DWV902M | DeWalt DWV902M DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

402112 - 59 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWV902L
DWV902M
DWV902MT
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
2
Figura 6
Figura 7
x
y
Figura 8
Figura 9
i
r
q
Figura 10
aa
Figura 11
z
b
s
j
3
Figura 12
bb
4
EXTRACTOR DE PRAF PENTRU
CONSTRUCŢII ŞI REGIM GREU DE LUCRU
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Felicitări!
Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
V
Marea Britanie şi Irlanda
V
Tip
Putere nominală
W
Putere max.
W
Putere, funcţionare normală (EN 60335-2-69) W
Frecvenţă
Hz
Clasă de protecţie
Capacitate recipient
l
Cantitate umplere (lichid)
l
Debit (max. la suflantă)
l/s
Contrapresiune (max. la suflantă)
kPa
Debit (conform EN 60335-2-69)
l/s
Contrapresiune (conform EN 60335-2-69) kPa
Suprafaţă filtru
m²
Date conexiune electrică unealtă
W
Lungime furtun
m
Diametru furtun
mm
Greutate
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWV902L
DWV902L
QS/GB
230
230
2
1 400
3 600/3 000
1 200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2 200/1 600
4,1
32
15
73
3
87
3
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
LX
–
115
2
1 400
1 840
1 065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
DWV902M
DWV902MT
QS/GB
230
230
2
1 400
3 600/3 000
1 200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2 200/1 600
4,1
32
15
DWV902M
DWV902MT
LX
–
115
2
1 400
1 840
1 065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
5
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
CITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE
INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA
ACEST APARAT.
AVERTISMENT: Operatorii trebuie să
fie instruiţi în mod corespunzător în
privinţa utilizării acestor echipamente.
DIRECTIVA UTILAJE
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
EXTRACTOR DE PRAF PENTRU CONSTRUCŢII
ŞI REGIM GREU DE LUCRU
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de electrocutare. Nu expuneţi la ploaie.
Depozitaţi la interior.
•
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60335-2-69.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
•
•
•
•
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi
Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
13.06.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
•
•
Instrucţiuni importante de
siguranţă
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
•
•
•
6
Înainte de utilizare, operatorii trebuie să
primească informaţii, instrucţiuni şi instruire
în ceea ce priveşte folosirea echipamentului
şi substanţele pentru care acesta este
destinat, inclusiv metoda sigură de
eliminare şi casare a materialului colectat .
Operatorii trebuie să respecte toate
regulamentele de siguranţă aferente
materialelor manipulate.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat
atunci când este conectat la o sursă de
alimentare. Deconectaţi-l de la priză atunci
când nu îl folosiţi sau înainte de a efectua
operaţii de reparaţii.
Nu permiteţi utilizarea aparatului pe post
de jucărie. Fiţi foarte atenţi atunci când
aparatul este folosit de copii sau atunci
când este folosit în apropierea acestora.
Utilizaţi acest aparat DOAR conform
instrucţiunilor din manual. Utilizaţi doar
ataşamente recomandate DEWALT.
Nu utilizaţi acest aparat împreună cu
un cablu sau ştecher deteriorat. Dacă
aparatul nu funcţionează corect sau dacă
a fost scăpat pe jos, deteriorat, lăsat în aer
liber sau scăpat în apă, returnaţi-l la un
centru de service.
Nu trageţi şi nu transportaţi aparatul
ţinându-l de cablu, nu utilizaţi cablul pe post
de mâner, nu închideţi o uşă prinzând cablul
şi nu trageţi cablul peste margini ascuţite
sau colţuri. Nu treceţi aparatul peste cablu.
Ţineţi cablul la distanţă faţă de sursele de
căldură.
Nu deconectaţi acest aparat de la priză
trăgând de cablu. Pentru a-l deconecta de
la priză, ţineţi de ştecher şi nu de cablu.
Nu manipulaţi ştecherul sau aparatul cu
mâinile ude.
Nu introduceţi obiecte în fantele aparatului.
Nu utilizaţi aparatul cu vreo fantă blocată;
îndepărtaţi scamele, părul sau orice altceva
ce ar putea reduce fluxul de aer.
•
•
•
•
•
•
Ţineţi părul, îmbrăcămintea largă, degetele
şi toate părţile corpului la distanţă de fante
şi componentele în mişcare.
Opriţi toate comenzile înainte de
a deconecta aparatul de la sursa de
alimentare.
Fiţi foarte atenţi atunci când curăţaţi scări.
Nu utilizaţi aparatul pentru aspirarea
lichidelor inflamabile sau combustibile, cum
ar fi benzina, şi nici în zone în care acestea
ar putea fi prezente.
Electroşocurile sunt posibile în zone uscate
sau atunci când umiditatea relativă a aerului
este redusă. Această situaţie este provizorie
şi nu afectează utilizarea aspiratorului.
Pentru a reduce frecvenţa electroşocurilor,
suplimentaţi umiditatea aerului prin
utilizarea unei console, a unui umidificator
sau a unui accesoriu non-static cu furtun
DWV9316-XJ.
Pentru a evita combustia spontană, goliţi
rezervorul după fiecare utilizare.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Marcajele de pe extractorul de
praf
Pictogramele următoare sunt afişate pe aparat:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AVERTISMENT: Acest aparat conţine
praf periculos. Golirea şi întreţinerea,
precum şi demontarea sacului de praf
pot fi executate doar de către personal
instruit, care poartă echipamente de
protecţie corespunzătoare. Nu porniţi
aparatul până când nu instalaţi întregul
sistem de filtre.
Extractoarele de praf din clasa L sunt
adecvate pentru extragerea pulberilor uscate,
necombustibile, cu valori limită la locul de muncă
> 1 mg/m³.
Reguli suplimentare de
siguranţă
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu aspiraţi niciun obiect care arde sau
fumegă, cum ar fi ţigări, chibrituri sau
cenuşă fierbinte.
Nu utilizaţi pentru aspirarea de materiale
explozive combustibile, cum ar fi cărbunii,
fibrele sau alte materiale combustibile cu
separaţie fină.
Nu utilizaţi pentru aspirarea de materiale
periculoase, toxice sau cancerigene, cum ar
fi azbestul sau pesticidele.
Nu aspiraţi niciodată lichide explozive (de
ex. benzină, combustibil diesel, ulei de
încălzire, diluant de vopsea etc.), acizi sau
solvenţi.
Nu folosiţi aspiratorul fără filtre montate,
cu excepţia cazurilor descrise în secţiunea
Aplicaţii de aspirare umedă.
Unele tipuri de lemne conţin conservanţi
ce pot fi toxici. Fiţi foarte atenţi pentru
a preîntâmpina inhalarea şi contactul
cu pielea atunci când lucraţi cu aceste
materiale. Solicitaţi şi respectaţi toate
informaţiile de siguranţă disponibile la
furnizorul dvs. de materiale.
Nu folosiţi aspiratorul pe post de scară.
Nu aşezaţi obiecte grele pe aspirator.
Extractoarele de praf din clasa M sunt
adecvate pentru extragerea pulberilor uscate,
necombustibile, cu valori limită la locul de muncă
≥ 0,1 mg/m³.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (bb), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Extractor praf
1 Furtun
1 Kit conector DWV9210-XJ
2 Filtre
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
7
• Verificaţi eventualele deteriorări ale
extractorului de praf, ale componentelor sau
accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul
transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste aspiratoare sunt folosite pentru aspirarea
particulelor fine, cum ar fi molozul, betonul sau
praful de pe suprafeţe.
DWV902L
a. Mâner superior/colier cablu
Acest aparat poate fi utilizat ca aspirator industrial
şi extractor de praf la operaţiile mobile, pentru
aspirarea tuturor tipurilor de pulberi uscate,
necombustibile până la Clasa de praf L, cu valori
limită pentru expunerea operatorilor mai mari de
1 mg/m³.
b. Cablu de alimentare
DWV902M, DWV902MT
c. Cap aspirator
Acest aparat poate fi utilizat ca aspirator industrial
şi extractor de praf la operaţiile mobile, pentru
aspirarea tuturor tipurilor de pulberi uscate,
necombustibile până la Clasa de praf M, cu valori
limită pentru expunerea operatorilor mai mari sau
egale cu 0,1 mg/m³.
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată aparatul electric sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
d. Încuietoare rezervor
e. Roată
f. Rezervor
g. Furtun de aspiraţie
h. Rotile (una echipată cu frână de repaus)
i. Filtre
j. Admisie furtun cu fixare prin răsucire
k. Clemă furtun
l. Mâner frontal
m. Evacuare pentru unelte electrice
n. Selector de reglare a aspiraţiei
o. Buton de pornire/oprire
p. Reglare alarmă debit (numai pentru modelele
din clasa M)
q. Buton de deblocare a mânerului telescopic
r. Mâner telescopic
s. Racord admisie (numai pentru modelele din
clasa M)
t. Sac
u. Kit conector DWV9210-XJ (include DWV9000,
DWV9120, DWV9130)
OPŢIUNE DE FURTUN ANTISTATIC
Modelele DWV902L, DWV902M şi DWV902MT
sunt echipate fiecare cu un sistem de
împământare antistatic. Trebuie să achiziţionaţi un
furtun antistatic la un cost suplimentar de la centrul
dvs. de service autorizat. Acest furtun (DWV9316XJ) se potriveşte în sistemul de extragere
a prafului în acelaşi mod ca un furtun standard.
Pentru a contacta distribuitorul sau pentru a afla
locaţia celui mai apropiat agent de reparaţii
8
autorizat DEWALT, consultaţi catalogul DEWALT
sau adresaţi-vă biroului DEWALT la adresa indicată
în acest manual.
NU utilizaţi în ploaie sau în prezenţa lichidelor sau
a gazelor inflamabile.
Aceste aspiratoare pentru regim greu de lucru sunt
destinate uzului profesional. NU permiteţi copiilor
să intre în contact cu acest aparat. Este necesară
supravegherea atunci când acest aparat este
folosit de operatori neexperimentaţi.
NU utilizaţi extractorul de praf pentru pulberi
combustibile.
NU utilizaţi extractorul de praf în atmosfere
explozive.
NOTĂ: Acest aparat este adecvat pentru uz
comercial, de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici,
magazine, birouri, companii de închirieri şi şantiere
de construcţii.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
organizaţia de service DEWALT cu un cablu special
pregătit, care este disponibil la organizaţia de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestui aparat (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
(FIG. 1–3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi aparatul
şi deconectaţi-l de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Filtrele (i) trebuie să
fie întotdeauna pe poziţie în timpul
aspirării, cu excepţia situaţiile descrise
în secţiunea Aplicaţii de aspirare
umedă din capitolul Operare. La
aspirarea pulberii fine, puteţi utiliza,
de asemenea, un sac de hârtie
suplimentar sau un sac textil pentru
a facilita golirea rezervorului.
AVERTISMENT: Trebuie să se
utilizeze saci de colectare a prafului
pentru clasa de praf M.
1. Dacă se utilizează un sac de hârtie sau textil
opţional (t), instalaţi-l conform ilustraţiei din
figura 2.
NOTĂ: Fiţi atenţi să nu rupeţi sacul. Aşezaţi
bine sacul pe admisie (j) pentru a asigura
etanşarea şi o performanţă maximă de
colectare a prafului.
2. Aşezaţi capul aspiratorului (c) pe rezervor şi
fixaţi-l închizând încuietorile rezervorului (d).
3. Introduceţi capătul furtunului (g) în admisia
furtunului cu fixare prin răsucire (j) şi rotiţi-l în
sens antiorar pentru a-l bloca pe poziţie.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare (fig. 1, 4)
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi aparatul
şi deconectaţi-l de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
1. Conectaţi cablul de alimentare la o priză
adecvată.
2. Rotiţi butonul de pornire/oprire (o) în poziţia
PORNIT ( ).
3. Setaţi selectorul de reglare a aspiraţiei
(n) în poziţia dorită. Această funcţie îi
permite utilizatorului să controleze puterea
aspiratorului, aspiraţia şi zgomotul.
NOTĂ: Această setare controlează, de
asemenea, nivelul de aspiraţie. Acest lucru
este foarte util la aplicaţiile în care aspiratorul
creează niveluri inacceptabile de deshidratare
la locul de muncă.
9
4. Respectaţi instrucţiunea din secţiunea
Conectarea la unelte electrice pentru
a conecta unealta electrică ce va fi folosită.
REGLAREA ALARMEI DE DEBIT (FIG. 4)
Numai pentru modelele din clasa M
Potriviţi butonul de reglare a alarmei de debit (p) la
diametrul interior corect al furtunului (sau tubului)
sau la diametrul corect al accesoriului, ţinând
cont de secţiunea cea mai mare. Diametrul ales
al butonului de reglare trebuie să fie mai mare
sau egal cu diametrul cel mai mare al furtunului/
tubului/accesoriilor utilizat(e). Furtunul furnizat are
un diametru interior de 32 mm. Se va declanşa
o alarmă sonoră în cazul în care debitul este mai
mic de 20 m/s. Sistemul prezintă un decalaj pentru
a reduce alarmele accidentale.
Dacă alarma se declanșează atunci când nu există
niciun blocaj evident:
1. Asigurați-vă că ați setat comanda de reglare la
diametrul corect.
2. În cazul în care comanda de reglare
a debitului este setată sub nivelul maxim,
măriți acest nivel până când un flux suficient
prin furtun determină oprirea alarmei.
3. Dacă alarma sună în continuare, demontați
furtunul și verificați să nu fie obturat.
Demontați și așezați la loc sacul pentru praf
dacă este plin sau blocat și verificați starea
filtrului, înlocuindu-l dacă este necesar. Dacă
alarma continuă să sune, contactați agentul de
service local DEWALT.
CONECTAREA LA UNELTE ELECTRICE
(FIG. 1, 4, 5)
AVERTISMENT: Utilizaţi evacuarea
(m) numai pentru scopurile specificate
în instrucţiuni.
( ). În modul manual, unealta şi aspiratorul
sunt pornite şi oprite independent.
5. Extractorul de praf pentru construcţii DEWALT
este echipat cu un sistem de conectare AirLock
DEWALT. Sistemul AirLock permite efectuarea
unei conectări rapide şi sigure între furtunul de
aspiraţie (g) şi unealta electrică. Conectorul
AirLock (w) se conectează direct la uneltele
compatibile DEWALT sau cu ajutorul unui
adaptor AirLock (disponibil la distribuitorul dvs.
DEWALT local). Consultaţi secţiunea Accesorii
pentru detalii despre adaptoarele disponibile.
NOTĂ: Dacă utilizaţi un adaptor, asiguraţivă că este ataşat bine la evacuarea uneltei
înainte de a urma paşii de mai jos.
a. Asiguraţi-vă că manşonul conectorului
AirLock este în poziţia deblocat. Aliniaţi
canelurile (v) de pe manşon cu cele de pe
conectorul AirLock conform ilustraţiei pentru
poziţia blocat şi deblocat.
b. Împingeţi conectorul AirLock în punctul de
conectare al adaptorului.
c. Rotiţi manşonul în poziţia blocat.
NOTĂ: Introduceţi rulmenţii din opritorul
manşonului în fantă şi fixaţi conexiunea.
Unealta electrică este acum conectată bine
la extractorul de praf.
SISTEM DE CURĂŢARE AUTOMATĂ
A FILTRELOR
Acest aspirator prezintă un sistem de curăţare
a filtrelor foarte eficient, care reduce la minimum
obturarea filtrelor. La interval de 30 de secunde,
unul din cele două filtre este curăţat în mod
automat. Procesul de curăţare alternează filtrele
şi continuă astfel pe toată durata de funcţionare
a unităţii.
1. Conectaţi cablul de alimentare al aspiratorului
la o priză adecvată.
NOTĂ: Este normal să auziţi un clic în timpul
acestui proces.
2. Conectaţi unealta electrică la evacuare (m).
NOTĂ: După numeroase ore de funcţionare,
sistemul de curăţare automată a filtrelor poate
să nu fie eficient. Atunci când survine acest
lucru, filtrele trebuie să fie curăţate sau înlocuite.
Consultaţi secţiunea Filtru din capitolul Întreţinere.
NOTĂ: Consultaţi secţiunea Date conexiune
electrică unealtă din capitolul Specificaţie
tehnică pentru puterea permisă a uneltei ce
va fi conectată la evacuare (m).
3. Rotiţi butonul de pornire/oprire (o) în poziţia de
. Acest lucru permite pornirea
ACTIVARE
şi oprirea automată a aspiratorului de către
unealta electrică.
NOTĂ: Aspiratorul porneşte automat în decurs de
0,5 secunde şi continuă să funcţioneze timp de
15 secunde după ce unealta electrică este oprită.
4. Pentru a comuta înapoi la modul manual, rotiţi
butonul de pornire/oprire (o) în poziţia PORNIT
10
FRÂNA DE REPAUS (FIG. 1, 6)
Frâna de repaus va bloca o roată pe poziţie pentru
a împiedica deplasarea aspiratorului.
1. Pentru a cupla frâna de repaus, apăsaţi
butonul de frână (x) pentru a comuta frâna în
poziţia blocat.
2. Pentru a decupla frâna de repaus, apăsaţi
butonul de frână şi frâna va comuta în poziţia
deblocat.
DEMONTAREA / ÎNLOCUIREA SACULUI UZAT
DE COLECTARE A PRAFULUI (FIG. 1)
AVERTISMENT: La manipularea
sacilor de praf uzaţi, trebuie să purtaţi
echipamente adecvate de protecţie
personală, cum ar fi măştile şi
mănuşile.
1. Opriţi aspiratorul şi deconectaţi cablul de la
priza electrică.
2. Închideţi admisia furtunului cu fixare prin
răsucire (j) cu racordul admisiei (s).
3. Desfaceţi încuietorile rezervorului (d) şi
demontaţi capul aspiratorului (c)
4. Trageţi cu grijă sacul de colectare din admisie
(j).
5. Etanşaţi bine deschiderea sacului de colectare
atunci când îl scoateţi de pe aparat.
6. Eliminaţi sacul de colectare într-un recipient
adecvat în conformitate cu prevederile stabilite
prin lege.
APLICAŢII DE ASPIRARE UMEDĂ (FIG. 1, 7)
AVERTISMENT: NU conectaţi unelte
electrice la evacuare (m) atunci când
utilizaţi aspiratorul pentru aplicaţii de
aspirare umedă.
AVERTISMENT: Conectaţi aspiratorul
la o priză prevăzută cu dispozitiv de
curent rezidual (RCD) atunci când
îl folosiţi pentru aplicaţii de aspirare
umedă.
AVERTISMENT: Opriţi imediat aparatul
dacă din acesta curge spumă sau
lichid.
ATENŢIE: Curăţaţi regulat dispozitivul
de limitare a nivelului de apă
şi examinaţi-l pentru a depista
eventualele semne de uzură.
AVIZ: NU demontaţi flotorul cu bilă
(y) deoarece acest lucru va deteriora
aspiratorul. Flotorul cu bilă împiedică
pătrunderea apei în motor.
Înainte de a utiliza aspiratorul pentru aplicaţii de
aspirare umedă:
•
Asiguraţi-vă că rezervorul este gol şi lipsit
de praf în exces.
•
Demontaţi filtrele (i).
•
Conectaţi aspiratorul la o priză protejată
printr-un dispozitiv RCD.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparatul
în această configuraţie pentru clasa de
praf L şi M.
GOLIREA REZERVORULUI (FIG. 1, 7)
Supapa cu flotor (y) va bloca aerul către motor
atunci când rezervorul este plin şi zgomotul produs
de motor se va schimba imediat. Goliţi rezervorul
atunci când motorul produce un sunet foarte
ascuţit şi debitul de aer/apă se opreşte.
1. Opriţi aspiratorul şi deconectaţi cablul de la
priza electrică.
2. Desfaceţi încuietorile rezervorului (d) şi
demontaţi capul aspiratorului (c).
3. Goliţi rezervorul (f) într-un recipient adecvat
sau în canalizare.
COMUTAREA LA OPERAŢIA DE ASPIRARE
USCATĂ (FIG. 1)
1. Goliţi rezervorul şi consultaţi instrucţiunile din
secţiunea Golirea rezervorului.
2. Aşezaţi rezervorul în poziţie răsturnată până
când se usucă. NU folosiţi rezervorul umed
pentru aplicaţii de aspirare uscată.
3. Aşezaţi capul aspiratorului (c) pe o suprafaţă
orizontală până când se usucă.
4. Montaţi filtrele la loc atunci când capul
aspiratorului este uscat. Consultaţi secţiunea
Filtre din capitolul Întreţinere.
5. Atunci când rezervorul s-a uscat, aşezaţi capul
aspiratorului (c) pe rezervor şi fixaţi-l închizând
încuietorile rezervorului (d).
MÂNERUL TELESCOPIC (FIG. 1, 8)
Apăsaţi butonul de deblocare (q) pentru a ridica şi
coborî mânerul telescopic (r).
Oprirea/transportarea (fig. 1, 11)
1. Rotiţi butonul de pornire/oprire (o) în poziţia
OPRIT.
2. Deconectaţi unitatea.
3. Numai pentru clasa M: Închideţi admisia
furtunului cu fixare prin răsucire (j) cu racordul
admisiei (s).
4. Depozitaţi cablul de alimentare (b) conform
ilustraţiei.
5. Fixaţi aparatul atunci când îl transportaţi în
vehicule.
ÎNTREŢINEREA
Aparatul dumneavoastră DEWALT a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în
mod regulat.
11
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi aparatul
şi deconectaţi-l de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Pentru reparaţiile
efectuate de utilizator, aparatul trebuie
să fie demontat, curăţat şi reparat pe
cât posibil, fără a da naştere la pericole
pentru personalul de întreţinere şi
alte persoane. Măsurile adecvate de
precauţie includ decontaminarea înainte
de demontare, pregătirea unui sistem
de ventilaţie local cu filtre în spaţiile în
care se demontează aparatul, curăţarea
zonei de întreţinere şi echipamente
adecvate de protecţie personală.
• Producătorul sau o persoană calificată va efectua inspecţia tehnică cel
puţin în fiecare an, care constă, spre
exemplu, în inspecţia filtrelor pentru
depistarea deteriorărilor, verificarea
etanşeităţii aparatului şi verificarea
funcţionării corespunzătoare a mecanismului de comandă.
• La efectuarea operaţiilor de service
sau reparaţii, toate obiectele
contaminate ce nu pot fi curăţate
în mod satisfăcător trebuie să
fie eliminate şi introduse în saci
impermeabili, în conformitate cu
normele în vigoare pentru eliminarea
deşeurilor de acest fel.
• Pentru aparatele din clasa M, partea
externă a acestora trebuie să fie
decontaminată folosind metode de
curăţare prin aspirare şi trebuie să
fie ştearsă cu cârpe sau tratată cu
material de etanşare înainte de a fi
scoasă din zona de pericol. Toate
componentele aparatului trebuie
să fie considerate contaminate
atunci când sunt scoase din zona
de pericol şi trebuie să se adopte
măsuri adecvate pentru a împiedica
dispersia prafului.
• Pentru extractoarele de praf, trebuie
să se asigure un raport L adecvat de
schimb al aerului în încăpere dacă
aerul evacuat este eliberat în încăperea
respectivă. (NOTĂ: Trebuie să se
consulte regulamentele naţionale.)
12
Filtru (fig. 1, 9, 10)
ÎNTREŢINEREA FILTRELOR
Filtrele incluse în acest aspirator au o durată de
funcţionare îndelungată. Pentru a fi eficiente la
reducerea la minim a recirculării prafului, filtrele
TREBUIE să fie instalate corect şi să se afle în
stare bună.
AVERTISMENT: La manipularea
filtrelor, trebuie să purtaţi echipamente
adecvate de protecţie personală, cum
ar fi măştile şi mănuşile.
Demontarea filtrelor
1. Rotiţi butonul de pornire/oprire (o) în poziţia
OPRIT (O) şi deconectaţi cablul de la priza
electrică.
2. Desfaceţi încuietorile rezervorului (d) şi
demontaţi capul aspiratorului (c) de pe
rezervor. Aşezaţi capul aspiratorului pe
o suprafaţă orizontală în poziţia răsturnat.
3. Rotiţi fiecare filtru (i) în sens antiorar apucând
de capacul final din plastic, conform ilustraţiei
şi demontaţi cu grijă capul, asigurându-vă că
nu cad reziduuri în orificiul de montare.
NOTĂ: Fiţi atenţi să nu deterioraţi materialul
filtrelor.
4. Dacă trebuie curăţată partea inferioară a capului
de aspirator (c), folosiţi o cârpă înmuiată în apă
şi săpun delicat şi lăsaţi-l apoi să se usuce.
Aruncaţi cârpa într-un recipient adecvat.
5. Inspectaţi filtrele pentru a depista semnele de
uzură, rupere sau alte deteriorări.
NOTĂ: Dacă aveţi dubii în ceea ce priveşte
starea filtrelor, acestea TREBUIE să fie
înlocuite. NU continuaţi să utilizaţi filtrele dacă
acestea sunt deteriorate.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
aer comprimat sau o perie pentru
a curăţa filtrele, altfel se va deteriora
membrana filtrelor, fapt ce va permite
prafului să treacă prin filtru. Dacă este
necesar, loviţi delicat filtrul de o suprafaţă
dură sau clătiţi-l cu apă la temperatura
camerei şi lăsaţi-l să se usuce.
Curăţarea filtrelor nu este necesară de
obicei, chiar dacă acestea sunt acoperite
de praf. Sistemul de curăţare automată
a filtrelor va menţine un nivel maxim de
performanţă şi va asigura funcţionarea
continuă a aparatului. Dacă există
deteriorări vizibile pe membrana filtrelor,
înlocuiţi imediat filtrele. Filtrele durează
de obicei între şase şi douăsprezece
luni, în funcţie de utilizare şi întreţinere.
Montarea filtrelor
1. Asiguraţi-vă că garnitura filtrelor (aa) se află
pe poziţie şi este bine fixată
2. Aliniaţi fileturile filtrelor (z) la fileturile de
pe capul aspiratorului şi, folosind o forţă
moderată, rotiţi filtrul în sens orar până când
este strâns.
NOTĂ: Fiţi atenţi să nu deterioraţi materialul
filtrelor.
NOTĂ: Conectaţi racordul admisiei (s)
la admisie (j) pentru a reţine reziduurile în
interiorul rezervorului atunci când furtunul
de aspiraţie este demontat. Puteţi ataşa,
de asemenea, capetele furtunului împreună şi
le puteţi fixa împreună cu terminaţia de fixare
prin răsucire.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
acest aparat poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
3. Aşezaţi capul aspiratorului (c) pe rezervor şi
fixaţi-l închizând încuietorile rezervorului (d).
Lubrifierea
Aparatul dvs. nu necesită lubrifiere suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
aparatului. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în aparat;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a aparatului în lichid.
1. Aspiraţi partea externă a extractorului de praf.
Pentru curăţare suplimentară, folosiţi o cârpă
umezită doar cu apă şi săpun delicat, dacă
este necesar.
2. După utilizare, aruncaţi cârpa într-un recipient
adecvat.
Depozitare (fig. 11)
1. Goliţi rezervorul şi consultaţi secţiunea Golirea
rezervorului din capitolul Operare.
2. Curăţaţi aspiratorul la interior şi la exterior.
Consultaţi secţiunea Curăţare.
3. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele şi consultaţi
secţiunea Filtre.
4. Depozitaţi furtunul de aspiraţie şi cablul de
alimentare conform ilustraţiei. Amplasaţi
unitatea într-o încăpere uscată şi
feriţi-o împotriva utilizării neautorizate.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
ACCESORII
Filtru
Furtun rezistent la strivire
Furtun antistatic
Sac de hârtie
Căptuşeală din plastic
Sac textil
Suport pentru aspirator
Sistemul AirLock DeWALT
Conexiune de fixare prin răsucire
Adaptor conic de cauciuc de
29-35 mm
DWV9120
Adaptor de cauciuc în trepte de
35-38 mm
DWV9130
Adaptor OD de 35 mm
DWV9150
Adaptor unghiular OD de 35 mm
DWV9000
DWV9110
INSTALAREA TABLOULUI VAC DWV9500 (FIG.
11, 12)
NOTĂ: DWV902MT este livrat împreună cu un
atașament de tablou Vac DWV9500 deja instalat,
1. Scoateți cele 4 șuruburi ale mânerului de
transport folosind un cap în cruce T-25 și
demontați mânerul de transport.
2. Instalați tabloul Vac refolosind șuruburile
mânerului de transport. Așezați-le la loc în
orificiile originale și strângeți-le.
3. Utilizați cele 2 șuruburi (bb) furnizate
așezându-le în orificiile din spate ale tabloului
Vac. Apăsați și rotiți fiecare șurub până când
pătrunde în material și în bosajul ascuns de
dedesubt. Strângeți.
13
ATENȚIE: Nu depășiți cantitatea
de 9 kg (20 lb.) în fiecare unitate de
stocare de 14 litri, maxim 2 unități
de stocare per extractor de praf.
Nu depășiți cantitatea de 18 kg (40
lb.) într-o unitate de stocare de 28
litri, maxim 1 unitate de stocare per
extractor de praf. Depășirea înălțimii
și/sau a greutății recomandate poate
cauza instabilitatea extractorului
de praf, ceea ce poate conduce la
vătămări sau daune.
PROBLEMĂ SOLUŢIE
AVIZ: Nu demontați capul extractorului
de praf de pe rezervorul cu unitățile de
stocare sub formă de stivă T atașate.
Acest lucru ar putea cauza deteriorarea
filtrelor extractorului de praf.
4. Conectaţi cablul de alimentare
la o priză adecvată şi rotiţi
butonul de pornire/oprire în
poziţia PORNIT ( ) pentru
testare. Dacă aspiratorul
nu porneşte, contactaţi
distribuitorul sau aflaţi locaţia
celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat DEWALT,
consultând catalogul DEWALT
sau adresându-vă biroului
DEWALT la adresa indicată în
acest manual.
Iese praf în Verificaţi dacă filtrele au fost
timpul aspi- instalate corect.
rării
Verificaţi dacă filtrele sunt
deteriorate; înlocuiţi-le dacă este
necesar.
Asiguraţi-vă că garniturile filtrelor
se află pe poziţie şi sunt bine
fixate.
Curăţarea
Ascultaţi dacă electrovalva
automată
face clic pentru a vă asigura că
a filtrelor nu mecanismul de curăţare a filtrelor
funcţionează funcţionează.
Unealta
Asiguraţi-vă că butonul de pornire/
electrică nu oprire se află în poziţia ACTIVARE
porneşte.
(
).
FIXAREA CABLULUI DE ALIMENTARE PE
FURTUN (FIG. 1)
Cablul de alimentare (b) poate fi fixat pe furtunul de
aspiraţie (g) folosind clema pentru furtun D279058CL
(disponibilă la distribuitorul DEWALT local).
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Depanare
PROBLEMĂ SOLUŢIE
Motorul nu
Verificaţi cablul de alimentare,
funcţionează ştecherul şi priza electrică.
Asiguraţi-vă că butonul de pornire/
oprire se află în poziţia PORNIT ( ).
Capacitatea Îndepărtaţi blocajele din duza de
de aspiraţie aspiraţie, din tubul de aspiraţie, din
scade
furtunul de aspiraţie sau din filtre.
Înlocuiţi sacul de hârtie sau textil.
Verificaţi dacă filtrele au fost
instalate corect.
Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele.
Goliţi rezervorul şi consultaţi
secţiunea Golirea rezervorului
din capitolul Operare.
14
Aspiratorul
se opreşte
S-a declanşat protecţia la
suprasarcina termică:
1. Opriţi aspiratorul şi
deconectaţi-l de la sursa de
alimentare.
2. Goliţi rezervorul, dacă este
necesar.
3. Lăsaţi unitatea să se
răcească.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de
către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00240315 - 10-07-2014
15
Download PDF

advertising