CS3653LC | Black&Decker CS3653LC CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

402114-30 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
CS3653LC
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există
un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dumneavoastră este în
contact cu suprafeţele împământate sau
legate la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător
cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul
pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare
cu protecţie pentru dispozitivele
de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul
electrocutării.
Şurubelniţa dumneavoastră
BLACK+DECKER a fost concepută pentru
aplicaţii de înşurubare. Această unealtă este
destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii
şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul
„unealtă electrică“ din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în
atmosferă inflamabilă, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
3. Siguranţa corporală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate precum ţevi,
4
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor
electrice. Verificaţi alinierea
necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce
ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce
la situaţii periculoase.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor
electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă
şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa
de alimentare şi/sau acumulatorul
de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, a modificării
accesoriilor sau a depozitării uneltelor
electrice. Aceste măsuri preventive de
siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu
acumulator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este
utilizat cu un alt tip de acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri
sau incendii.
5
d. În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid
din acumulator; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În
cazul în care lichidul intră în contact
cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
♦
6. Service
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că se menţine
siguranţa în folosirea uneltei.
Avertisment! Cheile cu impact
nu sunt chei dinamometrice. Nu
utilizaţi această unealtă pentru
a strânge dispozitivele de fixare
la cuplurile specificate. Utilizaţi un
dispozitiv separat şi calibrat de
măsurare a cuplului, cum ar fi
o cheie dinamometrică, atunci când
strângerea precară sau, din potrivă,
prea puternică a unui dispozitiv de
fixare poate conduce la cedarea
unei îmbinări.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări
suplimentare de siguranţă pentru
şurubelniţe şi chei cu impact
♦
♦
♦
♦
♦
supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii
trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în
acest manual de instrucţiuni. Utilizarea
oricărui accesoriu sau ataşament sau
efectuarea oricărei operaţiuni cu această
unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate
implica un risc de vătămare fizica şi/sau
daune asupra obiectelor.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării maşinilor de
găurit cu impact. Expunerea la zgomot
poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare
furnizate împreună cu unealta.
Pierderea controlului poate determina
vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care dispozitivul
de strângere poate să atingă cabluri
ascunse. Contactul dispozitivelor de
strâns cu un cablu sub tensiune ar
putea determina scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând
piesa de prelucrat în mână sau sprijinită
de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Această unealtă nu este destinată
utilizării de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazurilor în care acestea au fost
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării
de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru
a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în
timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil
să nu fie incluse în avertizările de siguranţă
ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor
de siguranţă corespunzătoare şi
implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
6
♦
♦
♦
♦
♦
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă pentru acumulatori
şi încărcătoare
Vătămări cauzate de atingerea
componentelor în rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului,
în special a stejarului, fagului şi MDF.)
Acumulatorii
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi
acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 10° C şi 40° C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
furnizat împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea
„Protejarea mediului înconjurător“.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii,
menţionate în specificaţia tehnică şi în
declaraţia de conformitate au fost măsurate în
conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte.
Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii
poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Nu încercaţi să încărcaţi
acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele
♦ Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER
exclusiv pentru a încărca acumulatorul
din unealta împreună cu care a fost
furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi baterii.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii
în timpul utilizării efective a uneltei electrice
poate diferi de valoarea declarată în funcţie
de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în
scopul de a determina măsurile de siguranţă
solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru
protejarea persoanelor ce folosesc periodic
unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la
vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând
totodată în calcul toate componentele ciclului
de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea
acesteia.
Încărcătorul este destinat exclusiv
pentru utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni
înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este
necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii
de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu
încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză
normală de alimentare.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe
unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce
riscul vătămării, utilizatorul trebuie
să citească manualul
de instrucţiuni.
7
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit
de producător sau de către un Centru
de Service BLACK+DECKER autorizat
pentru a evita orice pericol.
♦
Starea indicatorului de încărcare (fig.
B) va afişa nivelul curent de energie din
unealtă.
♦ Lăsaţi unealta conectată la încărcător
timp de 3 ore.
Încărcătorul poate produce un zgomot de
alimentare şi se poate încălzi în timpul
încărcării; acest lucru este normal şi nu indică
o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în
condiţii de temperatură ambientală sub 10 °C
sau peste 40 °C. Temperatura recomandată
de încărcare: aprox. 24 °C.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de
toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător pornire/oprire
2. Cursor înainte/înapoi
3. Suport burghiu
4. Buton de reglare mâner
5. Mâner
6. Conector de încărcare micro USB
7. Indicatorul luminos cu LED
8. Indicatorul nivelului de încărcare
9. Portsculă magnetică
Indicatorul nivelului de încărcare (fig. B)
Unealta este prevăzută cu un indicator
al nivelului de încărcare. Acesta poate fi
utilizat pentru a arăta nivelul de încărcare al
acumulatorului în timpul utilizării şi în timpul
încărcării.
Asamblare
În timpul încărcării
♦ În timpul încărcării, starea indicatorul
de încărcare va indicat în mod automat
nivelul curent de încărcare.
Montarea şi demontarea unui cap de
şurubelniţă sau racord tubular (fig. A)
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta
este blocată pentru a preveni activarea
întrerupătorului de pornire înainte de
montarea sau demontarea accesoriilor.
♦ Pentru montarea unui cap de şurubelniţă
(9), împingeţi-l în portunealtă (3) până
când se fixează.
♦ Pentru demontarea unui cap de
şurubelniţă, trageţi drept accesoriu afară
din portunealtă.
În timpul utilizării
Notă: Nu verificaţi starea de încărcare în timp
ce şurubelniţa este folosită sau în sarcină.
Aceasta va duce la o citire incorectă. Pentru
a avea o citire precisă, verificaţi starea de
încărcare cu unealta fără sarcină.
♦ Setaţi unealta spre poziţia înainte. Starea
indicatorului de încărcare nu va funcţiona
atunci când unealta este setate în direcţie
inversă sau în poziţia de blocare.
♦ Apăsaţi pe comutatorul de declanşare
(1). Starea LED-ului de la indicatorul
de încărcare (8) va lumina in funcţie de
nivelul de încărcare rămas.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze
în propriul său ritm. Nu o suprasolicitaţi.
Încărcarea acumulatorului (fig. B)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea
primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte
să producă suficientă putere pentru lucrările
efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul
se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Utilizaţi numai încărcătorul
furnizat pentru a încărca unealta CS3653LC.
♦ Pentru a încărca acumulatorul, introduceţi
fişa încărcătorului (10) în mufa de
conectare (6).
♦ Conectaţi încărcătorul.
Număr de LED-uri
Nivel de încărcare
Trei
Acumulator plin
Doi
Acumulator
Unu
Acumulator slab
Zero
Acumulator gol, încărcaţi imediat
Reglarea mânerului (fig. C şi D)
Pentru flexibilitate optimă, mânerul poate
fi reglat în două poziţii diferite.
♦ Apăsaţi pe butonul de reglare a mânerului
(4).
♦ Rotiţi mânerul pe poziţia dorită.
♦ Eliberaţi butonul.
8
Selectarea direcţiei de rotire (fig. E)
♦
Pentru strângerea şuruburilor şi pentru
găurire, folosiţi rotaţia înainte (în sensul
acelor de ceasornic). Pentru slăbirea
şuruburilor sau pentru eliberarea unui burghiu
blocat, folosiţi direcţia înapoi (în sens invers
acelor de ceasornic).
♦ Pentru a selecta direcţia de rotire înainte,
împingeţi cursorul înainte/înapoi (2) la
stânga.
♦ Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
♦ Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul
înainte/înapoi în poziţia centrală.
♦
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în
cazul în care nu vă mai este de folos, nu
îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest
produs.
Pornirea şi oprirea (fig. F)
Pentru înşurubare, folosiţi direcţia de rotire
înainte (în sensul acelor de ceasornic). Pentru
deşurubare, folosiţi direcţia de rotire înapoi (în
sens invers acelor de ceasornic).
♦ Pentru a opera unealta, apăsaţi şi ţineţi
apăsat comutatorul de declanşare (1).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi
comutatorul de declanşare (1).
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea
materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Indicatorul luminos cu LED
Indicatorul luminos de lucru, cu LED (7) este
activat automat la apăsarea declanşatorului.
LED-ul de lucru va lumina atunci când
întrerupătorul este apăsat parţial, înainte ca
unitatea să pornească.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea selectivă a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci
când achiziţionaţi un produs nou.
Întreţinere
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost
concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
BLACK+DECKER când acestea au ajuns
la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de
reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dvs.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte
de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere
asupra uneltei. Deconectaţi încărcătorul
înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului
folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio
soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază
de solvenţi.
Deschideţi periodic mandrina şi bateţi-o
uşor pentru a îndepărta praful din interior.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
BLACK+DECKER la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor
de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la www.2helpU.com
Curăţaţi în mod regulat fantele de
ventilare de pe unealtă şi încărcător,
folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
9
Acumulatorii
Subsemnatul este responsabil pentru
întocmirea dosarului tehnic şi face această
declaraţie în numele Black & Decker.
Înăuntru nu există componente ce
pot fi reparate de utilizator.
♦
La sfârşitul vieţii produselor returnaţi
întreaga unitate la agentul de service sau
la un centru local de reciclare pentru
a recicla acumulatorul. Nu aruncaţi
aparatul la un loc cu deşeurile menajere.
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough, Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
03/12/2014
Specificaţii tehnice
CS3653LC (H1)
3,6
Tensiune
Vc.c
Turaţia fără sarcină
Min-1
190
Cuplu maxim de
strângere
Nm
6
Capacitate acumulator
Ah
1,5
Greutate
kg
0,37
Vc.a
100-240
Tip acumulatori
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie
extraordinară. Această declaraţie de garanţie
completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană de
Comerţ Liber.
Li-Ion
Încărcător
906099**** H1
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Vc.c
5
Curent
mA
600
Timp aprox. de încărcare
Ore
2,5 - 3
În cazul în care un produs Black&Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în
termen de 24 de luni de la data achiziţiei,
Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea
unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte
sau neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de
reparaţii autorizaţi sau de personalul de
service Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să
faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la
agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica
localizarea celui mai apropiat agent de
service autorizat contactând biroul local
Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 60,0 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 71,0 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform EN 60745:
Înşurubare fără impact (ah, IS) 0,9 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
CS3653LC
Black & Decker declară că aceste produse
descrise în „specificaţia tehnică“ sunt
conforme cu normele: 2006/42/CE, EN
60745-1, EN 60745-2-2
Aceste produse sunt, de asemenea,
conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black&Decker la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
10
post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru
a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare
despre marca BLACK+DECKER şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00274380 - 29-06-2015
11
Download PDF

advertising