DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Inhoudsopgave
NL
Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Basismeetscherm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Selectiescherm- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puntzoeker (Zoekerscherm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Batterijen inzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bediening
----------------------------------AAN/UIT schakelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meldingcodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multifunctioneel eindstuk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Permanent / Minimum-Maximum meting - - - - - - - - - - - - - - Optellen / Aftrekken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puntzoeker (Zoekerscherm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
Instellingen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hellingeenheden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Afstandeenheden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Piep AAN/UIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitaal buisniveau AAN/UIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/Activeren toetsvergrendeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Inschakelen met toetsvergrendeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/Activeren Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibratie van de hellingsensor (Hellingkalibratie) - - - - - - - - - 10
Persoonlijke favorieten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Verlichting- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Correctiemaat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Reset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Functies - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zelfontspanner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanpassen meetreferentie/statief- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Geheugen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Meting enkele afstand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Slimme horizontale modus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Helling volgmeting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Oppervlakte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Opp. driehoek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Lange afstandmodus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Hoogteprofielmeting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Schuine objecten- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Hoogte volgmeting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapezium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Uitzetten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pythagoras (2 punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pythagoras (3 punten) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Meldingcodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Verzorging - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Veiligheidsvoorschriften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Verantwoordelijkheidsgebieden- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Gebruik volgens de voorschriften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Gebruik in strijd met de voorschriften - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Gebruiksrisico's - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Toepassingsgrenzen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Afvalverwerking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)- - - - - - - - - - - - - - - 29
Gebruik van het product met Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - 29
Laserclassificatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Labeling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Instrument Instellen
Introductie
De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig
te worden gelezen, voordat het instrument de eerste keer in
gebruik wordt genomen.
De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze
aanwijzingen begrijpen en opvolgen.
NL
Overzicht
Display
De gebruikte symbolen hebben de onderstaande betekenis:
 WAARSCHUWING
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de voorschriften, dat ernstig
letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
Aan / Meten
 VOORZICHTIG
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de voorschriften, dat slechts
gering letsel met zich meebrengt, maar aanzienlijke schade aan
materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken.
Belangrijke gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt, het
product technisch juist en efficiënt te gebruiken.
i
Puntzoeker
(Zoekerscherm)
Navigatie
Selectietoetsen
gekoppeld aan
symbolen er boven
Functiescherm
Terug / Is Gelijk
Reset / Uit
Dewalt DW03201
Optellen /
Aftrekken
2
Instrument Instellen
Basismeetscherm
Statusregel
NL
Selectiescherm
Paginaaanduiding
FUNC
Functie /
Instellingen
Hoofdregel
Actieve functie
Favorieten
Dewalt DW03201
Instellingen
Helpfunctie
3
Instrument Instellen
Puntzoeker (Zoekerscherm)
NL
Batterijen inzetten
i
Zoomstap
1x
Verlichting
regelen met
pijltoetsen links
en rechts
Kruisdraad
Voor een betrouwbare werking GEEN
zink-koolstof-batterijen gebruiken. Wij
adviseren
het gebruik van goede kwaliteit batterijen. Wissel de
batterijen als het batterijsymbool knippert.
Zoom (1x, 2x, 4x)
met pijltoetsen omhoog en omlaag
Actieve functie
Favorieten
Dewalt DW03201
4
Bediening
AAN/UIT schakelen
AAN
NL
Reset
UIT
i
2 sec
Instrument schakelt UIT.
Als gedurende
180 sec geen
toets wordt ingedrukt, dan schakelt het
instrument automatisch uit.
Meldingcodes
1x
2x
Als het info-pictogram verschijnt met
een nummer, volg dan de instructies in
hoofdstuk "Meldingcodes".
Voorbeeld:
Huidige functie afsluiten, ga naar standaard modus.
Laatste actie ongedaan maken.
Multifunctioneel eindstuk
i
De oriëntatie
van het eindstuk
wordt automatisch herkend en
het juiste nulpunt wordt ingesteld.
Permanent / Minimum-Maximum meting
min.
1
2
max.
De gemeten minimum en maximum afstanden worden getoond (min, max).
De laatste gemeten afstand wordt ge3
toond op de hoofdregel.
2 sec
Stopt permanente / minimummaximum meting.
Gebruikt om kamerdiagonalen te meten (maximum waarden) of loodrechte afstand (minimum waarden)
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Bediening
Optellen / Aftrekken
NL
2x
1
2
7.332 m
3
De volgende meting
wordt opgeteld bij
de vorige.
De volgende meting
wordt afgetrokken
van de vorige.
i
4
7.332 m
Dit proces kan zo vaak als nodig
worden herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor
optellen en aftrekken van oppervlakten en volumes.
20.179 m
12.847 m
Puntzoeker (Zoekerscherm)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Stop puntzoeker
(zoekerscherm).
Dit is heel handig bij metingen buiten. De geïntegreerde
puntzoeker (zoekerscherm) toont het richtpunt op het
scherm. Het apparaat meet het midden van de kruisdraad,
ook als de laserspot niet zichtbaar is. Parallax treedt op bij
metingen op korte afstanden, waarbij het lijkt of de kruisdraad naast de laser staat. Vertrouw in dat geval op de laserspot.
Dewalt DW03201
6
Instellingen
Overzicht
NL
Hellingeenheden
1
2
Afstandeenheden
Piep
Digitaal buisniveau
Toetsenbord vergrendeling
Bluetooth®
Hellingkalibratie
Favorieten
Verlichting
Correctiemaat
Reset
Informatie
Hellingeenheden
1
2
3
Wissel tussen onderstaande eenheden:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Instelling bevestigen.
Instellingen afsluiten.
7
Instellingen
Afstandeenheden
1
NL
2
3
Wissel tussen onderstaande eenheden:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Instelling bevestigen.
Instellingen afsluiten.
Piep AAN/UIT
1
2
3
Instellingen afsluiten.
Procedure herhalen
om in te schakelen.
UIT
AAN
Digitaal buisniveau AAN/UIT
1
2
Procedure herhalen
om in te schakelen.
AAN
Dewalt DW03201
i
3
Instellingen afsluiten.
Het digitale
buisniveau
wordt getoond
in de statusregel.
UIT
8
Instellingen
De-/Activeren toetsvergrendeling
1
Herhaal procedure
voor vrijgeven.
2
NL
Inschakelen met toetsvergrendeling
3
1
2
binnen 2
sec
Instellingen afsluiten.
AAN
UIT
De-/Activeren Bluetooth Smart
1
2
Procedure herhalen
om in te schakelen.
AAN
i
i
3
Instellingen afsluiten.
UIT
Schakel Bluetooth Smart in via Instellingen.
Verbindt het apparaat met uw smartphone, tablet, laptop,...
De actuele meting wordt automatisch overgestuurd als er een Bluetooth verbinding is opgebouwd. Om het resultaat van de hoofdregel
over te zenden, druk op =.
Bluetooth schakelt uit, zodra de laser afstandmeter wordt uitgeschakeld.
De efficiënte en innovatieve Bluetooth Smart module (met de nieuwe
Bluetooth V4.0 standaard) werkt samen met alle Bluetooth Smart
Ready apparaten. Alle overige Bluetooth apparaten ondersteunen niet
Dewalt DW03201
Standaard instelling: Bluetooth is
ingeschakeld. In de statusregel
staat het Bluetooth symbool als
Bluetooth verbonden is.
de energie spaarstand van de Bluetooth Smart Module, die geïntegreerd is in het apparaat.
Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid op het gebruik van de
gratis software en wij zijn niet verplicht fouten te corrigeren of upgrades te ontwikkelen. Apps voor Android® of Mac iOS staan in de
speciale internet shops.
9
Instellingen
Kalibratie van de hellingsensor (Hellingkalibratie)
1
2
3
NL
4
180°
Plaats het instrument op een absoluut horizontale ondergrond.
180°
5
6
7
Draai het instrument 180° en zet het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
8
Plaats het instrument op een absoluut horizontale ondergrond.
9
180°
180°
10
i
Na 2 sec
schakelt het
instrument
terug naar de
basismodus.
Draai het instrument 180° en zet het
weer op de absoluut horizontale ondergrond.
Dewalt DW03201
10
Instellingen
Persoonlijke favorieten
NL
Favorite
1
2
3
4
Selectietoets links of
rechts indrukken.
Functie wordt als favoriet ingesteld boven de betreffende
selectietoets.
Selecteer favoriete
functie.
i
5
Instellingen afsluiten.
Selecteer uw favoriete functies
voor snelle toegang.
Sneltoets:
In de meetmodus de selectietoets 2 sec
ingedrukt houden.
Verlichting
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Selecteer helderheid.
i
5
Instelling bevestigen.
Reduceer de
helderheid
om de batterij te sparen.
Instellingen afsluiten.
11
Instellingen
Correctiemaat
1
2
NL
3
4
Selecteer cijfer.
i
6
Instellingen afsluiten.
1.012 m
5
1.012 m
Wijzig cijfer.
Bevestig
waarde.
Een correctiemaat wordt automatisch bij alle metingen opgeteld
of afgetrokken. Met deze functie
kan rekening worden gehouden
met toleranties. Het correctiemaat symbool is zichtbaar.
Reset
Tweede bevestiging met selectietoetsen:
1
2
3
Weigeren:
Bevestigen:
i
4
Reset zet het instrument terug in
de fabrieksinstellingen. Alle eigen
instellingen en het geheugen worden gewist.
Instellingen afsluiten.
Dewalt DW03201
12
Functies
Overzicht
NL
Zelfontspanner
Helling volgmeting
Metingen op schuine objecten
Calculator
Oppervlakte
Bepalen hoogte
Aanpassen meetreferentie
Volume
Trapezium
Geheugen
Opp. driehoek
Uitzetten
Enkelvoudige afstandmeting
Lange afstandmodus
Pythagoras 1
Slimme horizontale modus
Hoogteprofielmeting
Pythagoras 2
Zelfontspanner
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Tijd instellen
i
De tijd gaat lopen als de
AAN/Meettoets wordt ingedrukt.
i
Het meetresultaat van de hoofdregel wordt overgenomen in de
calculator en kan worden gebruikt
in berekeningen.
Ft/in fracties worden geconverteerd naar ft/in decimaal.
Instelling bevestigen.
Calculator
1
2
Selecteer toets
op het scherm.
3
Bevestig elke
toets.
C/CE
Dewalt DW03201
=
Gebruik selectietoetsen
voor reset of resultaat.
13
Functies
Aanpassen meetreferentie/statief
1
2
3
NL
Afstand wordt gemeten vanaf de achterzijde van
het instrument (standaard instelling).
Afstand wordt gemeten vanaf de voorzijde van
het instrument (slotsymbool = permanent).
Afstand wordt permanent gemeten vanaf de statiefschroefdraad.
i
4
Als het apparaat wordt uitgeschakeld, gaat de meetreferentie terug naar de standaard instelling
(achterzijde).
Instelling bevestigen.
Geheugen
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Wissel tussen metingen.
4
Geheugen wissen.
Neem de waarde over
voor volgende acties.
Gebruik pijltoetsen
omhoog/omlaag om
meer gedetaileerde
resultaten te tonen
over de specifieke
meting.
i
Sneltoets
14
Functies
Meting enkele afstand
1
2
NL
3
i
4
8.532 m
Richt actieve laser op richtmerk.
Meetoppervlakken:
Meetfouten kunnen optreden bij
metingen naar kleurloze vloeistoffen, glas, piepschuim of halfdoorlatende oppervlakken, of bij
meten op hoogglansoppervlakken. Voor donkere oppervlakken
zal de meettijd toenemen.
Slimme horizontale modus
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Richt actieve laser op richtmerk.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(tot 360° met een dwarshelling van
±10°)
Helling volgmeting
1
2
3
89.3°
i
De helling wordt continu getoond. Instrument piept bij 0° en 90°. Ideaal
voor horizontaal of verticaal uitlijnen.
90°
0°
Dewalt DW03201
15
Functies
Oppervlakte
1
NL
2
3
4
5
Richt laser op eerste
richtpunt.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Eerste afstand
Tweede afstand
Omtrek
Richt laser op tweede richtpunt.
i
Het resultaat staat op de hoofdregel en de
gemeten waarde er boven.
Deelmeting / Schildersfunctie:
Druk op + of - voor starten van de eerste
meting. Meten en afstanden optellen of aftrekken. Afsluiten met =. Meet 2e afstand.
Oppervlakte
16
Functies
Volume
NL
1
2
3
4
Richt laser op eerste
richtpunt.
5.744 m
8
Tweede afstand
2.431 m
Derde afstand
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Richt laser op tweede richtpunt.
Eerste afstand
2.338 m
5
9
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Richt laser op derde
richtpunt.
2
13.430 m
39.300 m
Plafond/vloeroppervlakte
Opp. wand
16.164 m
Omtrek
2
Volume
17
Functies
Opp. driehoek
1
NL
2
3
4
5
Richt laser op tweede richtpunt.
Richt laser op eerste
richtpunt.
8
4.248 m
Eerste afstand
4.129 m
Tweede afstand
2.425 m
Derde afstand
4.855 m
2
6
9
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
7
Richt laser op derde
richtpunt.
Hoek tussen eerste en
tweede meting
33.60°
10.802 m
Omtrek
Opp. driehoek
Lange afstandmodus
1
Dewalt DW03201
2
i
Met de lange afstandmodus kan worden gemeten op lastige richtpunten bij
ongunstige omstandigheden, bijv. helder omgevingslicht of slechte reflecteerbaarheid. De meettijd wordt
verlengd.
Een symbool op de statusregel toont,
dat deze functie actief is.
18
Functies
Hoogteprofielmeting
1
NL
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Horizontale afstand naar
het apparaat
Hoogteverschil met referentiepunt (REF).
d
Richt op overige punten 1-x.
2x
d
2
h
0
Richt naar referentiepunt (REF).
6
5
4
5
Functie afsluiten.
Ideaal voor het meten van hoogteverschillen
t.o.v. een rerefentiepunt. Kan ook worden
gebruikt voor het meten van lengte- en
dwarsprofielen. Na inmeten van het referentiepunt worden voor elk volgende punt de
horizontale afstand en hoogte getoond.
19
Functies
Schuine objecten
1
2
NL
3
4
5
Richt laser op bovenste punt.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 hoek
P2 afstand
Verticale hoogte tussen
de twee punten
7
Richt laser op onderste punt.
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
39.10 °
-4.230 m
Hoek tussen de twee
punten
Horizontale afstand tussen de twee punten
Afstand tussen de twee
punten
Indirecte afstandmeting tussen 2
punten met extra resultaten. Ideaal voor bepalingen, zoals lengte
en afschot van daken, hoogte van
schoorstenen,…
Het is van belang, dat het instrument in hetzelfde verticale vlak
wordt gehouden als de 2 gemeten
punten. Het vlak wordt bepaald
door de lijn tussen de 2 punten.
Dewalt DW03201
20
Functies
Hoogte volgmeting
NL
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Richt laser op bovenste punten en
hoek/hoogtemeting volgt automatisch.
Richt laser op onderste punt.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Actuele hoek als instrument
wordt geroteerd op statief
z
y
6
y = Actuele hoogte als instrument
wordt geroteerd op statief
Stopt de hoogte
volgmeting
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Zo kan de hoogte van gebouwen of
bomen, zonder geschikt reflectiepunt,
worden bepaald. Bij het onderste punt
worden helling en afstand gemeten - dit
vereist een reflecterend laser richtpunt.
Het bovenste punt kan worden aangericht met de puntzoeker/kruisdraad en
vereist geen reflecterend laser richtpunt, omdat alleen de helling wordt gemeten.
21
Functies
Trapezium
1
NL
2
3
4
Richt laser op bovenste
punt.
h
y
5.790 m
7
Gebruik de omhoog/omlaag pijltoetsen om meer
resultaten te tonen.
Schakel de puntzoeker uit indien geactiveerd.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Richt laser op 2e
punt.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Opp. trapezium
22
Functies
Uitzetten
i
NL
Twee verschillende afstanden (a en b)
kunnen worden ingevoerd
om gedefinieerde meetlengten te
markeren.
a=b
1
1
2
3
a
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Selecteer cijfer.
7
8
Bevestig waarde "b"
en start meting.
Dewalt DW03201
2
5
Wijzig cijfer.
Beweeg instrument
langzaam langs de
uitzetlijn. De afstand
naar het volgende
uitzetpunt wordt getoond.
1.012 m
Het is nog 0.240
m tot de volgende 0.625 m afstand.
6
Bevestig
waarde "a".
Volgende uitzetafstand
0.625 m
0.240 m
Aanpassen
waarde "b".
i
0.625 m
Het instrument gaat piepen als
een uitzetpunt wordt genaderd binnen 0.1 m. De functie
kan worden gestopt door indrukken van de RESET/UIT
toets.
23
Functies
Pythagoras (2 punten)
1
2
NL
3
4
5
Richt laser op 2e punt.
Richt laser op 1e
punt.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Het resultaat staat op de hoofdregel.
De meettoets 2 sec ingedrukt houden in de functie, activeert automatisch de Minimum of Maximum meting.
Wij adviseren gebruik van de Pythagoras uitsluitend
voor indirect horizontaal meten.
Voor hoogtemetingen (verticaal) is het nauwkeuriger
om een functie te gebruiken met de hellingmeter.
24
Functies
Pythagoras (3 punten)
1
2
NL
3
4
Richt laser op 1e
punt.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Richt laser op 2e
punt.
i
7
Richt laser op 3e
punt.
Het resultaat staat op de hoofdregel.
De meettoets 2 sec ingedrukt houden in de functie,
activeert automatisch de Minimum of Maximum meting.
Wij adviseren gebruik van de Pythagoras uitsluitend
voor indirect horizontaal meten.
Voor hoogtemetingen (verticaal) is het nauwkeuriger
om een functie te gebruiken met de hellingmeter.
25
Technische gegevens
Afstandmeting
Nauwkeurigheid bij gunstige
omstandigheden *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Nauwkeurigheid bij ongunstige omstandigheden **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Bereik bij gunstige omstandigheden *
200 m / 660 ft
Bereik bij ongunstige omstan- 80 m / 260 ft ****
digheden **
Kleinste weergegeven
eenheid
Power Range Technology
0.1 mm / 1/32 in
™
Ø laserspot
op afstanden
ja
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hellingmeting
Meettoleranties tov. laserstraal ****
± 0.2°
Meettoleranties tov. behuizing ****
± 0.2°
Bereik
360°
NL
* gunstige omstandigheden zijn: witte en egale reflecterende
richtmerken (witgeverfde wand), weinig omgevingslicht and
matige temperaturen.
** ongunstige omstandigheden zijn: richtmerken met lage of
hoge reflectie of veel omgevingslicht of temperaturen aan de
onder- of bovenzijde van het gespecificeerde temperatuurbereik.
*** Toleranties van toepassing van 0.05 m tot 10 m met een
betrouwbaarheidsniveau van 95%.
Bij gunstige omstandigheden kan de tolerantie toenemen
met 0.05 mm/m voor afstanden tussen 10 m en 30 m en
met 0.10 mm/m voor afstanden tussen 30 m en 100 m en
met 0.20 mm/m voor afstanden boven 100 m.
Bij ongunstige omstandigheden kan de tolerantie toenemen
met 0.10 mm/m voor afstanden tussen 10 m en 30 m en
met 0.20 mm/m voor afstanden tussen 30 m en 100 m en
met 0.30 mm/m voor afstanden boven 100 m.
**** na kalibratie door gebruiker. Extra hoekgerelateerde
afwijking van +/- 0,01° per graad tot +/-45° in elk
kwadrant. Van toepassing bij kamertemperatuur. Voor het
gehele werktemperatuurbereik neemt de maximale afwijking toe met +/-0.1°.
Algemeen
Laserklasse
2
Lasertype
635 nm, < 1 mW
Beschermingsklasse
IP54
Autom. laser uitschakelen
na 90 s
Voor nauwkeurige indirecte resultaten
wordt gebruik van een statief aangeraden. Voor nauwkeurige hellingmetingen
moet een dwarshelling worden vermeden.
i
Functies
Afstandmeting
ja
Min/Max meting
ja
Permanente meting
ja
Uitzetten
ja
Optellen/Aftrekken
ja
Oppervlakte
ja
Opp. driehoek
ja
Volume
ja
Trapezium
ja
Schildersfunctie (oppervlakte
met deelmetingen)
ja
Pythagoras
2-punt en 3-punt
Slimme horizontale modus /
Indirecte hoogte
ja
Hoogteprofielmeting
ja
Helling volgmeting
ja
Schuine objecten
ja
Bepalen hoogte
ja
Geheugen
30 waarden
Piep
ja
Verlicht kleurendisplay
ja
Multifunctioneel eindstuk
ja
Puntzoeker (Zoekerscherm)
4xZoom
Automatisch uitschakelen
na 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Digitaal buisniveau
ja
Bereik van Bluetooth®
10 m
Bluetooth® Smart
ja
Levensduur batterijen (2 x
AA)
tot 5000 metingen
Persoonlijke favorieten
ja
Zelfontspanner
ja
Afmetingen (h x d x b)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Lange afstandmodus
ja
Calculator
ja
Gewicht (met batterijen)
Temperatuurbereik:
- Opslag
- Werking
Dewalt DW03201
209 g / 7.22 oz
-25 tot 70 °C
-13 tot 158 °F
-10 tot 50 °C
14 tot 122 °F
26
Meldingcodes
Verzorging
Veiligheidsvoorschriften
Als de melding Error niet verdwijnt na
herhaaldelijk opnieuw inschakelen van het
instrument, neem dan contact op met uw
dealer.
Als de melding InFo verschijnt met een
nummer, druk dan op de Reset toets en volg
onderstaande instructies:
• Het instrument reinigen met een vochtige,
zachte doek.
• Het instrument nooit onder water
dompelen.
• Nooit agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen gebruiken.
De beheerder van het instrument moet er
op toezien, dat alle gebruikers de instructies
begrijpen en opvolgen.
Nr.
Oorzaak
Oplossing
156
Dwarshelling groter
dan 10°
Houd het instrument vast
zonder dwarshelling.
162
Kalibratiefout
Let op, dat het instrument
op een absoluut horizontale en vlakke ondergrond
ligt. Herhaal de kalibratieprocedure. Neem contact
op met uw dealer als de
fout blijft optreden.
204
Rekenfout
Meting herhalen.
240
Dataoverdracht
mislukt
Herhaal procedure.
252
Temperatuur te hoog Instrument af laten koelen.
253
Temperatuur te laag
255
Retoursignaal te
Wijzig het richtoppervlak
zwak, meettijd te lang (bijv. wit papier).
256
Retoursignaal te sterk Wijzig het richtoppervlak
(bijv. wit papier).
257
Te veel omgevingslicht
Richtgebied afschermen
(schaduw).
258
Meting buiten meetbereik
Corrigeer het bereik.
260
Laserstraal onderbroken
Meting herhalen.
Dewalt DW03201
Instrument opwarmen.
Garantie
Europa:
• 30 dagen "Niet goed, geld terug"
• Een jaar gratis onderhoud
• Een jaar volledige garantie
Gedetaileerde informatie is beschikbaar op
het internet op www.2helpU.com.
Noord Amerika:
• Drie jaar beperkte garantie
• Een jaar gratis onderhoud
• 90 dagen "Niet goed, geld terug"
Gedetaileerde informatie is beschikbaar op
het internet op www.dewalt.com.
NL
Verantwoordelijkheidsgebieden
Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur:
Europa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Noord Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Voor assistentie bel 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Bovenstaand bedrijf is verantwoordelijk voor
de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het product, inclusief gebruiksaanwijzing. Het bedrijf is niet verantwoordelijk
voor accessoires van derden.
Verantwoordelijkheden van de
beheerder van het instrument:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor
het product en de instructies in de
gebruiksaanwijzing.
27
Veiligheidsvoorschriften
• Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van
ongevallen.
• Hij voorkomt gebruik van het instrument
door onbevoegden.
Gebruik volgens de voorschriften
• Meten van afstanden
• Hellingmeting
• Data overdracht met Bluetooth®
Gebruik in strijd met de voorschriften
• Gebruik van het product zonder instructie
• Gebruik buiten de toepassingsgrenzen
• Onwerkzaam maken van veiligheidsinrichtingen en verwijderen van aanwijzings- en
waarschuwingsetiketten
• Openen van het product met gereedschap
(schroevendraaier, etc.)
• Het aanbrengen van modificaties of wijzigingen aan het product
• Gebruik van toebehoren van andere fabrikanten zonder nadrukkelijke goedkeuring
• Opzettelijk verblinden van derden; ook in
het donker
• Onvoldoende beveiliging van de meetlocatie (bijv.: bij het verrichten van metingen
op straat, constructielocaties, etc.)
• Opzettelijk of onverantwoord gedrag op
steigers, bij het beklimmen van ladders, bij
het meten in de buurt van draaiende
Dewalt DW03201
NL
machines of open machine-elementen of
installaties
• Direct richten in de zon
Gebruiksrisico's
 WAARSCHUWING
Pas op voor foutieve metingen bij gebruik van
een defect product, na een val of andere niet
toegestane belastingen resp. modificaties aan
het product. Verricht periodiek controlemetingen.
Vooral na overbelasting van het product, en
voor en na belangrijke meettaken.
 VOORZICHTIG
Probeer nooit zelf het instrument te repareren. Neem contact op met uw dealer in
geval van schade.
 WAARSCHUWING
Wijzigingen of modificaties, die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kunnen de gebruiker
het recht ontnemen om het instrument te
gebruiken.
Toepassingsgrenzen
Zie de "Technische gegevens".
Het instrument is bedoeld voor toepassing in gebieden, die geschikt zijn voor
permanente menselijke bewoning. Gebruik
het instrument niet in gebieden met explosiegevaar of in agressieve omgevingen.
i
Afvalverwerking
 VOORZICHTIG
Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil
worden weggegooid. Denk aan het milieu en
lever ze in bij de beschikbare inzamelpunten
in overeenstemming met nationale en lokale
regels.
Het product mag niet bij het huisvuil worden
weggegooid.
Het product moet in overeenstemming met de nationale regelgeving
van uw land worden verwijderd.
Houdt u aan de nationale en landspecifieke
regelgeving.
Productspecifieke informatie met betrekking
tot behandeling en afvalverwerking kan
worden gedownload van onze home page.
28
Veiligheidsvoorschriften
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
NL
Laserclassificatie
 WAARSCHUWING
Het instrument voldoet aan de strengste eisen
van de relevante normen en regelgeving.
Desondanks kan de mogelijkheid op storing
in andere apparatuur niet volledig worden
uitgesloten.
Gebruik van het product met
Bluetooth®
 WAARSCHUWING
Elektromagnetische straling kan storing
veroorzaken in andere apparatuur, in installaties (bijv. medische, zoals pacemakers of
gehoortoestellen) en in vliegtuigen. Het kan
ook effect hebben op mensen en dieren.
Voorzorgsmaatregelen:
Hoewel dit product voldoet aan de strengste
normen en regelgeving, kan mogelijke schade
aan mensen en dieren niet volledig worden
uitgesloten.
• Gebruik het product niet in de nabijheid van
tankstations, chemische installaties, in gebieden
met een potentieel explosieve atmosfeer of
waar explosieven worden gebruikt.
• Vermijdt gebruik van het product dichtbij
medische apparatuur.
• Gebruik het instrument niet in vliegtuigen.
• Gebruik het product niet gedurende
langere tijd tegen uw lichaam.
Dewalt DW03201
Het instrument produceert zichtbare laserstralen, die uit het apparaat naar buiten
schijnen:
Het is een klasse 2 laserproduct volgens:
• IEC60825-1 : 2014 "Veiligheid van laserinrichtingen"
Laserklasse 2 producten:
Kijk niet in de laserstraal en richt niet onnodig
op andere personen. Oogbescherming
wordt gewoonlijk bewerkstelligd door
afwendingreacties inclusief knipperreflex.
Maximale piekstralingsuitvoervermogen
0.95 mW
Golflengte
635 nm
Pulsduur
>400ps
Puls herhaalfrequentie
320 MHz
Straaldivergentie:
0.16mrad x 0.6mrad
Kan worden gewijzigd (illustraties, beschrijvingen en technische details) zonder mededeling vooraf.
Labeling
 WAARSCHUWING
Direct in de laserstraal kijken met optische
hulpmiddelen (zoals bijv. verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn.
 VOORZICHTIG
Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk zijn
voor de ogen.
Kan worden gewijzigd (illustraties, beschrijvingen en technische details) zonder mededeling vooraf.
29
Download PDF

advertising