DWE4227 | DeWalt DWE4227 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

402114-43 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE4233
DWE4227
DWE4237
Figura 1
DWE4233
J
I
F
H
K
DWE4227, DWE4237
J
G
F
B
E
Figura 2
D
Figura 3
O
C
A
N
M
J
2
Figura 4
Figura 5 A
E
P
D
Q
S
B
E
A
P
Figura 5 B
E
P
D
Q
B
D
B
A
Figura 6
R
Figura 7
C
3
POLIZOARE UNGHIULARE MICI
DWE4233, DWE4227, DWE4237
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Turaţia fără sarcină/nominală
Diametrul discului
Grosimea discului (max)
Diametru ax
Lungime fus
Greutate
Vc.a
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4233
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4227
230
1
1 200
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
1
1 400
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745-2-3:
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
92,0
dB(A)
LWA (nivel putere sonoră)
103,0
dB(A)
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
3
dB(A)
Polizare de suprafaţă
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,AG =
Marjă K =
Şlefuire cu disc
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,DS =
Marjă K =
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
ATENŢIE: Lucrul cu perii de sârmă sau cu diferite discuri de tăiere abrazive poate provoca
diferite niveluri de vibraţii!
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
4
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atent la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Indică risc de incendiu.
Declaraţie de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
POLIZOARE UNGHIULARE MICI
DWE4233, DWE4227, DWE4237
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014.
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/
EC (până la 19.04.2016), 2015/30/EU (de la
20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.06.2015
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
5
b)
c)
d)
e)
f)
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
vii sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
6
d)
e)
f)
g)
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e)
f)
g)
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică poate fi utilizată
ca polizor, maşină de şlefuit, perie de
sârmă sau unealtă de debitare. Citiţi toate
avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate
împreună cu această unealtă electrică.
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b) Nu se recomandă efectuarea operaţiilor
precum polizarea cu această unealtă
electrică. Operaţiunile pentru care nu a fost
concepută unealta electrică pot da naştere la
pericole şi pot cauza vătămări corporale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt
special concepute şi recomandate de
către producătorul uneltei. Simplul fapt
că un accesoriu poate fi ataşat la unealta
dumneavoastră electrică nu asigură operarea
în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile
specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
f) Montarea prin înfiletare a accesoriilor
trebuie să fie compatibilă cu filetul de
pe axul polizorului. Pentru accesoriile
cu montare cu flanşe, orificiul axului
accesoriului trebuie să se potrivească
cu diametrul flanşei. Accesoriile ce nu se
potrivesc cu elementele metalice de montare
ale uneltei electrice vor funcţiona neechilibrat,
vor vibra în mod excesiv şi pot cauza
pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi
accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aşchiilor formate
şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul
în care unealta electrică sau accesoriul
este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la viteză
maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în
timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie
personală. În funcţie de aplicaţie, utilizaţi
o mască pentru faţă, ochelari sau
vizoare de protecţie. Dacă este cazul,
purtaţi măşti anti-praf, dopuri pentru
urechi, mănuşi şi salopetă care să vă
protejeze de micile fragmente abrazive
sau de fragmente provenind de la piesa
de prelucrat. Echipamentul de protecţie
pentru ochi trebuie să aibă capacitatea de
a opri reziduurile proiectate, rezultate în
urma diverselor operaţiuni. Masca anti-praf
sau masca de protecţie respiratorie trebuie
să aibă capacitatea de a filtra particulele
generate în urma operaţiei dvs. Expunerea
prelungită la zgomot de înaltă intensitate
poate determina pierderea auzului.
7
i) Ţineţi persoanele din jur la o distanţă
sigură faţă de zona de lucru. Orice
persoană care pătrunde în zona de
lucru trebuie să poarte echipament de
protecţie corporală. Fragmentele din piesa
de prelucrat sau rezultate în urma ruperii
accesoriului pot fi proiectate şi pot cauza
vătămări în afara zonei imediate de lucru.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos
până când accesoriul nu se opreşte
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi regulat orificiile de ventilare ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va trage praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de particule metalice
poate cauza pericole electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă
materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde
astfel de materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi
de răcire lichizi. Utilizarea apei sau
a altor agenţi de răcire lichizi pot cauza
electrocutarea.
q) Nu utilizaţi discuri de Tip 11 (oală conică)
cu această unealtă. Utilizarea unor accesorii
nepotrivite poate conduce la vătămări.
r) Utilizaţi întotdeauna mânerul lateral.
Strângeţi mânerul bine. Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru a menţine
controlul asupra uneltei în orice moment.
8
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă determinată de
blocarea sau agăţarea discului rotativ, a plăcii
de suport, a periei sau a oricărui alt accesoriu.
Ciupirea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul
său, determină împingerea uneltei electrice
scăpate de sub control în direcţia opusă celei de
rotire a accesoriului din momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări înspre operator sau departe de acesta,
în funcţie de direcţia de deplasare a discului
în momentul blocării. De asemenea, discurile
abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţivă corpul şi braţul astfel încât să faceţi
faţă forţei de recul. Utilizaţi întotdeauna
mânerul auxiliar, dacă este furnizat,
pentru un control maxim în caz de recul
sau de reacţie de cuplare în momentul
pornirii. Operatorul poate controla reacţia de
cuplu sau forţele de recul dacă sunt adoptate
măsuri adecvate de protecţie.
b) Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică
în cazul unui recul. Reculul va propulsa
unealta în direcţia opusă celei de mişcare
a roţii din momentul agăţării.
d) Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi
colţuri, margini ascuţite etc. Evitaţi
balansarea şi agăţarea accesoriului.
Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ şi de
a cauza pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri
generează reculul şi pierderea controlului în
mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi
protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
c) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe
unealta electrică şi poziţionată pentru
siguranţă maximă, astfel încât o suprafaţă
minimă a discului să fie expusă în partea
dinspre operator. Apărătoarea contribuie la
protejarea operatorului împotriva fragmentelor
de discuri rupte, contactului accidental cu
discul şi împotriva scânteilor ce ar putea
aprinde îmbrăcămintea.
d) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea
acestora.
e) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc
nedeteriorate, cu dimensiunile şi formele
corespunzătoare pentru discul pe care
l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate susţin
discul, reducând astfel posibilitatea ruperii
acestuia. Flanşele pentru discurile de debitat
pot diferi de flanşele pentru discurile de
polizat.
f) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice de dimensiuni mai mari nu
sunt adecvate pentru viteza superioară a unei
unelte mai mici şi se pot rupe.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice operaţiunilor
de tăiere abrazivă
a) Nu "blocaţi" discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul se deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv,
opriţi unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie
fixă până când discul se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul
de debitat din tăietură în timp ce acesta
se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri
de corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
d) Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere
atunci când discul se află în tăietura
din piesa de prelucrat. Lăsaţi discul să
atingă viteza totală şi reintroduceţi-l cu
atenţie în tăietură. Discul se poate bloca,
poate aluneca în sus sau poate ricoşa înapoi
dacă unealta de lucru este repornită atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice piesă
de lucru supradimensionată pentru
a minimiza riscul de agăţare sau recul
al discului. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de
debitare şi aproape de marginea piesei de
prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
f) Aveţi o grijă deosebită atunci când
efectuaţi o tăiere de „decupare” în pereţii
existenţi sau în alte locuri fără vizibilitate.
Discul care pătrunde ar putea să taie
conducte de apă sau gaz, cabluri electrice
sau obiecte care ar putea provoca un recul.
9
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de şlefuit
a) Nu folosiţi discuri de şmirghel
supradimensionate. Respectaţi
recomandările producătorului atunci când
alegeţi şmirghelul. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit
prezintă risc de sfâşiere şi poate determina
distrugerea, ruperea discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de frecare cu
perii de sârmă
a) Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi
de perie chiar şi în timpul funcţionării
normale. Nu suprasolicitaţi periile de
sârma aplicând o sarcină excesivă asupra
uneltei. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perie de
sârmă, nu permiteţi contactul discului sau
al periei de sârmă cu apărătoarea. Discul
de sârmă îşi poate mări diametrul datorită
lucrării şi forţelor centrifuge.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru polizoare
• Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie
să fie compatibilă cu filetul de pe axul
polizorului. Pentru accesoriile cu montare
cu flanşe, orificiul axului accesoriului trebuie
să se potrivească cu diametrul flanşei.
Accesoriile ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice
vor funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod
excesiv şi pot cauza pierderea controlului.
• Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
AVERTISMENT: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu un curent nominal de
30 mA sau mai puţin.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
10
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări fizice datorat utilizării
prelungite.
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2015 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare
1 Mâner lateral
1 Set de flanşe
1 Cheie hexagonală
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi-vă timpul necesar pentru a citi
integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Buton de blocare a axului
Ax
Mâner lateral
Flanşă de suport
Flanşă de blocare filetată
Apărătoare
Comutator culisant (DWE4227, DWE4237)
Comutator basculant (DWE4233)
Manetă de blocare (DWE4233)
Manetă de deblocare a apărătorii
Sistem de evacuare a prafului
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Pornirea lentă
Pornirea lentă permite generarea unei viteze
reduse pentru evitarea reculului iniţial. Această
caracteristică este foarte utilă atunci când se
lucrează în spaţii înguste.
No-Volt
Funcţia No-volt împiedică repornirea polizorului
fără cuplarea/decuplarea comutatorului în
eventualitatea în care alimentarea electrică se
întrerupe.
Ambreiajul electronic
Polizoarele unghiulare mici pentru regim greu
DWE4233, DWE4227 şi DWE4237 au fost
proiectate pentru aplicaţii profesionale de
polizare, şlefuire, frecare cu perii de sârmă şi
debitare.
Ambreiajul electronic de limitare a cuplului reduce
reacţia de cuplu maxim transmisă operatorului în
cazul blocării discului. Această dotare previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
Frâna
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
DWE4227
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Mâner lateral antivibraţii
Mânerul lateral antivibraţii oferă un confort sporit
prin absorbirea vibraţiilor provocate de unealtă.
Sistem de evacuare a pulberilor (fig. 1)
Sistemul de evacuare a prafului (K) preîntâmpină
acumularea acestuia în jurul apărătorii şi
a admisiei motorului şi reduce la minim cantitatea
de praf ce intră în carcasa motorului.
Odată ce unealta este oprită, frâna opreşte rotirea
roţii mai repede decât în cazul unei maşini fără
această caracteristică. Acest lucru îmbunătăţeşte
eficienţa şi creşte protecţia utilizatorului. Timpul
de oprire va fi diferit în funcţie de tipul de discuri
utilizate.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate
cu standardul EN 60745; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
11
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Fixarea mânerului lateral (fig. 2)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
Înşurubaţi bine mânerul lateral (C) într-unul
din orificiile de pe părţile laterale ale cutiei de
viteze. Mânerul lateral trebuie utilizat întotdeauna
pentru a menţine controlul asupra uneltei în orice
moment.
Accesorii şi ataşamente
Este important să alegeţi apărătoarea
corespunzătoare, tălpile de susţinere şi flanşele
potrivite pentru a fi utilizate cu accesoriile
polizorului. Consultaţi tabelul de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru informaţii despre alegerea
accesoriilor corecte.
NOTĂ: Operaţiunile de polizare a marginilor pot
fi efectuate cu discuri de Tip 27 proiectate şi
destinate în acest scop.
AVERTISMENT: Accesoriile trebuie
să fie corespunzătoare cel puţin
vitezei recomandate pe eticheta de
12
avertizare de pe unealtă. Discurile
şi alte accesorii care funcţionează
la o viteză mai mare decât viteza
lor nominală se pot rupe şi pot
provoca vătămări. Accesoriile filetate
trebuie să aibă un butuc M14. Toate
accesoriile nefiletate trebuie să aibă
un orificiu al arborelui de 22 mm. În
caz contrar, este posibil ca acestea să
fi fost concepute pentru fierăstraiele
circulare şi nu ar trebui să fie utilizate.
Utilizaţi doar accesoriile prezentate în
tabelul de la sfârşitul acestei secţiuni.
Valorile nominale ale accesoriilor
trebuie să fie întotdeauna mai mari
decât viteza minimă a discului, aşa
cum este specificată pe plăcuţa de
identificare.
Montarea apărătorilor
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT: Trebuie să utilizaţi
apărători împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul DWE4233 sau
DWE4237 pentru debitarea metalului sau
a zidăriei, TREBUIE utilizată o apărătoare TIP 1.
Apărătoarele Tip 1 sunt disponibile pentru un cost
suplimentar la reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
MONTAREA ŞI DEMONTAREA APĂRĂTORII
ONE-TOUCH (FIG. 3)
NOTĂ: Dacă polizorul este echipat cu
o apărătoare One-Touch, fără cheie, asiguraţi-vă
că şurubul, maneta şi arcul sunt montate corect
înainte de a monta apărătoarea.
1. Apăsaţi maneta de decuplare a apărătorii (J).
2. Ţinând maneta de decuplare a apărătorii în
poziţie deschisă, aliniaţi canelurile (M) de
pe apărătoare cu fantele (N) de pe cutia de
angrenaje.
3. Ţinând maneta de decuplare a apărătorii
în poziţie deschisă, apăsaţi apărătoarea în
jos până când canelurile se cuplează, apoi
rotiţi-le în canelura de pe butucul cutiei de
angrenaje. Eliberaţi maneta de decuplare
a apărătorii.
6. Strângeţi flanşa filetată de fixare (E) cu cheia
hexagonală (S) din dotare sau cu o cheie cu
două ştifturi.
4. Cu axul orientat către operator, rotiţi
apărătoarea în sens orar în poziţia de lucru
dorită. Corpul acesteia trebuie poziţionat între
ax şi operator pentru a-i asigura acestuia
protecţie maximă.
8. Pentru a scoate discul, slăbiţi flanşa filetată
de fixare (E) cu cheia hexagonală din dotare
(S) sau cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
5. Pentru o reglare uşoară, apărătoarea poate
fi rotită în sens orar. Designul apărătorii îi
permite acesteia să fie rotită sau reglată
prin rotirea spre dreapta, printr-o singură
mişcare. Maneta nu trebuie să fie apăsată
pentru a roti apărătoarea. Maneta trebuie
să fie folosită doar pentru demontarea
apărătorii. Apărătoarea poate fi repoziţionată
în direcţia opusă apăsând pe maneta de
decuplare a apărătorii. NOTĂ: Maneta de
eliberare a apărătorii ar trebui să se cupleze
într-unul din orificiile de aliniere (O) de pe
colierul apărătorii. Acest lucru asigură fixarea
apărătorii.
6. Pentru a demonta apărătoarea, urmaţi paşii
1–3 din aceste instrucţiuni în ordine inversă.
Montarea şi demontarea unui
disc de polizat sau debitat
(fig. 1, 4, 5)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu
apărătoarea (F) orientată în sus.
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (D) pe ax
(B) (fig. 4).
3. Poziţionaţi discul (P) pe flanşa de susţinere
(D). Atunci când montaţi un disc cu zonă
centrală în relief, asiguraţi-vă că zona
centrală în relief (Q) este orientată către
flanşa de susţinere (D).
4. Înşurubaţi flanşa filetată de fixare (E) pe
arbore (B) (fig. 5):
a. Inelul de pe flanşa filetată de fixare (E)
trebuie să fie orientat către disc atunci când
se montează un disc de polizare (fig. 5A);
b. Inelul de pe flanşa filetată de fixare (E)
trebuie să fie orientat în direcţia opusă
discului atunci când se montează un disc
de debitare (fig. 5B).
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (A) şi
rotiţi axul (B) până când se blochează pe
poziţie.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
NOTĂ: Operaţiunile de polizare a marginilor pot
fi efectuate cu discuri de Tip 27 construite şi
destinate acestui scop; discurile cu grosime de
6 mm sunt destinate pentru polizarea suprafeţelor
în timp ce discurile de 3 mm sunt destinate pentru
polizarea marginilor. Debitarea poate fi efectuată
folosind un disc de tăiere şi o apărătoare de tip 1.
Montarea periilor şi a discurilor din sârmă
Periile cupă din sârmă sau discurile din sârmă
se înşurubează direct pe axul arborelui, fără a se
folosi flanşele. Utilizaţi doar perii şi discuri din
sârmă cu axul filetat de M14. O apărătoare de
Tip 27 este necesară atunci când folosiţi perii sau
discuri din sârmă.
ATENŢIE: Purtaţi mănuşi de lucru
atunci când manipulaţi perii şi
discuri de sârmă. Acestea se pot
ascuţi.
ATENŢIE: Discul sau peria nu trebuie
să atingă apărătoarea atunci când
aceasta este montată sau utilizată.
Accesoriile pot suferi deteriorări
nedetectabile, cauzând fragmentarea
sârmelor discului sau cupei.
1. Înfiletaţi discul pe ax cu mâna.
2. Apăsaţi butonul de blocare a axului şi utilizaţi
o cheie pentru a strânge axul periei sau
a discului.
3. Pentru a scoate discul, efectuaţi în sens
invers procedura de mai sus.
OBSERVAŢIE: Montarea
necorespunzătoare a butucului
discului înainte de pornirea uneltei
poate determina deteriorarea uneltei
sau a discului.
Montarea şi demontarea plăcii
de suport/foii de şlefuit (fig. 1,
6)
1. Poziţionaţi unealta pe o masă sau pe
o suprafaţă plană, cu apărătoarea orientată în
sus.
13
2. Demontaţi flanşa de suport (D).
3. Aşezaţi corect placa de suport din cauciuc pe
arbore (B).
4. Aşezaţi foaia de şlefuit pe placa de suport din
cauciuc.
5. În timp ce apăsaţi blocajul pentru ax (A),
înfiletaţi piuliţa de fixare (R) pe ax, orientând
butucul ridicat pe piuliţa de fixare în centrul
discului de şlefuire şi pe placa de suport.
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (R) cu cheia
hexagonală din dotare sau cu o cheie cu
două ştifturi.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Pentru a demonta placa de suport din
cauciuc, slăbiţi piuliţa filetată de fixare (R) cu
cheia hexagonală din dotare sau cu ajutorul
cheii cu două ştifturi.
Montarea unei perii de sârmă
Înşurubaţi peria de sârmă tip oală direct pe ax,
fără a utiliza distanţierul şi flanşa de susţinere.
Înainte de utilizare
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect. Urmaţi instrucţiunile
furnizate în Tabelul cu accesorii de polizare
şi debitare.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
• Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru depistarea
aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile de
susţinere pentru depistarea fisurilor, rupturilor
sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru
depistarea sârmelor desprinse sau crăpate. În
cazul în care unealta electrică sau accesoriul
este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau montaţi
un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea
şi instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă şi
dvs. şi persoanele din jur la distanţă faţă de
planul accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta
electrică la viteză maximă în gol timp de un
minut. În mod normal, accesoriile deteriorate
se vor rupe în timpul acestei perioade de
testare.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi normele în vigoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele
de polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Asiguraţi şi sprijiniţi piesa de
prelucrat. Utilizaţi cleşti sau
o menghină pentru a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Este important să fixaţi şi
să sprijiniţi bine piesa de prelucrat
pentru a preveni mişcarea acesteia
şi pierderea controlului. Mişcarea
piesei de prelucrat sau pierderea
controlului pot da naştere unor
pericole şi pot cauza vătămări
corporale.
• Susţineţi panourile sau orice
alte piese de prelucrat de mari
dimensiuni pentru a reduce la
minimum ciupirea discului şi
reculul. Piesele mari de prelucrat
au tendinţa de a se îndoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie să fie
poziţionate sub piesa de prelucrat,
aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de
prelucrat în raport cu fiecare parte
laterală a discului.
• Purtaţi întotdeauna mănuşi
corespunzătoaredelucruîntimpceutilizaţi
această unealtă.
• Cutia de angrenaje devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Instalaţi întotdeauna apărătoarea şi
discul sau roata corespunzătoare.
14
Nu utilizaţi un disc sau o roată uzate
excesiv.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea
externă sunt montate corect.
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi
unealtă.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
În cazul în care unealta devine
fierbinte, lăsaţi-o să funcţioneze
câteva minute în gol pentru ca
accesoriul să se răcească. Nu
atingeţi accesoriile înainte ca
acestea să se fi răcit. Discurile
pot deveni foarte fierbinţi în timpul
utilizării.
• Nu lucraţi niciodată cu cupa de
polizare fără o apărătoare adecvată
montată pe poziţie.
• Nu utilizaţi unealta electrică cu un
banc de debitare.
• Nu utilizaţi niciodată discurile
deformabile cu produse abrazive
compozite.
• Reţineţi, discul continuă să se
învârtă după ce utilajul este oprit.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul lateral (C) şi cealaltă
mână să fie ţinută pe corpul uneltei, conform
ilustraţiei din Figura 7.
Comutatoare
ATENŢIE: Ţineţi bine mânerul lateral
şi corpul uneltei pentru a menţine
controlul asupra acesteia la pornire,
pe parcursul utilizării şi până când
discul sau accesoriul nu se mai
roteşte. Asiguraţi-vă că discul s-a oprit
complet înainte de a pune unealta jos.
NOTĂ: Pentru a reduce mişcarea neaşteptată
a uneltei, nu porniţi sau opriţi unealta în sarcină.
Lăsaţi polizorul să atingă turaţia maximă înainte
de a atinge suprafaţa de lucru. Ridicaţi unealta
de pe suprafaţa de lucru înainte de a o opri.
Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte de
a o pune jos.
COMUTATORUL CULISANT (FIG. 3)
DWE4227, DWE4237
AVERTISMENT: Înainte de
conectarea uneltei la o sursă
de alimentare, asiguraţi-vă că
comutatorul culisant se află în poziţia
oprit prin apăsarea şi eliberarea părţii
din spate a comutatorului. Asiguraţivă că comutatorul culisant se află
în poziţia oprit, conform descrierii
de mai sus, după orice întrerupere
a alimentării cu energie a uneltei, de
exemplu, la activarea unui întrerupător
de curent de fugă, declanşarea unui
disjunctor, deconectare accidentală
sau pană de curent. Dacă cursorul
se află în poziţia pornit la cuplarea
alimentării, unealta va porni brusc.
Pentru pornirea uneltei, glisaţi comutatorul
PORNIT/OPRIT (G) spre partea din faţă a uneltei.
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul
PORNIT/OPRIT.
Pentru o funcţionare continuă, glisaţi comutatorul
spre partea din faţă a uneltei şi apăsaţi partea din
faţă a comutatorului spre interior. Pentru a opri
unealta în timpul operării în modul continuu,
apăsaţi partea din spate a cursorului şi eliberaţi-l.
COMUTATORUL BASCULANT (FIG. 1)
DWE4233
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de
deblocare (I) spre partea din spate a uneltei,
apoi apăsaţi întrerupătorul de declanşare (H).
Unealta va funcţiona în timp ce comutatorul
este apăsat.
2. Opriţi unealta eliberând întrerupătorul de
declanşare.
Dispozitivul de blocare a axului (fig. 2)
Dispozitivul de blocare a axului (A) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
blocarea axului numai atunci când unealta este
oprită, deconectată de la sursa de energie şi
atunci când se opreşte complet.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
15
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde
în timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până când
nu îl mai puteţi mişca.
Utilizarea discurilor de polizat
cu centru adâncit
POLIZAREA SUPRAFEŢELOR CU DISCURI DE
POLIZAT
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de polizare
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
3. Menţineţi un unghi cuprins între 20° şi 30°
între unealtă şi suprafaţa de lucru.
4. Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi
pentru a evita crearea de şanţuri în suprafaţa
de lucru.
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
POLIZAREA MARGINILOR CU DISCURI DE
POLIZAT
AVERTISMENT: Discurile utilizate
pentru debitat şi polizat marginile pot
crăpa sau ricoşa dacă se îndoaie
sau se răsucesc în timp ce unealta
este utilizată pentru operaţiuni de
debitare sau polizare de adâncime.
Pentru a reduce riscul unor vătămări
serioase, limitaţi utilizarea acestor
discuri cu o apărătoare standard
de Tip 27 pentru tăieri şi crestări
de suprafaţă )mai mici de 13 mm
[1/2"] adâncime). Partea deschisă
a apărătorii trebuie poziţionată în
partea opusă a operatorului. Pentru
tăieturi mai adânci realizate cu un
disc de debitat, utilizaţi o apărătoare
închisă de Tip 1. Vă rugăm să
consultaţi Tabelul accesoriilor de
polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte
accesorii ce pot fi utilizate împreună
cu aceste polizoare.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
16
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de polizare
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
3. Poziţionaţi-vă în aşa fel încât partea
liberă a discului să nu fie îndreptată spre
dumneavoastră.
4. Odată ce tăietura este începută şi un canal
a fost stabilit în piesa de prelucrat, nu
schimbaţi unghiul de tăiere. Schimbarea
unghiului poate determina îndoirea discului
şi poate cauza ruperea acestuia. Discurile
pentru polizat marginile nu sunt concepute să
suporte presiuni laterale cauzate de îndoiri.
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi discuri de
polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece
aceste discuri nu sunt concepute
să suporte presiuni laterale întâlnite
în polizarea de suprafaţă. Discul se
poate rupe şi pot apărea vătămări
corporale grave.
Montarea şi utilizarea periilor
şi a discurilor din sârmă
Discurile şi periile de sârmă pot fi utilizate
pentru îndepărtarea ruginii şi pentru netezirea
suprafeţelor neregulate.
NOTĂ: Consultaţi capitolul Măsuri de precauţie
ce trebuie luate atunci când îndepărtaţi
vopseaua cu peria de sârmă.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze la
viteză maximă. Capacitatea de îndepărtare
a materialului este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
3. Menţineţi un unghi cuprins între 5° şi 10° între
unealtă şi suprafaţa de lucru atunci când
utilizaţi perii cupă din sârmă.
4. Atunci când utilizaţi discuri din sârmă,
menţineţi contactul între marginea discului şi
suprafaţa de lucru.
5. Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi
pentru a evita crearea de şanţuri în suprafaţa
de lucru. Permiţând uneltei să se odihnească
pe suprafaţa de lucru fără a se mişca sau
mişcându-se circular cauzează arsuri şi
vârtejuri pe aceasta.
6. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
ATENŢIE: Fiţi foarte atenţi atunci
când lucraţi peste margine deoarece
poate avea loc o mişcare bruscă
a polizorului.
Utilizarea discurilor de debitat
AVERTISMENT: Nu utilizaţi discuri de
polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece
aceste discuri nu sunt concepute
să suporte presiuni laterale întâlnite
în polizarea de suprafaţă. Discul se
poate rupe şi pot apărea vătămări.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de tăiere
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
3. Odată ce tăietura este începută şi un canal
a fost stabilit în piesa de prelucrat, nu
schimbaţi unghiul de tăiere. Schimbarea
unghiului poate determina îndoirea discului şi
poate cauza ruperea acestuia.
4. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
Măsuri de precauţie ce trebuie
luate atunci când îndepărtaţi
vopseaua cu peria de sârmă
1. Îndepărtarea cu peria de sârmă a vopselei pe
bază de plumb NU ESTE RECOMANDATĂ
datorită dificultăţii de controlare a prafului
contaminat. Cel mai mare risc de otrăvire
cu plumb este asupra copiilor şi a femeilor
însărcinate.
2. Deoarece este dificil de a identifica dacă
o vopsea conţine sau nu plumb fără a efectua
o analiză chimică, vă recomandăm luarea
următoarelor măsuri de precauţie atunci când
îndepărtaţi orice fel de vopsea cu peria de
sârmă:
SIGURANŢA FIZICA
1. Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să
intre în zona de lucru unde se efectuează
operaţiuni de îndepărtare a vopselei până
când nu s-a efectuat o curăţenie riguroasă.
2. Toate persoanele care intră în zona de lucru
trebuie să poarte mască de praf sau un
respirator. Filtrul trebuie înlocuit zilnic sau
ori de câte ori purtătorul are dificultăţi de
respiraţie.
NOTĂ: Trebuie folosite doar acele măşti
de praf care sunt concepute pentru lucrul
în zonele în care este prezent praful sau
vapori de vopsea cu plumb. Măştile de vopsit
obişnuite nu asigură o astfel de protecţie.
Consultaţi distribuitorul local de echipamente
de protecţie pentru alegerea produsului
corespunzător.
3. Este interzis să MÂNCAŢI, BEŢI SAU SĂ
FUMAŢI în zona de lucru pentru a preveni
ingerarea particulelor de vopsea contaminate.
Lucrătorii trebuie să se spele şi să se
cureţe ÎNAINTE de a mânca, bea sau fuma.
Mâncarea, băutura sau ţigările nu trebuie
lăsate în zona de lucru unde praful se va
aşeza pe ele.
SIGURANŢA MEDIULUI
1. Vopseaua trebuie îndepărtată în aşa fel încât
să se reducă la maxim cantitatea de praf
generată.
2. Zonele în care au loc operaţiuni de
îndepărtare a vopselei trebuie sigilate cu foi
din plastic cu grosimea de 0,1 mm.
3. Perierea cu perii de sârmă trebuie făcută în
aşa fel încât să se reducă cantitatea de praf
de vopsea care ajunge în afara zonei de
lucru.
CURĂŢAREA ŞI ELIMINAREA
1. Toate suprafeţele din zona de lucru trebuie
aspirate şi curăţate temeinic zilnic pe toată
perioada de desfăşurare a proiectului de
periere. Sacii de colectare a prafului trebuie
înlocuiţi frecvent.
2. Husele din plastic trebuie adunate la un loc
şi trebuie eliminate împreună cu orice alte
resturi de praf sau de material. Acestea
trebuie ambalate în recipiente sigilate
pentru colectarea deşeurilor şi eliminaţi
conform procedurilor obişnuite de colectare
a gunoiului.
Pe parcursul efectuării curăţeniei, copiii şi
femeile însărcinate trebuie ţinuţi la distanţă
de proximitatea zonei de lucru.
3. Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat
şi ustensilele utilizate de copii trebuie spălat
cu atenţie înainte de a fi reutilizat.
17
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii cu
metale, asiguraţi-vă că a fost introdusă o protecţie
pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD)
pentru a evita riscurile reziduale cauzate de
şpanul metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de
şoc electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
Tăierea metalului
În timpul debitării, alimentaţi cu moderaţie
materialul în funcţie de natura acestuia. Nu
apăsaţi pe discul de debitare, nu înclinaţi şi nu
legănaţi unealta.
Nu reduceţi viteza discurilor de debitare aplicând
o presiune din lateral.
Unealta trebuie să funcţioneze întotdeauna cu
o mişcare de polizare în sus. În caz contrar,
există pericolul ca aceasta să fie împinsă în mod
necontrolat afară din tăietură.
Atunci când se taie profiluri şi bare rectangulare,
cel mai bine este să începeţi cu secţiunea
transversală cea mai mică.
Polizarea de degroşare
Nu utilizaţi niciodată un disc de debitare
pentru degroşare.
Utilizaţi întotdeauna apărătoarea tip 27.
Cele mai bune rezultate de degroşare se obţin
atunci când se configurează unealta la un unghi
de 30°-40°. Deplasaţi unealta înainte şi înapoi
aplicând o presiune moderată. În acest fel, piesa
de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decolorează şi nu se formează şanţuri.
Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizată numai pentru debitare
uscată. Pentru debitarea pietrelor, cel mai bine
este să utilizaţi un disc de debitare diamantat.
18
Utilizaţi unealta numai împreună cu o mască de
protecţie anti-praf.
Recomandări de lucru
Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi fante
în pereţi de structură. Fantele din pereţii de
structură sunt supuse normelor din fiecare ţară.
Aceste reguli trebuie să fie respectate în toate
situaţiile. Înainte de a începe lucru, consultaţi
inginerul structurist responsabil, arhitectul sau
supervizorul în construcţii.
Utilizarea discurilor lamelare
AVERTISMENT: Depunerea de
pulberi metalice. Utilizarea frecventă
a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate
conduce la un potenţial sporit de
electrocutare. Pentru a reduce acest
risc, introduceţi o protecţie pentru
curentul rezidual (RCD) înainte de
utilizare şi curăţaţi fantele de ventilare
zilnic suflând aer comprimat în
acestea, conform instrucţiunilor de
întreţinere de mai jos.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Perii de carbon
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT
autorizat.
Max.
[mm]
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
d
D
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare corporală, la acest
produs se vor utiliza numai accesorii
recomandate de DEWALT.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
D
Viteză
periferică
[m/s]
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
D
b
d
Rotaţie
min.
[min.-1]
115
6
22,23
11 500
80
–
b 125 6 22,23 11 500
80
–
[mm]
115
–
–
11 500
80
–
125
–
–
11 500
80
–
75
30 M14
11 500
45
20,0
115 12 M14
11 500
80
20,0
125 12 M14
11 500
80
20,0
d
b
D
D
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
19
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
20
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită
Modalitate de montare
pe polizor
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită
Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Talpă de
susţinere/
foaie de şlefuit
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
21
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT (continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare
pe polizor
Disc debitare
zidărie, cu
liant
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Flanşă de susţinere
Discuri
diamantate
debitare
APĂRĂTOARE
TIP 1
Disc debitare
SAU
Piuliţă filetată de fixare
APĂRĂTOARE
TIP 27
zst00275787 - 17-08-2015
22
Download PDF

advertising