DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Turinys
LT
Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apžvalga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pagrindinis matavimo langas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Žymėjimo langas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Įdėkite baterijas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naudojimas
--------------------------------Įjungimas / išjungimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Išvalyti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pranešimų kodai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Daugiafunkcis galas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ištisinis / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas - - - - - - - Pridėti / atimti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
Nuostatos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Apžvalga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pokrypio vienetai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Atstumo vienetai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Skaitmeninis įjungimo/išjungimo lygis - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Klavišo užrakto aktyvavimas / deaktyvavimas - - - - - - - - - - - - - 9
Įjungti klavišo užraktu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Aktyvuoti/deaktyvuoti „Bluetooth Smart“. - - - - - - - - - - - - - - 9
Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas) - - - - - - 10
Personalizuoti parankinius - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Apšvietimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Perėjimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Atstata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcijos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apžvalga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Laikmatis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skaičiuotuvas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Matavimo atskaitos taško reguliavimas / trikojis - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Atmintis- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Vieno atstumo matavimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Išmanusis horizontalus režimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Nuokrypio sekimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Plotas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Apimtis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trikampio plotas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Ilgo diapazono režimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Aukšto profilio matavimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Šlaitiniai objektai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Aukščio sekimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapecija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Gairė- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagoras (2 taškų)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagoras (3 taškų)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Techniniai duomenys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Pranešimų kodai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Priežiūra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Saugos nurodymai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Atsakomybės apribojimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Paskirtis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Neleistinas naudojimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Pavojai naudojant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Naudojimo apribojimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Išmetimas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Produkto naudojimas su Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Lazerio klasifikacija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Žymėjimas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Prietaiso paruošimas darbui
Įvadas
LT
Apžvalga
Prieš naudodami produktą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite
saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją.
Už produktą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus ir jais vadovaujasi.
Ekranas
Naudojamų ženklų reikšmė:
 DĖMESIO
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo
būdą, kurių neišvengę galite mirtinai arba sunkiai susižaloti.
 ATSARGIAI
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo
būdą, kurių neišvengę galite nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai
sugadinti medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti
aplinkai.
Žymi pastraipas, kurių nurodymų būtina laikytis dirbant, nes jie
užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų produkto naudojimą.
i
Įjungti / matuoti
Taškų ieškiklis
(ekrano
peržiūra)
Navigacija
Pasirinkimo klavišai, susiję su
aukščiau esančiai simboliais
Funkcijos langas
Grįžti / Lygus
Išvalyti / išjungti
Dewalt DW03201
Pridėti / atimti
2
Prietaiso paruošimas darbui
Pagrindinis matavimo langas
Būsenos juosta
LT
Žymėjimo langas
Puslapis rodiklis
FUNC
Funkcijos /
Nuostatos
Pagrindinė eilutė
Aktyvi funkcija
Parankiniai
Dewalt DW03201
Nuostatos
Pagalbos
funkcija
3
Prietaiso paruošimas darbui
Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)
LT
Įdėkite baterijas
i
Didinimo etapas
1x
Apšvietimo
reguliavimas
navigaciniais
mygtukais kairėje
ir dešinėje
Aktyvi funkcija
Kryžiukas
Kad prietaisas patikimai veiktų, nenaudokite cinko ir anglies
baterijų. Rekomenduojame
naudoti aukštos kokybės baterijas. Pakeiskite baterijas, kai
mirksi baterijų simbolis.
Priartinimas (1x, 2x,
4x) navigaciniais
mygtukais aukštyn ir
žemyn
Parankiniai
Dewalt DW03201
4
Naudojimas
Įjungimas / išjungimas
Įjungti
LT
Išvalyti
Išjungti
i
2s
1x
2x
Atšaukiamas paskutinis veiksmas.
Paliekama dabartinė
funkcija, grįžtama į
numatytąjį veikimo
režimą.
Jei jokio mygtuko
nepaspausite 180
sekundžių, prietaisas automatiškai išsijungs.
Prietaisas išjungiamas.
Pranešimų kodai
Jei parodoma informacijos piktograma
su skaičiumi, žr. nurodymus skyriuje
„Pranešimų kodai“.
Pavyzdys:
Daugiafunkcis galas
i
Automatiškai
aptinkama galo
padėtis ir nustatomas atitinkamas nulinis
taškas.
Ištisinis / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas
min.
1
2
maks.
Parodomas mažiausias ir didžiausias
(„min“, „max“) išmatuotas atstumas.
Paskutinė išmatuota vertė parodoma
pagrindinėje eilutėje.
2s
Išjungia ištisinį / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimą.
Skirta matuoti patalpų kampams (didžiausios vertės) arba
horizontaliam atstumui (mažiausios vertės)
Dewalt DW03201
3
8.532 m
5
Naudojimas
Pridėti / atimti
LT
2x
1
2
7.332 m
3
Kita išmatuota vertė
pridedama prie
ankstesniosios.
Kita išmatuota vertė
atimama iš ankstesniosios.
i
4
7.332 m
Prireikus šį veiksmą galima pakartoti. Tuo pačiu būdu galima sudėti
arba atimti ploto arba tūrio vertes.
20.179 m
12.847 m
Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Išeiti iš taškų ieškiklio (ekrano peržiūros).
Tai labai padeda matuojant lauke. Integruotas taškų ieškiklis
(ekrano apžiūra) tikslą parodys ekrane. Prietaisas matuoja
kryželio viduryje, net jei lazerio taškas nėra matomas. Paralakso klaidos atsiranda, jeigu taškų ieškiklio kamera naudojama arti esantiems tikslams, susidarant įspūdžiui, kad lazeris
pasislinko nuo kryželio. Tokiu atveju pasikliaukite faktiniu lazerio tašku.
Dewalt DW03201
6
Nuostatos
Apžvalga
LT
Pokrypio vienetai
1
2
Atstumo vienetai
Pyptelėjimas
Skaitmeninis lygis
Klaviatūros užrakinimas
Bluethooth®
Pokrypio kalibravimas
Parankiniai
Apšvietimas
Perėjimas
Atstata
Informacija
Pokrypio vienetai
1
2
3
Galima perjungti šiuos
matavimo vienetus:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Patvirtinti nuostatą.
Išeiti iš nuostatos.
7
Nuostatos
Atstumo vienetai
1
LT
2
3
Galima perjungti šiuos
matavimo vienetus:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Patvirtinti nuostatą.
Išeiti iš nuostatos.
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas
1
2
3
Išeiti iš nuostatos.
Norint įjungti, pakaroti veiksmą.
Išjungti
Įjungti
Skaitmeninis įjungimo/išjungimo lygis
1
2
Norint įjungti, pakaroti veiksmą.
Įjungti
Dewalt DW03201
i
3
Skaitmeninis lygis vaizduojamas
būklės eilutėje.
Išeiti iš nuostatos.
Išjungti
8
Nuostatos
Klavišo užrakto aktyvavimas / deaktyvavimas
1
Norint deaktyvuoti,
pakartoti veiksmą.
2
LT
Įjungti klavišo užraktu
3
1
2
per 2 s
Išeiti iš nuostatos.
Įjungti
Išjungti
Aktyvuoti/deaktyvuoti „Bluetooth Smart“.
1
2
Norint įjungti, pakaroti veiksmą.
Įjungti
i
i
3
Išeiti iš nuostatos.
Išjungti
Nustatymuose įjunkite „Bluetooth Smart“.
Sujunkite savo prietaisą su išmaniuoju telefonu, užrašine, nešiojamu
kompiuteriu...
Einamieji matavimai perduodami automatiškai, jeigu yra nustatytas
„Bluetooth“ ryšys. Norint perduoti rezultatą iš pagrindinė linijos,
spauskite =.
Išjungus lazerio atstumo matuoklį, išsijungs ir Bluetooth.
Veiksmingas ir naujas „Bluetooth Smart“ modulis (su naujuoju Bluetooth V4.0 standartu) veikia su visais „Bluetooth Smart Ready“ prietaisais. Visi kiti Bluetooth prietaisai nepalaiko energiją taupančio
Dewalt DW03201
Numatytas režimas: Blutooth yra
įjungtas. Jeigu prietaisas yra sujungtas su Bluetooth, būklės juostoje rodomas Bluetooth simbolis.
„Bluetooth Smart Module“, integruoto į prietaisą.
Neprisiimame jokios atsakomybės dėl įvykių, atsiradusių naudojant nemokamą programinę įrangą ir nesame įpareigoti atlikti pataisymus ar
teikti atnaujinimus. „Android“ skirtus priedus® ar „Mac iOS“ rasite specializuotose interneto parduotuvėse.
9
Nuostatos
Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas)
1
2
3
LT
4
180°
Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio paviršiaus.
180°
5
6
7
Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° ir vėl
padėkite jį ant visiškai plokščio paviršiaus.
8
Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio paviršiaus.
9
180°
180°
10
i
Po 2 s prietaisas vėl grįž
prie įprastio
režimo.
Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° ir vėl
padėkite jį ant visiškai plokščio paviršiaus.
Dewalt DW03201
10
Nuostatos
Personalizuoti parankinius
LT
Favorite
1
2
3
4
Pažymėkite mėgstamiausią funkciją.
i
5
Į kairę arba dešinę
paspauskite pasirinkimo klavišą. Funkcija pažymėta kaip
labiau mėgstama nei
atitinkamo pasirinkimo klavišas.
Išeiti iš nuostatos.
Greitai prieigai
paspauskite
mėgstamos
funkcijos klavišą.
Trumpiniai:
matavimo režime paspauskite
ir 2 sek. palaikykite pasirinkimo
klavišą.
Apšvietimas
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Patvirtinti nuostatą.
Pasirinkite ryškumą.
i
5
Išeiti iš nuostatos.
Energijos
taupymas,
prireikus, gali
sumažinti
ryškumą.
11
Nuostatos
Perėjimas
1
LT
2
3
4
Pasirinkti sk.
i
6
Išeiti iš nuostatos.
1.012 m
5
1.012 m
Reguliuoti sk.
Patvirtinti vertę.
Nustatymų išjungimas automatiškai prideda arba atima nustatytą
vertę prie arba nuo visų matavimų. Ši funkcija leidžia nuokrypius,
į kuriuos reikia atsižvelgti. Rodomas nustatymų išjungimo simbolis.
Atstata
Antras patvirtinimas pasirinkimo klavišais:
1
2
3
Atsisakyti:
Patvirtinti:
i
4
Atstata – grąžinti instrumentus į
gamyklinius nustatymus. Visi pritaikyti nustatymai ir atmintis bus
prarasta.
Išeiti iš nuostatos.
Dewalt DW03201
12
Funkcijos
Apžvalga
LT
Laikmatis
Nuokrypio sekimas
Šlaitinių objektų matavimas
Skaičiuotuvas
Plotas
Aukščio sekimas
Matavimo atskaitos taško reguliavimas
Apimtis
Trapecija
Atmintis
Trikampio plotas
Gairė
Vienas atstumo matavimas
Ilgo diapazono režimas
Pitagoras 1
Išmanusis horizontalus režimas
Aukšto profilio matavimas
Pitagoras 2
Laikmatis
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Pasirinkite paleidimo laiką.
i
Savaiminis paleidimas pasileidžia, jeigu yra
paspaustas
Įjungti/Matavimas mygtukas.
i
Matavimo rezultatą iš pagrindinės
linijos perima skaičiuotuvas ir jis
gali būti naudojamas vėlesniuose
skaičiavimuose.
Ft/in trupmenos konvertuojamos
į ft/in dešimtaines trupmenas.
Patvirtinti nuostatą.
Skaičiuotuvas
1
2
Pasirinkite mygtuką ekrane.
3
C/CE
Dewalt DW03201
=
Patvirtinkite kiekvieną mygtuką.
Norint ištrinti arba pamatyti
rezultatą, naudokite pasirinkimo mygtuką.
13
Funkcijos
Matavimo atskaitos taško reguliavimas / trikojis
1
2
3
LT
Atstumas matuojamas nuo prietaiso galo (standartinė nuostata).
Atstumas matuojamas nuo prietaiso priekio
(spynos simbolis = nuolatos).
Atstumas visada matuojamas nuo trikojo sriegio.
i
4
Jeigu prietaisas yra išjungtas, nuoroda grįžta prie standartinių nustatymų (prietaiso galas).
Patvirtinti nuostatą.
Atmintis
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Persijungti tarp matavimų.
4
Šalinti atmintį.
Perimti vertę tolesniems veiksmams.
Norėdami pamatyti
išsamesnius specifinių
matavimų rezultatus,
naudokite aukštyn /
žemyn navigacinius
mygtukus.
i
Trumpiniai
14
Funkcijos
Vieno atstumo matavimas
1
2
LT
3
i
4
8.532 m
Nukreipkite įjungtą lazerį į taikinį.
Taikinio paviršiai:
matuojant atstumą iki bespalvio
skysčio, stiklo, polistirolo, pusiau
skaidraus arba labai blizgaus paviršiaus, gali atsirasti matavimo klaidų. Matuojant atstumą iki tamsių
paviršių, matuojama ilgiau.
Išmanusis horizontalus režimas
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Nukreipkite lazerį į taikinį.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(iki 360 ° ir skersinis pokrypis
±10 °)
Nuokrypio sekimas
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
Nuokrypis yra nuolatos rodomas.
Prietaisas pypsi esant 0° ir 90°. Labai
tinka horizontaliam arba vertikaliam
koregavimui.
15
Funkcijos
Plotas
LT
1
2
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinio tašką.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Pirmasis atstumas
Atnrasis atstumas
Perimetras
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinio tašką.
i
Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje,
o išmatuota vertė – virš jos.
Dalinis matavimas / Dažytojo funkcija:
Pradėję matuoti pirmą atstumą, paspauskite
+ arba -. Išmatuokite ir pridėkite arba atimkite išmatuotą atstumą. Užbaikite su =. Išmatuokite 2-ąjį ilgį.
Plotas
16
Funkcijos
Apimtis
LT
1
2
3
4
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinio tašką.
5.744 m
8
Atnrasis atstumas
2.431 m
Trečiasis atstumas
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinio tašką.
Pirmasis atstumas
2.338 m
5
9
Norint matyti daugiau rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus.
Nukreipkite lazerį į
trečiąjį taikinio tašką.
2
13.430 m
2
Lubų / grindų plotas
39.300 m
Sienos plotas
16.164 m
Perimetras
Apimtis
17
Funkcijos
Trikampio plotas
1
LT
2
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinio tašką.
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinio tašką.
8
4.248 m
Pirmasis atstumas
4.129 m
Atnrasis atstumas
2.425 m
Trečiasis atstumas
4.855 m
2
6
9
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį, jeigu
jis yra aktyvuotas.
7
Nukreipkite lazerį į
trečiąjį taikinio tašką.
Kampas tarp pirmojo ir
antrojo matavimo
33.60°
10.802 m
Perimetras
Trikampio plotas
Ilgo diapazono režimas
1
Dewalt DW03201
2
i
Ilgo diapazono režimas leidžia matuoti
sudėtingus objektus, esant nepalankiomis sąlygomis, pvz., esant ryškiam
apšvietimui arba blogam objekto atspindžiui. Matavimo laikas pailgėja.
Jeigu funkcija yra aktyvi, būklės juostoje bus rodomas simbolis.
18
Funkcijos
Aukšto profilio matavimas
1
2
LT
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
d
Nustatytį į papildomą tašką 1-x.
2x
d
2
h
0
Nustatyti į atskaitos tašką (REF).
6
5
4
5
Horizontalus atstumas iki
prietaiso
Labai tinka aukščių skirtumui iki atskaitos taško matuoti. Gali būti naudojamas profiliams
ir reljefo profiliams matuoti. Išmatavus atskaitos tašką, kiekviename sekančiame taške
rodomas horizontalus atstumas ir aukštis.
Išeiti iš funkcijų.
Aukščio skirtumas iki atskaitos taško (REF).
19
Funkcijos
Šlaitiniai objektai
1
2
LT
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
viršutinį tašką.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 kampas
P2 atstumas
Vertikalus aukštis tarp
abiejų taškų
7
Nukreipkite lazerį į
žemiausią tašką.
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį, jeigu
jis yra aktyvuotas.
39.10 °
-4.230 m
Yra kampas tarp abiejų
taškų
Horizontalus atstumas
tarp abiejų taškų
Atstumas tarp abiejų taškų
Netiesioginis atstumo matavimas
tarp dviejų taškų su papildomais
rezultatais. Idealiai tinka matuoti
pvz., stogo ilgį ir pokrypį, ant stogų esančių kaminų aukštį, ...
Svarbu, kad prietaisas būtų pozicionuojamas toje pačioje vertikalioje plokštumoje kaip ir 2
išmatuoti taškai. Plokštuma nustatoma linija tarp 2 taškų.
Dewalt DW03201
20
Funkcijos
Aukščio sekimas
LT
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Nukreipkite lazerį į viršutinius taškus ir
kampo / aukščio sekimas bus pradėtas automatiškai.
Nukreipkite lazerį į apatinį
tašką.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Jei prietaisas sukamas ant trikojo, sekamas kampas
z
y
6
y = Jei prietaisas sukamas ant trikojo, sekamas aukštis
Aukščio sekimas
sustabdomas.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį,
jeigu jis yra aktyvuotas.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Gali būti nustatomas pastatų arba medžių aukštis be tinkamų atsipindinčių
taškų. Apatiniame taškė yra matuojamas pokrypis ir atstumas, kuriam reikalingas atspindintis lazerio taikinys.
Viršutinis taškas gali būti nustatytas taškų ieškikliu / kryželiu ir jam nereikia atspindinčio lazerio taikinio, kai
matuojamas tik nuokrypis.
21
Funkcijos
Trapecija
1
LT
2
3
4
Nukreipkite lazerį į viršutinį tašką.
h
y
5.790 m
7
Norint matyti daugiau
rezultatų, naudokite
aukštyn/žemyn navigacinius mygtukus. Atjunkite taškų ieškiklį,
jeigu jis yra aktyvuotas.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Nukreipkite lazerį į
2-ą tašką.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapecijos plotas
22
Funkcijos
Gairė
i
LT
Tam tikriems
matuojamiems
ilgiams pažymėti galima
įvesti du skirtingus atstumus
(a ir b).
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Pasirinkti sk.
7
8
Patvirtinkite vertę
„b“ ir pradėkite matuoti.
Dewalt DW03201
5
Reguliuoti sk.
Pamažu stumkite
prietaisą palei gairės
liniją. Rodomas atstumas iki kito gairės
taško.
1.012 m
Iki kito 0,625 m
atstumo liko dar
0,240 m.
6
Patvirtinkite
vertę „a“.
Sekančio atstumo gairės
0.625 m
0.240 m
Nustatykite
vertę „b“.
i
0.625 m
Priartėjus prie gairės taško per
mažesnį nei 0,1 m atstumą,
prietaisas pradeda pypsėti.
Funkciją galima išjungti paspaudus mygtuką
CLEAR/OFF (išvalyti / išjungti).
23
Funkcijos
Pitagoras (2 taškų)
1
2
LT
3
4
5
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinį.
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinį.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Rezultatas parodytas pagrindinėje eilutėje.
Jei nustatę funkciją 2 sekundes spausite matavimo mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiausio atstumo matavimas.
Pitagorą rekomenduojame naudoti tik netiesioginiam
horizontaliam mataivmui.
Aukščiui matuoti (vertikaliai) tinkslingiau naudoti funkciją su nuokrypio matavimu.
24
Funkcijos
Pitagoras (3 taškų)
1
2
LT
3
4
Nukreipkite lazerį į
pirmąjį taikinį.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Nukreipkite lazerį į
antrąjį taikinį.
i
7
Nukreipkite lazerį
į trečiąjį taikinį.
Rezultatas parodytas pagrindinėje eilutėje.
Jei nustatę funkciją 2 sekundes spausite matavimo
mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiausio atstumo matavimas.
Pitagorą rekomenduojame naudoti tik netiesioginiam
horizontaliam mataivmui.
Aukščiui matuoti (vertikaliai) tinkslingiau naudoti
funkciją su nuokrypio matavimu.
25
Techniniai duomenys
Atstumo matavimas
Tikslumas palankiomis
sąlygomis*
± 1,0 mm / ~1/16" ***
Tikslumas nepalankiomis
sąlygomis**
± 2,0 mm / 0,08 in ***
Diapazonas palankiomis
sąlygomis*
200 m / 660 ft
Diapazonas nepalankiomis
sąlygomis **
80 m / 260 ft ****
Mažiausias rodomas matas
0,1 mm / 1/32 in
™
„Power Range Technology “ taip
lazerio taško Ø
nurodytu atstumu
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Pokrypio matavimas
Matavimo nuokrypis iki
lazerio spindulio****
± 0.2°
Matavimo nuokrypis iki
korpuso****
± 0.2°
Diapazonas
360°
Bendroji klasifikacija
LT
*tinkamos sąlygos, tai: baltas ir difuzinis atspindintis tikslas
(baltai dažyta siena), žemas fono apšvietimo lygis ir vidutinė
temperatūra.
**netinkamos sąlygos, tai: tikslai su žemesnio ar aukšto lygio
atspindėjimu, arba stiprus foninis apšvietimas, arba temperatūra, esant ties apatine arba ties žemutine temperatūros
diapazono riba.
*** Leistini nuokrypiai taikomi nuo 0,05 m iki 10 m atstumui
su 95 % pasikliautinumu.
Esant palankioms sąlygoms, nuokrypis gali pablogėti
0,05 mm/m, kai atstumas yra tarp 10–30 m, 0,10 mm/m
tarp 30 m ir 100 m ir 0,20 mm/m, kai atstumas yra daugiau
nei 100 m.
Esant nepalankioms sąlygoms, nuokrypis gali pablogėti
0,05 mm/m, kai atstumas yra tarp 10–30 m, 0,10 mm/m
tarp 30 m ir 100 m ir 0,30 mm/m, kai atstumas yra daugiau
nei 100 m.
**** kai naudotojas sukalibruoja. Papildomas su kampu
susijęs nuokrypis: +/-0,01 ° vienam laipsniui iki +/-45 °
kiekviename kvadrante. Taikoma, kai yra kambario temperatūra. Visame darbinės temperatūros diapazone maksimalus nuokrypis padidėja +/-0.1°.
Funkcijos
Atstumo matavimas
taip
Min. / maks. matavimas
taip
Ištisinis matavimas
taip
Gairė
taip
Sudėtis / atimtis
taip
Plotas
taip
Trikampio plotas
taip
Apimtis
taip
Trapecija
taip
Dažytojo funkcija (sudėtinis
ploto matavimas)
taip
Pitagoras
2 taškai, 3 taškai
Išmanusis horizontalus
režimas /
Netiesioginis aukštis
taip
Aukšto profilio matavimas
taip
Nuokrypio sekimas
taip
Šlaitiniai objektai
taip
Aukščio sekimas
taip
Atmintis
30 rodytų verčių
Pyptelėjimas
taip
Apšviestas spalvotas ekranas
taip
Daugiafunkcis galas
taip
Taškų ieškiklis (ekrano
peržiūra)
4xZoom
Lazerio klasė
2
Lazerio tipas
635 nm, < 1 mW
Apsaugos klasė
IP54
Automat. lazerio išjungimas
po 90 s
Automat. maitinimo išjungimas
po 180 s
„Bluethooth® Smart“
Bluethooth v4.0
Bluethooth® diapazonas
10 m
Skaitmeninis lygis
taip
Baterijų naudojimo laikas
(2 x AA)
iki 5000 matavimų
„Bluethooth® Smart“
taip
Personalizuoti parankinius
taip
Matmenys (A x G x P)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Laikmatis
taip
Svoris (su baterijomis)
209 g / 7,22 oz
Ilgo diapazono režimas
taip
Skaičiuotuvas
taip
Temperatūros diapazonas:
- Laikymas
- Naudojimas
Dewalt DW03201
Kad netiesioginio matavimo rezultatai
būtų tikslūs, rekomenduojama naudoti
trikojį. Kad pokrypio matavimo rezultatai
būtų tikslūs, stenkitės išvengti skersinio
pokrypio.
i
nuo -25 °C iki 70 °C
nuo -13 m iki 158 °F
nuo -10 °C iki 50 °C
nuo 14 m iki 122 °F
26
Pranešimų kodai
Priežiūra
Saugos nurodymai
Jei kelis kartus įjungus prietaisą pranešimas
„Error“ nepradingsta, kreipkitės į tiekėją.
Jei parodomas pranešimas „InFo“ ir
numeris, paspauskite mygtuką Clear (išvalyti)
ir žiūrėkite šiuos nurodymus:
• Prietaisą valykite drėgna, švelnia šluoste.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į
vandenį.
• Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių arba tirpiklių.
Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti,
kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus
ir jais vadovaujasi.
Nr.
Priežastis
Ištaisymas
156
Skersinis pokrypis
didesnis nei 10 °
Prietaisą laikykite nepakreipę jo skersai.
Garantija
162
Kalibravimo klaida
Įsitikinkite, ar prietaisą
padėjote ant visiškai horizontalaus ir plokščio paviršiaus. Pakartokite kalibravimo procedūrą. Jei klaida
išlieka, kreipkitės į tiekėją.
204
Skaičiavimo klaida
Matuokite dar kartą.
240
Duomenų perdavimo Procedūrą pakartoti.
klaida
252
Per aukšta temperatūra
Palaukite, kol prietaisas
atvės.
253
Per žema temperatūra
Sušildykite prietaisą.
255
Gaunamas signalas
Pakeiskite taikinio paviršių
per silpnas, matavimo (pvz., baltu popieriumi).
trukmė per ilga
256
Gaunamas signalas
per stiprus
Pakeiskite taikinio paviršių
(pvz., baltu popieriumi).
257
Per stiprus foninis
apšvietimas
Padarykite šešėlį taikinio
srityje.
258
Išmatuotas atstumas
už matavimo diapazono ribų
Pasirinkite teisingą diapazoną.
260
Pertrauktas lazerio
spindulys
Matuokite dar kartą.
Dewalt DW03201
Europoje:
• 30 dienų prekės grąžinimo garantija
• Vieni metai nemokamo aptarnavimo
• Vieni metai pilnos techninės priežiūros
Išsamios informacijos rasite interneto svetainėje www.2helpU.com.
Šiaurės Amerikoje:
• trijų metų garantija
• Vieni metai nemokamo aptarnavimo
• 90 dienų pinigų grąžinimo garantija
Išsamios informacijos rasite interneto svetainėje www.dewalt.com.
LT
Atsakomybės apribojimas
Originalios įrangos gamintojo atsakomybė:
Europoje:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Šiaurės Amerikoje:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Dėl techninio aptarnavimo skambinkite 1800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Minėtoji įmonė atsako už visiškai saugios
būklės produkto ir naudojimo instrukcijos
pristatymą. Minėtoji įmonė neatsako už
trečiųjų šalių priedus.
Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:
• Suprasti produkto saugaus naudojimo ir
naudojimo instrukcijos nurodymus.
• Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų
atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
27
Saugos nurodymai
• Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys
negalėtų naudoti prietaiso.
Paskirtis
• Atstumų matavimas
• Pokrypio matavimas
• Duomenų perdavimas per Bluetooth®
Neleistinas naudojimas
• Naudojimas nesilaikant instrukcijų
• Naudojimas neleistinose ribose
• Saugos sistemų atjungimas ir paaiškinamų /
įspėjančių užrašų pašalinimas
• Įrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais ir
t. t.)
• Produkto modifikavimas arba konversija
• Kitų gamintojų priedų vartojimas be išankstinio leidimo
• Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip
pat tamsoje
• Netinkamos saugumo priemones matavimo vietose (t. y. matuojant keliuose,
statybos vietose ir t. t.)
• Lengvabūdiškas arba neatsakingas elgesys
ant pastolių, kopėčių arba matuojant arti
veikiančių įrenginių arba neapsaugotų jų
dalių
• Prietaiso nukreipimas tiesiai i saulę
Dewalt DW03201
LT
Pavojai naudojant
Išmetimas
 DĖMESIO
 DĖMESIO
Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai naudojamas arba modifikuotas, patikrinkite, ar atstumai matuojami teisingai.
Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus.
Ypatingai tada, kai prietaisas buvo neįprastai
naudotas, taip pat prieš svarbius matavimus ir
po jų.
 ATSARGIAI
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys.
Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinį tiekėją.
 DĖMESIO
Atskirai nepatvirtinti prietaiso pakeitimai
arba modifikacijos panaikina naudotojo
leidimą naudoti prietaisą.
Naudojimo apribojimas
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Prietaisas skirtas naudoti nuolatinėse
gyvenamosiose vietose. Nenaudokite
produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų,
arba agresyvioje aplinkoje.
i
Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su
buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir
nuneškite jas į surinkimo punktą, vadovaudamiesi valstybiniais arba vietiniais nuostatais.
Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis
atliekomis.
Gaminį tinkamai sunaikinkite vadovaudamiesi Jūsų šalyje galiojančiais
valstybiniais reglamentais.
Laikykitės valstybinių ir regioninių nuostatų.
Specialią informaciją apie produkto apdorojimą ir atliekų tvarkymą galima atsisiųsti iš
mūsų svetainės.
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)
 DĖMESIO
Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų
standartų ir nuostatų reikalavimus.
Tačiau neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog
šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo.
28
Saugos nurodymai
Produkto naudojimas su Bluetooth®
LT
Lazerio klasifikacija
 DĖMESIO
Elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrikdyti kitos įrangos ar įrenginių veikimą (pvz.,
medicininės paskirties, tokius kaip širdies
stimuliatoriai ar klausos aparatai), o tai pat
lėktuvus. Jis gali taip pat veikti žmones ir
gyvūnus.
Atsargumo priemon?s:
Nors šis prietaisas atitinka griežčiausius standartus ir reikalavimus, neįmanoma visiškai
panaikinti galimos žalos žmonėms ir gyvūnams.
• Nenaudokite prietaiso netoli degalinių,
chemijos gamyklų, teritorijose, kuriose
sprogi aplinka ir ten, kur vykdomi sprogdinimai.
• Nenaudokite prietaiso šalia medicininės
įrangos.
• Nenaudokite prietaiso lėktuvuose.
• Ilgą laiką nenaudokite prietaiso šalia savo
kūno.
Prietaisas sukuria matomus lazerio spindulius, kurie spinduliuojami iš prietaiso:
Tai 2 klasės lazerinis produktas, atitinkantis:
• IEC60825-1: 2014 „Lazerinių gaminių
sauga“
2 klasės lazeriniai produktai:
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite
jo į žmones. Akis paprastai apsaugo apsauginės reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas.
Maksimali piko spinduliavimo
išėjimo galia:
0,95 mW
Bangos ilgis:
635 nm
Impulso trukmė:
>400ps
Impulsų pasikartojimo dažnis:
320 MHz
Spindulio išsklaidymas:
0,16mrad x 0,6mrad
Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių
duomenų) gali būti atliekami be išankstinio
pranešimo.
Žymėjimas
 DĖMESIO
Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro
optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teleskopą).
 ATSARGIAI
Žiūrėti į lazerio spindulį gali būti pavojinga
akims.
Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių
duomenų) gali būti atliekami be išankstinio
pranešimo.
Dewalt DW03201
29
Download PDF

advertising