CS3652LC | Black&Decker CS3652LC CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

402114-33 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
CS3652LC
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Şurubelniţa dumneavoastră BLACK+DECKER a fost
concepută pentru aplicaţii de înşurubare. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
infl amabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
c.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dumneavoastră este în contact
cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se
menţine siguranţa în folosirea uneltei.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, a modificării accesoriilor sau a depozitării uneltelor
electrice. Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru şurubelniţe şi chei cu impact
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil
să fi e evacuat lichid din acumulator; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul evacuat din
acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu impact.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care dispozitivul de strângere poate
atinge cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor
de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate
în prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare fizica şi/sau daune asupra
obiectelor.
Avertisment! Cheile cu impact nu sunt chei
dinamometrice. Nu utilizaţi această unealtă
pentru a strânge dispozitivele de fi xare la
cuplurile specifi cate. Utilizaţi un dispozitiv
separat şi calibrat de măsurare a cuplului,
cum ar fi o cheie dinamometrică, atunci când
strângerea precară sau, din potrivă, prea
puternică a unui dispozitiv de fi xare poate
conduce la cedarea unei îmbinări.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Service
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
5
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
♦
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.)
♦
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi baterii.
♦
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Vibraţiile
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Transformator de izolare intrinsec. Reţeaua
principală de alimentare este separată electric
de ieşirea transformatorului.
TÎncărcătorul se dezactivează în mod automat dacă temperatura ambientală devine
prea ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi
nefuncţional. Unitatea trebuie să fie deconectată de la reţeaua principală de alimentare şi
dusă la un centru de service autorizat pentru
a fi reparată.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Siguranţa electrică
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Descriere
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton înainte/înapoi.
3. Suport burghiu
4. Indicator luminos LED
5. Portsculă magnetică
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
6
Fig. A
Indicator luminos LED
6.
7.
8.
Indicatorul luminos cu LED (4) este activat automat la
apăsarea declanşatorului. LED-ul se va aprinde, de
asemenea, atunci când se apasă declanşatorul şi când
comutatorul înainte/înapoi (2) se află în poziţie blocată
(poziţia centrală).
Încărcător
Ştecher încărcător
Conector încărcător
Asamblare
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă (fig. B)
Înşurubarea
Această unealtă foloseşte capete de şurubelniţă şi
burghie cu tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“).
♦
Pentru a monta un cap de şurubelniţă, introduceţi
tija acestuia în suportul de accesorii (3).
♦
Pentru a scoate un cap de şurubelniţă, trageţi tija
acestuia din suportul de accesorii (3).
Notă: Ataşamentul cu unghi drept prezentat în fig. E-J
nu poate fi folosit cu unealta dumneavoastră.
♦
♦
♦
♦
Utilizare
♦
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu o suprasolicitaţi.
♦
Înainte de prima utilizare, acumulatorul trebuie să
fie încărcat cel puţin 15 de ore.
Încărcarea acumulatorului (fig. C)
♦
♦
Introduceţi ştecherul încărcătorului (7) în priza de
conectare (8).
♦
Conectaţi încărcătorul (6).
♦
Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de
15 ore.
Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare
şi se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este
normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Utilizaţi numai încărcătorul furnizat
pentru a încărca CS3652LC.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Dimensiune
şurub
Nr. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
♦
♦
♦
Gaură de
degajare
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi gradul de apăsare
pe unealtă.
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de
execuţie.
Accesorii
Găurire/înşurubare
♦
ø Gaură
de ghidare
(lemn tare)
♦
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte.
Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru eliberarea unui
burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi.
♦
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi comutatorul înainte/înapoi (2) la dreapta.
♦
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi comutatorul înainte/înapoi (2) la stânga.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi comutatorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
♦
ø Gaură
de ghidare
(lemn moale)
Efectuarea găurilor mai mici
Selectarea direcţiei de rotire (fig. D)
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
Utilizaţi blocarea axului pentru a slăbi şuruburile
foarte strânse sau pentru a strânge bine şuruburile.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Atunci când înşurubaţi în lemn, se recomandă
efectuarea unei găuri de ghidare, cu o adâncime
egală cu lungimea şurubului. O gaură de ghidare
dirijează şurubul şi preîntâmpină aşchierea sau
deformarea lemnului. Pentru dimensiunea optimă
a găurii de ghidare, consultaţi tabelul de mai jos.
Atunci când înşurubaţi în lemn de esenţă tare,
efectuaţi, de asemenea, o gaură de degajare,
cu o adâncime egală cu jumătate din lungimea
şurubului. Pentru dimensiunea optimă a găurii de
degajare, consultaţi tabelul de mai jos.
Per formanţa uneltei dumneavoastră depinde de
accesoriul utilizat. Accesoriile BLACK+DECKER şi
Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate
şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei
dumneavoastră. Folosind aceste accesorii, veţi obţine
rezultate optime cu unealta dumneavoastră. Această
unealtă utilizează capete de şurubelniţă cu tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“). Accesoriile Piranha Superlok sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu
această unealtă.
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind comutatorul înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
7
Întreţinere
Acumulatorii
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea periodică.
Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de utilizator.
♦
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei,
deconectaţi încărcătorul înainte de curăţare.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi periodic mandrina şi bateţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
La sfârşitul vieţii produselor returnaţi întreaga unitate la agentul de service sau la un centru local de
reciclare pentru a recicla acumulatorul. Nu aruncaţi
aparatul la un loc cu deşeurile menajere.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Turaţia fără sarcină
Moment de torsiune maxim
Cuplu maxim de strângere
Suport burghiu
Greutate
Protejarea mediului înconjurător
Acumulator
Tensiune
Tip acumulatori
clasificare AH
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Încărcător
Tensiune
Timp aprox. de încărcare
Greutate
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Vc.c
min-1
Nm
Nm
mm
kg
V
CS3652LC(H1)
3,6
180
5,84
5,5
6,35 (1/4“)
0,32
906146** H1
3,6
Li-Ion
1,5
905450** H1
Vc.a
h
kg
230
15
0,14
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 54 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 65 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform EN 60745:
Înşurubare fără impact (ah, IS) 0,3 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la www.2helpU.com.
8
Declaraţia de conformitate CE
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
DIRECTIVA UTILAJE
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
CS3652LC
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
19.01.2015
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker .
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
zst00274378 - 03-07-2015
9
10
Download PDF

advertising