DWV900L | DeWalt DWV900L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

533224 - 26 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWV900L
1. ábra
b
g
a
k
d
l
e
e
j
c
f
i
h
o
m
n
d
3. ábra
2. ábra
t
j
4. ábra
A
2
5. ábra
c
q
p
6. ábra
s
7. ábra
8. ábra
t
u
9. ábra
v
3
M A G YA R
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ, DWV900L
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy a nagy tradíciójú DeWALT cég terméke mellett döntött. Sokévi tapasztalatunk, valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DeWALT termékeket a professzionális felhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Névleges teljesítmény
Max. teljesítmény
Teljesítmény normál üzemnél (EN 60335-2-69)
Frekvencia
Védelmi osztály
Tartály űrtartalma
Feltöltési mennyiség (folyadék)
Áramlási sebesség (max. a kifúvónál)
Negatív nyomás (max. a kifúvónál)
Áramlási sebesség (EN 60335-2-69 szabvány szerint)
Negatív nyomás (EN 60335-2-69 szabvány szerint)
Szűrő felülete
Csatlakoztatható elektromos szerszám elektromos adatai
Tömlő hossza
Tömlő átmérője
Súly
V
W
W
W
Hz
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
DWV900L-QS/GB
230
1
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2200/1600
2,4
32
9,5
EN 60335-2-69 szabvány szerint meghatározott hangértékek:
dB(A)
LPA (hangnyomásszint)
dB(A)
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy
súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy
súlyos sérüléshez vezethet.
4
79
3
93
3
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű vagy
közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
•
DWV900L
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ, DWV900L
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-2-69.
Ezek a termékek a 2014/30/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott vagy
a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
•
•
•
•
•
Horst Grossmann
Alelnök,
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2014.08.29.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
•
•
Fontos biztonsági útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA
EL ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőket
megfelelő módon ki kell oktatni ezen
készülékek használatára.
FIGYELMEZTETÉS: Ezzel kisebb lesz
az áramütés veszélye. Esőtől óvja
a készüléket. Beltérben tárolja.
•
•
•
•
•
•
Használat előtt a felhasználókat el kell
látni a készülék használatára vonatkozó
információkkal, oktatással és képzéssel,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a gép
milyen anyagokhoz használható, illetve
az összegyűjtött anyag biztonságos
eltávolításának és ártalmatlanításának
módját is.
A kezelőknek az adott anyagra vonatkozó
minden biztonsági előírást be kell tartaniuk.
Amíg a gép az elektromos hálózatra
csatlakoztatva van, ne hagyja felügyelet
nélkül. Amikor használaton kívül van,
illetve szervizelés előtt húzza ki a dugaszát
a konnektorból.
Ne engedje, hogy játékszerként használják.
Fokozottan figyeljen, amikor a készüléket
gyermekek közelében használják vagy
maguk a gyermekek használják.
CSAK a kézikönyvünkben ismertetett
módon használja. Csak a DEWALT által
javasolt tartozékokat használjon.
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy dugasszal. Ha a készülék nem
működik megfelelően, ha leejtették,
megsérült, a szabadban felejtették vagy
vízbe ejtették, juttassa el egy szervizbe.
Ne húzza a készüléket a kábelénél fogva, ne
használja a kábelt fogantyúként, ne csukja rá
az ajtót a kábelre, ne húzza át a kábelt éles
széleken vagy sarkokon. Ne működtesse
a készüléket a kábelre helyezve. Fűtött
felületektől tartsa távol a kábelt.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a készülék
dugaszát a konnektorból. Ne a kábelt,
hanem a csatlakozódugaszt fogja meg, és
azt húzza ki.
Nedves kézzel ne érjen a készülékhez vagy
a dugaszához.
Semmilyen tárgyat ne dugjon a készülék
nyílásaiba. Semmiképpen ne használja,
ha a nyílások el vannak torlaszolva; tartsa
portól, szösztől, hajszáltól és minden olyan
tárgytól mentesen, amely akadályozza
a levegő áramlását.
Haját, laza ruházatát, ujjait és minden
testrészét tartsa távol a nyílásoktól és
mozgó alkatrészektől.
Áramtalanítás előtt minden kezelőgombot
kapcsoljon ki.
Lépcső takarításánál különösen óvatos
legyen.
Ne használja tűzveszélyes vagy gyúlékony
folyadékok (pl. benzin) felszívására, és
ne használja ott, ahol gyúlékony anyagok
vannak jelen.
5
•
•
Száraz területeken vagy ahol a levegő
relatív páratartalma alacsony, előfordulhat
statikus kisülés. Ez csak ideiglenes, és nem
befolyásolja a porszívó használatát.
Öngyulladás elkerülése érdekében minden
használat után ürítse ki a tartályt.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT
Kiegészítő biztonsági szabályok
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne szívjon fel semmi olyat, ami ég vagy
füstöl (cigaretta, gyufa vagy forró hamu).
Ne szívjon fel gyúlékony és
robbanásveszélyes anyagokat (pl. szén,
szemcsés anyag vagy más, finomra aprított
gyúlékony anyag).
Ne szívjon fel veszélyes, mérgező vagy
rákkeltő anyagokat (pl. azbeszt vagy
növényvédő szer).
Soha ne szívjon fel robbanásveszélyes
folyadékokat (pl. benzin, dízelolaj,
fűtőolaj, festékhígító stb.), savakat vagy
oldószereket.
Ne használja szűrő nélkül, kivéve a Nedves
porszívózási munkák című részben
megadott esetekben.
Némely faanyag tartalmaz tartósítókat,
amelyek mérgezőek lehetnek. Ilyen
anyagokkal végzett munka során különösen
ügyeljen arra, hogy azokat be ne lélegezze,
illetve ne kerüljenek érintkezésbe a bőrével.
Az anyag szállítójától kérjen biztonsági
információkat, és azok szerint járjon el.
Ne használja a készüléket lépcső gyanánt.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.
Jelzések a porszívón
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS: Ebben
a készülékben ártalmas por van.
Kiürítését és karbantartását (a porzsák
eltávolítását is beleértve) csak
megfelelő védőfelszerelést viselő
képzett személyek végezhetik. Addig ne
kapcsolja be a készüléket, amíg a teljes
szűrőrendszer nincs rászerelve.
Az L típusú porszívók száraz, nem gyúlékony por
felszívására alkalmasak, munkaterületi határérték
> 1 mg/m³.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 porszívó
1 tömlő
1 DWV9130 csatlakozó
1 szűrő
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Felső fogantyú/Kábelösszefogó
Tápkábel
Üzemi kapcsoló
Motoregység
Tartály rögzítőkilincse
Tartály
Szívótömlő
Gurítókerekek
Szűrő
Menetes tömlőbemenet
Tömlőrögzítő pánt
Kimenet elektromos szerszámoknak
Zsák
DWV9130 csatlakozó
AirLock csatlakozó
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ezek a porszívók finomszemcsés anyagok
(pl. farostlemez vagy felületi por) felszívására
használatosak.
6
Ez a készülék ipari porszívóként és porszívóként
használható mobil munkáknál minden típusú száraz,
nem gyúlékony por felszívására, L porosztályig,
munkahelyi expozíció nagyobb, mint 1 mg/m³.
NE használja esőben, illetve gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
Ezek a nagy teljesítményű porszívók
professzionális használatra készültek. NE engedje,
hogy gyermekek hozzáférjenek a készülékhez. Ha
kevésbé gyakorlott kezelő használja, biztosítson
számára felügyeletet.
NE szívjon fel gyúlékony port a porszívóval.
NE használja a porszívót robbanásveszélyes
légtérben.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ez a készülék
kereskedelmi felhasználásra (szállodákban,
iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben,
irodákban, kölcsönző vállalatoknál és építkezési
helyszíneken) alkalmas.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a termék közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetett feszültségnek.
Ha a tápkábel sérült, a DEWALT szervizzel ki kell
cseréltetni egy speciális készítésű kábelre, amely
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető.
Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, a készülék
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott, 3
eres hosszabbítót válasszon (lásd a Műszaki adatok
című részben). A vezető minimális keresztmetszete
1,5 mm2, maximális hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK (1–3. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a készüléket,
mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. A készülék véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrőnek
(i) porszívózás közben mindig
a helyén kell lennie, kivéve a Nedves
porszívózási munkák cím alatt,
A készülék kezelése című fejezetben
felsorolt eseteket. Finom por
felszívásánál használhat egy további
papírzsákot vagy gyapjúzsákot, hogy
azzal megkönnyítse a tartály kiürítését.
1. Ha külön kapható papír- vagy gyapjúzsákot
(m) használ, a 2. ábra szerint szerelje fel.
TARTSA SZEM ELŐTT: Vigyázzon, hogy
ki ne szakítsa a zsákot. Helyezze a zsákot
biztonságosan a bemenetre (j), hogy az
szorosan tömítsen, és a készülék a maximális
szívási teljesítménnyel működjön.
2. Helyezze a motoregységet (d) a tartályra,
majd a tartály rögzítőkilincsével (e) rögzítse.
3. Illessze a tömlő (g) végét a menetes
tömlőbemenetbe (j), majd szorítsa meg
a tömlő végét a tartályra.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Kezelési útmutató (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a készüléket,
mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. A készülék véletlen
beindulása sérülést okozhat.
7
1. Megfelelő aljzatra dugaszolja a tápkábelt.
2. Fordítsa az üzemi kapcsolót (c) ON állásba
( ).
3. Kövesse a Csatlakoztatás elektromos
szerszámokhoz cím alatt megtalálható
útmutatást, amikor a porszívót elektromos
szerszámhoz kívánja csatlakoztatni.
CSATLAKOZTATÁS ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ (1., 4., 5. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A kimenetet (l)
csak a kezelési útmutatóban megadott
célokra használja.
ELHASZNÁLT PORGYŰJTŐ ZSÁK ELTÁVOLÍTÁSA/CSERÉJE (1. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az elhasznált
porgyűjtő zsákok kezelésénél
megfelelő személyi védőfelszerelést
(porvédő maszk, kesztyű) kell viselni.
1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki
a dugaszát a konnektorból.
2. Oldja ki a tartály rögzítőkilincsét (e), és vegye
le a motoregységet (d).
3. Óvatosan húzza ki a porgyűjtő zsákot
a bemenetből (j).
1. Megfelelő aljzatra dugaszolja a porszívó
tápkábelét.
4. Szorosan tömítse el a porgyűjtő zsák nyílását,
amikor a zsákot kiveszi a készülékből.
2. Dugaszolja az elektromos szerszámot
a kimenetbe (l).
5. A törvényi rendelkezések szerint dobja ki
a porgyűjtő zsákot egy megfelelő tartályba.
TARTSA SZEM ELŐTT: Nézze meg
az Elektromos szerszám elektromos
csatlakoztatási adatai cím alatt, a Műszaki
adatok című fejezetben, hogy milyen
teljesítményű elektromos szerszám
csatlakoztatható a kimenetre (l).
NEDVES PORSZÍVÓZÁSI MUNKÁK (1., 6. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: NE
csatlakoztasson elektromos szerszámot
a kimenethez (l), amikor a készüléket
nedves porszívózásra használja.
FIGYELMEZTETÉS: Maradékáram
megszakítóval (RCD) védett
konnektorra dugaszolja a porszívót,
amikor nedves porszívózást végez.
3. Fordítsa az üzemi kapcsolót (c) ON állásba (
).
4. Az Ön DEWALT porszívója DEWALT AirLock
csatlakozórendszerrel van felszerelve. Az
AirLock a szívótömlő (g) és az elektromos
szerszám között gyors és biztonságos
csatlakoztatást tesz lehetővé. Az AirLock
csatlakozó (o) vagy közvetlenül csatlakozik
DEWALT-kompatibilis szerszámhoz
vagy AirLock adapter segítségével
(amely beszerezhető a helyi DEWALT
forgalmazójánál). A beszerezhető adapterek
részletes adatait a Tartozékok című részben
találja.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha adaptert
használ, az alábbi lépések elvégzése előtt
biztonságosan csatlakoztassa a szerszám
kimenetéhez.
a. Győződjön meg arról, hogy a AirLock
csatlakozón a gallér nyitott állásban van.
Igazítsa a gallér rovátkáit (q) és az AirLock
csatlakozót az ábrának megfelelően nyitott
és zárt állásba.
b. Nyomja rá az AirLock csatlakozót az
adapter csatlakozási pontjára.
c. Fordítsa a gallért zárt állásba.
TARTSA SZEM ELŐTT: A gallérban
található csapágyak a nyílásba záródnak,
és rögzítik a kapcsolatot. Az elektromos
szerszám ilyenkor már biztosan csatlakozik
a porszívóhoz.
8
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülékből
hab vagy folyadék szökik, azonnal
kapcsolja ki.
VIGYÁZAT: Rendszeresen tisztítsa
a vízszint-korlátozó szerkezetet, és
vizsgálja át, nincs-e rajta sérülés. Lásd
a 6. ábrán.
MEGJEGYZÉS: NE távolítsa el a golyós
úszó(ka)t (s), mert attól károsodik
a porszívó. A golyós úszó akadályozza
meg, hogy víz jusson a motorba.
Mielőtt nedves porszívózásra használja a készüléket:
•
Gondoskodjon arról, hogy a tartály üres
legyen, és ne legyen benne túl sok por.
•
Távolítsa el a szűrőt (i).
•
Maradékáram megszakítóval (RCD) védett
konnektorra dugaszolja a porszívót.
FIGYELMEZTETÉS: L osztályú
por felszívásához ne használja
a készüléket ezzel a beállítással.
A TARTÁLY KIÜRÍTÉSE (1., 6. ÁBRA)
A golyós úszó(k) (s) elzárja (elzárják) a motortól
a levegőt, amikor a tartály tele van, és a motor
hangja azonnal megváltozik. Amikor a motor visító
hangot hallat, és a levegő/víz áramlása leáll, ürítse
ki a tartályt.
1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki
a dugaszát a konnektorból.
2. Oldja ki a tartály rögzítőkilincsét (e), és vegye
le a motoregységet (d).
3. Ürítse ki a zsákot (f) egy megfelelő tartályba
vagy lefolyóba.
VISSZATÉRÉS SZÁRAZ PORSZÍVÓZÁSI MUNKÁHOZ (1. ÁBRA)
1. Ürítse ki a tartályt A tartály kiürítése cím alatt
megadott útmutatások szerint.
2. Állítsa fejtetőre a tartályt, és hagyja kiszáradni.
Száraz porszívózáshoz NE használjon nedves
tartályt.
3. Tegye a motoregységet (d) sima felületre, és
hagyja kiszáradni.
4. Amint a motoregység kiszáradt, szerelje
vissza a szűrőt. Lásd a Szűrő című részt
a Karbantartás cím alatt.
5. Amint a tartály kiszáradt, helyezze
a motoregységet (d) a tartályra, majd a tartály
rögzítőkilincsével (e) rögzítse.
A készülék kikapcsolása/mozgatása (1. ábra)
a szűrők tisztításához megfelelő
szellőztetés biztosítása, a karbantartási
terület takarítása és a megfelelő
személyes védelem.
• A gyártónak vagy megfelelően
képzett személynek legalább évente
kell műszaki átvizsgálást végeznie,
amelynek során ellenőrzi, nem
sérült-e a szűrő, ellenőrzi a készülék
légtömörségét és a vezérlő szerkezet
működését.
• Szervizelésnél vagy javításnál
minden nem kielégítően
megtisztítható elemet ki kell
selejtezni, hézagmentesen záró
zsákokba kell helyezni az adott
hulladék ártalmatlanítására vonatkozó
előírásoknak megfelelően.
• Porszívóknál szükséges megfelelő
L légcsere sebességet biztosítani
a helyiségben, ha a távozó levegő
a helyiségbe visszatér.
(TARTSA SZEM ELŐTT: Az országos
előírások tanulmányozása szükséges.)
Szűrő (1., 7., 8. ábra)
1. Fordítsa az üzemi kapcsolót (c) OFF állásba .
SZŰRŐ GONDOZÁSA
2. Húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból.
Ennek a porszívónak a szűrője hosszú
élettartamú. Annak érdekében, hogy a por
visszaáramlását a minimálisra csökkentsük,
a szűrőnek jó állapotúnak KELL lennie, és azt
helyesen KELL beszerelni.
3. A tápkábelt (b) a felső fogantyú/
kábelösszefogó (a) köré tekerve tárolja.
4. Rögzítse a készüléket, amikor járművön szállítja.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartást igénylő tartós használatra terveztük.
Folyamatosan kielégítő működésének a megfelelő
gondozás és a rendszeres tisztítás is feltétele.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a készüléket,
mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. A készülék véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Felhasználó általi
szervizelésnél a készüléket szét kell
szedni, megtisztítani és szervizelni,
amennyiben ez ésszerűen kivitelezhető
anélkül, hogy veszélybe sodornánk
a karbantartó személyzetet és
másokat. A megfelelő óvintézkedések
között szerepel a szétszerelés előtti
szennyeződés-mentesítés, a készülék
szétszerelésére használt helyiségben
FIGYELMEZTETÉS: A szűrő
kezelésénél megfelelő személyi
védőfelszerelést (porvédő maszk,
kesztyű) kell viselni.
A szűrő eltávolítása
1. Fordítsa az üzemi kapcsolót (c) OFF állásba
(O), és húzza ki a dugaszt a konnektorból.
2. Oldja ki a tartály rögzítőkilincsét (e), és vegye
le a motoregységet (d) a tartályról. Tegye
a motoregységet fejjel lefelé egyenletes felületre.
3. Forgassa el a szűrőt (i) az óramutató
járásával ellentétes irányban a műanyag
végburkolatánál fogva a bemutatott módon,
majd óvatosan vegye le a motoregységről,
hogy ne essen törmelék az illesztőfuratba.
TARTSA SZEM ELŐTT: Vigyázzon, ne sértse
fel a szűrő anyagát.
4 Ha a motoregység (d) alját kell tisztítani,
enyhe szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tegye, majd hagyja megszáradni.
Dobja ki a rongyot egy megfelelő tartályba.
9
5. Vizsgálja át a szűrőt, nincs-e rajta
elhasználódás, kopás vagy sérülés.
A DEWALT szűrőmembránok teflon
bevonatúak. Bizonyos fajta sérülés vagy
kopás hatására ez a teflon bevonat leválhat
a membránról, lásd a 8. ábrán.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a szűrő
állapotával kapcsolatosan bármilyen kétség
merül fel, ki KELL cserélni. NE használja
a készüléket, ha a szűrő sérült.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrőt soha
ne tisztítsa sűrített levegővel vagy
kefével, mert sérül a membránja, és
a por áthatol a szűrőn. Szükség esetén
finoman kocogtassa kemény felülethez,
vagy öblítse le szobahőmérsékletű
vízzel, majd hagyja a levegőn
megszáradni. Ha a szűrő membránján
látható sérülés van, cserélje ki
a szűrőt. A szűrő a használattól és
gondozástól függően általában hattizenkét hónapig tart.
szappanos vízzel megnedvesített rongyot
használjon.
2. Használat után dobja ki a rongyot egy
megfelelő tartályba.
A készülék tárolása (1. ábra)
1. Ürítse ki a tartályt, A tartály kiürítése cím
alatt, A készülék kezelése című fejezetben
megadott útmutatások szerint.
2. Tisztítsa meg a porszívót belül és kívül. Lásd
a Tisztítás című résznél.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt, lásd
a Szűrő című résznél.
4. A szívótömlőt és a tápkábelt (b) az ábrán
bemutatott módon tárolja. A készüléket száraz
helyiségbe tegye, és gondoskodjon arról, hogy
illetéktelenek ne férjenek hozzá.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A szűrő beszerelése
1. Gondoskodjon arról, hogy a szűrő tömítése (t)
biztonságosan rögzítve legyen a helyén.
2. Igazítsa a szűrő menetét (u) a motoregység
menetéhez, és mérsékelt erővel forgassa
a szűrőt az óramutató járásának irányában,
amíg szorosan nem áll.
TARTSA SZEM ELŐTT: Vigyázzon, ne sértse
fel a szűrő anyagát.
3. Helyezze a motoregységet (d) a tartályra,
majd a tartály rögzítőkilincsével (e) rögzítse.
DEWALT AirLock rendszer
Twist-lock (elfordítással zárható)
csatlakozás
DWV9110
29-35 mm-es kúpos gumiadapter
DWV9120
35-38 mm-es lépcsőzetes
gumiadapter
DWV9130
35 mm-es OD adapter
DWV9150
35 mm-es OD sarokadapter
DWV9000
Kenés
Az Ön készüléke nem igényel további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A készülék
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az
alkatrészek anyagát. Soha ne hagyja,
hogy a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a készülék
egyik részét sem folyadékba.
1. Porszívózza le a porszívó külsejét. Szükség
esetén további tisztításhoz csak enyhe
10
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9401-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
TARTOZÉKOK
Szűrő
Benyomódás mentes tömlő
Papírzsák
Gyapjúzsák
Állvány
A DWV9500 ÁLLVÁNY FELSZERELÉSE
(9. ÁBRA)
TARTSA SZEM ELŐTT: A DWV900LT típust már
felszerelt DWV9500 állvánnyal szállítjuk.
1. T-25 csillag csavarhúzó betéttel csavarja ki
a hordfogantyú 4 rögzítőcsavarját, majd vegye
le a hordfogantyút.
2. A hordfogantyú csavarjait újra felhasználva
szerelje fel az állványt. Helyezze a csavarokat
az eredeti furatukba, majd húzza meg.
3. A mellékelt 2 csavart (v) az állvány hátsó
furataiba csavarja. Nyomja le és fordítsa
el mindegyik csavart, hogy áthatoljon az
anyagon, és behatoljon az alsó rejtett
csavarfuratba. Húzza meg.
VIGYÁZAT: Az egyes 14 literes
tárolóegységeknél ne lépje túl
a 9 kg-ot, porszívónként legfeljebb
2 tárolóegység lehet. A 28 literes
tárolóegységeknél ne lépje túl
a 18 kg-ot, porszívóként legfeljebb
1 tárolóegység lehet. Az ajánlott
magasság és/vagy súly túllépésétől
a porszívó instabillá válhat, károsodhat
vagy sérülést okozhat.
Hibaelhárítás
HIBA
MEGOLDÁS
A motor
nem jár
Ellenőrizze a tápkábelt, a dugaszokat és a konnektort.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az
üzemi kapcsoló ON állásban van
( ).
Távolítsa el az eltömődéseket
a szívófejből, a szívócsőből vagy
a szűrőből.
Cserélje ki a papír- vagy gyapjúzsákot.
Ellenőrizze, helyesen van-e beszerelve a szűrő.
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
a szűrőt.
Ürítse ki a tartályt, lásd A tartály
kiürítése című részben, A készülék kezelése című fejezetben.
Túl nagy hőterhelés:
A szívóteljesítmény
gyengül
MEGJEGYZÉS: Ne vegye le
a porszívó fejet a tartályról, amikor
T-stack tárolóegységek vannak
ráillesztve. Azzal a porszívó szűrőjének
károsodását okozhatná.
A TÁPKÁBEL RÖGZÍTÉSE A TÖMLŐHÖZ (1.
ÁBRA)
A tápkábel (b) rögzíthető a szívótömlőhöz (g)
a D279058CL tömlőszorítóval (beszerezhető
a helyi DEWALT forgalmazónál).
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
A porszívó
leáll
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
2. Szükség esetén ürítse ki a tartályt.
3. Hagyja a készüléket lehűlni.
4. Dugaszolja a tápkábelt egy
megfelelő konnektorra, majd
az üzemi kapcsolót ON állásba
( ) forgatva próbálja bekapcsolni. Ha a porszívó nem
indul újra, lépjen kapcsolatba
kereskedőjével vagy keresse
ki a DEWALT katalógusból az
Önhöz legközelebbi DEWALT
márkaszervizünket, illetve
vegye fel a kapcsolatot a helyi
DEWALT képviselettel a kézikönyvben megadott elérhetőségen.
Porszívózás Ellenőrizze, helyesen van-e beszeközben por relve a szűrő.
szabadul ki Bizonyosodjon meg arról, hogy
a készülék- a szűrő nem sérült, és ha kell, cseből
rélje ki.
Bizonyosodjon meg arról, hogy
a szűrő tömítése a megfelelő
helyen biztonságosan rögzítve van.
Az elektro- Bizonyosodjon meg arról, hogy az
mos szerüzemi kapcsoló ON állásban van
szám nem ( ).
kapcsol be.
11
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egyik márkaszervizünkbe, ahol azt
Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a hivatalos
DEWALT szervizek listája, illetve az eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com.
zst00249647 - 20-10-2014
12
13
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising