DWE4202 | DeWalt DWE4202 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

370001 - 74 LT
DWE4202
DWE4203
DWE4204
DWE4205
DWE4206
DWE4207
DWE4213
DWE4214
DWE4215
DWE4216
DWE4217
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
23
1 pav. / Рисунок 1
DWE4202, DWE4203, DWE4213
j
i
p
f
h
k
DWE4204, DWE4205, DWE4206, DWE4207, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217
f
g
f
b
e
d
3 pav. / Рисунок 3
2 pav. / Рисунок 2
o
a
c
n
m
j
3
5 A pav. /
Рисунок 5 A
4 pav. / Рисунок 4
e
p
d
q
s
b
e
a
p
5 B pav. / Рисунок 5 B
e
p
d
q
b
d
b
a
6 pav. / Рисунок 6
r
4
7 pav. / Рисунок 7
c
LIETUVIŲ
MAŽI KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217
Sveikiname!
Pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Nominalus greitis be apkrovos
Disko skersmuo
Disko storis (maks.)
Veleno skersmuo
Veleno ilgis
Svoris
DWE4202
DWE4204
DWE4206
DWE4203
DWE4205
DWE4207
QS/
QS/
QS/
QS
QS
QS
GB / LX
GB / LX
GB / LX
VAC 230/230/115
230
230/230/115
230
230/230/115
230
1
1
1
1
1
1
W
1010
1010
1010
1010
1010
1010
min-1
11.000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
mm
115
125
115
125
115
125
mm
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
M14
M14
M14
M14
M14
M14
mm
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
kg
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
* svoris su šonine rankena ir apsauginiu
gaubtu
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745-2-6:
LPA (garso slėgis)
dB(A)
92,0
92,0
92,0
LWA (garso galia)
dB(A)
103,0
103,0
103,0
KWA (garso lygio paklaida)
dB(A)
3
3
3
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių
a h,AG =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
Vibracijos emisijos vertė ah poliruojant disku
a h,DS =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
DĖMESIO! Darbui naudojant vielinį šepetėlį arba šlifuojamąjį pjovimo diską, kyla skirtingi
vibracijos lygiai!
5
LIETUVIŲ
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Nominalus greitis be apkrovos
Disko skersmuo
Disko storis (maks.)
Veleno skersmuo
Veleno ilgis
Svoris
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4213
XE
230
1
1 200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85
DWE4214
QS/XE
230
1
1 200
11 000 (QS)
11 500 (XE)
115
6,0
M14
18,5
1,85
DWE4215
QS/XE
230
1
1 200
11 000 (QS)
11 500 (XE)
125
6,0
M14
18,5
1,85
DWE4216
QS
230
1
1 200
11 000
DWE4217
QS
230
1
1 200
11 000
115
6,0
M14
18,5
1,85
125
6,0
M14
18,5
1,85
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
* svoris su šonine rankena ir apsauginiu
gaubtu
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745-2-6:
dB(A)
92,0
92,0
92,0
LPA (garso slėgis)
LWA (garso galia)
dB(A)
103,0
103,0
103,0
KWA (garso lygio paklaida)
dB(A)
3
3
3
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių
a h,AG =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
Vibracijos emisijos vertė ah poliruojant disku
a h,DS =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
DĖMESIO! Darbui naudojant vielinį
šepetėlį arba šlifuojamąjį pjovimo
diską, kyla skirtingi vibracijos lygiai!
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
6
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
SAUGIKLIAI
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros
tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 13 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
MAŽI KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2014-12-31
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji elektrinio įrankio
saugos įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jeigu nesilaikysite toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
7
LIETUVIŲ
f)
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dėl momentinio
nedėmesingumo dirbant su elektriniais
įrankiais galite sunkiai susižaloti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Pavojinga
nešti elektrinį įrankį uždėjus pirštą ant
jo jungiklio arba be reikalo junginėti
elektrinius įrankius, turinčius jungiklį.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
8
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra
pavojingas – jį privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Dėl
netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių gali
įvykti nelaimingų atsitikimų.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Jei
elektrinius įrankius naudosite ne pagal
paskirtį, gali kilti pavojinga situacija.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
LIETUVIŲ
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip
šlifuoklį, poliruoklį, vielinį šepetėlį arba
pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius
ir techninius duomenis. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros smūgį,
sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
b) Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama
atlikti tokių operacijų kaip poliravimas.
Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis įrankis
nėra skirtas, gali būti pavojinga ir galima
susižeisti.
c) Nenaudokite priedų, kurių specialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant
šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad
dirbti su juo bus saugu.
d) Nustatytasis priedo sukimosi greitis
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta,
gali sulūžti ir būti nusviesti.
e) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi
atitikti elektrinio įrankio pajėgumo
koeficientą. Netinkamo dydžio priedų
negalima tinkamai apsaugoti gaubtais ar
valdyti.
f) Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti
šlifuoklio veleno sriegius. Naudojant
priedus, montuojamus jungėmis, vidinė
priedo anga privalo atitikti jungės
fiksavimo skersmenį. Priedai, kurie
neatitinka elektrinio įrankio montavimo
prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg
vibruos ir dėl to galima netekti įrankio
kontrolės.
g) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis
neįskilęs ir neįtrūkęs, ar atraminis padas
neįtrūkęs, nesuplėšytas ar pernelyg
nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba
nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės.
Jeigu elektrinis įrankis ar jo priedas buvo
numestas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų
arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite
atokiai nuo sukamojo priedo vietos
ir neleiskite artyn pašalinių asmenų;
paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei
maksimaliu pajėgumu be apkrovos.
Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo
metu sulūš.
h) Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite
apsauginį antveidį, tamsius arba
apsauginius akinius. Pagal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę,
kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles
arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs
sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias,
išmetamas daleles. Respiratorius arba
dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų
metu kylančias daleles. Per ilgai dirbant
labai triukšmingoje aplinkoje, galima netekti
klausos.
i) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos
priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę
priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia
darbo vietos esančius asmenis.
j) Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų
ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį
tik už izoliuoto suėmimo paviršiaus.
Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido,
neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
k) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros,
laidas gali būti nupjautas arba jis gali
užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį
priedą.
l) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo
antgalis visiškai nesustos. Besisukantis
priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir
negalėsite jo valdyti.
m) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate
jį sau prie šono. Netyčia prisilietus prie
besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų
drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
n) Reguliariai išvalykite elektrinio
įrankio ventiliacijos angas. Variklio
aušintuvas įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir
susikaupusios metalo dulkės galės sukelti
elektros pavojų.
o) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
9
LIETUVIŲ
p) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį
arba kitas skystas aušinimo medžiagas,
galima žūti nuo elektros srovės arba elektros
smūgio.
Atatranka svies įrankį kryptimi, priešinga
disko sukimosi krypčiai sugnybimo taške.
q) Nenaudokite 11 tipo (puodelio formos)
šlifavimo diskų su šiuo įrankiu. Naudojant
netinkamus priedus, galima susižeisti.
d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad
įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai,
aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti
besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką,
arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
r) Visada naudokite rankeną. Tvirtai
užveržkite rankeną. Norint tinkamai valdyti
įrankį, visuomet reikia naudoti šoninę
rankeną.
e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir
įrankis tampa nevaldomas.
PAPILDOMA SAUGOS INSTRUKCIJA ATLIEKANT VISUS
DARBUS
Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio
disko, atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito
priedo užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas
arba sugriebimas sukelia staigų besisukančio
priedo sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis
įrankis sulaikymo taške verčiamas judėti
priešinga priedo sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis
į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos
paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti.
Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo;
tai priklauso nuo disko sukimosi krypties
suspaudimo metu. Esant tokios sąlygoms,
šlifuojamieji diskai gali suskilti.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys,
kurio galima išvengti imantis tinkamų, toliau
nurodytų atsargumo priemonių:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir
stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka
netrukdytų priešintis atatrankos jėgoms.
Visuomet naudokite pagalbinę rankeną,
jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai
suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimo
momento reakcijos metu. Operatorius
gali suvaldyti sukimo momento reakcijos
arba atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų
atsargumo priemonių.
b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią
galėtų atšokti įrankis įvykus atatrankai.
10
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo ir šlifuojamojo pjovimo darbus
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius gaubtus. Diskų, kurie nėra
skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima
tinkamai apsaugoti gaubtais, su jais dirbti
nesaugu.
b) Diskų su įspaustais centrais šlifavimo
paviršius privalo būti sumontuotas taip,
kad jis būtų žemiau apsauginio gaubto
krašto plokštumos. Netinkamai sumontuoto
disko, kuris išsikiša pro apsauginio gaubto
krašto plokštumą, tinkamai apsaugoti
neįmanoma.
c) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia
saugiai, tinkamai uždėti apsauginį gaubtą,
kad būtų neuždengta minimali disko
dalis. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti
operatorių nuo skriejančių sulūžusio disko
dalelių, atsitiktinio prisilietimo prie disko ir
kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
d) Diskus reikia naudoti tik tiems darbams,
kuriems jie yra rekomenduojami.
Pavyzdžiui, nešlifuokite pjovimo disko
šonu. Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti
periferiniam galandimui, šoninės jėgos juos
gali suskaldyti.
e) Visuomet naudokite neapgadintas,
tinkamo dydžio ir formos, pagal pasirinktą
diską, diskų junges. Tinkamos diskų jungės
laiko diską ir taip sumažina disko sulaužymo
galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės
gali būti visai kitokios nei šlifavimo diskų
jungės.
f) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų.
Didesniems elektriniams įrankiams skirti
LIETUVIŲ
diskai netinka greičiau besisukančiam
mažesniam įrankiui, jie gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai
atliekant šlifuojamojo pjovimo
darbus
ribų, gali sukelti įplėšimo pavojų, dėl to gali
lūžti diskas arba įvykti atatranka.
Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo darbus vieliniais šepetėliais
a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite
atlikti pernelyg gilių pjūvių. Per daug
spaudžiant diską, padidėja apkrova ir diskas
gali greičiau sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei
sukelti atatranką arba diskas gali suskilti.
a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių
šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu.
Nespauskite šepetėlio per daug, kad
nebūtų per daug spaudžiamos vielos.
Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir
(arba) odoje.
b) Nestovėkite vienoje linijoje su
besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas
darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima
atatranka gali sviesti besisukantį diską ir
elektrinį įrankį tiesiai į jus.
b) Jei atliekant darbus, kurių metu
naudojami vieliniai šepetėliai,
rekomenduojama naudoti apsaugą,
būkite atsargūs, kad vielinis diskas arba
šepetėlis neliestų apsaugos. Darbo metu
ir dėl išcentrinių jėgų vielinio disko arba
šepetėlio skersmuo gali padidėti.
c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite
elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol
diskas visiškai nenustos suktis. Niekada
nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas
daugiau neužstrigtų.
d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis
visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį
į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje,
jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti
atatranka.
e) Paremkite plokštes arba kitus labai
didelius ruošinius, kad maksimaliai
sumažėtų pavojus suspausti diską ir
sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia
paremti iš abiejų disko pusių, šalia pjovimo
linijos ir prie ruošinio krašto.
f) Būkite ypač atsargūs, kai darote
„kišeninį“ (įleidžiamąjį) pjūvį sienose ar
kitose aklinose vietose. Išsikišantis diskas
gali perpjauti dujų ar vandens vamzdžius,
elektros laidus ar objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
Saugos įspėjimai. taikytini atliekant šlifavimo darbus šlifavimo popieriumi
a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo
disko popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo
popierių, vadovaukitės gamintojų
rekomendacijomis. Didesnis šlifavimo
popierius, kuris išsikiša už šlifavimo pado
Papildomos saugos taisyklės
naudojant šlifuoklius
• Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti
šlifuoklio veleno sriegius. Naudojant priedus,
montuojamus jungėmis, vidinė priedo anga
privalo atitikti jungės fiksavimo skersmenį.
Priedai, kurie neatitinka elektrinio įrankio
montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti,
pernelyg vibruos ir dėl to galima netekti
įrankio kontrolės.
• Diskų su įspaustais centrais šlifavimo
paviršius privalo būti sumontuotas taip, kad
jis būtų žemiau apsauginio gaubto krašto
plokštumos. Netinkamai sumontuoto disko,
kuris išsikiša pro apsauginio gaubto krašto
plokštumą, tinkamai apsaugoti neįmanoma.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30 mA.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį;
11
LIETUVIŲ
– sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 kampinis šlifuoklis
1 apsauginis gaubtas
1 šoninė rankena
1 jungių komplektas
1 šešiakampis veržliaraktis
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, 3 pav.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
12
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
veleno fiksavimo mygtukas
velenas
šoninė rankena
atraminė jungė
srieginė suspaudimo veržlė
apsauginis gaubtas
Slankiojamas jungiklis (DWE4204,
DWE4205, DWE4206, DWE4207, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217)
h. Svirtinis jungiklis (DWE4202, DWE4203,
DWE4213)
h. Blokavimo svirtis (DWE4202, DWE4203,
DWE4213)
j. Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis
k. Dulkių išmetimo sistema
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Didelio galingumo maži kampiniai šlifuokliai
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216 ir DWE4217 skirti
profesionaliems šlifavimo, poliravimo, valymo
vieliniai šepetėliais ir pjovimo darbams.
NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų,
išskyrus centre įlenktus diskus ir poliravimo
diskus.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Nuo vibracijos apsauganti šoninė rankena
Naudojant nuo vibracijos apsaugančią šoninę
rankeną patogiau dirbti, nes ji sugeria įrankio
keliamą vibraciją.
Dulkių ištraukimo sistema
(1 pav.)
Dulkių ištraukimo sistema (k) apsaugo nuo dulkių
susikaupimo aplink apsauginį gaubtą ir variklio
oro įleidimo angą, todėl į variklio korpusą patenka
minimalus dulkių kiekis.
Švelniojo paleidimo funkcija
DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217
Švelniojo paleidimo funkcija leidžia įrankiui
įsisukti lėtai, kad jį paleidus jis netrūktelėtų. Ši
LIETUVIŲ
funkcija ypač naudinga, kai reikia dirbti uždarose,
siaurose vietose.
„No-Volt“
DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217
Nutrūkus elektros tiekimui, funkcija „No-volt“
neleis šlifuokliui vėl įsijungti, kol neišjungsite ir vėl
neįjungsite jungiklio.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu,
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Šoninės rankenos uždėjimas
(1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami dirbti
su įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai
prisukote rankeną.
Tvirtai įsukite šoninę rankeną (c) į vieną iš bet
kurioje pavarų dėžės pusėje esančių skylių.
Norint tinkamai valdyti įrankį, visuomet reikia
naudoti šoninę rankeną.
Papildoma įranga ir priedai
Šlifuoklio priedams labai svarbu parinkti tinkamus
apsauginius gaubtus, atraminius padus ir junges.
Pasirinkite tinkamus priedus, vadovaudamiesi šio
skyriaus gale esančia lentele.
PASTABA. Kraštų šlifavimą galima atlikti
naudojant 27 tipo diskus, kurie yra specialiai
sukurti šiam tikslui;
ĮSPĖJIMAS! Priedai turi būti numatyti
darbui bent tokiu greičiu, koks yra
numatytas ant įrankio esančios
įspėjamosios etiketės. Diskai arba
priedai, veikiantys didesniu greičiu,
nei numatyta, gali suskilti ir sužaloti.
Užsriegiami priedai turi turėti įvorę
M14. Visi neužsriegiami priedai turi
turėti 22 mm centrinę skylę. Jeigu
jie tokio skersmens skylės neturi, jie
tikriausiai skirti diskiniam pjūklui ir
jų naudoti negalima. Naudokite tik
šio skyriaus gale esančioje lentelėje
pavaizduotus priedus. Priedų
sukimosi greitis privalo būti didesnis
už minimalų disko sukimosi greitį,
nurodytą įrankio vardinėje plokštelėje.
Apsauginiai gaubtai
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
13
LIETUVIŲ
DĖMESIO! Su šiuo šlifuokliu
privaloma naudoti apsauginius
gaubtus.
Naudojant šlifuoklius DWE4202, DWE4203,
DWE4204, DWE4205, DWE4206, DWE4207,
DWE4213, DWE4214, DWE4215, DWE4216
arba DWE4217 metalui arba mūrui pjauti,
PRIVALOMA naudoti 1 tipo apsauginį gaubtą.
1 tipo apsauginius gaubtus galima papildomai
įsigyti iš „DEWALT“ atstovų.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus
priedus galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr.
šio skyriaus gale esančią Šlifavimo ir pjovimo
priedų lentelę.
„ONE-TOUCH“ APSAUGINIO GAUBTO UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS (2 PAV.)
PASTABA. Jeigu šlifuoklis yra pateiktas su
berakčiu „One-Touch“ apsauginiu gaubtu, prieš
montuodami apsauginį gaubtą, įsitikinkite,
ar tinkamai sumontuotas varžtas, svirtis ir
spyruoklė.
6. Norėdami apsauginį gaubtą nuimti, atlikite
1–3 veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Šlifavimo arba pjovimo disko
uždėjimas ir nuėmimas
(1, 4, 5 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite apgadinto
disko.
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu į
viršų.
2. Tinkamai uždėkite atraminę jungę (d) ant
veleno (b) (4 pav.).
3. Dėkite diską (p) ant atraminės jungės
(d). Montuojant diską su išgaubtu centru,
išgaubtas centras (q) privalo būti nukreiptas į
atraminę jungę (d).
4. Užsukite sriegiuotąją fiksavimo jungę (e) ant
veleno (b) (5 pav.):
1. Paspauskite apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtį (j).
a. montuojant šlifavimo diską, ant
sriegiuotosios fiksavimo jungės (e)
esantis žiedas privalo būti atsuktas į diską
(5A pav.);
2. Laikydami atlenkę apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, sutapdinkite apsauginio
gaubto ąseles (m) su angomis (n),
padarytomis pavarų dėžėje.
b. montuojant pjovimo diską, ant
sriegiuotosios fiksavimo jungės (e) esantis
žiedas privalo būti atsuktas į priešingą
pusę nuo disko (5B pav.).
3. Laikydami atlenkę apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, spauskite apsauginį
gaubtą žemyn tol, kol ąselės užsifiksuos,
tada pasukite jas pavarų dėžės įvorės
griovelyje. Atleiskite apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį.
4. Atsukę veleną į save, sukite apsauginį
gaubtą pagal laikrodžio rodyklę, nustatydami
jį norimoje naudojimo padėtyje. Siekiant
maksimaliai apsaugoti operatorių, apsauginio
gaubto korpusas turi būti tarp veleno ir
operatoriaus.
5. Apsauginį gaubtą galima lengvai reguliuoti,
sukant jį pagal laikrodžio rodyklę. Apsauginiai
gaubtai sukonstruoti taip, kad apsauginį
gaubtą galima sukti ir reguliuoti, vienu
judesiu pasukant gaubtą pagal laikrodžio
rodyklę. Sukant apsauginį gaubtą, svirties
nuspausti nereikia. Svirtis naudojama tik
apsauginiam gaubtui nuimti. Paspaudus
apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtį,
apsauginį gaubtą galima permontuoti
priešingoje pusėje. PASTABA: Apsauginio
gaubto atlaisvinimo svirtis turi būti užfiksuota
vienoje iš apsauginio gaubto žiede esančių
išlyginimo angų (o). Tuomet apsauginis
gaubtas bus tvirtai užfiksuotas.
14
5. Paspauskite veleno fiksavimo mygtuką (a) ir
sukite veleną (b), kol jis tinkamai užsifiksuos.
6. Užveržkite sriegiuotąją fiksavimo jungę (e)
pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu arba
dviejų kaiščių raktu.
7. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
8. Norėdami diską nuimti, atlaisvinkite
sriegiuotąją fiksavimo jungę (e) pateiktu
šešiakampiu veržliarakčiu arba dviejų kaiščių
raktu.
PASTABA: Kraštų šlifavimą galima atlikti šiam
tikslui skirtais 27 tipo diskais; 6 mm storio
diskai skirti paviršiams šlifuoti, o 3 mm diskai
– kraštams šlifuoti. Pjovimo darbams būtina
naudoti pjovimo diską ir 1 tipo apsauginį gaubtą.
Vielinių šepečių ir vielinių diskų uždėjimas
Vieliniai, puodelio formos šepečiai arba vieliniai
diskai užsukami tiesiai ant šlifuoklio veleno,
nenaudojant jokių jungių. Naudokite tik tuos
šepečius ar diskus, kuriuose yra srieginė
įvorė M14. Dirbant su vieliniais šepečiais ir
diskais, būtina naudoti 27 tipo apsauginį gaubtą
pateiktas.
LIETUVIŲ
DĖMESIO! Tvarkydami vielinius
šepečius ir diskus, mūvėkite
pirštines. Jie gali būti aštrūs.
DĖMESIO! Sumontuotas ir
naudojamas diskas arba šepetys
neturi liesti apsauginio gaubto.
Priedas gali būti nepastebimai
apgadintas, dėl to gali suskilinėti
šepečio arba disko vielelės.
1. Rankomis užsukite diską ant veleno.
2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir,
laikydami veržliarakčiu vielinio disko arba
šepečio įvorę, užsukite juos ant veleno.
3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PASTABA. Jeigu prieš įjungdami
įrankį būsite netinkamai uždėję diską,
galite sugadinti įrankį arba diską.
Atraminio pado / šlifavimo
popieriaus lakšto uždėjimas ir
nuėmimas
(1, 6 pav.)
1. Dėkite įrankį ant stalo arba lygaus paviršiaus
apsauginiu gaubtu į viršų.
2. Nuimkite atraminę jungę (d).
3. Tinkamai ant veleno (b) uždėkite guminį
atraminį padą.
4. Ant atraminio pado dėkite šlifavimo
popieriaus lakštą.
5. Laikydami nuspaudę veleno fiksatorių (a),
užsukite ant veleno veržimo veržlę (r),
prakišdami ant veržimo veržlės esančią
iškilią įvorę pro šlifavimo disko ir atraminio
pado centrą.
6. Užveržkite sriegiuotąją suspaudimo veržlę
(r) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu arba
dviejų kaiščių raktu.
7. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
8. Norėdami guminį atraminį padą nuimti,
atlaisvinkite sriegiuotąją suspaudimo
veržlę (r) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu
arba dviejų kaiščių raktu.
Vielinio taurelės formos šepetėlio uždėjimas
Užsukite vielinį taurelės formos šepetėlį
tiesiai ant veleno, nenaudodami poveržlės ir
sriegiuotosios jungės.
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą
pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite
per daug susidėvėjusių pjovimo arba
šlifavimo diskų.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir
išorinę junges. Vadovaukitės nurodymais,
pateiktais Šlifavimo ir pjovimo priedų
lentelėje.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas
sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių
kryptimi.
• Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs,
ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio
šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar jo
priedas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra
pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite atokiai
nuo sukamojo priedo vietos ir neleiskite
artyn pašalinių asmenų; paleiskite elektrinį
įrankį vienai minutei maksimaliu pajėgumu
be apkrovos. Paprastai sugadinti priedai šio
patikrinimo metu sulūš.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
ĮSPĖJIMAS!
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas, kurias šlifuosite arba
pjausite.
• Įtvirtinkite arba atremkite ruošinį.
Ruošinį ant stabilios platformos
tvirtinkite veržtuvais arba šaltkalvio
spaustuvais. Labai svarbu tinkamai
įtvirtinti ir atremti ruošinį, kad jis
nepajudėtų ir įrankis dirbant netaptų
nevaldomas. Ruošiniui pajudėjus
15
LIETUVIŲ
arba nesuvaldžius įrankio, gali kilti
pavojus ir galima susižaloti.
• Paremkite plokštes arba kitus
labai didelius ruošinius, kad
maksimaliai sumažėtų pavojus
suspausti diską ir sukelti
atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio.
Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko
pusių, šalia pjovimo linijos ir prie
ruošinio krašto.
• Dirbdami su šiuo įrankiu, visuomet
mūvėkite įprastas darbines pirštines.
• Naudojant įrankį, pavarų dėžė labai
įkaista.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
• Visada sumontuokite apsauginį
gaubtą ir tinkamą pjovimo arba
šlifavimo diską. Nenaudokite per
daug susidėvėjusio pjovimo arba
šlifavimo disko.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę
ir išorinę junges.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo
diskas sukasi ant įrankio ir priedo
pažymėtų rodyklių kryptimi.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos, kad
priedas atvėstų. Nelieskite priedų,
kol jie neatvės. Dirbant diskai labai
įkaista.
• Niekada nenaudokite šlifavimo
taurelės, prieš tai nesumontavę
tinkamo apsauginio gaubto.
• Nenaudokite elektrinio įrankio be
pjovimo stovo.
• Niekada nenaudokite sugėriklių
kartu su klijuotais šlifavimo priedais.
• Atkreipkite dėmesį, kad išjungus
įrankius, jų diskai dar kurį laiką
sukasi.
Tinkama rankų padėtis (7 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISADA tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
16
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
šoninės rankenos (c), o kita ranka – ant įrankio
korpuso, kaip parodyta 7 pav.
Jungikliai
DĖMESIO! Tvirtai laikykite įrankį už
šoninės rankenos ir korpuso, kad
suvaldytumėte įrankį paleidimo ir
naudojimo metu bei tol, kol diskas
ar priedas nesustos suktis. Prieš
padėdami įrankį, įsitikinkite, kad
diskas visiškai nesisuka.
PASTABA: Norėdami išvengti netikėtų įrankio
judesių, neįjunkite ir neišjunkite įrankio, kai
jį veikia apkrovos jėgos. Prieš paliesdami
šlifuojamą paviršių, palaukite, kol šlifuoklis
ims veikti visu greičiu. Prieš išjungdami įrankį,
atkelkite jį nuo paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada jį padėkite.
SLANKIOJAMAS JUNGIKLIS (3 PAV.)
(DWE4204, DWE4205, DWE4206, DWE4207,
DWE4214, DWE4215, DWE4216, DWE4217)
ĮSPĖJIMAS! Prieš jungdami įrankį
prie energijos šaltinio, patikrinkite, ar
slankiojamas jungiklis yra išjungimo
padėtyje, paspausdami ir atleisdami
jungiklio galinę dalį. Nutrūkus elektros
energijos tiekimui, pavyzdžiui,
nutrūkus elektros įrankiui tiekimui,
suveikus įžeminimo pertraukikliui,
netyčia atjungus įrankį nuo elektros
tinklo arba nutrūkus elektros energijos
tiekimui, įsitikinkite, ar slankiojamas
jungiklis yra išjungimo padėtyje, kaip
nurodyta pirmiau. Prijungus įrankį,
kurio slankiojamas jungiklis yra
užfiksuotas įjungimo padėtyje, prie
elektros tinklo, jis netikėtai pradės
veikti.
Norėdami įjungti įrankį, pastumkite įjungimo /
išjungimo slankiojamą jungiklį (g) įrankio priekio
link. Norėdami įrankį išjungti, atleiskite įjungimo/
išjungimo slankiojamą jungiklį.
Norėdami, kad įrankis veiktų be perstojo,
pastumkite jungiklį įrankio priekio link ir įspauskite
jungiklio priekinę dalį. Norėdami išjungti
nepertraukiamo darbo režimu veikiantį įrankį,
paspauskite slankiojamo jungiklio galinę dalį, kad
jis būtų atlaisvintas.
SVIRTINIS JUNGIKLIS (1 PAV.) (DWE4202,
DWE4203, DWE4213)
1. Norėdami įrankį įjungti, paspauskite
atlaisvinimo svirtį (i) įrankio galio link, tada
nuspauskite svirtinį jungiklį (h). Įrankis veiks,
kol jungiklis bus nuspaustas.
LIETUVIŲ
2. Atleidus svirtinį jungiklį, įrankis išsijungs.
Veleno fiksatorius (1 pav.)
Veleno fiksatorius (a) skirtas apsaugoti, kad
velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus.
Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada,
kai įrankis yra išjungtas, atjungtas nuo elektros
tinklo, o diskas visiškai nesisuka.
PASTABA: Norėdami sumažinti
pavojų sugadinti įrankį, nenaudokite
veleno fiksavimo kaiščio, kol įrankis
veikia. Sugadinsite įrankį, be to,
priedas gali nuskrieti nuo įrankio ir
sužeisti jus.
Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir sukite veleną tol, kol jis
pagaliau nesisuks.
Įgaubtų šlifavimo diskų naudojimas
PAVIRŠIŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Tarp įrankio ir darbinio paviršiaus turi būti
išlaikomas nuo 20° iki 30° kampas.
4. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
KRAŠTŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
ĮSPĖJIMAS! Jeigu pjovimui arba
kraštų šlifavimui naudosite pjovimo
arba giliojo šlifavimo metu sulenktus
arba sulankstytus diskus, jie gali
sulūžti arba gali įvykti atatranka.
Norėdami sumažinti rimtų sužeidimų
pavojų, atlikdami paviršutinius
pjūvius ir įkirtimus (mažesnius nei
13 mm (1/2 col.) gylio), naudokite
šiuos diskus tik su standartiniu
27 tipo apsauginiu skydu. Atviroji
apsauginio skydo dalis turi būti atokiai
nuo operatoriaus. Atlikdami gilesnį
pjūvį pjovimo disku, naudokite1 tipo
apsauginį skydą. Norėdami sužinoti,
kokius kitus priedus galima naudoti su
šiais šlifuokliais, žr. šio skyriaus gale
esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų
lentelę.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Atsistokite taip, kad atviras apatinis disko
šonas būtų atkreiptas į jus.
4. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti. Kraštų šlifavimo
diskai neatlaiko šoninio spaudimo diskui
sulinkus.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali
sulūžti diskas ir dėl to galite sunkiai
susižeisti.
Vielinių šepečių ir vielinių
diskų sumontavimas ir naudojimas
Vieliniais diskais ir šepečiais galima šalinti rūdis,
kalkių nuosėdas ir dažus arba nugludinti įprastus
paviršius.
PASTABA. Žr. skyrių Atsargumo priemonės,
kurių reikia imtis šalinant dažus vieliniu
šepetėliu.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Medžiaga
pašalinama greičiausiai, kai įrankis veikia
dideliu greičiu.
3. Dirbant su vieliniais šepečiais, tarp įrankio ir
darbinio paviršiaus turi būti išlaikomas nuo 5°
iki 15° kampas.
4. Dirbdami su vieliniais diskas, šlifuokite
disko kraštu ir neatitraukite jo nuo darbinio
paviršiaus.
5. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
Nejudamai laikant įrankį ant darbinio
paviršiaus arba judinant jį sukamaisiais
judesiais, darbinis paviršius išdeginamas
arba jame lieka sūkurių žymių.
17
LIETUVIŲ
6. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
DĖMESIO! Šlifuodami ruošinio
kraštą, būkite itin atsargūs, nes
šlifuoklis gali staigiai pakeisti judėjimo
kryptį.
Pjovimo diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali
sulūžti diskas ir dėl to galite susižeisti.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Pjaunama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti.
4. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
Atsargumo priemonės, kurių
reikia imtis šalinant dažus vieliniu šepetėliu
1. NEREKOMENDUOJAMA šlifuoti vieliniais
šepetėliais paviršių, dažytų dažais,
pagamintais švino pagrindu, nes labai
sunku suvaldyti nuodingas dulkes, kurių kyla
šlifuojant. Didžiausias pavojus kyla vaikams
ir nėščioms.
2. Kadangi be cheminės analizės nustatyti,
ar dažuose yra švino, ar ne, yra sudėtinga,
rekomenduojame, kad šlifuodami bet kokius
dažytus paviršius, imtumėtės šių atsargumo
priemonių:
ASMENINĖ SAUGA
1. Į darbo vietą, kurioje yra šlifuojami dažyti
paviršiai, negalima leisti vaikų ar nėščių,
kol darbas nebus baigtas ir viskas nebus
sutvarkyta.
2. Visi į šią darbo vietą įeinantys asmenys
privalo dėvėti dujokaukes arba respiratorius.
Dujokaukių ir respiratorių filtrus reikia keisti
kasdien arba kaskart, kai jas dėvintiems
asmenims pasidaro sunku kvėpuoti.
18
PASTABA: Reikėtų naudoti tik tokius nuo
dulkių apsaugančius respiratorius, kurie tinka
darbui, kai kyla švininių dažų dulkių ir garų.
Įprastos dažytojų kaukės šios apsaugos
neužtikrina. Norėdami įsigyti tinkamą
apsaugos nuo dulkių priemonę, kreipkitės
į vietos darbo saugos įranga prekiaujantį
atstovą.
3. Darbo vietoje negalima VALGYTI, GERTI
AR RŪKYTI, kad neįkvėptumėte nuodingų
dažų dalelių. Prieš pradėdami valgyti, gerti
ar rūkyti, darbuotojai turi išplauti ir sutvarkyti
darbo vietą. Darbo vietoje negalima palikti
maisto, gėrimų ar rūkalų, ant jų gali nusėsti
dulkių.
APLINKOS APSAUGA
1. Dažytus paviršius reikia šlifuoti taip, kad kuo
mažiau kiltų dulkių.
2. Tose vietose, kuriose šlifuojami dažyti
paviršiai, viską reikia uždengti 4 mm storio
plastikine plėvele.
3. Šlifuoti vieliniais šepetėliais reikia taip, kad
kuo mažiau dažų dulkių sklistų už darbo
vietos ribų.
VALYMAS IR IUTILIZACIJA
1. Viso šlifavimo vieliniais šepetėliais darbo
metu visus darbo vietoje esančius paviršius
kasdien reikia išsiurbti dulkių siurbliu ir
kruopščiai išplauti. Reikia dažnai keisti dulkių
siurblio filtravimo maišelius.
2. Plastikinės plėvelės atraižas reikia surinkti
ir išmesti kartu su dažų likučiais ir kitu
statybiniu laužu. Juos reikia sumesti į
sandarias talpyklas ir išmesti laikantis
įprastos šiukšlių surinkimo tvarkos.
Valymo darbų metu į darbo vietą ir šalia jos
negalima leisti vaikų ir nėščių.
3. Visus žaislus, plaunamus baldus ir virtuvės
reikmenis, kuriuos naudoja vaikai, prieš
naudojimą reikia kruopščiai išplauti.
Metalo apdirbimo darbai
Naudojant šį įrankį metalo apdirbimo darbams,
būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD),
kad būtų išvengta metalo drožlių keliamų pavojų.
Jeigu RCD įtaisas nutrauktų elektros tiekimą,
atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros centrą.
ĮSPĖJIMAS! Ekstremaliomis darbo
sąlygomis, apdirbant metalą, prietaiso
viduje gali susikaupti elektrai laidžių
dulkių. Dėl to gali būti pažeista
LIETUVIŲ
apsauginė prietaiso izoliacija ir kilti
elektros smūgis.
Norint, kad prietaiso viduje neprisikauptų
metalo drožlių, rekomenduojama kasdien
valyti ventiliacijos angas. Žr. skyrių Techninė
priežiūra.
Metalo pjovimas
Pjaudami medžiagas, diską stumkite vidutine
jėga, atsižvelgdami į pjaunamos medžiagos
tipą. Pernelyg nespauskite pjovimo disko,
nepakreipkite ir nesukiokite įrankio.
Nemažinkite pjovimo diskų sukimosi greičio,
spausdami juos iš šono.
Naudojant įrankį, jis visada privalo judėti pirmyn.
Antraip jis gali tapti nevaldomas ir išsprūsti iš
pjūvio.
Pjaustant profilius ir kvadratinius strypus,
geriausia pradėti pjauti ties mažiausiu
skerspjūviu.
Grubus šlifavimas
Grubiam šlifavimui niekada nenaudokite
pjovimo diskų.
Visada naudokite 27 tipo apsauginį gaubtą.
Geriausių grubaus šlifavimo rezultatų pasiekiama
laikant prietaisą 30°–40° kampu. Judinkite
prietaisą pirmyn – atgal, spausdami jį vidutine
jėga. Tuomet ruošinys per daug neįkais, nepraras
spalvos, jame nebus griovelių.
Akmens pjovimas
Šiuos prietaisu galima pjauti tik sausuoju
būdu. Akmenims pjaustyti geriausia naudoti
deimantinius pjovimo diskus. Prietaisą naudokite
tik užsidėję apsaugos nuo dulkių kaukę.
Patarimai, kaip saugiai dirbti
Pjaudami angas konstrukcinėse sienose,
būkite labai atsargūs. Angos konstrukcinėse
sienose atliekamos vadovaujantis tam tikromis,
konkrečiose šalyse taikomomis taisykles.
Šių taisyklių privaloma paisyti bet kokiomis
aplinkybėmis. Prieš pradėdami darbą, pasitarkite
su atsakinguoju statybų darbų inžinieriumi,
architektu arba statybų vadovu.
Poliravimo diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Metalo dulkių
susikaupimas. Pernelyg ilgai
naudojant poliravimo diskus atliekant
metalo apdirbimo darbus, gali
padidėti elektros smūgio pavojus.
Norėdami sumažinti šį pavojų, prieš
naudodami įrankį, įtaisykite RCD
įtaisą ir kasdien valykite ventiliacijos
angas, išpūsdami dulkes suspaustu
oru, vadovaudamiesi toliau pateiktais
techninės priežiūros nurodymais.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Atjungiami šepetėliai
Variklis bus automatiškai išjungtas angliniams
šepetėliams beveik nusidėvėjus ir reikiant atlikti
įrankio techninę priežiūrą. Vartotojas negali pats
keisti anglies šepetėlių. Atiduokite įrankį į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros centrą.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
19
LIETUVIŲ
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Maks.
[mm]
d
D
D
D
b
Min.
[mm] sukimosi Periferinis Sriegiuotos
greitis angos ilgis
greitis
[m/s]
[mm]
d
[min.-1]
115
6
22,23 11 500
80
-
b 125 6 22,23 11 500
80
-
115
-
-
11 500
80
-
125
-
-
11 500
80
-
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
75
b
D
D
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
20
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Šlifavimo
diskas įgaubtu
centru
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
27 tipo apsauginis gaubtas
Poliravimo
diskas
Vieliniai diskai
Atraminė jungė
27 tipo diskas
įgaubtu centru
Srieginė suspaudimo veržlė
Vieliniai diskai
su sriegine
veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis diskas
Vielinis
taurelės
formos
šepetėlis su
sriegine veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis šepetėlis
Atraminis
padas/
šlifavimo
lakštas
27 tipo apsauginis gaubtas
Guminis atraminis padas
Šlifavimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
21
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ (tęs.)
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Mūro pjovimo
diskas,
klijuotas
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
1 tipo apsauginis gaubtas
Metalo
pjovimo
diskas,
klijuotas
Atraminė jungė
Deimantiniai
pjovimo diskai
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
Pjovimo diskas
ARBA
Srieginė suspaudimo veržlė
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОРТАТИВНЫЕ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Вперем.
