MTS12 | Black&Decker MTS12 CUTTER Type H1 instruction manual

402114-15 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
MTS12
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la acumulator.
Unealt a dumneavoastr ă multifunc ţ ională
Black & Decker a fost concepută pentru o gamă
variată de aplicaţii casnice.
Prin folosirea capului foarfecă (MTS12), această
unealtă este utilizată pentru tăierea materialelor
subţiri, flexibile, precum carpete (de până la
6,5 mm), vinil, metal (de până la 0,5 mm) şi plasă
(de până la 0,5 mm). Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Avertisment! Avertizări suplimentare
de siguranţă pentru foarfece
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
♦
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
♦
Avertisment! Citiţi toate avertismentele
de siguranţă şi toate instrucţiunile furnizate cu unealta dvs. electrică (MT143,
MT350, MT108 sau MT18) înainte de
a utiliza acest accesoriu. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
♦
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică“ din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală
4
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de
prelucrat în mână sau sprijinită de corp,
aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de
tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub
piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele
sau degetul mare în apropierea lamei. Nu
stabilizaţi foarfeca ţinând de partea de jos.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante
sau deteriorate pot determina fierăstrăul să
devieze sau să se blocheze în timpul apăsării
pe acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă
de fierăstrău adecvat pentru materialul piesei
de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
♦
♦
Utilizare
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama
imediat după utilizarea uneltei. Acestea pot
deveni foarte fierbinţi.
Lama va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna
unealta şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet înainte de a lăsa jos unealta.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu o suprasolicitaţi.
Pornirea şi oprirea
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte înapoi (2)
nu se află în poziţia blocat.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde
de cât de mult apăsaţi pe comutator.
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul de
reglare a vitezei variabile.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea
pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor
de tăiere poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din
jur. Purtaţi o mască antipraf special
concepută pentru protejarea împotriva
pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că
persoanele din zona de lucru sau cele
care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
Materialele care pot fi tăiate
♦
♦
♦
Carpete cu o grosime de până la 6,35 mm.
Stofă.
Vinil (plastic flexibil) cu o grosime de până la
3,175 mm.
♦
Metal 26 GA (0,5 mm) sau mai subţire.
♦
Plasă metalică 0,5 mm sau mai subţire.
Notă: Nu utilizaţi această unealtă pentru decupaje.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
oricărei operaţiuni cu această unealtă diferite
de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
fizica şi/sau daune asupra obiectelor.
Tăierea metalului (fig. B)
♦
Trebuie să fie tăiate doar metale subţiri (26
GA sau mai subţiri).
♦
Evitaţi să forţaţi lama de tăiere deoarece
acest lucru îi reduce durata de viaţă şi provoacă ruperea sa.
♦
Folosiţi mâna liberă pentru a îndepărta materialul din calea procesului de tăiere (fig. B)
Avertisment! Muchiile plăcilor metalice pot
fi ascuţite şi trebuie să aveţi o grijă deosebită
când lucraţi cu acest tip de materiale. Purtaţi
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este MT218. Şi alte
unelte sunt disponibile pentru utilizare cu acest
portcuţit. Această unealtă dispune de unele sau
de toate caracteristicile următoare.
10. Cap foarfecă
11. Lamă superioară
12. Lamă inferioară
5
Accesorii
întotdeauna mănuşi de protecţie atunci când
lucraţi cu plăci metalice.
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de
accesoriul utilizat. Accesoriile Black & Decker şi
Piranha sunt proiectate la standarde înalte de
calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dumneavoastră. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta
dumneavoastră.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aşezaţi uşor lama pe piesa de tăiat.
Ţineţi întotdeauna tăietorul bine în timp ce
tăiaţi.
Înainte de a tăia orice fel de material, asiguraţi-vă că este bine ancorat sau fixat pentru
a preveni alunecarea.
Tăiaţi doar dacă lamele sunt ascuţite; acestea taie mai repede, mai curat şi solicită
motorul mai puţin
La tăierea materialelor cu adeziv (linoleum,
etc.) curăţaţi periodic lamele; adezivul care
se acumulează pe lame reduce calitatea
tăierii şi solicită motorul.
La tăierea carpetelor sau a altor materiale
fibroase, curăţaţi periodic fibrele dintre lame;
acumularea de fibre va reduce acţiunea de
forfecare, reducând astfel calitatea tăieturii
şi solicitând motorul.
La tăierea unor materiale mai casante, precum plăci metalice, vinil etc, folosiţi mâna
liberă pentru a îndepărta materialul care se
adună in urma avansării tăierii.
La tăierea curbelor, nu înclinaţi scula; ţineţi
lamele perpendicular pe piesa de lucru.
Avansaţi lamele în material fără a forţa sau
fără o presiune prea mare. Puţin exerciţiu vă
va ajuta să determinaţi ce presiune de avans
vă oferă cea mai fină tăiere.
Specificaţii tehnice
Turaţia fără sarcină
min-1
Cursa lamei
mm
Greutate
kg
Grosimea max. a materialului
Carpetă
mm
Vinil
mm
Metal
mm
Plasă metalică
mm
MTS12 (MAX) (H1)
1 500
6,75
0,64
6,35
3,175
0,5
0,5
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 72,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 83,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform EN 60745:
Tăiere (ah) 2,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
6
Garanţie
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: Pentru a revendica garanţia,
va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător
sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica
localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile
sau înlocuirea unor astfel de produse pentru
a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi pentru
a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre
marca Black & Decker şi despre gama noastră
de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în
7
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
MTS12
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN60745-2-8.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directivele 2014/30/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Stanley Europe la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele Black & Decker.
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
14/11/2014
zst00255961 - 29-12-2014
Download PDF

advertising