DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Cuprins
RO
Configuraţia instrumentului - - - - - - - - - - - - - - - Prefață - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran pentru măsurători de bază - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ecran pentru selectare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator de punct de măsură (Vizor) - - - - - - - - - - - - - - - - - Inserarea bateriilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operaţiuni
---------------------------------Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT) - - - - - - - - - - - - - - - Ştergere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coduri pentru mesaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Piesă terminală multifuncțională - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Măsurare continuă / de minim-maxim- - - - - - - - - - - - - - - - - Adunare / Scădere- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator de punct de măsură (Vizor) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
Setări - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unități pentru înclinație - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Unități pentru distanță - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Semnal sonor PORNIT/OPRIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Nivel digital PORNIT/OPRIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Activarea /Dezactivarea blocării tastaturii- - - - - - - - - - - - - - - 9
Comutați blocarea tastaturii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Activare / Dezactivare Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Calibrarea senzorului de înclinare (calibrarea înclinării) - - - - - 10
Preferințe personalizate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Iluminare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Compensare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Resetare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funcţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Temporizator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calculator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ajustarea referinței de măsurare / trepied - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Memorie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Măsurarea unei singure distanțe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Mod orizontal (inteligent) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Trasarea înclinării - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Aria- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Suprafață triunghiulară - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Modul extins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Măsurarea înălțimii profilului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Obiecte înclinate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Trasarea înălțimii- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Jalonare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagora (2 puncte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagora (3 puncte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Date tehnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Coduri pentru mesaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Îngrijire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Instrucţiuni de securitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Domenii de responsabilitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Utilizări permise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilizări interzise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Riscuri în timpul utilizării - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Limite de utilizare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Eliminare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compatibilitate electromagnetică (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 28
Utilizarea produsului cu Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Clasificare laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Etichetare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Configuraţia instrumentului
Prefaţă
RO
Vedere de ansamblu
Înainte de prima utilizare a acestui produs, citiți cu atenție
toate instrucțiunile de securitate şi manualul utilizatorului.
Persoana responsabilă de acest instrument trebuie să se
asigure că toți utilizatorii înțeleg şi respectă prezentele
instrucțiuni.
Ecran
Simbolurile folosite au următoarele semnificații:
 AVERTIZARE
Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată
care, dacă nu este evitată, poate provoca decesul sau vătămarea
gravă a persoanelor.
 ATENŢIE
Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată
care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau
moderate şi/sau însemnate pagube materiale, financiare şi de
mediu.
Paragrafe importante care trebuie respectate în practică,
întrucât permit utilizarea produsului într-o manieră corectă
din punct de vedere tehnic şi într-un mod eficient.
i
Pornit / Măsurare
Indicator de
punct de măsură (Vizor)
Navigare
Ştergere /
Oprit
Dewalt DW03201
Taste de selectare asociate
simbolurilor
de mai sus
Ecran pentru
funcții
Revenire /
Egal
Adunare /
Scădere
2
Configuraţia instrumentului
Ecran pentru măsurători de bază
Bară de stare
RO
Ecran pentru selectare
Indicator de
pagină
FUNC
Funcție /
Setări
Linie de sumar
Funcție activă
Preferințe
Dewalt DW03201
Setări
Funcție de
asistare
3
Configuraţia instrumentului
Indicator de punct de măsură (Vizor)
1x
Funcție activă
Inserarea bateriilor
i
Etapa Zoom
Reglarea
luminozității cu
ajutorul
tastelor de
navigare la
stânga şi la
dreapta
RO
Țintă
Pentru a asigura o
utilizare fiabilă, nu
utilizați baterii zinccarbon. Recomandăm
folosirea unor baterii
de înaltă calitate. Înlocuiți bateriile
atunci când pictograma bateriei luminează intermitent.
Zoom (1x, 2x, 4x)
cu ajutorul tastelor de navigare în
sus şi în jos
Preferințe
Dewalt DW03201
4
Operaţiuni
Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
PORNIT
OPRIT
i
2 sec.
RO
Ştergere
1x
Dacă în interval
de 180 sec., nu se
apasă pe taste,
dispozitivul se închide automat.
Dispozitivul
este OPRIT.
Coduri pentru mesaje
2x
În cazul în care simbolul „info” apare
însoțit de un număr, respectați instrucțiunile din capitolul „Coduri
pentru mesaje”.
Exemplu:
Renunțare la funcția actuală, salt la
regimul de operare
implicit.
Anularea ultimei
acțiuni.
Piesă terminală multifuncţională
i
Orientarea piesei terminale
este detectată
automat şi
punctul zero se
adaptează în
consecință.
Măsurare continuă / de minim-maxim
min.
1
2
max.
Distanța minimă şi maximă măsurată este afişată (min., max.). Ultima
valoare măsurată este afişată pe
3
rândul de sumar.
2 sec.
Opreşte măsurarea continuă /
de minim-maxim.
Utilizată pentru a măsura diagonalele unei încăperi
(valori maxime) sau distanța pe orizontală (valori
minime)
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Operaţiuni
Adunare / Scădere
RO
2x
1
2
7.332 m
3
Următoarea măsurătoare se adăugă la precedenta.
Următoarea măsurătoare se scade din
precedenta.
i
4
7.332 m
Această procedură poate fi repetată de câte ori este necesar. Aceeaşi procedură poate fi utilizată
pentru a aduna sau a scădea arii
sau volume.
20.179 m
12.847 m
Indicator de punct de măsură (Vizor)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Ieşire indicator
de punct de măsură (vizor).
Este foarte util pentru măsurători exterioare Indicatorul de
punct de măsură (vizor) afişează ținta pe ecran. Dispozitivul
măsoară în mijlocul țintei chiar şi în cazul în care raza laser
nu este vizibilă. Eroarea de paralaxă survine în momentul în
care camera foto a indicatorului de punct de măsură este
utilizată asupra unor ținte apropiate cu efect de apariție deplasată a razei laser față de țintă. În acest caz bazați-vă pe
raza laser reală.
Dewalt DW03201
6
Setări
Vedere de ansamblu
RO
Unități pentru înclinație
1
2
Unități pentru distanță
Semnal sonor
Nivel digital
Blocarea tastaturii
Bluetooth®
Calibrarea înclinării
Preferințe
Iluminare
Compensare
Resetare
Informații
Unităţi pentru înclinaţie
1
2
3
Comutați între următoarele unități:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Confirmă setările.
Ieşire setări.
7
Setări
Unităţi pentru distanţă
1
2
RO
3
Comutați între următoarele unități:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Confirmă setările.
Ieşire setări.
Semnal sonor PORNIT/OPRIT
1
2
3
Ieşire setări.
Pentru a comuta pe
PORNIT, repetați
procedura.
PORNIT
OPRIT
Nivel digital PORNIT/OPRIT
1
2
Pentru a comuta
pe PORNIT, repetați procedura.
PORNIT
Dewalt DW03201
i
3
Nivelul digital
este afişat pe linia de stare.
Ieşire setări.
OPRIT
8
Setări
Activarea /Dezactivarea blocării tastaturii
1
Pentru dezactivare, repetați procedura.
2
RO
Comutaţi blocarea tastaturii
3
1
2
în interval
de 2 sec.
Ieşire setări.
PORNIT
OPRIT
Activare / Dezactivare Bluetooth Smart
1
2
Pentru a comuta
pe PORNIT, repetați procedura.
PORNIT
i
i
3
Ieşire setări.
OPRIT
Comutați pe Bluetooth Smart în Setări.
Conectați dispozitivul la smart phone-ul, tableta, laptop-ul dvs.
Măsurarea curentă este transferată automat dacă conexiunea Bluetooth este stabilită. Pentru a transfera un rezultat din linia de sumar, apăsați =.
Bluetooth se dezactivează imediat după deconectarea telemetrului laser.
Modulul Bluetooth Smart eficient şi inovator (cu noul Bluetooth standard V4.0) funcționează împreună cu toate dispozitivele Bluetooth
Smart Ready. Toate celelalte dispozitive Bluetooth nu suportă modulul
Dewalt DW03201
Mod implicit: Bluetooth este activat. Simbolul pentru Bluetooth
este afişat pe linia de stare în cazul
în care dispozitivul este conectat
la Bluetooth.
Bluetooth Smart de economisire a energiei, integrat în dispozitiv.
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice eveniment care decurge din utilizarea software-ul gratuit şi nu suntem obligați să îl corectăm sau să dezvoltăm upgradări ale acestuia. Aplicațiile pentru
Android® sau Mac iOS pot fi găsite în magazinele internet speciale.
9
Setări
Calibrarea senzorului de înclinare (calibrarea înclinării)
1
2
3
RO
4
180°
Aşezați dispozitivul pe o suprafață perfect plană.
180°
5
6
7
Rotiți dispozitivul în plan orizontal cu
180° şi aşezați-l din nou pe o suprafață perfect plană.
8
Aşezați dispozitivul pe o suprafață perfect plană.
9
180°
180°
10
i
După 2 secunde, dispozitivul
reintră în
modul normal de funcționare.
Rotiți dispozitivul în plan orizontal cu
180° şi aşezați-l din nou pe o suprafață perfect plană.
Dewalt DW03201
10
Setări
Preferinţe personalizate
RO
Favorite
1
2
3
4
Selectați funcția
preferată.
Apăsați la stânga
sau la dreapta tastei de selectare.
Funcția este setată
ca preferată deasupra tastei de selectare.
i
5
Pentru acces rapid, selectați
funcțiile preferate.
Scurtătură:
În modul de măsurare, apăsați
timp de 2 sec. pe
o tastă de selectare.
Ieşire setări.
Iluminare
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Confirmă setările.
Selectați luminozitatea.
i
5
Ieşire setări.
Pentru a
economisi
energia, reduceți luminozitatea,
dacă aceasta
nu este necesară.
11
Setări
Compensare
1
RO
2
3
4
Selectarea
cifrei.
i
6
Ieşire setări.
1.012 m
5
1.012 m
Reglarea cifrei.
Aprobarea
valorii.
Prin compensare, se adaugă sau
scade automat o valoare specificată la sau din toate măsurătorile.
Această funcție permite luarea în
considerație a anumitor toleranțe.
Simbolul pentru compensare este
afişat.
Resetare
A doua confirmare cu tasta de selectare:
1
2
3
Refuz:
Confirmare:
i
4
Prin resetare, instrumentul revine
la valorile setate din fabricație.
Toate setările personalizate şi datele memorate se pierd.
Ieşire setări.
Dewalt DW03201
12
Funcţii
Vedere de ansamblu
RO
Cronometru
Trasarea înclinării
Măsurarea obiectelor înclinate
Calculator
Aria
Trasarea înălțimii
Reglarea referinței
Volum
Trapez
Memorie
Suprafață triunghiulară
Jalonare
Măsurarea unei singure distanțe
Modul arie largă
Pitagora 1
Mod orizontal (inteligent)
Măsurarea profil înalt
Pitagora 2
Temporizator
1
2
3
i
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Selectați durata
de temporizare.
Confirmă setările.
Auto-temporizarea se activează la
apăsarea tastei
Pornit / Măsurare.
Calculator
1
2
Selectați tasta
de pe ecran.
3
C/CE
Dewalt DW03201
=
Confirmați fiecare
tastă.
Utilizați tastele de selectare pentru ştergere sau rezultat.
i
Rezultatul măsurării de pe linia de
sumar este preluat de calculator şi
poate fi utilizat pentru calcule suplimentare.
Fracțiile de picioare/țoli sunt
transformate în zecimale de picioare/țoli.
13
Funcţii
Ajustarea referinţei de măsurare / trepied
1
2
3
RO
Distanța este măsurată începând din partea
posterioară a dispozitivului (setare standard).
Distanța este măsurată începând din partea
frontală a dispozitivului (simbol pentru blocare = în mod permanent).
Distanța este măsurată permanent de la filetul trepiedului.
i
4
Dacă dispozitivul este dezactivat,
referința revine la setarea standard (partea posterioară a dispozitivului).
Confirmă setările.
Memorie
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Comutare între
măsurări.
4
Ştergerea memoriei.
Utilizați tastele de
navigare Sus/Jos
pentru afişarea rePreluarea valorii
zultatelor mai detapentru acțiuni viitoa- liate ale măsurării
re.
specifice.
i
Scurtătură
14
Funcţii
Măsurarea unei singure distanţe
1
2
RO
3
i
4
8.532 m
Orientați fascicolul de laser activ
asupra țintei.
Suprafețele țintă:
În cazul în care se măsoară spre lichide incolore, sticlă, spumă de
polistiren extrudat sau suprafețe
semipermeabile sau dacă se vizează suprafețe foarte lucioase, pot
surveni erori de măsurare. În cazul
suprafețelor de culoare închisă,
timpul de măsurare creşte.
Mod orizontal (inteligent)
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Orientați fascicolul laser asupra țintei.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(până la 360° şi o înclinare
transversală de ±10°)
Trasarea înclinării
1
2
3
89.3°
i
90°
0°
Dewalt DW03201
Înclinația este permanent afişată. Instrumentul emite un semnal sonor la
0° şi 90°. Ideal pentru ajustări orizontale sau verticale.
15
Funcţii
Aria
RO
1
2
3
4
5
Orientați fascicolul laser asupra
primului punctțintă.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Prima distanță
A doua distanță
Circumferință
Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea
punct-țintă.
i
Rezultatul este afişat pe rândul de sumar împreună cu valoarea măsurată anterior.
Funcția Măsurări parțiale / Descriptor:
Apăsați pe + sau - după începerea primei
măsurători. Măsoară şi însumează sau scade
distanțele. Încheiați cu =. Măsurarea celei de
a 2a lungimi.
Aria
16
Funcţii
Volum
RO
1
2
3
4
Orientați fascicolul laser asupra
primului punctțintă.
5.744 m
8
A doua distanță
2.431 m
A treia distanță
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea
punct-țintă.
Prima distanță
2.338 m
5
9
Utilizați tastele de
navigare Sus/Jos
pentru afişarea
mai multor rezultate.
Orientați fascicolul laser asupra celui de-al treilea
punct-țintă.
2
13.430 m
39.300 m
Suprafață tavan/podea
Suprafețe pereți
16.164 m
Circumferință
2
Volum
17
Funcţii
Suprafaţă triunghiulară
1
2
RO
3
4
5
Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea
punct-țintă.
Orientați fascicolul laser asupra
primului punctțintă.
8
4.248 m
Prima distanță
4.129 m
A doua distanță
2.425 m
A treia distanță
4.855 m
2
Suprafață triunghiulară
6
9
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor
rezultate. Dezactivați
Indicatorul de punct
de măsură dacă acesta
este activat.
7
Orientați fascicolul laser asupra celui de-al treilea
punct-țintă.
Unghiul dintre prima
şi a doua măsurare
33.60°
10.802 m
Circumferință
Modul extins
1
Dewalt DW03201
2
i
Modul extins permite măsurarea unor
ținte dificile, în condiții nefavorabile
precum o lumină ambientală strălucitoare sau o țintă slab reflectorizantă.
Durata măsurării creşte.
Când funcția este activată, pe linia de
stare este afişat un simbol.
18
Funcţii
Măsurarea înălţimii profilului
1
2
RO
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Distanța orizontală
până la dispozitiv
Diferența de înălțime
până la punctul de referință (REF).
d
Orientați spre punctele suplimentare 1-x.
2x
d
2
h
0
Orientați spre punctul de referință (REF).
6
5
4
5
Funcția de ieşire.
Ideală pentru măsurarea diferențelor de înălțime până la punctul de referință. Poate fi de
asemenea utilizat pentru măsurarea profilelor şi secțiunilor de teren. După măsurarea
punctului de referință, pentru fiecare punct
ulterior va fi afişată distanța orizontală şi înălțimea.
19
Funcţii
Obiecte înclinate
1
2
RO
3
4
5
Orientați fascicolul
laser asupra punctului superior.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 unghiul
P2 distanța
Înălțimea pe verticală
dintre două puncte
7
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor rezultate. Dezactivați Indicatorul de punct de
măsură dacă acesta
este activat.
Orientați fascicolul
laser asupra punctului inferior.
39.10 °
-4.230 m
Unghiul dintre două
puncte este inclus
Distanța orizontală
dintre două puncte.
Distanța dintre două
puncte
Măsurarea distanței indirecte dintre 2
puncte cu rezultate suplimentare. Ideală
pentru aplicații precum măsurarea lungimii şi a pantei acoperişului, înălțimea coşului,…
Este important ca instrumentul să fie poziționat în acelaşi plan vertical ca şi cele 2
puncte măsurate. Planul este definit prin
linia dintre cele 2 puncte.
Dewalt DW03201
20
Funcţii
Trasarea înălţimii
RO
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Orientați fascicolul laser asupra punctelor superioare şi monitorizarea unghiului /înălțimii va fi declanşată automat.
Orientați fascicolul laser
asupra punctului inferior.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
8
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru
afişarea mai multor rezultate. Dezactivați Indicatorul de punct de
măsură dacă acesta
este activat.
Dewalt DW03201
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Unghiul de monitorizare dacă dispozitivul este aşezat pe un trepied
z
y
6
y = Înălțimea de monitorizare dacă
dispozitivul este aşezat pe un trepied
z
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
i
7.160 m
Opreşte trasarea înălțimii.
Înălțimea clădirilor sau a copacilor poate fi determinată fără puncte reflectorizante adecvate. În punctul inferior, sunt
măsurate distanța şi înclinația care impun o țintă laser reflectorizantă. Punctul superior poate fi vizat cu ajutorul
indicatorului de punct de măsură / al
țintei şi nu impune o țintă laser reflectorizantă deoarece se măsoară numai înclinația.
21
Funcţii
Trapez
RO
1
2
3
4
Orientați fascicolul laser
asupra punctului superior.
h
y
5.790 m
7
Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru afişarea mai multor
rezultate. Dezactivați
Indicatorul de punct de
măsură dacă acesta
este activat.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Orientați fascicolul laser asupra celui de-al
doilea punct.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Aria trapezului
22
Funcţii
Jalonare
i
RO
Două distanțe
diferite (a şi b)
pot fi introduse
pentru a marca
lungimile măsurate definite.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Selectarea
cifrei.
7
8
Aprobați valoarea
„b” şi porniți măsurarea.
Dewalt DW03201
5
Reglarea cifrei.
Deplasați încet
dispozitivul de-a
lungul liniei de jalonare. Distanța
până la următorul
punct de jalonare
este afişată.
1.012 m
Lipsesc 0.240
m până la următoarea distanță de 0.625
m.
6
Aprobați valoarea „a”.
Următoarea
distanță de jalonare
0.625 m
0.240 m
Ajustați
valoarea
„b”.
i
0.625 m
La apropierea de un punct de
jalonare sub 0.1 m, instrumentul începe să emită un semnal
sonor. Funcția poate fi oprită
prin apăsarea tastei CLEAR/OFF (ŞTERGERE/OPRIT).
23
Funcţii
Pitagora (2 puncte)
1
2
RO
3
4
5
Orientați laserul
asupra celei de a
doua ținte.
Orientați laserul
asupra primei țintei.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Rezultatul este afişat pe linia de sumar.
Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție, activați măsurătoarea de minim sau maxim.
Vă recomandăm să folosiți calculele pitagoreice numai
pentru măsurare orizontală indirectă.
Pentru o măsurare mai exactă a înălțimii (verticală) utilizați o funcție cu măsurarea înclinației.
24
Funcţii
Pitagora (3 puncte)
1
2
RO
3
4
Orientați laserul
asupra primei țintei.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Orientați laserul
asupra celei de a
doua ținte.
i
7
Orientați laserul asupra celei
de a treia ținte.
Rezultatul este afişat pe linia de sumar.
Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție,
activați măsurătoarea de minim sau maxim.
Vă recomandăm să folosiți calculele pitagoreice numai pentru măsurare orizontală indirectă.
Pentru o măsurare mai exactă a înălțimii (verticală)
utilizați o funcție cu măsurarea înclinației.
25
Date tehnice
RO
Măsurarea distanţei
Precizie în condiţii
favorabile *
± 1.0 mm / ~1/16" ***
Precizie în condiţii
nefavorabile **
± 2.0 mm / 0.08 țoli ***
Rază de acţiune în condiţii
favorabile *
200 m / 660 ft
Rază de acţiune în condiţii
nefavorabile **
80 m / 260 ft ****
Cea mai mică unitate afişată
0.1 mm / 1/32 țoli
Power Range Technology
™
Ø punct laser
la distanţă
da
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Măsurarea înclinării
Toleranţa de măsurare până
la raza laser****
± 0.2°
Toleranţa de măsurare până
la carcasă****
± 0.2°
Limite
360°
Generale
* Condițiile favorabile sunt: o țintă de reflexie albă şi difuză
(perete vopsit alb), o iluminare redusă în fundal şi temperaturi moderate.
** Condițiile nefavorabile sunt: ținte cu grad de reflexie mai
scăzut sau mai înalt sau o iluminare puternică de fundal sau
temperaturi la capătul superior sau inferior al intervalului
specificat de temperatură.
*** Toleranțele se aplică de la 0.05 m până la 10 m cu un nivel
de precizie de 95%.
În condiții favorabile, toleranța se poate diminua cu
0.05 mm/m pe distanțe între 10 m şi 30 m, cu 0.10 mm/m
pe distanțe între 30 m şi 100 m şi cu 0.20 mm/m pe distanțe
de peste 100 m.
În condiții nefavorabile, toleranța se poate diminua cu
0.10 mm/m pe distanțe între 10 m şi 30 m, cu 0.20 mm/m
pe distanțe între 30 m şi 100 m şi cu 0.30 mm/m pe distanțe
de peste 100 m.
**** Calibrare post-utilizare. Deviația suplimentară a
unghiului de +/- 0.01° per grad până la +/-45° în fiecare
cadran. Se aplică la temperatura camerei. Pentru întregul
interval de temperaturi de funcționare deviația maximă
creşte cu +/-0.1°.
Funcţii
Măsurarea distanţei
da
Măsurătoare de max./min.
da
Măsurătoare continuă
da
Jalonare
da
Adunare / Scădere
da
Aria
da
Suprafaţă triunghiulară
da
Volum
da
Trapez
da
Funcţia pictor (arie cu măsură- da
toare parţială)
Pitagora
2 puncte, 3 puncte
Mod orizontal (inteligent) /
Înălţime indirectă
da
Măsurarea înălţimii profilului
da
Trasarea înclinării
da
Obiecte înclinate
da
Monitorizare înălţime
da
Memorie
30 afişări
Semnal sonor
da
Ecran color iluminat
da
Piesă terminală multifuncţională
da
Clasa laser
2
Tip laser
635 nm, < 1 mW
Clasa de protecţie
IP54
Oprirea automată a laserului
după 90 s
Oprirea automată a alimentării
după 180 s
Bluetooth v4.0
Indicator de punct de măsură
(Vizor)
4xZoom
Bluetooth® Smart
Domeniul Bluetooth®
10 m
Nivel digital
da
Durata de viaţă a bateriei
(2 x AA)
până la 5000 de măsurători
Bluetooth® Smart
da
Preferinţe personalizate
da
Dimensiuni (H x L x l)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Cronometru
da
Greutate (fără baterii)
209 g / 7,22 oz
Modul arie largă
da
Calculator
da
Domeniu de temperaturi:
- Depozitare
- Funcționare
Dewalt DW03201
Pentru rezultate indirecte exacte se
recomandă folosirea unui trepied.
Pentru măsurători exacte ale înclinării se va
evita înclinarea transversală a dispozitivului.
i
-25 până la 70°C
-13 până la 158°F
-10 până la 50°C
14 până la 122°F
26
Coduri pentru mesaje
Îngrijire
Instrucţiuni de securitate
Dacă mesajul Error nu dispare la închiderea
şi deschiderea repetată a instrumentului,
contactați distribuitorul.
Dacă mesajul InFo apare cu un număr,
apăsați tasta Clear (Ştergere) şi respectați
următoarele instrucțiuni:
• Ştergeți instrumentul cu o cârpă umedă şi
moale.
• Nu introduceți instrumentul în apă.
• Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare
agresivi.
Persoana responsabilă de acest instrument
trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg
şi respectă prezentele instrucțiuni.
Nr.
Cauza
Rezolvare
156
Înclinarea transversală Mențineți dispozitivul în
mai mare de 10°
poziție fără niciun unghi de
înclinare.
162
Eroare de calibrare
Asigurați-vă că dispozitivul
este aşezat pe o suprafață
orizontală perfect plană.
Repetați procedura de
calibrare. Dacă eroarea
continuă să apară contactați dealerul.
204
Eroare de calcul
Repetați măsurătoarea.
240
Eroare transfer de
date
Repetați procedura.
252
Temperatura este
prea ridicată
Lăsați instrumentul să se
răcească.
253
Temperatura este
prea scăzută.
Încălziți instrumentul.
255
Semnalul recepționat Schimbați suprafața-țintă
este prea slab, timpul (de ex., hârtie albă).
de măsurare este prea
lung.
256
Semnalul recepționat
este prea puternic
257
Lumina de fundal este Întunecați zona-țintă.
prea puternică
258
Măsurătoarea depăşeşte domeniul de
măsurare
Corectați limitele.
260
Fasciculul laser se
întrerupe
Repetați măsurătoarea.
Dewalt DW03201
Schimbați suprafața-țintă
(de ex., hârtie albă).
Garanţie
Europa:
• Garanție de 30 de zile, fără riscuri, cu satisfacție garantată
• Service gratis timp de un an
• Garanție completă de un an
Sunt disponibile informații detaliate pe
internet pe www.2helpU.com.
America de Nord:
• Garanție limitată de trei ani
• Service gratis timp de un an
• Garanție de 90 de zile cu banii înapoi
Sunt disponibile informații detaliate pe
internet pe www.dewalt.com.
RO
Domenii de responsabilitate
Responsabilitatea producătorului
echipamentului original:
Europa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
America de Nord:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Pentru service sunați la 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Compania sus-menționată este responsabilă
de furnizarea produsului, inclusiv a manualului de utilizare şi a accesoriilor originale, în
stare de totală siguranță. Compania susmenționată nu îşi asumă responsabilitatea
privind accesoriile produse de terți.
Obligaţiile persoanei responsabile de
instrument:
• Să înțeleagă instrucțiunile de siguranță referitoare la produs, precum şi instrucțiunile
din manualul utilizatorului.
• Să cunoască reglementările locale privind
prevenirea accidentelor.
27
Instrucţiuni de securitate
• Să prevină accesul personalului neautorizat
la produs.
Utilizări permise
• Măsurarea distanțelor
• Măsurarea înclinării
• Transfer de date cu Bluetooth®
Utilizări interzise
• Utilizarea produsului fără un instructaj
prealabil.
• Utilizarea în afara limitelor indicate
• Dezactivarea sistemului de securitate şi
desprinderea etichetelor explicative şi de
siguranță
• Deschiderea echipamentului folosind
diverse scule (şurubelnițe etc.).
• Modificarea sau transformarea produsului
• Folosirea de accesorii de la alți producători
fără a dispune de aprobare explicită.
• Orbirea intenționată a terților chiar şi în
întuneric.
• Protejarea necorespunzătoare a amplasamentului pe care se face măsurarea (de ex.,
pe drumuri, şantiere de construcții etc.).
• Comportamentul intenționat sau iresponsabil pe schele, la utilizarea scărilor, la efectuarea de măsurători în apropierea utilajelor în funcțiune, sau lângă componente
ale utilajelor sau instalațiilor neprotejate.
• Îndreptarea direct spre soare.
Dewalt DW03201
RO
Riscuri în timpul utilizării
Eliminare
 AVERTIZARE
 AVERTISMENT
Dacă instrumentul prezintă defecte sau a fost
scăpat pe jos, dacă a fost utilizat necorespunzător sau a fost modificat, verificați dacă
rezultatele măsurătorilor sunt corecte. Efectuați periodic măsurători de verificare,
în special după ce produsul a fost utilizat în
condiții anormale şi înainte, în timpul şi după
efectuarea unor măsurători importante
 ATENŢIE
Nu încercați să reparați singur instrumentul.
În cazul deteriorării instrumentului, contactați un distribuitor local.
 AVERTIZARE
Schimbările sau modificările care nu sunt
aprobate în mod explicit pot conduce la pierderea dreptului utilizatorului de a exploata
acest echipament.
Limite de utilizare
Consultați secțiunea „Date tehnice”.
Instrumental este conceput pentru utilizare în zone locuite permanent de oameni,
nu utilizați produsul în zone cu potențial
exploziv sau medii agresive. Nu folosiți
produsul în zone cu risc de explozie sau în
medii agresive.
i
Bateriile consumate nu trebuie aruncate
împreună cu deşeurile menajere. Aveți grijă
de mediul înconjurător şi duceți-le la punctele de colectare, în conformitate cu reglementările naționale şi locale.
Produsul nu trebuie aruncat împreună cu
deşeurile menajere.
Aruncați produsul în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare în țara dvs.
Respectați reglementările specifice de la nivel
național şi local.
Informații privind prelucrarea specifică a
produsului şi managementul deşeurilor pot fi
descărcate de pe pagina noastră principală.
Compatibilitate electromagnetică (EMC)
 AVERTIZARE
Instrumentul respectă cele mai stricte cerințe
ale standardelor şi reglementărilor relevante.
Totuşi, nu poate fi exclusă complet posibilitatea ca produsul să provoace interferențe în
alte echipamente.
28
Instrucţiuni de securitate
Utilizarea produsului cu Bluetooth®
RO
Clasificare laser
Putere radiantă maximă de ieşire
a vârfului:
0.95 mW
 AVERTIZARE
Radiațiile electromagnetice pot provoca
anomalii în funcționarea altor echipamente,
instalații (de ex., dispozitive medicale cum ar
fi stimulatoarele cardiace sau proteze auditive) şi avioane. De asemenea, acestea pot
afecta oamenii şi animalele.
Precau?ii:
Cu toate că prezentul produs se conformează celor mai restrictive standarde şi
reglementări, posibilitatea vătămării oamenilor şi a animalelor nu poate fi exclusă total.
• Nu utilizați produsul în apropierea stațiilor
de benzină, instalațiilor chimice, în zone cu
atmosferă potențial explozivă şi în locuri în
care se efectuează detonări.
• Nu utilizați produsul în apropierea echipamentelor medicale.
• Nu utilizați produsul într-un avion.
• Nu folosiți timp îndelungat produsul în
apropierea corpului dumneavoastră.
Aparatul produce un fascicul laser vizibil emis
prin partea frontală a instrumentului:
Aparatul este un produs laser din Clasa 2, în
conformitate cu:
• IEC60825-1 : 2014 „Siguranța produselor
laser în ceea ce priveşte radiațiile”
Produse laser din Clasa 2:
Nu priviți în fascicul şi nu îndreptați fasciculul
spre alte persoane fără a fi necesar. În mod
normal, ochii se protejează prin răspunsuri
de respingere, inclusiv reflexul clipirii.
635 nm
Durata impulsului:
>400 ps
Frecvență repetare impuls:
320 MHz
Divergența fasciculului:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Ne rezervăm dreptul de a face modificări
(desene, descrieri şi date tehnice) fără notificare prealabilă.
Etichetare
 AVERTIZARE
Privitul direct în fasciculului laser cu instrumente optice (de ex., binoclu, telescop)
poate fi periculos.
 ATENŢIE
Privitul direct în fasciculul laser poate fi periculos pentru ochi.
Dewalt DW03201
Lungime de undă:
Ne rezervăm dreptul de a face modificări
(desene, descrieri şi date tehnice) fără notificare prealabilă.
29
Download PDF

advertising