DWE4202
DWE4204
DWE4206
DWE4203
DWE4205
DWE4207
QS/
QS/
QS/
QS
QS
QS
GB / LX
GB / LX
GB / LX
230/230/115
230
230/230/115
230
230/230/115
230
тока
Тип
Потребляемая мощность
На холостом ходу /номинальная
скорость
Диаметр круга
Толщина круга (макс)
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
Вес
Вт
мин-1
мм
мм
мм
кг
1
1010
11 000
1
1010
11 000
1
1010
11 000
1
1010
11 000
1
1010
11 000
1
1010
11 000
115
6,0
M14
18,5
1,85
125
6,0
M14
18,5
1,85
115
6,0
M14
18,5
1,85
125
6,0
M14
18,5
1,85
115
6,0
M14
18,5
1,85
125
6,0
M14
18,5
1,85
* вес с боковой рукояткой
и ограждением
Общие значения шума и вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745-2-6:
LpA (звуковое давление)
дБ(A)
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
LWA (акустическая мощность)
дБ(A)
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
KWA (погрешность для заданного
дБ(A)
3
3
3
3
3
3
уровня мощности)
Значение эмиссии вибрации aч
a h,AG =
м/сек²
Погрешность К =
м/сек²
Значение эмиссии вибрации aч при шлифовке
a ч,DS =
м/сек²
Погрешность К =
м/сек²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уровень вибрации при работе с проволочной щеткой или
абразивным шлифовальным кругом будет другим!
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Напряжение
Вперем.
DWE4213
XE
230
DWE4214
QS/XE
230
DWE4214
QS/XE
230
DWE4216
QS
230
DWE4216
QS
230
1
1200
11 500
1
1200
11,000 (QS)
11,500 (XE)
115
6,0
M14
18,5
1,85
1
1200
11,000 (QS)
11,500 (XE)
125
6,0
M14
18,5
1,85
1
1200
11 000
1
1200
11 000
115
6,0
M14
18,5
1,85
125
6,0
M14
18,5
1,85
тока
Тип
Потребляемая мощность
На холостом ходу /номинальная
скорость
Диаметр круга
Толщина круга (макс)
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
Вес
Вт
мин-1
мм
мм
мм
кг
125
6,0
M14
18,5
1,85
* вес с боковой рукояткой и ограждением
Общие значения шума и вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745-2-6:
дБ(A)
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
LpA (звуковое давление)
LWA (акустическая мощность)
дБ(A)
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0
KWA (погрешность для заданного уровня дБ(A)
3
3
3
3
3
мощности)
Значение эмиссии вибрации aч
a h,AG =
м/сек²
Погрешность К =
м/сек²
Значение эмиссии вибрации aч при шлифовке
м/сек²
a ч,DS =
Погрешность К =
м/сек²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уровень
вибрации при работе
с проволочной щеткой или
абразивным шлифовальным
кругом будет другим!
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется не по
основному назначению с различной
оснасткой или при ненадлежащем
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
24
к значительному увеличению
уровня воздействия вибрации
в течение всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Европа
230 В, инструменты 10 Ампер, эл. сеть
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты 13 Ампер в вилке
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНОСТЬ: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ПОРТАТИВНЫЕ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин “электроинструмент”
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными объектами такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
26
e)
f)
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию вне помещения.
Использования шнура питания,
предназначенного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при
переноске электроинструмента он
подключен к сети, и при этом ваш
палец находится на выключателе, это
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
может стать причиной несчастных
случаев.
Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Не перегружайте
электроинструмента.
Используйте электроинструмент
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или при хранении
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
d)
e)
f)
g)
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике безопасности для всех видов
работ
a) Этот электроинструмент
предназначен для заточки,
шлифования, чистки щеткой,
полирования или резания.
Прочитайте и просмотрите все
предупреждения, инструкции,
иллюстрации и спецификации по
данному электроинструменту.
Несоблюдение всех приведенных ниже
инструкций может стать причиной
поражения электрическим током,
возгорания и/или тяжелой травмы.
b) Не рекомендуется выполнять
с помощью данного инструмента
такие операции как шлифование
и полировка. Выполнение операций,
не предусмотренных для данного
инструмента, представляет опасность
и может привести к травме.
c) Не используйте оснастку,
которая не рекомендована
производителем инструмента и не
предназначена для него специально.
Возможность установки оснастки на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при ее использовании.
d) Номинальная допустимая
скорость работы оснастки
должна, как минимум, равняться
максимальной скорости, указанной
на электроинструменте. Оснастка,
которая вращается со скоростью,
превышающей ее номинальную скорость
вращения, может разрушиться
и отлететь в сторону.
e) Внешний диаметр и толщина
оснастки должны соответствовать
диапазону мощности
электроинструмента. Оснастка
неправильно подобранного размера
не закрывается ограждением и не
обеспечивает надлежащего контроля
управления.
f) Винтовая резьба оснастки должна
соответствовать резьбе оси
шлифовальной машины. Для
оснастки, установленной на фланцы,
28
отверстие для инструментальной
оправки должно соответствовать
установочному диаметру фланца.
Принадлежности, которые не
подходят к монтажной арматуре
электроинструмента, работают
несбалансировано, слишком сильно
вибрируют и могут привести к потере
контроля.
h) Не используйте поврежденную
оснастку. Перед каждым
использованием проверяйте
оснастку, как то, абразивные
круги, на наличие сколов и трещин,
проставки - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки
- на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
принадлежности проверьте наличие
повреждений или установите
неповрежденную оснастку. После
проверки и установки оснастки
вы сами и посторонние лица
должны находиться подальше от
вращающейся принадлежности.
Запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки
и дайте ему поработать одну
минуту. Поврежденные принадлежности,
как правило, ломаются в течение этого
тестового периода.
h) Всегда используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица или защитные очки.
В соответствии с необходимостью
надевайте респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от мелких абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой
детали. Средства защиты для глаз
должны останавливать частицы,
вылетающие при выполнении различных
видов работ. Пылезащитная маска
или респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ.
Длительное воздействие шума
высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
РУССКИЙ ЯЗЫК
индивидуальной защиты. Фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной оснастки могут отлететь
в сторону и стать причиной травмы
даже за пределами рабочей зоны.
j) Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента
то в случае контакта с находящимся
под напряжением проводом возможно
поражение электрическим током.
k) Располагайте шнур питания на
удалении от вращающейся оснастки.
В случае потери контроля над
инструментом шнур питания может
быть разрезан или ободран, а ваша рука
может быть затянута вращающейся
оснасткой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент до тех пор,
пока он полностью не остановится.
Вращающаяся оснастка может
задеть за поверхность, из-за чего
электроинструмент может вырваться
из рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если оснастка направлена на вас.
Случайный контакт с вращающейся
оснасткой может привести
к наматыванию одежды и контакту
оснастки с вашим телом.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металлических частях
электродвигателя повышает риск
поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
рядом с горючими материалами.
Искры могут привести к их
воспламенению.
p) Не используйте оснастку,
требующую жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
q) Не используйте для данного
инструмента круги типа 11
(конусообразные). Использование
насадок несоответствующего типа
может привести к травме.
r) Всегда пользуйтесь боковыми
ручками. Надежно затягивайте
рукоятку. Для постоянного контроля
работы инструмента нужно
обязательно использовать боковую
рукоятку.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ РАБОТ
Причины возникновения
отдачи и способы ее предупреждения
Отдача представляет собой внезапную
реакцию в результате заклинивания или
деформации вращающегося круга, кругаподошвы, щетки или любых других насадок.
Заклинивание или деформация вызывают
мгновенную остановку вращающейся
насадки, что, в свою очередь, приводит
к потере управления инструментом
и его резкого смещения в сторону,
противоположную направлению вращения
насадки в точке заклинивания.
Например, в случае заклинивания
или деформации абразивного круга
в обрабатываемой детали, заклинивающий
край круга может врезаться в поверхность
материала, что приводит к поднятию или
выталкиванию круга. Круг может отскочить
в сторону оператора или в другом
направлении, в зависимости от направления
вращения круга в точке заклинивания.
Это может также привести к поломке
абразивных кругов.
Отдача является результатом
неправильного использования инструмента
и/или использованием неправильных методов
или режимов, избежать этого явления можно
путем выполнения указанных далее мер
предосторожности:
a) Прочно удерживайте
электроинструмент обеими
руками и располагайтесь таким
образом, чтобы иметь возможность
погасить энергию обратного
удара. Для эффективного
управления инструментом
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
в случае возникновения отдачи или
реактивного крутящего момента во
время запуска всегда пользуйтесь
вспомогательной рукояткой
(при наличии). Оператор может
контролировать энергию обратного
удара при соблюдении надлежащих мер
предосторожности.
b) Никогда не держите руки поблизости
от вращающейся оснастки. Она
может отскочить в направлении вашей
руки.
c) Не стойте с той стороны, куда
отскочит инструмент в случае
возникновения отдачи. В результате
отдачи, инструмент отскакивает
в направлении, противоположном
вращению круга в точке заклинивания.
d) Соблюдайте особую осторожность
при обработке углов, острых
кромок и т.д. Избегайте дрожания
и заклинивания инструмента.
Углы, острые кромки или дрожание
могут вызвать заклинивание насадки
в заготовке и привести к потере
управления в случае возникновения
отдачи.
e) Не устанавливайте диски для
пильных цепей или зубчатые режущие
диски. Такие диски часто вызывают
отдачу и потерю контроля над
инструментом.
Меры предосторожности при
шлифовании и резании с использованием абразивного
круга
a) Используйте только такие типы
кругов, которые рекомендованы
для данного электроинструмента,
а также специальные ограждения,
предназначенные для конкретных
кругов. Круги, не предназначенные для
работы с электроинструментом, могут
полностью закрываться ограждением
и представлять опасность.
b) Шлифовальная поверхность кругов
с утопленным центром должна быть
ниже поверхности края ограждения.
Невозможно обеспечить надежную
защиту при использовании кругов,
выступающих за края защитного
ограждения.
30
c) Ограждение должно быть надежно
закреплено на электроинструменте
и находится в положении,
обеспечивающем максимальную
защиту, чтобы минимально
возможная часть круга находилась
на одной прямой с оператором.
Ограждение помогает защитить
оператора от отколовшихся
фрагментов круга и случайного
контакта с кругом, а также искр, от
которых может загореться одежда.
d) Используйте круги для выполнения
только рекомендованных типов
работ. Например: не выполняйте
шлифование при помощи отрезного
круга. Абразивные отрезные круги
предназначены для работы периферией
круга; боковая нагрузка, прилагаемая
к таким кругам, может привести к их
разрушению.
e) Всегда используйте исправные
фланцы для кругов, размер
и форма которых соответствуют
конкретному кругу. Соответствующие
фланцы надежно фиксируют круг,
что снижает вероятность его
поломки. Фланцы для отрезных кругов
могут отличаться от фланцев для
шлифовальных кругов.
f) Не используйте сильно изношенные
круги от электроинструментов
большей мощности. Круги,
предназначенные для таких
электроинструментов, не подходят для
более высокой скорости, на которой
работает инструмент меньшего
размера, и поэтому могут разрушиться.
Дополнительные меры предосторожности при абразивной резке
a) Избегайте заклинивания отрезного
круга в заготовке и не прилагайте
чрезмерных усилий. Не пытайтесь
выполнять распил слишком
большой глубины. Слишком сильное
нажатие на круг увеличивает нагрузку
и возможность его деформации или
заклинивания в заготовке, а также
возможность возникновения отдачи или
поломки круга.
b) Не стойте на одной линии
с вращающимся кругом и позади
него. Если диск вращается
РУССКИЙ ЯЗЫК
в противоположном от вас направлении,
то в случае отдачи, вращающийся
диск и инструмент будут направлены
непосредственно на вас.
Меры безопасности при
выполнении зачистки проволочной щеткой
c) В случае заклинивания круга или
в случае прекращения процесса
резки по какой-либо причине,
выключите электроинструмент
и удерживайте его неподвижно
в обрабатываемой детали до полной
остановки инструмента. Никогда
не пытайтесь извлечь отрезной
круг из разреза, когда он находится
в движении. В противном случае, это
может привести к возникновению
отдачи. Выясните причину и примите
надлежащие меры по устранению
причины заклинивания круга.
a) Будьте внимательны, так как
металлическая щетина отлетает
даже при выполнении самых обычных
работ. Не нажимайте слишком
сильно на металлическую щетку.
Металлическая щетина может пройти
через легкую одежду и поранить кожу.
d) Не возобновляйте работу, когда
круг находится внутри заготовки.
Дождитесь, пока круг наберет полные
обороты, и осторожно поместите
его в начатый разрез. В случае
заклинивания, круг может подскочить
вверх из детали или привести к отдаче
при повторном запуске.
e) Для снижения риска заклинивания
круга и отдачи, обеспечьте
надлежащую опору для длинных
панелей или других заготовок
большого размера. Заготовки
большого размера могут провисать под
собственным весом. Опоры необходимо
поместить под панель возле линии
распила и возле края панели по обеим
сторонам круга.
f) Будьте крайне осторожны, делая
“вырезы” в стенах или других
слепых зонах. Кругом можно повредить
газопроводные или водопроводные
трубы, электропроводку или можно
наткнуться на какие-либо предметы,
что приведет к отдаче.
Меры безопасности при выполнении шлифовки
a) Не используйте шлифовальную
бумагу слишком большого размера.
Соблюдайте рекомендации
производителей, выбирая
шлифовальную бумагу. Шлифовальная
бумага свисающая с диска представляет
угрозу разрыва и может привести
к задиранию, износу диска или
возникновению отдачи.
b) Если для работы проволочной
щеткой рекомендуется использовать
защитный Ограждение, не допускайте
прикосновения проволочной щетки
или карцовочного диска к нему.
Карцовочный диск или проволочная
щетка могут увеличиться в диаметре
в процессе работы за счет воздействия
центробежной силы.
Дополнительные правила
техники безопасности
• Винтовая резьба принадлежностей
должна соответствовать резьбе
оси шлифовальной машины. Для
принадлежностей, установленных
на фланцы, отверстие для
инструментальной оправки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Принадлежности,
которые не подходят монтажной
арматуре электроинструмента,
работают несбалансировано, слишком
сильно вибрируют и могут привести
к потере контроля.
• Шлифовальная поверхность кругов
с утопленным центром должна быть
ниже поверхности края ограждения.
Невозможно обеспечить надежную
защиту при использовании кругов,
выступающих за края защитного
ограждения.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использовать устройство
защитного отключения (УЗО)
с током утечки до 30мA.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
– Риск вдыхания опасной для здоровья
пыли.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
либо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Кнопка блокировки шпинделя
Шпиндель
Боковая рукоятка
Задний фланец
Резьбовой фиксирующий фланец
Ограждение
Ползунковый переключатель (DWE4204,
DWE4205, DWE4206, DWE4207, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217)
Перекидной переключатель (DWE4202,
DWE4203, DWE4213)
Рычаг блокировки (DWE4202, DWE4203,
DWE4213)
Рукоятка разблокирования ограждения
Система удаления пыли
НАЗНАЧЕНИЕ
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Углошлифовальная машина
1 Ограждение
1 Боковая рукоятка
1 Комплект фланцев
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какой32
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216 и DWE4217 - мощные
портативные углошлифовальные машины,
предназначенные для профессионального
выполнения работ по шлифовки, зачистки,
крацевания и резки материалов.
НЕ используйте шлифовальные круги
с утопленным центром и круги из набора
связанных абразивных листов.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти машины представляют собой
профессиональный электроинструмент.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
РУССКИЙ ЯЗЫК
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
Противовибрационная боковая рукоятка
Противовибрационная боковая ручка
поглощает вибрацию, которая возникает при
работе с инструментом и делает работу более
комфортной.
Система удаления пыли
(рис. 1)
Система удаления пыли (k) предотвращает
скопление пыли вокруг ограждения и на
вентиляционных отверстиях двигателя,
и сводит к минимуму попадание пыли в корпус
двигателя.
Функция плавного запуска
DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217
Функция плавного старта позволяет
постепенно набирать скорость во избежании
резкого толчка при запуске. Эта функция
также может быть полезной при работе
в ограниченном пространстве.
Без напряжения («No-Volt»)
DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217
Функция «No-volt» предупреждает повторное
включение шлифовальной машины
без предварительного отключения, при
возобновление энергоснабжения.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике электроинструмента.
Ваш инструмент DeWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60745; поэтому не требует
заземления при эксплуатации.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Для подключения к сети этого инструмента
нужно использовать 3–жильный удлинитель
(см. Технические характеристики).
Минимальное сечение провода -1,5 мм2
максимальная длина - 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какиелибо регулировки или
снимать/устанавливать
принадлежности или оснастку.
Перед тем, как снова подключить
инструмент к источнику питания,
нажмите и отпустите курковый
переключатель, чтобы убедиться
в том, что инструмент выключен.
Установка боковой рукоятки
(рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
проверьте надежность
закрепления рукоятки.
Надежно закрепите боковую рукоятку (с)
винтом в одном из отверстий с любой стороны
корпуса редуктора. Для постоянного контроля
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
работы инструмента нужно обязательно
использовать боковую рукоятку.
Принадлежности и оснастка
Важное значение имеет правильный подбор
ограждений, проставок и фланцев для
использования со шлифовальной оснасткой.
Информацию по правильному выбору
принадлежностей вы найдете в таблице
в конце этого раздела.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов и резание
можно выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики.
ВНИМАНИЕ: Номинальная
скорость вращения оснастки
должна соответствовать
скорости, которая указана на
предупредительной наклейке на
инструменте. Круги и другая
оснастка при вращении на
скорости, превышающей их
номинальную скорость, могут
сорваться с крепления и привести
к травме. Оснастка с резьбой
должна иметь резьбовую ступицу
M14. Оснастка без резьбы должна
иметь отверстие диаметром
22 мм. Если такого отверстия
нет, то она может быть
предназначена для установки на
циркулярную пилу. Используйте
только ту оснастку, что указана
в таблице в конце этого раздела.
Номинальная скорость оснастки
должна превышать минимальную
скорость вращения инструмента,
указанную на фирменной табличке
инструмента.
Установка ограждения
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какиелибо регулировки или
снимать/устанавливать
принадлежности или оснастку.
Перед тем, как снова подключить
инструмент к источнику питания,
нажмите и отпустите курковый
переключатель, чтобы убедиться
в том, что инструмент выключен.
34
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
работы с данным шлифовальным
инструментом необходимо
использовать защитные
ограждения.
При использовании шлифовальных машин
DWE4202, DWE4203, DWE4204, DWE4205,
DWE4206, DWE4207, DWE4213, DWE4214,
DWE4215, DWE4216 или DWE4217 для
разреза металла или бетона, НУЖНО
использовать ограждение типа 1. Ограждение
типа 1 можно купить отдельно у продавцов
инструментов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: О другой оснастки, которую
можно использовать с этими шлифовальными
машинами можно узнать в Таблице оснастки
для шлифования и резки в конец этого
раздела.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ (РИС. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша шлифовальная
машина продается с быстросъемным
ограждением One-Touch, убедитесь в том,
что перед установкой ограждения винт, рычаг
и пружина правильно установлены.
1. Нажмите на рычаг освобождение
ограждения (j).
2. Откройте фиксатор ограждения
и совместите проушины (m)на ограждении
(n) с выемками на корпусе редуктора.
3. Удерживая фиксатор ограждения
в открытом положении, нажмите на
ограждение так, чтобы проушины
сошлись и затем поверните их в пазу
на втулке редукторе. Нажмите на рычаг
освобождение ограждения.
4. Когда шпиндель повернут в сторону
оператора поверните ограждение по
часовой стрелке в нужное рабочее
положение. Корпус ограждения должен
располагаться между шпинделем
и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
5. Для облегчения настройки ограждение
можно повернуть по часовой стрелке.
Конструкция ограждение позволяет
вращать его и регулировать, поворачивая
по часовой стрелке одним движением.
Для того, чтобы повернуть ограждение
не нужно нажимать на ручку. Она
используется только для снятия
ограждения. Ограждение можно
установить на противоположной
стороне, нажав на фиксатор ограждения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Фиксатор ограждения
должен защелкнуться в одном из
установочных отверстий (o) на муфте
ограждения. Это обеспечит надежную
фиксацию ограждения.
6. Чтобы снять ограждение выполните шаги
1–3 этих инструкций в обратном порядке.
Установка и снятие шлифовального или отрезного
диска (рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные диски.
1. Положите инструмент на стол,
ограждением вверх.
2. Установите опорный фланец (d) на
шпиндель (b) (рис. 4).
3. Установите диск (p) на опорный фланец
(d). При установке диска с выпуклым
центром убедитесь в том, что выпуклый
центр (q) направлен в сторону опорного
фланца ( d).
4. Закрепите стопорную гайку (e) на
шпинделе (b) (рис. 5).
a. При установке шлифовального круга
кольцо на стопорной гайке (i) должно
быть направлено в сторону диска
(рис. 5A);
a. При установке режущего диска кольцо
на стопорной гайке (e) должно быть
направлено от диска (рис. 5B);
5. Нажмите кнопку фиксатора шпинделя
(a) и вращайте шпиндель (b), пока он не
зафиксируется в нужном положении.
6. Затяните стопорную гайку (e)
шестигранным ключом (s) или
двухконтактным гаечным ключом.
7. Отпустите фиксатор шпинделя.
8. Чтобы снять диск ослабьте стопорную
гайку (e) шестигранным ключом (s) или
двухконтактным гаечным ключом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование кромки
выполняется кругами типа 27, которые
специально предназначены для этой цели;
круги толщиной 6 мм предназначены для
шлифовки поверхности, круги, толщиной 3 мм
предназначены для углового шлифования.
Резку можно выполнять с помощью режущего
диска с ограждением типа 1.
МОНТАЖ ПРОВОЛОЧНОЙ
ЩЕТКИ И КАРЦОВОЧНОГО
КРУГА
Чашечные проволочные щетки или
карцовочные диски прикручиваются
непосредственно к шпинделю шлифовальной
машины без использования фланцев.
Используйте только проволочные щетки или
круги с резьбовой муфтой M14. Ограждение
типа 27 входит в комплект поставки и его
требуется устанавливать при использовании
проволочных щеток и кругов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работая
с проволочными щетками
и карцовочными дисками
надевайте перчатки. Они могут
иметь острые края.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Диски или
щетки не должны касаться
ограждения во время установки
или использования. В противном
случае могут возникать скрытые
повреждения оснастки, что
приведет к отрыву кусочков
проволоки от круга или чашки.
1. Накрутите круг на шпиндель вручную.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
и затяните ступицу карцовочного круга или
щетки при помощи гаечного ключа.
3. Для снятия круга выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильная
установка круга после включения
инструмента может привести
к повреждению инструмента или
круга.
Установка и снятие диска-подошвы/наждачной бумаги
(рис. 1, 6)
1. Положите инструмент на стол или ровную
поверхность ограждением вверх.
2. Снимите опорный фланец (d).
3. Правильно установите резиновый дискподошву на шпиндель (b).
4. Поместите наждачную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Нажимая на фиксатор шпинделя (a),
накрутите стопорную гайку (r) на шпиндель
ступицей к центру шлифовального диска
и проставке.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Затяните стопорную гайку (r)
шестигранным ключом или
двухконтактным гаечным ключом.
7. Отпустите фиксатор шпинделя.
8. Чтобы снять резиновую подложку,
ослабьте стопорную гайку (r)
шестигранным ключом или
двухконтактным гаечным ключом.
Установка чашечной проволочной щетки
Привинтите чашечную проволочную щетку
непосредственно на шпиндель, не используя
шайбу и фланец с резьбой.
Подготовка к эксплуатации
• Установите ограждения
и соответствующий диск или круг. Не
используйте изношенные диски или круги.
• Следите за тем, чтобы внутренний
и внешний фланцы были правильно
установлены. Следуйте инструкциям,
представленным Таблице
шлифовальной и режущей оснастки.
• Убедитесь, что направления вращения
на оснастке и электроинструменте
совпадают.
• Не используйте поврежденную оснастку.
Перед каждым использованием
проверяйте принадлежности, такие как
абразивные круги, на наличие сколов
и трещин, диски-подошвы – на наличие
надрывов и трещин, проволочные
щетки – на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или принадлежности
проверьте наличие повреждений
или установите неповрежденную
оснастку. После проверки и установки
принадлежности вы сами и посторонние
лица должны находиться подальше от
вращающейся принадлежности. Запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки и дайте ему
поработать одну минуту. Поврежденные
принадлежности, как правило, ломаются
в течение этого тестового периода.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
36
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какиелибо регулировки или
снимать/устанавливать
принадлежности или оснастку.
Перед тем, как снова подключить
инструмент к источнику питания,
нажмите и отпустите курковый
переключатель, чтобы убедиться
в том, что инструмент выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что все материалы
для шлифовки или резки надежно
закреплены.
• Закрепите и удерживайте
обрабатываемую деталь.
Используйте клещи или тиски
для крепления и удержания
заготовки на устойчивой
рабочей поверхности.
Важно надежно закрепить
и удерживать заготовку, чтобы
предотвратить ее перемещение
и потерю контроля во время
обработки. Перемещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом могут
представлять риск и привести
к травмам.
• Для снижения риска
заклинивания круга и отдачи
обеспечьте надлежащую опору
для длинных панелей или
прочих заготовок большого
размера. Заготовки большого
размера могут провисать под
собственным весом. Опоры
необходимо поместить под
панель возле линии распила
и возле края панели по обеим
сторонам круга.
• Обязательно используйте
защитные рабочие перчатки во
время работы с инструментом.
• Во время работы редуктор
сильно нагревается.
• Не применяйте чрезмерное
усилие при работе
с инструментом. Не оказывайте
боковое давление на диск.
• Всегда устанавливайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
ограждения и соответствующие
диски или круги. Не используйте
изношенные диски или круги.
• Следите за тем, чтобы
внутренний и внешний фланцы
были правильно установлены.
• Убедитесь, что направление
вращения на оснастке
и электроинструменте
совпадают.
• Избегайте перегрузок. Если
инструмент нагрелся, дайте ему
поработать несколько минут
без нагрузки чтобы охладить
оснастку. Не касайтесь
оснастки, до того как она
остынет. Во время работы
диски сильно нагреваются.
• Никогда не работайте
с шлифовальной проволочной
чашкой без установленного
соответствующим образом
защитного ограждения.
• Не используйте
электроинструмент с отрезной
стойкой.
• Никогда не используйте
прокладки вместе со склеенными
абразивными изделиями.
• Необходимо помнить, что круг
продолжает вращаться после
выключения инструмента.
Правильное положение рук
(рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА правильно держите
инструмент,как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
Правильное положение рук предполагает, что
одна рука лежит на боковой ручке (с), а другая
на корпусе инструмента, как показано на
Рисунке 7.
Переключатели
обеспечения контроля над
инструментом при запуске
и при останове, пока оснастка
не прекратит вращаться.
Убедитесь в том, что круг
полностью остановился, прежде
чем положить инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для уменьшения случайного
смещения инструмента не включайте и не
выключайте инструмент, когда он находится
под нагрузкой. Дождитесь пока инструмент
не наберет полные обороты, прежде
чем прикасаться им к обрабатываемой
поверхности. Поднимите инструмент от
поверхности перед его выключением. Прежде
чем положить инструмент, дождитесь его
остановки.
ПОЛЗУНКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 3)
(DWE4204, DWE4205, DWE4206, DWE4207,
DWE4214, DWE4215, DWE4216, DWE4217)
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как
подключить инструмент
к сети убедитесь в том, что
ползунковый переключатель
находится к заднем положении
и разблокирован. Убедитесь
в том, что ползунковый
выключатель находится
в выключенном положении как
описано выше, после любого
перебоя в сетевом питании,
таком как срабатывание УЗО,
автомата защиты, случайное
отключение от сети или
перебой в электропитании. Если
ползунковый переключатель
находится в положении ВКЛ,
инструмент может неожиданно
начать работу при подаче
питания.
Для запуска инструмента переместите
выключатель ON/OFF (g) в направлении
к передней части инструмента. Чтобы
остановить работу инструмента отпустите
выключатель ON/OFF.
Для непрерывной работы переместите
выключать в направлении передней части
инструмента и нажмите на его переднюю
часть. Чтобы остановить инструмент во время
непрерывного режима работы, нажмите на
заднюю часть ползункового выключателя
и отпустите его.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочно
удерживайте боковую рукоятку
и корпус инструмента для
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕКИДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 1)
(DWE4202, DWE4203, DWE4213)
1. Чтобы включить инструмент нажмите
на фиксатор рычага (i) по направлению
к задней части инструмента, затем
нажмите на перекидной выключатель
(h). Инструмент работает при нажатом
выключателе.
2. Выключите инструмент, отпустив курковый
переключатель.
Зажим шпинделя (рис. 1)
Зажим шпинделя (a) используется для
блокировки шпинделя при установке или
снятии оснастки. Используйте стопорный
зажим шпинделя только после выключения
инструмента, отключения питания и полной
остановки диска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте фиксатор шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
оснастка может отсоединится
и нанести травму.
Для фиксации шпинделя нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется и вы не
сможете его более повернуть.
Использование шлифовальных кругов с утопленным
центром
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
5. Поднимайте инструмент от
обрабатываемой поверхности перед его
выключением. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь его остановки.
ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
ВНИМАНИЕ: Круги, используемые
для отрезания и шлифования
углов, могут сломаться или
вызвать отдачу при их изгибании
в процессе резки или шлифования
полостей. Для предотвращения
риска серьезной травмы
используйте данные круги
стандартного типа 27 только
для выполнения неглубоких
разрезов и надпиливания
[глубиной менее 13 мм [1/2”]].
Открытая сторона ограждения
должна смотреть в сторону от
оператора. Для более глубокого
резания с использованием
отрезного круга используйте
закрытое ограждение, тип 1.
О другой оснастки, которую
можно использовать с этими
шлифовальными машинами можно
узнать в Таблице оснастки для
шлифования и резки в конец
этого раздела.
1. Дождитесь, пока инструмент не наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
1. Дождитесь, пока инструмент не наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
3. Располагайтесь таким образом, чтобы
открытая нижняя часть круга была
направлена в сторону от вас.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой
скорости. Эффективность шлифования
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
4. После начала резки и образования
надреза на обрабатываемой детали
не меняйте угол резки. Изменение
угла приведет к заклиниванию круга
и может привести к его разрушению.
Конструкция кругов для шлифования
углов не рассчитана на боковые нагрузки,
возникающие при зажимании.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Перемещайте инструмент без остановки
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности.
38
5. Поднимите инструмент от
обрабатываемой поверхности перед его
выключением. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь его остановки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Не используйте
круги для шлифования углов/
отрезные круги, для обработки
поверхности, потому что эти
круги не рассчитаны на боковые
нагрузки, возникающие при
шлифовании поверхности. Это
может привести к разрушению
круга и серьезной травме.
Монтаж и использование
проволочной щетки и карцовочного круга
Карцовочные круги и проволочные щетки
могут использоваться для удаления ржавчины,
окалины и краски, а также для выравнивания
неровных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Меры предосторожности
при очистке краски проволочной щеткой
1. Дождитесь, пока инструмент не наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой скорости.
Эффективность удаления материала
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 5°
до 10° по отношению к обрабатываемой
поверхности при использовании чашечной
проволочной щетки.
4. При использовании карцовочного круга
выполняйте обработку краем круга.
5. Перемещайте инструмент без остановки
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Удерживание инструмента
на одном месте или перемещение
его круговыми движениями приведет
к отжиганию поверхности и образованию
круговых следов на ней.
6. Поднимите инструмент от
обрабатываемой поверхности перед его
выключением. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь его остановки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте
дополнительные меры
предосторожности при обработке
углов, так как может произойти
резкое и быстрое смещение
шлифовальной машины.
Использование отрезных
кругов
ВНИМАНИЕ: Не используйте
круги для шлифования углов/
отрезные круги, для обработки
поверхности, потому что эти
круги не рассчитаны на боковые
нагрузки, возникающие при
шлифовании поверхности. Это
может привести к разрушению
круга и серьезной травме.
1. Дождитесь, пока инструмент не наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность
с минимальным усилием, чтобы
инструмент работал на высокой скорости.
Эффективность резки максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. После начала резки и образования
надреза на обрабатываемой детали не
меняйте угол резки. Изменение угла
приведет к заклиниванию круга и может
привести к его разрушению.
4. Поднимайте инструмент от
обрабатываемой поверхности перед его
выключением. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь его остановки.
Меры предосторожности при
очистке краски проволочной
щеткой
1. Зачистка красок содержащих
свинец проволочной щеткой НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это приводит
к образованию вредной для здоровья
пыли. Самую большую опасность
отравление свинцом представляет для
детей и беременных женщин.
2. Так как определение наличия свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
зачистки окрашенных поверхностей
проволочной щеткой:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
наждачная чистка окрашенных
поверхностей до тех пор, пока не будет
проведена комплексная очистка.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует
заменять ежедневно или по мере его
загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать
только те пылезащитные маски, которые
предназначены для работы с пылью
и парами красок содержащих свинец.
Обычные маски для лакокрасочных работ
не обеспечивают достаточной защиты.
Обращайтесь за соответствующими
респираторами в магазин электротоваров
и скобяных изделий.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. Необходимо
помыться и почиститься ПЕРЕД приемом
пищи, питьем или курением. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не
должны находиться в рабочей зоне, так
как на них может осесть пыль.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть прикрыты полимерной
пленкой толщиной 4 миллидюйма
(0,1 мм).
3. Очистка проволочной щеткой должна
выполняться таким образом, чтобы свести
к минимуму проникновение пыли за
пределы рабочей зоны.
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать
пылесосом и протирать в течение всего
времени работы проволочной щеткой.
Фильтровальные мешки пылесоса следует
менять с достаточной частотой.
2. Одноразовую одежду с полимерным
покрытием следует собирать
и утилизировать вместе с собранной
пылью и другим мусором. Их следует
помещать в герметичные емкости для
сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов.
Во время чистки дети и беременные
женщины не должны находиться
в рабочей зоне.
3. Все игрушки, моющаяся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
40
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Работа с металлом
При использовании данного инструмента для
работы с металлом необходимо установить
устройство защитного отключения (УЗО) во
избежание возможности поражения током от
металлической стружки.
Если при работе срабатывает устройство
защитного отключения (УЗО), необходимо
передать инструмент в авторизованный центр
сервисного обслуживания DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В тяжелых условиях
эксплуатации при работе
с металлом токопроводящая
стружка может скапливаться
внутри корпуса инструмента.
Это может привести
к повреждению защитной изоляции
и стать причиной поражения
электрическим током.
Во избежание скопления металлической
стружки внутри инструмента, рекомендуется
ежедневно очищать вентиляционные прорези.
См. раздел Техническое обслуживание.
Резка металла
Во время реза подавайте инструмент
умеренно, в соответствии с типом материала.
Не давите на режущий диск, не наклоняйте
и не раскачивайте инструмент.
Не пытайтесь замедлить вращение режущего
диска с помощью бокового давления.
Инструмент должен всегда подаваться прямо.
В противном случае существует риск его
неконтролируемого выталкивания из распила.
Во время резки профилей и квадратных
прутьев лучше всего начинать с меньшей
площади сечения.
Грубая шлифовка
Запрещается использовать режущий диск
для черновой обработки.
Всегда используйте ограждение типа 27.
Лучших результатов черновой обработки
можно добиться, установив инструмент под
углом 30 – 40°. Перемещайте инструмент
вперед и назад с умеренным давлением.
Таким образом, заготовка не будет сильно
нагреваться, не поменяет цвет и не будет
иметь борозд.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Резка камня
Инструмент предназначен только для
сухой резки. Для резки камня, лучше всего
пользоваться алмазным отрезным диском.
Работы выполняйте только с защитной
противопылевой маской.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при создании
прорезей в несущих стенах. На создание
прорезей в несущих стенах распространяются
государственные нормативы. Эти нормативы
нужно соблюдать при любых обстоятельствах.
Перед началом работы обратитесь
к ответственному инженеру-проектировщику,
архитектору или заведующему зданием.
Использование пластинчатый полировальных дисков
ВНИМАНИЕ: Образование
Металлической пыли. Частое
использование полировальных
дисков для работы с металлом
повышает риск поражения
электрическим током. Для
снижения этого риска перед
использованием установите
УЗО и ежедневно выполняйте
очистку вентиляционных
прорезей, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведенными ниже
инструкциями.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какиелибо регулировки или
снимать/устанавливать
принадлежности или оснастку.
Перед тем, как снова подключить
инструмент к источнику питания,
нажмите и отпустите курковый
переключатель, чтобы убедиться
в том, что инструмент выключен.
Износ щеток
Изнашивание графитовых щеток приводит
к автоматической остановке инструмента
и указывает на необходимость проведения
технического обслуживания. Графитовые
щетки не подлежат замене силами
пользователя. Необходимо передать
инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только,
рекомендованную DEWALT
оснастку.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
D
b
Глубина
[мм] Мин. вра- Угловая отверстия
щение скорость
под
винт
[мин.-1]
[м/с]
d
[мм]
115
6
22,23
11,500
80
-
b 125
6
22,23
11,500
80
-
115
-
-
11,500
80
-
125
-
-
11,500
80
-
30 M14
11,500
45
20,0
115 12 M14
11,500
80
20,0
125 12 M14
11,500
80
20,0
Макс.
[мм]
d
D
D
d
75
b
D
D
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
продукт DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
42
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ШЛИФОВАЛЬНЫХ И РЕЖУЩИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Тип
ограждения
Оснастка
Описание
Как установить на
шлифовальную машину
Нажмите на
центр шлифовального диска
ОГРАЖДЕНИЕ
ТИП 27
Ограждение тип 27
Шлифовальный
круг, набранный
из полосок
шлифовальной
шкурки
Дискообразная
проволочная
щетка
Задний фланец
Диск с утопленным центром,
тип 27
Резьбовой зажимной фланец
Дискообразная
проволочная
щетка с резьбовой гайкой
Ограждение тип 27
Дискообразная проволочная
щетка
Проволочная
установочная
чашка
с резьбовой
гайкой
Ограждение тип 27
Проволочная щетка
Подложка/
шлифовальная
бумага
Ограждение тип 27
Резиновые подкладочные
диски
Наждачный круг
Резьбовой зажимной фланец
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ШЛИФОВАЛЬНЫХ И РЕЖУЩИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (продолжение)
Тип ограждения
ОГРАЖДЕНИЕ
ТИП 1
Оснастка
Описание
Режущий
диск для
каменной
кладки,
армированный
Режущий
диск для
метала,
армированный
Как установить на
шлифовальную машину
Ограждение тип 1
Задний фланец
Алмазный
отрезной круг
ОГРАЖДЕНИЕ
ТИП 1
Отрезной круг
ИЛИ
Резьбовой зажимной фланец
ОГРАЖДЕНИЕ
ТИП 27
zst00263324 - 17-03-2015
44
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising