állítandó tárgyra.
A hajlás értéke megjelenik a
kijelzőn
(±180° tartományban).
Kitűzés
2x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
4
Mozgassa a műszert lassan a kitűzési vonal
mentén. A műszeren leolvasható a
következő kitűzési
pont távolsága.
Érték beállítása.
Az érték jóváhagyása és a mérés megkezdése.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
Amikor közeledik a kitűzési ponthoz (a távolság kisebb, mint 0,1
m), a műszer hangjelzést ad.
A funkció a CLEAR/OFF (törlés/ki) gomb lenyomásával megszakítható.
A következő
0,625 m távolságig
0,24 m hiányzik.
Stanley TLM330
13
HU Mérési funkciók
Intelligens vízszintes mód
2
i
3
24.3 °
0.032 m
Irányítsa a lézert
a célpontra.
4.827 m
α
y
z
y
1
z
A vízszintes
mérés kikapcsolásához
nyomja meg
újra a gombot.
(360°-ig és ±10° keresztirányú
dőlésig)
Magasság nyomon követése
i
Ez a funkció folyamatosan megjeleníti a magasságot, miközben a műszert
az állványon elfordítja. Nincs szükség
2. távolság mérésére, mivel csak a
szöget méri automatikusan.
h3
h2
1
2
3
4
h1
x
Irányítsa a lézert a felső célpontokra, és a szög/magasság nyomon követése automatikusan elindul.
Irányítsa a lézert
az alsó célpontra.
6.932 m
30.2 °
9.827 m
14
i
h1
x
y
5
h3
h2
= Nyomon követett szög
y = Nyomon követett ma-
x
gasság, ha a műszert
az állványon elfordítja
Stanley TLM330
A nyomon követett magasság
(y) 90°-ot zár be
az először megcélzott ponttal
(x).
6
Leállítja a magasság nyomon követését, és megjeleníti az utoljára mért értéket.
Mérési funkciók
Memória (20 utolsó kijelzett érték)
Memória törlése
1
3
HU
2
2s
20
8.294 m
A 20 utolsó kijelzett érték megjelenítése.
20
8.294 m
Az 20 utolsó kijelzett érték léptetése.
Stanley TLM330
A fő kijelzősorban látható érték
felhasználható
további számításokhoz.
2 s-ig egyszerre
A memória teljesen törlődik.
15
HU Kalibrálás
Hajlásérzékelő kalibrálása (Hajláskalibrálás)
1
2
2 s-ig
egyszerre
3
Helyezze a műszert egy teljesen lapos
felületre.
4
180°
5
6
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
7
Fordítsa a műszert fejjel lefelé, és helyezze ismét
egy teljesen vízszintes felületre.
8
180°
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
16
Stanley TLM330
9
i
2 másodperc után a
műszer visszaáll normál
üzemmódba.
Műszaki adatok
HU
Távolságmérés
Tipikus mérési tűréshatár*
± 1,0 mm ***
Maximális mérési tűréshatár**
± 2,0 mm ***
Céltábla tartománya
100 m
Tipikus mérési tartomány*
80 m
Mérési tartomány kedvezőtlen körülmények között
****
60 m
Legkisebb kijelzett
mennyiség
0,1 mm
Lézerpont átmérője
(távolság esetén)
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hajlásmérés
Mérési tűréshatár a lézersugárhoz*****
± 0.2°
Mérési tűréshatár a
házhoz*****
± 0.2°
Mérési tartomány
360°
Általános adatok
Lézerosztály
2
Lézertípus
635 nm, < 1 mW
Védettségi osztály
IP54 (por és fröccsenő
víz ellen védett)
Automatikus lézerkikapcsolás
90 s után
Műszer aut. kikapcsolása
180 s után
Elem élettartama (2 x AAA)
5000 mérésig
Méretek (M x H x Sz)
115,6 x 58 x 32 mm
4,55 x 2,28 x 1,26 in
Súly (elemmel)
155 g
Hőmérsékleti határok:
- Tárolás
–25–70 °C
- Üzemelés
–10–50 °C
* a cél 100%-os fényvisszaverő képessége (fehérre
festett fal), gyenge háttérvilágítás, 25 ºC hőmérséklet
esetén
** a cél 10–500%-os fényvisszaverő képessége, erős
háttérvilágítás, –10 ºC és +50 ºC közötti hőmérséklet
esetén
*** A tűrés 0,05 m és 10 m közötti távolságra vonatkozik, 95%-os megbízhatósággal. A maximális tűréshatár 10 m és 30 m között 0,1 mm/m, 30 m felett pedig
0,2 mm/m
**** a cél 100%-os fényvisszaverő képessége, és 30
000 lux körüli háttérvilágítás esetén
***** felhasználói kalibrálás után. További szögeltérés
+/- 0,01° lehet fokonként, +/-45°-ig mindegyik körnegyedben. Szobahőmérséklet esetén érvényes. A
teljes üzemi hőmérsékleti tartományban a maximális
eltérés +/- 0,1°-kal nagyobb.
i
A pontos közvetett mérés érdekében
állvány használata javasolt. A pontos
hajlásmérés érdekében a keresztirányú dőlés kerülendő.
Stanley TLM330
Funkciók
Távolságmérés
igen
Min./max. mérése
igen
Folyamatos mérés
igen
Kitűzés
igen
Hozzáadás/Kivonás
igen
Terület
igen
Térfogat
igen
Háromszög területe
igen
Pitagorasz
2 pontos, 3 pontos,
részmagasság
Intelligens vízszintes mód /
Közvetett magasság
igen
Magasság nyomon követése
igen
Szintezés
igen
Memória
20 kijelzett
Hangjelzés
igen
Megvilágított kijelző
igen
Többfunkciós végdarab
igen
17
HU Üzenetkódok
Karbantartás
Ha az Error (Hiba) üzenet a műszer ismé- • Nedves, puha kendővel tisztítsa meg a
telt ki- és bekapcsolása után sem tűnik el,
készüléket.
forduljon a forgalmazóhoz.
• A készüléket soha ne merítse vízbe.
Ha egy szám kíséretében megjelenik az
• Soha ne használjon agresszív tisztítóInFo üzenet, akkor nyomja meg a Clear
szereket vagy oldatokat.
(Törlés) gombot, és kövesse az alábbi
Garancia
utasításokat:
18
Szám Ok
Javítás
156
A keresztirányú
dőlés nagyobb,
mint 10°
A műszert keresztirányú dőlés nélkül
tartsa.
162
Kalibrálási hiba
Ügyeljen arra, hogy a
műszert teljesen
vízszintes és lapos felületre helyezze. Ismételje meg a kalibrálást.
Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a
forgalmazóhoz.
204
Számítási hiba
Végezze el a mérést
újra.
252
A hőmérséklet túl
magas
Várja meg, amíg a
műszer lehűl.
253
A hőmérséklet túl
alacsony
Melegítse fel a műszert
255
A mérőjel túl
gyenge, a mérési
idő túl hosszú.
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
256
A mérőjel túl erős
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
257
Túl sok a háttérfény
Árnyékolja a célterületet.
258
A mérés a mérési
tartományon kívül
esik
Helyesbítse a tartományt.
260
A lézersugár
megszakadt
Ismételje meg a
mérést.
Biztonsági előírások
A készülékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az összes felhasználó
megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártójának
felelőssége:
A Stanley TLM készülékre kétéves
Stanley Tools
garancia vonatkozik.
Bővebb tájékoztatásért forduljon a márka- 701 E. Joppa Road
Towson, Maryland 21286
kereskedőjéhez.
www.STANLEYLASERS.com
A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok,
www.STANLEYTOOLS.com
leírások és a műszaki adatok módosulwww.STANLEYTOOLS.eu
hatnak.
A fenti cég a felelős az általa gyártott
terméknek a Használati útmutatóval
együtt történő biztonságos szállításáért,
de nem felelős a külső gyártók által előállított kiegészítőkért.
A műszer felügyeletével megbízott
személy felelőssége:
• A termék biztonsági előírásainak és
használati utasításának megértése.
• A helyi baleset-megelőzési szabályok
tökéletes ismerete.
• Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
Stanley TLM330
Biztonsági előírások
HU
Megengedett használat
Használat közbeni veszélyek
Ártalmatlanítás
• távolságmérés
• hajlásmérés
 FIGYELMEZTETÉS
 FIGYELEM
Tiltott használat
• útmutató ismerete nélküli használat
• a megadott határokon túli használat
• a biztonsági rendszerek kiiktatása, a
figyelmeztető matricák eltávolítása
• a műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval) való kinyitása
• a termék átalakítása, módosítása
• más gyártótól származó kiegészítők
egyértelmű engedély nélküli használata
• mások szándékos elvakítása
• nem elég körültekintő használat (pl.
forgalmas úton vagy építési területen
történő mérésnél)
• szándékos vagy felelőtlen magatartás
állványzaton, létrán, működő gép vagy
burkolat nélküli gépegység közelében
• a Napba történő célzás
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően
használták vagy átalakították, hibás mérés
történhet. Végezzen időnként ellenőrző
méréseket.
Különösen azt követően végezze el
ezeket, ha a műszert nem az előírt módon
használták, illetve a fontos mérések előtt,
alatt és után.
A lemerült elemeket tilos a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Kímélje a
környezetet, és vigye az elemeket a kijelölt
gyűjtőhelyre.
A terméket tilos a háztartási hulladékkal
együtt kidobni.
A készülék ártalmatlanítását az
érvényes jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.
Tartsa be az országos és helyi
FIGYELEM
Semmi esetre se próbálkozzon önállóan a előírásokat.
A termékre vonatkozó kezelési és hullatermék javításával. A termék sérülése
dékkezelési tájékoztatók letölthetők a
esetén lépjen kapcsolatba a helyi forgalhonlapunkról.
mazóval.

 FIGYELMEZTETÉS
A készülék olyan módosítása nyomán,
amely nem lett előzetesen jóváhagyva
írásban, a felhasználó jogosulatlanná
válhat a készülék használatára.
Használati körülmények
Lásd a Műszaki adatok című részt.
A készülék emberi tartózkodásra
alkalmas környezetben való használatra készült. Robbanásveszélyes vagy
agresszív környezetben nem használható.
i
Stanley TLM330
19
HU Biztonsági előírások
Elektromágneses összeférhetőség
(EMC)
Lézerosztály
Címkék
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék megfelel az érvényben levő
szabványok és törvények legszigorúbb
előírásainak.
Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni
annak a lehetőségét, hogy megzavarja
valamilyen másik készülék működését.
A készülék látható lézersugarat bocsát ki:
Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a
következőknek:
• IEC60825-1 : 2007 „Lézertermékek
sugárvédelme”
Lézersugárzás
Ne nézzen a lézersugárba!
2. lézerosztály
acc. IEC 60825-1:2007
Maximális sugárzási teljesítmény: <1mW
Kibocsátott hullámhossz: 620–690 nm
Nyalábdivergencia: 0,16 x 0,6 mrad
Impulzushossz: 0,2 x 10-9s – 0,8 x 10-9s
2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa
mások felé! A szem ösztönösen védekezik, és hunyorít.
 FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai
eszközzel (szemüveg, távcső) belenézni.
 FIGYELEM
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a
szemre.
a
Ragassza fel a magyar nyelvű lézermatricát (a).
20
Stanley TLM330
Download PDF

advertising