DW721KN | DeWalt DW721KN RADIAL ARM SAW Type 3 instruction manual

402114 - 10 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW721KN
DW722KN
Figura 1
o
m
l
n
k
j
i
h2
a
b
c
d
t2
p
e
s2
s1
h1
g
f
t1
i
q
a
b
v
w
r
x
u
2
p
Figura 2
Figura 3
l
g
y
y
g
f
Figura 4
Figura 5
a9
a8
a7
z
kk
Figura 7
Figura 6
z
3
Figura 8
Figura 9
aa
Figura 10
Figura 11
bb
e
dd
cc
Figura 12
Figura 13
e
4
t
Figura 14
Figura 15
Figura 16
ee
s1
Figura 17
Figura 18
Figura 19
Figura 20
5
Figura 22
Figura 21
gg
hh
ii
ff
Figura 24
Figura 23
l
m
w
jj
x
Figura 25
mm
ll
6
Figura 26
mm
ll
Figura 27
Figura 28
pp
oo
nn
Figura 29
nn
Figura 30
nn
7
Figura 31
Figura 32
qq
mm
nn
Figura 33
Figura 34
oo
e
Figura 35
rr
Figura 36
tt
uu
ss
8
Figura 38
Figura 37
rr
Figura 39
Figura 40
vv
j
vv
k
Figura 41
Figura 42
k
yy
ww
ww
j
vv
vv
zz
xx
9
Figura 43
Figura 44
c
a4
a1
u
uu
a2
ss
d
Figura 46
Figura 45
m
m
k
j
Figura 47
a2
k
j
Figura 48
a4
a3
u
10
Figura 49
Figura 50
a5
Figura 51
Figura 52
a6
a6
a5
Figura 53
Figura 54
11
DW721KN
DW722KN
12
FIERĂSTRĂU CU BRAȚ RADIAL
DW721KN, DW722KN
Felicitări!
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii
de experienţă, cercetarea şi inovarea
minuţioase în ceea ce priveşte produsul fac
din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de
încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
DW721KN DW722KN
Putere absorbită
W
2.000
3.000
Putere de ieşire
W
1.580
2.280
Tip
3
2
Tensiune
V
230
400
Diametru disc
mm
300
300
Alezaj disc
mm
30
30
Diametru ax
mm
20
20
-1
3.000
3.000
Turaţie în gol, 50 Hz
min
-1
2.760
2.650
Turaţie sub sarcină, 50 Hz
min
3.600
–
Turaţie în gol, 60 Hz
min-1
3.380
–
Turaţie sub sarcină, 60 Hz
min-1
Adâncimea tăieturii la 90°
mm
90
90
Capacitate max. tăietură
transversală la 0°
mm
507
507
Capacitate max. tăietură
oblică la 45°
dreapta
mm
342
342
stânga
mm
172
172
Adâncimea tăieturii la 45°
mm
60
60
Capacitate max. tăietură
transversală la 0°
mm
507
507
Capacitate max. tăietură
oblică la 45°
dreapta
mm
247
247
stânga
mm
272
272
Dimensiuni totale
cm 176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
(cu stand de susţinere)
cm 176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
Adaptor extragere praf
mm
100
100
Valori recomandate de extragere a prafului
Viteza aerului în punctul
de conectare
m/s
20
20
Debit volumetric
m³/h
500
500
Valoarea de aspirare în
punctul de conectare
PA
5.000
2.400
Port de extragere a prafului mm
100
100
2
Secţiune transversală
cm
78,5
78,5
Port de extragere a prafului mm
40
40
Secţiune transversală
cm2
12,6
12,6
Greutate
kg
115
115
Timp de frânare automată a discului
<10s
<10s
Ciclu de lucru
min
1'/3'
1'/3'
Clasă de protecţie
IP5X
IP5X
DW721KN DW722KN
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată
conform cu EN 61029-1:
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (marjă presiune sonoră)
dB(A)
3
3
LWA (putere sonoră)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
3,3
3,3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată
conform cu EN 61029-1:
Valoarea nivelului
vibraţiilor ah =
m/s3
2
2
Marjă K =
m/s3
1,5
1,5
NOTĂ: Cifrele de mai sus reprezintă nivelurile
de emisie şi nu constituie în mod necesar
niveluri de lucru sigure. Deşi există o corelaţie
între nivelurile de emisie şi cele de expunere,
aceasta nu poate fi utilizată în siguranţă
pentru a determina dacă sunt sau nu necesare
măsuri suplimentare de precauţie. Factorii
care influenţează nivelul real de expunere al
personalului includ caracteristicile spaţiului de
lucru şi alte surse de zgomot, etc., în speţă
numărul de unelte şi alte procese adiacente.
De asemenea, nivelul de expunere admisibil
poate varia de la o ţară la alta. Totuşi, aceste
informaţii vor permite utilizatorului maşinii să
realizeze o mai bună evaluare a pericolelor.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
Unelte la 400 V
16 Amperi, reţea electrică
16 Amperi, per fază
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de
severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare.
Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la
aceste simboluri.
PERICOL: indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina decesul sau
vătămarea gravă.
13
ATENŢIE: indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Reguli generale de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte electrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de
bază pentru a reduce riscul de incendiu,
electrocutare şi vătămări corporale,
inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
1.
Denotă margini ascuţite.
2.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
FIERĂSTRĂU CU BRAȚ RADIAL
DW721KN, DW722KN
DEWALT declară că aceste produse descrise în
secțiunea Specificație tehnică sunt conforme
cu normele:
2006/42/CE, EN 1870-17:2007.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi DEWALT la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru
întocmirea dosarului tehnic şi face această
declaraţie în numele DEWALT
3.
4.
5.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.06.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
14
6.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Păstraţi zona de lucru lipsită de obstacole.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250
- 300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde
există riscul de producere a unui incendiu sau
a unei explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi
gazelor inflamabile.
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator
de izolare sau un disjunctor de protecţie
acţionat de curentul de scurgere la pământ
(FI).
Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi alte persoane, în special copii,
care nu sunt implicate în procesul de lucru
să atingă unealta sau cablul şi ţineţi-le la
distanţă de zona de lucru.
Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat
şi nu la îndemâna copiilor.
Nu forţaţi unealta.
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi fierăsraie circulare pentru
a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă atunci
când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de
protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască
anti-praf dacă operaţiile de lucru produc praf
sau particule proiectate. În cazul în care
astfel de particule sunt deosebit de fierbinţi,
purtaţi, de asemenea, o salopetă rezistentă
la căldură. Purtaţi întotdeauna echipament de
protecţie pentru urechi. Purtaţi întotdeauna
o cască de protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare a
prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu pentru
a scoate unealta din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii
ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta trăgând
de cablu.
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi
folosi mâinile şi astfel puteţi avea ambele
mâini libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere şi de
schimbare a accesoriilor. Inspectaţi unealta
periodic şi dacă este defectă duceţi-o la
un centru de service autorizat pentru a fi
reparată. Ţineţi mânerele uscate, curate şi
lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Faceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate de
pe unealtă înainte de a o utiliza.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul
prelungitor şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
Atunci când folosiţi unealta în aer liber,
utilizaţi exclusiv cabluri prelungitoare de
exterior, marcate corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie
unealta şi cablul de alimentare pentru a
determina dacă va funcţiona corespunzător
şi dacă execută funcţia pentru care este
destinată. Verificaţi alinierea componentelor
în mişcare, ruperea componentelor,
asamblarea şi orice altă stare ce ar putea
afecta funcţionarea uneltei. O apărătoare
sau altă componentă deteriorată trebuie să
fie reparată sau înlocuită corespunzător la
un centru de service autorizat, dacă nu se
indică altfel în acest manual de instrucţiuni.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea
comutatoarelor deteriorate sau defecte de
către un centru autorizat de reparaţii. Nu
utilizaţi unealta în cazul în care întrerupătorul
nu comută în poziţia pornit şi oprit. Nu
încercaţi niciodată să efectuaţi singuri operaţii
de reparare.
15
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către o
persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli suplimentare de siguranţă
specifice pentru fierăsraiele cu braț
radial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Protejați priza electrică cu un întrerupător sau
o siguranță corespunzătoare.
Păstrați șinele lagărelor din braț și lagărele de
pe ansamblul capului cilindric curate și lipsite
de unsoare.
Înainte de a porni fierăstrăul, asigurați-vă
că fanta de ghidaj se află în poziție corectă.
Discul nu trebuie să atingă materialul până
când fierăstrăul nu este apucat de mâner.
Setați întotdeauna apărătoarea pentru degete
astfel încât să treacă deasupra fanetei de
ghidaj fixe sau să fie la 3 mm deasupra
suprafeței materialului ce trebuie tăiat, luând
în calcul distanța cea mai mare.
Verificați periodic dacă reglajele sunt exacte
și reglați după cum este necesar.
Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă şi că dinţii sunt orientaţi spre fanta de
ghidaj.
Asiguraţi-vă că toate manetele de blocare
sunt strânse bine înainte de a începe să
lucraţi.
Nu utilizaţi niciodată unealta fără a avea toate
apărătorile montate.
Când nu este utilizat, protejaţi complet discul
fierăsrăului cu ajutorul apărătorii pentru disc.
Când nu utilizați unealta, când schimbați
discurile sau efectuați operații de întreținere,
deconectați unealta de la sursa de
alimentare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizați întotdeauna discuri de fierăstrău
corecte, ascuțite, în conformitate cu norma
EN847-1 și cu o abatere pe verticală de
+/– 5 mm.
Nu utilizați niciodată discuri de fierăstrău
pentru a căror viteză maximă marcată este
mai mică decât viteza de rotație a axului.
Nu utilizați discuri de fierăstrău HSS (din oțel,
de mare viteză).
Diametrul recomandat al discului este
precizat în specificația tehnică.
Nu blocaţi cu nimic ventilatorul motorului
pentru a opri arborele motorului.
Înainte de utilizare, asigurați-vă că apărătorile,
frâna, dispozitivele de blocare și revenire
automată funcționează corect. Nu utilizați
unealta dacă aceste dispozitive sunt defecte.
Atunci când tăiați cu fierăstrăul o piesă
rotundă, utilizați ÎNTOTDEAUNA un dispozitiv
de fixare sau un ghidaj prismatic pentru a
împiedica rotirea piesei de prelucrat.
Nu forţaţi acţiunea de tăiere. (Blocarea sau
oprirea parțială a motorului poate cauza
defecțiuni majore.) Lăsaţi motorul să atingă
viteza maximă înainte de a efectua tăietura.
Nu ridicați unealta ținând-o de bancul de
lucru.
Nu tăiați metale feroase, neferoase sau
zidărie.
Nu aplicaţi lubrifianţi pe disc în timpul
funcţiunii.
Nu ţineţi mâna în zona de acţiune a discului
atunci când fierăstrăul este conectat la sursa
de alimentare.
Nu poziţionaţi mâinile în jurul discului
de fierăstrău atunci când acesta este în
funcțiune.
Nu poziționați mâinile la o distanță mai mică
de 150 mm față de discul fierăstrăului în timp
ce efectuați o tăietură.
Nu utilizaţi discuri de fierăsrău deteriorate sau
crăpate.
Înlocuiți fanta de ghidaj dacă este deteriorară
și/sau dacă nu mai asigură o susținere
corespunzătoare. Fanta de ghidaj trebuie
înlocuită periodic.
•
•
•
•
•
•
Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că unealta
funcționează corect. Fierăstrăul cu braț radial
trebuie fixat pe podea, cu șuruburi având
diametrul de 8 mm și lungime de minimum
80 mm.
AVERTISMENT! Atunci când tăiați
piese rotunde, trebuie să fixați piesa de
prelucrat folosind un dispozitiv de fixare
sau un suport, pentru a împiedica rotirea
acesteia.
Nu utilizați unealta în locații în care
temperatura poate atinge valori de –5˚ sau
40˚ C. Temperatura corespunzătoare este de
20˚ C.
Operatorii trebuie să fie instruiți în privința
factorilor care influenţează expunerea la
zgomot (ex. utilizarea discului de fierăstrău
conceput pentru reducerea nivelului de
zgomot emis şi întreţinerea utilajului);
Raportaţi defecţiunile uneltei, inclusiv ale
apărătorilor sau ale discului de fierăstrău,
imediat ce sunt depistate. Asiguraţi-vă că
operatorul este pregătit corespunzător pentru
utilizarea, reglarea şi operarea maşinii.
Conectaţi unealta la un dispozitiv de colectare
a prafului atunci când efectuaţi tăieturi în
lemn. Luaţi întotdeauna în considerare factorii
care influenţează expunerea la praf, cum ar
fi:
– Tipul de material de prelucrat (plăcile
aglomerate produc mai mult praf decât
lemnul).
– Reglarea corectă a lamei fierăsrăului.
– Asiguraţi-vă că aspiraţia locală precum şi
capotele, deflectoarele şi jgheaburile sunt
reglate corespunzător.
Purtați întotdeauna mănuși de lucru atunci
când reparați unealta, când manipulați piese
de prelucrat aspre sau când schimbați discul
fierăstărului.
Dacă survine o defecțiune de alimentare la
ralanti, eliberați imediat mânerul, verificând
dacă se deplasează capul fierăstrăului în
mod automat în poziția de repaus.
AVERTISMENT! Cablurile electrice
defecte trebuie înlocuite imediat.
•
•
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi a
scoate accesoriile, înainte de a efectua
reglajele sau modificări de instalare sau
atunci când efectuaţi reparaţii. Asigurațivă că întrerupătorul este în poziția
OPRIT. O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Raportaţi defecţiunea şi semnalizaţi utilajul
corespunzător pentru a preveni ca alte
persoane să utilizeze utilajul defect.
Atunci când discul este blocat datorită
suprasolicitării în timpul tăierii, opriţi utilajul
şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
Îndepărtaţi piesa de prelucrat şi asiguraţi-vă
că discul fierăsrăului se mişcă liber. Porniţi
utilajul şi începeţi o nouă operaţie de tăiere
cu o forţă de apăsare redusă.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării fierăstraielor cu braț radial:
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate.
Acestea sunt:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor ce se rotesc.
– Afectarea auzului.
– Riscul de accidente cauzate de
componentele neacoperite ale discului
rotativ al fierăsrăului.
– Riscul de vătămări la schimbarea discului.
– Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
– Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma tăierii
lemnului, în special a stejarului, fagului şi
MDF.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
17
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
deconectați imediat ștecherul de la
sursa de alimentare.
Deconectați întotdeauna ștecherul
înainte de a efectua orice fel de
reglaje sau înainte de a efectua
lucrări de reparație/întreținere.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Fierăstrău cu braț radial parţial asamblat
2 Șine de reglare de pe masă (1 dreapta,
1 stânga)
2 fante de ghidaj (1 dreapta, 1 stânga)
2 Extensii masă (1 dreapta, 1 stânga)
1 Capac de protecţie pentru praf
1 Cutie ce conţine:
1 lstand de susținere
(4 picioare, 4 șine transversale,
24 șuruburi M8 x 16, 24 piulițe M8 și 48
de șaibe plate D8)
1 Trusă ce conţine:
1 cheie de piulițe 10/13 mm
1 cheie de piulițe 22 mm
1 cheie tubulară 13 mm
5 chei hexagonale (una de 3, 4, 5 mm)
(două de 6 mm)
1 cric de reglare a înălțimii
1 șurub cu cap în cruce M4.2 x 16
4 suporturi de extensie a mesei
19 șuruburi M8 x 25
19 Şaibe plate D8
19 Piuliţe M8
1 inserție din cauciuc
6 inserții din lemn
3 șuruburi M8 x 16
3 șaibe D8
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
18
•
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
•
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi niciodată
unealta electrică sau vreo componentă a
acesteia. Acest fapt ar putea conduce la
deteriorări sau vătămări corporale.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h1.
h2.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s1.
s2.
t1.
t2.
u.
v.
w.
Întrerupător de pornire/oprire
Mâner
Apărătoare frontală
Apărătoare inferioară
Blat de lucru fix
Șine transversale
Picior
Fantă de ghidaj stânga (mică)
Fantă de ghidaj dreapta (mare)
Capac de protecţie pentru praf
Manetă de blocare pentru tăieturi oblice
Manetă de fixare pentru tăieturi oblice
Cric de reglare a înălțimii
Braț radial
Capac final
Cablu
Orificiu de evacuare a prafului
Ansamblu etrier
Motor
Șină de reglare stânga de pe masă
Șină de reglare dreapta de pe masă
Extensie masă stânga
Extensie masă dreapta
Scală înclinaţie
Ansamblu cap cilindric
Buton de deconectare la căderea de
tensiune
x. Cutie electronică de comandă
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Fierăstrăul cu braț radial a fost conceput
pentru operații profesionale de prelucrare a
lemnului. Această unealtă de mare precizie
poate fi setată uşor şi rapid să efectueze
tăieturi transversale, înclinate, oblice. Pentru
un nivel maxim de siguranță, toate comenzile
principale prezintă o încuietoare și un dispozitiv
de blocare. Consultați, de asemenea, tabelul
de consultare rapidă de la sfârșitul secțiunii.
Acest fierăstrău este conceput să funcţioneze
cu un disc cu diametrul de 300 mm, cu vârf din
carbură.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Fierăstrăul cu braț radial este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWalt.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
NUMAI MONOFAZAT
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
• Conectaţi cablul verde/galben la
împământare.
AVERTISMENT: Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
AVERTISMENT: Acest produs trebuie
să aibă împământare. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
Contactați un electrician calificat dacă trebuie
să se monteze un ștecher industrial nou tip
CEE de 16 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a uneltei dvs. (consultaţi secțiunea
Specificație tehnică). Atunci când utilizaţi
un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna
complet cablul. Lungimea maximă a cablului
este de 30 m.
UNELTE MONOFAZICE
Utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu 3
conductori, adecvat pentru puterea absorbită a
uneltei dvs. (consultați secțiunea Specificație
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului
este 1,5 mm².
UNELTE TRIFAZICE
Asigurați-vă că unealta prezintă un cablu
prevăzut cu ștecher industrial CEE de 16 A/
cuplor cu 5 poli (neutrul trebuie conectat) în
conformitate cu norma IEC 60309.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină
căderi de tensiune pe perioade scurte. În
condiţii nefavorabile de alimentare electrică, pot
fi afectate şi alte echipamente.
Dacă impedanţa sistemului alimentării electrice
este mai mică de 0,25 Ω, este probabilă
survenirea defecţiunilor.
Ştecherele folosite pentru aceste unelte vor
fi dotate cu un disjunctor de siguranţă de
16 Amperi cu funcţie de neutru.
19
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Pentru o performanță
optimă a fierăstrăului dvs., este deosebit
de important să respectați procedurile de
la paragrafele următoare.
Configurare
MONTAREA CRICULUI DE REGLARE A
ÎNĂLȚIMII (FIG. 1, 2)
1. Atașați cricul de reglare a înălțimii (l) cu
ajutorul șurubului cu cap în cruce.
NOTĂ: Este posibil să fie nevoie de
deplasarea brațului cu revenire automată,
pentru a permite reglarea înălțimii.
2. Ridicați cricul de reglare a înălțimii suficient
de sus pentru a asigura spațiul necesar
demontării diverselor elemente de sub
motor.
ASAMBLAREA STANDULUI DE SUSȚINERE
(FIG. 1, 3)
Componentele şi armăturile de strângere a
standului de susţinere sunt ambalate separat.
1. Scoateţi toate componentele din pachet.
2. Blocați brațul folosind maneta de fixare
pentru tăieturi oblice (k).
3. Înclinați unealta cu atenție de pe palet până
când spatele coloanei se așează pe podea.
4. Așezați o bucată de lemn (y) sub marginea
mesei (fig. 3).
5. Asamblaţi picioarele (g) conform ilustrației,
cu ajutorul piuliţelor, şuruburilor şi şaibelor
plate din dotare.
NOTĂ: Nu strângeţi.
6. Montați șinele transversale (f) (fig. 3).
7. Strângeți bine toate elementele de prindere.
8. Înclinați unealta în poziție verticală.
IMPORTANT: Este posibil să aveți nevoie de
ajutor pentru a coborî și ridica unealta.
20
ANCORAREA UNELTEI (FIG. 1, 4)
AVERTISMENT: Maşina trebuie să fie
dreaptă şi stabilă tot timpul.
1. Deplasați unealta în locația dorită. Consultați
paragraful Transport din secțiunea
Întreținere.
2. Orificiile (kk) din standurile de susținere
sunt prevăzute pentru a fixa unealta pe
podea. Folosind aceste orificii ca model,
faceți găuri cu diametrul de 10 mm și o
adâncime de minimum 75 mm.
3. Introduceți șuruburile de ancorare (a7), cu
șaiba (a8) și piulița (a9) parțial filetate, prin
orificiile din picioare și în podea.
NOTĂ: Folosiți șuruburi de ancorare FAZ ll
10/10, comercializate separat.
4. Strângeți piulița (a9).
MONTAREA SISTEMULUI DE REVENIRE
AUTOMATĂ (FIG. 1, 5-10)
1. Sistemul de revenire automată este furnizat
parțial asamblat, conform ilustrației din figura
5.
2. Deșurubați parțial șurubul de fixare a
sistemului de revenire automată (z) cu cheia
hexagonală de 6 mm, pentru a permite
rotirea sistemului de revenire automată
(fig. 6).
3. Deblocați deplasați capul (fig. 7).
4. Rotiți sistemul de revenire automată.
Introduceți al doilea șurub (aa).
NOTĂ: Nu strângeți (fig. 8).
5. Setați sistemul de revenire automată,
verificând alinierea corectă cu capul cilindric
(v) (fig. 1, 9).
6. Opritorul de deplasare a etrierului trebuie
reglat astfel încât lagărele ansamblului
etrierului să nu lovească limita din spate
a șinelor pentru lagăre. Reglați opritorul
de deplasare (bb) până când opritorul din
cauciuc (cc) se împinge pe partea din spate
a carcasei Riplock (fig. 10).
AVERTISMENT: Capul trebuie să
fie întotdeauna blocat în poziția de
repaus.
7. Strângeţi toate şuruburile.
Consultaţi reprezentantul pentru
informaţii suplimentare despre accesoriile
corespunzătoare.
MONTAREA EXTENSIEI DE MASĂ (FIG. 1,
11-18)
1. Montați două din suporturile de extensie
a mesei (dd) pe fiecare parte a blatului de
lucru fix (e) folosind șuruburile M8 x 25
(fig. 11).
2. Așezați o extensie de masă (t) pe suportul
de extensie a mesei (fig. 12). Repetați
procedura pentru cealaltă extensie a mesei.
3. Verificați dacă extensiile mesei sunt la
același nivel cu blatul de lucru fix și strângeți
bine cu mâna șuruburile.
AVERTISMENT: Extensiile de masă
și blatul de lucru fix TREBUIE să fie
la același nivel.
4. Introduceți 3 dibluri în fanta de ghidaj mică
din stânga (h1) și 3 dibluri în fanta de ghidaj
mare din dreapta (h2) (fig. 1, 13).
5. Aliniați diblurile fantei de ghidaj din stânga
cu orificiile din stânga din blatul de lucru fix
și apăsați-le bine împreună (fig. 14).
6. Repetați procedura pentru fanta de ghidaj
din dreapta.
7. Aliniați șinele de reglare din partea stânga
spate a mesei (s1) cu diblurile fantei de
ghidaj din stânga și apăsați-le bine împreună
(fig. 15). Strângeți clema mesei (ee) cu
cheia tubulară (fig. 16).
8. Introduceți un șurub M8 x 25 și o șaibă D8
în șina de reglare din partea stânga spate a
mesei și strângeți-le bine (fig. 17, 18).
9. Repetați procedura pentru șina de reglare
din partea dreapta spate a mesei.
MONTAREA CAPACULUI DE PROTECȚIE
PENTRU PRAF (FIG. 19, 20)
1. Montați portul de extragere a prafului pe
partea din spate a bazei coloanei.
2. Introduceți șuruburi 3 M8 x 16 și șaibe D8 în
portul de extragere a prafului și în orificiile
bazei.
3. Strângeți-le pe toate cu piulițe 3 M8 folosind
o cheie tubulară de 13 mm și cu o cheie
pentru piulițe deschisă.
MONTAREA SUPORTULUI DE CABLU (FIG.
21, 22)
1. Demontați șurubul cu cap în cruce (ff).
2. Montați suportul de cablu (gg) și remontați
șurubul cu cap în cruce.
3. Demontați clemele cablului (hh, ii)
amplasate pe braț și reatașați-le ținând
cablul pe poziție.
AVERTISMENT: Permiteți deplasarea
brațului pe direcție orizontală și
verticală.
MONTAREA CUTIEI ELECTRONICE DE
COMANDĂ (FIG. 23)
Cutia electronică de comandă (x) este cablată
în cablul de alimentare şi conţine un buton
de deconectare la căderea de tensiune
(w), un dispozitiv de frânare și un protector
de suprasarcină pentru motor cu resetare
automată.
1. Demontați piulițele de pe șuruburile (jj) care
ies prin partea din spate a cutiei (x).
2. Țineți cutia fixată pe partea din spate a
cadrului mesei, la stânga bazei coloanei
și introduceți șuruburile în orificiile
corespunzătoare.
3. Așezați la loc piulițele pe capătul șuruburilor
și strângeți-le la loc.
MONTAREA DISCULUI DE FIERĂSTRĂU
(FIG. 24 -33)
1. Asigurați=vă că poziția brațului este la 0˚
și ridicați brațul (m) în poziția superioară
(fig. 24).
2. Așezați o cheie hexagonală de 6 mm în
axul motorului și o altă cheie hexagonală
de 6 mm pe șurubul discului (fig. 25),
rotiți șurubul discului în sens orar pentru
a demonta șurubul discului (ll) și flanșa
exterioară (mm) (fig. 26).
3. Demontați discul de pe ax și montați discul
în fanta (nn) din ghidajul mesei. Discul cu
dinți NU TREBUIE să intre în contact cu axul
(fig. 27, 28).
4. Deblocați capul și deplasați-l înainte până
când discul poate fi demontat din fantă
(nn). Așezați discul nou (oo) în fantă (nn) și
deplasați încet capul în poziția de repaus
(blocat), asigurându-vă că dinții discului nu
intră în contact cu axul (fig. 29-31).
5. Așezați discul nou pe flanșa interioară (qq).
Așezați flanșa exterioară (mm) pe ax (fig.
32). Așezați o cheie hexagonală de 6 mm în
axul motorului și o altă cheie hexagonală de
6 mm pe șurubul discului, strângeți șurubul
discului și flanșa exterioară (fig. 25).
21
NOTĂ: Ridicați apărătoarea inferioară și rotiți
încet discul pentru a vă asigura că se mișcă
nestibgherit, fără mișcări laterale.
6. Capul este pregătit pentru efectuarea
tăieturilor (fig. 33).
AVERTISMENT: Dinţii noului disc de
fierăstrău sunt foarte ascuţiţi şi pot fi
periculoşi.
AVERTISMENT: Direcția de rotire
este indicată de săgeata de pe motor.
AVERTISMENT: Asigurați-vă că
șaiba piuliței tambur este așezată pe
flanșa exterioară.
VERIFICAREA POZIȚIEI PARALELE A
BRAȚULUI CU BLATUL DE LUCRU (FIG. 1,
34)
1. Coborâți discul (oo) până când atinge ușor
blatul de lucru fix (e).
2. Eliberați maneta de blocare pentru tăieturi
oblice (j) și maneta de fixare pentru tăieturi
oblice (k).
3. Extindeți discul înainte, dincolo de fanta de
ghidaj și apoi rotiți brațul astfel încât discul
să atingă ușor blatul de lucru pe lățimea sa.
4. Repetați această procedură cu discul în
poziția din spate și reglați șurubul din spate,
dacă este necesar.
VERIFICAREA POZIȚIEI PERPENDICULARE
A DISCULUI CU BLATUL DE LUCRU (FIG. 1,
35-37)
1. Aduceți brațul (m) înapoi în poziția centrală.
2. Așezați un echer din oțel (rr) pe corpul
discului (fig. 35).
3. Dacă este necesară reglarea, procedaţi
după cum urmează:
a. Demontați discul indicatorului pentru
tăieturi înclinate (tt) slăbind cele două
șuruburi (uu) (fig. 36).
b. Slăbiți toate cele trei șuruburi hexagonale
care vor fi expuse în acest fel (fig. 37).
c. Așezați o cheie hexagonală în axul
motorului și loviți până când discul este în
poziție orizontală pe echer.
4. Strângeți bine toate elementele de prindere.
AVERTISMENT: Este deosebit
de important să strângeți șurubul
hexagonal central.
22
5. Așezați la loc discul indicatorului pentru
tăieturi înclinate (tt) aliniind indicatorul (ss) la
0˚.
VERIFICAREA CA DEPLASAREA
TRANSVERSALĂ SĂ FIE PERPENDICULARĂ
PE FANTA DE GHIDAJ (FIG. 38-42)
1. Extindeți discul în fața fantei de ghidaj
(fig. 38).
2. Aşezaţi un echer (rr) pe o bucată de placă,
lipit de fanta de ghidaj şi atingând uşor
discul, conform ilustrației.
3. Trageți discul spre dvs. pentru a verifica
dacă traversează paralel cu echerul.
4. Dacă este necesară reglarea, procedaţi
după cum urmează:
a. Cu maneta de blocare pentru tăieturi
oblice (j) cuplată în poziția 0°, eliberați
maneta de fixare pentru tăieturi oblice (k)
conform ilustrației din figura 39.
b. Slăbiți piulițele de fixare (v v) ode pe
fiecare parte a brațului (m), conform
ilustrației din figura 40.
5. Pentru a regla brațul (m) la stânga, slăbiți
bolțul (ww) de pe partea dreaptă a brațului și
strângeți bolțul opus (fig. 41).
6. Pentru a regla brațul (m) la dreapta, slăbiți
bolțul (ww) de pe partea stângă a brațului și
strângeți bolțul opus.
7. Procedați în trepte mici și verificați reglajul
după fiecare treaptă cu manetele (j, k)
cuplate.
AVERTISMENT: Nu strângeți excesiv
bolțurile.
8. Strângeți piulițele de fixare (v v).
9. Reglați indicatorul (xx) pe scala pentru
tăieturi oblice (yy) astfel încât să fie calibrat
la 0° (fig. 42).
Ansamblul apărătorii de disc
(fig. 43)
Apărătoarea discului este un ansamblu
multifuncțional care oferă următoarele
caracteristici de siguranță:
– Apărătoare frontală (c) și apărătoare spate
cu arc (d) pentru protecția completă a
discului.
– Adaptor de extragere a prafului (a1).
– Apărătoarea reglabilă pentru degete (a2) de
utilizat la efectuarea tăieturilor transversale.
SCARĂ PENTRU TĂIETURI ÎNCLINATE
(FIG. 44)
Verificați dacă scara pentru tăieturi înclinate (u)
indică 0˚ atunci când este poziționată pentru o
tăietură verticală.
Dacă este necesar, slăbiți șuruburile (uu) și
reglați indicatorul la 0˚.
SCARĂ PENTRU TĂIETURI OBLICE (FIG. 42)
Verificați dacă scara pentru tăieturi oblice (yy)
indică 0˚ atunci când este poziționată pentru o
tăietură verticală.
Reglați indicatorul (xx) pentru a arăta 0˚ cu
ajutorul șurubului (zz).
Brațul prezintă poziții presetate la 45˚ stânga și
dreapta și la 0˚.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie
debitat este bine fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară pe
unealtă şi nu aplicaţi o presiune laterală
pe discul fierăstrăului.
• Evitaţi suprasolicitarea.
AVERTISMENT:
• Montaţi un disc corespunzător.
Nu folosiţi discuri excesiv de uzate.
Viteza maximă de rotaţie a uneltei nu
trebuie să depăşească viteza discului
fierăstrăului.
• Nu încercaţi să tăiaţi piese foarte mici.
• Lăsaţi discul să taie nestingherit.
Nu forţaţi.
• Lăsaţi motorul să atingă viteza maximă
înainte de a efectua tăietura.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de
blocare şi toate mânerele de prindere
sunt strânse.
• Nu utilizaţi niciodată unealta fără a
avea toate apărătorile montate.
• Nu ridicați niciodată unealta prinzând-o
de blatul de lucru.
• Verificați întotdeauna dacă există o
fantă corespunzătoare în blatul de
lucru.
• Consultați întotdeauna figura 47 pentru
a verifica tipul și poziția fantei de ghidaj.
Se atrage atenţia utilizatorilor din Marea
Britanie asupra „reglementărilor cu privire la
maşinile de prelucrare a lemnului din 1974”, cu
modificările ulterioare.
PORNIREA ŞI OPRIREA (FIG. 1)
Întrerupătorul de pornire/oprire al fierăstrăuluic
u braț radial oferă avantaje multiple:
– Funcţie de deconectare la căderea de
tensiune: în cazul în care există vreo pană
de curent, întrerupătorul trebuie să fie
reactivat în mod deliberat.
– Dispozitiv de protecție la suprasarcină
motor: în caz de suprasarcină a motorului,
alimentarea cu energie a acestuia va fi
oprită. Dacă acest lucru se întâmplă, lăsaţi
motorul să se răcească timp de 10 minute și
apoi apăsaţi butonul de resetare
– Sistem de frânare: după oprire, sistemul de
frânare oprește discul fierăstrăului în decurs
de 10 secunde.
– Întrerupătorul prezintă doar funcția de
apăsare pentru acționare.
Pentru a porni unealta, apăsați actuatorul
verde (a) din mâner (b). La eliberarea
actuatorului, unealta se oprește automat.
EFECTUAREA UNEI TĂIERI DE PROBĂ
(FIG. 1)
1. Cu maneta de blocare pentru tăieturi oblice
(j) cuplată, blocați maneta de fixare pentru
tăieturi oblice (k) astfel încât discul să fie
poziționat pentru o tpietură transversală
dreaptă la 0°.
2. Coborâți brațul până când discul aproape
atinge blatul de lucru.
3. Aşezaţi piesa de prelucrat lipită pe partea
din față a fantei de ghidaj.
4. Porniți unealta și coborâți brațul pentru
a permite discului să taie o canelură
superificală în suprafața mesei.
5. Trageți discul spre dvs. astfel încât să taie o
fantă verticală în fanta de ghidaj din lemn și
prin piesa de prelucrat.
6. Readuceți discul în poziția de repaus și opriți
unealta.
7. Verificați dacă tăietura este într-adevăr la
90° în toate direcțiile și reglați, dacă este
necesar.
23
Teituri de bază cu fierăstrăul
(fig. 45–53)
AVERTISMENT: Dinţii noului disc de
fierăstrău sunt foarte ascuţiţi şi pot fi
periculoşi.
TĂIEREA TRANSVERSALĂ (FIG. 45)
1. Setați brațul radial la unghiurile corecte pe
fanta de ghidaj.
2. Cuplați maneta de blocare pentru tăieturi
oblice (j) în poziția 0° și strângeți maneta de
fixare pentru tăieturi oblice (k).
3. Coborâți discul.
4. Reglați apărătoarea pentru degete (a2)
astfel încât să nu atingă piesa de prelucrat.
5. Dacă nu există nicio fantă în blatul de lucru,
efectuați una conform descrierii de mai sus.
6. Țineți piesa de prelucrat lipită de fanta de
ghidaj, ținând degetele la distanță de traseul
discului.
7. Porniți unealta și trageți ușor discul prin
fanta de ghidaj și piesa de prelucrat.
8. Readuceți discul în poziția de repaus și opriți
unealta.
TĂIETURI OBLICE (FIG. 46, 47)
1. Eliberați maneta de blocare pentru tăieturi
oblice (j) și maneta de fixare pentru tăieturi
oblice (k).
2. Rotiți brațul la unghiul dorit pe scala pentru
tăieturi oblice.
3. Pentru 45° stânga sau dreapta, cuplați
maneta de blocare pentru tăieturi oblice (j) și
blocați-o cu maneta de fixare pentru tăieturi
oblice (k).
4. Pentru unghiuri intermediare, utilizați doar
maneta de fixare pentru tăieturi oblice.
5. Procedaţi ca în cazul tăieturilor transversale.
TĂIETURI ÎNCLINATE (FIG. 45, 48)
1. Setați brațul la 0° ca în cazul unei tăieturi
transversale.
2. Ridicați discul cu mult deasupra suprafeței
mesei.
3. Eliberați maneta de fixare pentru tăieturi
înclinate (a3) și trageți blocarea pentru
tăieturi înclinate în exterior (a4).
4. Înclinați motorul la unghiul dorit pe scala
pentru tăieturi înclinate (u).
24
5. Pentru 45° dreapta, cuplați blocarea pentru
tăieturi înclinate (a4) și blocați-o cu maneta
de fixare pentru tăieturi înclinate (a3).
6. Pentru unghiuri intermediare, utilizați doar
maneta de fixare pentru tăieturi înclinate.
7. Procedați ca în cazul tăieturilor transversale
verticale.
TĂIETURĂ COMBINATĂ (FIG. 47)
Această tăietură este o combinaţie de tăietură
oblică şi tăietură înclinată.
1. Setaţi unghiul înclinat necesar.
2. Rotiți brațul în poziția necesară pentru
tăieturi oblice.
3. Procedați ca în cazul tăieturilor oblice.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
NOTĂ: Nu este nevoie de operații de service la
frâna mecanică.
IMPORTANT: Înlocuiți blatul de lucru fix și fanta
de ghidaj atunci când sunt uzate.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: dacă lama fierăsrăului
este tocită, înlocuiţi-o cu una nouă, bine
ascuţită.
Reglarea șinelor brațului pentru
lagărele capului cilindric (fig. 49–
52)
Dacă survine o deplasare laterală în ansamblul
capului cilindric, lagărele trebuie reglate.
1. Trageți ansamblul etrierului înainte până
la capătul șinelor brațului și mențineți-l pe
poziție (fig. 49).
2. Slăbiți șuruburile de fixare (a5) (fig. 50, 51).
3. Folosind o cheie hexagonală, rotiți ușor
lagărele (a6) până când neutralizați
mișcarea laterală (fig. 52).
4. Strângeți la loc șuruburile de fixare (a5)
asigurându-vă că ansamblul capului revine
automat în poziția de repaus.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări, curăţaţi periodic suprafaţa
mesei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, curăţaţi regulat sistemul de
colectare a prafului.
Extragerea prafului
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie
apărătoarea superioară a discului, apărătoarea
mobilă inferioară a discului precum şi tubul
de extragere a prafului pentru a vă asigura că
vor funcţiona corespunzător. Asiguraţi-vă că
aşchiile, praful sau particule din piesa de lucru
nu pot contribui la blocarea uneia dintre funcţii.
În cazul îpicare există fragmente din piesa de
lucru blocate între disc şi apărători, deconectaţi
utilajul de la sursa de alimentare şi urmaţi
instrucţiunile oferite la secţiunea Montarea
discului de fierăstrău. Îndepărtaţi părţile
blocate şi montaţi discul la loc.
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer
uscat de îndată ce se strânge murdărie
în interiorul şi în jurul orificiilor de
aerisire. Purtaţi echipament de protecţie
aprobat pentru ochi şi o mască aprobată
de praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată
vreo parte a uneltei în lichid.
AVERTISMENT: Conectați întotdeauna
un dispozitiv de extragere a prafului
conceput în conformitate cu
regulamentele relevante referitoare la
emisiile de praf. Viteza aerului sistemului
conectat extern trebuie să fie 20m/s
+/-2m/s. Viteza trebuie măsurată în tub,
în punctul de conectare, cu unealta
conectată, însă nu în funcţiune.
Transport (Fig. 53, 54)
Pentru a transporta unealta, asigurați-vă că
ați fixat bine capul fierăstrăului. Rețineți că
masa nu este adecvată pentru a ridica unealta.
Utilizați întotdeauna un stivuitor (se pot utiliza
și stivuitoare manuale) pentru transport.
Pentru ridicarea în siguranță, așezați furca sub
șinele transversale inferioare ale standului de
susținere.
1. Demontați toate șuruburile care ancorează
unealta pe podea.
NOTĂ: Asigurați-vă că furcile sunt suficient
de lungi pentru a susține picioarele și
unealta.
2. Din spatele unității, introduceți complet
furcile sub șinele transversale pentru
a echilibra greutatea uneltei conform
ilustrației din figura 53. Evitați contactul cu
toboganul pentru praf și cutia principală de
comutatoare. Figura 54 prezintă mutarea
unității folosind un stivuitor manual.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWalt, nu
au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWalt împreună cu acest
produs.
25
Consultaţi reprezentantul pentru
informaţii suplimentare despre accesoriile
corespunzătoare.
Disc de fierăstrău recomandat DW721 /
DW722 - DT4303
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
DEWALT când acestea au ajuns la sfârşitul
perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia
de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dumneavoastră la orice agent de
reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii DEWALT autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
zst00246152 - 08-09-2014
26
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
TABEL DE CONSULTARE RAPIDĂ
cric de reglare a înălțimii
manetă de blocare pentru
tăieturi oblice
manetă de fixare pentru
tăieturi oblice
blocare pentru tăieturi
înclinate
manetă de fixare
pentru tăieturi înclinate
27
Download PDF

advertising