DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Tartalomjegyzék
HU
A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alapmérések képernyője- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiválasztási képernyő - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Célkereső (nézőke) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elemek behelyezése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Műveletek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Be- és kikapcsolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Törlés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Többfunkciós végdarab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Folyamatos / minimum-maximum mérés- - - - - - - - - - - - - - - Hozzáad / Kivon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Célkereső (nézőke) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
Beállítások
---------------------------------- 7
Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hajlásmérési mértékegységek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Távolságmérési mértékegységek- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Hangjelzés be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitális szintezés be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Billentyűzár ki- és bekapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bekapcsolás billentyűzárral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
A Bluetooth Smart ki-és bekapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Hajlásérzékelő kalibrálása (hajláskalibrálás)- - - - - - - - - - - - - - 10
Személyre szabott kedvencek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Megvilágítás- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Eltolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Visszaállítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkciók
----------------------------------Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Időzítő - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Számológép- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vonatkoztatási pont beállítása / állvány - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Memória - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Egyszeri távolságmérés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Intelligens vízszintes mód - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Hajlás nyomon követése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Terület - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Térfogat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Háromszög területe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Hosszú távú mód - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Hossz-szelvény mérés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Lejtős objektumok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Magasság nyomon követése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapéz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Kitűzés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagorasz (2 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagorasz (3 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Műszaki adatok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Karbantartás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garancia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Biztonsági előírások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Felelősségvállalás- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Megengedett használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Tiltott használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Használat közbeni veszélyek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Használati körülmények - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ártalmatlanítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 28
A termék használata Bluetooth® adatátvitellel- - - - - - - - - - - - 29
Lézerosztály - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Címkék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
DeWalt jótállási feltételek - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
1
A műszer beállítása
Bevezetés
HU
Áttekintés
A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
A termékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az
összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Kijelző
A szimbólumok jelentése:
 FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez, amely
halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 FIGYELEM
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez, amely
kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy környezeti kárt
okozhat.
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a műszer szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhetetlen.
i
Dewalt DW03201
Be / Mérés
Célkereső
(nézőke)
A felette látható szimbólumhoz tartozó
választógomb
Navigáció
Funkcióképernyő
Enter /
Egyenlő
Törlés / Ki
Hozzáad /
Kivon
2
A műszer beállítása
Alapmérések képernyője
Állapotsor
HU
Kiválasztási képernyő
Oldal jelzése
FUNC
Funkció /
Beállítások
Fő kijelzősor
Aktív funkció
Kedvencek
Dewalt DW03201
Beállítások
Súgó funkció
3
A műszer beállítása
Célkereső (nézőke)
HU
Elemek behelyezése
i
Nagyítás
1x
Megvilágítás
beállítása a bal
és jobb navigációs gombokkal
Aktív funkció
Szálkereszt
A megbízhatóság növelése érdekében ne
használjon cink-szén
elemeket. Jó minőségű
elemek használatát
javasoljuk. Töltse fel
az akkumulátort, ha
az elem szimbólum
villog.
Nagyítás (1x, 2x,
4x) beállítása a fel
és le navigációs
gombokkal
Kedvencek
Dewalt DW03201
4
Műveletek
Be- és kikapcsolás
BE
HU
Törlés
KI
i
2s
1x
Ha 180 másodpercig egyetlen
gombot sem
nyomnak le, a készülék automatikusan kikapcsol.
A készülék kikapcsol.
Üzenetkódok
2x
Ha egy szám kíséretében megjelenik
az információs ikon, akkor kövesse
az „Üzenetkódok” részben leírt utasításokat.
Példa:
A jelenlegi funkció
elhagyása, visszatérés az alapértelmezett működési
módhoz.
Utolsó művelet
visszavonása.
Többfunkciós végdarab
i
A műszer a végdarabot állását
automatikusan
felismeri, és ennek megfelelően
módosítja a távolságmérés
kezdőpontját.
Folyamatos / minimum-maximum mérés
min.
1
2
max.
Megjelenik a minimális és maximális
távolság (min, max). A fő kijelzősor
az utoljára mért értéket mutatja.
3
2s
Folyamatos / minimum-maximum mérés leállítása.
Helyiségek átlós távolságának (maximális értékek)
vagy vízszintes távolságának (minimális értékek)
meghatározására.
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Műveletek
Hozzáad / Kivon
HU
2x
1
2
7.332 m
3
A következő mérés hozzáadódik
az előzőhöz.
A következő mérés levonódik az
előzőből.
i
4
7.332 m
Ez az eljárás szükség esetén megismételhető. Ugyanez az eljárás
használható területek vagy térfogatok hozzáadására és kivonására.
20.179 m
12.847 m
Célkereső (nézőke)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Kilépés a célkeresőből (nézőkéből).
Nagy segítséget jelenthet szabadtéri méréseknél. A beépített célkereső (nézőke) megjeleníti a célt a kijelzőn. A műszer a szálkereszt középpontját veszi figyelembe a mérésnél
akkor is, ha a lézerpont nem látható. Ha a célkeresőt közeli
cél mérésénél használja, akkor a parallaxishiba miatt előfordulhat, hogy a lézerpont nem pontosan a célkeresztben jelenik meg. Ilyenkor a mérésnél a valódi lézerpontot vegye
figyelembe.
Dewalt DW03201
6
Beállítások
Áttekintés
HU
Hajlásmérési mértékegységek
1
2
Távolságmérési mértékegységek
Hangjelzés
Digitális szintezés
Billentyűzár
Bluetooth®
Hajláskalibrálás
Kedvencek
Megvilágítás
Eltolás
Visszaállítás
Információ
Hajlásmérési mértékegységek
1
Dewalt DW03201
2
3
Váltás a következő
mértékegységek között:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
4
5
Beállítás jóváhagyása.
Kilépés a beállításból.
7
Beállítások
Távolságmérési mértékegységek
1
2
3
HU
Váltás a következő
mértékegységek között:
0.00 m 0.00 ft
0.000 m 0.00 in
0.0000 m 0 1/32 in
0.0 mm 0'00" 1/32
4
5
Beállítás jóváhagyása.
Kilépés a beállításból.
Hangjelzés be- és kikapcsolása
1
2
3
Kilépés a beállításból.
A bekapcsoláshoz
ismételje meg az eljárást.
KI
BE
Digitális szintezés be- és kikapcsolása
1
2
A bekapcsoláshoz
ismételje meg az
eljárást.
BE
Dewalt DW03201
i
3
A digitális szintezés megjelenik
az állapotsávban.
Kilépés a beállításból.
KI
8
Beállítások
Billentyűzár ki- és bekapcsolása
1
Az érintőképernyő kikapcsolásához ismételje meg
az eljárást.
2
HU
Bekapcsolás billentyűzárral
3
1
2
2 s-en
belül
Kilépés a beállításból.
BE
KI
A Bluetooth Smart ki-és bekapcsolása
1
2
A bekapcsoláshoz
ismételje meg az
eljárást.
BE
i
i
3
Kilépés a beállításból.
KI
Kapcsolja be a Bluetooth Smart szolgáltatást a beállításoknál.
Csatlakoztassa a műszert intelligens telefonjához, táblaszámítógépéhez, laptopjához,…
A mérési eredményt a műszer automatikusan továbbítja, ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött. A fő kijelzősorban levő eredmény továbbításához nyomja meg az = gombot.
A lézeres távolságmérő kikapcsolása után a Bluetooth kikapcsol.
A hatékony és innovatív Bluetooth Smart modul (az új Bluetooth V4.0
szabvány szerint) együttműködik minden Bluetooth Smart Ready készülékkel. A többi Bluetooth-eszköz nem támogatja a Bluetooth Smart
Dewalt DW03201
Alapértelmezett üzemmód: A
Bluetooth bekapcsolva. Az állapotsorban megjelenik a Bluetooth
ikon, ha a műszer Bluetooth-kapcsolatban van.
modul energiatakarékossági funkcióit, amely az eszköz szerves részét
képezi.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget a szabad szoftver használatából
adódó semmilyen kárért, és nem vagyunk kötelesek sem a szoftver javítására sem a továbbfejlesztésére. Az erre szakosodott internetes üzletekben beszerezhetők az Apps for Android® vagy Mac iOS
rendszerekhez való alkalmazások.
9
Beállítások
Hajlásérzékelő kalibrálása (hajláskalibrálás)
1
2
HU
3
4
180°
Helyezze a műszert egy teljesen lapos
felületre.
180°
5
6
7
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
8
Helyezze a műszert egy teljesen lapos
felületre.
9
180°
180°
10
i
2 másodperc után a
műszer visszaáll az
alapüzemmódba.
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
Dewalt DW03201
10
Beállítások
Személyre szabott kedvencek
HU
Favorite
1
2
3
4
Válasszon egy
kedvenc funkciót.
i
5
Nyomja meg a bal
vagy a jobb választógombot. A funkciót a műszer
kedvencként rögzíti a megfelelő választógomb felett.
Kilépés a beállításból.
Válassza ki kedvenc funkcióit,
amelyeket gyorsan el szeretne
érni.
Gyorsbillentyű:
A mérési módban nyomja le 2
másodpercig a
választógombot.
Megvilágítás
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Válassza ki a fényerőt.
i
5
Beállítás jóváhagyása.
Kilépés a beállításból.
Az energiatakarékosság
érdekében
csökkentse a
fényerőt, ha
nincs rá
szükség.
11
Beállítások
Eltolás
1
HU
2
3
4
Válassza ki a
számjegyet.
i
6
Kilépés a beállításból.
1.012 m
5
1.012 m
Módosítsa
az értéket.
Érték jóváhagyása.
Az eltolás automatikusan hozzáad
egy megadott pozitív vagy negatív
értéket minden méréshez. A funkció lehetővé teszi tűrések figyelembevételét. A kijelzőn
megjelenik az eltolás ikonja.
Visszaállítás
Második jóváhagyás a választógombokkal:
1
2
3
Elvet:
Jóváhagy:
i
4
A visszaállítás funkció visszaállítja a
műszer eredeti gyári beállításait.
Az összes memóriatartalom és
egyéni beállítás elveszik.
Kilépés a beállításból.
Dewalt DW03201
12
Funkciók
Áttekintés
HU
Időzítő
Hajlás nyomon követése
Mérés lejtős objektumokon
Számológép
Terület
Magasság nyomon követése
Vonatkoztatási pont beállítása
Térfogat
Trapéz
Memória
Háromszög területe
Kitűzés
Egyszeri távolságmérés
Hosszú távú mód
Pitagorasz 1
Intelligens vízszintes mód
Hossz-szelvény mérés
Pitagorasz 2
Időzítő
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Válassza ki a kioldási időt.
Az önkioldót a
Be/Mérés
gomb lenyomásával indíthatja el.
Beállítás jóváhagyása.
Számológép
1
2
Válassza ki a
kijelzőn a
gombot.
3
A kiválasztást mindegyik
gombnál meg kell erősíteni.
C/CE
Dewalt DW03201
=
i
A rendszer átemeli a számológépbe a fő kijelzősorban látható mérési eredményt, és az
felhasználható a további számításokhoz.
A ft/in tört részek decimális ft/in
értékre lesznek konvertálva.
A törléshez vagy a számítás
elvégzéséhez használja a választógombot.
13
Funkciók
Vonatkoztatási pont beállítása / állvány
1
2
3
HU
A távolságot a készülék alsó részétől számítva méri (normál beállítás).
A távolságot a készülék felső részétől számítva méri (zár szimbólum = tartósan).
A távolságot ettől kezdve az állványmenettől számítva méri.
i
4
A műszer kikapcsolása után a vonatkoztatási pont ismét a normál
beállítás lesz (készülék alsó része).
Beállítás jóváhagyása.
Memória
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Váltás a mérések
között.
4
i
Memória törlése.
Az adott mérés
részletes eredményeinek megtekintéséhez használja a
Érték átvétele tofel/le navigációs
vábbi műveletekhez. gombokat.
Gyorsbillentyű
14
Funkciók
Egyszeri távolságmérés
1
2
HU
3
i
4
8.532 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
Célfelületek:
Mérési hiba következhet be, ha a
felület színtelen folyadék, üveg,
polisztirénhab vagy félig áteresztő
anyag, vagy ha tükörfényes felületre céloznak. Sötét felületeknél a
mérési idő hosszabb lesz.
Intelligens vízszintes mód
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(360°-ig és ±10° keresztirányú
dőlésig)
Hajlás nyomon követése
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
A hajlás értéke folyamatosan megjelenik a kijelzőn. A műszer 0° és 90° elérésekor hangjelzést ad. Kiválóan
alkalmazható vízszintes vagy függőleges beállítások támogatására.
15
Funkciók
Terület
HU
1
2
3
4
5
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Első távolság
Második távolság
Kerület
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
i
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a
mért érték pedig felette.
Részmérések / Festő funkció:
Az első mérés megkezdése előtt nyomja
meg a + vagy – gombot. Mérjen, és adja hozzá vagy vonja le a távolságokat. Befejezés az
= gombbal. Mérje meg a 2. hosszúságot.
Terület
16
Funkciók
Térfogat
HU
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
8
5.744 m
Első távolság
2.338 m
Második távolság
2.431 m
Harmadik távolság
32.653 m
3
Dewalt DW03201
5
6
7
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
9
A fel/le navigációs
gombokkal további eredményeket
lehet megjeleníteni.
Irányítsa a lézert a
harmadik célpontra.
2
13.430 m
2
Mennyezet/padló területe
39.300 m
Fal területe
16.164 m
Kerület
Térfogat
17
Funkciók
Háromszög területe
1
HU
2
3
4
5
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
8
4.248 m
Első távolság
4.129 m
Második távolság
2.425 m
Harmadik távolság
4.855 m
2
6
9
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt,
ha aktiválva van.
7
Irányítsa a lézert a
harmadik célpontra.
Az első és a második
mérés közötti szög
33.60°
10.802 m
Kerület
Háromszög területe
Hosszú távú mód
1
Dewalt DW03201
2
i
A hosszú távú mód lehetővé teszi a
nehéz körülmények közötti mérést,
például erős térmegvilágítás vagy rossz fényvisszaverő képességű cél esetén. A mérési idő megnövekszik.
Az állapotsorban ikon jelzi, ha a funkció aktív.
18
Funkciók
Hossz-szelvény mérés
1
HU
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Vízszintes távolság a
műszertől
Magasságkülönbség a
vonatkoztatási ponthoz (REF) képest.
d
Célozza meg a további pontokat: 1-x.
2x
d
2
h
0
Célozza meg a vonatkoztatási pontot
6
5
4
5
Kilépés a funkcióból.
Kiválóan felhasználható a vonatkoztatási
ponthoz viszonyított magasságkülönbségek
meghatározására. Felhasználható különféle
szelvények méréséhez is. A vonatkoztatási
pont meghatározása után a következő pontoknál megjelenik a vízszintes távolság és a
magasság.
19
Funkciók
Lejtős objektumok
1
2
HU
3
4
5
Irányítsa a lézert a
felső célpontra.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 szöge
P2 távolsága
A két pont függőleges
távolsága
7
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt,
ha aktiválva van.
Irányítsa a lézert az
alsó célpontra.
39.10 °
-4.230 m
A két pontra irányított
lézernyalábok által bezárt szög
A két pont vízszintes
távolsága
A két pont közötti távolság
Közvetett távolságmérés 2 pont között,
további eredményekkel. Kiválóan alkalmazható például tető hosszának és hajlásának vagy kémény magasságának a
mérésére.
Fontos, hogy a műszer ugyanabban a függőleges síkban legyen, mint a 2 mért pont.
A két pont által alkotott vonalnak a síkban
kell lennie.
Dewalt DW03201
20
Funkciók
Magasság nyomon követése
HU
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Irányítsa a lézert a felső célpontokra, és
a szög/magasság nyomon követése automatikusan elindul.
Irányítsa a lézert az alsó
célpontra.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Nyomon követett szög, ha a műszert az állványon elfordítja
z
y
6
y = Nyomon követett magasság, ha a
műszert az állványon elfordítja
Magasság nyomon követésének leállítása.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt,
ha aktiválva van.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Meghatározható olyan épületek vagy
fák magassága is, amelyeknél nem találhatók megfelelő tükröző felületek. Az
alsó pontnál a távolságot és a hajlást is
mérni kell, ezért itt a lézert megfelelően
tükröző célfelületre van szükség. A felső pont megcélozható a célkeresővel/szálkereszttel, itt nincs szükség
tükröző felületre, mert csak a hajlást
kell mérni.
21
Funkciók
Trapéz
1
HU
2
3
4
Irányítsa a lézert a felső
célpontra.
h
y
5.790 m
7
A fel/le navigációs
gombokkal további
eredményeket lehet
megjeleníteni. Kapcsolja ki a célkeresőt, ha aktiválva van.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Irányítsa a lézert a
2. célpontra.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapéz területe
22
Funkciók
Kitűzés
i
HU
Két különböző
távolságot (’a’ és
’b’) lehet megadni a műszernek,
amelyek felhasználhatók előre
megadott távolságok kitűzéséhez.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Válassza ki a
számjegyet.
7
8
A ’b’ érték jóváhagyása és a mérés megkezdése.
Dewalt DW03201
2
5
Módosítsa
az értéket.
Mozgassa a műszert lassan a kitűzési vonal mentén.
A műszeren leolvasható a következő kitűzési pont
távolsága.
1.012 m
A következő
0,625 m távolságig 0,24 m
hiányzik.
6
Az ’a’ érték
jóváhagyása.
Következő kitűzendő távolság
0.625 m
0.240 m
A ’b’ érték
beállítása.
i
0.625 m
Amikor közeledik a kitűzési
ponthoz (a távolság kisebb,
mint 0,1 m), a műszer hangjelzést ad. A funkció a
CLEAR/OFF (törlés/ki)
gomb lenyomásával megszakítható.
23
Funkciók
Pitagorasz (2 pont)
1
2
HU
3
4
5
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Az eredmény a fő kijelzősorban látható.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig
lenyomja, akkor automatikusan bekapcsol a Minimum
vagy maximum mérés.
Azt javasoljuk, hogy ezt a mérést csak közvetett vízszintes mérésre használja.
Magasságmérésnél (függőleges mérés) pontosabb eredményt lehet kapni olyan funkció használatával, amelyik a
hajlást méri.
24
Funkciók
Pitagorasz (3 pont)
1
2
HU
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Irányítsa a lézert a
második célpontra.
i
7
Irányítsa a lézert
a harmadik célpontra.
Az eredmény a fő kijelzősorban látható.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig lenyomja, akkor automatikusan bekapcsol a Minimum vagy maximum mérés.
Azt javasoljuk, hogy ezt a mérést csak közvetett vízszintes mérésre használja.
Magasságmérésnél (függőleges mérés) pontosabb
eredményt lehet kapni olyan funkció használatával,
amelyik a hajlást méri.
25
Műszaki adatok
HU
Távolságmérés
Pontosság kedvező körülmények esetén *
± 1,0 mm ***
Pontosság kedvezőtlen körül- ± 2,0 mm ***
mények esetén **
Mérési tartomány kedvező
körülmények esetén *
200 m
Mérési tartomány kedve80 m
zőtlen körülmények között **
Legkisebb kijelzett mennyiség 0,1 mm
Power Range Technology
™
Lézerpont átmérője
(távolság esetén)
igen
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hajlásmérés
Mérési tűréshatár a lézersugárhoz****
± 0.2°
Mérési tűréshatár a
házhoz****
± 0.2°
Hatótávolság
360°
Általános adatok
Lézerosztály
2
Lézertípus
635 nm, < 1 mW
Védettségi osztály
IP54
Automatikus lézerkikapcsolás 90 s után
* kedvező körülmények: fehér és diffúz fényvisszaverő felület
(fehérre festett fal), gyenge háttérvilágítás és közepes
hőmérséklet.
** kedvezőtlen körülmények: alacsonyabb vagy magasabb
fényvisszaverő képességű felületek vagy erős háttérvilágítás
vagy a megadott hőmérsékleti tartomány felső vagy alsó
határához közeli hőmérsékletek.
*** A tűrés 0,05 m és 10 m közötti távolságra vonatkozik,
95%-os megbízhatósággal.
Kedvező körülmények esetén a tűréshatár 0,05 mm/m
értékkel megnőhet 10 m és 30 m közötti távolságnál,
0,10 mm/m értékkel 30 m és 100 m közötti távolságnál, és
0,20 mm/m értékkel 100 m távolság felett.
Kedvezőtlen körülmények esetén a tűréshatár 0,10 mm/m
értékkel megnőhet 10 m és 30 m közötti távolságnál,
0,20 mm/m értékkel 30 m és 100 m közötti távolságnál, és
0,30 mm/m értékkel 100 m távolság felett.
**** felhasználói kalibrálás után. További szögeltérés +/0,01° lehet fokonként, +/-45°-ig mindegyik körnegyedben.
Szobahőmérséklet esetén érvényes. A teljes üzemi hőmérsékleti tartományban a maximális eltérés ennyivel nagyobb:
+/-0.1°.
A pontos közvetett mérés érdekében
állvány használata javasolt. A pontos
hajlásmérés érdekében a keresztirányú dőlés
kerülendő.
i
Funkciók
Távolságmérés
igen
Min./max. mérése
igen
Folyamatos mérés
igen
Kitűzés
igen
Hozzáadás/Kivonás
igen
Terület
igen
Háromszög területe
igen
Térfogat
igen
Trapéz
igen
Festő funkció (terület részleges igen
méréssel)
Pitagorasz
2 és 3 pontos
Intelligens vízszintes mód /
Közvetett magasság
igen
Hossz-szelvény mérés
igen
Hajlás nyomon követése
igen
Lejtős objektumok
igen
Magasság nyomon követése
igen
Memória
30 kijelzett
Hangjelzés
igen
Megvilágított színes kijelző
igen
Többfunkciós végdarab
igen
Célkereső (nézőke)
4x nagyítás
Digitális szintezés
igen
Bluetooth® Smart
igen
Személyre szabott kedvencek
igen
Műszer aut. kikapcsolása
180 s után
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Bluetooth® tartománya
10 m
Elem élettartama (2 x AA)
5000 mérésig
Méretek (M x H x Sz)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Időzítő
igen
209 g
Hosszú távú mód
igen
Számológép
igen
Súly (elemmel)
Hőmérsékleti határok:
- Tárolás
–25–70 °C
- Üzemelés
–10–50 °C
Dewalt DW03201
26
Üzenetkódok
Karbantartás
Biztonsági előírások
Ha az Error (Hiba) üzenet a műszer ismételt
ki- és bekapcsolása után sem tűnik el,
forduljon a forgalmazóhoz.
Ha egy szám kíséretében megjelenik az InFo
üzenet, akkor nyomja meg a Clear (Törlés)
gombot, és kövesse az alábbi utasításokat:
• Nedves, puha kendővel tisztítsa meg a
készüléket.
• A készüléket soha ne merítse vízbe.
• Soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldatokat.
A készülékért felelős személynek biztosítani
kell, hogy az összes felhasználó megértse és
betartsa ezeket az utasításokat.
Szá
m
Ok
Javítás
156
A keresztirányú dőlés A műszert keresztirányú
nagyobb, mint 10°
dőlés nélkül tartsa.
162
Kalibrálási hiba
Ügyeljen arra, hogy a
műszert teljesen vízszintes
és lapos felületre helyezze.
Ismételje meg a kalibrálást.
Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a forgalmazóhoz.
204
Számítási hiba
Végezze el a mérést újra.
240
Adatátviteli hiba
Ismételje meg az eljárást.
252
A hőmérséklet túl
magas
Várja meg, amíg a műszer
lehűl.
253
A hőmérséklet túl
alacsony
Melegítse fel a műszert.
255
A mérőjel túl gyenge, Módosítsa a célfelületet
a mérési idő túl
(pl. fehér papír).
hosszú
256
A mérőjel túl erős
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
257
Túl sok a háttérfény
Árnyékolja a célterületet.
258
A mérés a mérési
tartományon kívül
esik
Helyesbítse a tartományt.
260
A lézersugár megszakadt
Ismételje meg a mérést.
Dewalt DW03201
Garancia
Európa:
• 30 napos kockázatmentes elégedettségi
garancia
• Egyéves ingyenes szervizszolgáltatás
• Egyéves teljes körű garancia
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen
található: www.2helpU.com.
Észak-Amerika:
• Hároméves korlátozott garancia
• Egyéves ingyenes szervizszolgáltatás
• 90 napos pénz-visszafizetési garancia
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen
található: www.dewalt.com.
HU
Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártójának
felelőssége:
Európa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Észak-Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Szerviz telefonszáma: 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
A fenti cég a felelős az általa gyártott
terméknek a Használati útmutatóval együtt
történő biztonságos szállításáért, de nem
felelős a külső gyártók által előállított kiegészítőkért.
A műszer felügyeletével megbízott
személy felelőssége:
• A termék biztonsági előírásainak és használati utasításának megértése.
• A helyi baleset-megelőzési szabályok tökéletes ismerete.
27
Biztonsági előírások
HU
• Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez
illetéktelen személyek ne férhessenek
hozzá.
Használat közbeni veszélyek
Ártalmatlanítás
 FIGYELMEZTETÉS
 FIGYELEM
Megengedett használat
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően
használták vagy átalakították, hibás mérés
történhet. Végezzen időnként ellenőrző
méréseket.
Különösen azt követően végezze el ezeket,
ha a műszert nem az előírt módon használták, illetve a fontos mérések előtt, alatt és
után.
• Távolságmérés
• Hajlásmérés
• Adatátvitel Bluetooth® segítségével
Tiltott használat
• Az útmutató ismerete nélküli használat
• A megadott határokon túli használat
• A biztonsági rendszerek kiiktatása, a figyelmeztető matricák eltávolítása
• A műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval)
való kinyitása
• A termék átalakítása, módosítása
• Más gyártótól származó kiegészítők egyértelmű engedély nélküli használata
• Mások szándékos elvakítása
• Nem elég körültekintő használat (pl.
forgalmas úton vagy építési területen
történő mérésnél)
• Szándékos vagy felelőtlen magatartás
állványzaton, létrán, működő gép vagy
burkolat nélküli gépegység közelében
• A Napba történő célzás
Dewalt DW03201
 FIGYELEM
Soha ne próbálkozzon önállóan a termék
javításával. A termék sérülése esetén lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék olyan módosítása nyomán, amely
nem lett előzetesen jóváhagyva írásban, a
felhasználó jogosulatlanná válhat a készülék
használatára.
Használati körülmények
Lásd a „Műszaki adatok” című részt.
A készülék emberi tartózkodásra
alkalmas környezetben való használatra
készült. Robbanásveszélyes vagy agresszív
környezetben nem használható.
i
A lemerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kímélje a környezetet,
és vigye az elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.
A terméket tilos a háztartási hulladékkal
együtt kidobni.
A készülék ártalmatlanítását az érvényes jogszabályoknak megfelelően
kell végrehajtani.
Tartsa be az országos és helyi előírásokat.
A termékre vonatkozó kezelési és hulladékkezelési tájékoztatók letölthetők a honlapunkról.
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék megfelel az érvényben levő szabványok és törvények legszigorúbb előírásainak.
Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni
annak a lehetőségét, hogy megzavarja valamilyen másik készülék működését.
28
Biztonsági előírások
HU
®
A termék használata Bluetooth
adatátvitellel
Lézerosztály
Maximális kimenő sugárzási csúcsteljesítmény:
0,95 mW
 FIGYELMEZTETÉS
Az elektromágneses sugárzás zavarokat
okozhat más eszközök (pl.: orvosi készülékek, úgymint pacemaker vagy hallókészülék, illetve repülőgép műszerei) működésében. Ezenkívül hatással lehet az emberekre
és az állatokra is.
Óvintézkedések:
Bár a termék megfelel a legszigorúbb szabványoknak és előírásoknak, nem lehet teljesen
kizárni annak a lehetőségét, hogy a termék
emberek vagy állatok egészségében esetleg
kárt okozhat.
• Ne használja a terméket üzemanyag-töltőállomás területén, vegyi üzemek területén,
vagy robbanásveszélyes területen, illetve
robbantási területen.
• Ne használja a terméket orvosi készülékek
közelében.
• Ne használja a terméket repülőgépen.
• Ne használja a terméket huzamosabb ideig
testközelben.
Hullámhossz:
A készülék látható lézersugarat bocsát ki:
Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a
következőknek:
• IEC60825-1 : 2014 „Lézertermékek sugárvédelme”
2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa
mások felé! A szem ösztönösen védekezik, és
hunyorít.
635 nm
Impulzus-időtartam:
>400 ps
Impulzus-ismétlődési frekvencia:
320 MHz
Nyalábdivergencia:
0,16 mrad x 0,6 mrad
A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok,
leírások és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
Címkék
 FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai
eszközzel (szemüveg, távcső) belenézni.
 FIGYELEM
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a
szemre.
A változtatás jogát fenntartjuk, a rajzok,
leírások és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
Dewalt DW03201
29
DeWalt jótállási feltételek
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap jótállást
vállalunk.
d)
e)
1)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi kellék- és
term
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
b) !
"#
tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését,
típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
$
% "#
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
' "* + +# olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási
$ él a jótállási
+
jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
* 6 %
$
"$# álytalan kiállítása vagy a
fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy
ügyintézés érdekében, mert a sze $ megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
c) 7+
$
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2)
3)
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
; '*
;
kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
; természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
$$= ;+ ;
% * jtószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) '
;
>
d) $ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
+
ül a
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük a
jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít be *
;
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a
'
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlá"#
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen
+ ; ; sználatot akadályozó
% $;$
Dewalt DW03201
f)
4)
HU
$
* ' $
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
;
felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy
visszafizetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a
hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
% $ ja
"#$
?@
%
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a
javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
$
%
x
a hiba okát és a kijavítás módját;
x
$ %
x
+%
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
7
- választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
;
+$ kijavításra.
C
$ + kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
$ "
*
;
*
feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
E
$$
azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére figyelemmel - érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black&Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
!"
#
$
deményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DU
"
# 3 munkanapon túl, de 30
naptári napon belül $ szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
; – kérésére – azt
azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
?Z
%
térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz felhasznált, a
% ; miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
MAGYAR
&
!
"
Keresked+=
…………………………………………………….……………………
A fogyasztási cikk megnevezése: ……………………...………………
&
"
'
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A k+%
=
…………………………………………………………P.H.
aláírás
Típusa: …………………………………………………………………
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: ………………………………………………………..
+'%
=]]]]]]]]]]
[$ és a termék $
ának
…………………………………………..
dátuma: …………………………………………………...……………
fogyasztó aláírása
…………………………………………………………P.H.
aláírás
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
%
=]]]]…….…………………………………..
%
=]]]]…….…………………………………..
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
.……………...………………………………..………………..
.……………...………………………………..………………..
$
%
=
$
%
=
………………….…………...………...……………………….
………………….…………...………...……………………….
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
%
=]]]]…….…………………………………..
%
=]]]]…….…………………………………..
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
.……………...………………………………..………………..
.……………...………………………………..………………..
$
%
=
$
%
=
………………….…………...………...……………………….
………………….…………...………...……………………….
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
30
DeWalt jótállási feltételek
HU
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
miesiĊcy
mesiacov
CZ
H
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
Podpis
03/14
Dewalt DW03201
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising