DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Indholdsfortegnelse
DA
Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grundliggende måle-skærmbillede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Valg-skærmbillede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøger (visningsskærm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sæt batterier i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betjening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tænde og slukke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Clear - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meddelelseskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunktionelt endestykke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permament / Minimum-Maksimum-måling - - - - - - - - - - - - - Plus / minus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Punktsøger (visningsskærm)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
Indstillinger
--------------------------------- 7
Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hældningsenheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Afstandsenheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tænde og slukke lyd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tænde og slukke digitialt vaterpas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Aktiver tastelås- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Tænd med tastelås - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/Aktiver Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibrering af hældningssensor (hældningskalibrering) - - - - - - 10
Brugertilpassede favoritter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Belysning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Forskydning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Nulstil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funktioner
--------------------------------Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Timer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kalkulator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indstilling af måle-reference / stativ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Memory- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Måle enkelt afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Smart Horizontal Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Hældnings-sporing- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trekant areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Lang rækkevidde mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Højdeprofil-måling- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Hældende emner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Højdesporing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Opmåling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3-punkt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tekniske specificationer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meddelelseskoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vedligeholdelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sikkerhedsanvisninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Ansvarsområder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Tilladt brug- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ikke-tilladt anvendelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Farer ved brug - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Begrænsninger for brug - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Bortskaffelse- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Brug produktet med Bluetooth®- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserklassifikation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Mærkning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Instrumentopsætning
Introduktion
DA
Oversigt
Sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør læses
omhyggeligt, før produktet anvendes første gang.
Personen med ansvar for produktet skal sørge for at alle
brugere forstår disse anvisninger og følger dem.
Display
De anvendte symboler har følgende betydninger:
 ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil
føre til død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG
Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil
føre til mindre personskade og/eller væsentlig materiel, økonomisk
og miljømæssig skade, hvis den ikke undgås.
Vigtigt afsnit som skal følges i praksis for at produktet kan
anvendes på en teknisk korrekt og effektiv måde.
i
Dewalt DW03201
On / Mål
Navigation
Valg-taster
knyttet til symboler oven
over
Funktionsskærm
Return / Lig
med
Clear / Off
Plus / minus
Punktsøger
(visningsskærm)
2
Instrumentopsætning
Grundliggende måle-skærmbillede
Status-bjælke
DA
Valg-skærmbillede
Side-indikator
FUNC
Funktion /
Indstillinger
Hoved-linje
Aktiv funktion
Favoritter
Dewalt DW03201
Indstillinger
Hjælpefunktion
3
Instrumentopsætning
Punktsøger (visningsskærm)
DA
Sæt batterier i
i
Zoom-trin
1x
Belysningsindstilling med
venstre- og højre-tasterne
Aktiv funktion
Sigtekorn
For at sikre driftsikkerhed bør der ikke
anvendes zink-kul
batterier. Vi anbefaler
brug af batterier af
høj kvalitet. Skift batterierne når batterisymbolet blinker.
Zoom (1x, 2x, 4x)
med op- og nedtasterne
Favoritter
Dewalt DW03201
4
Betjening
Tænde og slukke
ON
DA
Clear
OFF
i
2 sek.
Hvis der ikke
trykkes på nogen
tast i 180 sek. vil
apparatet automatisk slukkes.
Apparat slukkes.
Meddelelseskoder
1x
2x
Hvis "Info"-ikonet kommer frem
med et nummer, følges anvisningerne i afsnittet "Meddelseskoder".
Eksempel:
Forlad aktuel funktion og gå til default
betjenings-mode.
Fortryd seneste
handling.
Multifunktionelt endestykke
i
Endestykkets
retning spores
automatisk og
nulpunkt indstilles tilsvarende.
Permament / Minimum-Maksimum-måling
min.
1
2
max.
Den minimum- og maximumafstand vises (min, max.). Den senest
målte værdi vises i hovedlinien.
3
2 sek.
Stopper permanent / minimum-maksimum måling.
Anvendes til at måle rumdiagonaler (maksimumværdier) eller horisontale afstande (minimumværdier)
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Betjening
Plus / minus
DA
2x
1
2
7.332 m
3
Den næste måling
lægges til den forrige.
Den næste måling
trækkes fra den
forrige.
i
4
7.332 m
Denne proces kan gentages efter
behov. Den samme proces kan
anvendes til at lægge til eller trække fra for arealer og volumener.
20.179 m
12.847 m
Punktsøger (visningsskærm)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Gå ud af punktsøger (visningsskærm)
Dette er en stor hjælp ved udendørs måling. Den integrerede punktsøger (visningsskærm) viser målet på displayet. Apparatet måler midten af sigtekornet, selv hvis laserprikken
ikke er synlig. Parallakse-fejl opstår, når punktsøgerkameraet anvendes på nære mål med den effekt, at laseren fremtræder fejlplaceret i sigtekornet. I disse tilfælde skal man
anvende den rigtige laserprik.
Dewalt DW03201
6
Indstillinger
Oversigt
DA
Hældningsenheder
1
2
Afstandsenheder
Bip
Digitalt vaterpas
Tastaturlås
Bluethooth®
Hældningskalibrering
Favoritter
Belysning
Forskydning
Nulstil
Information
Hældningsenheder
1
2
3
Skift mellem følgende
enheder:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Bekræft indstilling.
Gå ud af indstillinger.
7
Indstillinger
Afstandsenheder
1
DA
2
3
Skift mellem følgende
enheder:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Bekræft indstilling.
Gå ud af indstillinger.
Tænde og slukke lyd
1
2
3
Gå ud af indstillinger.
For at tænde, gentages procedure.
OFF
ON
Tænde og slukke digitialt vaterpas
1
2
For at tænde, gentages procedure.
ON
Dewalt DW03201
i
3
Det digitiale vaterpas vises i
statuslinjen.
Gå ud af indstillinger.
OFF
8
Indstillinger
De-/Aktiver tastelås
1
DA
Tænd med tastelås
For at deaktivere,
gentages procedure.
2
3
1
2
indenfor
2 sek.
Gå ud af indstillinger.
ON
OFF
De-/Aktiver Bluetooth Smart
1
2
For at tænde, gentages procedure.
ON
i
i
3
Gå ud af indstillinger.
OFF
Slå Bluetooth Smart til i indstillinger.
Tilslut apparatet til din smart phone, pad, laptop,…
Selve den aktuelle måling overføres automatisk, hvis der er Bluetoothforbindelse. For at overføre et resultat fra hovedlinjen, trykkes på =.
Bluetooth slukkes, når laser-afstandsmåleren slukkes.
Det effektive og innovative Bluetooth Smart modul (med den nye
Bluetooth standard V4.0) arbejder sammen med alle Bluetooth Smart
Ready apparater. Alle andre Bluetooth apparater supporterer det
energibesparende Bluetooth Smart Modul, som er integreret i apparatet.
Dewalt DW03201
Default mode: Bluetooth er slået
til. Bluetooth-ikon i statuslinje
forsvinder, hvis apparatet er forbundet med Bluetooth.
Vi påtager os intet ansvar på nogen måde for brug af den gratis software og vi er ikke forpligtede til foretage rettelser eller udvikle opgraderinger. Apps til Android® eller Mac iOS kan findes i specielle
internetbutikker.
9
Indstillinger
Kalibrering af hældningssensor (hældningskalibrering)
1
2
3
DA
4
180°
Placer apparatet på en helt flad overflade.
180°
5
6
7
Drej apparatet horisontalt 180° og
placér det igen på en helt flad overflade.
8
Placer apparatet på en helt flad overflade.
9
180°
180°
10
i
Efter 2 sek.
går apparatet
tilbage til basis-mode.
Drej apparatet horisontalt 180° og
placér det igen på en helt flad overflade.
Dewalt DW03201
10
Indstillinger
Brugertilpassede favoritter
DA
Favorite
1
2
3
4
Tryk på venstre eller højre valgtast.
Funktion er valgt
som favorit over
den tilsvarende
valgtast.
Vælg favorit-funktion.
i
5
Vælg dine favoritfunktioner for
hurtig adgang.
Genvej:
Tryk i 2 sekunder på valgtast i
måle-mode.
Gå ud af indstillinger.
Belysning
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Vælg lysstyrke.
i
5
Bekræft indstilling.
Gå ud af indstillinger.
Spar strøm
ved at reducere lysstyrke, hvis den
ikke behøves.
11
Indstillinger
Forskydning
1
DA
2
3
4
1.012 m
Vælg tal.
i
6
Gå ud af indstillinger.
5
1.012 m
Indstil tal.
Godkend
værdi.
En forskydning (offset) tillægger
eller fratrækker automatisk en
specifik værdi til eller fra alle målinger. Denne funktion giver mulighed for at tage højde for
tolerancer. Forskydnings-ikonet
vises.
Nulstil
Anden bekræftelse med valg-taster:
1
2
3
Afvis:
Bekræft:
i
4
Ved nulstilling vender instrumentet tilbage til fabriksindstillinger.
Alle bruger-indstillinger og hukommelse tabes.
Gå ud af indstillinger.
Dewalt DW03201
12
Funktioner
Oversigt
DA
Timer
Hældnings-sporing
Måling på hældende emner
Beregner
Areal
Højdesporing
Indstilling af måle-reference
Volumen
Trapez
Memory
Trekant areal/
Opmåling
Enkeltafstandsmåling
Lang rækkevidde mode
Pythagoras 1
Smart Horisontal Mode
Højdeprofil-måling
Pythagoras 2
Timer
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Vælg udløsningstid.
i
Selv-udløsningen starter,
hvis der trykkes på
ON/Mål-tast.
i
Måleresultatet fra hovedlinien kan
overføres til kalkulatoren og anvendes til yderligere beregninger.
Fod/inch-brøker omregnes til
fod/inch-decimaltal.
Bekræft indstilling.
Kalkulator
1
2
Vælg tast på
display.
3
Bekræft hver
tast.
C/CE
Dewalt DW03201
=
Brug valgtaster for at
cleare eller resultat.
13
Funktioner
Indstilling af måle-reference / stativ
1
2
3
DA
Afstand måles fra apparatets bagside (standardindstilling).
Afstand måles fra apparatets front (låssymbol = permanent).
Afstand måles hele tiden fra stativets gevind.
i
4
Hvis apparatet slukkes, går reference tilbage til standardindstilling
(apparatets bagside).
Bekræft indstilling.
Memory
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Skift mellem målinger.
4
Slet memory.
Tag værdi over til
yderligere behandling.
Brug op-/ned-navigationstaster til at
se flere detaljerede
resultater for den
specifikke måling.
i
Genvej
14
Funktioner
Måle enkelt afstand
1
2
DA
3
i
4
8.532 m
Sigt aktiv laser mod mål.
Mål-overflader:
Målefejl kan opstå, når der måles
til farveløse væsker, glas, styrofoam eller halvgennemsigtige overflader eller ved sigte mod meget
reflekterende overflader. Måling
tager længere tid mod mørke
overflader.
Smart Horizontal Mode
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Sigt laser mod
mål.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(op til 360° og en tværgående
hældning på ±10°)
Hældnings-sporing
1
2
3
89.3°
i
Hældningen vises permanent. Instrument bipper ved 0° og 90°. Ideel til
horisontale eller vertikale indstillinger.
90°
0°
Dewalt DW03201
15
Funktioner
Areal
1
DA
2
3
4
5
Ret laser mod første målpunkt.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Første afstand
Anden afstand
Omkreds
Ret laser mod andet målpunkt.
i
Resultatet vises i hovedlinien og den målte
værdi ovenover.
Partielle målinger / Maler-funktion:
Tryk på + eller - før start af første måling. Mål
og læg afstande til eller træk dem fra. Færdig
med =. Mål længde nr. 2.
Areal
16
Funktioner
Volumen
1
DA
2
3
4
Ret laser mod første målpunkt.
5.744 m
8
Anden afstand
2.431 m
Tredje afstand
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Ret laser mod andet målpunkt.
Første afstand
2.338 m
5
9
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater.
Ret laser mod
tredje målpunkt.
2
13.430 m
2
Loft-/gulv-areal
39.300 m
Vægarealer
16.164 m
Omkreds
Volumen
17
Funktioner
Trekant areal
1
DA
2
3
4
5
Ret laser mod andet målpunkt.
Ret laser mod første målpunkt.
8
4.248 m
Første afstand
4.129 m
Anden afstand
2.425 m
Tredje afstand
4.855 m
2
6
9
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
7
Ret laser mod
tredje målpunkt.
Vinkel mellem første
og anden måling
33.60°
10.802 m
Omkreds
Trekant areal
Lang rækkevidde mode
1
Dewalt DW03201
2
i
Lang rækkevidde mode giver mulighed for målinger af vanskelige mål under ugunstige forhold f.eks. kraftigt lys
i omgivelser eller dårlig reflektion på
mål. Måletiden øges.
Et ikon i statuslinjen viser, hvis funktionen er aktiv.
18
Funktioner
Højdeprofil-måling
1
DA
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Horisontal afstand til
apparat
Højdeforskel til reference-punkt (REF).
d
Sigt mod yderligere punkter 1-x.
2x
d
2
h
0
Ret laser mod reference-punkt (REF).
6
5
4
5
Ideel til måling af højdeforskelle til et referencepunkt. Kan anvendes til at måle profiler og
terrænsektioner. Efter måling af referencepunktet vises horisontal afstand og højde for
hvert følgende punkt.
Gå ud af indstillinger.
19
Funktioner
Hældende emner
1
2
DA
3
4
5
Ret laser mod øvre
punkt.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 vinkel
P2 distance
Vertikal afstand mellem begge punkter
7
Ret laser mod andet målpunkt.
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
39.10 °
-4.230 m
Inkluderer vinkel mellem begge punkter
Horisontal afstand
mellem begge punkter
Afstand mellem begge
punkter
Indirekte afstandsmåling mellem 2
punkter med yderligere resultater. Ideel til anvendelser som
f.eks. længde og hældning af tag,
skorstens højde ...
Det er vigtigt, at instrumentet er
placeret i samme vertikale plan
som de 2 punkter. Planet er defineret af linjen mellem de to punkter.
Dewalt DW03201
20
Funktioner
Højdesporing
DA
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Sigt laser mod øvre punkter og vinkel/højdesporing starter automatisk.
Ret laser mod nedre
punkt.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Sporingshøjde hvis apparatet drejes på stativ
= Sporingshøjde hvis apparatet er sat på stativ
z
y
6
Stopper højdesporing
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Højder af bygninger eller træer uden
passende reflekterende punkter kan
bestemmes. I bunden måles afstand og
hældning - hvilket kræver et reflekterende laser-mål. Det øvre punkt kan
der sigtes på med punktsøger / sigtekorn og behøver ikke et reflekterence
låser-mål, da kun hældningen måles.
21
Funktioner
Trapez
1
DA
2
3
4
Ret laser mod øvre
punkt.
h
y
5.790 m
7
Brug op-/ned-taster til at se flere
resultater. Slå
Pointfinder fra,
hvis den er aktiveret.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Ret laser mod 2.
punkt.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapez areal
22
Funktioner
Opmåling
i
DA
To forskellige
afstande (a og
b) kan indtastes for at markere
definerede
målte længder.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Vælg tal.
7
8
Godkend værdi
"b" og start måling.
Dewalt DW03201
5
Indstil tal.
Bevæg apparatet
langsomt langs
opmålingslinjen.
Afstanden til det
næste opmålingspunkt vises.
1.012 m
0,240 m mangler op til næste
0,625 m afstand.
6
Godkend
værdi "a".
Næste opmålingsafstand
0.625 m
0.240 m
Indstil
værdi "b".
i
0.625 m
Når instrumentet kommer
nærmere end 0,1 m til et opmålingspunkt, begynder det at
bippe. Denne funktion kan
stoppes ved at trykke på
CLEAR/OFF-knappen.
23
Funktioner
Pythagoras (2-punkt)
1
2
DA
3
4
5
Sigt laser mod andet mål.
Sigt laser mod første mål.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Resultatet vises i hovedlinien.
Tryk på måletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer automatisk Minimum eller Maksimum måling.
Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte horisontal måling.
Ved højdemåling (vertikal) er det mere præcist at anvende en funktion med hældningsmålingen.
24
Funktioner
Pythagoras (3-punkt)
1
2
DA
3
4
Sigt laser mod første mål.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Sigt laser mod andet mål.
i
7
Sigt laser mod
tredje mål.
Resultatet vises i hovedlinien.
Tryk på måletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer
automatisk Minimum eller Maksimum måling.
Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte horisontal måling.
Ved højdemåling (vertikal) er det mere præcist at anvende en funktion med hældningsmålingen.
25
Tekniske specificationer
Afstandsmåling
Præcision ved gunstige
forhold *
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Præcision ved ugunstige
forhold **
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Rækkevidde ved gunstige
forhold *
200 m / 660 fod
Rækkevidde ved ugunstige
forhold **
80 m / 260 fod ****
Mindste enhed vist
0,1 mm / 1/32 in
Power Range Technology
™
Ø laserpunkt
ved distancer
ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hældningsmåling
Måletolerance for laserstråle****
± 0.2°
Måletolerance i forhold til
kabinet****
± 0.2°
Område
360°
Generelt
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beskyttelsesklasse
IP54
Autom. laser-slukning
efter 90 s
Autom. instrument-slukning
efter 180 s
Bluethooth® Smart
Bluethooth v4.0
Rækkevidde for Bluethooth® 10 m
DA
* gunstige forhold er: hvide og diffust reflekterende mål
(hvidmalet væg), lav baggrundsbelysning og moderate
temperaturer.
** ugunstige forhold er: mål med enten lavere eller højere
reflektion eller stærkere baggrundsbelysning eller temperaturer i den høje eller lave ende af det specificerede temperaturområde.
*** Tolerancer gælder fra 0,05 m til 10 m med et konfidensniveau på 95%.
Under gunstige forhold kan tolerancen afvige 0,05 mm/m
for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,10 mm/m mellem
30 m og 100 m og med 0,20 mm/m for afstande over 100 m
Under ugunstige forhold kan tolerancen afvige 0,10 mm/m
for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,20 mm/m mellem
30 m og 100 m og med 0,30 mm/m for afstande over 100 m
**** efter bruger-kalibrering. Yderligere vinkelrelateret afvigelse på +/- 0,01° pr grad op til +/-45° i hver kvadrat.
Gælder ved rumtemperatur. For hele driftstemperaturområdet øges maksimum afvigelse med +/- 0,1°.
For præcise indirekte resultater anbefales brug af stativ. For præcise hældningsmålinger bør tværgående hældning
undgås.
i
Funktioner
Afstandsmåling
ja
Min/max-måling
ja
Permanent måling
ja
Opmåling
ja
Plus / Minus
ja
Areal
ja
Trekant areal/
ja
Volumen
ja
Trapez
ja
Maler-funktion (areal med
partiel måling).
ja
Pythagoras
2-punkt, 3-punkt
Smart Horisontal Mode
Indirekte højde
ja
Højdeprofil-måling
ja
Hældnings-sporing
ja
Hældende emner
ja
Højdesporing
ja
Memory
30 visninger
Bip
ja
Belyst farvedisplay
ja
Multifunktionelt endestykke
ja
Punktsøger (visningsskærm)
4xZoom
Digitalt vaterpas
ja
Bluethooth® Smart
ja
Brugertilpassede favoritter
ja
Batterikapacitet (2 x AA)
op til 5000 målinger
Dimensioner (H x D x B)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Timer
ja
209 g / 7.22 ounce
Lang rækkevidde mode
ja
Beregner
ja
Vægt (med batterier)
Temperaturområde:
- Opbevaring
- Anvendelse
Dewalt DW03201
-25 til 70 °C
-13 til 158 °F
-10 til 50 °C
14 til 122 °F
26
Meddelelseskoder
Vedligeholdelse
Sikkerhedsanvisninger
Hvis meddelelsen Error ikke forsvinder,
efter at instrumentet er blevet tændt og
slukket adskillige gange, kontaktes forhandleren.
Hvis meddelelsen InFo vises med et
nummer, trykkes på Clear-knappen og
følgende anvisninger følges:
• Rengør instrumentet med fugtig, blød klud.
• Instrumentet må ikke nedsænkes i vand.
• Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller
opløsninger.
Personen med ansvar for instrumentet skal
sørge for at alle brugere forstår disse anvisninger og følger dem.
Garanti
Ansvar for producenten af det originale udstyr:
Europa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Nr.
Årsag
Udbedring
156
Tværgående hældning Kontroller og juster instrustørre end 10°
mentets tværgående hældning.
162
Kalibreringsfejl
Sørg for at apparatet er
placeret på en helt
horisontal og flad overflade. Gentag kalibreringsproceduren. Hvis fejlen
opstår igen, kontaktes din
forhandler.
204
Beregningsfejl
Udfør måling igen.
240
Dataoverførselsfejl
Gentag procedure.
252
Temperatur for høj
Lad instrumentet køle
ned.
253
Temperatur for lav
Varm instrumentet op.
255
Modtager for svagt
Skift mål-overflade (f.eks.
signal, måletid for lang hvidt papir).
256
Modtaget signal for
kraftigt
Skift mål-overflade (f.eks.
hvidt papir).
257
For meget baggrundslys
Skyg for målområde.
258
Måling udenfor
måleområde
Korrekt område.
260
Laserstråle brudt
Gentag måling.
Dewalt DW03201
Europa:
• 30 dage uden risiko tilfredshedsgaranti
• Et års gratis service
• Et års fuld garanti
Detaljeret information tilgængelig on internettet på www.2helpU.com.
Nordamerika:
• Tre års begrænset garanti
• Et års gratis service
• 90 dages pengene-tilbage-garanti
Detaljeret information tilgængelig on internettet på www.dewalt.com.
DA
Ansvarsområder
Nordamerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Ring 1-800-4-DEWALT for service.
www.dewalt.com
Virksomheden ovenfor er ansvarlig for at
levere produktet, incl. brugervejledning, i
komplet sikker tilstand. Virksomheden
ovenfor er ikke ansvarlig for tredjepartstilbehør.
Ansvarsområder for personen med
ansvar for instrumentet:
• At forstå sikkerhedsanvisningerne på
produktet og instruktionerne i brugervejledningen.
• At være bekendt med lokale sikkerhedsregler mht. ulykkesforebyggelse.
27
Sikkerhedsanvisninger
• Altid at undgå at uautoriserede personer
får adgang til produktet.
Tilladt brug
• Afstandsmåling
• Hældningsmåling
• Dataoverførselsfejl med Bluetooth®
Ikke-tilladt anvendelse
• Brug af produktet uden instruktion
• Brug udenfor de nævnte grænser
• Deaktivering af sikkerhedssystemer og
fjernelse af forklarende og advarende
mærkater
• Åbning af udstyret med værktøj (skruetrækkere etc.)
• Modifikation eller ændring af produktet
• Brug af tilbehør fra andre producenter
uden udtrykkelig godkendelse
• Bevidst blænding af tredjepart; også i
mørke
• Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
på opmålingsstedet (f.eks. ved måling på
veje, byggepladser etc.)
• Bevidst fejlagtig eller uansvarlig adfærd på
stilladser, ved brug af stiger, ved måling nær
maskiner, som kører, eller nær dele af
maskiner eller installationer, som ikke er
afskærmede
• Sigte direkte mod solen
Dewalt DW03201
DA
Farer ved brug
Bortskaffelse
 ADVARSEL
 ADVARSEL
Vær opmærksom på fejlagtige målinger, hvis
instrumentet er defekt, eller hvis det er
blevet tabt eller er fejlanvendt eller modificeret. Udfør testmålinger med jævne
mellemrum.
Især efter instrumentet har været udsat for
anormal brug, og før, under og efter vigtige
målinger.
 FORSIGTIG
Forsøg aldrig at reparere produktet selv. I
tilfælde af beskadigelse kontaktes en lokal
forhandler.
 ADVARSEL
Ændringer eller modifikationer ikke udtrykkeligt godkendt kan fratage brugeren retten
til at bruge udstyret.
Begrænsninger for brug
Se afsnittet "Tekniske specificationer".
Apparatet er designet til brug i områder
egnet til menneskers permanente ophold.
Brug ikke produktet i eksplosivt farlige
områder eller i kemisk aggressive områder.
i
Brugte batterier må ikke smides ud med
husholdningsaffaldet. Skån miljøet og tag dem
til opsamlingsstederne i overensstemmelse
med nationale eller lokale regler.
Produktet må ikke smides ud med husholdningsaffaldet.
Smid produktet ud i overensstemmelse med de gældende nationale
regler i dit land.
Følg de nationale og landespecifikke regler.
Produktspecifik behandling og affaldshåndtering kan downloades fra vores hjemmeside.
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
 ADVARSEL
Apparatet lever op til de strengeste krav i de
relevante standarder og regler.
Alligevel kan muligheden for forstyrrelse af
andre apparater ikke helt udelukkes.
28
Sikkerhedsanvisninger
Brug produktet med Bluetooth
DA
®
Laserklassifikation
 ADVARSEL
Elektromagnetisk stråling kan give forstyrrelse af andet udstyr, i installationer (f.eks.
medicinsk udstyr så som pacemakere eller
høreapparater) og i fly. Det kan også påvirke
mennesker og dyr.
Forholdsregler:
Selvom dette produkt lever op til de mest
krævende standarder og regler, kan risikoen
for at skade af mennesker og dyr ikke helt
udelukkes.
• Brug ikke produktet nær tankstationer,
kemiske anlæg, i områder med potentielt
eksplosiv luft og når sprængninger udføres.
• Brug ikke produktet nær medicinsk udstyr.
• Brug ikke produktet i fly.
• Brug ikke produktet nær din krop i længere
tid.
Instrumentet laver synlige laserstråler, som
udsendes fra instrumentet:
Det er et klasse 2 laserprodukt i overensstemmelse med:
• IEC60825-1 : 2014 "Strålesikkerhed for
laserprodukter"
Laserklasse 2 produkter:
Se ikke ind i laserstrålen og ret den ikke
unødvendigt mod andre. Øje-beskyttelse
klares normalt med undvige reaktion incl.
blinkerefleksen.
Maksimum stråle-spidseffekt:
0,95 mW
Bølgelængde:
635 nm
Impuls-varighed:
>400ps
Impuls-gentagelsesfrekvens:
320 MHz
Stråle-afvigelse:
0,16mrad x 0,6mrad
Ret til ændringer forbeholdes (tegninger,
beskrivelser og tekniske specificationer)
uden varsel.
Mærkning
 ADVARSEL
At se direkte ind i strålen med optiske
hjælpemidler (f.eks. kikkerter, teleskoper)
kan være farligt.
 FORSIGTIG
Det kan være farligt for øjnene at se direkte
ind i laserstrålen.
Dewalt DW03201
Ret til ændringer forbeholdes (tegninger,
beskrivelser og tekniske specificationer)
uden varsel.
29
Download PDF

advertising