FMC710 | Stanley FMC710 OSCILLATING TOOL instruction manual

402113-83 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FMC710
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Unealta dumneavoastră oscilantă Stanley Fat Max a fost
concepută pentru aplicaţii casnice, cum ar fi şlefuirea.
Se pretează, de asemenea, pentru tăierea materialelor
din lemn, plastic, ipsos, metale neferoase şi elemente de
strângere (ex. cuie necălite, bride), tăierea plăcilor de rigips
şi raşchetarea unor suprafeţe mici. Această unealtă este
destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi, neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră.
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi în vedere
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specifi cat de către producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de
birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte
metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie
evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu
acesta. În cazul în care survine contactul acciden-
tal, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul.
Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau
arsuri.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru uneltele oscilante
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi
ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
♦
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite cu
vopsea ce poate conţine plumb sau atunci şlefuiţi lemn
şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
♦ Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să
pătrundă în zona de lucru.
♦ Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de lucru.
♦ Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală
şi/sau daune materiale.
Accesoriul va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca accesoriul să se oprească complet înainte de a lăsa
jos unealta.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu
întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu
5
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea
lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare a lamei. Nu
stabilizaţi fierăstrăul ţinând de talpă.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de lamă de fierăstrău adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă că nu
prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat după
utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua
operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane, verifi caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi
MDF.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
6
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător".
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoare
♦ Utilizaţi încărcătorul Stanley Fat Max exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
ROMÂNĂ
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare
în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de reglare a vitezei
3. Dispozitiv de prindere pentru accesorii Super-lok™
4. Acumulator
5. Indicatorul luminos cu LED
Accesorii
Această unealtă include unele sau toate accesoriile
următoare.
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi
performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi
obţine rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Disc de fierăstrău pentru
tăierea înclinată de precizie
a materialelor lemnoase şi
a plasticelor moi. (Număr
piesă - STA26105-XJ)
Separarea, tăierea înclinată
şi tăierea la nivel a lemnului
şi a materialelor plastice
moi. Ideal pentru prelucrarea
uşilor, plintelor, pervazurilor şi
podelelor.
Disc de fierăstrău pentru
tăieri înclinate în lemn
şi metal. (Număr piesă STA26110-XJ)
Separarea, tăierea înclinată şi
tăierea la nivel a lemnului, materialelor plastice, a conductelor şi produselor extrudate
neferoase cu pereţi subţiri ,
a cuielor şi şuruburilor.
Disc de fierăstrău pentru
tăieri înclinate în lemn
şi metal. (Număr piesă STA26115-XJ)
Separarea, tăierea înclinată şi
tăierea la nivel a lemnului, materialelor plastice, a conductelor şi produselor extrudate
neferoase cu pereţi subţiri .
Disc de fierăstrău segmentat. (Număr piesă STA26120-XJ)
Lamă cu durată de viaţă lungă
ideală pentru tăierea în lemn,
materiale plastice, materiale
feroase şi neferoase cu pereţi
subţiri.
Racletă rigidă. (Număr piesă
- STA26135-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea
materialului tare sau moale
de pe suprafeţe plane cum ar
fi îndepărtarea pardoselilor
din vinil, a adezivului pentru
lipit carpete, adezivului pentru
plăcile de faianţă, mortarului,
vopselei şi lacului.
Racletă flexibilă. (Număr
piesă - STA26140-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea
materialelor cauciucate cum ar
fi siliconul pentru etanşare şi
alte materiale pentru îmbinare
de pe suprafeţele plane rigide
din zonele dificil de ajuns.
7
ROMÂNĂ
Disc pentru îndepărtarea
sedimentelor de carbură
metalică. (Număr piesă STA26125-XJ)
Suprafaţă acoperită cu
carbură metalică, ideală
pentru îndepărtarea mortarului
şi a adezivului pentru faianţă
de pe suprafeţe plane şi
pentru îndepărtarea rapidă
a resturilor de lemn, PAL şi
fibră de sticlă.
Răzătoare din carbură
metalică. (Număr piesă STA26130-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură metalică, ideală pentru
îndepărtarea mortarului şi
a resturilor de materiale plastice, PAL şi fibră de sticlă.
Foi pentru şlefuit. (Număr
piesă - STA32348-XJ)
Granulaţii variate pentru şlefuirea lemnului, a suprafeţelor
vopsite şi lăcuite.
Asamblare
Montarea si demontarea accesoriilor (fig. A - F)
Avertisment! Înainte de montarea unui accesoriu, deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Montarea unui accesoriu Stanley Fat Max (fig. A - C)
♦ Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
♦ Introduceţi accesoriul (6) între ax şi elementul de prindere al acestuia asigurându-vă că accesoriul este prins
în toate cele opt ştifturi ale elementului de prindere şi
este fixat pe ax.
♦ Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Notă: Unele accesorii, cum ar fi racletele şi lamele pot fi
montate sub un anumit unghi dacă este necesar (fig. C).
Demontarea unui accesoriu Stanley Fat Max (fig. A)
♦ Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
♦ Scoateţi accesoriul din unealtă asigurându-vă că acesta se desprinde din toate cele opt ştifturi ale elementului
de prindere.
♦ Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Avertisment: Atunci când demontaţi accesoriile trebuie să
purtaţi mănuşi de protecţie deoarece acestea pot deveni
fierbinţi în timpul utilizării.
8
Montarea unei foi de şlefuit (fig. D)
♦ Aliniaţi foaia de şlefuit (7) cu baza de şlefuire (8)
conform ilustraţiei.
♦ Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de şlefuit, asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu orificiile din
bază.
Demontarea unei foi de şlefuit
♦ Scoateţi foaia din baza de şlefuit (8).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată baza de şlefuit fără să fie
montată o foaie sau un accesoriu de şlefuit.
Montarea adaptorului de extracţie a prafului (fig. E)
♦ Aliniaţi adaptorul pentru extragerea prafului (9) cu baza
de şlefuire (8) conform ilustraţiei.
♦ Apăsaţi adaptorul ferm şi uniform în baza de şlefuire.
♦ Securizaţi adaptorul rotind piuliţa de blocare (10) în
sensul acelor de ceasornic.
♦ Conectaţi un aspirator la adaptorul pentru extragerea
prafului.
Demontarea adaptorului pentru extragerea prafului
♦ Rotiţi piuliţa de blocare (10) în sensul invers acelor de
ceasornic.
♦ Scoateţi adaptorul pentru extragerea prafului (9) din
baza de şlefuire (8).
Montarea accesoriilor alternative (fig. F)
♦ Poziţionaţi distanţierul (11) pe manşon (12).
♦ Poziţionaţi accesoriul alternativ (13) pe manşon (12).
♦ Strângeţi bine şurubul de fixare (14)pe poziţie pentru
a asigura o fixare sigură a accesoriului alternativ (13).
Notă: Distanţierul şi şurubul de fixare nu pot fi utilizate
pentru ataşarea accesoriilor Stanley Fat Max. Accesoriile
Black and Decker se ataşează cu ajutorul dispozitivului de
prindere pentru accesorii Super-lok™ .
♦ Pentru a monta acumulatorul (4), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
♦ Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (15) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu.
Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea tăieturilor în pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Încărcarea acumulatorului (fig. H)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări
şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere
pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul
se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal
şi nu indică o problemă.
ROMÂNĂ
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 10 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar acesta va începe să încarce acumulatorul automat atunci
când temperatura celulei creşte sau scade.
♦ Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceţi-l în
încărcător (16). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă că
acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦ Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (17) va clipi.
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de
încărcare (17) începe să lumineze continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată. LED-ul se va aprinde atunci când încărcătorul reia
ocazional încărcarea acumulatorului.
♦ Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va diminua
drastic dacă este depozitat descărcat.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LEDul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine
acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, indicatorul de încărcare (17) va lumina roşu intermitent
foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦ Reintroduceţi acumulatorul (4).
♦ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator
pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfăşoară corect.
♦ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci
înseamnă că acumulatorul original este defect şi trebuie
returnat la un centru de service pentru reciclare.
♦ Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un centru
de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 30 de minute pentru a determina dacă un acumulator este defect. Dacă acumulatorul
este prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
Selectorul de reglare a vitezei (fig. I)
Selectorul de reglare a vitezei variabile vă permite să adaptaţi viteza uneltei la tipul aplicaţiei efectuate.
♦ Setaţi selectorul de reglare a vitezei (2) la setarea dorită. La poziţia 1, unealta va funcţiona la viteză redusă,
8 000 min-1. La poziţia 6, unealta va funcţiona la viteză
maximă, 18 000 min-1.
Pornirea şi oprirea (fig. J)
♦
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) înainte (poziţia I).
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) spre spate (poziţia O).
Indicatorul luminos cu LED
Indicatorul luminos cu LED (5) este activat automat atunci
când unealta este pornită.
Indicator acumulator slab
Dacă indicatorul luminos cu LED (5) începe să clipească
rapid şi continuu atunci când unealta este pornită, înseamnă
că acumulatorul este consumat şi trebuie reîncărcat.
Contrar altor tipuri de acumulatori, acumulatorii Li-Ion asigură tensiune constantă pe toată perioada de funcţionare.
Unealta nu va avea o scădere graduală a intensităţii puterii
de lucru în timpul operării. Pentru semnalizarea faptului că
acumulatorul este aproape descărcat şi necesită reîncărcare, alimentarea uneltei va scădea brusc.
Notă: Este posibil ca şi LED-ul să clipească datorită
suprasarcinii sau a temperaturii ridicate (consultaţi
capitolul Protecţia acumulatorului).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări de
precizie, ţineţi unealta aproape de capătul din faţă.
Fixaţi piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil, mai
ales atunci când utilizaţi lame pentru tăiat.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Utilizaţi întotdeauna tipul de accesoriu adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Verificaţi în mod regulat starea accesoriilor. Înlocuiţi-le
atunci când este necesar.
Marcaţi punctul de pornire dorit.
Porniţi unealta şi introduceţi uşor accesoriile în piesa
de prelucrat prin punctul de pornire dorit.
Fixaţi o bucată de placaj sau lemn subţire sub piesa
de prelucrat şi tăiaţi prin această combinaţie pentru
a obţine o tăietură curată.
Nu forţaţi discul de tăiat în piesa de prelucrat. Reţineţi
că, tăierea foilor metalice va dura mai mult decât
tăierea pieselor subţiri din lemn.
Atunci când tăiaţi metal, întindeţi o peliculă subţire de
ulei de-a lungul liniei de tăiere înainte de a efectua
tăierea.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea înainte
de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie foarte
fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când
îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu o granulaţie
mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu o granulaţie medie.
9
ROMÂNĂ
♦
În ambele cazuri, schimbaţi treptat cu o granulaţie fină
pentru o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu reprezentantul pentru mai multe
informaţii despre accesoriile disponibile.
Întreţinere
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet acumulatorul dacă este plin şi
apoi opriţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulatori
Acumulatorii Stanley Fat Max pot fi reîncărcaţi
de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă,
eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător:
♦
♦
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un
centru local de colectare.
Specificaţie tehnică
FMC710 (Tip 1)
Tensiune
Vc.c.
18
Turaţie în gol
min -1
8 000 - 18 000
Unghiul de oscilare
Grade
1,4 sau 2,8
kg
1,4
Greutate
Încărcător
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
906086**
tip 1
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
230
Tensiune de ieşire
Vc.c.
20
18
A
2
2
min
45 - 120
45 - 120
Curent
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
905765**
tip 1
Timp aprox. de încărcare
Acumulator
FMC685L
FMC687L
FMC688L
Tensiune
Vc.c.
18
18
18
Capacitate
Ah
1,5
2
4
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tip
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 94,2 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 105,2 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
10
ROMÂNĂ
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, cw) 7,9 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Tăierea metalului (ah, CM) 7,9 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Șlefuire (ah) 8,2 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Unealtă oscilantă cu acumulator - FMC710
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului Internaţional de
Inginerie
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
13/03/2014
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale
zst00234906 - 16-06-2014
11
Download PDF

advertising