DCS387 | DeWalt DCS387 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

533224-24 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCS387
1. ábra
b
a
h
c
d
g
e
f
2. ábra
f
i
3. ábra
4. ábra
b
g
f
a
2
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
h
e
3
9. ábra
10. ábra
2
1
11. ábra
4
AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZEK
DCS387
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DeWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
VDC
Típus
Akkumulátor típusa
Maximális leadott
teljesítmény
W
Üresjárati sebesség
min-1
Lökethossz
mm
Súly (akkumulátor nélkül) kg
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
DCS387
18
1
Li-ion
610
0–2900
28,6
2,27
dB(A)
87
dB(A)
dB(A)
3
98
dB(A)
3
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
szerint meghatározva:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás kibocsátási
érték ah
Deszka vágásánál
ah,B =
m/s²
23,0
Toleranciafaktor K = m/s²
3,6
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás kibocsátási
érték ah
Fagerenda vágásánál
ah,WB =
m/s²
21,0
Toleranciafaktor K = m/s²
3,1
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulás értékét az EN 60745
szabványban meghatározott méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott érték
más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket
is kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
DCB180 DCB181
Akkumulátor
típusa
Li-ion
Li-ion
Feszültség
VDC
18
18
Kapacitás
Ah
3,0
1,5
Súly
kg
0,64
0,35
DCB182
Akkumulátor
DCB183 DCB184
Akkumulátor
típusa
Li-ion
Li-ion
Feszültség
VDC
18
18
Kapacitás
Ah
2,0
5,0
Súly
kg
0,40
0,62
DCB185
Li-ion
18
4,0
0,61
Li-ion
18
1,3
0,35
5
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Az akkumulátorok perc
hozzávetőleges
25
töltési ideje
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Súly
kg
DCB105
230 V
Li-ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah).
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
EK
és Írország: 230 V-os szerszámok
3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KARDFŰRÉSZ
DCS387
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Horst Grossmann
műszaki alelnök
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2014.08.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
6
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa
ki jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha, semmilyen
módon ne alakítsa át a csatlakozódugót.
A földelt elektromos szerszámokhoz
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
konnektor használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel vagy
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
A sérült vagy összetekeredett kábel növeli
az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ne szállítsa a feszültség alatt
lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a szerszámot, még
váratlan helyzetekben is.
f) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
g) Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználó
esetén.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágópenge
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas
egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére,
másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt
okozhat.
8
b)
c)
d)
Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral
működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel.
Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatosan biztonságos
működését.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
kardfűrészekhez
• Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a vágótartozék rejtett kábeleket érhet.
Ha a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket
ér, az elektromos szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• MINDIG viseljen porvédő maszkot.
A porszemcsék légzési nehézséget és
sérülést okozhatnak.
• SOHA ne kapcsolja be a szerszámot, ha
a fűrészlap a munkadarabban megszorult
vagy érintkezik a munkadarab anyagával.
• Kezét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A vágási terület közelébe soha ne tegye
a kezét.
• Különösen óvatos legyen, amikor
fejmagasság felett vág, és különösen
ügyeljen a fejmagasság feletti
vezetékekre, amelyek sokszor nem is
láthatók. Számítsa ki előre a lehulló ágak és
törmelék útját.
• Ne működtesse ezt a szerszámot hosszú
ideig. A szerszám működése által okozott
vibráció ujjainak, kezének és karjának tartós
sérülését okozhatja. Kesztyűvel párnázza
ki a kezét, gyakran iktasson be szüneteket,
és szabjon határt a szerszám napi
használatának.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
• Soha ne próbálja az ujjaival megállítani
a fűrészlapot a fűrész kikapcsolása után.
Viseljen hallásvédőt.
• A fűrészt csak kikapcsolt állapotában tegye
le az asztalra vagy a munkapadra.
A fűrészlap kikapcsolás után még egy ideig
jár.
Hordjon védőszemüveget.
FŰRÉSZELÉSKOR
• Amikor kifejezetten favágásra tervezett
fűrészlapot használ, még a munka
megkezdése előtt távolítson el minden
szöget és egyéb fémtárgyat
a munkadarabból.
• Amikor csak lehetséges, rögzítse
biztonságosan a munkadarabot leszorítókkal
és satukkal.
• Ne próbáljon túl apró munkadarabokat
fűrészelni.
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig ügyeljen
arra, hogy biztosan álljon a lábán, különösen
állvány vagy létra használata esetén.
• Mindig mindkét kezével tartsa a fűrészt.
