DCM562 | DeWalt DCM562 BLOWER VAC instruction manual

533224-78 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCM562
1. ábra
b
c
a
d
e
g
f
2. ábra
3. ábra
f
f
e
4. ábra
g
2
5. ábra
h
6. ábra
d
i
l
k
j
7. ábra
3
8. ábra
c
9. ábra
m
4
AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ
DCM562
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT készüléket választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság és Írország
Típus
Leadott teljesítmény
CFM
Km/Hr
Zajszint
Súly (akkumulátor nélkül)
VDC
VDC
W
kg
DCM562
18
18
1
270
400
145
95
3,23
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás (a három
vektor összege) a 2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 60335
szabványok szerint
LPA (kibocsátott hangnyomásszint)
dB(A)
80
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
94
KWA (toleranciafaktor az adott
hangteljesítményszintnél)
dB(A)
1,17
m/s²
1,5
m/s²
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
kibocsátási érték ah =
Toleranciafaktor K =
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
VDC
Ah
kg
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-ion
18
3,0
0,64
Li-ion
18
1,5
0,35
Li-ion
18
4,0
0,61
Li-ion
18
2,0
0,40
Li-ion
18
5,0
0,62
Li-ion
18
1,3
0,35
VAC
perc
kg
25 (1,3 Ah)
55 (3,0 Ah
DCB105
230
18 Li-ion
30 (1,5 Ah)
70 (4,0 Ah
0,49
40 (2,0 Ah)
90 (5,0 Ah
5
Biztosítékok:
Európa
E.K. és
Írország
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
10 amper, hálózati
3 amper, a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÜLTÉRI ZAJKIBOCSÁTÁSRA
VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÉZI LOMBFÚVÓ
DCM562
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, 2004/108/EK, EN60335 -1:2012 +
A11:2014
2000/14/EK, Lombfúvó, VI. melléklet
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK
irányelv (13-as cikkely, III. melléklet) szerint:
LWA (mért hangteljesítmény) 94 dB(A)
6
Toleranciafaktor = 1,17 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 95 dB(A)
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/
EU irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint
a 2011/65/EU irányelvnek is. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Markus Rompel
műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.03.20.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
A készülékre vonatkozó
általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Hálózati
áramforrásról működtetett/
akkumulátoros készülékek
használatakor a tűz, áramütés,
személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében
be kell tartani többek között
a következő biztonsági előírásokat.
• A készülék használata előtt olvassa el a teljes
kézikönyvet, ismerkedjen meg a készülék
kezelőszerveivel és helyes használatával.
• A készülék rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés
veszélyével jár.
A „készülék“ kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
készüléket jelenti.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és
útmutatásokat későbbi használatra.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
• Mindig körültekintően használja.
• A munkaterületet tartsa tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
• A készüléket csak nappali vagy jó
mesterséges világítás mellett használja.
• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
környezetben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok vannak jelen.
• Soha ne engedje, hogy a készüléket gyerekek
vagy a használati útmutatót nem ismerő
személyek használják. A helyi rendelkezések
tartalmazhatnak a kezelő korára vonatkozó
korlátozást.
• Ne engedjen gyermekeket vagy állatokat
a munkaterület közelébe, hogy ne férjenek
hozzá a készülékhez vagy a tápkábelhez.
• A készülék használata közben tartsa
távol a gyerekeket, az arra járókat és az
állatokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
• A készülék nem játékszer.
• Ne merítse vízbe.
• Ne nyissa fel a burkolatát. A készülékben
nincsenek felhasználó általi szervizelhető
igénylő alkatrészek.
SZEMÉLYES BIZTONSÁG
• Ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit tesz, és használja a józan eszét,
ha elektromos készülékkel dolgozik. Ne
használja a készüléket, ha fáradt, ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. A készülék használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
• Ahol szükséges, viseljen személyi védőfelszerelést. A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például védőszemüveg, pormaszk, biztonsági csúszásmentes védőcipő,
védősisak és hallásvédő csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
• Előzze meg a készülék véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt az
elektromos hálózathoz vagy akkumulátorhoz
csatlakoztatja, illetve kézbe veszi. Ha
a készüléket úgy hordozza, hogy az ujja
a kapcsolón van, vagy bekapcsolt készüléket
helyez áram alá, azzal balesetet okozhat.
• Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így
váratlan helyzetekben is jobban tudja uralni
a készüléket.
• Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
• Használat előtt ellenőrizze, nem
sérült-e a készülék, illetve nem
hibás-e valamelyik alkatrésze. Győződjön
meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll
fenn olyan körülmény, amely befolyásolhatja
a készülék működését.
• Ne használja a készüléket, ha a kapcsolója
nem működőképes. A kapcsolóval nem
irányítható elektromos készülékek használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
• A súlyos személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a készüléket és válassza le az áramforrásról,
mielőtt valamilyen beállítást végez rajta,
tartozékot cserél vagy eltárolja. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a készülék véletlen
beindulásának veszélyét.
• Ahol értelmezhető, tartsa
a vágószerszámokat élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám beszorulásának kisebb
a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
• Ne használja a készüléket, ha valamely
alkatrésze sérült vagy hibás.
• A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
• Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem
említ.
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
• A készülék dugasza a hálózati
csatlakozóaljzatnak megfelelő kialakítású
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugót. Földelt készülékekhez
soha ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozódugasz és ahhoz
illő fali aljzat használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
• Esőtől és nedvességtől óvja a készüléket.
Ha víz kerül a készülékbe, nagyobb lesz az
áramütés veszélye.
7
• Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
A készüléket soha ne hordozza és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől,
védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata
mellett nagyobb az áramütés veszélye.
• Ha a szabadban használja a készüléket,
akkor kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
• Ha a készülék nedves helyen való használata
elkerülhetetlen, az elektromos biztonság
növelhető egy hibaáramvédő kapcsolóval
(RCD). Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
HASZNÁLAT UTÁN
• A használaton kívüli készüléket száraz, jól
szellőző, gyermekek által el nem érhető
helyen tárolja.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt készülékekhez.
• Ha a készüléket járműben tárolja, illetve
szállítja, a csomagtartóba tegye vagy
kösse le, hogy hirtelen gyorsításkor vagy
irányváltáskor ne mozdulhasson el.
AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
• Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
• Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
• Amikor az akkumulátort nem használja,
tartsa távol minden fémes tárgytól, például
tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól,
szögektől, csavaroktól és minden más apró
fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
• Kedvezőtlen körülmények között az
akkumulátor szivároghat; kerülje a folyadékkal
való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került folyadék, ezenkívül
forduljon orvoshoz is. Az akkumulátorból
kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
8
SZERVIZ
• A készüléket képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosítja a készülék folyamatosan
biztonságos működését.
További biztonsági előírások
lombfúvókhoz
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék használata,
illetve az ebben fel nem sorolt művelet végzése
személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével
járhat.
• Lába és lábfeje védelmében a készülék
használata közben mindig nagy
igénybevételre alkalmas cipőt és
hosszúnadrágot viseljen.
• Mindig kapcsolja ki a készüléket, várja
meg, amíg a ventilátor leáll, majd húzza ki
a konnektorból, amikor:
•
a tápkábel megsérült vagy
összegabalyodott;
•
felügyelet nélkül hagyja a készüléket;
•
ellenőrzi, beállítja, tisztítja a készüléket
vagy dolgozik rajta;
•
a készülék rendellenesen rázkódik.
• Működés közben ne vigye a készülék
be- vagy kivezető nyílását a szeme vagy
füle közelébe. Soha ne fújja a törmeléket
a közelben állók felé.
• Esőben ne használja és ne hagyja
a szabadban.
• Bekapcsolt, fúvó üzemmódban működő
készülékkel ne haladjon át kavicsos
ösvényeken vagy utakon. Soha ne
futólépésben, hanem csak sétáló tempóban
haladjon.
• Bekapcsolt készüléket ne tegyen le kavicsos
felületre.
• Mindig biztonságosan álljon a talajon,
különösen lejtőn. Ne nyúljon ki túl messzire,
és ne veszítse el egyensúlyát.
• Semmilyen tárgyat ne helyezzen
a nyílásokba. Semmiképpen ne használja
a készüléket, ha a nyílásai el vannak
tömődve, mindig tisztítsa meg hajtól, szösztől,
portól vagy bármi mástól, ami akadályozhatja
a levegő áramlását.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig a jelen
útmutatóban ismertetett módon
használja a készüléket. A készüléket
függőlegesen álló helyzetben való
használatra tervezték, más módon
történő használata sérülést okozhat.
Soha ne működtesse az oldalára
fektetve vagy fejjel lefelé.
• A készülék kezelője vagy felhasználója felelős
a más személyeknek okozott balesetekért és
anyagi károkért.
• Ne a kábelénél fogva hordozza a készüléket.
• Mindig hátrafelé, a készüléktől távolodó
irányba vezesse el a tápkábelt.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a kábel
használat közben megsérül, azonnal
csatlakoztassa le a készüléket
a tápellátásról. A készülék
áramtalanítása előtt ne nyúljon
a tápkábelhez.
• forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések;
• alkatrészek, vágópengék vagy tartozékok
cseréje közben bekövetkező sérülések;
• a szerszám hosszú idejű használata miatti
sérülések; Ha valamely szerszámot hosszú
ideig használ, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
• halláskárosodás;
• a fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély (pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez
vágásánál).
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Oldószerrel vagy tisztítószerrel ne tisztítsa
a készüléket. Tompa kaparószerszámmal
távolítsa el róla a füvet és a szennyeződést.
• Csereventilátort a DEWALT szerviztől
szerezhet be. A DEWALT által ajánlott
alkatrészeket és tartozékokat használja.
Viseljen hallásvédőt.
• Az anyák és csavarok mindig legyenek
meghúzva, és győződjön meg arról, hogy
a készülék biztonságosan üzemkész
állapotban van.
Viseljen védőszemüveget.
Esőben ne használja, ne hagyja
a szabadban, és ne tegye ki nagy
nedvességnek.
MÁSOK BIZTONSÁGA
A készülék csak a hozzá mellékelt tápforrással
használható.
Kapcsolja ki a szerszámot. Mielőtt
bármilyen karbantartási műveletbe
kezdene, vegye ki a szerszámból az
akkumulátort.
• Ezt a készüléket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a gép használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ne engedjen embereket és állatokat
a munkaterület 6 m-es körzetén belülre.
Tartsa távol az arra járókat.
• Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne
játszhassanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági
figyelmeztetések között esetleg fel nem
sorolt maradványkockázatokkal is járhat.
Ezek a kockázatok a nem rendeltetésszerű
használatból, a túl hosszú ideig tartó használatból
stb. eredhetnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
95
Hangteljesítmény a 2000/14/EK irányelv
szerint garantálva.
DÁTUMKÓD HELYE (9. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (m)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2015 XX XX
Gyártás éve
9
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a kompatibilis töltőkre vonatkozó
fontos biztonsági és kezelési útmutatásokat
tartalmaz (lásd a Műszaki adatok cím alatt).
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható minden útmutatást és biztonsági
figyelmeztetést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Hibaáramvédelemmel ellátott (legfeljebb
30 mA-es) áramforrás használatát
javasoljuk.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése végett
csak DEWALT akkumulátorokat töltsön
a készülékkel. Más típusú akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között előfordulhat, hogy
az elektromos hálózatra kapcsolt
töltő belsejébe került idegen anyag
rövidre zárja a töltő érintkezőit.
A töltő üregeitől távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgácsot, alufóliát és egyéb
fémrészecskéket. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, és ne helyezze a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolódhatnak
a szellőzőnyílások, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt. A töltő a készülékház
tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át
szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
csatlakozódugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt, hanem juttassa
el egyik megbízott szervizbe, amikor
karbantartásra vagy javításra szorul.
A helytelen összeszerelés akár halálos
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a hálózati kábel sérült, a veszély
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Úgy kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a 230 V-os szabványos háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden más
célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
Töltők
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
A DEWALT töltők nem igényelnek semmilyen
beállítást, úgy terveztük, hogy kezelésük a lehető
legegyszerűbb legyen.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál fogva
húzza ki a konnektorból. Így kisebb lesz
a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.
10
A DCB105 töltővel 18 V-os Li-ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 és DCB185)
akkumulátorok tölthetők.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő
konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe.
A piros (töltéskijelző) fény villogása mutatja,
hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltéskijelzési módok: DCB105
töltés
–– –– –– –– –– –– ––
teljesen feltöltve
–––––––––––––––––––––
meleg/hideg
késleltetés
––– • ––– • ––– • –––
••••••••••••••
cserélje ki az
akkumulátort
Hibás akkumulátort a kompatibilis töltő(k) nem
tölt(enek). Az akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi,
hogy a töltéskijelző vagy nem világít, vagy pedig
az akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést
mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő
hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra, ha
közben az akkumulátor felmelegszik.
CSAK LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort tűz- és robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.
Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi
vagy onnan kiveszi, a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne próbálja az akkumulátort
beleerőltetni a töltőbe. Semmiképpen ne
alakítsa át az akkumulátort azért, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak DEWALT töltővel
töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket
vagy az akkumulátort olyan
helyen, ahol a hőmérséklet elérheti
vagy meghaladhatja a 40 °C-ot
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
11
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a szerszámot
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja
tűzbe, ha nagyon sérült vagy teljesen
elhasználódott. Tűzben az akkumulátor
felrobbanhat. Lítium-ion akkumulátor
égésekor mérgező gőzök és más mérgező
anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le
lágy szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva
a szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi Légi
Szállítási Szövetség) veszélyes árukra vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk tengeri
szállításának nemzetközi szabályzata) és az
ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás) szerint
történik. A lítium-ion akkumulátorokat az Egyesült
Nemzetek Veszélyes áruk szállítása kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra vonatkozó 38.3
fejezete ajánlásainak alapján tesztelték.
12
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmazó
szállítmányok esetén. Minden lítium akkumulátor névleges teljesítménye (wattórában) fel
van tüntetve a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének
idején az pontos volt. Viszont, sem kifejezett
sem beleértett garanciát nem adunk. A vásárló
felelőssége, hogy tevékenységét az érvényes
előírásoknak megfelelően végezze.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCM562 típus 18 voltos akkumulátorral működik.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
vagy DCB185 típusú akkumulátorok használhatók.
Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt
talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, a töltőn kívül tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Akkumulátor töltése.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Motorház
1 Fúvócső
1 Akkumulátor
1 Töltő
1 Kezelési útmutató
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N típusokhoz nem
tartozik akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a készülék alkatrészeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
a. Fokozatváltós indítógomb
b. Fordulatszám rögzítő kar
c. Fogantyú
d. Cső
Sérült akkumulátort ne töltsön.
e. Akkumulátorház
Víztől óvja.
g. Akkumulátor kioldógombja
f. Akkumulátor
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
Csak 4 - 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
Csak beltéri használatra.
Akkumulátor kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
DEWALT akkumulátort csak kijelölt
DEWALT töltővel töltsön. Nem
DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön lombfúvója professzionális seprési és
lombfúvási műveletekhez készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal
élők csak felügyelet mellett használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha ne
hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.
13
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki adatok
cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete
1 mm², maximális hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le róla a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a készüléket, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A készülék véletlen beindulása
sérülést okozhat.
14
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor behelyezése
és eltávolítása a szerszámba/
szerszámból (3–4. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor (f) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (f) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (e).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a készülékbe, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy hallja,
amikor a helyére bepattan.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg a kioldógombot (g), majd
határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszámból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(5. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (h) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét mutatja. A szerszám működőképességét nem jelzi ki,
továbbá ingadozásnak van kitéve a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és a végfelhasználó
által végzett munkafeladattól függően.
Cső felszerelése (6. ábra)
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy
az akkumulátor el legyen távolítva,
mielőtt felszereli vagy eltávolítja
a csövet (d). Használat előtt a csövet
a házhoz (i) kell csatlakoztatni.
• A csőnek a lombfúvóhoz történő
csatlakoztatásához igazítsa a cső alján
lévő peckeket (j) a ház nyílásának alján
megtalálható rovátkához (k). Nyomja
be a csövet a készülékházba, amíg az
a retesszel hallható kattanás kíséretében
össze nem kapcsolódik.
Bekapcsolás (1., 7–8. ábra)
VIGYÁZAT: Ne irányítsa a készülék
kifúvó nyílását önmaga vagy
a közelben állók felé.
VIGYÁZAT: Mindig viseljen
védőszemüveget és hallásvédőt.
Porral járó munkáknál viseljen
porvédő maszkot. Kesztyű,
hosszúnadrág és masszív lábbeli
viselése ajánlatos. Hosszú haját és
laza öltözékét tartsa távol a nyílásoktól
és mozgó alkatrészektől:
• Húzza rá a csövet, hogy ellenőrizze,
biztonságosan a helyére került-e.
• A cső eltávolításához illesszen be egy
csavarhúzót a ház oldalán lévő kioldónyílásba
(l). Emelje meg a belső fület, majd húzza ki
a csövet.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a készüléket, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A készülék véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a készüléket, amíg a cső nincs
biztonságosan a helyén. Soha ne
nyúljon a cső nyílásán keresztül a ház
belsejébe.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig vegye ki
az akkumulátort, amikor:
• A lombfúvót felügyelet nélkül hagyja
vagy eltárolja.
A lombfúvó bekapcsolásához nyomja meg
a fokozatváltós indítógombot (a). A lombfúvó
bekapcsolásához engedje el a gombot.
Ha a lombfúvót tartósüzemre szeretné kapcsolni,
húzza hátra a fordulatszám rögzítő kart (b),
ahogyan a 7. ábra szemlélteti. Ha a kart tovább
mozdítja, a lombfúvó nagyobb fordulatszámon jár.
A fordulatszám rögzítő kart hátrafelé húzva be
lehet indítani a lombfúvót anélkül, hogy előbb meg
kellene nyomni az indítógombot. A fordulatszám
rögzítő kar használatánál úgy lehet a lombfúvót
kikapcsolni, hogy a készülék eleje felé tolja a kart.
• Tartsa a lombfúvót egyik kezével ahogyan
a 8. ábra mutatja, és oldalirányú seprő
mozdulatokat végezzen a csővel (d)
a kemény felület felett néhány hüvelyk
magasságban. Lassan, a felgyülemlett
törmelékhalmot maga előtt tartva haladjon.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a készüléket, és vegye ki belőle
az akkumulátort, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A készülék véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Helyes kéztartás (8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a készüléket,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A biztonságos kéztartás az, ha legalább egyik
keze állandóan a fogantyún (c) van.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
15
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés gyűlt
össze, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja le
a töltőt a konnektorról. A töltő külsején
lerakódott szennyeződést és zsírt
ronggyal vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el. Vízzel vagy
tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DEWALT Magyarországi képviseleténél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Tölthető akkumulátor
Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát módon
ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
zst00284858 - 19-10-2015
16
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
18
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising