ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

402113 - 98 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
A
B
C
D
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală.
Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză
a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de
căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate
fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie
pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Maşina dumneavoastră de găurit/înşurubat
Вlack & Decker a fost concepută pentru operaţiuni
de înşurubare şi de găurire în lemn, metal, materiale plastice şi zidărie moale. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce
la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la acumulator.
3. Siguranţa corporală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările corporale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în
poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat
la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
3
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor
de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt conectate
şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când
este utilizat cu un alt tip de acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea
oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri
de vătămare şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
şuruburi sau alte obiecte metalice mici ce
ar putea crea prin contact conexiunea între
cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului
poate determina arsuri sau incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în care
survine contactul accidental, clătiţi cu apă.
În cazul în care lichidul intră în contact
cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul.
Lichidul evacuat din acumulator poate cauza
iritaţii sau arsuri.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va
efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur,
în ritmul pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive
de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în
mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice.
În cazul deteriorării, prevedeţi repararea
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
6. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi
că este păstrată siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare
de siguranţă pentru maşini de găurit şi
maşini de găurit cu percuţie
♦
4
Purtaţi protecţii pentru urechi în timpul
utilizării maşinilor de găurit cu percuţie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Riscuri reziduale.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat
poate atinge cabluri ascunse. Tăierea unui
cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care dispozitivul de strângere
poate atinge cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns cu un cablu sub tensiune
ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau
plafoanelor din lemn sau PVC respectiv plastic, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi să atingeţi vârful unui burghiu imediat
după efectuarea unei găuri deoarece acesta
ar putea fi fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea
au fost supravegheate şi instruite cu privire
la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni.
Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această
unealtă diferită de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare corporală şi/sau daune
materiale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF).
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de
conformitate au fost măsurate în conformitate cu
metoda standard de testare prevăzută de norma
EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea
diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de
vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul
unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi
de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de
utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte
peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de
Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte electrice la locul
de muncă, trebuie avută în vedere o estimare
a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare
şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare
precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele
în care survine blocarea acesteia.
5
Etichetele prezente pe unealtă
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
Вlack & Decker autorizat pentru a evita orice
pericol.
Descriere
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Selector mod găurire
4. Selector mod înșurubare
5. Indicatorul nivelului de încărcare
6. Mandrină cu un singur manșon
7. Portunealtă
8. Indicatorul luminos cu LED
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător”.
Fig. A
9. Acumulator
10. Încărcător
11. Indicator de încărcare
Asamblare
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori
deterioraţi.
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi
acumulatorul din unealtă.
Încărcătoare
♦ Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din unealta
împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări
şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. B)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (9), aliniaţi-l
cu baza de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul
în bază şi împingeţi până când face clic pe
poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe
butonul de detaşare (12) extrăgând în acelaşi
timp acumulatorul afară din bază.
Montarea şi demontarea unui burghiu
sau a unui cap de şurubelniţă
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină
fără cheie pentru a permite schimbarea uşoară
a burghielor.
♦ Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/
înapoi (2) în poziţia centrală.
♦ Deschideți mandrina cu un singur manșon (6)
rotind-o.
♦ Introduceţi tija burghiului în mandrină şi strângeţi bine mandrina cu un singur manșon.
Unealta se livrează cu un cap de şurubelniţă în
compartimentul pentru burghie (7).
♦ Pentru a scoate capul de şurubelniţă din
compartimentul pentru burghie, ridicaţi-l din
canelură.
Încărcătorul este destinat exclusiv
pentru utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză normală
de alimentare.
6
Menţinerea acumulatorului în încărcător
♦
Pentru a depozita burghiul, împingeţi-l cu
fermitate în suport.
Avertisment! Nu încercaţi să strângeţi burghiele
(sau orice alt accesoriu) apucând de mandrina cu
un singur manșon şi pornind unealta. Atunci când
schimbați accesoriile, puteţi deteriora mandrina
cu un singur manșon şi pot apărea vătămări
corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată.
Încărcătorul va menţine acumulatorul pregătit şi
încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab
sau defect, indicatorul de încărcare (10) va lumina
roşu intermitent foarte repede. Procedaţi după
cum urmează:
♦ Reintroduceţi acumulatorul (8).
♦ Dacă indicatorul de încărcare continuă să
lumineze roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă
procesul de încărcare se desfăşoară corect.
♦ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci înseamnă că acumulatorul original
este defect şi trebuie returnat la un centru de
service pentru reciclare.
♦ Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca
şi cel original, duceţi încărcătorul pentru a fi
testat la un centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 30 de minute pentru
a determina dacă un acumulator este defect.
Dacă acumulatorul este prea fierbinte sau
prea rece, LED-ul va clipi alternativ roşu, rapid
şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi apoi
va repeta.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm
propriu. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în
pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea
cablurilor şi ţevilor.
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei
utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă
suficientă putere pentru lucrările efectuate cu
uşurinţă anterior. Acumulatorul se poate încălzi
în timpul încărcării; acest lucru este normal şi nu
indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii
de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste
40 °C. Temperatura recomandată de încărcare:
aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă
temperatura celulei este sub aproximativ 10 °C
sau peste 40 °C.
Bateria trebuie să fie lăsată în încărcător, iar
acesta va începe automat încărcarea atunci
când temperatura celulei creşte sau scade.
♦ Pentru a încărca acumulatorul (8), introduceţi-l
în încărcător (9).
Acumulatorul se va potrivi în încărcător doar
într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦ Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (10) va clipi.
Încărcarea este completă atunci când indicatorul
de încărcare (10) începe să lumineze continuu.
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate
pe perioadă nedeterminată. LED-ul se va aprinde
atunci când încărcătorul reia ocazional încărcarea
acumulatorului.
♦ Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de
1 săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va diminua drastic dacă este depozitat
descărcat.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. C)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea
şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în
sensul acelor de ceasornic). Pentru slăbirea
şuruburilor sau pentru eliberarea unui burghiu
blocat, folosiţi direcţia înapoi (în sens invers acelor
de ceasornic).
♦ Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) în stânga.
♦ Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
♦ Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/înapoi în poziţia centrală.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
7
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind
cursorul înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de
pornire/oprire (1). Viteza uneltei depinde de
cât de mult apăsaţi pe comutatorul de pornire.
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul
de pornire/oprire.
Tehnologia Autoselect™ (Fig. D)
♦
♦
♦
Pentru găurirea în lemn, metal și materiale
plastice, apăsați selectorul modului de găurire
(3).
Pentru înșurubare, apăsați selectorul modului
de înșurubare (4).
♦
♦
Tehnologia Autosense™
♦
În modul de înșurubare, această unealtă este
echipată cu tehnologia AutosenseTM care ajută
la introducerea șuruburilor cu precizie și fără efort.
♦ Selectați modul de înșurubare și asigurați-vă
că butonul înainte/înapoi(2) este împins la
stânga.
♦ Apăsați comutatorul de pornire (1) pentru
a introduce un șurub în piesa de prelucrat;
unealta se va opri automat atunci când capul
șurubului este la nivel cu suprafața piesei de
prelucrat.
♦ Dacă doriți să introduceți mai adânc șurubul,
continuați să țineți apăsat comutatorul de pornire. După câteva momente, mașina de găurit
va începe să se rotească pentru a introduce
șurubul la adâncimea dorită într-un ritm mai
ușor controlabil.
♦ După ce obțineți adâncimea dorită, eliberați
comutatorul de pornire.
Notă: Dacă șurubul se oprește la jumătate,
eliberați comutatorul de pornire (1) și apoi
apăsați din nou comutatorul de pornire (1)
pentru a relua operația.
♦
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine
piesele de lucrat ce se pot crăpa.
Utilizaţi burghie cu şurub de ghidare atunci
când efectuaţi găuri de diametru mare în
lemn.
Utilizaţi burghie tip HSS atunci când efectuaţi
găuri în metal.
Utilizaţi un lubrifiant atunci când efectuaţi găuri
în alte metale decât fonta şi alama.
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia
de execuţie.
Înşurubarea
♦ Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de
tipul şi dimensiunile corecte.
♦ În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie
de spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
♦ Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă în linie dreaptă cu şurubul.
Întreţinere
Unealta dvs. Вlack & Decker a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării periodice.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de
efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra
uneltei. Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare
de pe unealtă şi încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi periodic mandrina şi bateţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
Indicatorul nivelului de încărcare (fig. D)
Unealta este prevăzută cu un indicator al nivelului de încărcare. Acesta poate fi utilizat pentru
a arăta nivelul de încărcare al acumulatorului în
timpul utilizării.
♦ Apăsați selectorul modului de găurire (3) sau
selectorul modului de înșurubare (4) pentru
a afișa starea curentă de încărcare.
Indicatorul luminos cu LED
Indicatorul luminos de lucru, cu LED (8) este activat automat la apăsarea declanşatorului. LED-ul
de lucru va lumina atunci când întrerupătorul este
apăsat parţial, înainte ca unitatea să pornească.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Găurire
♦ Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu
burghiul.
♦ Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea
cealaltă prin piesa de prelucrat, reduceţi
presiunea exercitată pe unealtă.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră Вlack & Decker trebuie înlocuit sau în
cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.
8
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Vc.c.
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Vc.c.
Ah
BL1118
18
1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 67,1 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 78,1 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
cu EN 60745:
Găurirea în metal (ah, D) < 2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Înşurubarea fără impact (ah, s) < 2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Вlack & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Вlack & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
ASD14/ASD18
Вlack & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică" sunt conforme cu
normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili. Duceţi-i la orice agent de reparaţii
autorizat sau la un centru local de colectare.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele Black & Decker.
Acumulatori
♦
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Specificaţie tehnică
Tensiune
Turaţie în gol
Cuplu maxim de strângere
(conform clasificării PTI)
Capacitate mandrină
Capacitate maximă de găurire
Oţel/lemn
Vc.c.
Min-1
Nm
ASD14 (H1)
14,4
0-650
13/25
ASD18 (H1)
18
0-800
16/28
mm
10
10
mm
10/25
10/25
Vc.a.
Vc.c.
mA
h
905531**
tip 1
100 - 240
8 - 20
400
3-5
905998**
(typ. 1)
230
18
1000
1,5
Încărcător
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent
Timp aprox. de încărcare
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
20/01/2014
zst00239577 - 09-07-2014
9
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker .
Pentru a revendica garanţia, va trebui să
faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la
agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica
localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru
a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare
despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
10
11
Download PDF

advertising