MTS12 | Black&Decker MTS12 CUTTER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224-37 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
MTS12
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
Az Ön Black & Decker többcélú szerszámát sokféle barkácsolási munkához terveztük.
A lemezvágó fej (MTS12) használatával ez
a szerszám alkalmas vékony, flexibilis anyagok,
pl. szőnyeg (6,5 mm-ig), PVC, fém (0,5 mm-ig) és
drótfonat (0,5 mm-ig) vágására.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések lemezvágókhoz és
kézi lemezkivágókhoz
♦
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
♦
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi
sérülést okozhat.
♦
Figyelmeztetés! Az Ön elektromos
szerszámához (MT143, MT350, MT108
vagy MT18) mellékelt összes figyelmeztetést és útmutatást olvassa át, mielőtt
ezt a tartozékot használná. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
♦
♦
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
4
A szerszámot csak a szigetelt markolati
felületeinél tartsa, amikor olyan munkát
végez, amelynél a vágótartozék rejtett
vezetékhez érhet. Ha a vágótartozék áram
alatt lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza
meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot
a kezében tartja vagy a testéhez támasztja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Kezét tartsa távol a vágási területtől.
Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne tegye ujjait vagy hüvelykujját
a penge közelébe. Ne próbálja a lemezvágót
alulról megmarkolva stabilizálni.
Tartsa élesen a pengéket. A tompa vagy
sérült pengék nyomás alatt elhajolhatnak
vagy elakadhatnak. Mindig a munkadarab
anyagának és a vágás típusának megfelelő
típusú pengét használjon.
Közvetlenül a szerszám használata után ne
érjen a munkadarabhoz vagy a pengéhez.
Mindkettő nagyon felforrósodhat.
♦
Be- és kikapcsolás
A penge a kapcsoló felengedése után még
egy ideig tovább mozog. Mielőtt leteszi
a szerszámot, mindig kapcsolja ki, és várja
meg a penge teljes leállását.
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy
a forgásirányváltó kapcsoló (2) nincs reteszelt
helyzetben.
♦
A szerszámot a fordulatszám-szabályozós
üzemi kapcsoló (1) benyomásával kapcsolhatja be. A kapcsoló benyomásának mértékével arányosan nő a szerszám fordulatszáma.
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje el
a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és a vele való
érintkezés veszélyes lehet a kezelő
és az arra járók egészségére. Hordjon
a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és
gondoskodjon arról, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő
védőeszközöket.
♦
Vágható anyagok
♦
♦
♦
Szőnyeg, 6,35 mm vastagságig.
Szövet.
PVC (flexibilis műanyag), 3,175 mm vastagságig.
♦
Fém 26 GA (0,5 mm), vagy vékonyabb.
♦
Drótfonat, 0,5 mm vagy vékonyabb.
Tartsa szem előtt: Zsebvágásra ne használja
ezt a szerszámot.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés
és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Részegységek (A ábra)
Fém vágása (B ábra)
A bemutatott szerszám MT218 típusú. Ezzel
a szerszámfejjel történő használatra más szerszámok is kaphatók.
A szerszám a következő részegységek némelyikéből vagy mindegyikéből áll:
10. Lemezvágó fej
11. Felső penge
12. Alsó penge
♦
Csak vékony (26 GA vagy vékonyabb) fémek
vághatók.
♦
Ne erőltesse a pengét, mert az megrövidíti
az élettartamát, és a károsodása költséget
okoz.
♦
Szabad kezével görgesse az anyagot, hogy
a vágás során ne legyen útban (B ábra).
Figyelmeztetés! A fémlemezek széle borotvaéles lehet, ezért rendkívüli óvatossággal kezelje.
Mindig hordjon kesztyűt, amikor fémlemezzel
dolgozik.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
5
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
korlás után már tudni fogja, mekkora nyomás
szükséges a legsimább vágáshoz.
Finoman érintse a pengét a vágandó anyaghoz.
Vágás közben mindig szilárdan tartsa a vágószerszámot.
Bármilyen jellegű anyag vágása előtt győződjön meg arról, hogy az elég erősen le van
rögzítve vagy le van szorítva ahhoz, hogy ne
tudjon elmozdulni.
Csak éles pengével vágjon, mert akkor tisztább és gyorsabb lesz a vágás, és közben
kevésbé erőlteti a motort.
Amikor ragasztott hátlapú anyagot (pl.
linóleum padlóburkolat) vág, rendszeresen
tisztítsa a pengéket; a ragasztó maradéka
a pengékre rakódik, így rontja a vágás minőségét és erőlteti a motort.
Amikor szőnyeget vagy más, szálas anyagot
vág, rendszeresen takarítsa ki a szálakat
a pengék közül; a felgyülemlett szálak akadályozzák a vágást, azáltal rontják a vágás
minőségét és erőltetik a motort.
Amikor merevebb anyagot vág (pl. fémlemezt, PVC-t stb.), a szabad kezével tartsa
a szerszám felett, vagy görgesse, hogy
vágás közben ne legyen útban.
Görbe vágásnál ne billentse a szerszámot;
a munkadarabra merőlegesen tartsa a pengéket.
A pengéket erőltetés és túl nagy nyomás
nélkül vezesse be az anyagba. Némi gya-
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a használt tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha tartozékok
magas minőségi követelményeknek megfelelően
készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
Műszaki adatok
MTS12 (MAX) (H1)
Üresjárati
fordulatszám
min-1
Penge elmozdulása
mm
Súly
kg
Maximális anyagvastagság
Szőnyeg
mm
PVC
mm
Fém
mm
Drótfonat
mm
1 500
6,75
0,64
6,35 mm
3,175
0,5
0,5
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 72,5 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A), Hangteljesítményszint (LWA) 83,5 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Vágás (ah) 2,5 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
6
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
MTS12
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok“ című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-8.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről
és különleges ajánlatainkról naprakész
információkkal láthassuk el. A Вlack & Decker
márkával és termékkínálatunkkal kapcsolatos
információkat ezen a honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/11/14
zst00255958 - 23-12-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising