FMC710 | Stanley FMC710 OSCILLATING TOOL instruction manual

533224-03 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FMC710
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max rezgőszerszámát barkácsmunkákhoz (pl. csiszolás) terveztük. Fa, műanyag, gipsz, nemvasfémek és kötőelemek (pl. edzetlen szegek, kapcsok),
puhább falicsempe vágására és kisebb felületek hántolására
is használható. A szerszám professzionális és magán, nem
professzionális felhasználásra is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a készülékkel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt, hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg jól.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por jelenlétében. Elektromos szerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja
a port vagy gázt.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali aljzatok használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápká-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
belnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az
áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra alkalmas
hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja,
a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mert
bekapcsolt szerszámok szállítása balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
MAGYAR
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy
nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/
vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Akkumulátoros készülékek használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú
akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje
a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe
került, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6.
a.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések rezgőszerszámokhoz
♦
♦
A szerszámot csak a szigetelt markolati felületeinél
tartsa, amikor olyan munkát végez, amelynél a vágótartozék rejtett vezetékhez vagy a szerszám saját
tápkábeléhez érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
támasztja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező porral való érintkezés vagy annak belélegzése veszélyes lehet a kezelő és az arra járók egészségére.
Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és gondoskodjon
arról, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
♦
♦
♦
♦
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösen elővigyázatos, ha olyan festéket
csiszol, amely ólmot tartalmazhat, illetve amikor olyan
faanyagot és fémet csiszol, amely mérgező por keletkezésével járhat:
♦ Gyermekeket és várandós nőket ne engedjen be
a munkaterületre.
♦ A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
♦ A porszemcséket és az egyéb törmeléket biztonságosan ártalmatlanítsa.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
A tartozék a kapcsoló felengedése után még egy ideig
tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és
csak akkor tegye le, amikor a tartozék már teljesen
leállt.
5
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne tegye ujjait
vagy hüvelykujját a lengő fűrészlap és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne próbálja a fűrészt a talp megmarkolásával stabilizálni.
Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának
megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon meg
arról, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen
a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal, padló
vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a kockázatok a nem rendeltetésszerű
használatból, a huzamosabb ideig tartó használatból, stb.
eredhetnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A szerszám használata közben keletkező por belégzése által okozott egészségi veszély (például: - fa, különösen tölgy, bükk és MDF lapok megmunkálásakor).
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
6
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦ Víztől óvja az akkumulátort.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse.
♦ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦ Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be
a „Környezetvédelem” című fejezet útmutatásait.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Töltőkészülékek
♦ A Stanley Fat Max töltővel csak a szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
♦ Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦ A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
MAGYAR
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott
feszültségnek. Soha ne próbáljon a töltő helyett
hagyományos hálózati dugaszt használni.
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Stanley Fat Max
márkaszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Fordulatszám előválasztó kerék
3. Super-lok™ tartozékbefogó kar
4. Akkumulátor
5. LED-es munkalámpa
Tartozékok
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt
érheti el.
Fűrészlap precíziós
beszúró vágások készítéséhez faanyagba és puha
műanyagba. (Cikkszám STA26105-XJ)
Fa és puha műanyagok
szétvágásához, beszúró
vágásához és szintre vágásához. Ajtón, szegélyléceken,
ablakpárkányon és padlózaton
végzett munkákhoz ideális.
Fűrészlap beszúró vágás
készítéséhez fába és fémbe.
(Cikkszám - STA26110-XJ)
Fa, műanyag, vékony falú
nem-vasfém csövek és kiszögellések, szegek és csavarok
szétvágásához, beszúró- és
szintre vágásához.
Fűrészlap beszúró vágás
készítéséhez fába és fémbe.
(Cikkszám - STA26115-XJ)
Fa, műanyag, vékony falú
nem-vasfém csövek és
kiszögellések szétvágásához,
beszúró- és szintre vágásához.
Szegmentált fűrészlap.
(Cikkszám - STA26120-XJ)
Hosszú élettartamú fűrészlap,
fa, műanyag, vékony falú vasfém és nem-vasfém anyagok
vágásához ideális.
Merev hántoló. (Cikkszám STA26135-XJ)
Ideálisan felhasználható
kemény és puha anyagoknak
lapos felületekről történő
eltávolításához (pl. vinilpadló,
szőnyegragasztó, járólap
ragasztó, habarcs, festék és
lakk).
Flexibilis hántoló. (Cikkszám - STA26140-XJ)
Ideálisan felhasználható
elasztomer anyagoknak (pl.
szilikon tömítés és egyéb
tömítőanyagok) kemény lapos
felületről történő eltávolításához nehezen hozzáférhető
helyeken.
Karbid habarcs-eltávolító penge. (Cikkszám STA26125-XJ)
Karbiddal bevont felületű,
habarcs és csemperagasztó
lapos felületről való eltávolítására, illetve faburkolat,
faforgácslemez és üveggyapot
gyors eltávolítására ideális.
Karbid ráspoly. (Cikkszám STA26130-XJ)
Karbiddal bevont felületű,
habarcs eltávolítására, illetve
műanyag, faforgácslemez és
üveggyapot gyors eltávolítására ideális.
7
MAGYAR
Csiszolólapok. (Cikkszám STA32348-XJ)
Különféle kategóriájú lapok
faanyagokhoz, festett és
lakkozott felületekhez.
Összeszerelés
A tartozékok fel- és leszerelése (A – F ábra)
Figyelmeztetés! Tartozék felszerelése előtt húzza ki a szerszám dugaszát a konnektorból.
Stanley Fat Max tartozék felszerelése (A – C ábra)
♦ Fogja meg a szerszámot, és közben tartsa lenyomva
a tartozékbefogó kart (3).
♦ Csúsztassa a tartozékot (6) a tengely és a tartozékbefogó közé, és győződjön meg arról, hogy a tartozék
a befogónak mind a nyolc csapjába beleakaszkodott, és
egy vonalban áll a tengellyel.
♦ Engedje el a befogókart.
Tartsa szem előtt: Némelyik tartozék (pl. hántolók és pengék) más szögben is felszerelhető a szerszámra (C ábra).
Stanley Fat Max tartozék eltávolítása (A ábra)
♦ Fogja meg a szerszámot, és közben tartsa lenyomva
a tartozékbefogó kart (3).
♦ Húzza ki a tartozékot a szerszámból, és közben bizonyosodjon meg arról, hogy a tartozék a befogónak mind
a nyolc csapjából kiszabadult.
♦ Engedje el a befogókart.
Figyelmeztetés: Tartozék leszerelése közben mindenképpen viseljen kesztyűt, mert használat közben a tartozék
felforrósodhatott.
Csiszolólap felhelyezése (D ábra)
♦ Igazítsa a csiszolólapot (7) a csiszolótalphoz (8) az
ábra szerint.
♦ Nyomja a csiszolólapot erősen és egyenletesen
a csiszolótalpra, meggyőződve arról, hogy a lap furatai
illeszkednek a talp furataihoz.
Csiszolólap eltávolítása
♦ Húzza le a csiszolólapot a csiszolótalpról (8).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot csiszolólap vagy más tartozék nélkül.
Porelszívó adapter felszerelése (E ábra)
♦ Igazítsa a porelszívó adaptert (9) a csiszolótalphoz (8)
az ábra szerint.
♦ Erősen és egyenletesen nyomja be az adaptert a csiszolótalpba.
♦ A rögzítőanyát (10) az óramutató járásának irányában
forgatva rögzítse az adaptert.
♦ Csatlakoztasson porelszívót az adapterhez.
8
A porelszívó adapter leszerelése
♦ Forgassa a rögzítőanyát (10) az óramutató járásával
ellentétes irányban.
♦ Húzza ki a porelszívó adaptert (9) a csiszolótalpból (8).
Alternatív tartozékok felszerelése (F ábra)
♦ Helyezze rá a távtartót (11) a gallérra (12).
♦ Helyezze rá az alternatív tartozékot (13) a gallérra (12).
♦ Csavarja be erősen a rögzítőcsavart (14) a helyére,
hogy feszesen tartsa az alternatív tartozékot (13).
Tartsa szem előtt: A távtartó és a rögzítőcsavar Stanley
Fat Max tartozékok rögzítéséhez nem használatosak. Black
and Decker tartozékok rögzítésére a Super-lok™ szerszám
nélküli tartozékbefogó kar használatos.
♦ Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (4) a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa be a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére be nem
pattan.
♦ Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombokat (15), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a tartórekeszből.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Falba, padlóba vagy mennyezetbe történő
vágás előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Az akkumulátor töltése (H ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan
munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal korábban
könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti vagy
40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦ A töltéshez tegye az akkumulátort (4), a töltőbe (16). Az
akkumulátor csak egy irányban illeszthető be a töltőbe.
Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
♦ Dugaszolja a töltőt az elektromos hálózatra, és kapcsolja be.
A töltéskijelző (17) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (17) folyamatos
fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat
a töltőben. A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként
rátölt az akkumulátorra.
MAGYAR
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült
állapotban tárolják.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen és
teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltéskijelző (17) piros fénnyel gyors ütemben villog.
A következőket tegye:
♦ Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (4).
♦ Ha a töltéskijelző továbbra is piros fénnyel gyors ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy
maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦ Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik ez
a hiba, akkor az eredeti akku meghibásodott, és vissza
kell juttatni egyik márkaszervizbe újrahasznosítás
céljából.
♦ Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni a töltőt.
Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros fénnyel,
felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan, majd ez
ismétlődik.
Fordulatszám előválasztás (I ábra)
A fordulatszám előválasztás lehetővé teszi, hogy a szerszám fordulatszámát az adott munkafeladathoz igazítsa.
♦ Állítsa a fordulatszám előválasztó kereket (2) a kívánt
fordulatszámra. Az 1-es állásban a szerszám alacsony
fordulatszámon (8 000 min-1) működik. A 6-os állásban
a szerszám maximális fordulatszámon (18 000 min-1)
működik.
A szerszám be- és kikapcsolása (J ábra)
♦
♦
Bekapcsoláshoz csúsztassa az üzemi kapcsolót (1)
előre (I állás).
Kikapcsoláshoz csúsztassa az üzemi kapcsolót (1)
hátra (O állás).
LED-es munkalámpa
A LED munkalámpa (5) automatikusan bekapcsol, amint
a szerszámot bekapcsolják.
Alacsony akkufeszültség jelzése
Ha a LED munkalámpa (5) a főkapcsoló megnyomásakor
gyorsan és tartósan villog, az akkumulátor lemerült, és fel
kell tölteni.
Más típusoktól eltérően a lítium-ion akkumulátorok
teljesítménye működés közben nem csökken. A szerszám
használata közben Ön nem fog lassú és fokozatos teljesít-
ménycsökkenést érzékelni. A szerszám teljesítményének
gyors csökkenéséről fogja észrevenni, hogy az akkumulátor
közel áll a lemerüléshez.
Tartsa szem előtt: A LED villogását túlterhelés vagy
magas hőmérséklet is okozhatja (lásd Az akkumulátor
védelme cím alatt).
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig biztonságosan tartsa a szerszámot. A pontos
munkavégzés érdekében a szerszámot az elejéhez
közel markolja.
Amikor csak lehetséges, de különösen vágópengék
használata esetén szorítsa le a munkadarabot.
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának
megfelelő típusú tartozékot használjon.
Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
Jelölje ki a kívánt kezdőpontot.
Kapcsolja be a szerszámot, és lassan tolja be a tartozékot a munkadarabba a kívánt kezdőpontnál.
A tiszta vágásfelület eléréséhez erősítsen a munkadarab hátoldalához egy préselt falapot vagy egy darab
puhafát és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészeljen.
Ne erőltesse bele a vágópengét a munkadarabba. Legyen tudatában annak, hogy a fémek vágása általában
tovább tart, mint a faanyagoké.
Fémlemez vágásánál még a vágás megkezdése előtt
kenjen egy vékony olajréteget a vágási vonalra.
Ha új festékréteget csiszol a következő réteg felvitele
előtt, extra finom csiszolólapot használjon.
Nagyon egyenetlen felületeken vagy festékrétegek
eltávolításánál durvaszemcsés csiszolólappal kezdje
a munkát. Más felületek csiszolását közepes finomságú
csiszolólappal kezdje. Mindkét esetben fokozatosan
térjen át finomabb szemcséjű csiszolólapra, hogy sima
legyen a megmunkált felület.
A beszerezhető tartozékokkal kapcsolatban kérjen
tanácsot forgalmazójától.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Stanley Fat Max készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦ Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd vegye
ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
9
MAGYAR
♦
♦
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha az
a szerszámmal egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki a szerszámot.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egy megbízott szervizbe, amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A Stanley Europe márkaszervizek listájáról, ill. az eladás
utáni szolgáltatásokról a következő internetes oldalon is
tájékozódhat: www.2helpU.com.
10
Akkumulátorok
A Stanley Fat Max akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk
végén a környezetvédelmi előírások betartásával
ártalmatlanítsa őket:
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
Műszaki adatok
FMC710 (1-es típus)
Feszültség
V DC
18
Üresjárati sebesség
min -1
8000 – 18000
Rezgés szöge
Fok
1,4 vagy 2,8
Súly
kg
1,4
Töltő
905765**
1. típus
906086**
1. típus
Felvett feszültség
VAC
230
230
Leadott feszültség
V DC
20
18
Áramerősség
A
2
2
Töltési idő kb.
perc
45 – 120
45 – 120
FMC688L
Akkumulátor
FMC685L
FMC687L
Feszültség
V DC
18
18
18
Kapacitás
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Típus
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 94,2 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA) 105,2 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány szerint:
Fa vágásánál (ah, cw) 7,9 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Fém vágásánál (ah, CM) 7,9 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Csiszolásnál (ah) 8,2 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
MAGYAR
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Akkumulátoros rezgőszerszám - FMC710
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2014/03/13
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3.
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
zst00234904 - 16-06-2014
11
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön
részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása
nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb
a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idĘn
belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethetę vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy
kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében
újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
12
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak (kereskedĘnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ
minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel idĘpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
• a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelĘ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
MAGYAR
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
13
MAGYAR
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
MAGYAR
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising