TLM330 | Stanley TLM330 LASER DISTANCE METER instruction manual

Sisällysluettelo
käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Näyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Paristojen asettaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Toiminnot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Tyhjennä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Viestikoodit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Mittatason asettaminen / kolmijalka- - - - - - - - - - - - - - 4
Monikäyttöinen päätykappale - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Etäisyyden yksikön asetus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Kaltevuuden yksikön asetus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Ajastin (automaattinen vapautus) - - - - - - - - - - - - - - - 5
Piippaus PÄÄLLE/POIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Valaistus PÄÄLLE/POIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Näppäimistön lukitus PÄÄLLE - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Näppäimistön lukitus POIS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Mittaustoiminnot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Yksittäinen etäisyyden mittaus - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jatkuva / Minimi-maksimi -mittaus- - - - - - - - - - - - - - - 7
Yhteenlasku / Vähennys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Ala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tilavuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kolmion ala- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pythagoras (2-pisteinen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pythagoras (3-pisteinen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pythagoras (osittainen korkeus) - - - - - - - - - - - - - - - 12
Tasaus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Vakiojako merkintä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Älykäs vaakamatka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
FI
Korkeuden jäljittäminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Muistin (20 viimeisintä tulosta) - - - - - - - - - - - - - - - -15
Muistin tyhjennys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibrointi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Kaltevuusanturin kalibrointi
(Kallistuksen kalibrointi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Tekniset tiedot
Viestikoodit
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Huolto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Takuu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Turvallisuusohjeet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Vastuualueet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Sallittu käyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Haitallinen käyttö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Käyttöön liittyvät vaarat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Käytön rajoitukset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Hävittäminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - - - - - - -20
Laserluokitus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Merkinnät - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Stanley TLM330
1
FI käyttö asennus
Johdanto
Yleiskuva
Turvallisuusohjeet ja käyttöohje tulee lukea läpi huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Näyttö
Käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:
 VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen
vastaista käyttöä, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
 HUOMIO
Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen
vastaista käyttöä, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai
huomattaviin vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.
Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä,
koska ne mahdollistavat kojeen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön.
i
Päälle /
Mittaus
Kolmion ala
Ala / Tilavuus
Inklinaatio /
Vakiojako
merkintä
Pythagoras
Ajastin
Mittatason
Yhteenlasku
Tyhjennys /
Pois
2
Stanley TLM330
Älykäs
vaakamatka
Korkeuden
jäljittäminen
Yksiköt /
Muisti
Vähennys
käyttö asennus
Näyttö
Ala/
Tilavuus
Vakiojako
merkintä
Mittaus
mittataso
FI
Paristojen asettaminen
Paristo
i
Ajastin
Muistin
Luotettavan käytön varmistamiseksi älä käytä
sinkki-hiili-paristoja.
Vaihda paristot,
kun paristosymboli vilkkuu.
Ympärysmitta
Kulma
Seinien ala
Epäsuora
korkeus
Yhteenlasku /
Vähennyslasku
2. tulos
Pythagoras
Vaakamittaus
Min./maks.
-mittaus
Yksiköt
Päärivi
Stanley TLM330
3
FI Toiminnot
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS
Tyhjennä
i
2s
Laite menee
POIS päältä.
Paina PÄÄLLEpainiketta 2 s
käynnistääksesi
jatkuvan lasertilan. Jos mitään
näppäintä ei paineta 180 sekuntiin, laite
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Viestikoodit
1x
Kumoa viimeinen
toiminto.
2x
Jos tietokuvake ilmestyy numeron kanssa, noudata osiossa
"Viestikoodit" olevia ohjeita.
Esimerkki:
Poistu varsinaisesta toiminnosta, siirry
oletuskäyttötilaan.
Mittatason asettaminen / kolmijalka
1
2
Etäisyys mitataan kolmijalan kierteestä pysyvästi.
Etäisyys mitataan laitteen etuosasta.
3
Etäisyys mitataan laitteen takaosasta (vakioasetus).
4
Stanley TLM330
Toiminnot
Monikäyttöinen päätykappale
FI
i
Etäisyyden yksikön asetus
Kaltevuuden yksikön asetus
Vaihtaminen seuraavien yksiköiden
välillä:
Vaihtaminen seuraavien yksiköiden
välillä:
2s
Päätykappaleen suuntaus
havaitaan automaattisesti ja
nollapiste säädetään sen mukaisesti.
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
2 s samanaikaisesti
0.0 °
0.0 %
Ajastin (automaattinen vapautus)
1
i
2
s
Aseta automaattisen vapautuksen
viive (maks. 60 s
vakioasetus 5 s)
Heti kun näppäin on vapautettu aktivoidulla laserilla, jäljellä olevat sekunnit mittaukseen saakka
näytetään alaslaskennassa. Viivästetty vapautus on suositeltavaa tarkkaan suuntaukseen esim. pitkissä
mittauksissa. Se välttää laitteen tärinän, kun painetaan mittausnäppäintä.
Stanley TLM330
5
FI Toiminnot
Piippaus PÄÄLLE/POIS
2 s samanaikaisesti
Näppäimistön lukitus PÄÄLLE
Valaistus PÄÄLLE/POIS
2 s samanaikaisesti
Näppäimistön lukitus POIS
2
1
2 s samanaikaisesti
6
PRESS
MINUS
Stanley TLM330
2 sekunnin sisällä
Mittaustoiminnot
Yksittäinen etäisyyden mittaus
1
FI
2
i
3
8.532 m
Suuntaa aktiivinen laser kohteeseen.
Kohdepinnat: Mittausvirheitä
voi ilmetä mitattaessa värittömiin nesteisiin, lasiin, vaahtomuoviin tai puoliläpäiseviin
pintoihin tai suunnattaessa
runsaskiiltoisiin pintoihin.
Tummia pintoja vasten mitattaessa mittausaika pitenee.
Jatkuva / Minimi-maksimi -mittaus
min.
1
Mitattu minimi- ja maksimietäisyys näytetään (min, maks.). Viimeiseksi mitattu arvo näytetään
3
päärivillä.
maks.
2
2s
Pysäyttää pysyvän / Minimimaksimi -mittaus.
Käytetään huoneen lävistäjien (maksimiarvot) tai
vaakasuoran etäisyyden (minimiarvot) mittaamiseen
8.532 m
Yhteenlasku / Vähennys
1
2
7.332 m
i
3
Seuraava mittaus lasketaan yhteen edelliseen.
Seuraava mittaus vähennetään
edellisestä.
5.5I5 m
I2.847 m
Stanley TLM330
Tulos näytetään päälinjalla ja
mitattu arvo yläpuolella.
Tämä prosessi voidaan toistaa tarpeen mukaan. Samaa
prosessia voidaan käyttää
alojen tai tilavuuksien yhteenlaskemiseen tai vähentämiseen.
7
FI Mittaustoiminnot
Ala
1x
1
2
3
Suuntaa laser
ensimmäiseen
kohdepisteeseen.
4
Suuntaa laser
toiseen kohdepisteeseen.
6
2s
19.823 m
24.352 m
8
2
i
5
Ympärysmitta
Ala
Stanley TLM330
24.352 m
2
Tulos näytetään päälinjalla ja
mitattu arvo yläpuolella.
Mittaustoiminnot
Tilavuus
FI
2x
1
2
3
4
Suuntaa laser
ensimmäiseen
kohdepisteeseen.
i
7
78.694 m
3
Tulos näytetään päälinjal8
la ja mitattu
arvo yläpuolella.
5
Suuntaa laser
toiseen kohdepisteeseen.
2s
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Suuntaa laser
kolmanteen kohdepisteeseen.
Ympärysmitta
2
3
Seinien ala
Tilavuus
Stanley TLM330
9
FI Mittaustoiminnot
Kolmion ala
1
2
3
4
Suuntaa laser
toiseen kohdepisteeseen.
Suuntaa laser
ensimmäiseen
kohdepisteeseen.
7
8
2s
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Kahden ensimmäisen mittauksen välinen
kulma
Ympärysmitta
Kolmion ala
Stanley TLM330
6
Suuntaa laser
kolmanteen kohdepisteeseen.
Mittaustoiminnot
Pythagoras (2-pisteinen)
FI
1x
1
2
3
4
Suuntaa laser
suorakulmaisesti alapisteeseen.
Suuntaa laser
yläpisteeseen.
i
5
8.294 m
Tulos näytetään
päärivillä ja mitattu
etäisyys yläpuolella. Mittausnäppäimen painaminen
2 sekunnin ajan toiminnossa aktivoi
automaattisesti Minimi- tai Maksimimittauksen.
Pythagoras (3-pisteinen)
2x
1
2
3
4
Suuntaa laser
yläpisteeseen.
Suuntaa laser
suorakulmaiseen pisteeseen.
i
7
5
6
Suuntaa laser alapisteeseen.
Tulos näytetään päärivillä ja mitattu etäisyys yläpuolella.
Mittausnäppäimen painaminen
2 sekunnin ajan toiminnossa aktivoi automaattisesti Minimi- tai
Maksimimittauksen.
8.294 m
Stanley TLM330
11
FI Mittaustoiminnot
Pythagoras (osittainen korkeus)
3x
1
2
3
Suuntaa laser
yläpisteeseen.
5
Suuntaa laser 2.
pisteeseen.
i
7
4
Tulos näytetään päärivillä ja mitattu etäisyys yläpuolella.
Mittausnäppäimen painaminen 2
sekunnin ajan toiminnossa aktivoi automaattisesti Minimi- tai
Maksimimittauksen.
2.602 m
12
Stanley TLM330
6
Suuntaa laser
suorakulmaiseen pisteeseen.
Mittaustoiminnot
Tasaus
i
FI
Tämä toiminto näyttää jatkuvasti
laitteen inklinaation. ±5°:n inklinaatiosta laite käynnistää tiheästi tapahtuvan piippauksen. Mitä
enemmän se poikkeaa 0°:sta, sitä
nopeammin se piippaa. Jos
±0,3°:n inklinaatio on saavutettu,
laite piippaa jatkuvasti.
1x
1
2
8.7 °
Aseta laite tasattavalle kohteelle.
Inklinaatio
näytetään
(Alue
±180°).
Vakiojako merkintä
2x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
4
Siirrä laitetta hitaasti merkintälinjaa pitkin.
Etäisyys seuraavaan merkintäpisteeseen
näytetään.
Säädä arvoa.
Hyväksy arvo ja
käynnistä mittaaminen.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
0,240 m puuttuu
seuraavasta
0,625 m:n etäisyydestä.
Stanley TLM330
Merkintäpistettä lähestyttäessä alle 0,1 m:n etäisyydeltä koje alkaa piipata.
Toiminto voidaan pysäyttää
painamalla Tyhjennys/POIS
-painiketta.
13
FI Mittaustoiminnot
Älykäs vaakamatka
2
i
3
24.3 °
0.032 m
Suuntaa aktiivinen laser kohteeseen.
4.827 m
α
y
z
y
1
z
Paina näppäintä uudestaan
vaakamittauksen pois
kytkemiseksi.
(360° saakka ja poikittainen
kallistus ±10°)
Korkeuden jäljittäminen
i
Tämä toiminto näyttää jatkuvasti
jäljittämiskorkeuden, jos laite on
kytketty päälle kolmijalalla. 2. mittausta ei tarvita, koska vain kulma mitataan automaattisesti.
h3
h2
1
2
3
4
h1
x
Suuntaa laser ylempiin pisteisiin
ja kulman/ korkeuden jäljitys
käynnistyy automaattisesti.
Suuntaa laser alapisteeseen.
6.932 m
30.2 °
9.827 m
14
i
h1
x
y
5
h3
h2
= Kulman jäljitys
y = Korkeuden jäljitys, jos
x
laite on kytketty päälle
kolmijalalla
Stanley TLM330
Jäljitetty korkeus "y" on
90°:ssa 1.:een
suunnattuun
pisteeseen
"x".
6
Pysäyttää korkeuden jäljityksen ja näyttää viimeisen mittauksen.
Mittaustoiminnot
Muistin (20 viimeisintä tulosta)
Muistin tyhjennys
1
3
FI
2
2s
20
8.294 m
20 viimeisintä arvoa näytetään.
20
8.294 m
Selaa 20 viimeisimmän arvon läpi.
Stanley TLM330
Pääriviltä saatua
arvoa voidaan
käyttää lisälaskelmiin.
2 s samanaikaisesti
Muistin on tyhjennetty täysin.
15
FI Kalibrointi
Kaltevuusanturin kalibrointi (Kallistuksen kalibrointi)
1
2
3
2 s samanaikaisesti
Aseta laite ehdottoman tasaiselle pinnalle.
4
180°
5
6
Käännä laitetta vaakatasossa 180° ja
aseta se uudestaan ehdottoman tasaiselle pinnalle.
7
Käännä laite ylösalaisin ja aseta se uudestaan ehdottoman tasaiselle pinnalle.
8
180°
Käännä laitetta vaakatasossa 180° ja
aseta se uudestaan ehdottoman tasaiselle pinnalle.
16
Stanley TLM330
9
i
2 sekunnin kuluttua laite
menee takaisin normaaliin
tilaan.
Tekniset tiedot
FI
Etäisyyden mittaus
Tyypillinen mittaustoleranssi*
± 1,0 mm / 0,04 in ***
Maksimimittaustoleranssi*
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Kohdelevyn alue
100 m / 330 ft
Tyypillinen alue*
80 m / 262 ft
Alue epäsuotuisassa olosuh- 60 m / 197 ft
teessa ****
Pienin näytettävä yksikkö
0,1 mm / 1/32 in
Ø laserpiste
etäisyyksillä
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Kaltevuuden mittaus
Mittauksen toleransi lasersä- ± 0.2°
teeseen*****
Mittauksen toleransi koteloon*****
± 0.2°
Alue
360°
Yleistä
Laser-luokka
2
Laser-tyyppi
635 nm, < 1 mW
Suojausluokka
IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)
Autom. laserin päältä pois
kytkeminen
90 s jälkeen
Autom. virran päältä pois
kytkeminen
180 s jälkeen
Paristojen kestävyys
(2 x AAA)
enintään 5000 mittausta
Mitat (H x D x W)
115,6 x 58 x 32 mm
4,55 x 2,28 x 1,26 in
Paino (paristojen kanssa)
155 g / 4,98 oz
Lämpötila-alue:
- Säilytys
- Käyttö
* pätee 100 % kohteen heijastavuudelle (valkoinen
maalattu seinä), matala taustavalaisus, 25 ºC
** pätee 10 - 500 % kohteen heijastavuudelle, korkea
taustavalaisus, - 10 ºC - + 50 ºC
*** Toleranssit pätevät välillä 0,05 m - 10 m luotettavuustasolla 95 %. Maksimitoleranssi voi huonontua
arvoon 0,1 mm/m välillä 10 m - 30 m ja arvoon 0,2
mm/m yli 30 m:n etäisyyksillä
**** pätee 100 % kohteen heijastavuudelle, taustavalaistus noin 30'000 lux
***** käyttäjän kalibroinnin jälkeen. Lisäkulma +/0,01° astetta kohden poikkeaman yhteydessä +/-45°
saakka kussakin kvadrantissa. Pätee huoneen lämpötilassa. Koko käyttölämpötila-alueelle maksimipoikkeama lisääntyy arvolla +/- 0,1°.
i
Tarkkoja epäsuoria tuloksia varten
kolmijalan käyttö on suositeltavaa.
Tarkkoja kallistusmittauksia varten
poikittaista kallistusta tulee välttää.
Toiminnot
Etäisyyden mittaus
kyllä
Min./maks. -mittaus
kyllä
Jatkuva mittaus
kyllä
Vakiojako merkintä
kyllä
Yhteenlasku / Vähennyslasku
kyllä
Ala
kyllä
Tilavuus
kyllä
Kolmion ala
kyllä
Pythagoras
2-piste, 3-piste, osittainen korkeus
Älykäs vaakamatka /
Epäsuora korkeus
kyllä
Korkeuden jäljittäminen
kyllä
Vaaitus
kyllä
Muistin
20 arvoa
Piippaus
kyllä
Valaistu näyttö
kyllä
Monikäyttöinen päätykappale
kyllä
-25 - 70 °C
-13 to 158 °F
-10 - 50 °C
14 to 122 °F
Stanley TLM330
17
FI Viestikoodit
Jos viesti Virhe ei katoa laitteen toistuvan
päälle kytkemisen jälkeen, ota yhteyttä
myyjään.
Jos viesti Tiedot ilmestyy numeron
kanssa, paina Tyhjennä-painiketta ja
noudata seuraavia ohjeita:
18
Nro
Syy
Korjaus
156
Poikittainen
kallistus suurempi
kuin 10°
Pidä kojetta ilman
poikittaista kallistusta.
162
Kalibrointivirhe
Varmista, että laite on
asetettu ehdottoman
vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Toista
kalibrointimenettely.
Jos virhe vielä
tapahtuu, ota yhteys
jälleenmyyjään.
204
Laskentavirhe
Suorita mittaus uudelleen.
252
Lämpötila liian
korkea
Jäähdytä laite.
253
Lämpötila liian
matala
Lämmitä laite.
255
Vastaanotettu
Vaihda kohdepintaa
signaali liian heikko, (esim. valkoinen
mittausaika liian
paperi).
pitkä
256
Vastaanotettu
Vaihda kohdepintaa
signaali liian korkea (esim. valkoinen
paperi).
257
Liikaa taustavaloa
258
Etäisyys kantamaa- Mittaa osamatkoina.
lueen ulkopuolella.
260
Lasersäteessä
häiriö
Huolto
Turvallisuusohjeet
• Puhdista laite kostealla, pehmeällä
kankaalla.
• Älä koskaan upota laitetta veteen.
• Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
Henkilön, joka vastaa kojeesta, tulee
varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät
nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Vastuualueet
Alkuperäisen laitteiston valmistajan
vastuut:
Stanley TLM:llä on kahden vuoden takuu. Stanley Tools
701 E. Joppa Road
Lisätietoja varten ota yhteys jälleenmyyTowson, Maryland 21286
jään.
www.STANLEYLASERS.com
Muutosten (piirustukset, kuvaukset ja
www.STANLEYTOOLS.com
tekniset tiedot) alainen ilman ennakkoilwww.STANLEYTOOLS.eu
moitusta.
Takuu
Edellä mainittu yhtiö on vastuussa tuotteen toimittamisesta, Käyttöohje mukaanlukien, täysin turvallisessa kunnossa.
Edellä mainittu yhtiö ei ole vastuussa
kolmansien osapuolten tarvikkeista.
Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:
• Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
• Tuntea voimassa olevat paikalliset
onnettomuuksien ennaltaehkäisyä
koskevat säännöt.
• Estää aina valtuuttamattomien henkilöiden pääsy käsiksi tuotteeseen.
Varjosta kohdealue.
Toista mittaus.
Stanley TLM330
Turvallisuusohjeet
FI
Sallittu käyttö
Käyttöön liittyvät vaarat
Hävittäminen
• Etäisyyksien mittaus
• Kaltevuuden mittaus
 VAROITUS
 HUOMAUTUS
Haitallinen käyttö
• Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
• Käyttö muissa kuin sallituissa toimintaolosuhteissa
• Turvajärjestelmien poistaminen sekä
ohje- ja varoitustarrojen irrottaminen
• Kojeen avaaminen työkaluja käyttäen
(ruuvimeisselit jne.)
• Muutosten teko laitteeseen
• Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen ilman suostumusta
• Muiden ihmisten tahallinen häikäisy,
myös hämärässä
• Riittämätön mittauspaikan suojaus
(esim. suoritettaessa mittauksia
kaduilla, rakennustyömailla jne.)
• Huolimaton ja vastuuton käyttö rakennustelineillä, tikkailla, käyvien koneiden
lähellä, suojaamattomien koneiden ja
niiden osien lähellä
• Tähtääminen suoraan aurinkoon
Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta,
jos laite on vioittunut, se on pudonnut, sitä
on käytetty väärin tai sitä on muuteltu.
Suorita säännöllisesti koemittauksia.
Erityisesti sen jälkeen kun laitetta on
käytetty normaalista poikkeavasti sekä
ennen tärkeitä mittauksia ja myös niiden
jälkeen.
 HUOMIO
Älä yritä korjata sitä itse. Ota vahinkojen
sattuessa yhteyttä paikalliseen myyjään.
 VAROITUS
Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie
ne kansallisten ja paikallisten säännösten
mukaisesti järjestettyihin keräyspisteisiin.
Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Hävitä laite asianmukaisesti maassasi voimassa olevien säädösten
mukaisesti.
Noudata kansallisia ja maakohtaisia säännöksiä.
Tuotekohtainen käsittely ja jätteidenhallinta voidaan ladata kotisivultamme.
Muutokset tai muunnelmat, joita ei nimenomaisesti ole hyväksytty, voivat mitätöidä
käyttäjän valtuuden laitteiston käyttämiseen.
Käytön rajoitukset
Katso lisätietoja luvusta "Tekniset
tiedot".
Laite on suunniteltu käytettäväksi
alueilla, joilla on pysyvää ihmisasutusta.
Älä käytä tuotetta räjähdysvaara-alueilla
tai muutoin vaarallisissa ympäristöissä.
i
Stanley TLM330
19
FI Turvallisuusohjeet
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Laserluokitus
 VAROITUS
Tämä laite on oleellisten standardien ja
määräysten tiukimpien vaatimusten
mukainen.
Häiriön aiheuttamisen mahdollisuutta
muille laitteille ei kuitenkaan voida sulkea
täysin pois.
Laite tuottaa näkyviä lasersäteitä, jotka
säteilevät kojeesta:
Laite on Luokan 2 lasertuote seuraavien
määritysten perusteella:
• IEC60825-1 : 2007 “Lasertuotteiden
säteilyturvallisuus“
Merkinnät
Lasersäteily
Älä tuijota säteeseen
Laserluokka 2
standardin IEC 60825-1:2007 mukaisesti
Maksimisäteilyteho: <1 mW
Säteiltävä aaltopituus: 620-690 nm
Säteen divergenssi: 0,16 x 0,6 mrad
Impulssin kesto: 0,2 x 10-9s - 0,8 x 10-9s
Laserluokan 2 tuotteet:
Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä
suuntaa sitä tarpeettomasti kohti muita
ihmisiä. Luontainen silmänräpäytysrefleksi
suojaa silmiä normaalisti.
 VAROITUS
Suora katsominen säteeseen optisilla
apuvälineillä (esim. kiikarit, kaukoputket)
voi olla vaarallista.
 HUOMIO
a
Lasersäteeseen katsominen voi olla
vaarallista silmille.
Liitä maasi kielinen lasertarra (a).
20
Stanley TLM330
Download PDF

advertising