GKC1825L20 | Black&Decker GKC1825L20 CHAINSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224-34 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GKC1825L20
2
3
4
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne
veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban vane, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok
szállítása balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy
hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Az Ön BLACK+DECKER™ láncfűrésze gallyazásra, fadöntésre, faanyagok vágására alkalmas. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja a szerszámot robbanás- és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Elektromos
szerszámok használatakor szikra keletkezhet,
amely begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
konnektor használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámot. Ha víz kerül az elektromos
szerszám belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől,
védje olajtól és hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f.
g.
4.
a.
b.
6
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.
Mielőtt beállítást végez, változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos
szerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely befolyásolhatja a szerszám
használatát. Ha a szerszám sérült, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások láncfűrészekhez
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
7
Minden testrészét tartsa távol a fűrészlánctól, amikor a fűrész működik. Bekapcsolás előtt mindig
győződjön meg róla, hogy a láncfűrész nem ér
hozzá semmihez. A láncfűrész használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy ruhája
vagy teste beleakadjon a láncba.
Mindig úgy tartsa a láncfűrészt, hogy jobb keze
a hátsó, bal keze pedig az elülső fogantyún van.
Fordított kéztartással fokozza a személyi sérülés
veszélyét, ezért úgy soha ne tartsa.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy
a vágókés rejtett vezetéket ér. Ha a fűrészlánc
áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt.
Fejének, kezének, lábszárának és lábfejének
védelme érdekében további védőeszközök
használata is ajánlatos. Megfelelő védőruházat
viselése mellett kisebb a repülő törmelék vagy
a lánc véletlen megérintése miatti személyi sérülés
veszélye.
Ne dolgozzon a láncfűrésszel fára mászva. Ha
fára felmászva használja a láncfűrészt, személyi
sérülés lehet a következménye.
Mindig csak stabil, biztonságos és vízszintes
felületen állva használja a láncfűrészt, és ne
veszítse el egyensúlyát. Csúszós vagy instabil
felületen, pl. létrán elveszítheti egyensúlyát és
a láncfűrész feletti uralmát.
Ha feszülő ágat vág, számítson rá, hogy az
visszacsapódhat. Amikor a fa szálaiban lévő
feszültség oldódik, a megterhelt ág megütheti
a kezelőt és/vagy kiránthatja a szerszámot a kezelő
uralma alól.
Bokrokat és facsemetéket különös körültekintéssel vágjon. A vékony anyag beleakadhat
a láncba, és Ön felé csapódhat, vagy kimozdíthatja
egyensúlyi helyzetéből.
A láncfűrészt kikapcsolt állapotában, az elülső
fogantyújánál fogva és a testétől távol tartva
szállítsa. Szállításkor vagy tároláskor a pajzsvédő legyen mindig felszerelve a szerszámra.
Ha megfelelően kezeli a láncfűrészt, kisebb annak
az esélye, hogy véletlenül a mozgó lánchoz érjen.
A szerszám kenését, a lánc feszítését és
a tartozékok cseréjét az útmutatások szerint
végezze. A nem megfelelően megfeszített vagy
kent lánc elszakadhat, a visszarúgás veszélye
pedig növekedhet.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, olajtól
és zsírtól mentesen. A zsíros, olajos fogantyú
csúszós, emiatt elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
Csak fát vágjon. Ne használja a láncfűrészt rendeltetésétől eltérő célokra. Például: műanyagot, falazatot vagy nem fa építési anyagokat ne
fűrészeljen vele. A láncfűrész rendeltetésellenes
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye
hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összezáródik,
és beszorítja a fűrészláncot a vágatba.
Ha a vezetőpajzs hegye valamihez hozzáér, hirtelen
ellenhatás léphet fel, ami a vezetőpajzsot felfelé és
hátra, a kezelő felé löki.
Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs felső része mentén csípődik be, a vezetőpajzs hirtelen a kezelő felé lökődhet.
Mindkét esetben elveszítheti a szerszám feletti uralmát,
ami súlyos személyi sérüléssel járhat.
Ne támaszkodjon kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági eszközökre. Mint a láncfűrész használójának,
Önnek is meg kell tennie bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy balesetmentesen végezhesse munkáját.
A visszarúgás a szerszám helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszereknek vagy munkakörülményeknek a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
♦
Mindig tartsa erősen a szerszámot, minden
ujjával szorosan a fűrész fogantyúin. Mindkét
kezével tartsa, testét és karját úgy helyezze,
hogy a visszarúgó erőknek ellenállhasson.
A kezelő uralma alatt tarthatja a visszarúgó erőket,
ha megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. Soha
ne engedje el a fűrészt, mielőtt az teljesen leáll.
♦
Ne nyúljon túl messzire, és ne vágjon vállmagasság felett. Így könnyebben elkerülheti, hogy
a fűrész hegye véletlenül hozzáérjen valamihez,
és váratlan helyzetekben is jobban tudja uralni
a szerszámot.
♦
Csere esetén csak a gyártó által megadott
láncot és láncvezetőt használjon. A vezetőpajzs
és lánc helytelen cseréje láncszakadást és/vagy
visszarúgást okozhat.
♦
Kövesse a gyártó előírásait a fűrészlánc élezésére
és karbantartására vonatkozóan. A vezető mélységének csökkenésével nő a visszarúgás esélye.
♦
Ha fémhez, cementhez vagy más kemény anyaghoz ér, ami a fa mellett vagy a fában található, az
visszarúgást okozhat.
♦
A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
♦
Ne próbálja korábbi vágásba bevezetni a fűrészt. Az
is okozhat visszarúgást. Mindig új vágást kezdjen.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kerülje az alábbiakat:
♦
♦
♦
Beépített épületfa vágása.
Hogy a fűrész a földbe szaladjon.
Drótkerítés, szög, stb. vágása.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
♦
♦
♦
♦
Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki a közelben
(biztonságos távolságban), ha mégis baleset történne.
Ha bármilyen okból hozzá kell érnie a lánchoz,
előtte ellenőrizze, hogy a fűrész ki van-e húzva
a konnektorból.
A szerszám által kibocsátott zaj meghaladhatja
a 85 dB(A) értéket. Ezért javasoljuk, hogy hallásának védelme érdekében tegye meg a megfelelő
intézkedéseket.
Használat közben a vezetőpajzs felforrósodhat,
kezelje óvatosan.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék
használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem
rendeltetésszerű vagy huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Biztonsági ajánlások a láncfűrészhez
♦
Azt ajánljuk, hogy ha a láncfűrészt kézben viszi,
bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészlánc hátrafelé néz.
Használaton kívül is tartsa karban a szerszámot.
A fűrészláncot és a vezetőpajzsot rövid idejű tárolás esetén is vegye le, és olajba merítve tárolja.
A fűrész minden részét száraz, biztonságos helyen,
gyerekektől elzárva tárolja.
Javasoljuk, hogy tárolás előtt engedje le az olajtartályt.
Győződjön meg róla, hogy szilárd felületen áll, és
tervezze meg előre, merre menekül a kidőlő fa vagy
a lehulló ágak elől.
Használjon éket a fadöntés irányításához, és
akadályozza meg, hogy a lánc vagy a vezetőpajzs
beszoruljon.
A fűrészlánc gondozása. Tartsa a láncot élesen és
szorosan a vezetőpajzson. Gondoskodjon arról,
hogy a fűrészlánc és a vezetőpajzs megfelelően
olajozott és tiszta legyen. Tartsa a fogantyúkat
szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
Nyomatékosan ajánljuk, hogy ha korábban még
nem használt láncfűrészt, kérjen gyakorlati tanácsokat a fűrész és a védőeszközök használatáról
egy gyakorlott felhasználótól. Eleinte gyakorlásképpen fűrészbakon vagy állványon fűrészeljen
faanyagot.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
8
♦
♦
♦
♦
♦
Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata miatt
bekövetkező sérülések. Ha bármely szerszámot
huzamosabb ideig használ, rendszeresen iktasson
be szüneteket.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek
(például tölgy, bükk és MDF anyagok megmunkálásánál).
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Kizárólag a szerszámhoz mellékelt töltőkészülékkel
töltse.
♦
Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa be a „Környezetvédelem“ című rész utasításait.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Sérült akkumulátort ne is próbáljon
tölteni.
Töltők
♦
A BLACK+DECKER töltővel csak szerszámhoz
tartozó akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.
♦
Soha ne is próbáljon nem tölthető telepet tölteni.
♦
A sérült hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltő burkolatát.
♦
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a töltő adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbáljon
a töltő helyett hagyományos hálózati dugaszt
használni.
Címkék a szerszámon
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.
♦
A szerszám használata közben viseljen
védőszemüveget.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett cseréltesse ki a gyártóval vagy Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám használata közben viseljen
hallásvédőt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Esőtől és magas páratartalomtól védje
a szerszámot.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
Vigyázat: Ne húzza túl. Kézzel húzza
meg. Csak az ujjával húzza meg.
9
Üzemi kapcsoló
Reteszelő gomb
Olajtartály sapkája
Elülső védőlemez
Láncfeszesség-állító gyűrű
Lánc
Vezetőpajzs
Láncborítás
Láncbeállító rögzítőgombja
Fűrészlánc védőburkolat szerelvény
Olajszint kijelző
Akkumulátor
Összeszerelés
Tartsa szem előtt: Ne feszítse túl a láncot, mert ez
túlzott kopáshoz vezet, és csökkenti a lánc és a vezetőpajzs élettartamát.
Tartsa szem előtt: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze a feszességét (előtte ne felejtse áramtalanítani
a fűrészt), mert a használat első 2 órájában az új lánc
kissé megnyúlik.
Figyelmeztetés! A láncfűrészen végzett
munkához mindig viseljen védőkesztyűt.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
megkezdése előtt kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkumulátort.
A feszesség növelése (J, K és L ábra)
Figyelmeztetés! Szerelés előtt a láncot
a vezetőpajzshoz rögzítő szorítót távolítsa
el.
♦
A láncvezető pajzs és a lánc felszerelése (A - L ábra)
♦
Helyezze a láncfűrészt szilárd felületre. (A ábra).
♦
Lazítsa ki teljesen a láncbeállító rögzítőgombját (9)
(B ábra).
♦
Távolítsa el a fűrészlánc védőburkolat szerelvényt
(10) (C. ábra).
♦
Forgassa a láncfeszesség-állító gyűrűt (5) az
óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig,
hogy a láncfeszesség-állító gyűrűn (5) lévő nyíl
a láncburkolat szerelvényen (13) lévő jelöléssel
kerüljön egy vonalba (D ábra).
♦
Helyezze a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra
(7), ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő
irányba, a pajzs (7) felső részén a pajzs eleje felé
néznek-e (E ábra).
♦
Vezesse a fűrészláncot (6) a vezetőpajzs (7) köré
úgy, hogy a pajzs (7) hátulsó részén a fűrészláncból egy hurok keletkezzen.
♦
Vezesse a láncot (6) a lánckerék (14) köré. Tegye
rá a vezetőpajzsot (7) a helyzetbeállító tüskékre
(15) (F és G ábra).
♦
Helyezze rá a fűrészlánc védőburkolat szerelvényt
(10) a láncfűrészre (H ábra), bizonyosodjon meg
arról, hogy a nyilak egy vonalban vannak (I ábra).
♦
A fűrészlánc védőburkolat szerelvény (10) rögzítéséhez forgassa a láncbeállító rögzítőgombját (9) az
óramutató járásának irányába, majd finomat húzza
meg (I ábra).
♦
A feszesség oldásához forgassa el a láncbeállító
rögzítőgombját (9) az óramutató járásával ellentétes irányba 180 fokkal (J ábra).
♦
Addig forgassa a láncfeszesség-állító csavart (5)
az óramutató járásának irányába, amíg a lánc
(6) feszes nem lesz. Ellenőrizze, hogy a lánc (6)
hozzásimul a vezetőpajzshoz (7) (K ábra).
♦
Az alábbiakban leírt módon ellenőrizze a láncfeszességet. Ne feszítse túl.
♦
Húzza meg a láncbeállító rögzítőgombját (9)
(L ábra).
♦
♦
A feszesség oldásához forgassa el a láncbeállító
rögzítőgombját (9) az óramutató járásával ellentétes irányba 180 fokkal. (J ábra)
A lánc feszességét a láncfeszesség-állító gyűrűvel
(5) állítsa, a feszesség növeléséhez az óramutató
járásának irányába forgassa a gyűrűt (K ábra).
Húzza meg a láncbeállító rögzítőgombját (9)
(L ábra).
Az akkumulátor be- és kiszerelése (M ábra)
♦
♦
A beszereléshez igazítsa az akkumulátort (12)
a szerszámon kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg
a helyére be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombokat (16), és azzal egyidejűleg húzza ki
az akkumulátort a rekeszből.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (N ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt vagy
40 °C felett van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort
a töltőben, és az automatikusan tölteni kezd, amint
az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦
Töltés céljából tegye az akkumulátort (12) a töltőbe
(19). Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető
be a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg
arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
és kapcsolja be.
A töltéskijelző (18) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (18) folyamatosan világít. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat
a töltőben. A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként
rátölt az akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
A láncfeszesség ellenőrzése és beállítása
(K ábra)
Használat előtt, és használat közben 10 percenként
ellenőrizni kell a lánc feszességét.
♦
Vegye ki az akkumulátort (12).
♦
Kissé húzza meg a láncot (6) az ábra szerint
(K ábra betétábrája). A feszesség akkor megfelelő, ha a lánc (6) visszacsapódik, miután 3 mm-re
elhúzta a vezetőpajzstól (7). A lánc (6) a pajzs (7)
alsó részén nem lóghat be.
10
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
♦
Amikor a motor beindul, vegye le hüvelykujját
a reteszelő gombról (2), és markolja meg erősen
a fogantyút.
Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját tempójában
dolgozni. Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat.
Túlzott erő hatására a lánc (6) megnyúlhat.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
Ha a fűrészlánc (6) vagy a vezetőpajzs (7)
megszorul
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge
vagy sérült, a töltéskijelző (18) piros fénnyel gyors
ütemben villog. A következőket tegye:
♦
Helyezze be újra az akkumulátort (12).
♦
Ha a töltésjelzők piros fénnyel gyorsan villognak,
egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga
a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás
céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a készüléket.
Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a töltéskijelző
piros fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet
lassan, majd ez ismétlődik.
♦
♦
♦
♦
Fadöntés (P,Q és R ábra)
Gyakorlatlan felhasználók ne próbálkozzanak fadöntésseI. Megsérülhetnek vagy anyagi kárt okozhatnak,
mert nem tudják szabályozni a dőlés irányát, a fa
meghasadhat, vagy sérült, száraz ágak hullhatnak le
a vágás közben.
A biztonságos távolság a kidöntendő fa, az arra járók,
épületek vagy más tárgyak között legalább a fa magasságának 2 1/2 -szerese. Az e távolságon belül lévő
járókelők, épületek és tárgyak ki vannak téve annak,
hogy a lezuhanó fa kár tesz bennük.
Az olajtartály feltöltése (O ábra)
♦
♦
Fadöntés előtt:
♦
Ellenőrizze, nincs-e olyan helyi rendelkezés, amely
tiltja vagy szabályozza a fa kivágását.
♦
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
♦
A dőlés tervezett iránya.
♦
A fa természetes hajlása.
♦
Bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy
korhadás.
♦
A környező fák és egyéb akadályok, beleértve
a villanyvezetékeket és föld alatti vízelvezetéseket;
♦
A szél sebessége és iránya.
Tervezze meg előre, merre fog menekülni a lehulló fa
vagy ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán
nincsenek-e a mozgást gátló vagy hátráltató akadályok.
Ne feledje, hogy a nedves fű és a frissen lenyesett fa
kérge csúszós.
♦
Ne próbáljon meg olyan fát kidönteni, amelynek
törzs átmérője nagyobb a láncfűrész vágási hoszszánál.
♦
Végezzen irányadó ék alakú bevágást a dőlés
irányának kijelöléséhez.
♦
Végezzen vízszintes bevágást a fatörzs átmérőjének 1/5-e és 1/3-a közötti mélységben, a dőlés
vonalára merőlegesen a fatörzs alján (P ábra).
♦
Végezzen felülről egy, az előbbit keresztező vágást
úgy, hogy kb. 45°-os ék alakú bevágás keletkezzen.
♦
Egyetlen, vízszintes fadöntő vágást végezzen
a másik oldalról, 25-50 mm-rel az ék alakú bevágás
középvonala felett. (Q ábra). Ne vágja át az irányadó bevágást, mert többé nem tudja befolyásolni
a fa dőlésének irányát.
Vegye le az olajsapkát (3), és töltse föl a tartályt
az ajánlott olajjal. Az olajszintet az olajszintjelzőn
(11) ellenőrizheti. Helyezze vissza az olajtartály
sapkáját (3).
Időnként kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze az
olajszintjelzőt (11); ha a szint nem éri el a tartály
negyedét, áramtalanítsa a láncfűrészt, és töltse fel
a megfelelő olajjal.
A lánc olajozása
Azt ajánljuk, hogy a láncfűrész élettartama alatt csak
Black & Decker olajat használjon, mert a különböző
olajok keverése az olaj leromlásához vezethet, ami
nagymértékben csökkentheti a láncfűrész élettartamát,
és további kockázatokat is okozhat.
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy nagyon híg varrógépolajat sem. Mindezek károsíthatják
láncfűrészét.
A fűrészláncot (6) minden használat előtt, illetve tisztítás
után meg kell olajozni a megfelelő minőségű olajjal
(cikkszáma: A6023-QZ).
♦
Úgy olajozza a láncfűrészt (6), hogy lassan megnyomja az olajtartály sapkáján (3) lévő gombot (17)
(O ábra) minden vágás előtt négyszer. A gombot
minden alkalommal tartsa 1 másodpercig lenyomva.
Bekapcsolás (O ábra)
♦
Kapcsolja ki a szerszámot.
Vegye ki az akkumulátort (12).
Ékelje ki a bevágást, így csökkentse a láncvezetőpajzsot terhelő feszültséget (7). Ne próbálja
kicsavarni a láncfűrészt a fából.
Kezdjen új vágást.
Markolja meg a láncfűrészt mindkét kezével. Húzza a reteszelő gombot (2) a hüvelykujjával, majd
nyomja meg az üzemi kapcsolót (1) az indításhoz.
11
♦
Fűrészbak használata (U ábra):
Amikor csak lehetséges, fűrészbak használata nyomatékosan ajánlott.
♦
Fektesse a rönköt stabilan a fűrészbakra. Mindig
a fűrészbak lábain túlnyúló részt vágja le. Leszorítókkal vagy hevederekkel rögzítse a munkadarabot.
Üssön be éket vagy ékeket a fadöntő vágásba a fa
ledöntéséhez (R ábra).
Fák gallyazása
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések,
amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák gallyazását.
Gallyazást csak gyakorlott felhasználó végezhet; a művelet közben nagyobb az esélye a lánc becsípődésének
és a visszarúgásnak.
Faágak levágása (V ábra)
Kidöntött fa ágainak eltávolítása. Az ágak levágásakor
a nagyobb alacsonyabb ágakat hagyja meg, hogy
a törzs kevésbé érjen a földhöz.
A kis ágakat egy-egy vágással távolítsa el. A feszes
ágakat az aljuktól a tetejük felé kell vágni, hogy a láncfűrész ne szoruljon be.
Igazítsa ki az ágakat a szemközti oldalon, hogy a törzs
a kezelő és a fűrész között legyen. Soha ne vágjon
a lábszárai között és ne üljön rá a levágandó ágra.
Gallyazás előtt mérlegelni kell az ágak esésének irányát befolyásoló tényezőket, például az alábbiakat:
♦
A levágandó ág hossza át és súlya.
♦
Bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy
korhadás.
♦
A környező fák és egyéb akadályok, beleértve
a villanyvezetéket is.
♦
A szél sebessége és iránya.
♦
Hogy az ág összeakaszkodik más ágakkal.
A kezelőnek fel kell mérnie, hogyan fér hozzá az ághoz,
valamint az ág leesésének irányát. Az ág hajlamos arra,
hogy a fatörzs felé lendüljön. Nem csak a fűrész kezelője
és az arra járók, hanem az ág alatt lévő tárgyak és más
dolgok is veszélybe kerülhetnek.
♦
Az ág hasadásának elkerülése érdekében az
első vágást felfelé végezze, az ág vastagságának
legfeljebb egyharmadáig.
♦
A második, lefelé irányuló vágás találkozzon az
elsővel.
Hibaelhárítás
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A szerszám nem
indul
A reteszelő gomb
nincs lenyomva.
Nyomja le a reteszelő gombot.
Nincs beszerelve
az akkumulátor
Szerelje be az
akkumulátort
Az akkumulátor
nincs feltöltve
Töltse fel az akkumulátort
Helytelenül van
beszerelve az
akkumulátor
Vegye ki, majd szerelje be helyesen
az akkumulátort
Farönkök vágása (S, T és U ábra)
Attól függően kell végezni a vágásokat, hogy hogyan
támasztja alá a faanyagot. Ha lehetséges, használjon
fűrészbakot. Mindig úgy kezdje a vágást, hogy a lánc
fut, és a hegyes ütköző (20) érintkezik a fával (S ábra).
A vágás befejezésekor fordítsa a hegyes ütköző segítségével a gépet a fa irányába.
Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:
♦
Lefelé irányított vágást végezzen, de ne vágjon
bele a földbe, mert a lánc gyorsan tompa lesz.
Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:
♦
Először lefelé egyharmadáig vágja be a fát a hasadás elkerülése érdekében, majd az ellenkező
irányból folytassa, amíg a fűrész el nem éri az
előző vágatot.
Ellenőrizze a lánc
feszességét
A vezetőpajzs/
lánc forrónak
tűnik/füstöl
Üres az olajtartály
Ellenőrizze az
olajszintet
A vezetőpajzson
eldugult egy
olajozó furat
Tisztítsa ki az olajozó furatokat (21 E ábra), és tisztítsa
meg a vezetőpajzs
körüli vájatot.
A lánc túl feszes
Ellenőrizze a lánc
feszességét
A vezetőpajzs lánc- Olajozza meg
kerekét kenni kell
a lánckereket
A láncfűrész nem A lánc fordítva van Ellenőrizze/módovág jól
feltéve
sítsa a lánc irányát
Ha a faanyag az egyik végén van alátámasztva:
♦
Először egyharmadáig vágja be a fát a hasadás
elkerülése érdekében, majd a hasadás elkerülése
végett lefelé vágjon.
Élesítse meg
A láncfűrész nem Törmelék van
használ olajat
a tartályban
Lejtőn:
♦
Mindig az emelkedő irányában álljon.
Ürítse és cserélje
le az olajat
Az olajsapka furata Távolítsa el a töreltömődött
meléket a furatból
Ha földön fekvő faanyagot vág (T ábra):
♦
A lánc a szerszám A lánc túl laza
kikapcsolása után
2 másodpercen
belül nem áll le
Támasztékokkal vagy ékekkel rögzítse a munkadarabot. A kezelő és az arra járók nem rögzíthetik az
anyagot úgy, hogy ráülnek vagy ráállnak. Ügyeljen,
hogy a lánc ne érjen a földhöz.
12
Törmelék van
a vezetőpajzson
Távolítsa el a törmeléket és tisztítsa
meg a vezetőpajzsot
Törmelék van az
olajkivezetőben
Távolítsa el a törmeléket
Hiba
Lehetséges ok
Használat közben Lemerült az akkuhirtelen leáll
mulátor
a láncfűrész
Lehetséges
megoldás
veszélynek van kitéve. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt
a használati útmutatót.
Szükség esetén
töltse fel az akkumulátort.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Az akkumulátor túl Hagyja az akkumumeleg
látort legalább 30
percig hűlni, mielőtt
töltené vagy mielőtt
folytatná a munkát.
Túlfeszültség
védelem
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Indítsa újra a láncfűrészt.
Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne
terhelje túl.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újrafelhasználását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
Karbantartás
A rendszeres karbantartás biztosítja a szerszám hoszszú élettartamát. Az alábbi ellenőrzések rendszeres
elvégzése ajánlott.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Figyelmeztetés! A szerszám karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
Olajszint
Az olajszint nem csökkenhet a tartály negyedrésze alá.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét az egyik
megbízott márkaszervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Fűrészlánc és vezetőpajzs
♦
♦
♦
Néhány óra használat után, illetve tárolás előtt szerelje le és alaposan tisztítsa meg a vezetőpajzsot
(7) és a láncot (6).
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzs tiszta-e és nincse rajta törmelék.
Olajozza meg a lánckereket és a vezetőpajzsot
a lánckerék olajozó nyílásain (21) keresztül
(E ábra). Ezzel biztosítható, hogy a vezetőpajzs
sínje teljes hosszában egyenletesen kopjon.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Fűrészlánc élesítése
A szerszám lehető legjobb teljesítménye végett fontos,
hogy a fűrészlánc fogai élesek legyenek.
Az élesítésre vonatkozóan útmutatást talál az élesítő
készletben.
Feszültség
Vezetőpajzs hossza
Maximális vezetőpajzs hossz
Lánc sebessége (üresjáraton)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Elhasználódott fűrészlánc cseréje
A cserealkatrész beszerezhető kiskereskedésekben
vagy Black & Decker márkaszervizekben. Mindig eredeti
cserealkatrészeket használjon.
A fűrészlánc élessége
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
A fűrészlánc vágóélei azonnal kicsorbulnak, ha a szerszám vágás közben a földhöz vagy egy szeghez ér.
A fűrészlánc feszessége
Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlánc feszességét.
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő kb.
Ha láncfűrésze javításra szorul.
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javítását csak képzett személy végezheti, eredeti cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám használója nagyfokú
13
VDC
mm
mm
m/sm
mm
ml
kg
VDC
Ah
VAC
VDC
mA
óra
GKC1825L20 (H1)
18
250
250
3,5
250
55
3,1
BL2018
18
2,0
Li-ion
905902** (1. típus)
100 - 240
8 - 20
400
5
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
LpA (hangnyomásszint) 70,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A),
LWA (hangteljesítményszint) 90,5 dB(A), toleranciafaktor (K)
1,5 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 4,49 m/s²,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
GKC1825L20
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN 60745-1, EN 60745-2-13.
2006/42/EK, Láncfűrész, IV. melléklet
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Akusztikus teljesítmény a 2000/14/EK (13. cikkely, III.
melléklet) szerint:
LWA (mért hangteljesítmény) 90,5 dB(A)
Toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 92 dB(A)
Ezek a termékek a 2014/30/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/06/30
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
zst00255932 - 18-12-2014
14
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
16
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising