DWE4227 | DeWalt DWE4227 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

533224 -69 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE4233
DWE4227
DWE4237
1. ábra
DWE4233
J
I
F
H
K
DWE4227, DWE4237
J
G
F
B
E
2. ábra
D
3. ábra
O
C
A
N
M
J
2
4. ábra
5 A ábra
E
P
D
Q
S
B
E
A
P
5 B ábra
E
P
D
Q
B
D
B
A
6. ábra
7. ábra
R
C
3
KIS SAROKCSISZOLÓK,
DWE4233, DWE4227, DWE4237 TÍPUS
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT terméket választott. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés
és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges fordulatszám
Tárcsa átmérő
Tárcsa vastagsága (max.)
Kihajtótengely átmérője
Kihajtótengely hossza
Súly
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4233
230
1
1400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4227
230
1
1200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
1
1400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745-2-3 szabvány szerint:
LPA (kibocsátott hangnyomásszint)
92,0
92,0
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint)
103,0
103,0
dB(A)
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)
3
3
dB(A)
Felületcsiszolás
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke ah,AG =
Toleranciafaktor K =
Korongos csiszolás
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke ah,DS =
Toleranciafaktor K =
92,0
103,0
3
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
VIGYÁZAT: Drótkefézésnél vagy vágókorongos vágásnál a súlyozott effektív
rezgésgyorsulás szintje különböző lehet!
Az adatlapon megadott kibocsátott effektív
rezgésgyorsulás értékét az EN 60745
szabványban meghatározott méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott érték
más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
4
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2015/30/EU
irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/
EU irányelvnek is. Ha további információra
lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott vagy
a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KIS SAROKCSISZOLÓK,
DWE4233, DWE4227, DWE4237 TÍPUS
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.06.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Elektromos szerszámok
5
c)
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. Földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő konnektor
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ha az
elektromos szerszám hordozása közben
az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, balesetet
okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
c)
d)
e)
f)
g)
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez, tartozékot cserél rajta vagy
eltárolja. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a szerszámot,
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen tartsa, és ne engedje,
hogy olyan személyek használják, akik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat
nem ismerik. Az elektromos szerszámok
használata nem képzett felhasználók
kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek nem
állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött
alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amelyek befolyásolhatják
a szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és
könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszolásra,
köszörülésre, drótkefézésre és vágásra
alkalmas. Olvassa át a szerszámhoz
mellékelt összes biztonsági
figyelmeztetést, útmutatást, szemléltető
ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban
felsorolt útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
b) Vannak olyan munkák, például a polírozás,
amelyeket ezzel a szerszámmal nem
ajánlatos végezni. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata veszélyes
lehet, és személyi sérülést okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
és ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy egy
tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
az elektromos szerszámon megjelölt
maximális fordulatszámmal
legalább azonos legyen. A névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges kapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokhoz nem
lehet kellő védelmet biztosítani, és nem is
irányíthatók megfelelően.
f) A felszerelendő tartozékok menetének
illenie kell a szerszám tengelyének
menetére. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy rázkódást gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
g) Sérült tartozékot ne használjon. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.
a csiszoló tárcsa nincsenek-e kitörések
és repedések, az alátétlapon
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után a tartozék forgási
síkján kívül helyezkedjen el, erre kérje
a közelben állókat is, majd egy percig
járassa a szerszámot maximális üresjárati
fordulatszámon. A sérült tartozékok ez idő
alatt általában leválnak.
7
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladattól függően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő
maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról lepattanó részecskéket.
A szeme védelmére olyan védőszemüveget
viseljen, amely képes felfogni a különféle
munkaműveletek során a levegőbe
kerülő törmeléket. A porvédő maszknak
vagy a légzésvédőnek ki kell szűrnie
a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
i) Az arra járókat tartsa a munkaterülettől
biztonságos távolságban. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy eltörött tartozék
darabjai elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt felületeinél fogja, amikor
olyan helyen végez munkát, ahol a vágótartozék rejtett kábelhez vagy éppen
a szerszám saját tápkábeléhez érhet. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
q) Ne használjon 11. típusú (kúpos fazék
alakú) korongot ezzel a szerszámmal. Nem
megfelelő tartozék használata sérüléshez
vezethet.
r) Mindig használja az oldalfogantyút.
Biztonságosan húzza meg a fogantyút.
Az oldalfogantyút mindig használnia kell,
hogy a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
TOVÁBBI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám az elakadási pontról a tartozék
forgásával ellentétes irányban elmozdul.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
Példa: ha a csiszoló tárcsa beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle belekaphat
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a tartozék már teljesen leállt. A forgó
tartozék belekaphat a felületbe, és az
elektromos szerszámot kiránthatja a kezelő
irányítása alól.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkaműveleteknek vagy munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával a teste mellett.
Ha véletlenül forgó tartozékkal kerül
érintkezésbe, az bekaphatja a ruházatát, és
a testébe hatolhat.
a) Szorosan markolja az elektromos szerszámot, és olyan testhelyzetet vegyen fel,
amelyben képes a visszarúgás erejének
ellenállni. Ha a szerszám segédfogantyúval is fel van szerelve, azt is mindig
használja, hogy visszarúgás vagy az
indítás során keletkező nyomatékváltozás
során is maximálisan uralja a szerszámot.
A kezelő úrrá lehet a nyomatékváltozásokon
és a visszarúgásokon, ha megtette
a szükséges óvintézkedéseket.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
8
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is
visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásirányával ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek vagy a szerszám
bólogatása miatt a forgó tartozék könnyen
beszorulhat, aminek hatására a kezelő
elvesztheti a szerszám feletti uralmát, vagy
visszarúghat a szerszám.
e) Fűrészláncot, famarásra alkalmas
fűrészlapot vagy fogazott fűrészkorongot
ne szereljen a szerszámra. Az ilyenek
gyakran okoznak visszarúgást, és a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz készített védőburkolattal. Az
elektromos szerszám tervezésénél figyelmen
kívül hagyott típusú korongokhoz nem
biztosítható megfelelő védelem, ezért nem
biztonságosak.
b) A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkjából kinyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
c) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
a ruhája tüzet fogjon.
d) A korongokat csak az ajánlott
alkalmazásokhoz szabad használni.
Például: ne csiszoljon a vágókorong
oldalával. A csiszoló vágókorong kerületi
csiszolásra készült, oldalirányú nyomás
hatására összeroppanhat.
e) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
tartókarimát használjon. A megfelelő
tartókarima támasztja a korongot, így
csökkenti a korong törésének lehetőségét.
A vágókorong karimája különbözhet
a csiszolókorong karimájától.
f) Ne használja nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb
szerszámhoz gyártott korong nem alkalmas
a kisebb szerszám magasabb fordulatszámán
való használatra, és szétrobbanhat.
További biztonsági figyelmeztetések vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be”, és ne nyomja túl erősen.
Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást
végezni. A korong túlerőltetése fokozza
annak terhelését, ezért könnyebben
megcsavarodhat vagy megszorulhat
a vágatban, és nő a visszarúgás, illetve
a korong eltörésének veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől
távolodó irányban mozog, egy esetleges
visszarúgás a forgó korongot és azzal
együtt a szerszámot közvetlenül Ön felé
kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen le nem
áll. Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a korong eléri a teljes
fordulatszámot, és azután óvatosan vigye
be újra a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja újra.
e) A táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat támassza alá, hogy
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve két végéhez
közel, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
f) Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást”
készít meglévő falakba vagy más, be nem
látható területen. A korong belevághat
a gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos
vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
9
Specifikus biztonsági figyelmeztetések csiszoláshoz
a) Ne használjon túlméretes csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján
válassza ki. Az alátétlapon túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozottan szakadásveszélyes,
és a korong elakadhat, elszakadhat vagy
a szerszám visszarúghat.
Specifikus biztonságtechnikai
figyelmeztetések drótkefézéshez
– a repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye;
– a felforrósodott tartozékok által okozott égési
sérülés veszélye;
– a túl hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye;
– veszélyes anyagok porától származó veszély.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
normál használat során is válhatnak le
drótszálak. Ne nyomja túl erősen a kefét,
hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
b) Ha drótkeféző munkához védőburkolat
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés
korong átmérője a terhelés és a centrifugális
erők hatására munka közben tágulhat.
További biztonságtechnikai
szabályok csiszolókhoz
• A felszerelendő tartozékok menetének
a csiszoló tengelyének menetéhez illőnek
kell lennie. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy rázkódást gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
• A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkjából kinyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS: Hibaáramvédelemmel ellátott (legfeljebb
30 mA-es) áramforrás használatát
javasoljuk.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2015 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat
1 Oldalfogantyú
1 Karimakészlet
1 Hatszögű kulcs (imbuszkulcs)
1 Kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– halláskárosodás;
10
A.
B.
C.
D.
Tengelyzár gombja
Tengely
Oldalfogantyú
Tartókarima
E. Menetes zárókarima
F. Védőburkolat
G. Csúszókapcsoló (DWE4227, DWE4237
típusnál)
H. Indítókapcsoló (DWE4233 típusnál)
I. Reteszelőkar (DWE4233 típusnál)
J. Védőburkolat kioldókarja
K. Porkilökő rendszer
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DWE4233, DWE4227 és DWE4237 típusú,
erős igénybevételre tervezett kis sarokcsiszolók
professzionális csiszolási, köszörülési,
drótkefézési, polírozási és vágási munkákra
készültek.
NE használjon másféle, hanem csak süllyesztett
középpontú és lamellás korongokat.
NE használja a szerszámot nedves körülmények
között, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok
közelében.
Ezek az erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal
élők csak felügyelet mellett használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha ne
hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.
Rezgéscsillapító oldalfogantyú
A rezgéscsillapító oldalfogantyú a szerszám
rezgésének elnyelésével kényelmesebbé teszi
a munkát.
Porkilökő rendszer (1. ábra)
A porkilökő rendszer (K) megakadályozza, hogy
a por a védőburkolat és a motor bemenőnyílása
körül felhalmozódjon, és így csak minimális por jut
a motorházba.
Lágyindítás funkció
A lágyindítás funkció használatával
a fordulatszám lassan növelhető, így elkerülhető
a kezdeti rángatás. Különösen akkor hasznos ez
a funkció, amikor szűk helyeken dolgozik.
Áramszüneti kikapcsoló
Az áramszüneti kikapcsoló funkció miatt
áramkimaradás után a szerszám csak a kapcsoló
újbóli bekapcsolása után indul újra.
Elektronikus tengelykapcsoló
Az elektronikus nyomatékhatároló
tengelykapcsoló a korong elakadása esetén
csökkenti a kezelőre átvitt nyomatékváltozást.
Ez a funkció az erőátviteli szerkezet és
a motor elakadását is megakadályozza.
A nyomatékhatároló tengelykapcsolót gyárilag
állítják be, a beállítás nem módosítható.
Fék
DWE4227
Áramkimaradáskor a fék hatására gyorsabban
leáll a forgó korong, mint az ilyen funkciót
nélkülöző szerszám esetén. Ez növeli
a hatékonyságot, és fokozza a felhasználó
védelmét. A leálláshoz szükséges idő az aktuális
korong típusától függően változik.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett
feszültségnek.
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma
az EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
11
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
Oldalfogantyú felszerelése
(2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (C)
a fogaskerékház bármelyik oldalán lévő furatok
egyikébe. Az oldalfogantyút mindig használnia
kell, hogy a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
Tartozékok és kiegészítők
Fontos a sarokcsiszoló tartozékaival történő
használathoz a megfelelő védőburkolat, alátétlap
és szorítókarima kiválasztása. A megfelelő
tartozékok kiválasztásához tájékoztatást talál
a fejezet végén lévő táblázatban.
TARTSA SZEM ELŐTT: A 27-es típusú korongok
élcsiszolásra készültek.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozék
névleges fordulatszámának
legalább egyenlőnek kell lennie
a szerszám figyelmeztető címkéjén
feltüntetett fordulatszámmal. Az
névlegesnél nagyobb fordulatszámon
12
üzemeltetett tartozékok eltörhetnek,
elrepülhetnek és sérülést okozhatnak.
A csavarmenetes tartozékoknak
M14 aggyal kell rendelkezniük.
Minden menet nélküli tartozék
tengelyfurata 22 mm legyen. Ha
a tengelyfurat mérete ettől eltérő,
valószínűleg körfűrészhez tervezték,
és a csiszolóval ne használja. Csak
a fejezet végén lévő táblázatban
feltüntetett tartozékokat használja.
A tartozék névleges fordulatszámának
meg kell haladnia a szerszám
adattábláján feltüntetett minimális
fordulatszámot.
Védőburkolatok felszerelése
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS: Ezzel
a csiszolóval védőburkolatot kell
használni.
Ha a DWE4233 vagy a DWE4237 típusú
csiszolóval fémet vagy falazatot vág, 1-es
típusú védőburkolatot KELL használnia.
1-es típusú védőburkolatok a DEWALT
márkakereskedésekben külön költség ellenében
beszerezhetők.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, nézze
meg a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában, hogy milyen
egyéb tartozékok használhatók ezekkel
a csiszolókkal.
ONE-TOUCH (EGYÉRINTÉSES) VÉDŐBURKOLAT FEL- ÉS LESZERELÉSE (3. ÁBRA)
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha az Ön csiszolója el
van látva kulcs nélküli One-Touch (egyérintéses)
védőburkolattal is, annak felszerelése előtt
gondoskodjon a csavar, a kar és a rugó helyes
felhelyezéséről.
1. Nyomja meg a védőburkolat kioldókarját (J).
2. Miközben a védőburkolat kioldókarját
nyitott helyzetben tartja, igazítsa
egymáshoz a védőburkolat bütykeit (M) és
a fogaskerékház réseit (N).
3. A védőburkolat kioldókarját nyitott helyzetben
tartva nyomja lefelé a védőburkolatot, amíg
a bütykök be nem akadnak, majd forgassa be
őket a fogaskerékház-agy vájatába. Engedje
el a védőburkolat kioldókarját.
4. A tengely a kezelő felé nézzen, majd forgassa
a védőburkolatot az óramutató járásának
irányában a kívánt munkahelyzetbe.
A burkolat a tengely és a kezelő között
helyezkedjen el, hogy ez utóbbinak maximális
védelmet nyújtson.
5. A könnyű beállíthatóság végett
a védőburkolat az óramutató járásának
irányában forgatható. A védőburkolatot úgy
terveztük, hogy az óramutató járásának
irányában forgatva egy mozdulattal beállítható
legyen. A védőburkolat forgatásához nem
kell nyomni a kart. A kar csak a védőburkolat
leszerelésénél használatos. A védőburkolat
kioldókarjának lenyomásával a védőburkolat
átállítható az ellentétes irányba. TARTSA
SZEM ELŐTT: A védőburkolat kioldókarjának
be kell pattannia a védőburkolat gallérján lévő
egyik furatba (O). Ez biztosítja a védőburkolat
biztonságos rögzítését.
6. A védőburkolat leszereléséhez az 1–3.
lépéseket végezze el fordított sorrendben.
Csiszoló- vagy vágókorong felés leszerelése (1., 4., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Sérült korongot
ne használjon.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával (F)
felfelé az asztalra.
2. Illessze a tartókarimát (D) pontosan
a hajtótengelyre (B) (4. ábra).
3. Helyezze a korongot (P) a tartókarimára
(D). Ha kiemelkedő középpontú korongot
szerel fel, ügyeljen arra, hogy a kiemelkedő
középpont (Q) a tartókarima (D) felé nézzen.
4. Csavarja a menetes zárókarimát (E)
a hajtótengelyre (B) (5. ábra):
a. A menetes zárókarima (E) gyűrűje
csiszolókorong felszerelésekor a korong
felé nézzen (5A ábra);
b. A menetes zárókarima (E) gyűrűje
vágókorong felszerelésekor a korongtól
távolodó irányba nézzen. (5B ábra).
5. Nyomja meg a tengelyzár gombot (A), majd
addig forgassa a hajtótengelyt (B), amíg
a helyén nem rögzítődik.
6. Húzza meg a menetes zárókarimát (E)
a mellékelt hatszögű kulccsal (S) vagy egy
körmöskulccsal.
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. A korong levételéhez lazítsa meg a menetes
zárókarimát (E) a mellékelt hatszögű kulccsal
(S) vagy körmöskulccsal.
TARTSA SZEM ELŐTT: Élcsiszolás 27-es
típusú koronggal végezhető, amely pont erre
a célra készült; a 6 mm vastagságú korongok
felületi csiszolásra, a 3 mm vastagságúak
pedig élcsiszolásra vannak tervezve. Vágás
vágókoronggal és 1-es típusú védőburkolat
használatával végezhető.
Drótkefe és drótkefés korong
felszerelése
A drótkefét vagy a drótkefés korongot közvetlenül
a csiszoló hajtótengelyére kell rácsavarni karimák
használata nélkül. Csak M14-es csavarmenetű
középrésszel ellátott drótkefét vagy drótkefés
korongot használjon. Drótkeféhez és drótkefés
koronghoz 27-es típusú védőburkolatot kell
használni.
VIGYÁZAT: Drótkefe vagy drótkefés
korong használata közben viseljen
védőkesztyűt. A drótszálak élesek
lehetnek.
VIGYÁZAT: A drótkefe vagy
drótkefés korong sem felszerelés
után sem működés közben nem
érhet a védőburkolathoz. A tartozékot
észrevehetetlen sérülés érheti, aminek
következtében drótszálak válhatnak le
a korongról vagy a csészéről.
1. Kézzel csavarja rá a korongot
a hajtótengelyre.
2. Nyomja le a tengelyzár gombját, és
csavarkulccsal húzza meg a drótkefét vagy
a drótkefés korongot.
3. A korong leszereléshez fordított sorrendben
végezze el a fenti műveleteket.
MEGJEGYZÉS: Ha a szerszám
beindítása előtt nem illeszti
megfelelően a helyére a korongot,
a szerszám vagy a korong
megsérülhet.
Alátétlap/csiszolólap fel- és
leszerelése (1., 6. ábra)
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé asztalra vagy lapos felületre.
13
2. Vegye le a tartókarimát (D).
3. Helyezze rá pontosan a gumi alátétlapot
a tengelyre (B).
4. Helyezze a csiszolólapot a gumi alátétlapra.
5. A tengelyzárat (A) lenyomva tartva
csavarja rá a szorítóanyát (R) a tengelyre,
a szorítóanya kiemelkedő középpontját
irányítsa a csiszolókorong és az alátétlap
középpontjába.
6. Húzza meg a menetes szorítóanyát
(R) a mellékelt hatszögű kulccsal vagy
körmöskulccsal.
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. A gumi alátétlap levételéhez lazítsa meg
a menetes szorítóanyát (R) a mellékelt
hatszögű kulccsal vagy körmöskulccsal.
Drótkefés csészekorong
felszerelése
Közvetlenül a hajtótengelyre csavarja rá
a csészekorongot távtartó és menetes karima
nélkül.
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan lekopott
korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a belső és
a külső karima helyesen van felszerelve.
Kövesse a Csiszoló- és vágó tartozékok
táblázatának útmutatásait.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
• Ne használjon sérült tartozékot.
Minden használat előtt vizsgálja át
a tartozékot, pl. a csiszolókorongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
az alátétlapon nincsenek-e repedések,
hasadások vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött drótszálak.
Ha az elektromos szerszámot vagy tartozékát
leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy
szereljen fel sértetlen tartozékot. A tartozék
átvizsgálása és felszerelése után a tartozék
forgási síkján kívül helyezkedjen el, erre
kérje a közelben állókat is, majd egy percig
járassa a szerszámot maximális üresjárati
fordulatszámon. A sérült tartozékok ez idő
alatt általában leválnak.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon a csiszolni vagy vágni
kívánt anyag megfelelő rögzítéséről.
• Gondoskodjon a köszörülni vagy
vágni kívánt anyag megfelelő
rögzítéséről. Szorítókkal vagy
satuval rögzítse a munkadarabot
stabil felülethez, és támassza meg.
A munkadarab biztonságos rögzítése
és megtámasztása azért fontos,
hogy az el ne mozdulhasson, és
a kezelő el ne veszítse a szerszám
feletti uralmát. A munkadarab
elmozdulása és a szerszám feletti
uralom elvesztése veszélyhelyzetet
teremthet és személyi sérülést
okozhat.
• Támassza alá a táblákat, illetve
a túlméretes munkadarabokat,
hogy csökkentse a korong
beszorulásának és a szerszám
visszarúgásnak esélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól
is könnyen megereszkedhetnek.
A munkadarabot a vágási vonal
közelében, illetve két végéhez közel,
a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
• A szerszám használata közben
mindig viseljen védőkesztyűt.
• A használat során a fogaskerékház
nagyon felforrósodik.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Oldalirányban ne nyomja a korongot.
• Mindig a megfelelő védőburkolatot
és a megfelelő korongot szerelje fel. Ne
használjon túlságosan kopott korongot.
14
• Győződjön meg arról, hogy a külső
és belső karima helyesen van
felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong
a tartozékon és a szerszámon nyíllal
jelölt irányban forog-e.
• Kerülje a szerszám túlterhelését.
Ha a szerszám munka közben
felforrósodik, működtesse néhány
percig üresjáraton, hogy a tartozék
lehűljön. Ne érjen a tartozékokhoz,
amíg le nem hűltek. A korongok
a használat során nagyon
felforrósodnak.
• Megfelelő és a helyére szerelt
védőfelszerelés nélkül soha ne
dolgozzon.
• Ne használja az elektromos
szerszámot vágóállvánnyal.
• Soha ne használjon itatóst ragasztott
csiszolóanyagokkal.
• Számítson arra, hogy a korong
a szerszám kikapcsolása után egy
ideig még tovább forog.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
Engedje, hogy a szerszám felvegye a teljes
fordulatszámot, és csak azután érjen vele
a munkadarab felületéhez. Kikapcsolás előtt
emelje fel a szerszámot a munkadarab felületéről.
Várja meg, amíg a szerszám forgása leáll, és
csak akkor tegye le.
CSÚSZÓKAPCSOLÓ (3. ÁBRA)
DWE4227, DWE4237 TÍPUSNÁL
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt
a szerszámot az áramforrásra
kapcsolná, győződjön meg arról,
hogy a csúszókapcsoló kikapcsolt
állásban van: nyomja meg és engedje
el a kapcsoló hátsó részét. Miután
a szerszám áramellátása megszakadt
(például működésbe lépett egy
földzárlat-megszakító vagy egy
árammegszakító, a szerszám dugasza
véletlenül kicsúszott az aljzatból,
vagy áramszünet volt), a fenti módon
mindig bizonyosodjon meg arról,
hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban
van. Ha a csúszókapcsoló reteszelve
van, az áramellátás helyreállásakor
a szerszám váratlanul beindul.
A szerszám beindításához csúsztassa az üzemi
csúszókapcsolót (G) a szerszám eleje felé.
A szerszám leállításához engedje fel az üzemi
csúszókapcsolót.
A folyamatos működéshez csúsztassa
a kapcsolót a szerszám eleje felé, és nyomja le
a kapcsoló elülső részét. A folyamatos módban
működő szerszám leállításához nyomja meg és
engedje el a csúszókapcsoló hátsó részét.
INDÍTÓKAPCSOLÓ (1. ÁBRA)
DWE4233 TÍPUSNÁL
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze
az oldalfogantyún (C), a másik keze pedig
a szerszám testén van, ahogyan a 7. ábra
mutatja.
1. A szerszám bekapcsolásához tolja
a reteszelőkart (I) a szerszám hátulja felé,
majd nyomja meg az indítókapcsolót (H).
A szerszám addig jár, amíg a kapcsolót
lenyomva tartja.
Kapcsolók
2. A szerszám kikapcsolásához engedje el az
indítókapcsolót.
VIGYÁZAT: Erősen tartsa az
oldalfogantyút és magát a szerszámot,
hogy megőrizze a szerszám feletti
uralmát annak beindításakor és
használata közben, amíg a korong
vagy a tartozék le nem áll.
A szerszámot csak akkor tegye le,
amikor a korong már teljesen leállt.
TARTSA SZEM ELŐTT: Terhelés közben ne
kapcsolja ki vagy be a szerszámot, így kisebb
a szerszám váratlan elmozdulásának esélye.
Tengelyzár (2. ábra)
A tengelyzár (A) megakadályozza a hajtótengely
elfordulását a korong fel- és leszerelésekor.
A tengelyzárat csak a szerszám kikapcsolt és
áramtalanított állapotában használja, amikor
a hajtótengely már teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
zárja a tengelyzárat. A szerszám
15
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját, és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Süllyesztett középpontú csiszolókorongok használata
FELÜLETCSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri
a maximális fordulatszámot, és csak azután
érintse a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
fordulatszámon működhessen. Akkor
tud a leggyorsabban csiszolni, amikor
a szerszám nagy fordulatszámon működik.
3. A szerszám és a munkafelület 20– 30°-os
szöget zárjon be.
4. A szerszámot folyamatosan mozgassa előrehátra, hogy ne keletkezzenek mélyedések
a munkafelületen.
5. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. A szerszámot csak
akkor tegye le, amikor már teljesen leállt.
ÉLCSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL
FIGYELMEZTETÉS: A vágásra és
élcsiszolásra alkalmas korongok
eltörhetnek vagy visszarúgást
okozhatnak, ha meghajlanak vagy
meggörbülnek, amikor a szerszámot
vágásra vagy mély csiszolásra
használja. A súlyos személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
ezeket a korongokat szabványos
27-es típusú védőburkolattal
csak kis mélységű vágáshoz és
nútoláshoz használja (13 mm-nél
kisebb mélységig). A védőburkolattal
nem védett korongrész a kezelővel
ellentétes oldalon legyen.
Vágókoronggal végzett mélyebb
vágáshoz 1-es típusú zárt
védőburkolatot használjon. Kérjük,
nézze meg a fejezet végén található
Csiszoló- és vágótartozékok
táblázatában, hogy milyen egyéb
tartozékok használhatók ezekkel
a csiszolókkal.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri
a maximális fordulatszámot, és csak azután
érintse a munkafelülethez.
16
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
fordulatszámon működhessen. Akkor
tud a leggyorsabban csiszolni, amikor
a szerszám nagy fordulatszámon működik.
3. Úgy helyezkedjen, hogy a korong szabadon
maradó része Öntől távolodó irányban
legyen.
4. Ha a vágást elkezdte, és nútot hozott létre
a munkadarabban, ne módosítsa a vágási
szöget. A vágási szög módosítása miatt
a korong meggörbülhet és eltörhet. Az
élcsiszoló korongok nem tudnak ellenállni
a hajlítás okozta oldalirányú nyomásnak.
5. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. A szerszámot csak
akkor tegye le, amikor már teljesen leállt.
FIGYELMEZTETÉS: Az élcsiszoló
és vágókorongot ne használja
felületcsiszolásra, mert az ilyen korong
nem tud ellenállni a felületcsiszolás
során fellépő oldalirányú nyomásnak.
A korong eltörhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
Drótkefe és drótkefés korong
felszerelése és használata
A drótkefe és drótkefés korong rozsda, reve
és festék eltávolítására, valamint felületi
egyenetlenségek megszüntetésére használható.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, nézze át az
Óvintézkedések festék drótkefézése során
című részt.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri
a maximális fordulatszámot, és csak azután
érintse a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
fordulatszámon működhessen. A felesleges
anyagot akkor tudja a leggyorsabban
eltávolítani, amikor a szerszám nagy
fordulatszámon működik.
3. Csészés drótkefe esetén a szerszám és
a munkafelület 5–10°-os szöget zárjon be
egymással.
4. Drótkefés korong használatakor a korong
széle érintkezzen a munkafelülettel.
5. A szerszámot folyamatosan mozgassa előrehátra, hogy ne keletkezzenek mélyedések
a munkafelületen. Ha nem mozgatja
a szerszámot a munkafelületen, vagy körbekörbe mozgatja, égési, horzsolási nyomokat
okoz a munkafelületen.
6. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. Csak akkor tegye le
a szerszámot, amikor már teljesen leállt.
VIGYÁZAT: Különösen óvatos legyen,
amikor széleken dolgozik, mert
ilyenkor a csiszoló gyakran váratlanul
elmozdulhat.
Vágókorongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Az élcsiszoló
és vágókorongot ne használja
felületcsiszolásra, mert az ilyen korong
nem tud ellenállni a felületcsiszolás
során fellépő oldalirányú nyomásnak.
A korong eltörhet és személyi sérülést
okozhat.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak azután érintse
a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
fordulatszámon működhessen. Akkor tud
a leggyorsabban vágni, amikor a szerszám
nagy fordulatszámon működik.
3. Ha a vágást elkezdte, és nútot hozott létre
a munkadarabban, ne módosítsa a vágási
szöget. A vágási szög módosítása miatt
a korong meggörbülhet és eltörhet.
4. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. Csak akkor tegye le
a szerszámot, amikor már teljesen leállt.
Óvintézkedések festék drótkefézése során
1. Az ólom alapú festékek drótkefézése NEM
AJÁNLOTT, mert a szennyezett porral nehéz
bánni. Gyermekek és terhes anyák vannak
legjobban kitéve ólommérgezés veszélyének.
2. Miután vegyelemzés nélkül nehéz eldönteni,
hogy a festék tartalmaz-e ólmot, bármilyen
festék drótkefézése során a következő
óvintézkedések megtételét ajánljuk:
SZEMÉLYES BIZTONSÁG
1. Olyan munkaterületre, ahol festék
drótkefézése folyik, gyermekek és várandós
nők csak a takarítás befejezése után
léphetnek be.
2. A munkaterületre lépők számára porvédő
álarc és légzésvédő maszk használata
kötelező. A légzésvédő szűrőjét naponta
cserélni kel, illetve minden egyes esetben
akkor, ha a viselőjének nehézséget okoz
a légzés.
TARTSA SZEM ELŐTT: Csak az ólmot
tartalmazó festék porával és gőzeivel való
munkavégzésre alkalmas porvédő maszk
használható. A közönséges festőálarcok nem
biztosítanak megfelelő védelmet. Megfelelő
légzésvédő eszköz beszerzése érdekében
forduljon helyi kereskedőjéhez.
3. A szennyezett festékrészecskék lenyelését
megelőzendő, a munkaterületen TILOS ENNI,
INNI ÉS DOHÁNYOZNI. A munkásoknak
evés, ivás és dohányzás ELŐTT
mosakodniuk és tisztálkodniuk kell. Ételt, italt
és dohányárut tilos a munkaterületen hagyni,
mert azok ott porral szennyeződhetnek.
A KÖRNYEZET BIZTONSÁGA
1. A festéket úgy kell eltávolítani, hogy csak
minimális mennyiségű por keletkezzen.
2. 4 mil [0,1 mm] vastagságú műanyag fóliával
légmentesen le kell zárni azt a felületet,
ahonnan a festéket eltávolítják.
3. A drótkefézést úgy kell végezni, hogy
a munkaterületről minél kevesebb festékpor
jusson ki.
TISZTÍTÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS
1. A drótkefézési munkálatok tartama alatt
a munkaterület teljes felületét naponta fel
kell porszívózni és alaposan ki kell takarítani.
A porszívó porzsákjait gyakran kell cserélni.
2. A műanyag takarófóliát össze kell gyűjteni,
majd a festékporral és más keletkező
törmelékkel együtt kell kidobni. Az
összes hulladékot légmentesen zárható
hulladéktárolókba kell tenni és a rendszeres
hulladékszállítási eljárással el kell szállíttatni.
A takarítás során a gyermekeket és várandós
asszonyokat a munkaterülettől távol kell
tartani.
3. A játékokat, mosható bútordarabokat és
gyermekek által használt tárgyakat újbóli
használat előtt alaposan le kell mosni.
Fémmunkák
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon arról, hogy az áramkörben legyen
maradékáram megszakító (RCD) a fémhulladék
által okozott maradványkockázatok kiküszöbölése
érdekében.
Ha az RCD megszakítja az áramkört, juttassa
el a szerszámot egy megbízott DEWALT
márkaszervizbe.
FIGYELMEZTETÉS:
Fémmunkák közben szélsőséges
munkakörülmények között áramot
17
megmunkálásánál növelheti az
áramütés veszélyét. A veszély
csökkentése érdekében iktasson
be maradékáram megszakítót
(RCD) az áramkörbe, és naponta
sűrített levegővel tisztítsa le
a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási útmutatások szerint.
jól vezető fémpor halmozódhat
fel a szerszám burkolatában.
Ennek eredményeként gyengülhet
a szerszám védőszigetelésének
hatásfoka, ami áramütés veszélyét
hordozza magában.
Javasoljuk, hogy a fémhulladék
felhalmozódásának megelőzése végett naponta
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait. Lásd
a Karbantartás cím alatt.
Fém vágása
Vágásnál csak mérsékelt, a vágandó anyaghoz
igazított előtolást alkalmazzon. Ne nyomja
a vágókorongot, ne billentse és ne lengesse
a gépet.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
Ne lassítsa a forgó vágókorongot az oldalára
gyakorolt nyomással.
Csiszolás közben a szerszámnak mindig felfelé
kell mozognia. Ellenkező esetben fennáll annak
veszélye, hogy irányítatlanul kimozdul a vágatból.
Profilok és négyzetacél vágását legjobb
a legkisebb keresztmetszetnél kezdeni.
Durva csiszolás
Durva csiszolást soha ne végezzen
vágókoronggal. Mindig a 27-es típusú
védőburkolatot használja.
A nagyolás akkor sikerül a legjobban, ha
a szerszámot 30–40°-os szögre állítja. Mérsékelt
nyomással mozgassa a szerszámot előrehátra. Ily módon a munkadarab nem forrósodik
fel túlságosan, nem színtelenedik el és nem
keletkeznek rajta barázdák.
Kő vágása
A gép csak száraz vágásra használható. Kő
vágásához gyémánt vágókorong a legjobb.
A szerszámot csak porvédő maszkban
működtesse.
Biztonsági szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol, jelezve, hogy
a szénkefék majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
nem szervizelheti. Juttassa el a szerszámot egy
megbízott DEWALT márkaszervizbe.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tanács a munkavégzéshez
Óvatos legyen, amikor tartófalba vájatokat
vág. Tartófalakba vágott vájatokra országspecifikus előírások vonatkoznak. Ezeket az
előírásokat minden körülmények között be
kell tartani. A munka megkezdése előtt kérje
ki a felelős statikus mérnök, építész vagy
építésvezető véleményét.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
lerakódása. A lamellás korongok
nagymérvű használata fém
18
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízben megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is
merítse a szerszám egyik részét sem
folyadékba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Max.
[mm]
d
D
D
D
b
[mm] Min. for- Kerületi
dulatszám sebesség
[min.-1]
[m/s]
d
115
6
22,23
Menetes
furat
hossza
[mm]
11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el a terméket
a legközelebbi márkaszervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a Magyarországi DEWALT Képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
d
b
D
D
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
19
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Süllyesztett
középpontú
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Tartókarima
27-es típusú, süllyesztett
középpontú korong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csészekorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Alátétlap/
csiszolólap
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlap
Csiszolókorong
Menetes szorítóanya
20
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (folytatás)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Tartókarima
Gyémánt
vágókorongok
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Vágókorong
VAGY
Menetes szorítóanya
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
zst00275785 - 13-08-2015
21
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
22
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
23
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
24
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising