FMC770 | Stanley FMC770 SITE RADIO instruction manual

402114 - 25 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.stanley.eu
FMC770
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Dispozitivul radio Stanley Fat Max FMC770B Radio este
realizat special pentru recepţionarea transmisiilor radio.
Acest aparat este destinat utilizatorilor profesionişti şi privaţi,
neprofesionişti.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Siguranţa terţilor
♦
Avertismente generale de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la vătămări grave.
♦
♦
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual.
Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de
cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni
poate implica un risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultarea ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
Folosiţi-l doar într-o locaţie uscată. Nu udaţi aparatul.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de către utilizator.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor şi
a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate
ştecherul din priză.
După utilizare
♦
♦
♦
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat întrun vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în portbagaj
sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa
ca urmare a schimbărilor rapide de viteză / direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista
componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi
dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate
sau orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
♦
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de
reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo
componentă diferită de cele specificate în acest manual.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF).
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe
aparat:
Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie
să citească manualul de instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Baterie (nefurnizată)
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambiantă
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
3
ROMÂNĂ
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător”.
♦ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare sau
lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul de
vătămare şi incendiu.
♦ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori.
Atunci când observaţi lichid pe acumulatori, ştergeţi-l cu
atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
♦ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea
corporală sau deteriorarea obiectelor. În cazul contactului cu
pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul apariţiei roşeţii, durerii
sau iritaţiei, consultaţi medicul. În cazul contactului cu ochii,
clătiţi imediat cu apă curată şi consultaţi medicul.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Adaptorul
♦ Adaptorul dvs. a fost conceput pentru o anumită
tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi adaptorul cu
o priză normală de alimentare.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi adaptorul la apă.
♦ Nu desfaceţi adaptorul.
♦ Nu perforaţi adaptorul.
♦ Adaptorul trebuie pus într-o zonă bine ventilată atunci
când este încărcată.
Radioul dumneavoastră este echipat cu o unitate de memorie
pentru memorarea orei şi a canalelor presetate. Atunci când
radioul este în poziţia OPRIT, această unitate de memorie
este alimentată de o baterie rotundă furnizată împreună cu
radioul.
♦
Siguranţa electrică
Acest adaptor prezintă izolare dublă; prin urmare,
nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi adaptorul cu
o priză normală de alimentare.
Simbolurile de pe adaptor
Transformator de izolare de siguranţă la
scurtcircuitare.
SMPS
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în
spaţii închise.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Butoane de volum
2. Buton de alimentare
3. Buton de mod
4
Buton comutant de presetare
Buton de presetare
Buton pentru ceas / egalizator
Buton Bluetooth®
Butoane sintonizare / căutare
Ecran LCD
Antenă
Port adaptor c.a.
Port baterie 18v
Port auxiliar
Uşă baterie rotundă
Adaptor c.a.
Utilizare
Îndepărtaţi prin tragere clema din plastic de la locaşul bateriei.
Operarea radioului
Pentru a înlocui bateria rotundă
Avertisment! Pericol de explozie dacă bateria internă
este înlocuită în mod incorect. Atunci când înlocuiţi bateria,
înlocuiţi-o cu una de acelaşi tip şi aceeaşi marcă. Observaţi
polaritatea corectă (+ şi –) atunci când înlocuiţi acumulatorii.
Nu depozitaţi şi nu transportaţi acumulatorii astfel încât
obiectele metalice să poată intra în contact cu bornele expuse
ale acumulatorului.
Avertisment! Pentru a reduce riscul rănirilor grave, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare înainte de
montarea / schimbarea bateriei.
♦ Demontaţi şurubul de la uşa pentru locaşul bateriei (14).
Scoateţi uşa din aparatul radio.
♦ Instalaţi bateria astfel încât textul de pe baterie să fie
orientat spre exterior.
♦ Puneţi la loc uşa bateriei şi strângeţi şurubul.
Notă: Pentru a reseta ecranul LCD (9), ceasul şi presetările,
scoateţi bateria rotundă şi montaţi-o la loc. Urmaţi această
procedură dacă ecranul pare să se blocheze.
Pornire/Reglarea volumului
Pentru a funcţiona ca un aparat alimentat prin fir
Introduceţi adaptorul a.c. (15) în portul pentru adaptorul a.c.
(11), apoi conectaţi adaptorul la o priză a.c. adecvată sau la
un generator.
Pentru a funcţiona ca un aparat fără fir
Introduceţi un acumulator complet încărcat 18v Stanley
FatMax (nu este inclus) în portul pentru baterii (12). Asiguraţivă că acumulatorul este bine aşezat.
ROMÂNĂ
Pornirea şi oprirea
Programarea presetărilor
♦
♦
Pentru a porni radioul, apăsaţi butonul de alimentare (2).
Pentru a opri radioul, apăsaţi din nou butonul de
alimentare (2).
♦ Apăsaţi butonul volum sus (1) pentru a creşte volumul.
Pentru a scădea volumul, apăsaţi butonul volum jos.
Notă: În cazul în care acumulatorul este ataşat la aparatul
radio şi adaptorul c.a. este conectat în acelaşi timp, aparatul
radio va funcţiona pe baza adaptorului şi nu va consuma
acumulatorul. În cazul în care ambele sunt conectate
simultan, acumulaotrul nu va fi încărcat.
Se pot seta independent 6 posturi de radio FM şi 6 posturi
de radio AM. După programarea butoanelor, apăsând pe
butoanele „1-6” (4) se va modifica instantaneu frecvenţa la
postul presetat.
Funcţia mod
♦
Pentru a alege una dintre funcţiile de mod (FM, AM, AUX
sau Bluetooth®) apăsaţi butonul de mod (3) până când găsiţi
funcţia dorită pe ecranul LCD. Spre exemplu, în cazul în care
aparatul radio este pe FM, apăsaţi butonul mod de două ori
pentru a schimba la AUX.
♦
Funcţia de Sintonizare sau Căutare
♦
Sintonizare
Apăsaţi butonul sintonizare / căutare de sus (8) pentru
a schimba rapid banda de frecvenţă a tunerului în sens
crescător. Pentru a schimba banda de frecvenţă a tunerului
în sens descrescător, apăsaţi butonul sintonizare / căutare
de jos.
Căutare
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul sintonizare / căutare sus
(8), apoi eliberaţi-l pentru a scana rapid banda de frecvenţă
până la următoarea staţie disponibilă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul pentru a căuta direct un post dorit. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul sintonizare / căutare jos (8), apoi eliberaţi-l
pentru a scana rapid banda de frecvenţă în sens descendent.
Programarea ceasului
Ceasul poate fi programate cu butonul de alimentare.
♦ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul egalizator / ceas (6) până
când indicaţia orelor este intermitentă pe ecranul LCD
(9), apoi eliberaţi butonul egalizator / ceas.
♦ Apăsaţi butoanele sintonizare / căutare (8) sus sau jos
pentru a seta ora.
♦ Când ora corectă este setată, apăsaţi odată butonul
egalizator / ceas astfel încât indicaţia minutelor să fie
intermitentă.
♦ Apăsaţi butoanele sintonizare / căutare sus sau jos
pentru a seta minutele.
♦ Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 5 secunde, funcţia
de programare a ceasului va reveni automat la setarea
anterioară.
♦ Ceasul este setat atunci când numerele nu mai sunt
intermitente.
Programarea canalelor
♦
♦
♦
♦
Porniţi radioul (2).
Apăsaţi butonul de mod (3) până când este selectat
modul dorit (AM sau FM).
Setaţi radioul la postul dorit (consultaţi secţiunea Funcţia
de sintetizare sau căutare).
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de setare / presetare (5).
Pictograma „Mem” va fi afişată intermitent pe ecranul
LCD (9).
Apăsaţi butonul de presetare „1-6” (4) pentru a derula
prin cele 6 presetări.
După ce numărul dorit de presetare este afişat, apăsaţi
butonul setare / presetare.
Repetaţi paşii 3 până la 6 pentru a seta celelalte butoane
de memorare.
Butonul egalizator
Setarea basului şi a tonurilor înalte
♦ Apăsaţi odată butonul egalizator / ceas (6). Egalizatorul
pentru bas va fi afişat pe ecranul LCD (9).
♦ Apăsaţi butoanele de volum sus şi jos (1) pentru a seta
nivelul de bas dorit.
♦ Apăsaţi încă odată butonul egalizator / ceas pentru a se
afişa egalizator pentru tonuri înalte.
♦ Apăsaţi butoanele de volum sus şi jos pentru a seta
nivelul de tonuri înalte dorit.
♦ Apăsaţi încă odată butonul egalizator / ceas a treia oară
pentru a ieşi.
Notă: Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 5 secunde,
funcţia de programare a egalizatorului va reveni automat la
setarea anterioară.
Folosirea tehnologiei wireless
Bluetooth® *
♦
♦
♦
♦
♦
Porniţi aparatul de radio (2).
Mergeţi la setările Bluetooth de pe aparatul prevăzut cu
Bluetooth.
Căutai „P3BTR” şi selectaţi pentru punerea în pereche
a dispozitivelor. Simbolul Bluetooth va fi intermitent
pe ecranul LCD (9) în timpul punerii în pereche. După
ce punerea în pereche a reuşit, simbolul Bluetooth va
rămâne static.
Pentru a reda dispozitivul Bluetooth prin aparatul radio,
apăsaţi butonul Bluetooth (7) sau apăsaţi butonul de
mod (3) până când „bt” apare pe ecranul LCD (9).
Începeţi redarea pe aparat.
5
ROMÂNĂ
Notă: Aparatul radio nu trebuie să fie în modul Bluetooth în
timpul punerii în pereche, doar în timpul ascultării.
*Termenul marca şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci
înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar folosirea
acestora de către Stanley Fat Max este posibilă în baza
licenţei. Celelalte mărci comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor lor.
Problemă
Soluţia eventuală
Cauza posibilă
Unitatea nu
porneşte
Cablul nu este conectat
Conectaţi aparatul la o priză
funcţională
Siguranţa din circuit este
arsă
Înlocuiţi siguranţa circuitului
(în cazul în care produsul
determină arderea repetată
a siguranţei, opriţi folosirea
acestuia şi duceţi-l pentru
a fi reparat la un centrul de
service Stanley Fat Max sau
la un atelier autorizat)
Disjunctorul este acţionat
Resetaţi disjunctorul (în
cazul în care produsul
determină acţionarea
repetată a disjunctorului,
opriţi folosirea acestuia şi
duceţi-l pentru a fi reparat
la un centrul de service
Stanley Fat Max sau la un
atelier autorizat)
Cablul sau comutatorul este
deteriorat
Cablul sau comutatorul
trebuie să fie înlocuit la un
centru de service Stanley
Fat Max sau la un atelier
autorizat)
Acumulatorul nu este
încărcat
Încărcaţi acumulatorul
Acumulatorul nu este
conectat complet
Apăsaţi acumulatorul
complet în portul pentru
acumulator şi asiguraţi-vă că
este bine conectat
Acumulatorul nu are
suficientă energie
Încărcaţi acumulatorul
Acumulatorul a fost
îndepărtat
Puneţi acumulatorul la loc
Adaptorul este deconectat,
iar acumulatorul nu este
montat
Conectaţi adaptorul în mufă
şi introduceţi acumulatorul
Alimentarea mufei este
întreruptă la folosirea
adaptorului
Asiguraţi-vă că priza are
curent sau introduceţi bine
acumulatorul
Dispozitivul este în afara
acoperirii
Aduceţi dispozitivul aproape
de aparatul radio
Intrarea apelului
În cazul în care telefonul primeşte un apel în timp ce este
conectat la aparatul de radio, acesta va suna în difuzoare.
Samsung** Când convorbirea este iniţiată, vocea apelantului
va putea fi auzită prin radio. Pentru a transfera apelul către
telefon, deselectaţi opţiunea headset de la telefon. Aparatul
radio va avea sunetul anulat până la terminarea convorbirii.
Terminaţi convorbirea în mod normal de la telefon. Aparatul
radio va relua funcţia anterioară.
**Samsung® este o marcă comercială înregistrată a Samsung
Group.
iPhone®*** Când este rpeluat un apel telefonic, apelul trebuie
să fie preluat prin telefon. În cazul în care este preluat prin
radio, transferaţi apelul către telefon. Selectaţi sursă audio”
de pe telefon, apoi selectaţi „iPhone.” Aparatul radio va
avea sunetul anulat până la terminarea convorbirii. Terminaţi
convorbirea în mod normal de la telefon. Aparatul radio va
relua funcţia anterioară.
NBC apare pe
ecranul LCD
Note importante despre radio
♦
Recepţionarea va depinde de locaţia şi puterea
semnalului radio.
♦ Anumite generatoare pot produce zgomot de fundal.
♦ Recepţia AM va fi probabil mai clară atunci când radioul
este alimentat de la acumulator.
♦ Pentru a utiliza portul auxiliar (13), conectaţi mufa de
ieşire de la un CD sau iPod®*** / player MP3 în port.
Sunetul de la sursa externă este redat prin difuzoare.
***iPod® şi iPhone® sunt măprci coerciale înregistrate ale
Apple Inc.
Bluetooth®
deconectat
Este posibil ca dispozitivul
să trebuiască să fie pus din
nou în pereche cu aparatul
radio, consultaţi „Folosirea
tehnologiei wireless
Bluetooth“
Depanare
Dacă aparatul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Stanley Fat Max local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi aparatul.
6
Întreţinere
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea în mod
regulat.
Avertisment! Opriţi şi deconectaţi aparatul înainte de
transport şi curăţare.
♦ Murdăria şi unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a aparatului folosind o cârpă.
Avertisment! Nu utilizaţi NICIODATĂ solvenţi sau alte
produse chimice puternice pentru curăţarea componentelor
ROMÂNĂ
nemetalice ale aparatului. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui lichid în unitate; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a unităţii în lichid.
Avertisment! Nu pulverizaţi NICIODATĂ şi nu aplicaţi în alt
fel lubrifianţi sau solvenţi de curăţare în interiorul uneltei.
Acest lucru poate afecta grav durata de funcţionare şi
performanţa uneltei.
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului
înconjurător:
♦
♦
Note legate de service
Acest produs nu poate fi reparat de utilizator. Nu există
componente ce pot fi reparate de către utilizator în interiorul
radioului. Repararea la un centru de service autorizat este
necesară pentru evitarea deteriorării componentelor interne
statice senzitive.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Fat Max pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul local Stanley Fat Max la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Stanley Fat Max autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
♦
♦
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili. Puneţi
acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat
pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un
centru local de colectare.
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc deoarece
acest lucru ar putea determina vătămări personale sau
explozii.
Specificaţie tehnică
Adaptor
FM770B
Tip 1
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Tensiune de ieşire
Vc.c.
18
Curent
A
0,4
Acumulator
Tensiune
Vc.a.
Capacitate
Ah
Tip
FMC687L
FMC688L
18
18
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în calitate
de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza
materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen de 12 luni
de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează înlocuirea
gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la
latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane
neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max trebuie să fie returnat complet,
cu toate componentele sale originale.
7
ROMÂNĂ
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00268904 - 28-05-2015
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising