DW0822 | DeWalt DW0822 CROSSLINE LASER instruction manual

533224 - 42 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW0822
DW0822
ÖNSZINTEZŐ KERESZTVONALAS/
FÜGGŐLEGES KOMBINÁLT PONTLÉZER
HA EZZEL VAGY BÁRMILYEN DEWALT
SZERSZÁMMAL KAPCSOLATOS
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN,
HÍVJON MINKET. TEL.: 01753-56 70 55
FAX: 01753-57 21 12,
VAGY LÁTOGASSON EL
WEBHELYÜNKRE: WWW.DEWALT.EU.
Biztonság
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében olvassa át a termékhez
mellékelt kézikönyvet vagy
keresse fel a következő webhelyet:
www.DeWALT.com.
A kezelőszervek itt megadottaktól
eltérő használata vagy itt fel
nem sorolt műveletek végzése
sugárzásveszélyt teremthet.
FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK
Kényelme és biztonsága érdekében az Ön
lézerén a következő címkét helyeztük el.
VIGYÁZAT: LÉZERSUGÁRZÁS - NE
NÉZZEN A SUGÁRNYALÁBBA 2.
OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
Tájékoztatás a lézerről
A DW0822 lézerszintező 2. osztályú lézertermék,
megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabvány
előírásainak, kivéve a 2007. június 24-i dátumú
50. sz. laser notice szerinti eltéréseket.
A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
A DW0822 lézeres készülék önbeálló, vízszintes,
függőleges és derékszögű szintezéshez
használható. A készüléket teljesen összeszerelve
szállítjuk, és úgy terveztük, hogy az gyorsan
2
és könnyen üzembe állítható legyen. Kérjük,
hogy használat előtt olvassa el és sajátítsa el
e kézikönyvünkben megadott összes útmutatást
a biztonsági útmutatásokon kívül is.
Műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK
Fényforrás
Félvezető lézerdióda
Lézersugár
630–680 nm, látható
hullámhossza
Lézerteljesítmény <1,0 mW (minden egyes
nyaláb) 2. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK
Hatótávolság
15 m
50 m, detektorral
Pontosság*
±3 mm @ 10 m
(felfelé)
Pontosság*
±2 mm @ 10 m
(vízszintesen)
Pontosság*
±2 mm @ 10 m
(függőleges)
Kijelzők
Villogó kijelző: alacsony
telepfeszültség
Villogó lézer: billenési
tartomány túllépve
Áramforrás
3 db AA méretű elem (össz.
4,5 V DC)
Üzemi
(-10 °C-tól 50 °C-ig)
hőmérséklet
Tárolási
(-20 °C-tól 60 °C-ig)
hőmérséklet
Védelem
IP54
Billentyűzet, üzemmódok és
LED
Üzemi kapcsoló
Az ON/OFF üzemi kapcsoló a készülék elején
van elhelyezve, amint a 3. ábrán is látható. Amikor
a kapcsoló (C) OFF/LOCKED (kikapcsolva/
reteszelve) állásban van, a készülék nem kapcsol
be, és az inga reteszelve van. Amikor a kapcsoló
(A) ON/UNLOCKED (bekapcsolva/kireteszelve)
állásban van, a készülék bekapcsol, az inga
reteszelése kioldódik, és a készülék önszintezést
végez.
Billentyűzet.
•
A készülék oldalán elhelyezett billentyűzet
(2. és 3. ábra) segítségével lehet kiválasztani
a lézerpontokat és/vagy a vonal funkciót.
•
Alacsony telepfeszültség kijelzője
•
A DW0822 készülék a billentyűzetén talál egy
alacsony telepfeszültség kijelzőt, ahogyan
a 2. ábrán is látható. A kijelző a billentyűzeten
világít. A villogó fény azt jelzi, hogy az elemek
feszültsége alacsony, ki kell őket cserélni.
Előfordulhat, hogy a lézeres készülék a telepek
lemerülése közben még egy rövid ideig
használható. Miután új elemeket helyezett
a készülékbe, és újból bekapcsolja, a kijelző
kialszik.
Billenési tartományon kívül kijelzője
A DW0822 készülék el van látva egy billenési
tartományon kívül kijelzővel, ahogyan a 2. ábra is
mutatja. Amikor a billenési tartományt túllépik
(> 4° billenés), a LED világítani kezd,és
a lézernyaláb villog.
A villogó lézersugár azt jelzi, hogy túllépték
a billenési tartományt, és a készülék NINCS
VÍZSZINTESBEN (VAGY FÜGGŐLEGESBEN)
ÉS NEM HASZNÁLHATÓ VÍZSZINTES (VAGY
FÜGGŐLEGES) SZINTEZÉSRE. Próbálja
vízszintesebb felületre helyezni a készüléket.
•
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
A lézerkészülék be- és kikapcsolása (3. ábra)
•
•
Elemek és teljesítmény
Lézerkészülékéhez 3 db AA méretű elem
szükséges. (1-B ábra)
A legjobb eredmények érdekében csak új, kiváló
minőségű elemeket használjon.
• Ellenőrizze, megfelelő állapotúak-e az elemek.
Ha az alacsony telepfeszültség jelzője villog,
az elemeket ki kell cserélni.
• Az elemek hosszabb élettartama érdekében
kapcsolja ki a lézeres készüléket, amikor nem
dolgozik vagy nem végez jelölést a sugárral.
Üzembe helyezés
A lézer használata előtt ellenőrizze, hogy
a készülék egyenletes és sík felületen
biztonságosan áll-e.
Mindig jelölje meg a lézer által létrehozott
pont vagy minta közepét.
Szélsőséges hőmérséklet-változás hatására
a belső alkatrészek elmozdulhatnak, ami
befolyásolhatja a műszer pontosságát.
Munka közben gyakran ellenőrizze
a készülék pontosságát. Lásd a Kalibrálás
helyszíni ellenőrzése című fejezetet.
Ha a készülék leesett, ellenőrizze
a kalibrálását. Lásd a Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése című fejezetet.
•
A lézerkészüléket kikapcsolt állapotában
helyezze stabil és sík felületre. Az
üzemi kapcsoló (C) ON/UNLOCKED
(bekapcsolva/kireteszelve) állásba
csúsztatásával kapcsolja be a készüléket.
A készülék oldalán elhelyezett billentyűzettel
aktiválja vagy deaktiválja a kívánt funkciót.
Összesen négy sugárnyalábot képes
kivetíteni: egy vízszintes vonalat (D), egy
függőleges vonalat (E), egy pontsugarat
felfelé (F) és egy pontsugarat lefelé (G).
Vízszintes vonalat a vízszintes „LINE”
(vonal) billentyű megnyomására, függőleges
vonalat pedig a függőleges „LINE” (vonal)
billentyű megnyomására vetít ki. A felfelé
irányuló pontsugarat és a lefelé irányuló
pontsugarat a „DOT” (pont) billentyű
megnyomására vetíti ki.
Az üzemi kapcsoló (C) zárt állásba
csúsztatásával kapcsolja ki a készüléket.
A DW0822 záróinga szerkezettel van felszerelve.
Ez a funkció csak akkor aktiválódik, amikor
a lézert a kapcsoló (C) OFF/Locked (kikapcsolva/
reteszelve) állásba helyezve kikapcsolják.
A LÉZER SZINTEZÉSE
A lézer használata
Ez a készülék önszintező. A gyárban a készüléket
úgy kalibrálták, hogy ± 4°-nál nem meredekebb
felületre helyezve megtalálja a függőleges szintet.
Amíg a műszer helyesen van kalibrálva, nem
szükséges kézi állítás.
A lézernyalábok vízszintesek vagy függőlegesek,
amíg a kalibrálást ellenőrzik (lásd a Kalibrálás
helyszíni ellenőrzése) című fejezetet, és
a lézernyaláb nem villog (lásd a Billenési
tartományon kívül című fejezetet).
A munka pontosságának érdekében gyakran
ellenőrizze a készülék kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című
Az öt sugárnyaláb és/vagy vízszintes vonal
kombinálásával a készülék helyzetjelölések
áthelyezésére is alkalmas.
fejezetet.
3
INTEGRÁLT MÁGNESES FORGÓCSAPOS
KONZOL (1. ÉS 3. ÁBRA)
A DW0822 típusú lézer állandó tartozéka
egy mágneses forgócsapos konzol (J).
Ezért a készülék függőleges acél- vagy
vasfelületekre is helyezhető a forgócsapos
konzolon lévő mágnesek segítségével. Például:
acél keretlécekre, acél ajtókeretekre és acél
gerendarendszerekre. Helyezze a lézeres
készüléket stabil felületre.
VIGYÁZAT: Ne álljon a lézeres
készülék alá, ha azt a mágneses
forgócsapos konzollal rögzítette
a felülethez. Ha leesik a lézeres
készülék, súlyos személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
A forgócsapos konzol biztosítja azt is, hogy
a készülék a padlótól kb. 44,5 mm-re legyen, ami
megkönnyíti az acélsínre szerelést.
A LÉZER HASZNÁLATA TARTOZÉKOKKAL
A lézerkészülék alján egy 1/4” × 20
és egy 5/8“ ×11 méretű belső menetet
talál. Ezek a menetek a meglévő vagy
később beszerzendő DeWALT tartozékok
csatlakoztatására szolgálnak. Csak ehhez
a termékhez kijelölt DeWALT tartozékokat
használjon. Kövesse a tartozékhoz mellékelt
útmutatásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Az Ön készülékéhez ajánlott tartozékok
a helyi forgalmazónál vagy megbízott
szervizben külön költség ellenében
beszerezhetők. Ha bármelyik tartozék
megkereséséhez segítségre van szüksége,
forduljon a DEWALT Industrial Tool Co.
céghez. Látogasson el webhelyünkre:
www.DEWALT.eu.
Kalibrálás helyszíni ellenőrzése
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE – VÍZSZINTES
SUGÁRNYALÁB, KERESZTIRÁNYÚ
HELYZETBEÁLLÍTÁS (6. ÁBRA)
A készülék keresztirányú helyzetbeállításának
ellenőrzéshez két, egymástól 9 m távolságra
lévő fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás
4
ellenőrzéséhez rendelkezésre álló távolság ne
legyen kisebb, mint azoknál az alkalmazásoknál
használt távolság, amelyekre a készüléket
használni fogják.
1. Erősítse a lézert a forgócsapos konzol
segítségével az egyik falhoz. Ügyeljen arra,
hogy a készülék egyenesen előre nézzen.
2. Kapcsolja be a vízszintes sugárnyalábot,
majd forgassa el a lézert kb. 45˚-kal
úgy, hogy a lézervonal jobb oldali vége
a szemközti falat legalább 9 m távolságból
érje. Jelölje meg a sugárnyaláb középpontját
(a).
3. Forgassa el a lézert kb. 90˚-kal úgy, hogy
a lézervonal bal oldali vége a 2. lépésben
készített jelölés köré kerüljön. Jelölje meg
a sugárnyaláb középpontját (b).
4. Mérje meg a jelölések közötti függőleges
távolságot.
5. Ha az nagyobb, mint a lentebb megadott
értékek, a lézert szakszervizzel szervizeltetni
kell.
A falak közötti
távolság
4,5 m
9m
15 m
A jelölések közötti
távolság
2 mm
4 mm
6 mm
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE –
VÍZSZINTES SUGÁRNYALÁB, HOSSZANTI
HELYZETBEÁLLÍTÁS (7. ÁBRA)
A vízszintes hosszanti helyzetbeállításának
ellenőrzéshez egyetlen egy, 9 m hosszúságú
fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás
ellenőrzéséhez rendelkezésre álló távolság ne
legyen kisebb, mint azoknál az alkalmazásoknál
használt távolság, amelyekre a készüléket
használni fogják.
1. Erősítse a lézert a forgócsapos konzol
segítségével a fal egyik végéhez.
2. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, és
fordítsa a lézert a fal másik vége felé és
a szomszédos fallal kb. párhuzamosan.
3. Jelölje meg a nyaláb közepét két, egymástól
legalább 9 m távolságra lévő helyen (c, d).
4. Helyezze át a lézert a fal szemközti végéhez.
5. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, és
fordítsa vissza a lézert a fal előbbi vége felé
és a szomszédos fallal kb. párhuzamosan.
6. Állítsa a lézer magasságát úgy, hogy a nyaláb
közepe egy vonalban legyen a legközelebbi
jelöléssel (d).
7. Jelölje meg a nyaláb közepét (e) közvetlenül
a legtávolabbi jelölés (c) felett vagy alatt.
8. Mérje meg a két jelölés (c, e) közötti
távolságot.
9. Ha az nagyobb, mint a lentebb megadott
értékek, a lézert szakszervizzel szervizeltetni
kell.
A falak közötti
távolság
4,5 m
9m
15 m
A jelölések közötti
távolság
2 mm
4 mm
6 mm
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE – FÜGGŐLEGES
SUGÁRNYALÁB (8. ÁBRA)
A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet
a legpontosabban ellenőrizni, amikor elegendő
magasság (9 m az ideális) áll rendelkezésre;
egy személy a padlózaton elhelyezi a lézert,
a másik pedig a mennyezet közelében jelöli
a nyaláb helyzetét. Fontos, hogy a kalibrálás
ellenőrzéséhez rendelkezésre álló távolság ne
legyen kisebb, mint azoknál az alkalmazásoknál
használt távolság, amelyekre a készüléket
használni fogják.
1. Kezdje úgy, hogy megjelöl a 1,5 m-es vonalat
a padlón.
2. Kapcsolja be a függőleges nyalábot, és
helyezze a készüléket a vonal egyik végéhez,
hogy a vonal felé nézzen.
3. Állítsa úgy a készüléket, hogy a sugárnyaláb
a padlón lévő vonalra igazodjon és
központosuljon.
4. Jelölje meg a lézersugár középpontját
a mennyezeten (f). Jelölje meg a lézersugár
középpontját közvetlenül a padlón lévő vonal
felezőpontja felett.
5. Helyezze át a lézert a padlón lévő vonal
másik végéhez. Állítsa be ismét a készüléket,
hogy a sugárnyaláb a padlón lévő vonalra
igazodjon és központosuljon.
6. Jelölje meg a lézersugár helyzetét
a mennyezeten (g), közvetlenül az első jelölés
(f) mellett.
7. Mérje meg ez utóbbi két jelölés között
a távolságot.
8. Ha az nagyobb, mint a lentebb megadott
értékek, a lézert szakszervizzel szervizeltetni
kell.
A falak közötti
távolság
4,5 m
9m
15 m
A jelölések közötti
távolság
2 mm
4 mm
6 mm
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE – FÜGGŐLEGES
(5–6. ÁBRA)
A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet
a legpontosabban ellenőrizni, amikor elegendő
magasság (7,5 m az ideális) áll rendelkezésre;
egy személy a padlózaton elhelyezi a lézert,
a másik pedig bejelöli a mennyezeten a nyaláb
által létrehozott pontot (5. ábra). Fontos, hogy
a kalibrálás ellenőrzéséhez rendelkezésre álló
távolság ne legyen kisebb, mint azoknál az
alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre
a készüléket használni fogják.
1. Kezdje úgy, hogy megjelöl egy pontot
a padlón.
2. Helyezze el a lézert úgy, hogy a lefelé
irányuló pontsugár a padlón megjelölt pontra
központosuljon.
3. Várja ki azt az időt, amíg a lézer
függőlegesbe áll, és jelölje be a felfelé
irányuló sugár által létrehozott pont
középpontját.
4. Fordítsa el a lézert 180°-kal (6. ábra), ügyelve
arra, hogy a lefelé irányuló pontsugár
továbbra is a padlón korábban bejelölt pontra
központosuljon.
5. Várja ki azt az időt, amíg a lézer
függőlegesbe áll, és jelölje be a felfelé
irányuló sugár által létrehozott pont
középpontját.
Ha a két jelölés közötti távolság az alábbiakban
megadottaknál nagyobb, a lézeres készülék nincs
helyesen kalibrálva.
Magasság
4,5 m
9m
15 m
A jelölések közötti
távolság
3 mm
6 mm
9 mm
Hibaelhárítás
A LÉZERES KÉSZÜLÉK NEM KAPCSOL BE
•
Ellenőrizze, hogy az elemek az elemtartó
rekesz fedelén megjelölt helyes +/- polaritás
szerint vannak-e behelyezve.
•
Győződjön meg az elemek megfelelő
állapotáról. Kétely esetén tegyen
a készülékbe új elemeket.
5
•
•
Bizonyosodjon meg arról, hogy az elem
pólusai tiszták, rozsdától, korróziótól
mentesek. Tartsa a lézert szárazon,
és csak új, kiváló minőségű elemeket
használjon, hogy kisebb legyen az elemek
szivárgásának esélye.
Ha a lézert szélsőségesen magas
hőmérsékleten tárolták, hagyja lehűlni.
A LÉZERNYALÁBOK VILLOGNAK (4. ÁBRA)
A DW0822 lézeres készülék úgy van tervezve,
hogy minden irányban 4°-ig önszintező legyen,
ha a 4. ábrán látható módon van elhelyezve. Ha
a műszer annyira meg van billentve, hogy a belső
szerkezet nem képes kiszintezni, a lézernyalábok
villogni fognak, jelezve, hogy a billenési
tartományt túllépték. A LÉZERNYALÁBOK
VILLOGÁSA AZT JELZI, HOGY
A KÉSZÜLÉK NINCS VÍZSZINTESBEN VAGY
FÜGGŐLEGESBEN ÉS NEM HASZNÁLHATÓ
VÍZSZINTES VAGY FÜGGŐLEGES
SZINTEZÉSRE. Próbálja vízszintesebb felületre
helyezni a készüléket.
2. ÁBRA
3. ÁBRA
F
J
E
D
A LÉZERNYALÁBOK MOZGÁSA NEM SZŰNIK
MEG
A DW0822 precíziós műszer. Ezért, ha nem
stabil (és nem mozdulatlan) felületre helyezik,
a készülék folytatja a szint keresését. Ha a nyaláb
mozgása nem szűnik meg, próbálja a műszert
stabilabb felületre helyezni. Bizonyosodjon
meg arról is, hogy a felület viszonylag sík, és
a készülék stabilan áll rajta.
G
4. ÁBRA
VILLOGÓ
*A pontosság úgy értendő, hogy a készülék 4°-nál
nem lejtősebb felületre van helyezve.
1. ÁBRA
J
>4°
A
B
6
5. ÁBRA
8. ÁBRA
Step 6
6. LÉPÉS
gg
FIG.
FIG.88
Step 7 7
Шаг
Step 4
4. LÉPÉS
ff
gg
ff
7,5 m
5
5.StepLÉPÉS
Steps 2, 3
2,3. LÉPÉS
(7
1,5 m
Step 1
1.
LÉPÉS
1.5
(5')
1.5 m
m (5')
6. ÁBRA
2. LÉPÉS
4. LÉPÉS
3. LÉPÉS
3. LÉPÉS
2. LÉPÉS
1. LÉPÉS
7. ÁBRA
Step 1, LÉPÉS
2
1,2.
9м
99m
m (30')
(30')
cc
StepLÉPÉS
3
3.
cc
d
d
Step 3
3. LÉPÉS
d
Steps 4, 5
4,5.
LÉPÉS
8
8. LÉPÉS
ee
7
7.StepLÉPÉS
d
d
Step 6
6. LÉPÉS
zst00259514 - 24-02-2015
7
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
8
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
10
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising