TLM220i | Stanley TLM220i LASER DISTANCE METER instruction manual

77-116
Stanley TLM 220i
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
12
11
14
13
15
2
2
1
3
4
8
5
1
3
7
4
6
7
6
5
Használati útmutató
Biztonsági előírások
magyar
Szimbólumok
A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket
jelentik:
Gratulálunk a Stanley TLM 220i megvásárlásához!
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el
a Biztonsági előírásokat és a Használati
útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS:
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely halált vagy súlyos sérülést okozhat.
A készülékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az összes
felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.

FIGYELEM:
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy
környezeti kárt okozhat.
Tartalom
)
Biztonsági előírások ................................................ 1
Kezdő lépések .......................................................... 4
Menüfunkciók............................................................ 6
Üzemelés................................................................... 8
Mérés ......................................................................... 8
Függvények............................................................... 9
Függelék .................................................................. 14
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a műszer szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhetetlen.
A műszer felhasználási célja
Megengedett használat
•
távolságmérés
•
függvények (pl. terület és térfogat) kiszámítása
•
hajlások mérése
Tiltott használat
Stanley TLM 220i 773938a h
1
•
útmutatás nélküli használat
•
a megadott határokon túli használat
•
a biztonsági rendszerek kiiktatása, a figyelmeztető matricák
eltávolítása
•
a műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval) való kinyitása, kivéve
bizonyos eseteket, amikor ez egyértelműen megengedett
Biztonsági előírások
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
•
a termék átalakítása, módosítása
A műszer felügyeletével megbízott személy felelőssége:
•
más gyártótól származó kiegészítők használata a Stanley
egyértelmű engedélye nélkül

•
szándékos vagy felelőtlen magatartás állványzaton, létrán,
működő gép vagy burkolat nélküli gépegység közelében
•
a Napba történő célzás
•
mások szándékos elvakítása
•
•
nem elég körültekintő használat (pl. forgalmas úton vagy építési
területen történő mérésnél)
a termék biztonsági előírásainak és használati utasításának
megértése
•
a helyi balesetmegelőzési szabályok tökéletes ismerete
•
a Stanley azonnali értesítése, ha a műszer balesetveszélyessé
válik
FIGYELMEZTETÉS
Biztosítania kell, hogy a műszert az előírásoknak megfelelően
használják. Felelős a felhasználók kiképzéséért és a műszer
használat közbeni megóvásáért is.
A műszerért felelős személy kötelességei:
Használati körülmények
)
Lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
A Stanley TLM emberi tartózkodásra alkalmas környezetben való
használatra készült, robbanásveszélyes vagy agresszív
környezetben nem használható.
Használat közbeni veszélyek
Felelősségvállalás
Megelőzés:
Végezzen időnként ellenőrző méréseket, különösen azt követően,
ha a műszert nem az előírt módon használták, illetve a fontos
mérések előtt, alatt és után.

FIGYELEM:
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően használták vagy
átalakították, hibás távmérés történhet.
Az eredeti berendezés gyártója, a Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium (röviden:
Stanley) a következőkért vállal felelősséget:
A Stanley a felelős az általa gyártott terméknek az eredeti
kiegészítőkkel és a Használati útmutatóval együtt történő
biztonságos szállításáért.
Ellenőrizze, hogy a Stanley TLM optikai elemei tiszták, és a
burkolatán nincs mechanikai sérülés.

FIGYELEM:
Mozgó objektumok mérésénél (emelőgépek, építőgépek,
állványok stb.) előre nem látható okok miatt hibás mérés következhet
be.
A nem Stanley gyártmányú kiegészítők gyártóinak
felelőssége:
)
Megelőzés:
Ezt a terméket csak mérésre, ne vezérlésre használja! A rendszert
olyan módon kell kialakítani, hogy esetleges hibás működés, téves
A Stanley TLM készülékhez mások által készített
kiegészítők gyártói felelősek termékeik biztonságos kialakításáért és
a biztonsági előírások csatolásáért. Felelősek azért is, hogy az általuk gyártott kiegészítők biztonságosan használhatók a Stanley
készülékével.
Biztonsági előírások
2
Stanley TLM 220i 773938a h
mérés stb. esetén se keletkezhessen ebből származó kár vagy
meghibásodás.
Lézerosztály

Beépített távolságmérő
FIGYELMEZTETÉS:
A lemerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Kímélje a környezetet, és vigye az elemeket a kijelölt
gyűjtőhelyre.
A Stanley TLM látható lézersugarat bocsát ki a műszer elején.
Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a következőknek:
A készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
•
A készülék ártalmatlanítását az érvényes jogszabályoknak
megfelelően kell végrehajtani.
2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa mások felé! A szem
ösztönösen védekezik, és hunyorít.
Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez illetéktelen
személyek ne férhessenek hozzá.
IEC60825-1 : 2007 „Lézertermékek sugárvédelme”

FIGYELMEZTETÉS:
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai eszközzel (szemüveg,
távcső) belenézni.
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
Megelőzés:
Ne nézzen optikai eszközzel a lézersugárba!
Az elektromágneses összeférhetőség alatt a termék azon
képessége értendő, hogy zavarmentesen működik olyan
környezetben is, ahol elektromágneses sugárzás vagy
elektrosztatikus kisülések vannak, és nem sugároz más műszerre
káros elektromágneses sugárzást.

FIGYELEM:
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a szemre.
Megelőzés:
Ne nézzen a lézersugárba. Győződjön meg arról, hogy a lézernyaláb
a szemmagasság alatt vagy felett van (különösen ha állványon,
gépen van rögzítve a műszer).

FIGYELMEZTETÉS:
A Stanley TLM megfelel az érvényben levő szabványok és
törvények legszigorúbb előírásainak. Ennek ellenére nem lehet
teljesen kizárni annak a lehetőségét, hogy megzavarja valamilyen
másik készülék működését.

FIGYELEM:
Semmi esetre se próbálkozzon önállóan a termék javításával.
A termék sérülése esetén lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval.
Stanley TLM 220i 773938a h
3
Biztonsági előírások
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
Címkék
Kezdő lépések
Elemek behelyezése és cseréje
Lézersugárzás
Ne nézzen a lézersugárba!
2. lézerosztály
IEC 60825-1:2007 szerint
Maximális sugárzási
teljesítmény:
<1 mW
Kibocsátott hullámhossz: 620-690 nm
Nyalábdivergencia: 0,16 x 0,6 mrad
Impulzushossz:
1 x 10 -9 s
Lásd {A} ábra.
1
2
3
N
S
DK
FIN
RUS
PL
A termékcímke elhelyezését lásd az utolsó oldalon.
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Kezdő lépések
Hajtsa fel a szíjtartót és az elemtartó fedelét.
Helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polaritásra.
Zárja vissza az elemtartó fedelét. Ha a
szimbólum folyamatosan villog a kijelzőn, akkor cserélje ki az elemeket.
)
)
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor a
korrózió veszélye miatt az elemeket távolítsa el.
Csak alkáli elemet vagy akkumulátort használjon.
A vonatkoztatási pont módosítása
(többfunkciós végdarab)
Lásd {B} ábra.
A készülék a következő mérési helyzetekben használható:
•
Ha egy peremtől akar mérni, nyissa ki a pozicionáló támaszt,
amíg meg nem akad. Lásd {C} ábra.
•
Ha egy sarokból akar mérni, akkor nyissa ki a pozicionáló
támaszt, amíg meg nem akad, majd enyhén jobbra is nyomva
hajtsa ki teljesen. Lásd {D} ábra.
A beépített érzékelő automatikusan megállapítja a pozicionáló
támasz állását, és ennek megfelelően módosítja a távolságmérés
kezdőpontját.
4
Stanley TLM 220i 773938a h
1
2
3
4
5
6
7
8
Billentyűzet
Lásd {E} ábra:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ON (be/mérés) gomb
Digitális kereső – gomb
Hosszú távú mód gomb
Plusz (+) gomb
Függvények gomb
Mínusz (-) gomb
Terület / térfogat gomb
Menü/egyenlő gomb
Közvetett mérés (Pitagorasz-tétel) gomb
Időzítő gomb
Trapéz gomb
Tárolás/memória gomb
Vonatkoztatási pont gomb
Háromszög alakú terület gomb
Törlés/ki gomb
A kijelző „digitális kereső” módban
Digitális kereső (4x nagyítás)
A műszer beépített digitális keresője a célt közvetlenül meg tudja
jeleníteni a kijelzőn. A kijelzőn látható szálkereszt pontos mérést tesz
lehetővé akkor is, ha a lézersugár nem látható. Lásd {F.2} rajz.
A beépített színes digitális kereső nagy segítséget jelent a
szabadtéri használatnál, és mindegyik funkciónál alkalmazható. A
mérés nagyobb távon és nem egyenletes felületeken is gond nélkül,
pontosan elvégezhető, még erős napsütésben is.
A kijelző normál módban
Lásd {F.1} rajz.
A 4x nagyítás funkció további segítséget jelent a felhasználónak.
A mérést ábrázoló grafikus ablak több részre oszlik. Balra fent a
legfényesebb mező tartalmazza a jelenleg kiválasztott mérési
programot. Közvetlenül jobbra látható a programválasztó almenü,
amely ugyanezen gombnak a kívánt számú lenyomásával
kiválasztható mérési programokat mutatja.
A kereső bekapcsolásához nyomja meg a
gombot. Nyomja meg
ismét a
gombot az 1x, 2x vagy 4x nagyításra való átváltáshoz.
A kamera fényereje 5 fokozatban állítható a
és
gombokkal.
)
Ha a digitális keresőt közeli cél mérésénél használja, akkor
a parallaxishiba miatt előfordulhat, hogy a lézerpont nem pontosan a
célkeresztben jelenik meg. Ilyenkor a célzásnál a lézerpont
tényleges helyét kell figyelembe venni.
Lásd {F.2} rajz.
A mérési mező a több távolságmérés sorozatából álló mérési
program méréseit tartalmazza. Az értelmezést három vonal segíti. A
mérési mezőt és az eredménysávot egy vízszintes vonal választja el
egymástól. Egy piros háromszög jelzi, hogy a kiválasztott mérési
programhoz tartozik-e részletes megjelenítés.
Stanley TLM 220i 773938a h
Programválasztás mérési utasításokkal
Programválasztás almenü
Vízmérték
Időzítő
Mérési mező
Eredménysáv
Részletes megjelenítés
Állapotsáv (Lézer BE, Vonatkoztatási sík, Kijelző hosszú távú
mód, Eltolás, Plusz / mínusz, Elem állapota)
5
Kezdő lépések
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
1
2
3
4
5
6
7
Általános leírás
Nagyítási lépések (1x, 2x, 4x)
Időzítő
Vízmérték (fokban)
Célkereszt
Hajlásszög
Távolságkövető érték
Kép
A Beállítás menübe való belépéshez tartsa lenyomva a
A
A
és
gombokkal végezheti el az almenüben a szükséges
módosításokat.
A beállítás elfogadásához tartsa lenyomva a
Beállítások
gombot.
Tartsa a menü
gombját hosszabb ideig lenyomva, ha a
változtatások elmentése nélkül szeretne kilépni a Beállítás funkcióból.
A menüben a műszer különféle beállításait lehet megadni. A menü
elemei egy függőleges listában láthatók. A menüben a kiválasztási
mező (a kurzor) áll, és a lista mozgatható függőleges irányban. A
kijelölés a lista közepén indul, és az elemek prioritása fentről kezdve
csökken. Lásd {G} rajz.
Távolságmérési mértékegységek beállítása
A következő mértékegységeket lehet beállítani:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
A menü elemei:
Mértékegységek (távolság)
Mértékegységek (hajlás)
Hangjelzés
Digitális kereső fekete-fehérben
Visszaállítás
Hajlásérzékelő kalibrálása
Vízmérték az állapotmezőben (fokban)
Eltolás
Állvány
Kijelző megvilágítása
Navigálás a menüben
A menü lehetővé teszi, hogy a beállításokat egy adott felhasználó
vagy alkalmazás igényei szerint testreszabják.
Menüfunkciók
gombot.
gombokkal navigálhat a főmenü elemei között.
A
gomb rövid lenyomásával léphet be a kiválasztott
főmenüelem almenüjébe.
Menüfunkciók
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
és
6
Távolság
0.0000 m
0.000 m
0.00 m
0.00 ft
0'00'' 1/32
0'00'' 1/16
0'00'' 1/8
0'00'' 1/4
0.0 in
0 1/32 in
0 1/16in
0 1/8 in
0 1/4 in
0.000 yd
Terület
0.000 m²
0.000 m²
0.000 m²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.000 yd²
Térfogat
0.000 m³
0.000 m³
0.000 m³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.000 yd³
Stanley TLM 220i 773938a h
Hajlásmérési mértékegységek beállítása
Eltolás (
Hajlásméréshez a következő mértékegységeket lehet beállítani:
Hajlás mértékegysége
2.1
+/- 0.0°
2.2
0.00%
2.3
mm/m
2.4
in/ft
A kijelző fényereje hat fokozatban állítható. A 6. fokozat a
legfényesebb, és az 1. a legsötétebb.
Eltolás alkalmazása esetén a műszer egy előre megadott értékkel
automatikusan korrigálja az összes mérést. Ez a funkció lehetővé
teszi, hogy figyelembe vegyen tűréseket (pl. nyers méretek és a
megmunkálás utáni méretek között). A menüben az Eltolás funkció
kiválasztása után a
és a
gombokkal állíthatja be az eltolás
értékét. A gombot hosszabb ideig lenyomva tartva gyorsítható a
léptetés sebessége. A kívánt eltolás elérése után az érték a
gomb lenyomásával erősíthető meg.
A kijelzőn a
vagy a
szimbólum jelzi, hogy az eltolás be van
állítva.
Mérés az állvánnyal (
Digitális kereső fekete-fehérben (
A kijelző megvilágítása (
)
)
)
)
A vonatkoztatási pontot át kell állítani az állvány beállításra, ha a
felhasználó azt szeretné, hogy a vonatkozási pont az állványhoz való
rögzítés pontja legyen, és ne a műszer eleje vagy háta. Ennek
érdekében a menüben válassza a
szimbólumot. Az állvány
vonatkoztatási pontként be- és kikapcsolható. A beállítás így jelenik
meg a kijelzőn:
.
A kijelző a kamera módban átállítható fekete-fehérre.
)
)
Javasoljuk, hogy állványról való mérésnél a képélesség
megőrzése érdekében a mérést a
gombbal indítsa.
Visszaállítás – a műszer visszaállítása a gyári
beállításokra ( )
A műszer kikapcsolása után a beállítások visszaállnak az
alapértékekre.
A műszer rendelkezik Visszaállítás funkcióval. A Visszaállítás
menüfunkció kiválasztása és megerősítése után a műszer visszaáll
a gyári beállításokra, és a verem és a memória tartalma is törlődik.
Hangjelzés (
Vízmérték az állapotmezőben (
)
A vízmérték (fokban) állapotmezőben történő megjelenítése be- és
kikapcsolható.
)
)
A hangjelzés be- és kikapcsolható.
Az összes testreszabott beállítás és tárolt érték elveszik.
A hajlásérzékelő kalibrálása (
)
A műszer hajlásérzékelője kalibrálható. A kalibráláshoz két mérést
kell végrehajtani egy vízszintes felületen.
Stanley TLM 220i 773938a h
7
Menüfunkciók
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
A menüben válassza a kalibrálás módot
.
A mérés után a vonatkoztatási pont automatikusan visszaáll az
alapértelmezett értékre (műszer hátulja).
Lásd {H} ábra.
1
Végezze el az első mérést
egy vízszintes felületen. A
műszer a
szimbólummal erősíti meg a mérést.
2 Fordítsa el a műszert vízszintesen 180°-kal
.
3 Nyomja meg a
gombot, és erősítse meg, hogy a műszert
valóban elfordította 180°-kal.
4 Nyomja meg a
gombot, és végezze el a második mérést. A
műszer a
szimbólummal erősíti meg a mérést.
A hajlásérzékelő kalibrálása befejeződött.
Nyomja le ezt a gombot hosszabb ideig, ha azt szeretné, hogy
a vonatkoztatási pont tartósan a műszer eleje legyen.
Nyomja le ezt a gombot, ha azt szeretné, hogy a vonatkoztatási
pont ismét a műszer hátulja legyen.
N
S
Üzemelés
DK
FIN
Bekapcsolás és kikapcsolás
RUS
Bekapcsolja a műszert és a lézert. A kijelzőn az elem szimPL
bólum látható, amíg a következő gombot meg nem nyomja.
GR
A gombot hosszabb ideig lenyomva tartva a műszer
kikapcsol.
H
A műszer automatikusan kikapcsol, ha hat percig nem
CZ
használják.
SK
LT TÖRLÉS gomb
Törli az utolsó műveletet. Terület vagy térfogat mérésekor a
EST
külön
elvégzett mérések törölhetők és megismételhetők.
LV
RO
Vonatkoztatási pont beállítása
BG
Mérés
Egyszeri távolságmérés
Nyomja meg a gombot a lézer aktiválásához. Nyomja meg
ismét, és a műszer elvégzi a távolságmérést.
Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.
Minimális/maximális távolság mérése
Ez a funkció lehetővé teszi annak a megállapítását, hogy egy adott
ponttól milyen távol van a legközelebbi vagy a legtávolabbi pont.
Felhasználható térközök meghatározására is. Lásd {I} ábra.
Ezt rendszerint helyiségek átlós távolságának (maximális értékek)
vagy vízszintes távolságának (minimális értékek) meghatározására
használják.
A sípszó megszólalásáig tartsa lenyomva ezt a gombot. Ezután
lassan pásztázza körül a célpontot (például a helyiség sarkát) odavissza, illetve fel-le irányban.
Az alapértelmezett vonatkoztatási pont a műszer hátsó része.
Nyomja meg ezt a gombot, ha a következő mérést a készülék
elejétől
A folyamatos mérés leállításához nyomja meg a gombot. A
maximális és a minimális távolság értéke megjelenik a kijelzőn, és az
utoljára mért érték a fő kijelzősorban látható.
szeretné elvégezni. A vonatkoztatási pont
módosításakor különleges hangjelzés hallható.
Üzemelés
8
Stanley TLM 220i 773938a h
Folyamatos lézer (
)
Mérési program
A műszer bekapcsolásakor tartsa lenyomva a
a
gombot, amíg
Ikon
Mérés
1-2-3
Részletes
1-2-3
Hajlásmérés
karakter egy hangjelzés kíséretében tartósan meg nem jelenik
a kijelzőn. A
Közvetlen vízszintes
távolság
gomb minden további lenyomása egy
távolságmérést kezdeményez.
A műszer és a folyamatos lézer funkció kikapcsolásához tartsa
lenyomva a
gombot.
Háromszögterület-mérés
)
Kitűzés funkció
Ha a lézer folyamatos üzemmódban van, a műszer 15 perc
után automatikusan kikapcsol.
Összeadás és kivonás
Függvények
Távolságmérés.
A következő mérés hozzáadódik az előzőhöz.
A programikonok áttekintése
Mérési program
Ikon
Mérés
1-2-3
A következő mérés levonódik az előzőből.
Ez az eljárás szükség esetén megismételhető.
Részletes
1-2-3
Nyomja meg ezt a gombot. Az eredmény mindig a fő
kijelzősorban látható, az előző érték pedig a második sorban.
Egyszerű távolságmérés
Területmérés
Törli az utolsó műveletet.
Térfogatmérés
Terület
Trapézmérés 1 (három
távolsággal)
Trapézmérés 2 (két
távolsággal és egy szöggel)
Pitagorasz-tétel 1
Az első hosszmérés
meg ezt a gombot.
Pitagorasz-tétel 2
Az eredmény megjelenik a fő kijelzősorban.
Pitagorasz-tétel 3
Tartsa lenyomva a
megjeleníteni.
Stanley TLM 220i 773938a h
Nyomja meg egyszer. A kijelzőn megjelenik a
A második hosszmérés
nyomja meg ismét a gombot.
9
szimbólum.
(pl. hosszúság) elvégzéséhez nyomja
(pl. szélesség) elvégzéséhez
gombot, ha a kerület
értékét szeretné
Függvények
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Tartsa lenyomva a
gombot, ha a trapézmérés további
eredményeit is meg szeretné tekinteni, például a hajlásszöget
a trapéz területét
.
Térfogat
Nyomja meg ezt a gombot kétszer.
A kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
Az első hosszmérés
meg ezt a gombot.
(pl. hosszúság) elvégzéséhez nyomja
Trapézmérés 2
Lásd {K} rajz.
A második hosszmérés
nyomja meg ezt a gombot.
A harmadik hosszmérés
nyomja meg ezt a gombot.
(pl. szélesség) elvégzéséhez
Nyomja meg a
szimbólum.
(pl. magasság ) elvégzéséhez
Nyomja meg a
Tartsa lenyomva a
gombot, ha a helyiség további számított
adatait szeretne megjeleníteni, például a mennyezet/padló területét
, a falak felületét
, a kerületet
.
,
Hajlásmérés
gombot egyszer. A kijelzőn megjelenik a
)
)
)
)
Nyomja meg a
gombot, és végezze el az első hosszmérést
(pl. 1. magasság).
Nyomja meg a
.
)
Lásd {J} rajz.
hosszmérést
gombot, és végezze el az első hosszmérést
A műszer a hajlásszöget +45° és –45° között méri.
Az eredmény megjelenik a fő kijelzősorban.
Tartsa lenyomva a
gombot, ha a trapézmérés további
eredményeit is meg szeretné tekinteni, például a hajlásszöget
a trapéz területét
.
Trapézmérés 1
Nyomja meg ismét a
gombot kétszer. A kijelzőn megjelenik a
Nyomja meg a
gombot, és végezze el a második hosszmérést
és a hajlásszögmérést.
Az eredmény megjelenik a fő kijelzősorban.
Nyomja meg a
szimbólum.
,
gombot, és végezze el a második
(pl. szélesség)
gombot, és végezze el a harmadik hosszmérést
(pl. 2. magasság).
)
Az eredmény megjelenik a fő kijelzősorban.
A hajlásérzékelő a hajlást a ± 45° tartományban méri.
Az 160 tájékoztató kód akkor jelenik meg, ha a műszer
átlépte az engedélyezett határértékeket.
Hajlásmérésnél a műszer keresztirányban nem dőlhet
(max. 10°).
Ha a műszer keresztirányú dőlése meghaladja a ± 10°
értéket, akkor a kijelzőn megjelenik a hibára figyelmeztető
156-os tájékoztató kód.
A hajlás mértékegységét a menüben lehet beállítani.
Nyomja meg ezt a gombot egyszer a hajlásérzékelő
bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a
szimbólum. A hajlás
Függvények
10
Stanley TLM 220i 773938a h
értéke a beállítástól függően ° vagy % értékben folyamatosan látható
a kijelzőn.
A kívánt ’a’ érték
elérése után az érték a
lenyomásával erősíthető meg.
Nyomja meg a hajlásszög és a távolság méréséhez. Lásd {L}
ábra.
A ’b’ értéke a
és
beállított értékének
Közvetlen vízszintes távolság
A
gomb lenyomása elindítja a lézeres mérést. A fő kijelzősorban
megjelenik a kitűzési pont és a műszer (hátulja) között kitűzendő
távolság (először az ’a’, majd a ’b’).
Nyomja meg ezt a gombot kétszer, és a kijelzőn megjelenik a
következő szimbólum:
.
gomb
gombok segítségével adható meg. A ’b’
megerősítéséhez nyomja le a
gombot.
Ha a Stanley TLM műszert lassan elmozgatja a kitűzési vonal
mentén, akkor a megjelenő távolság értéke csökken. A műszer a
következő kitűzési pont elérése előtt 0,1 méterrel hangjelzést ad.
Nyomja meg ezt a gombot a hajlás és távolság méréséhez. A fő
kijelzősorban megjelenik a közvetlen vízszintes távolság számított
értéke.
gombot, ha a mérés további eredményeit is
Tartsa lenyomva a
megszeretné tekinteni, például a hajlásszöget
, a mért távolságot
és a közvetett magasságot
.
A kijelzőn megjelenő nyilak
jelzik, hogy melyik irányban
kell a Stanley TLM műszerrel elmozdulni ahhoz, hogy pontosan
elérje az előre megadott távolságot (’a’ vagy ’b’). Amikor eléri a
kitűzési pontot, a kijelzőn megjelenik a
szimbólum.
Lásd {M} rajz.
A funkció a
Kitűzés funkció
Háromszög alakú terület
Két különböző távolságot (’a’ és ’b’) lehet megadni a műszernek,
amelyek felhasználhatók előre megadott távolságok kitűzéséhez,
például fakeretek beépítésénél.
A háromszög területe kiszámítható három oldalának hossza alapján.
Lásd {N} rajz.
Nyomja meg a
gombot egyszer – a kijelzőn megjelenik a
háromszög szimbólum
.
Lásd {O} ábra.
A kitűzendő távolságok bevitele:
Nyomja meg ezt a gombot háromszor, és a kijelzőn megjelenik
a kitűzés szimbólum:
.
A
és
, gombok segítségével módosíthatja az értékeket
(először az ’a’, majd a ’b’ értékét), hogy megfeleljenek a kívánt
kitűzési távolságoknak. A gombot lenyomva tartva gyorsítható a
léptetés sebessége.
Stanley TLM 220i 773938a h
gomb lenyomásával bármikor megszakítható.
Nyomja meg a
.
gombot, és mérje meg a háromszög első oldalát
Nyomja meg a
oldalát
.
gombot, és mérje meg a háromszög második
Nyomja meg a
oldalát
.
gombot, és mérje meg a háromszög harmadik
A eredmény
11
megjelenik a fő kijelzősorban.
Függvények
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Tartsa lenyomva a
gombot, ha a mérés további eredményeit is
megszeretné tekinteni, például az első két oldal által bezárt szöget
és a háromszög kerületét
.
Nyomja meg ezt a gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik:
. A lézer bekapcsol.
Célozza meg a legfelső pontot (1), és végezze el a mérést
.
Az első mérés után a műszer rögzíti az értéket. Tartsa a műszert
annyira vízszintesen, amennyire tudja.
Közvetett mérés
A műszer a Pitagorasz-tétel segítségével is meg tudja határozni a
távolságot.
A folyamatos méréshez tartsa lenyomva ezt a gombot:
pásztázza körül az ideális célpontot oda-vissza, illetve fel-le
irányban.
Ez a módszer különösen akkor használható jól, ha a távolságot
nehéz közvetlenül megmérni.
Nyomja meg a gombot a folyamatos mérés leállításához (2). Az
eredmény a fő kijelzősorban látható, a részeredmények pedig a
másodlagos sorban.
)
Ügyeljen arra, hogy pontosan betartsa a mérés előírt menetét:
• Az összes célpontnak egy vízszintes vagy függőleges síkon kell
elhelyezkednie.
•
A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a műszer egy
rögzített pont körül forog (például teljesen kihajtott pozicionáló
támasszal egy falhoz helyezve) vagy ha állványra van szerelve.
•
A mérésnél használni lehet a minimum/maximum funkciót – lásd
a „Mérés -> Minimális/maximális távolság mérése” részben
leírtakat. A minimális érték a derékszögben elhelyezkedő
célpontnál használandó; a maximális távolság pedig az összes
többi mérésnél.
Tartsa lenyomva a
gombot, ha meg szeretné tekinteni a
háromszög szögeinek mérési eredményeit:
és
.
Közvetett mérés – távolság meghatározása 3 méréssel
Lásd {Q} ábra.
Nyomja meg ezt a gombot kétszer; a kijelzőn megjelenik a
következő szimbólum:
. A lézer bekapcsol.
Célozza meg a legfelső pontot (1), és végezze el a mérést. Az
első mérés után a műszer rögzíti az értéket. Tartsa a műszert
annyira vízszintesen, amennyire tudja.
Közvetett mérés – távolság meghatározása 2 segédméréssel
A folyamatos mérés elindításához tartsa lenyomva ezt a
gombot:
, és pásztázza körül az ideális célpontot oda-vissza,
illetve fel-le irányban.
Lásd {P} ábra.
Alkalmazható például építmény magasságának vagy szélességének
a meghatározására. Érdemes állványt használni, ha a magasság
meghatározása két vagy három szakasz mérését igényli.
Függvények
, és
Nyomja meg a gombot a folyamatos mérés leállításához (2). A
műszer rögzíti az értéket. Célozza meg az alsó pontot, és
12
Stanley TLM 220i 773938a h
nyomja meg ezt a gombot a mérés elvégzéséhez (3)
. Az
eredmény a fő kijelzősorban látható, a részeredmények pedig a
másodlagos sorokban.
Tartsa lenyomva a
a résztávolságokat:
Konstansok és előző mérések tárolása
Konstans tárolása
gombot, ha meg szeretné tekinteni például
,
és a minimális távolságot:
.
Lehetőség van a gyakran használt konstansok, pl. a szoba
magasságának a tárolására és előhívására. Mérje meg a távolságot,
majd nyomja meg, és tartsa lenyomva a
gombot, amíg a
készülék síphanggal nem jelzi, hogy eltárolta az értéket.
Közvetett mérés – résztávolság meghatározása 3 méréssel
Lásd {R} ábra.
Konstans visszahívása
Alkalmazható például az 1 és 2 jelű pont távolságának
meghatározására, három célpont felhasználásával.
Nyomja meg ezt a gombot kétszer a konstans
visszahívásához, majd nyomja meg a
gombot, ha fel szeretné
használni további számításokhoz.
Nyomja meg ezt a gombot háromszor; a kijelzőn megjelenik a
következő szimbólum:
. A lézer bekapcsol.
Előző mérések tárolása
Célozza meg a legfelső pontot (1).
Nyomja meg ezt a gombot, és végezze el a mérést
mérés után a műszer rögzíti az értéket.
Elvégzi a mérést
az értéket.
Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és fordított sorrendben
megjelenik az előző 20 mért vagy számított eredmény.
. Az első
A
. A második mérés után a műszer rögzíti
és
gombok használhatók navigálásra.
Nyomja meg ezt a gombot, ha a fő kijelzősorban látható értéket
szeretné felhasználni további számításokban.
Tartsa lenyomva ezt a gombot a folyamatos mérés
elindításához
. Pásztázza körül az ideális célpontot oda-vissza,
illetve fel-le irányban.
A korábbi mérések a
gomb és a
lenyomásával törölhetők.
gomb együttes
Nyomja meg ezt gombot a folyamatos mérés befejezéséhez. Az
eredmény a fő kijelzősorban látható, a részeredmények pedig a
másodlagos sorokban.
Tartsa lenyomva a
résztávolságokat:
gombot, ha meg szeretné tekinteni a
és
.
Stanley TLM 220i 773938a h
13
Függvények
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Hosszú távú mód (
Nyomja meg a
)
gombot. A kijelzőn megjelenik a
156
szimbólum.
Noha kedvezőtlen körülmények (erős napsütés vagy gyengén
visszatükröző célfelület) csökkenthetik a műszer hatótávolságát, a
hosszú távú mód lehetővé teszi a nagyobb távolságokon történő
mérést is. Ilyenkor a 30 m feletti méréseknél javasoljuk, hogy
használjon állványt, és a mérést a
gomb lenyomásával indítsa.
(Bővebben lásd a Műszaki adatok részben.)
160
162
204
252
253
255
)
A műszer kikapcsolása után a beállítások visszaállnak az
alapértékekre.
Időzítő (önindító)
256
Nyomja meg ezt a gombot 5 másodperces késleltetéshez.
vagy
257
Nyomja le és tartsa lenyomva ezt a gombot, amíg a kívánt
késleltetési időt el nem éri (max. 60 másodperc).
260
Aktivált lézer esetén a gomb felengedését követően megkezdődik a
visszaszámlálás, és a kijelzőn a mérésig hátralevő másodpercek (pl.
59, 58, 57...) láthatók. Az utolsó öt másodpercben hangjelzés kíséri
a visszaszámlálást. Az utolsó hangjelzés után a műszer elvégzi a
mérést, és a kijelzőn látható az érték.
)
Ok
A keresztirányú dőlés
nagyobb, mint 10°
Fő hajlásirány, a szög túl
nagy (> 45°)
A kalibrálás nem vízszintes
felületen történt, ezért a kalibrációs érték elfogadhatatlan.
Számítási hiba
A hőmérséklet túl magas
A hőmérséklet túl alacsony
A mérőjel túl gyenge, a mérési idő túl hosszú, a távolság
> 100 m
A mérőjel túl erős
Teendő
A műszert keresztirányú
dőlés nélkül tartsa
A szögmérés felső határa:
max. ±45°
Az eszközt teljesen vízszintes felületen kalibrálják.
Ismételje meg az eljárást
Hűtse le a műszert
Melegítse fel a műszert
Használjon céltáblát
A cél túlságosan tükröző felületű (használjon céltáblát)
Hibás mérés, túl erős a hátté- Sötétítse a célpontot (más
rfény
fényviszonyok mellett
mérjen)
A lézersugár megszakadt
Ismételje meg a mérést
Hiba
Ok
Hiba Hardverhiba
Teendő
Kapcsolja ki és be a műszert
párszor. Ha a szimbólum
továbbra is megjelenik, akkor
a műszer meghibásodott.
Kérjen segítséget a márkakereskedőtől.
Az időzítő az összes mérésnél használható.
Függelék
Üzenetkódok
Az üzenetkódok mindig az
vagy az „Error” kíséretében jelennek
meg. A következő hibák kijavítására van mód:
Függelék
14
Stanley TLM 220i 773938a h
Előző mérések tárolása
Állványmenet (típusa: 1/4-20)
Elem élettartama,
AA típus, 2 x 1,5 V
Freccsenő víz és por elleni védelem
Műszaki adatok
Távolságmérés:
Mérési pontosság 10 m-ig
(a szórás kétszerese)
Mérési tartomány (100 m felett céltáblával)
Legkisebb kijelzett mennyiség
Távolságmérés
Minimum/maximum mérés, folyamatos
mérés
Terület/térfogat számítása a helyiség
adataiból
Összeadás és kivonás
Közvetett mérés (Pitagorasz-tétel)
Trapézmérés
Hajlásmérés:
Hajlásérzékelő:
Pontosság (a szórás kétszerese)
- lézersugárhoz
- házhoz
Közvetett mérés a hajlásérzékelővel
(közvetlen vízszintes távolság)
Szögmérés hajlásérzékelővel (±45°)
Általános adatok:
Lézerosztály
Lézertípus
Lézerpont átmérője
(távolság esetén)
Lézer aut. kikapcsolása
Műszer aut. kikapcsolása
Kijelző megvilágítása
Többfunkciós végdarab
Időzítő (önindító)
Konstans mentése
Stanley TLM 220i 773938a h
tipikus: ±1,0 mm*
0,05 m és 200 m között
0,1 mm
9
9
Méretek
Súly (elemmel)
Hőmérsékleti határok:
Tárolás
9
Üzemelés
9
9
9
20 érték
9
5000 mérésig
IP 54, por és
freccsenő víz ellen védett
143,5 x 55 x 30 mm
195 g
–25 °C-tól +70 °C-ig
(-13 °F-tól +158°F-ig)
–10 °C-tól +50 °C-ig
(14 °F-tól +122 °F-ig)
* A maximális eltérés kedvezőtlen körülmények esetén jelentkezik (pl. erős
napsütés, gyengén visszatükröző felületek vagy nagyon durva felületek). A
mérés pontossága 10 m és 30 m távolság között kb. ±0,025 mm/m, 30 m feletti
távolság esetén pedig ±0,1 mm/m. Hosszú távú módban való mérésnél, 30 m
feletti távolság esetén a maximális eltérés +/-0,15 mm/m-re nő.
±0,3°
±0,3°
9
9
II.
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
3 perc után
6 perc után
9
9
9
9
15
Függelék
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Mérési feltételek
Garancia
Mérési tartomány
A Stanley TLM 220i készülékre a Stanley két év garanciát vállal.
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen található:
www.stanleyworks.com
A mérési tartomány felső határa 200 m.
Éjjel vagy szürkületkor, illetve ha a cél árnyékban van, akkor
nagyobb a céltábla használata nélküli mérési tartomány. Nappal
vagy kedvezőtlen visszatükröződés esetén a mérési tartomány
növeléséhez használjon céltáblát.
Az ábrák, a leírások és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül,
bármikor módosulhatnak.
Célfelszín
Színtelen folyadékokra (pl. víz) vagy pormentes üvegre,
polisztirénhabra vagy félig áteresztő felületekre irányuló méréseknél
mérési hibák jelentkezhetnek.
A tükörfényes felületek eltéríthetik a lézersugarat, ami mérési
hibákat okozhat.
Nem tükröző és sötét felületeknél a mérési idő növekedhet.
Karbantartás
A műszert tilos vízbe meríteni. A szennyeződést nedves, puha
kendővel törölje le. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy
oldatokat. Úgy kezelje a műszert, ahogyan egy távcsövet vagy
fényképezőgépet kezelne.
Függelék
16
Stanley TLM 220i 773938a h
1
EXIT
1
2
3
3
1
2
max.
2
1
Stanley TLM 220i
Download PDF

advertising