DCF620 | DeWalt DCF620 CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

402114-22 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCF620
DCF621
Figura 1
d
a
b
c
h
g
k
i
j
e
f
Figura 2
Figura 3
c
e
f
d
t
v
2
u
Figura 4
x
x
Figura 5
q
m
r
n
p
l
o
s
3
ȘURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR PENTRU
GIPS CARTON DCF620, DCF621
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulator
Putere de ieşire
Turaţia fără sarcină
Element de fixare
a capului de şurubelniţă
ø minim şurub
Cuplu maxim (dur/moale)
Metodă de cuplare
Greutate (fără acumulator)
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
W
rot/min
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
mm
6,35 (1/4")
6,35 (1/4")
mm
Nm
kg
4,2
30/5
senzitivitate la profunzime
1,08
4,2
27/4
senzitivitate la profunzime
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745.
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Marjă K =
m/s2
1,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite,
cu accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
4
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi a
accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Declaraţie de conformitate CE
Siguranţe:
Europa
Unelte cu
alimentare la
230 V
Unelte cu
alimentare la
230 V
Regatul
Unit &
Irlanda
10 amperi,
la reţea electrică
3 amperi,
la prize
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
ȘURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR PENTRU
GIPS CARTON
DCF620, DCF621
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată,va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporala
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică riscul de electrocutare.
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţiile tehnice sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directivele 2014/30/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germania
03.06.2014
Indică riscul de incendiu.
Acumulator
Tip
acumulatori
Tensiune
Vc.c.
Capacitate Ah
Greutate
kg
DCB140DCB141DCB142DCB143DCB144DCB145DCB180DCB181DCB182DCB183DCB184DCB185
Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
14,4
3,0
0,53
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Vc.a.
Tip acumulatori
14,4
1,5
0,30
14,4
4,0
0,54
14,4
2,0
0,30
14,4
5,0
0,52
14,4
1,3
0,30
18
3,0
0,64
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
18
2,0
0,40
18
5,0
0,62
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
1,3
0,35
Timp aproximativ
30
40
55
60
70
90
40
45
60
de încărcare
(1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
a acumulatorilor min
70
90
140
185
90
120
(4,0 Ah)
(5,0 Ah)
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Greutate
kg
0,49
0,29
0,36
5
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii
şi/sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE
ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător
cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul
6
e)
f)
pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f)
g)
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
g)
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Dispuneţi repararea uneltei electrice
numai de către persoane autorizate şi
cu piese de schimb originale. Astfel, se
menţine siguranţa uneltei electrice.
Reguli suplimentare
de siguranţă specifice
pentru şurubelniţe
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate de prindere atunci când efectuaţi
o operaţiune în timpul căreia poate
atinge cabluri ascunse. Contactul cu un
cablu “sub tensiune” va pune sub tensiune
şi componentele expuse ale uneltei şi va
electrocuta operatorul.
7
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
• Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi
în cazul utilizării şurubelniţelor. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea auzului.
• Burghiele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci când
le atingeţi.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări
şi daune.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi, pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări fizice datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
•
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
•
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori compatibile.
• Înainte de a utiliza staţia de încărcare,
citiţi toate instrucţiunile şi marcajele
de atenţionare de pe încărcător, de pe
acumulator şi de pe produsul cu acumulator.
8
•
•
•
•
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, încărcătorul poate
fi scurtcircuitat de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
praf de la polizare, aşchii metalice,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
• Nu utilizaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105, DCB107 şi DCB112
utilizează acumulatori de 10,8 V, 14,4 V şi 18
V cu ioni de litiu (DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 şi
DCB185).
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (f) în încărcător.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare: DCB105
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
Indicatoare de încărcare: DCB107, DCB112
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece*
*DCB107, DCB112: Indicatorul luminos
roşu va lumina intermitent continuu,
dar rămâne aprins un indicator luminos
galben în timpul acestei operaţii.
După ce bateria a atins o temperatură
corespunzătoare, indicatorul luminos
galben se stinge şi încărcătorul reia
procedura de încărcare.
Încărcătorul(ele) compatibil(e) nu va/vor încărca
un acumulator defect. Încărcătorul va indica un
acumulator defect refuzând să lumineze sau
semnalizând codul pentru problemă acumulator
sau încărcător.
9
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna,
de asemenea, o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi automat în modul de încărcare
a acumulatorului. Această funcţie asigură
o durată maximă de viaţă a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
NUMAI ACUMULATORI LITIU ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog
şi tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile
de siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile
de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
10
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40 ˚C (105 ˚F) (precum ateliere în aer liber
sau construcţii metalice pe timpul verii).
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos,
a fost călcat sau deteriorat în vreun
fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION
(Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi
ochii deschişi timp de 15 minute sau până
când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediţia, asa cum
sunt descrise de standardele legale şi din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei
Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) şi Acordul European privind Transportul
Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii
cu ioni de litiu au fost testaţi conform secţiunii
38.3 din Normele ONU privind transportul
mărfurilor periculoase, Manualul de teste
şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la
clasificarea ca material periculos complet
reglementat din Clasa 9. În general, cele două
cazuri care necesită expedierea conform Clasei
9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conţine doar acumulatorii (fără
unelte), şi
2. Orice expediere care conţine un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 waţi oră (Wh). Toţi acumulatorii cu
ioni de litiu prezintă clasificarea waţi oră pe
ambalaj.
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activităţile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCF620 funcţionează cu acumulatori XR Li-Ion
de 18 volţi.
DCF621 funcţionează cu acumulatori XR Li-Ion
de 14,4 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asiguraţi-vă
că bornele acestora sunt protejate şi bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact şi
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Acumulator încărcat.
Informaţiile din această secţiune a manualului
sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
11
c. Manşon de blocare
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
d. Vârf conic
e. Buton de detaşare a acumulatorului
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse
între 4 ˚C şi 40 ˚C.
Doar pentru utilizare la interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
f. Acumulator
g. Declanşator
h. Manetă de comandă înainte/înapoi
i. Buton de blocare
j. Lumină de lucru cu LED
k. Cârlig pentru curea
ACCESORIU MAGAZIE DCF6201 (FIG. 5)
(DISPONIBIL SEPARAT)
l. Ghidaj cu filet
m. Reglaj pe lungime cu filet
n. Reglaj fin al adâncimii
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai
cu încărcătoareDEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificaţi DEWALT cu un încărcător
DEWALT Încărcarea altor acumulatori
decât cei specificaţi.
p. Talpă de ghidare
Nu incineraţi acumulatorii.
s. Accesoriu cap de şurubelniţă
o. Mecanism de avans
q. Buton de eliberare pentru mecanismul de
avans
r. Butoane de detaşare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Şurubelniţă pentru gips carton cu acumulator
2 Acumulatori
1 Încărcător acumulator
1 Cutie pentru depozitare şi transport TSTAK
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile
pentru depozitare şi transport nu sunt incluse în
cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt ar
putea conduce la deteriorări sau la
vătămare corporală.
a. Poziționator de adâncime
b. Colier de reglare a adâncimii
12
Şurubelniţa pentru gips carton a fost special
concepută pentru introducerea elementelor de
fixare prin plăci de gips carton, în montanţii de
susţinere din lemn sau metal.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această şurubelniţă este o unealtă electrică
profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Ambreiaj de introducere
cu ax fix
Această şurubelniţă este prevăzută cu o funcţie
de ax fix; axul nu se roteşte până când nu se
apasă elementul de fixare în piesa de prelucrat.
Acest lucru permite poziţionarea elementelor
de fixare pe accesoriul de introducere a unei
şurubelniţe în funcţiune.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu cea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate
cu standardul EN 60335; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la centrul de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
de la reţeaua principală de energie:
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a introduce sau de
a scoate acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (f) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
1. Aliniaţi canalul din mânerul uneltei cu
acumulatorul (fig. 2).
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până
când auziţi că se fixează cu un clic.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare (e) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (t).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
13
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Schimbarea elementelor de
fixare a capului de şurubelniţă
(fig. 3)
1. Rotiţi manşonul de blocare (c) cu 1/4 de tură
pentru a debloca vârful conic.
2. Apăsaţi vârful conic (d) pentru a-l scoate din
cutia de angrenaje.
3. Pentru demontare:
a. Prindeţi elementul de fixare a capului de
şurubelniţă (v).
b. Apăsaţi-o în angrenaj, presând manşonul
(u).
c. Rotiţi elementul de fixare a capului
de şurubelniţă până când cuplajul de
acţionează.
d. În timp ce ţineţi manşonul presat,
scoateţi elementul de fixare a capului de
şurubelniţă.
4. Apăsaţi şi rotiţi noul element de fixare
a capului de şurubelniţă în angrenaj, presând
manşonul, până când bila de blocare se
fixează în canalul de la axul elementului de
fixare a capului de şurubelniţă.
5. Puneţi la loc vârful conic (d) prin poziţionarea
pe angrenaj şi rotirea colierului cu 1/4 turn
pentru a alinia săgeata de pe angrenaj cu
simbolul de blocare de pe manşon.
Schimbarea vârfului de şurubelniţă (fig. 3)
1. Rotiţi manşonul de blocare (c) cu ¼ de tură
pentru a debloca vârful conic din angrenaj.
2. Trageţi vârful conic (d) şi scoateţi-l din
angrenaj.
3. Folosiţi cleşti pentru a scoate vârful uzat şi
pentru a instala un vârf nou.
Înainte de utilizare
1. Asiguraţi-vă că acumulatorul este (complet)
încărcat.
2. Introduceţi accesoriul adecvat de înşurubare.
3. Selectaţi rotirea înainte sau înapoi.
4. Setaţi adâncimea adecvată de înşurubare.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corespunzătoare a mâinilor necesita
o mână pe mânerul de prindere posterior. Aveţi
grijă să nu blocaţi aerisirile (x).
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de viteză variabilă (g). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă
determină viteza uneltei.
2. Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul
de reglare a vitezei (g).
Reglajul profunzimii
BUTON DE BLOCARE
Respectaţi indicaţiile grafice de pe manşon
pentru a creşte sau pentru a scădea
profunzimea. Pentru a introduce şurubul mai
profund în piesa de lucru, rotiţi manşonul de
reglare spre dreapta. Pentru a introduce şurubul
mai la suprafaţă în piesa de lucru, rotiţi manşonul
de reglare spre stânga.
Pentru a bloca declanşatorul (g) în poziţia de
operare continuă, apăsaţi declanşatorul şi
butonul de blocare (i). Unealta va continua să
funcţioneze. Pentru oprirea uneltei din poziţia de
blocare, strângeţi şi eliberaţi declanşatorul încă
o dată. Veţi auzi şi veţi vedea cum blocajul de pe
comutator coboară iar.
14
ATENŢIE: Înaintea utilizării (de
fiecare dată ), asiguraţi-vă că
mecanismul de eliberare a butonului
de reglare funcţionează corect.
Asiguraţi-vă că eliberaţi mecanismul
de blocare înainte de a deconecta
de la acumulator. Dacă acest
lucru nu este respectat, unealta va
porni imediat după reintroducerea
acumulatorului. Aceasta ar putea
conduce la deteriorări sau la
vătămare corporală.
Înşurubarea (fig. 1, 4)
Pentru rezultate optime, ţineţi şurubelniţa cu
mâna direct perpendicular pe elementul de fixare
şi apăsaţi comutatorul de reglare a vitezei cu
un deget sau două degete. Acest lucru reduce
şansele de alunecare a şurubului din accesoriul
de introducere atunci când se apasă pe unealtă.
Pentru a introduce şurubul, poziţionaţi-l pe
vârf apăsaţi comutatorul de reglare a vitezei şi
împingeţi şurubul în piesa de lucru cu o mişcare
fină, continuă. Atunci când şurubul se aşează,
cuplajul se eliberează automat.
1. Instalaţi vârful de şurubelniţă în elementul de
fixare a capului de şurubelniţă.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Nu există componente ce pot fi reparate în
interiorul acestuia.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
2. Reglaţi poziţionatorul de profunzime (a).
3. Verificaţi dacă rotaţia este corectă, porniţi
şurubelniţa şi puneţi un şurub pe capul de
şurubelniţă.
4. Intraţi în contact cu suprafaţa de lucru,
aplicaţi o presiune de avans pentru a înfileta
şurubul. Şurubelniţa va fileta automat,
eliberând şurubul.
5. Această şurubelniţă cu detectarea
profunzimii este adecvată pentru montarea
şuruburilor la pereţii de gips carton.
ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CUPLAREA CU SENSIBILITATE LA PROFUNZIME, VĂ RUGĂM SĂ
ŢINEŢI CONT DE URMĂTOARELE:
• Capul de şurubelniţă nu se va roti până când
presiunea nu este aplicată la unitate. Apăsaţi
pentru acţionare.
• Declanşatorul nu se va apăsa decât după ce
unealta este în poziţie înainte sau înapoi.
MONTAREA ŞURUBURILOR DE TIP BANDĂ
(FIG. 5)
Pentru montarea şuruburilor de tip bandă trebuie
să fie folosit accesoriul DCF6201. Magazia
accesoriului vă permite să lucraţi mai repede
când montaţi mai multe şuruburi. Instrucţiunile
cu privire la instalare, şa utilizare şi la curăţarea
acestui accesoriu sunt incluse în manualul său.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei.
Aceste produse chimice pot deprecia
materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
15
ÎNTREŢINEREA VÂRFULUI CONIC (FIG. 1, 3)
În cazul în care vârful conic (d) se roteşte greu,
este posibil să se fi depus praf de la peretele de
gips carton.
1. Scoateţi vârful conic din unealtă.
2. Clătiţi bine cu apă caldă, în timp ce rotiţi
manşonul de reglaj al profunzimii (B) şi
manşonul de blocare (c). Nu folosiţi niciodată
ulei sau solvenţi.
3. Uscaţi complet vârful conic, înainte de
remontarea la unealtă.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
ACCESORII OPŢIONALE
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate
pentru acest produs, folosirea lor cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
16
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00268850 - 04-05-2015
Download PDF

advertising