ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533224 - 23 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
A
B
C
D
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, nő az áramütés veszélye.
d. Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne
húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig
ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, az
elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán
keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Az Ön Вlack & Decker fúró-csavarozóját csavarozáshoz, valamint fa, fém, műanyag és lágy
kőzetanyagok fúrásához terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
3. Személy védelem
a. Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig
arra, amit tesz, használja a józan eszét.
Ne használja a szerszámot, ha fáradt,
vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
b. Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
c. Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt azt a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet
okozhat.
d. Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tartsa tisztán és világítsa
meg jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b. Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.
Elektromos szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázt.
c. Elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra
járókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos szerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha, semmilyen módon
ne alakítsa át a csatlakozódugót. A földelt
elektromos szerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés
veszélye.
3
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
f. Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a szerszámot, még
váratlan helyzetekben is.
f. Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
g. Ha a készüléken van porelszívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
5. Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
a. Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
b. Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral
használja. Másfajta akkumulátor használata
sérülést vagy tüzet okozhat.
c. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol minden fémes tárgytól, például
tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól,
szegektől, csavaroktól és minden más
apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket
rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d. Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék
ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha
véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe került,
azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
4. Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a. Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely nem
irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja, húzza ki a dugaszát
a konnektorból és/vagy az akkumulátorról.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik nem
ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és
minden olyan rendellenességet, amely
befolyásolhatja a készülék használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott
6. Szerviz
a. Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦ Alkatrészek, fűrésztárcsák, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata
miatti sérülések. Ha bármely szerszámot
huzamosabb ideig használ, rendszeresen
iktasson be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl. faanyag, különösen tölgy, bükk és
rétegelt lemez (MDF) vágásánál).
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
A szerszámot csak a szigetelt markolati
felületeinél tartsa, amikor olyan munkát
végez, amelynél a vágótartozék rejtett
vezetékhez vagy a szerszám saját tápkábeléhez érhet. Ha a vágótartozék áram alatt
lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
munkát végez, amelynél a rögzítőelem
rejtett vezetéket érhet. Ha a rögzítőelem
áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos
szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez támasztja, az
instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne nyúljon a fúrószárhoz, mert a fúrás során az felforrósodhat.
Ezt a szerszámot korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják; kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeli és
irányítja őket.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az
egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám
használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges
súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn
túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden
egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély
csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia a kezelési
kézikönyvet.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági
figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt
maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám
nem rendeltetésszerű vagy huzamosabb idejű
használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőberendezések
5
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
♦ Víztől óvja.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦ Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél
tartsa be a „Környezetvédelem” című fejezet
útmutatásait.
A ábra
9. Akkumulátor
10. Töltő
11. Töltéskijelző
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Az akkumulátor be- és kiszerelése
(B ábra)
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor
töltésével.
♦
Töltőkészülékek
♦ A Вlack & Decker töltővel csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.
♦ Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek
töltésével.
♦ A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (9)
a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa be a tartórekeszbe, és addig nyomja,
amíg a helyére be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja
a kioldógombot (12), és eközben húzza ki az
akkumulátort a tartórekeszből.
Fúrószár vagy csavarozóhegy befogása
és kivétele
Ez a készülék gyorscserés tokmánnyal van
ellátva, amely egyszerű és gyors bitcserét tesz
lehetővé.
♦ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló (2)
középső állásba helyezésével reteszelje.
♦ Forgatással nyissa ki az egyperselyes tokmányt (6).
♦ Helyezze be a szerszámszárat a tokmányba,
és húzza szorosra a tokmányt.
Ezt a készüléket csavarozóheggyel szállítjuk, mely
a bittartóban (7) található.
♦ Ha a csavarozóhegyet ki szeretné venni
a bittartóból, emelje ki a szárat a vájatból.
♦ Tároláshoz a csavarozóhegyet nyomja be
erősen a bittartóba.
Figyelmeztetés! Soha ne próbáljon fúrószárat
(vagy bármely más tartozékot) úgy befogni,
hogy a tokmány elejét megmarkolja, és közben
bekapcsolja a szerszámot. Tartozék cseréjénél
károsodhat az egyperselyes tokmány, és személyi
sérülés veszélye is fennáll.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbáljon a töltő
helyett hagyományos hálózati dugaszt
használni.
♦
Fúrás üzemmód választó
Csavarozás üzemmód választó
Töltöttségi állapot jelzője
Egyperselyes tokmány
Bittartó
LED-es munkalámpa
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély
elkerülése érdekében a gyártóval vagy
Вlack & Decker szakszervizzel cseréltesse ki.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
6
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem
jelentkezik ez a hiba, akkor az eredeti akku
meghibásodott, és vissza kell juttatni egyik
márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦ Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is
ugyanazt a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell
vizsgáltatni a töltőt.
Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet
annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros fénnyel, felváltva villan egyet
gyorsan, egyet lassan, majd ez ismétlődik.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet
fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden
olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég
teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal
a szerszámmal korábban könnyedén el lehetett
végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10
°C alatti vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél.
Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt
vagy 40 °C felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben,
és az automatikusan tölteni kezd, amint az
akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik, illetve lehűl.
♦ A töltéshez tegye az akkumulátort (8), a töltőbe (9).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető
be a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon
meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
♦ Dugaszolja a töltőt az elektromos hálózatra,
és kapcsolja be.
A töltéskijelző (10) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (10)
folyamatosan világít. Az akkumulátor korlátlan
ideig maradhat a töltőben. A LED világítani kezd,
amikor a töltő időnként rátölt az akkumulátorra.
♦ A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse
fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor
élettartama, ha lemerült állapotban tárolják.
A forgásirány megválasztása (C ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (óramutató járásával egyező) forgásirányt válassza.
Csavarok meglazításához vagy beragadt fúrószár
kiszabadításához a hátra (az óramutató járásával
ellentétes) forgásirányt válassza.
♦ Az előre forgásirány választásához tolja
a forgásirányváltó kapcsolót (2) balra.
♦ A hátra forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót jobbra.
♦ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló
középső állásába helyezésével reteszelheti.
Be- és kikapcsolás
♦
♦
♦
Az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirány
váltó kapcsolóval (2) választhatja ki.
A szerszámot az üzemi kapcsolóval (1)
kapcsolhatja be. A kapcsoló behúzásának
mértékével arányosan nő a szerszám fordulatszáma.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével
kapcsolhatja ki.
Autoselect™ technológia (D ábra)
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
♦
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, miközben a LED határozatlan ideig világít.
A töltő frissen és teljesen feltöltött állapotban tartja
az akkumulátort.
Fa, fém és műanyag fúrásához a fúrás üzemmód választó gombot (3) nyomja meg.
Csavarozáshoz a csavarozás üzemmód
választógombot (4) nyomja meg.
Autosense™ technológia
Csavarozás üzemmódban ez a szerszám AutosenseTM technológiával működik, amely a pontos
és erőltetés nélküli csavarozást segíti.
♦ Válassza a csavarozás módot, és a forgásirányváltó kapcsoló (2) balra legyen tolva.
♦ Húzza be az üzemi kapcsolót (1) a csavar
behajtásához, és a szerszám automatikusan
leáll, amint a csavar a munkadarab felületével
szintbe kerül.
♦ Ha mélyebbre kívánja behajtani a csavart,
tartsa még lenyomva az üzemi kapcsolót. Egy
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor
gyenge vagy sérült, a töltéskijelző (10) piros fénynyel gyors ütemben villog. A következőket tegye:
♦ Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (8).
♦ Ha a töltéskijelző továbbra is piros fénnyel
gyors ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga a töltési folyamat
megfelelően működik-e.
7
terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
pillanattal később a fúró forogni kezd, hogy
a csavart könnyebben irányítható tempóban
a kívánt mélységig behajtsa.
♦ Amint a kívánt mélységet elérte, engedje el
az üzemi kapcsolót.
Tartsa szem előtt: Ha a csavar félúton megáll,
engedje el, majd húzza be ismét az üzemi
kapcsolót (1).
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon
kívül más karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási
munkához kezdene, vegye ki a szerszámból az
akkumulátort. Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő
szellőzőnyílásait.
♦ A motorburkolatot nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg. Ne használjon súroló
hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Töltöttségi állapot jelzője (D ábra)
A szerszám töltöttségi állapot jelzővel is el van
látva. Használat közben ez jelzi az akkumulátor
pillanatnyi töltöttségi szintjét.
♦ A töltöttségi szint kijelzéséhez nyomja meg
a fúrás üzemmód választógombját (3) vagy
a csavarozás üzemmód választógombját (4).
LED-es munkalámpa
A LED-es munkalámpa (8) automatikusan bekapcsol, amikor az üzemi kapcsolót behúzza. A LEDes munkalámpa akkor kezd világítani, amikor
a szerszám beindulása előtt az üzemi kapcsolót
kissé behúzza.
Környezetvédelem
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál
háztartási hulladéktól.
Fúrás
♦ A fúrószárat mindig enyhén, tengelyének
irányában nyomja.
♦ Amikor a fúrószár hegye már majdnem
áthatolt a munkadarabon, csökkentse a szerszámra gyakorolt nyomást.
♦ A hasadásra hajlamos munkadarabokat
támassza alá egy fadarabbal.
♦ Ha fában nagy átmérőjű furatot kíván létrehozni, faspirál fúrót használjon.
♦ Fémek fúrásához HSS fúrószárat használjon.
♦ Fémek (öntöttvas és sárgaréz kivételével)
fúrásához használjon kenőanyagot.
♦ A nagyobb pontosság végett pontozóval jelölje
ki a leendő furat közepét.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Csavarozás
♦ Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozóhegyet használja.
♦ Ha a csavar csak nehezen hajtható be,
kenőanyagként tegyen egy kevés folyékony
mosószert vagy szappant a csavarra.
♦ A szerszámot és a csavarozóhegyet mindig
a csavarral egy vonalban tartsa.
A Вlack & Decker lehet őséget biztosít
a Вlack & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott
szervizbe, amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Karbantartás
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
Az Ön Вlack & Decker szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú távú használatra
8
CE megfelelőségi nyilatkozat
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Akkumulátorok
Merítse le teljesen az akkumulátort,
majd vegye ki a szerszámból.
♦
ASD14/ASD18
A Вlack & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok" című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
(PTI (Power Tool Institute)
besorolás)
Tokmány kapacitása
Maximális fúrási kapacitás
Fém/Fa
VDC
min-1
Nm
ASD14 (H1)
14,4
0-650
13/25
ASD18 (H1)
18
0-800
16/28
mm
10
10
mm
10/25
10/25
VAC
VDC
mA
h
905531**, 1.
típus
100 – 240
8 – 20
400
3–5
905998** (1.
típus)
230
18
1000
1,5
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő kb.
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
VDC
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-ion
BL1314
14,4
1,3
Li-ion
BL1514
14,4
1,5
Li-ion
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
VDC
Ah
BL1118
18
1,1
Li-ion
BL1318
18
1,3
Li-ion
BL1518
18
1,5
Li-ion
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Вlack & Decker vállalathoz az
alábbi címen vagy a kézikönyv végén megadott
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Вlack & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/01/20
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 67,1 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA) 78,1 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány szerint:
Fúrás fémbe (ah, D) < 2,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Csavarozás ütés nélkül (ah, S) < 2,5 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
zst00239575 - 08-07-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising