BDCDD18 | Black&Decker BDCDD18 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533225-28 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDCDD18
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER BDCDD18 típusú fúró-csavarozóját csavarozáshoz, illetve fa, fém és műanyagok
fúrásához terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai útmutatások
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót
későbbi használatra. Az „elektromos szerszám”
kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt
hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor
szikra keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne
a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó
alkatrészektől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata mellett nagyobb az áramütés
veszélye.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
f.
g.
4.
a.
b.
3
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel használatával csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban vane, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi
a szerszámot. Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet
okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A célnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektro-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
mos szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos
szerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely befolyásolhatja a szerszám
használatát. Ha a szerszám sérült, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
6.
a.
Szerviz
A szerszámot csak képzett szakemberrel
javíttassa, és csak eredeti gyári alkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatosan biztonságos működését.
További biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkucsomaggal használja. Másfajta akkucsomag használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkucsomagot nem használja, tartsa
távol minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől,
csavaroktól és minden más apró fémtárgytól,
amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési
sérülést vagy tüzet okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
♦
♦
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
munkát végez, amelynél a vágótartozék rejtett
vezetéket érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogási felületeinél fogja, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a rögzítőelem rejtett vezetéket
érhet. Ha a kötőelem áram alatt lévő vezetéket ér,
az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy
a testéhez támasztja, az instabillá válik, Ön pedig
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű
4
vagy hosszú idejű használatából stb. adódhatnak.
♦
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
♦
alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések;
♦
a készülék hosszú idejű használata miatti sérülések; Ha a készüléket hosszú ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
halláskárosodás;
♦
a fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa
be a „Környezetvédelem” című fejezet útmutatásait.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Töltők
♦
A BLACK+DECKER töltőjével csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
♦
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦
A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét.
♦
Ne próbálgassa mérőműszerrel.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes készülékeknél
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltőkészüléket hálózati dugasszal helyettesíteni.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos készülék használata során a használat módjától függően eltérhet a feltüntetett
értéktől. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
♦
A 2002/44/EK irányelv által a készülékkel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség értékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a készülék ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Részegységek
Ez a készülék a következő részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Tokmány
4. Nyomatékállító gyűrű
5. Akkumulátor (nem tartozék, külön megvásárolható)
6. Befogóhüvely
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogramok láthatók:
A ábra (nem tartozék, külön
megvásárolható)
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.
5.
7.
8.
További biztonságtechnikai útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz (nincs
a szerszámhoz mellékelve)
Akkumulátor
Töltő
Töltésjelző
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
5
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (5) a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa be az
akkumulátort a tartórekeszbe és addig nyomja,
amíg a helyére be nem pattan.
♦
a hátra (az óramutató járásával ellentétes) forgásirányt
válassza.
♦
Az előre forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót (2) balra.
♦
A hátra forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót jobbra.
♦
A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló középső
állásába helyezésével reteszelheti.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (9), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a tartórekeszből.
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása és
kivétele (C ábra)
Ez a szerszám gyorstokmánnyal van ellátva, amely
egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
♦
Egyik kezével fogja meg a tokmány (3) hátulsó
részét, a másikkal pedig forgassa a tokmány elülső részét a tokmány végétől nézve az óramutató
járásával ellenkező irányba.
♦
Illessze a fúrószárat (10) a tokmányba.
♦
A tokmány hátulsó részét tartva, húzza meg erősen
a tokmányt a végétől nézve az óramutató járásának
irányában forgatva.
A nyomaték kiválasztása
Ez a készülék egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
amellyel beállíthatja a csavarozáshoz vagy fúráshoz
szükséges különféle nyomatékokat. Nagyobb csavarokhoz és keményebb anyagú munkadarabokhoz nagyobb
nyomaték szükséges, mint a kisebb csavarokhoz és
puhább munkadarabokhoz. A szimbólumok jelentését
lentebb soroljuk fel.
♦
Faanyagok, fémek és műanyagok fúrásához állítsa
a nyomatékállító gyűrűt (4) a szimbólumhoz.
♦
Csavarozásnál forgassa a gyűrűt a kívánt beállításhoz. Ha még nem tudja, mekkora nyomatékra
lesz szüksége, a következőket tegye:
♦ Állítsa a nyomatékállító gyűrűt (4) a legkisebb
nyomatékra.
♦ Hajtsa be az első csavart.
♦ Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
kiold, állítsa a gyűrűt nagyobb nyomatékra, és
folytassa a csavar behajtását. Ismételje ezt
addig, amíg el nem érte a megfelelő beállítást.
Ezt a beállítást alkalmazza a többi csavarnál is.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérsékletnél. Javasolt
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben,
és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik
vagy lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (5), a töltőbe (7).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Dugaszolja a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be. A töltéskijelző (8) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (8) folyamatosan világít. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat
a töltőben. A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként
rátölt az akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Fúrás/csavarozás
♦
♦
♦
Az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirányváltó
kapcsolóval (2) választhatja ki.
A szerszámot a fordulatszám-szabályzós kapcsolóval (1) kapcsolhatja be. A kapcsoló behúzásának
mértékével arányosan nő a szerszám fordulatszáma.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki.
Javaslatok a készülék optimális
használatához
Fúrás
♦
♦
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
♦
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
♦
♦
♦
A forgásirány megválasztása (D ábra)
♦
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (óramutató
járásával egyező) forgásirányt válassza. Csavarok meglazításához vagy beragadt fúrószár kiszabadításához
6
A fúrószárat mindig enyhén, a tengelyének irányában nyomja.
Amikor a fúrószár hegye már majdnem áthatolt
a munkadarabon, csökkentse a szerszámra gyakorolt nyomást.
Hasadásra hajlamos munkadarabot támasszon alá
egy fadarabbal.
Ha fában nagy átmérőjű furatot kíván létrehozni,
faspirál fúrót használjon.
Fémek fúrásához HSS fúrószárat használjon.
Puha kőzetanyagokat kőzet-fúrószárral fúrjon.
Fémek (öntöttvas és sárgaréz kivételével) fúrásához használjon kenőanyagot.
A nagyobb pontosság érdekében pontozóval jelölje
ki a leendő furat közepét.
Csavarozás
♦
♦
♦
eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.2helpU.com.
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozóhegyet használja.
Ha a csavar csak nehezen hajtható be, kenőanyagként tegyen egy kevés folyékony mosószert vagy
szappant a csavarra.
Mindig a csavarral egy vonalban tartsa a szerszámot és a csavarozóhegyet.
Akkumulátorok
Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
Karbantartás
♦
Az Ön BLACK+DECKER szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A készülék folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Élettartamának lejárta után a terméket egészben
juttassa el a szervizbe vagy egyik helyi újrahasznosító telepre, hogy újrahasznosítsák az akkumulátort.
A készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja
ki.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Műszaki adatok
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőréseit.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitása
Maximális fúrókapacitás
fém/fa
Súly
VDC
min-1
Nm
mm
mm 10/25
kg 1,0
Töltő
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor BLACK+DECKER terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Gondoskodjon ennek a terméknek az elkülönített begyűjtéséről.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
BDCDD18 (H1)
18
0 - 650
15/28
10
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő
VAC
VDC
mA
óra
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
VAC
Ah
905902**
2-es típus
100 - 240
8 - 20
400
3-5
BL1518
18
1,5
Li-ion
905998**
1-es típus
230
18
1
1-5
BL2018
18
2,0
Li-ion
BL4018
18
4,0
Li-ion
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 64,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 75,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (három
tengely vektorösszege) az EN 60745 szabvány szerint:
Fúrás fémbe (ah, D) <0,8 m/s², toleranciafaktor (K) 3 m/s²,
Csavarozás ütés nélkül (ah) <0,3 m/s², toleranciafaktor (K)
1,5 m/s²
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el a terméket a legközelebbi márkaszervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A z Ö n h ö z l e g kö z e l e b b i m á r k a s z e r v i z c í m é t
a BLACK+DECKER Magyarországi Képviseletétől
vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett
a hivatalos BLACK+DECKER szervizek listája, illetve
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
BDCDD18 - Fúró-csavarozó
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek (2016/04/19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek
(2016/04/20-tól), valamint a 2011/65/EU irányelvnek
is. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen vagy a kézikönyv végén
megadott elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2015/03/25
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00305315 - 20-05-2016
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising