DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Obsah
CS
Nastavení přístroje
2
2
2
3
3
4
4
Obsluha
5
5
5
5
5
5
6
6
------------------------Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrazovka základního měření - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obrazovka s volbami - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hledáček (obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vložení baterií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------Zapínání a vypínání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vymazat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kódy zpráv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunkční prvek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stálé / maximální – minimální měření - - - - - - - - - - - - - - - - - Sčítat / odečítat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hledáček (obrazovka)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nastavení
----------------------------------- 7
Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky náklonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Jednotky vzdálenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Zapnutí/vypnutí pípnutí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Zapnutí/vypnutí digitální vodováhy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Deaktivace/Aktivace zámku kláves - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Zapněte se zámkem kláves - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Deaktivace / aktivace funkce Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - - - - - - - - 10
Přizpůsobené oblíbené položky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Podsvícení- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Vyrovnání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Nulování- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkce
------------------------------------Přehled- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Časovač - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulačka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úprava referencí měření / stativ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Paměť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Měření jedné vzdálenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Režim chytrého určení vodorovné délky- - - - - - - - - - - - - - - - 15
Sledování sklonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Objem- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Oblast trojúhelníku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Režim měření dlouhých délek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Měření výškových profilů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Šikmé objekty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Sledování výšky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Lichoběžník - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Vymezení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Podle Pythagorovy věty (2bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Podle Pythagorovy věty (3bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Kódy zpráv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Záruka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Bezpečnostní pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Oblasti odpovědnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Povolené použití - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Zakázané použití - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Nebezpečí při používání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limity používání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Likvidace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Použití výrobku s Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Klasifikace laseru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Označení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Nastavení přístroje
Úvod
CS
Přehled
Je třeba si před prvním použitím výrobku důkladně přečíst
bezpečnostní pokyny a uživatelskou příručku.
Oprávněná osoba musí dbát na to, aby všichni uživatelé byli
seznámeni s těmito předpisy a rozuměli jim.
Displej
Použité symboly mají následující význam:
 VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo neúmyslný způsob
použití, jenž může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 UPOZORNĚNÍ
Upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace či neúmyslné
způsoby použití, jež by mohly mít za následek méně závažná
zranění, nezanedbatelné materiální či finanční ztráty a škody na
životním prostředí.
Důležité odstavce, které by neměly být zanedbány při práci s
přístrojem pro technicky správné, efektivní a bezpečné využití
všech jeho funkcí.
i
Zapnuto /
Měření
Hledáček
(obrazovka)
Navigace
Funkční
obrazovka
Návrat /
Rovná se
Vynulovat /
Vypnout
Dewalt DW03201
Tlačítka volby
spojená s výše
uvedenými
symboly
Sčítat /
odečítat
2
Nastavení přístroje
Obrazovka základního měření
Stavová lišta
CS
Obrazovka s volbami
Ukazatel
stránky
FUNC
Funkce /
Nastavení
Linie shrnutí
Aktivní funkce
Oblíbené
Dewalt DW03201
Nastavení
Funkce
nápovědy
3
Nastavení přístroje
Hledáček (obrazovka)
CS
Vložení baterií
i
Stav přiblížení
1x
Úprava podsvícení pomocí
navigačních tlačítek doleva a
doprava
Aktivní funkce
Nitkový kříž
Abychom zajistili
spolehlivé použití,
nepoužívejte zinkouhlíkové baterie.
Doporučujeme
používat vysoce kvalitní baterie. Jakmile
začne symbol baterie
blikat, vyměňte baterie.
Přiblížení (1x, 2x,
4x) pomocí navigačních tlačítek
nahoru a dolů
Oblíbené
Dewalt DW03201
4
Obsluha
Zapínání a vypínání
ZAPNOUT
CS
Vymazat
VYPNOUT
i
2 sekundy
1x
Zařízení se automaticky vypne,
pokud po dobu
180 sekund
nestisknete žádné tlačítko.
Zařízení je
vypnuto.
Kódy zpráv
2x
Pokud se zobrazí informační ikona s
číslem, nahlédněte do pokynů v části „Kódy zpráv“.
Příklad:
Opustí aktuální
funkci, přejdě na
výchozí provozní
režim.
Zruší poslední činnost.
Multifunkční prvek
i
Směr prvku je
rozpoznán
automaticky a
nulový bod je
nastaven správně.
Stálé / maximální – minimální měření
min.
1
2
max.
Je zobrazena minimální a maximální
měřená vzdálenost (min., max.).
Na hlavním řádku je zobrazena
3
naposledy naměřená hodnota.
2 sekundy
Zastavuje stálé / minimální –
maximální měření.
Používá se pro měření diagonál místnosti (maximální hodnoty) nebo vodorovných vzdáleností (minimální hodnoty).
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Obsluha
Sčítat / odečítat
CS
2x
1
2
7.332 m
3
Další měření se
přičte k předchozímu měření.
i
4
Další měření se
odečte od předchozího měření.
7.332 m
Tento postup lze podle potřeby
opakovat. Stejný postup se použije i u sčítání či odečítání ploch
nebo objemů.
20.179 m
12.847 m
Hledáček (obrazovka)
4x
1x
1
1x
4x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Opustit hledáček (obrazovku).
Hledáček je skvělým pomocníkem při venkovním měření.
Integrovaný hledáček (obrazovka) zobrazuje cíl na displeji.
Zařízení měří ve středu nitkového kříže, přestože laserový
bod není viditelný. Pokud se hledáček používá na blízké cíle
s efektem, při kterém se laser v nitkovém kříži zobrazí posunutý, dojde k paraxálním chybám. V takovém případě spoléhejte na skutečný laserový bod.
Dewalt DW03201
6
Nastavení
Přehled
CS
Jednotky náklonu
1
2
Jednotky vzdálenosti
Pípnutí
Digitální vodováha
Zamknutí klávesnice
Bluetooth®
Kalibrace náklonu
Oblíbené
Podsvícení
Vyrovnání
Nulování
Informace
Jednotky náklonu
1
2
3
Přepínání mezi následujícími jednotkami:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Potvrďte nastavení.
Opusťte nastavení
7
Nastavení
Jednotky vzdálenosti
1
2
CS
3
Přepínání mezi následujícími jednotkami:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Potvrďte nastavení.
Opusťte nastavení
Zapnutí/vypnutí pípnutí
1
2
3
Opusťte nastavení
Pípnutí zapnete
zopakováním
postupu.
VYPNOUT
ZAPNOUT
Zapnutí/vypnutí digitální vodováhy
1
2
Pípnutí zapnete
zopakováním
postupu.
ZAPNOUT
Dewalt DW03201
i
3
Digitální vodováha je zobrazena na stavové
liště.
Opusťte nastavení
VYPNOUT
8
Nastavení
Deaktivace/Aktivace zámku kláves
1
Klávesnici deaktivujete zopakováním postupu.
2
CS
Zapněte se zámkem kláves
3
1
2
v průběhu
2 sekund
Opusťte nastavení
ZAPNOUT
VYPNOUT
Deaktivace / aktivace funkce Bluetooth Smart
1
2
Pípnutí zapnete
zopakováním
postupu.
ZAPNOUT
i
i
3
Opusťte nastavení
VYPNOUT
Zapnutí Bluetooth Smart v nabídce Nastavení.
Zařízení připojte k chytrému telefonu, tabletu, laptopu apod.
Pokud je navázáno Bluetooth spojení, přenos aktuálního měření bude
probíhat automaticky. Chcete-li přenést výsledek z hlavního řádku,
stiskněte =.
Bluetooth se vypne po vypnutí laserového dálkoměru.
Výkonný a inovační modul Bluetooth Smart (s novým standardem
Bluetooth V4.0) pracuje se všemi zařízeními s možností Bluetooth
Smart Všechna ostatní Bluetooth zařízení nepodporují úsporu energie
Bluetooth Smart Module, který je integrován do tohoto zařízení.
Dewalt DW03201
Výchozí režim: Bluetooth je
zapnuté. Pokud je zařízení připojeno k Bluetooth, ve stavovém
řádku je zobrazena ikonka Bluetooth.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití bezplatného
softwaru a nejsme povinni poskytovat opravy ani vyvíjet aktualizace.
Aplikace pro operační systémy Android® nebo Mac naleznete ve specializovaných internetových prodejnách.
9
Nastavení
Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu)
1
2
CS
3
4
180°
Umístěte zařízení na naprosto rovný
povrch.
180°
5
6
7
Otočte zařízení vodorovně o 180 ° a
znovu je umístěte na naprosto rovný
povrch.
8
Umístěte zařízení na naprosto rovný
povrch.
9
180°
180°
10
i
Po 2 sekundách se zařízení vrátí
zpět do
základního
režimu.
Otočte zařízení vodorovně o 180 ° a
znovu je umístěte na naprosto rovný
povrch.
Dewalt DW03201
10
Nastavení
Přizpůsobené oblíbené položky
CS
Favorite
1
2
3
4
Stiskněte levé
nebo pravé tlačítko volby. Oblíbená funkce je
nastavena nad příslušným tlačítkem.
Vyberte oblíbenou funkci.
i
5
Vyberte oblíbenou funkci, pro
kterou nastavíte
rychlý přístup.
Zkratka:
V režimu měření
stiskněte tlačítko volby po
dobu 2 sekund.
Opusťte nastavení
Podsvícení
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zvolte jas.
i
5
Potvrďte nastavení.
Opusťte nastavení
Energii uspoříte snížením
jasu v době,
kdy jej nepotřebujete.
11
Nastavení
Vyrovnání
1
CS
2
3
4
Vyberte číslici.
i
6
Opusťte nastavení
1.012 m
5
1.012 m
Upravte číslici.
Potvrďte
hodnotu.
Vyrovnání automaticky připočte
určitou hodnotu ke všem měřením nebo odečte určitou hodnotu
od všech měření. Tato funkce
umožňuje, aby byly zohledněny
odchylky. Je zobrazena ikona
vyrovnání.
Nulování
Druhé potvrzení tlačítky volby:
1
2
3
Odmítnout:
Potvrdit:
i
4
Nulování vrací přístroj do nastavení z výroby. Všechna přizpůsobená nastavení a položky paměti
se ztratí.
Opusťte nastavení
Dewalt DW03201
12
Funkce
Přehled
CS
Časovač
Sledování sklonu
Měření na šikmých objektech
Kalkulačka
Plocha
Sledování výšky
Úprava referencí měření
Objem
Lichoběžník
Paměť
Oblast trojúhelníku
Vymezit
Měření jedné vzdálenosti
Režim měření dlouhých délek
Podle Pythagorovy věty 1
Režim chytrého určení vodorovné
Měření výškových profilů
Podle Pythagorovy věty 2
Časovač
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Zvolte dobu
samospouště.
Samospoušť se
spustí po stisknutí tlačítka
ZAP/Měřit.
Potvrďte nastavení.
Kalkulačka
1
2
Na displeji
vyberte tlačítko.
3
Potvrďte každé
tlačítko.
C/CE
Dewalt DW03201
=
i
Kalkulačka převezme výsledek
měření z hlavního řádku a tento
výsledek může dále použít pro
další výpočty.
Zlomky ve stopách/palcích převedeny na decimální.
Použijte funkční tlačítka pro
volbu smazat nebo výsledek.
13
Funkce
Úprava referencí měření / stativ
1
2
3
CS
Vzdálenost je měřena od přední části zařízení (standardní nastavení).
Vzdálenost je měřena od přední části zařízení (symbol zámku = trvale).
Vzdálenost se vždy měří od závitu stativu.
i
4
Pokud je zařízení vypnuto, reference se vrátí zpět ke standardnímu nastavení (zadní část zařízení).
Potvrďte nastavení.
Paměť
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Přepínejte mezi
měřeními.
4
Vymazání paměti.
Převzetí hodnoty
pro další činnosti/funkce.
Pomocí tlačítek
Nahoru/Dolů dojde ke zobrazení
podrobnějších
výsledků konkrétních měření.
i
Zkratka
14
Funkce
Měření jedné vzdálenosti
1
2
CS
3
i
4
8.532 m
Aktivní laser namiřte na cíl.
Cílové povrchy:
Chyby měření mohou nastat při
měření proti bezbarvým kapalinám, sklu, pěnovému polystyrénu
nebo polopropustnému povrchu,
případně při zaměření na vysoce
lesklé povrchy. Při měření proti
tmavým povrchům se doba měření prodlouží.
Režim chytrého určení vodorovné délky
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Namiřte laser
na cíl.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(do 360 ° a příčný náklon ±10 °)
Sledování sklonu
1
2
3
89.3°
i
Sklon je zobrazen trvale. Přístroj pípáním signalizuje 0 ° a 90 °. Optimální
pro vodorovná nebo svislá nastavení.
90°
0°
Dewalt DW03201
15
Funkce
Plocha
CS
1
2
3
4
5
Laser namiřte na
první cílový bod.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
První vzdálenost
Druhá vzdálenost
Obvod
Laser namiřte na
druhý cílový bod.
i
Výsledek se zobrazí v linii shrnutí a naměřená
hodnota výše.
Částečná měření / funkce Malíř:
Před začátkem prvního měření stiskněte +
nebo -. Měřte a přičítejte nebo odečítejte
vzdálenosti. Dokončete pomocí =. Měření 2.
délky.
Plocha
16
Funkce
Objem
CS
1
2
3
4
Laser namiřte na
první cílový bod.
5.744 m
8
Druhá vzdálenost
2.431 m
Třetí vzdálenost
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Laser namiřte na
druhý cílový bod.
První vzdálenost
2.338 m
5
9
Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů se
zobrazí více
výsledků.
Laser namiřte na
třetí cílový bod.
2
13.430 m
2
Plocha stropu/podlahy
39.300 m
Plochy stěn
16.164 m
Obvod
Objem
17
Funkce
Oblast trojúhelníku
1
CS
2
3
4
5
Laser namiřte na
druhý cílový bod.
Laser namiřte na
první cílový bod.
8
4.248 m
První vzdálenost
4.129 m
Druhá vzdálenost
2.425 m
Třetí vzdálenost
4.855 m
2
6
9
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů
se zobrazí více
výsledků. Pokud je
aktivován hledáček,
vypněte jej.
7
Laser namiřte na
třetí cílový bod.
Úhel mezi prvním a
druhým měřením
33.60°
10.802 m
Obvod
Oblast trojúhelníku
Režim měření dlouhých délek
1
Dewalt DW03201
2
i
Režim měření dlouhých délek umožňuje měřit obtížné cíle za nepříznivých
podmínek, jako je silné okolní osvětlení nebo špatná odrazivost cíle. Doba
měření je prodloužena.
Ikona na stavovém řádku signalizuje,
zda je funkce aktivní.
18
Funkce
Měření výškových profilů
1
2
CS
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Vodorovná vzdálenost
k zařízení
Výškový rozdíl vůči
základnímu bodu
(REF).
d
Zamiřte na další body 1-x.
2x
d
2
h
0
Zamiřte na základní bod (REF).
6
5
4
5
Optimální pro měření výškových rozdílů vůči
základnímu bodu. Lze také využít k měření
profilů a částí terénu. Po změření referenčního bodu je zobrazována horizontální vzdálenost a výška ke každému dalšímu bodu.
Opusťte funkci.
19
Funkce
Šikmé objekty
1
2
CS
3
4
5
Laser namiřte na
horní cílový bod.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
Úhel P2
Vzdálenost P2
Svislá výška mezi oběma body
7
Laser namiřte na
dolní cílový bod.
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů
se zobrazí více
výsledků. Pokud je
aktivován hledáček,
vypněte jej.
39.10 °
-4.230 m
Sevřený úhel mezi
oběma body
Vodorovná vzdálenost mezi oběma body
Vzdálenost mezi oběma body
Nepřímé měření vzdálenosti mezi
2 body pomocí dalších výsledků.
Optimální pro měření například
délky a sklonu střechy, výšky
komínu atd.
Je důležité, aby bylo měřící zařízení umístěno ve stejné vertikální
rovině, ve které se nacházejí 2
měřené body. Tato rovina je definována čarou mezi těmito 2 body.
Dewalt DW03201
20
Funkce
Sledování výšky
CS
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Laser namiřte na horní body a sledování
úhlu/výšky se spustí automaticky.
Laser namiřte na dolní
bod.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Sledování úhlu, pokud je zařízení
uvedeno do chodu na stativu
z
y
6
y = Sledování výšky, pokud je zařízení
uvedeno do chodu na stativu
Zastaví sledování výšky.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů
se zobrazí více
výsledků. Pokud je
aktivován hledáček,
vypněte jej.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Lze určit výšky budov nebo stromů bez
vhodných odrazných bodů. U spodního
bodu jsou měřeny vzdálenost a náklon,
což vyžaduje reflexní laserový cíl. Horní
bod lze zaměřit pomocí hledáčku / nitkového kříže, což nevyžaduje reflexní
laserový cíl, protože se měří jen sklon.
21
Funkce
Lichoběžník
1
CS
2
3
4
Laser namiřte na horní
bod.
h
y
5.790 m
7
Pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů
se zobrazí více
výsledků. Pokud je
aktivován hledáček,
vypněte jej.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Laser zaměřte na
druhý bod.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Oblast lichoběžníku
22
Funkce
Vymezení
i
CS
Lze zadat dvě
odlišné vzdálenosti (a a b)
k vyznačení
definovaných
měřených délek.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Vyberte číslici.
7
8
Potvrďte hodnotu „b“ a spusťte
měření.
Dewalt DW03201
5
Upravte číslici.
1.012 m
Chybí 0.240 m
Zařízení pomalu
k další vzdáleposunujte podél
linie sledování. Je nosti 0.625 m.
zobrazena vzdálenost k dalšímu
bodu sledování.
6
Schvalte
hodnotu
„a“.
Další sledovaná vzdálenost
0.625 m
Seřiďte
hodnotu
„b“.
i
0.625 m
Při přibližování k vymezenému
bodu na méně než 0.1 m začne přístroj pípat. Funkci lze
zastavit stisknutím tlačítka
vymazání a vypnutí.
0.240 m
23
Funkce
Podle Pythagorovy věty (2bodové)
1
2
CS
3
4
5
Namiřte laser na
druhý cíl.
Namiřte laser na
první cíl.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Výsledek se zobrazí na hlavním řádku.
Stisknutí tlačítka měření po dobu 2 sekund ve funkci
automaticky aktivuje minimální nebo maximální měření.
Doporučujeme používat pythagorovu větu pouze při
nepřímém vodorovném měření.
U měření výšek (svislé měření) bude přesnějších výsledků dosaženo při použití funkce s měřením sklonu.
24
Funkce
Podle Pythagorovy věty (3bodové)
1
2
3
4
Namiřte laser na
první cíl.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
CS
5
6
Namiřte laser na
druhý cíl.
i
7
Namiřte laser
na třetí cíl.
Výsledek se zobrazí na hlavním řádku.
Stisknutí tlačítka měření po dobu 2 sekund ve funkci
automaticky aktivuje minimální nebo maximální
měření.
Doporučujeme používat pythagorovu větu pouze při
nepřímém vodorovném měření.
U měření výšek (svislé měření) bude přesnějších
výsledků dosaženo při použití funkce s měřením sklonu.
25
Technické údaje
CS
Měření vzdálenosti
Přesnost za příznivých
podmínek *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Přesnost za nepříznivých
podmínek **
± 2.0 mm / 0.08 palce***
Dosah za příznivých
podmínek *
200 m / 660 stop
Dosah za nepříznivých
podmínek **
80 m/260 stop ****
Nejmenší zobrazená jednotka 0.1 mm / 1/32 palce
Power Range Technology
™
Ø vzdálenosti
laserového bodu
ano
6/30/60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Měření náklonu
Tolerance měření laserového ± 0.2°
paprsku****
Tolerance měření
pouzdra****
± 0.2°
Dosah
360°
* Příznivými podmínkami se má na mysli: cíl s bílým a
difusním odrazem (bíle natřená zeď), nízké osvětlení pozadí
a mírné teploty.
** Nepříznivými podmínkami se mají na mysli: cíle s nižší či
vyšší odrazivostí nebo vysokým osvětlením pozadí či teplotami na horní nebo spodní hranici stanoveného teplotního
rozsahu.
*** Tolerance platí od 0,05 m do 10 m s 95% spolehlivostí.
Za příznivých podmínek se odchylka může zhoršit o
0.05 mm/m u vzdáleností od 10 m do 30 m, o 0.10 mm/m
u vzdáleností od 30 m do 100 m a o 0.20 mm/m u vzdáleností nad 100 m.
Za nepříznivých podmínek se odchylka může zhoršit o
0.10 mm/m u vzdáleností od 10 m do 30 m, o 0.20 mm/m
u vzdáleností od 30 m do 100 m a o 0.30 mm/m u vzdáleností nad 100 m.
**** Po uživatelské kalibraci. Další přípustná odchylka související s úhlem +/- 0.01 ° na stupeň až +/-45 ° v každém
kvadrantu. Platí při pokojové teplotě. Pro celé rozmezí
provozní teploty se maximální přípustná odchylka zvyšuje o
+/-0.1°.
Obecná data
Funkce
Měření vzdálenosti
ano
Min./max. měření
ano
Nepřetržité měření
ano
Vymezit
ano
Sčítání / Odčítání
ano
Plocha
ano
Oblast trojúhelníku
ano
Objem
ano
Lichoběžník
ano
Funkce malíř (plocha s
částečným měř.)
ano
Podle Pythágorovy věty
2bodový, 3bodový
Režim chytrého určení vodorovné délky
Nepřímá výška
ano
Měření výškových profilů
ano
Sledování sklonu
ano
Šikmé objekty
ano
Sledování výšky
ano
Paměť
30 zobrazení
Pípnutí
ano
Barevný displej s podsvícením
ano
Multifunkční prvek
ano
Třída laseru
2
Typ laseru
635 nm, < 1 mW
Třída ochrany
IP54
Autom. vypnutí laseru
po 90 s
Autom. vypnutí
po 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Hledáček (obrazovka)
4x přiblížení
Dosah Bluetooth®
10 m
Digitální vodováha
ano
Životnost baterie (2 x AA)
až 5000 měření
Bluetooth® Smart
ano
Rozměry (V×H׊)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Přizpůsobené oblíbené položky ano
Hmotnost (s bateriemi)
209 g / 7,22 unce
Teplotní rozsah:
- Skladování
- Obsluha
Dewalt DW03201
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
Chcete-li získat přesné nepřímé
výsledky, doporučujeme použít stativ.
Chcete-li dosáhnout přesných měření
náklonu, měli byste se vyvarovat příčných
náklonů.
i
Časovač
ano
Režim měření dlouhých délek
ano
Kalkulačka
ano
26
Kódy zpráv
Údržba
Bezpečnostní pokyny
Pokud hlášení Error nezmizí po opakovaném zapnutí zařízení, obraťte se na
prodejce.
Pokud se zobrazí hlášení InFo s číslem, stiskněte tlačítko Vymazat a proveďte následující
pokyny:
• Zařízení čistěte vlhkou měkkou utěrkou.
• Zařízení nikdy neponořujte do vody.
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
Osoba odpovědná za přístroj musí zajistit,
aby všichni uživatelé těmto pokynům porozuměli a dodržovali je.
Záruka
Č.
Příčina
Oprava
156
Příčný náklon větší
než 10 °
Podržte přístroj bez příčného náklonu.
162
Chyba kalibrace
Ujistěte se, že je zařízení
umístěno na zcela vodorovném a rovném
povrchu. Opakujte postup
kalibrace. Pokud se závada
stále vyskytuje, obraťte se
na prodejce.
204
Chyba výpočtu
Opět proveďte měření.
Evropa:
• 30denní záruka spokojenosti bez rizika
• Roční bezplatný servis
• Plná záruka na jeden rok
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.2helpU.com.
Severní Amerika:
• Tříletá omezená záruka
• Roční bezplatný servis
• 90denní záruka na vrácení peněz
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.dewalt.com.
Odpovědný výrobce originálního zařízení:
Evropa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
240
Chyba přenosu dat
Opakujte postup.
252
Příliš vysoká teplota
Nechejte přístroj vychladnout.
253
Příliš nízká teplota
Přístroj zahřejte.
255
Přijatý signál je příliš
slabý, doba měření je
příliš dlouhá.
Změňte cílový povrch
(např. bílý papír).
256
Přijatý signál je příliš
vysoký
Změňte cílový povrch
(např. bílý papír).
257
Příliš mnoho okolního Stín v cílové oblasti.
světla
258
Měření mimo měřicí
rozsah
Správný rozsah.
260
Přerušený laserový
paprsek
Opakujte měření.
Dewalt DW03201
CS
Oblasti odpovědnosti
Severní Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Telefon na servis: 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Výše uvedená společnost odpovídá za
dodání produktu včetně příručky uživatele v
dokonale bezpečném stavu. Výše uvedená
společnost není odpovědná za příslušenství
dodané třetí stranou.
Odpovědnost osoby pověřené
obsluhou přístroje:
• Obsluha odpovídá za porozumění bezpečnostním pokynům k výrobku a pokynům v
uživatelské příručce.
• Seznámit se s platnými bezpečnostními
předpisy pro předcházení úrazům.
27
Bezpečnostní pokyny
• Obsluha vždy zamezí přístupu nepovolaných osob k výrobku.
Povolené použití
• Měření vzdáleností
• Měření náklonu
• Přenos dat s Bluetooth®
Zakázané použití
• Používání přístroje bez obeznámení se s
pokyny
• Použití mimo stanovené meze
• Vyřazení bezpečnostních systémů z
činnosti a odstranění informativních a
výstražných štítků
• Otevření zařízení pomocí nástrojů (šroubováky atd.)
• Provádění úprav nebo adaptací přístroje
• Používání příslušenství jiných výrobců bez
výslovného schválení
• Úmyslné oslňování okolních osob, taktéž
ve tmě
• Nedostatečné zajištění pracoviště při
měření (např. při měření na silnicích, na
staveništích atd.)
• Nevhodné nebo neodpovědné chování na
lešení, žebříku, při měření poblíž strojů v
provozu nebo v blízkostí strojních součástí
či instalací, které nejsou chráněné
• Míření přímo na slunce
Dewalt DW03201
CS
Nebezpečí při používání
Likvidace
 VAROVÁNÍ
 UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor na chybná měření, jestliže je
přístroj vadný, upadl nebo byl nesprávně
použit či pozměněn. Provádějte pravidelná
zkušební měření.
Zvláště pak po neobvyklém použití a před
důležitými měřeními, v jejich průběhu i po
nich.
 UPOZORNĚNÍ
Nikdy se nepokoušejte produkt sami opravit.
V případě poškození kontaktujte místního
prodejce.
 VAROVÁNÍ
Změny a opravy bez výslovného schválení
mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k
provozování zařízení.
Limity používání
Viz kapitola „Technické údaje“.
Zařízení je určeno k používání v prostorách trvale obývaných lidmi. Výrobek
nepoužívejte v prostorách s nebezpečím
výbuchu ani v agresivním prostředí.
i
Vybité baterie nesmí být likvidovány jako
komunální odpad. Pečujte o životní prostředí
a baterie odevzdejte na sběrných místech
ustanovených v souladu s národními nebo
místními předpisy.
Výrobek nevhazujte do komunálního
odpadu.
Výrobek patřičně zlikvidujte v
souladu s národními předpisy platnými ve vaší zemi.
Dodržujte národní předpisy a doporučení.
Informace o speciální manipulaci s výrobkem
a nakládání s odpadem si můžete stáhnout z
domovské stránky naší společnosti.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 VAROVÁNÍ
Zařízení odpovídá nejpřísnějším požadavkům
příslušných norem a předpisů.
Přesto nelze zcela vyloučit možnost rušení
jiných přístrojů.
28
Bezpečnostní pokyny
Použití výrobku s Bluetooth
CS
®
Klasifikace laseru
 VAROVÁNÍ
Maximální špičkový výstupní výkon
zářivého toku:
0.95 mW
Elektromagnetické záření může rušit ostatní
zařízení (např. lékařská zařízení, jako jsou
stimulátory nebo naslouchátka) a přístroje v
letadle. Může také ovlivňovat osoby a zvířata.
Bezpe?nostní opat?ení:
Ačkoli tento výrobek splňuje nejpřísnější
normy a předpisy, není zcela vyloučena
možnost ublížení na zdraví lidí a zvířat.
• Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti
čerpacích stanic, chemických závodů, v
prostředí s nebezpečím výbuchu a na
místech, kde probíhá manipulace s trhavinami.
• Výrobek nepoužívejte v blízkosti lékařského vybavení.
• Nepoužívejte výrobek v letadle.
• Výrobek nepoužívejte v blízkosti těla po
dlouhou dobu.
Zařízení vyzařuje viditelné laserové paprsky,
jež jsou vysílány z přístroje:
Jedná se o laserový výrobek třídy 2 dle
normy:
• IEC60825-1 : 2014 „Bezpečnost záření
laserových zařízení“
Produkty s laserem třídy 2:
Do laserového paprsku se nedívejte ani jím
bezdůvodně nemiřte na jiné osoby. Ochranu
očí obvykle zajistí reakce v podobě odvrácení
se nebo reflex mrknutí oka.
Vlnová délka:
635 nm
Trvání pulsu:
>400 ps
Frekvence opakování pulsů:
320 MHz
Rozbíhavost paprsku:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Obsah (ilustrace, popisy a technické údaje)
podléhá změnám bez předchozího upozornění.
Označení
 VAROVÁNÍ
Přímý pohled do paprsku s optickými
pomůckami (např. dalekohledem či teleskopem) může být nebezpečný.
 UPOZORNĚNÍ
Pohled do laserového paprsku může ohrozit
zrak.
Dewalt DW03201
Obsah (ilustrace, popisy a technické údaje)
podléhá změnám bez předchozího upozornění.
29
Download PDF

advertising