• Görbületek és zsebek vágásához adaptált
kialakítású fűrészlapot használjon.
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
megadott műszaki jellemzőknek megfelelő
fűrészlapot használjon.
• Csak tökéletes állapotú éles fűrészlapokat
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap biztonságosan
van-e rögzítve.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
megérintése miatti égési sérülés veszélye.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a készülék
burkolatába van nyomtatva, az akkumulátor
és a készülék találkozásánál.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT:
Ez a kézikönyv a DCB105 típusú
akkumulátortöltő fontos biztonsági és kezelési
útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe.
Ez áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön a töltővel. Más
típusú akkumulátor túlmelegedhet
és szétrobbanhat, ami személyi
sérüléssel és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
9
anyag zárlatot okozhat. A töltő
nyílásaitól távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgácsot, alufóliát és egyéb
fémrészecskéket. Mindig húzza ki
a töltőt a konnektorból, amikor nincs
benne akkumulátor. Tisztítás előtt
húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden más
célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz
a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy
akár halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban használja,
mindig biztosítson hozzá száraz helyet, és
kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábel használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő szellőzőréseit.
A szellőzőréseket a töltő tetején és az
oldalain találja. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
csatlakozódugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem juttassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
10
• Ha a hálózati kábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltők
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os Li-ion
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
és DCB185) típusú akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt dugaszolja
a töltőt egy megfelelő, 230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltéskijelző)
fény villogása mutatja, hogy a töltés
megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben
is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
––
–– ––
––
teljesen feltöltve
–––––––––––––––––
meleg/hideg
késleltetés
x
–– • –– • –– • –– •
hibás akkumulátor
vagy töltő
tápellátás hibája
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az akkumulátort
tűz- és robbanásveszélyes légtérben,
például ahol gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por vannak jelen. Az akkumulátor
töltőbe helyezésekor vagy onnan való
eltávolításakor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy
nem gyullad ki a töltéskijelző, vagy pedig az
akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmiképpen ne alakítsa át az
akkumulátort azért, hogy beilleszthesse egy
vele nem kompatibilis töltőbe, mert az akku
megrepedhet és súlyos személyi sérülést
okozhat.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
Meleg/hideg késleltetés
• Ne tárolja és ne használja a készüléket és
az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40˚ C-ot (például pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol.
Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan gyorsan
töltődik fel, mint a meleg akkumulátor. Az
akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt gondoskodjon az akkumulátor
teljes feltöltéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (pl. szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a szerszámot
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
11
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION
(Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta
vízzel legalább
15 percig vagy addig, amíg az irritáció
meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van
szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az
elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
100%
Akkumulátor töltése.
100%
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
A DCS387 típus 18 voltos akkumulátorokkal
működik.
Víztől óvja.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
és DCB185 típusú akkumulátorok használhatók.
Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt
talál.
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
Javaslatok a tároláshoz
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
12
Csak beltéri használatra.
Akkumulátor kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
DEWALT akkumulátort csak kijelölt
DEWALT töltővel töltsön. Nem
DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 akkumulátoros kardfűrész
2 lítium-ion akkumulátor
1 tartozékdoboz
1 töltő
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz
nem mellékelünk akkumulátort, töltőt és
tartozékdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában, vagy
nincs meg a szükséges tapasztalatuk és
tudásuk vagy képzettségük, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket
soha ne hagyjon felügyelet nélkül
a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
c. Fűrészlap befogóját kioldó kar
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
d. Fűrésztalp
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
a. Fogantyúkapcsoló
b. Reteszelő gomb
e. Markolat
f. Akkumulátor
g. Akkumulátor kioldógombja
h. Főfogantyú
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DCS387 akkumulátoros kardfűrésze
faanyag, fémek és csövek professzionális
vágásához készült. A kompakt kivitel nehéz
területeken a szélhez rendkívül közeli vágást is
lehetővé tesz.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a kardfűrészek professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a terméket gyermekek vagy fogyatékkal
élők csak felügyelet mellett használhatják.
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok című fejezetben). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2, maximális hossza
30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
13
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki
az akkumulátort. Az akkumulátor
be- vagy kiszerelése előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a szerszámba/-ból
(3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
végett csak akkor nyomja meg az
akkumulátor kioldógombját, ha ki is
veszi az akkumulátort a készülékből.
Ha más esetben is megnyomja
a kioldógombot, az akkumulátor
váratlanul kieshet a készülékből.
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
érdekében gondoskodjon az akkumulátor teljes
feltöltéséről.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (f) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (3. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(g), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszám fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(2. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség- kijelzőt gombjának (i) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
14
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A készülék működőképességét nem jelzi
ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló
(4. ábra)
RETESZELŐ GOMB ÉS INDÍTÓKAPCSOLÓ
Az Ön fűrésze reteszelő gombbal (b) van ellátva.
A fogantyúkapcsoló reteszeléséhez nyomja
meg a reteszelő gombot, ahogyan a 4. ábra
mutatja. Mindig reteszelje a fogantyúkapcsolót
(a), amikor a szerszámot hordozza vagy
a tárolóhelyére teszi, hogy megakadályozza
a szerszám véletlen beindulását. A reteszelő
gomb piros, ez jelzi, hogy a kapcsoló
reteszeletlen állásban van.
Az indítókapcsoló kioldásához nyomja meg
a reteszelő gombot, ahogyan a 4. ábra mutatja.
Az indítókapcsoló meghúzásával kapcsolhatja
be a motort. A motort a fogantyúkapcsoló
elengedésével kapcsolhatja ki.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek
a szerszámnak a kapcsolója
bekapcsolt állásban nem
reteszelhető, és tilos bármilyen
módon reteszelni.
A fordulatszám-szabályozó kapcsoló
a szerszámnak további sokoldalúságot biztosít.
Minél jobban lenyomja a kapcsolót, annál
gyorsabban jár a fűrész.
VIGYÁZAT: Nagyon kis sebességet
csak a vágás kezdeténél ajánlatos
alkalmazni. A fűrész károsodhat,
ha túl sokáig működteti nagyon kis
sebességen.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel.
Fűrészlap be- és kiszerelése
(1., 5–7., 10. ábra)
Vágás a fűrészlappal
vízszintes helyzetben (7. ábra)
Különböző hosszúságú fűrészlapok állnak
rendelkezésre. A munkafeladatra alkalmas
fűrészlapot válassza. A fűrészlap 90 mm-nél
hosszabb legyen, és vágás közben túl kell
nyúlnia a fűrésztalpon és a munkadarab
vastagságán. Ezt a szerszámot ne működtesse
lombfűrészhez készült fűrészlappal.
Az Ön kardfűrésze vízszintes fűrészlap befogóval
van ellátva. A fűrészlap vízszintes irányú
beszerelése lehetővé teszi, hogy padló, ajtó vagy
fal közelében vághasson, ahol csak korlátozott
hely áll a rendelkezésére. A visszarúgás
elkerülése érdekében nyomja a fűrésztalpat
a kerethez.
FIGYELMEZTETÉS: Megvághatja
magát. A fűrészlap eltörhet, ha vágás
közben nem nyúlik túl a fűrésztalpon
és a munkadarabon (5. ábra).
Személyi sérülés fokozott veszélye
áll fenn, valamint a fűrésztalp és
a munkadarab is sérülhet.
A FŰRÉSZLAP BEHELYEZÉSE A FŰRÉSZBE
1. Húzza fel a fűrészlap befogóját kioldó kart (c)
(1. ábra).
2. Illessze be a fűrészlap szárát elölről.
3. Nyomja le a fűrészlap befogóját kioldó kart.
TARTSA SZEM ELŐTT: A fűrészlap négyféle
helyzetbe állítható, ahogyan a 6. ábra mutatja.
Szintbeni vágáshoz a fűrészlapot beszerelheti
fejjel lefelé. Lásd a 10. ábrát.
A FŰRÉSZLAP KISZERELÉSE A FŰRÉSZBŐL
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
Közvetlenül használat után ne érjen
a fűrészlaphoz. Ha hozzáér, személyi
sérülést szenvedhet.
1. Nyissa fel a fűrészlap befogóját kioldó kart.
2. Vegye ki a fűrészlapot.
Helyes kéztartás (8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS:
A súlyos személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
MINDIG biztos kézzel tartsa
a szerszámot, számítva arra, hogy az
hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze
a markolaton (e), a másik pedig a főfogantyún
(h) van.
Vágás (9–11. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
hordjon védőszemüveget.
A szerszám minden használójának és
a közelben tartózkodó személyeknek
védőszemüveget kell viselniük.
FIGYELMEZTETÉS: Legyen
rendkívül óvatos, amikor a kezelő
irányába végez vágást. Fűrészelés
közben mindkét kezével erősen tartsa
a szerszámot.
Bármilyen jellegű anyag vágása előtt győződjön
meg arról, hogy az elég erősen le van rögzítve
vagy le van szorítva ahhoz, hogy ne tudjon
elmozdulni. A fűrészlapot helyezze finoman
a munkadarabhoz, kapcsolja be a fűrész
motorját, várja meg, amíg az eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután nyomja hozzá.
Amikor csak lehetséges, a fűrésztalpat nyomja
erősen a vágandó anyaghoz (9. ábra). Ezzel
megakadályozza a fűrész ugrálását vagy
vibrációját, és a minimumra korlátozza
a fűrészlap törésének esélyét. Minden olyan
vágás, amelynél a fűrészlap nyomásnak van
kitéve (pl. átlós vagy ívelt vágás) növeli a vibráció
és visszarúgás lehetőségét, illetve a fűrészlap
törésének esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Különösen
óvatos legyen, amikor fejmagasság
felett vág, és különösen ügyeljen
a fejmagasság feletti vezetékekre,
amelyek sokszor nem is láthatók.
Számítsa ki előre a lehulló ágak és
törmelék útját.
FIGYELMEZTETÉS: Vakvágás vagy
beszúró vágás előtt tájékozódjon
a gáz- víz- és elektromos vezetékek
elhelyezkedéséről. Ennek
elmulasztása robbanást, anyagi kárt,
áramütést és vagy súlyos személyi
sérülést okozhat.
15
SZINTRE VÁGÁS (9. ÁBRA)
A fűrész motorházának kompakt formája és
a forgatható ház lehetővé teszik a szintre vágást
padló közelében, sarkokban és más nehezen
hozzáférhető helyeken.
ZSEBVÁGÁS/BESZÚRÓ VÁGÁS – CSAK
FÁBA (10. ÁBRA)
KARBANTARTÁS
Az Ön DeWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A zsebvágást úgy kezdjük, hogy kimérjük
a vágás helyét, és ceruzával, krétával vagy
rajztűvel jól láthatóan bejelöljük.
A munkafeladatra alkalmas fűrészlapot válassza.
A fűrészlap 90 mm-nél hosszabb legyen, és
vágás közben túl kell nyúlnia a fűrésztalpon
és a munkadarab vastagságán. Illessze be
a fűrészlapot a befogójába.
Azután billentse a fűrészt hátrafelé, amíg
a talp hátsó széle ráfekszik a munkadarabra, és
a fűrészlap, illetve a munkafelület között hézag
marad (10. ábra, 1. helyzet). Kapcsolja be
a motort, és hagyja, hogy az felvegye
a sebességet. Markolja mindkét kezével erősen
a fűrészt, és billentse lassan felfelé
a fogantyújával, közben pedig tartsa a talp alját
erősen a munkadarabhoz nyomva (10. ábra,
2. helyzet). A fűrészlap behatol az anyagba.
Mindig győződjön meg arról, hogy a fűrészlap
teljesen átment az anyagon, mielőtt zseb
vágásával folytatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: Olyan helyeken, ahol
a fűrészlap rosszul látható, a fűrésztalp szélét
használja vezetőként. Bármilyen adott vágás
vonalainak túl kell nyúlniuk a készítendő vágat
szélén.
FÉM VÁGÁSA (11. ÁBRA)
Az Ön fűrészének fémvágó képessége
a felhasznált fűrészlaptól és a vágandó anyagtól
függően változik. Vasfémekhez finom fogazású,
nem-vasfémekhez pedig durvább fogazású
fűrészlap szükséges. Vékony fémlemezek
vágásánál legjobb a lemez mindkét oldalát
falapok közé szorítva rögzíteni. Így csökken
a vibráció, megelőzhető a fémlemez
megrepedése és tiszta vágásfelületet érhet el.
Mindig tartsa szem előtt, hogy ne erőltesse
a fűrészlapot, mert az megrövidíti az élettartamát,
és a fűrészlap törése költséges.
TARTSA SZEM ELŐTT: Fémek vágásánál
általában ajánlatos, hogy vékony rétegben olajat
vagy más kenőanyagot vigyen fel
a vágat mentén, hogy megkönnyítse a vágást és
meghosszabbítsa a fűrészlap élettartamát.
16
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
Ha a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja le
a töltőt a konnektorról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják vagy megfelelő módon
ártalmatlanítják.
Ha egy nap úgy találja, hogy
DEWALT terméke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Ezt a terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és
csomagolásuk elkülönített begyűjtése
lehetővé teszi ezek újrahasznosítását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével
a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DeWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00249653 - 09-10-2014
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
20
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising