DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
Kazalo
SL
Nastavitev naprave
2
2
2
3
3
4
4
Delovanje
5
5
5
5
5
5
6
6
------------------------Predstavitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Osnovni merilni zaslon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Izbirni zaslon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iskalnik točke (Viewscreen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vstavljanje baterij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------VKLOP/IZKLOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Počisti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Šifre sporočil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Večfunkcionalen končni del - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stalna/Minimalna-maksimalna meritev- - - - - - - - - - - - - - - - - Prištej/Odštej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iskalnik točke (Viewscreen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nastavitve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
nagibna enota - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Enote razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
VKLOP/IZKLOP piska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Digitalni nivo VKLOP/IZKLOP- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
De-/aktivirajte zaklepanje tipkovnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Vklopite z zaklepanjem tipkovnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
De-/aktiviraj Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kalibriranje nagibnega senzorja (kalibracija nagiba) - - - - - - - - 10
Poosebljene priljubljene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Osvetlitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Odmik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Ponastavitev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Funkcije - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pregled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Časovnik- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Računalo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prilagoditev reference merjenja/stojalo - - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Pomnilnik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Merjenje posamezne razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Pameten vodoravni način - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Sledenje nagiba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Območje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Prostornina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Trikotno območje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Način velike razdalje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Meritve višinskega profila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Poševni objekti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Sledenje višine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Ograjevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pitagora (2-točkovni) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pitagora (3-točkovni) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tehnični podatki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Šifre sporočil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Vzdrževanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garancija- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Varnostna navodila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Področja odgovornosti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Dovoljena uporaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Prepovedana uporaba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Nevarnosti med uporabo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Omejitve uporabe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Odstranjevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromagnetna združljivost (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Uporaba izdelka z Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Klasifikacija laserja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Označevanje- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Nastavitev naprave
Predstavitev
SL
Pregled
Pred prvo uporabo izdelka je potrebno skrbno prebrati
varnostne napotke in priročnik za uporabo.
Oseba, ki je odgovorna za izdelek mora zagotoviti, da vsi
uporabniki ta navodila razumejo in se po njih ravnajo.
Zaslon
Uporabljeni simboli imajo naslednje pomene:
 OPOZORILO
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo, ki
lahko v primeru, da se ne izognete, povzroči smrt ali resne
poškodbe.
 POZOR
Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo, ki
lahko v primeru, da se je ne izognete povzroči manjšo poškodbo
in/ali znatno materialno, finančno ali okoljsko škodo.
Pomembni odstavkim ki jih je potrebno upoštevati v praksi, saj
omogočajo uporabo izdelka na tehnično pravilen in učinkovit
način.
i
Vklop/
Meritev
Iskalnik točke
(Viewscreen)
Navigacija
Počisti/Izklop
Dewalt DW03201
Izbirne tipke
so povezane z
zgornjimi simboli
Funkcijski
zaslon
Nazaj/
enako
Prištej/
Odštej
2
Nastavitev naprave
Osnovni merilni zaslon
Statusna
vrstica
SL
Izbirni zaslon
Označevalnik
strani
FUNC
Funkcija/
nastavitve
Glavna linija
Aktivna
funkcija
Priljubljene
Dewalt DW03201
Nastavitve
Pomožna
funkcija
3
Nastavitev naprave
Iskalnik točke (Viewscreen)
Stopnja
povečave
Prilagoditev
razsvetljave z
navigacijskimi
tipkami levo in
desno
Aktivna
funkcija
SL
Vstavljanje baterij
i
1x
Križec
Da bi zagotovili zanesljivo uporabo, ne
uporabljajte cinkogljikovih baterij. Priporočamo
uporabo visoko kakovostnih baterij.
Zamenjajte baterije,
ko prične utripati
simbol za baterije.
Povečava (1x, 2x,
4x) z navigacijskimi tipkami gor in
dol
Priljubljene
Dewalt DW03201
4
Delovanje
VKLOP/IZKLOP
VKLOP
SL
Počisti
IZKLOP
i
2 sek
1x
Če 180 sekund
ne pritisnete nobene tipke, se naprava samodejno
izklopi.
Naprava je IZKLOPLJENA.
Šifre sporočil
2x
Če se je pojavi sporočilo »info« s
številko, preglejte navodila v predelu »Šifre sporočil«.
Primer:
Zapusti aktualno
funkcijo, pojdi na
privzet način operacij.
Razveljavi zadnje
dejanje.
Večfunkcionalen končni del
i
Orientacija
končnega dela je
zaznana samodejno in ničelna
točka je ustrezno prilagojena.
Stalna/Minimalna-maksimalna meritev
min.
1
2
maks.
Prikazana je minimalna in maksimalna izmerjena razdalja (min, maks).
Nazadnje izmerjena vrednost je
3
prikazana v glavni liniji.
2 sek
Zaustavi stalno/minimalnomaksimalno meritev.
Uporablja se za merjenje diagonal prostorov (maksimalne vrednosti) ali vodoravnih razdalj (minimalne vrednosti).
Dewalt DW03201
8.532 m
5
Delovanje
Prištej/Odštej
SL
2x
1
2
7.332 m
3
Naslednja meritev
se bo prištela k
prejšnji.
Naslednja meritev
se bo odštela od
prejšnje.
i
4
7.332 m
Postopek lahko po želji ponavljate. Enak postopek je lahko uporabljen za prištevanje ali odštevanje
površin ali prostornin.
20.179 m
12.847 m
Iskalnik točke (Viewscreen)
4x
1x
1
4x
1x
2
3
4
2x
2x
1x
i
1x
Zapusti iskalnik
točk (Viewscreen)
To je v veliko pomoč pri meritvah na prostem. Integrirani iskalnik točk (Viewscreen) prikazuje cilje na zaslonu. Naprava
meri v sredini križca, čeprav laserska točka ni vidna. Napake
v paralaksi se pojavijo kadar je kamera iskalnika točk uporabljena na bližnjih ciljih z učinkom, da se laser zdi odmaknjen
v križcu. V tem primeru se zanesite na resnično lasersko točko.
Dewalt DW03201
6
Nastavitve
Pregled
SL
Nagibne enote
1
2
Enote razdalje
Pisk
Digitalni nivo
Zaklepanje tipkovnice
Bluetooth®
Kalibracija nagiba
Priljubljene
Osvetlitev
Odmik
Ponastavitev
Informacije
nagibna enota
1
2
3
Preklapljanje med naslednjimi enotami:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Potrdi nastavitev.
Zapusti nastavitve.
7
Nastavitve
Enote razdalje
1
SL
2
3
Preklapljanje med naslednjimi enotami:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Potrdi nastavitev.
Zapusti nastavitve.
VKLOP/IZKLOP piska
1
2
3
Zapusti nastavitve.
za VKLOP, ponovite postopek.
IZKLOP
VKLOP
Digitalni nivo VKLOP/IZKLOP
1
2
za VKLOP, ponovite postopek.
VKLOP
Dewalt DW03201
i
3
Digitalni nivo se
prikaže v statusni vrstici.
Zapusti nastavitve.
IZKLOP
8
Nastavitve
De-/aktivirajte zaklepanje tipkovnice
1
Za deaktivacijo
ponovite postopek.
2
SL
Vklopite z zaklepanjem tipkovnice
3
1
2
v 2 sekundah
Zapusti nastavitve.
VKLOP
IZKLOP
De-/aktiviraj Bluetooth Smart
1
2
za VKLOP, ponovite postopek.
VKLOP
i
i
3
Zapusti nastavitve.
IZKLOP
Bluetooth Smart vklopite v nastavitvah.
Povežite napravo s svojim pametnim telefonom, tablico, prenosnikom,…
Dejanska dolžina se prenese samodejno, takoj ko je Bluetooth povezava vzpostavljena. Za prenos rezultata iz glavne vrstice pritisnite =.
Bluetooth se izklopi kakor hitro se izklopi meter za lasersko razdaljo.
Učinkovit in inovativen modul Bluetooth Smart (z novim Bluetooth
standardom V4.0) odlično deluje skupaj z vsemi napravami Bluetooth
Smart Ready. Vse Bluetooth naprave ne podpirajo energetsko varčnega Bluetooth Smart modula, ki je vgrajen v napravo.
Dewalt DW03201
Standardni način: Bluetooth je
vklopljen. Bluetooth ikona se prikaže v statusni vrstici, če je naprava povezana prek Bluetooth-a.
Ne sprejemamo nikakršne obveznosti, ki izhaja iz uporabe brezplačne
programske opreme in nismo zavezani ponujati popravke zanjo ali razvijati nadgradnje. Aplikacije za Android® ali Mac iOS lahko najdete v
posebnih spletnih trgovinah.
9
Nastavitve
Kalibriranje nagibnega senzorja (kalibracija nagiba)
1
2
3
SL
4
180°
Napravo namestite na popolnoma ravno površino.
180°
5
6
7
Napravo vodoravno obrnite za 180°
in jo postavite ob popolnoma ravno
površino.
8
Napravo namestite na popolnoma ravno površino.
9
180°
180°
10
i
Po 2 sekundah se naprava vrne v
normalen način.
Napravo vodoravno obrnite za 180°
in jo postavite ob popolnoma ravno
površino.
Dewalt DW03201
10
Nastavitve
Poosebljene priljubljene
SL
Favorite
1
2
3
4
Izberi priljubljeno
funkcijo
i
5
Pritisni levo ali desno izbirno tipko
Funkcija je nastavljena kot priljubljena nad
ustrezno izbirno
tipko.
Izberi priljubljene funkcije za hiter dostop.
Bližnjica:
Držite izbirno
tipko 2 sekundi v
merilnem načinu.
Zapusti nastavitve.
Osvetlitev
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Potrdi nastavitev.
Izberi svetlost.
i
5
Zapusti nastavitve.
Za varčevanje z energijo
znižajte svetlost, če ta ni
potrebna.
11
Nastavitve
Odmik
1
SL
2
3
4
Izberi številko.
i
6
Zapusti nastavitve.
1.012 m
5
1.012 m
Prilagodi
številko.
Potrdi vrednost.
Odmik avtomatično dodaja ali odvzema določeno vrednost k ali od
vseh meritev. ta funkcija omogoča
upoštevanje toleranc. Ikona za
odmik je prikazana.
Ponastavitev
Druga potrditev z izbirnimi tipkami:
1
2
3
Zavrni:
Potrdi:
i
4
Ponasdtavitev - vrnitev instrumenta na tovarniške nastavitve.
Vse prilagojene nastavitve in pomnilniki so izgubljeni.
Zapusti nastavitve.
Dewalt DW03201
12
Funkcije
Pregled
SL
Časovnik
Sledenje nagiba
Meritve na poševnih objektih
Računalo
Površina
Sledenje višine
Prilagoditev reference merjenja
Prostornina
Trapez
Pomnilnik
Področje trikotnika
Točka ogrevanja
Meritev posamezne razdalje
Način velike razdalje
Pitagora 1
Pameten vodoravni način
Meritev višinskega profila
Pitagora 2
Časovnik
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Izberi čas sprostitve.
i
Samosprostitev se sproži,
če pritisnete
VKLOP/meritev.
i
Rezultati merjenja iz glavnega
voda se prenesejo v računalo in se
jih lahko uporabi v nadaljnjih izračunih.
Mere v ulomkih se pretvarjajo v
mere v decimalnih številkah.
Potrdi nastavitev.
Računalo
1
2
Izberi tipko na
zaslonu.
3
Potrdi vsako tipko.
C/CE
Dewalt DW03201
=
Uporabite izbirne tipke, da
počistite ali prikažete rezultat.
13
Funkcije
Prilagoditev reference merjenja/stojalo
1
2
3
SL
Razdalja je merjena od zadnje strani naprave (standardna nastavitev).
Razdalja je merjena od sprednje strani naprave (zakleni simbol = stalno).
Razdalja je stalno merjena od navoja stojala.
i
4
Če se napravo izklopi, gredo reference nazaj na standardne nastavitve (zadnja stran naprave).
Potrdi nastavitev.
Pomnilnik
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Preklopi med
meritvami.
4
Izbriši pomnilnik.
Prenos vrednosti za
nadaljnje delo.
Uporabite navigacijski tipki Gor/Dol za
prikaz podrobnejših
rezultatov specifičnega merjenja.
i
Bližnjica
14
Funkcije
Merjenje posamezne razdalje
1
2
SL
3
i
4
8.532 m
Usmerite aktivni laser v cilj.
Ciljne površine:
Do napak pri merjenju lahko pride
pri merjenju v brezbarvne tekočine, steklo, stiroporno peno ali podobne na pol prozorne površine
ali kadar ciljate v površine z visokim sijajem. V primeru merjenja
nasproti temnim površinam se čas
poveča.
Pameten vodoravni način
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Usmerite laser
v cilj.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(do 360° in prečni nagib ±10°)
Sledenje nagiba
1
2
3
89.3°
i
Nagib je trajno prikazan. Instrument
piska pri 0° in 90°. Idealno za vodoravne ali navpične prilagoditve.
90°
0°
Dewalt DW03201
15
Funkcije
Območje
SL
1
2
3
4
5
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
Prva razdalja
Druga razdalja
Obseg
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
i
Rezultat je prikazan v glavni liniji in izmerjena
vrednost nad njo.
Delne meritve/risalna funkcija:
Pritisnite + ali - po začetku prvega merjenja.
Izmerite in prištejte ali odštejte razdalje.
Končajte z =. Izmerite 2. dolžino.
Površina
16
Funkcije
Prostornina
1
SL
2
3
4
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
5.744 m
8
Druga razdalja
2.431 m
Tretja razdalja.
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
Prva razdalja
2.338 m
5
9
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske
tipke gor/dol.
Usmerite laser v
tretjo ciljno točko.
2
13.430 m
2
Območje stropa/tal
39.300 m
Območja zidu
16.164 m
Obseg
Prostornina
17
Funkcije
Trikotno območje
1
SL
2
3
4
5
Usmerite laser v
drugo ciljno točko.
Usmerite laser v
prvo ciljno točko.
8
4.248 m
Prva razdalja
4.129 m
Druga razdalja
2.425 m
Tretja razdalja.
4.855 m
2
6
9
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite
iskalnik točk, če je
vključen.
7
Usmerite laser v
tretjo ciljno točko.
Kot med prvo in
drugo meritvijo
33.60°
10.802 m
Obseg
Trikotno območje
Način velike razdalje
1
Dewalt DW03201
2
i
Način velike razdalje omogoča merjenje težavnih ciljev pod neugodnimi pogoji, kot npr. okoliška svetloba ali
slaba odsevnost cilja. Čas merjenja je
povečan.
Ikona v statusni vrstici kaže, če je funkcija aktivna.
18
Funkcije
Meritve višinskega profila
1
2
SL
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
Vodoravna razdalja do
naprave
Višinska razlika do referenčne točke (REF).
d
Ciljaj na dodatne točke 1-x.
2x
d
2
h
0
Ciljaj na referenčno točko (REF).
6
5
4
5
Idealno za merjenje višinskih razlik do referenčne točke. Lahko se uporablja tudi za
merjenje profilov in delov terena. Po merjenju referenčne točke, je vodoravna razdalja
prikazana za vsako naslednjo točko.
Zapusti funkcijo.
19
Funkcije
Poševni objekti
1
2
SL
3
4
5
Usmerite laser v
zgornjo ciljno točko.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 pod kotom
P2 razdalja
Navpična razdalja med
obema točkama
7
Usmerite laser v
spodnjo ciljno točko.
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite
iskalnik točk, če je
vključen.
39.10 °
-4.230 m
Vključen kot med obema točkama
Vodoravna razdalja
med obema točkama
Razdalja med obema
točkama
Posredno merjenje razdalje med
2 točkama z dodatnimi rezultati.
Idealno za uporabe kot so dolžina
in nagib strehe, višina dimnika na
strehi, …
Pomembno je, da je naprava nameščena v isti navpični ravnini kot
2 izmerjeni točki. Ravnina je definirana na razdalji med 2 točkama.
Dewalt DW03201
20
Funkcije
Sledenje višine
SL
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Usmerite laser v višjo točko in sledenje
kota/višine se začne samodejno.
Usmerite laser na nižjo
točko.
Px
-10.55 °
P0
29.89 °
3.475 m
y
x
6.271 m
-10.55 °
7
= sledenje kota, če je naprava
vklopljena na stojalu
= sledenje višine, če je naprava vklopljena na stojalu
z
y
6
Zaustavi sledenje višine.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite iskalnik točk, če je
vključen.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Lahko se določijo višine zgradb ali dreves brez ustreznih odsevnih točk. Na
spodnji točki se merita razdalja in nagib
- za kar je potreben odsevni laserski cilj.
Zgornjo točko se lahko nameri z iskalnikom točk/križcem in ne potrebuje
odsevnega laserskega cilja, ker se meri
samo naklon.
21
Funkcije
Trapez
SL
1
2
3
4
Usmerite laser v višjo
točko.
h
y
5.790 m
7
Za prikaz več rezultatov uporabite navigacijske tipke
gor/dol. Izklopite
iskalnik točk, če je
vključen.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Usmerite laser v
drugo točko.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Območje trapeza
22
Funkcije
Ograjevanje
i
SL
Vnesete lahko
dve različni razdalji (a in b), da
označite definirane izmerjene
dolžine.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Izberi številko.
7
8
Potrdite vrednost »b« in začnite z merjenjem.
Dewalt DW03201
5
Prilagodi
številko.
Napravo počasi
pomikajte vzdolž
linije ogrevanja.
Prikazana je razdalja do naslednje
točke ogrevanja.
1.012 m
0.240 m manjka do naslednje 0.625 m
razdalje.
6
Potrdite vrednost »a«.
Naslednja razdalja ograjevanja
0.625 m
Prilagodite
vrednost
»b«.
i
0.625 m
Ko se približate točki ogrevanja za manj kot 0.1 m začne
naprava piskati. Funkcijo lahko
zaustavite s pritiskom tipke
CLEAR/OFF.
0.240 m
23
Funkcije
Pitagora (2-točkovni)
1
2
SL
3
4
5
Usmerite laser v
drugi cilj.
Usmerite laser v
prvi cilj.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Rezultat se prikaže v glavni liniji.
S pritiskanjem tipke za merjenje za 2 sekundi, funkcija
samodejno aktivira minimalno ali maksimalno meritev.
Priporočamo uporabo pitagor samo za posredne vodoravne meritve.
Za merjenje višine (navpične) je bolj natančno uporabiti
funkcijo z merjenjem naklona.
24
Funkcije
Pitagora (3-točkovni)
1
2
SL
3
4
Usmerite laser v
prvi cilj.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Usmerite laser v
drugi cilj.
i
7
Usmerite laser v
tretji cilj.
Rezultat se prikaže v glavni liniji.
S pritiskanjem tipke za merjenje za 2 sekundi, funkcija
samodejno aktivira minimalno ali maksimalno meritev.
Priporočamo uporabo pitagor samo za posredne vodoravne meritve.
Za merjenje višine (navpične) je bolj natančno uporabiti funkcijo z merjenjem naklona.
25
Tehnični podatki
SL
Merjenje razdalje
Točnost pri ugodnih pogojih * ± 1.0 mm / ~1/16" ***
Točnost pri neugodnih
pogojih **
± 2.0 mm / 0.08 in ***
Razpon pri ugodnih pogojih * 200 m / 660 čevljev
Razpon pri neugodnih
pogojih **
80 m / 260 čevljev ****
Najmanjša prikazana enota
Power Range Technology
™
Ø laserskega
kazalca razdalje
0.1 mm / 1/32 in
da
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Nagibna meritev
Toleranca merjenja do laserskega žarka****
± 0.2°
Toleranca merjenja do
ohišja****
± 0.2°
Območje
360°
Splošno
Razred laserja
* Ugodni pogoji so: bel in razpršen odbojni cilj (bela pobarvana stena), slaba osvetlitev ozadja in zmerne temperature.
** Neugodni pogoji so: cilji z nizkim ali visokim odsevanjem
ali močno osvetlitvijo ozadja ali temperature na zgornji ali
spodnji meji določenega temperaturnega razpona.
*** toleranca velja za 0.05 m do 10 m s stopnjo zaupanja
95 %.
Ob ugodnih pogojih se toleranca lahko poslabša za
0.05 mm/m za razdalje med 10 m do 30 m, za 0.10 mm/m
med 30 m in 100 m, ter za 0.20 mm/m za razdalje nad
100 m.
Ob neugodnih pogojih se toleranca lahko poslabša za
0.10 mm/m za razdalje med 10 m do 30 m, za 0.20 mm/m
med 30 m in 100 m, ter za 0.30 mm/m za razdalje nad
100 m.
**** Po kalibraciji s strani uporabnika. Dodaten odklon
soroden kotu za +/- 0.01° na stopinjo do +/- 45° v vsakem
kvadrantu. Velja pri sobni temperaturi. Za celotno temperaturno območje obratovanja se največji odklon poveča za
+/-0.1°.
2
Tip laserja
635 nm, < 1 mW
Razred zaščite
IP54
Za točne neposredne rezultate, priporočamo uporabo stojala. Za točne
meritve nagiba se izognite prečnemu nagibu.
i
Funkcije
Merjenje razdalje
da
Min/maks meritev
da
Trajna meritev
da
Točka ogrevanja
da
Seštevanje/odštevanje
da
Površina
da
Področje trikotnika
da
Prostornina
da
Trapez
da
Funkcija čopiča (površina z
delnim merjenjem)
da
Pitagora
2-točkovni, 3-točkovni
Pameten vodoravni način/
Neposredna višina
da
Meritev višinskega profila
da
Sledenje nagiba
da
Poševni objekti
da
Sledenje višine
da
Pomnilnik
30 prikazov
Pisk
da
Osvetljen barvni zaslon
da
Večfunkcionalen končni del
da
Samodejni izklop laserja
po 90 s
Samodejni izklop električne
energije
po 180 s
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Iskalnik točke (Viewscreen)
4x povečava
Obseg Bluetootha®
10 m
Digitalni nivo
da
Trajanje baterije (2 x AA)
do 5000 meritev
Bluethooth® Smart
da
Dimenzije (V x Š x D)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Osebne priljubljene
da
Časovnik
da
Način velike razdalje
da
Računalo
da
Teža (z baterijami)
Temperaturno območje:
- Shranjevanje
- Delovanje
Dewalt DW03201
209 g / 7,22 oz
-25 do 70 °C
-13 do 158 °F
-10 do 50 °C
14 do 122 °F
26
Šifre sporočil
Vzdrževanje
Varnostna navodila
Če sporočilo Error ne izgine po ponovnem
vklopu naprave, se obrnite na prodajalca
Če se sporočilo InFo pojavi s številom, pritisnite tipko Clear in sledite naslednjim navodilom:
• Napravo čistite z mehko, vlažno krpo.
• Naprave nikoli ne potapljajte v vodo.
• Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih
sredstev ali raztopil.
Oseba, ki je odgovorna za napravo mora
zagotoviti, da vsi uporabniki ta navodila razumejo in se po njih ravnajo.
Garancija
Odgovornosti proizvajalca originalne
opreme:
Evropa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Št.
Vzrok
Popravek
156
Prečni nagib je večji
od 10°
Držite instrument brez
prečnega nagiba.
162
Napaka pri kalibraciji
Prepričajte se, da je
naprava postavljena na
popolnoma vodoravno in
ravno površino. Ponovite
postopek kalibracije. Če
se napaka še vedno pojavi,
se obrnite na Vašega
prodajalca.
204
Napaka pri izračunu
Ponovno izvedi meritev
240
Napaka pri prenosu
podatkov
Ponovite postopek.
252
Previsoka temperatura
Počakajte, da se naprava
ohladi.
253
Prenizka temperatura Napravo segrejte.
255
Prejet signal je
Zamenjajte ciljno površino
prešibak, čas merjenja (npr. bel papir).
je predolg
256
Prejeti signal je
premočan
Zamenjajte ciljno površino
(npr. bel papir).
257
Preveč svetlobe
ozadja
Zatemnite ciljno površino.
258
Meritev izven meritvenega območja
Popravite območje.
260
Prekinjen laserski
žarek
Ponovite meritev.
Dewalt DW03201
Evropa:
• 30 dnevna garancija brez tveganja
• Leto dni brezplačnega servisa
• Leto dni polne garancije
Podrobne informacije so na voljo na spletni
strani www.2helpU.com
Severna Amerika:
• Tri leta omejene garancije
• Leto dni brezplačnega servisa
• 90 dnevna garancija vračila denarja
Podrobne informacije so na voljo na spletni
strani www.dewalt.com
SL
Področja odgovornosti
Severna Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Za servis kličite 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Zgornje podjetje je odgovorno za dobavo
izdelkov, vključno z navodili za uporabo v
popolnoma varnih pogojih. Podjetje zgoraj ni
odgovorno za opremo tretjih oseb.
Odgovornost osebe, ki je odgovorna
za napravo:
• Razumeti mora varnostna navodila in
navodila za uporabnike.
• Poznati mora krajevne varnostne uredbe
glede preprečevanja nesreč.
27
Varnostna navodila
• Nepooblaščenemu osebju onemogočite
dostop do izdelka.
Dovoljena uporaba
• Merilne razdalje
• Nagibna meritev
• Prenos podatkov z Bluetooth®
Prepovedana uporaba
• Uporaba naprave brez navodil
• Uporaba izven predpisanih meja
• Deaktivacija varnostnih sistemov in odstranitev nalepk z navodili in razlago.
• Odpiranje izdelka z orodji (izvijači, ipd.)
• Spreminjanje izdelka ali uporaba za druge
namene
• Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev brez izrecne odobritve
• Namerno slepljenje tretjih oseb; tudi v
mraku
• Neustrezna varovala na merjenem mestu
(npr. kadar merite na cestah, gradbiščih,
itd.)
• Zavestno ali nepremišljeno obnašanje na
zidarskem odru, kadar uporabljate lestve,
kadar merite v bližini naprav, ki so v zagonu
ali v bližini delov strojev ali instalacij, ki niso
zavarovani.
• Merjenje neposredno v sonce
Dewalt DW03201
SL
Nevarnosti med uporabo
Odstranjevanje
 OPOZORILO
 POZOR
Bodite pozorni na nepravilne merilne
razdalje, v primeru da naprava ne deluje
pravilno, da je padla na tla oziroma, da je bila
nepravilno uporabljena ali spremenjena. Periodično izvajajte testne meritve.
Še posebno, če je bila naprava izpostavljena
neobičajni uporabi pred, med in po vsaki
pomembni meritvi.
 POZOR
Izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.
V primeru poškodbe, se obrnite na lokalnega
prodajalca.
 OPOZORILO
Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno
odobrene, lahko razveljavijo pooblastilo
uporabniku za uporabo opreme.
Omejitve uporabe
Glej razdelek »Tehnični podatki«.
Naprava je zasnovana za uporabo v
področjih, kjer stalno bivajo ljudje. Ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih območjih ali v
agresivnih okoljih.
i
Ploskih baterij ne smete zavreči skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Skrbite za okolje in
izdelek odnesite na zbiralne točke, ki so na
voljo v skladu z državnimi ali lokalnimi uredbami.
Izdelka ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek primerno zavrzite, v skladu z
veljavnimi državnimi uredbami vaše
države.
Upoštevajte nacionalne in državne predpise
posamezne države.
Za izdelek specifično ravnanje in odstranjevanje lahko prenesete z naše spletne strani.
Elektromagnetna združljivost
(EMC)
 OPOZORILO
Naprava je v skladu z najstrožjimi zahtevami
ustreznih standardov in predpisov.
Kljub temu ni možno v celoti izključiti
možnosti vplivanja na druge naprave.
28
Varnostna navodila
SL
®
Uporaba izdelka z Bluetooth
Klasifikacija laserja
 OPOZORILO
Elektromagnetno sevanje lahko povzroča
motnje v ostali opremi, v inštalacijah (npr.
medicinskih napravah kot so spodbujevalniki
utripa ali slušni aparati) in v letalih. Lahko tudi
vpliva na ljudi in živali.
Varnostni ukrepi:
Čeprav izdelek ustreza najstrožjim standardom in pravilom, možnosti, da škoduje
ljudem in živalim ni mogoče popolnoma
izključiti.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini bencinskih
črpalk, kemičnih obratov in na območjih z
potencialno eksplozivno atmosfero, kjer
lahko pride do izbruhov.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini medicinskih
naprav.
• Izdelka ne uporabljajte v letalih.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini svojega
telesa za daljše obdobje.
Naprava proizvaja vidne laserske žarke, ki se
sproščajo iz instrumenta:
Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav v
skladu z:
• IEC60825-1 : 2014 »Sevalna varnost laserskih izdelkov«
Laserske naprave razreda 2:
Ne glejte v laserski žarek ter ga brez potrebe
ne usmerjajte proti drugim ljudem. Oči
običajno zavarujejo refleksni odgovori
(pomežiki).
0,95 mW
Valovna dolžina:
635 nm
Trajanje impulza:
>400 ps
Frekvenca ponavljanja impulza:
320 MHz
Razmik žarka:
0.16 mrad x 0.6 mrad
Pridržujemo si pravico do sprememb (skice,
opisi in tehnični podatki) brez predhodnega
opozorila.
Označevanje
 OPOZORILO
Neposredno strmenje v žarek z optičnimi
pripomočki (npr. daljnogledi, teleskopi) je
lahko nevarno.
 POZOR
Strmenje v laserski žarek lahko poškoduje
oči.
Dewalt DW03201
Največja izhodna moč sevanja:
Pridržujemo si pravico do sprememb (skice,
opisi in tehnični podatki) brez predhodnega
opozorila.
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising