DCF887 | DeWalt DCF887 IMPACT DRIVER instruction manual

370002-03 LT
DCF887
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
18
Pav. / Рисунок 1
C
D
G
B
A
J
H
K
I
E
F
L
I
Pav. / Рисунок 2
F
E
M
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
K
Pav. / Рисунок 5
Pav. / Рисунок 6
C
D
4
C
D
LIETUVIŲ
BEŠEPETIS AKUMULIATORINIS SMŪGINIS
SUKTUVAS DCF887
Sveikiname!
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių,
„DEWALT“ yra patikimiausias profesionalių
elektrinių įrankių vartotojų partneris.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Galios išvestis
Greitis be apkrovos
1 režimas
2 režimas
3 režimas
Smūgių dažnis
Maks sūkio momentas
Įrankio laikiklis
Svoris (be akumuliatoriaus)
VDC
W
spm
smūg./min.
Nm
kg
DCF887
18
1/10
Ličio jonų
400
0-1 000
0-2 800
0-3 250
0-3 800
205
6,35 mm
(1/4 colio)
0,9
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745-2-2:
LPA (garso slėgio lygis)
dB(A)
96
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
107
K (nustatyto garso lygio
paklaida)
dB(A)
3
Vibracijos emisijos dydis, ah =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
22,0
2,1
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
DCB180 DCB181 DCB182
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
Svoris
kg
0,64
0,35
0,61
Akumuliatorius
DCB183/B DCB184/B DCB185
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
Galia
Ah
2,0
5,0
1,3
Svoris
kg 0,40 / 0,45 0,62 / 0,67 0,35
Kroviklis
Maitinimo tinklo
VAC
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
Kroviklis
Maitinimo tinklo
VAC
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
DCB105
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
5
LIETUVIŲ
Kroviklis
Maitinimo tinklo
VAC
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
Kroviklis
Maitinimo tinklo
VAC
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
Kroviklis
Maitinimo tinklo
VAC
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
Saugikliai:
Europa
Jungtinė
Karalystė ir Airija
DCB112
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCB113
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
230 V
įrankiai
230 V
įrankiai
Maitinimo tinklo el. srovės
stiprumas – 10 amperų
El. srovės stiprumas
kištukuose – 3 amperų
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
6
PASTABA. Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
BEŠEPETIS AKUMULIATORINIS SMŪGINIS
SUKTUVAS
DCF887
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
EB, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-22:2010.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB (iki 2016.04.19), 2014/30/ES (nuo 2016.04.20)
ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“.
Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015.06.29
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai dėl
elektrinio įrankio saugos
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
LIETUVIŲ
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą
laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
7
LIETUVIŲ
c)
d)
e)
f)
g)
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriui krauti, gali
kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba patirti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
8
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios
smūginių veržliarakčių/
suktuvų naudojimo saugos
taisyklės
• Atlikdami darbus, kurių metu elektrinis
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Sukimo antgaliams
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Matomas spinduliavimas. Nežiūrėkite
tiesiai į šviesą.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
LIETUVIŲ
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje
instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir
suderinamų akumuliatorių kroviklių naudojimo
taisyklės (žr. skyrių Techniniai duomenys).
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatorius, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30 mA.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA. esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
taisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti dviejų
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
9
LIETUVIŲ
Krovikliai
Krovikliais DCB105, DCB107, DCB113 ir DCB115
galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir 18 V galios ličio
jonų XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ir
DCB185) akumuliatorius. „DEWALT“ kroviklių
reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad juos
naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (F) į kroviklį. Be perstojo
žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo,
kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas,
jį galima tuoj pat naudoti arba palikti jį
kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
Įkrovimo indikatoriai: DCB105
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas
x
iš naujo įdėti akumuliatorių
Įkrovimo indikatoriai: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko
įjungimo uždelsimas*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Tuo
metu raudona lemputė tebežybčios, o geltona
kontrolinė lemputė švies be perstojo.
Akumuliatoriui pasiekus tinkamą temperatūrą,
geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis
vėl bus kraunamas.
10
Suderinamas kroviklis(-iai) sugedusio
akumuliatoriaus nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir visiškai jį
įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių
ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
LIETUVIŲ
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorius kraukite tik „DEWALT“
krovikliais.
• NETAŠKYKITE ir vandeniu ir nenardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (104 °F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus į kroviklį,
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatoriais galima ant jų
pastatyti, tačiau juos galima netyčia
nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION)
AKUMULIATORIUS
• Lauže akumuliatorius gali sprogti.
Deginant ličio jonų akumuliatorius, susidaro
nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
1. Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatorius, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
2. Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama,
ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais
galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo,
ženklinimo/žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio dokumento
sukūrimo metu. Visgi garantija – akivaizdi arba
numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo
veiksmais būtinai laikytis galiojančių įstatymų.
11
LIETUVIŲ
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Modelis DCF887 veikia su 18 voltų
akumuliatoriumi.
Kraukite tik esant 4–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
Galima naudoti akumuliatorius DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B DCB184, DCB184B
arba DCB185. Daugiau informacijos rasite
skyriuje Techniniai duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
„DEWALT“ akumuliatorius kraukite
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant ne
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų (žr. skyrių Techniniai
duomenys).
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
Nedeginkite akumuliatoriaus.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Ant kroviklių ir akumuliatorių
esančios etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Smūginis suktuvas
1 Kroviklis
1 Ličio jonų akumuliatorius (modeliai M1, L1,
C1, P1, D1, D1B)
2 Ličio jonų akumuliatoriai (modeliai M2, L2,
C2, P2, D2, D2B)
3 Ličio jonų akumuliatoriai (modeliai M3, L3,
C3, P3, D3, D3B)
1 Magnetinis sukimo antgalio laikiklis
1 Diržo kabliukas
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Akumuliatorius kraunamas.
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto / šalto bloko įjungimo uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių
daiktų
12
1 Įrankių dėžė
1 Naudojimo instrukcija
1 Programėlės „Tool Connect™“ naudojimo
instrukcija (B modeliai)
PASTABA. Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių. Modeliai
NT pateikiami be akumuliatorių ir kroviklių.
Modeliuose B yra „Bluetooth®“ akumuliatoriai.
PASTABA. „Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai priklauso bendrovei „Bluetooth®, SIG, Inc.“
ir norint bet kokiu būdu naudoti tokius ženklus,
reikia gauti bendrovės „DEWALT“ licenciją. Visi kiti
prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
Saugokite nuo vandens
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
LIETUVIŲ
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
A. Gaidukas
B. Sukimo krypties valdymo mygtukas
C. Kumštelinio griebtuvo žiedas
D. 6,35 mm (1/4 col.) šešiakampis griebtuvas
E. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
F. Akumuliatorius
G. Apšvietimo lemputės
H. Diržo kabliukas (papildomas priedas)
I. Montavimo varžtas
J. Pagrindinė rankena
K. Režimo valdiklis
L. Magnetinis sukimo antgalio laikiklis
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Ilginimo laido naudojimas
Šis smūginis suktuvas skirtas profesionaliems
varžtų sukimo darbams. Smūginė funkcija padaro
šį įrankį ypač naudingu skląsčiams, sklendėms,
sąvaržoms, fiksatoriams į medį, metalą ir betoną
kalti.
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm²;
maksimalus laido ilgis – 30 m.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
Šis smūginis suktuvas yra profesionalus elektrinis
įrankis.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu
be priežiūros negalima naudotis mažiems
vaikams arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Atsižvelgiant į standartą EN 60745, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laidas nėra būtinas.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
rimtų susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir
išėmimas iš įrankio (2 pav.)
PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatorius (F) yra
visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIŲ Į ĮRANKIO
RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (F), laikykite
jį ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais
(2 pav.).
13
LIETUVIŲ
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje ir spragtelėdamas
tinkamai užsifiksuos.
KAIP IŠIMTI AKUMULIATORIŲ IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (E) ir tvirtai
ištraukite akumuliatorių iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę į kroviklį, kaip
aprašyta šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (M). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies
ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Diržo kabliukas ir magnetinis
sukimo antgalio laikiklis
(1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti,
NEKABINKITE įrankio aukštai
virš galvos ir nekabinkite nieko ant
diržo kabliuko. DIRŽO KABLIUKĄ
KABINKITE TIK ant darbinio diržo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti,
užtikrinkite, kad varžtas, laikantis diržo
kabliuką, būtų tvirtai užveržtas.
SVARBU! Tvirtindami arba keisdami diržo
kabliuką ar magnetinį sukimo antgalio laikiklį,
naudokite tik pateiktąjį vartą (I). Patikrinkite, ar
tvirtai užveržtas varžtas.
14
Diržo kabliuką (H) ir magnetinį sukimo antgalio
laikiklį (L) galima tvirtinti bet kurioje įrankio pusėje
naudojant tik pateiktąjį varžtą (I), kad įrankį galėtų
naudoti ir kairiarankiai, ir dešiniarankiai. Jei
kabliuko arba magnetinio sukimo antgalio laikiklio
visai nenaudosite, galite jį nuimti.
Norėdami perkelti diržo kabliuką arba magnetinį
sukimo antgalio laikiklį, atsukite jį laikantį varžtą
(I), o tada sumontuokite priešingoje pusėje.
Patikrinkite, ar tvirtai užveržtas varžtas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, įjunkite
sukimo krypties valdymo mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatorių.
Tinkama rankų padėtis (3 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos (J).
Greičio reguliavimo gaidukas
(1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite gaiduką (A).
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
Šiame įrankyje įrengtas stabdis. Visiškai atleidus
gaiduką, griebtuvas sustos.
Greičio keitimo jungiklis suteikia galimybę
pasirinkti tinkamiausią greitį konkrečiam darbui
atlikti. Kuo stipriau spaudžiate gaiduką, tuo
greičiau veikia įrankis. Kad įrankis tarnautų ilgiau,
greitį keiskite tik pradėdami sukti veržles.
PASTABA. Nerekomenduojama be perstojo keisti
greitį. Jei taip darysite, galite sugadinti jungiklį,
todėl venkite nuolat keisti greitį.
LIETUVIŲ
Sukimosi krypties valdymo
mygtukas (1 pav.)
pasirinkite 2 režimą, kuris užtikrins reikiamą
sukimo galią.
Naudojant sukimo krypties valdymo mygtuką
(B), nustatoma įrankio sukimosi kryptis, be to, jis
naudojamas ir kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį, atleiskite
gaiduką (A) ir nuspauskite dešiniąją sukimo
krypties valdymo mygtuko (B)pusę.
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį, atleiskite
gaiduką (A) ir nuspauskite kairiąją sukimo krypties
valdymo mygtuko (B) pusę. Centrinė valdymo
mygtuko padėtis užfiksuoja gaiduką (A) išjungimo
padėtyje. Keisdami valdymo mygtuko padėtį,
būtinai atleiskite gaiduką.
PASTABA. Pakeitus sukimosi kryptį ir pirmą kartą
paleidus įrankį, paleidimo metu gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normalu ir nereiškia, kad
prietaisas sugedo.
DCF887
1 režimas Tikslusis sukimas
2 režimas Įprastas smūginis
sukimas
3 režimas Didelio greičio
smūginis sukimas
Apšvietimo lemputės (1 pav.)
Prieš pakeisdami priedus, užfiksuokite sukimo
krypties valdymo mygtuką (B) (centrinėje)
padėtyje arba ištraukite akumuliatorių.
Aplink 6,35 mm (1/4 col.) skersmens šešiakampį
kumštelinį griebtuvą (D) yra įrengtos trys
apšvietimo lemputės (G). Paspaudus gaiduką,
lemputės įjungiamos.
Gaiduką atleidus, lemputės šviečia dar
20 sekundžių.
PASTABA. Apšvietimo lemputės skirtos darbo
vietai betarpiškai apšviesti ir nėra skirtos naudoti
vietoje žibintuvėlio.
Režimo valdiklis (1, 4 pav.)
Šiame įrankyje yra įrengtas režimo valdiklis
(K), kuris leidžia pasirinkti vieną iš trijų režimų.
Pasirinkite atliekamam darbui tinkamą režimą
ir reguliuokite įrankio veikimo greitį, naudodami
greičio reguliavimo gaiduką (A).
PASTABA. Šis režimas skirtas lengviems
varžtų sukimo darbams. Jeigu įrankiui veikiant
tiksliojo sukimo režimu varžtas nebus sukamas,
0-1 000
spm
0-2 800
spm
0-3 250
Greitai atlaisvinamas
griebtuvas (2, 5, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik smūginius
priedus. Nesmūginiai priedai gali
sutrūkti ir sukelti pavojingas sąlygas.
Prieš naudojimą patikrinkite priedą ir
įsitikinkite, ar jis nesuskilęs.
PASTABA. Į šį griebtuvą galima dėti tik 6,35 mm
(1/4 col.) šešiakampius priedus.
Norėdami įdėti priedą, įkiškite jį iki galo. Priedas
yra tinkamai užfiksuotas (5 pav.).
Norėdami ištraukti priedą, atitraukite griebtuvo
žiedą (C) nuo įrankio priekio. Išimkite priedą
(6 pav.).
Naudojimas
Šis smūginis įrankis suka tokia maksimalia
veržimo jėga:
Kat. #
Nm
DCF887
205
DĖMESIO! Įsitikinkite, kad varžtas
ir (arba) sistema atlaikys įrankio
sukeliamus sūkius. Pernelyg didelis
sūkio momentas gali sugadinti įrankį ir
sužeisti operatorių.
Tikslusis sukimas (4 pav.)
Be įprastų smūginio sukimo režimų šis įrankis
turi tiksliojo sukimo režimą, kuris leidžia tiksliau
valdyti įrankį atliekant subtilesnius darbus, kad
nebūtų apgadintos medžiagos arba tvirtinimo
elementai. Jis idealiai tinka lengviems darbams,
pavyzdžiui montuojant spintelių vyrių arba
įrenginių varžtus. Atlikdami lengvus darbus, jeigu
abejojate, pasirinkite tiksliojo sukimo režimą, kad
įrankis veiktų kaip suktuvas; tada (jeigu reikia),
varžto galvutei pasiekus ruošinį, panaudokite lėtą
smūginį režimą, kad galvutė būtų įsukta lygiai
sulig ruošinio paviršiumi.
spm
1. Įkiškite priedą į griebtuvą. Laikykite įrankį
nukreipę tiesiai į ruošinį.
2. Spauskite gaiduką ir pradėkite darbą.
Norėdami sustoti, gaiduką atleiskite.
Visuomet patikrinkite, ar sukuriamas tinkamas
sukimo momentas, nes jis darbo metu
priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant:
•
Įtampa: dėl beveik išsikrovusio
akumuliatoriaus susidaro maža įtampa, dėl
kurios sumažėja sukimo momentas.
• Lizdo dydis: naudojant netinkamo dydžio
lizdą, sumažėja sukimo momentas.
•
Varžto dydis: didesnio skersmens
varžtams sukti paprastai reikia didesnio
15
LIETUVIŲ
sukimo momento. Sukimo momentas taip
pat priklauso nuo varžto ilgio, klasės ir
sukimo koeficiento.
•
Varžtas: įsitikinkite, kad varžtai nesurūdiję
ir švarūs, kad jie būtų sukami tinkamu
sukimo momentu.
•
Medžiaga: sukimo momentui poveikio turi
ir medžiagos rūšis bei paviršiaus apdaila.
•
Veržimo trukmė: ilgiau sukant,
sukama stipriau. Sukant ilgiau nei
rekomenduojama, varžtai gali būti pernelyg
įveržiami, persukami arba sugadinami.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
rimtų susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skepetą. Visuomet saugokite įrankį
16
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus
galima nuvalyti šluoste arba minkštu,
nemetaliniu šepetėliu. Nenaudokite
vandens arba kokių nors kitokių
valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
LIETUVIŲ
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
įgaliotųjų „DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių
sąrašą bei tikslią informaciją apie mūsų gaminių
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę
informaciją rasite internete adresu:
www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ
DCF887
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Тип аккумулятора
Выходная мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки
об./мин
Режим 1
Режим 2
Режим 3
Кол-во ударов в минуту
уд./мин
Макс. крутящий момент
Нм
Держатель насадок
Вес (без аккумулятора)
кг
DCF887
18
1/10
Li-Ion
400
0 – 1 000
0 – 2 800
0 – 3 250
0 – 3 800
205
6,35 мм
0,9
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по
трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745-2-2:
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
96
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
107
K (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3
Значения вибрационного
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
22,0
м/с²
2,1
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
18
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
DCB182
Li-Ion
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
DCB183/B DCB184/B DCB185
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
18
18
Ёмкость
Ач
2,0
5,0
1,3
Вес
кг 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
25
30
40
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
55
70
90
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
60
70
90
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
140
185
240
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
40
45
60
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
90
120
150
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
30
35
50
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
70
100
120
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин.
25
30
40
время зарядки
(1,3 Aч) (1,5 Aч) (2,0 Aч)
55
70
90
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,5
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЁРТ
DCF887
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.06.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
20
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
с)
d)
e)
f)
g)
22
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с разработанными
специально для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
c) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте её водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
специальные правила
безопасности при
использовании ударных
гайковёртов/винтовёртов
• Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых крепёжный элемент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепёжного элемента
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Видимое излучение. Не смотрите на
источник света.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для совместимых зарядных
устройств (см. раздел «Технические
характеристики»).
• Перед началом эксплуатации
зарядного устройства прочитайте
все инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению
травмы или повреждению
зарядного устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок,
кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте повреждённые детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; для проведения
технического обслуживания
или ремонта отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения
получения травмы он должен быть
немедленно заменён производителем,
его сервисным агентом или другим
квалифицированным специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
24
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112, DCB113 и DCB115 предназначены
для зарядки Li-Ion XR аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B и DCB185). Зарядные
устройства DEWALT не требуют регулировки
и очень просты в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (F) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнёт непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки: DCB105
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
x
замените аккумулятор
Индикаторы зарядки: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
зарядка
полностью заряжен
пауза для
согревания/
охлаждения
аккумулятора*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Красный индикатор зарядки будет
продолжать мигать, тогда как жёлтый
индикатор загорится только во время
паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора. Как только аккумулятор
охладится, жёлтый индикатор погаснет,
и зарядное устройство продолжит процесс
зарядки аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать
неисправный аккумулятор. При обнаружении
неисправности в аккумуляторе индикатор
погаснет, отобразит проблему или начнёт
мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать
на наличие неисправности в самом зарядном
устройстве.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, отнесите зарядное
устройство и аккумулятор в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться
приблизительно вдвое медленнее тёплого
аккумулятора. Аккумулятор будет медленно
заряжаться на протяжении всего цикла
зарядки и не вернётся к максимальной
скорости зарядки, даже если аккумулятор
нагреется.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности. Затем
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт
к получению тяжёлой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, под наружными
навесами или внутри металлических
конструкций в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснувшим
или повреждённым корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжёлый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздём, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться
в сервисный центр на
переработку.
26
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создаёт
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионнолитиевых аккумуляторов выделяются
токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения ожога. Аккумуляторная
жидкость может воспламениться
при попадании искры или пламени.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта
(IATA) по перевозке опасных грузов,
правила международного морского
РУССКИЙ ЯЗЫК
кодекса по опасным грузам (IMDG)
и Европейское соглашение о перевозке
опасных грузов автотранспортом (ADR).
Каждый ионно-литиевый элемент или
аккумулятор протестирован в соответствии
с требованиями к испытаниям, указанными
в подразделе 38.3 части по испытаниям
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DEWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без инструментов), и
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах
указана на корпусе ионно-литиевого
аккумулятора.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации
о последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
Во время перевозки аккумуляторов
существует риск возгорания при
случайном контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами. При
перевозке аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены и надёжно
изолированы от любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать короткое
замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCF887 работает от аккумулятора
напряжением 18 В.
Могут использоваться аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B или DCB185. Более подробную
информацию см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной
температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы.
Перед использованием аккумулятор
потребуется зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными
устройствами DEWALT может
привести к протечке или взрыву
аккумулятора и другим опасным
ситуациям (см. раздел «Технические
характеристики»).
Не бросайте аккумулятор в огонь.
торговыми марками, принадлежащими
к Bluetooth®, SIG, Inc., и любое их
использование со стороны DEWALT
производится по лицензии. Другие торговые
марки и торговые названия являются
собственностью их владельцев.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
A. Курковый пусковой выключатель
B. Переключатель направления вращения
(реверса)
C. Зажимное кольцо
Комплект поставки
D. 1/4» Держатель насадок 6,35 мм
В упаковку входят:
E. Отпирающая кнопка аккумулятора
1 Ударный винтовёрт
F. Аккумулятор
1 Зарядное устройство
G. Подсветка
1 Аккумулятор Li-Ion (M1, L1, C1, P1, D1, D1B
-модели)
H. Крепление для ремня (дополнительная
принадлежность)
2 Аккумулятора Li-Ion (M2, L2, C2, P2, D2,
D2B -модели)
J. Основная рукоятка
3 Аккумулятора Li-Ion (M3, L3, C3, P3, D3,
D3B -модели)
1 Магнитный держатель насадок
1 Крепление для ремня
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Приложение к руководству по
эксплуатации Tool Connect™ (В-модели)
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемоданы не входят в комплект
поставки моделей N. Аккумуляторы
и зарядные устройства не входят в комплект
поставки моделей NТ. А комплект поставки
моделей В входят аккумуляторы Bluetooth®.
ПРИМЕЧАНИЕ: Текстовый символ Bluetooth®
и логотипы являются зарегистрированными
28
I. Установочный винт
K. Переключатель режимов работы
L. Магнитный держатель насадок
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный ударный винтовёрт предназначен
для профессионального заворачивания
саморезов. Ударная функция обеспечивает
универсальность инструмента при
заворачивании крепёжных элементов
в древесину, металл и бетон.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный ударный винтовёрт является
профессиональным электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под
контролем ответственного за их
безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
(F) полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (F) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
не услышите, что замок защёлкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (E)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трёх
зелёных светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (M). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадёт ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Крепление для ремня
и магнитный держатель
насадок (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжёлой травмы, НЕ
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы
на крепление для ремня.
Пристегивайте крепление
ТОЛЬКО к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжёлой травмы,
проверьте надёжность винта,
удерживающего крепление.
ВАЖНО: При установке или замене
крепления для ремня или магнитного
держателя насадок, используйте только
винт (I), входящий в комплект поставки
инструмента. Убедитесь, что винт надёжно
затянут.
Крепление для ремня (Н) и магнитный
держатель насадок (L) можно устанавливать
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой, и только
с использованием винта (I), входящим
в комплект поставки. Если крепление для
ремня или магнитный держатель насадок не
планируется использовать, их можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление для ремня
или магнитный держатель насадок, открутите
винт (I), удерживающий крепление или зажим
на месте, а затем снова установите их на
противоположной стороне. Убедитесь, что
винт надёжно затянут.
30
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, устанавливайте
переключатель направления
движения в положение
блокировки или выключайте
инструмент и извлекайте
аккумулятор перед каждой
операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(J).
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (А). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Инструмент остановится только
после того как курковый выключатель будет
полностью отпущен.
Встроенный переключатель скорости
позволяет начинать операцию на низкой
скорости. Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый
выключатель. В целях продления срока
службы Вашего инструмента используйте
максимальную скорость только на начальном
РУССКИЙ ЯЗЫК
этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепёжных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент
во всём диапазоне скоростей. Это может
привести к повреждению пускового
выключателя.
Переключатель
направления вращения
(реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (В)
устанавливает направление вращения,
а также служит кнопкой блокировки.
Для установки вращения вперёд, отпустите
курковый выключатель (А) и нажмите на
переключатель направления вращения (В)
с правой стороны инструмента.
Для установки вращения назад, отпустите
курковый выключатель (А) и нажмите на
переключатель направления вращения
(В) с левой стороны инструмента. Кнопка
переключателя, установленная в среднее
положение, блокирует курковый выключатель
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
Вокруг держателя насадок 6,35 мм (D)
расположены 3 лампочки подсветки (G).
Лампочки подсветки будут загораться при
каждом нажатии на курковый пусковой
выключатель.
При отпускании куркового выключателя
подсветка будет продолжать гореть еще
20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лампочки подсветки служат
для освещения рабочей поверхности и не
предназначены для использования в качестве
фонарика.
Переключатель режимов
работы (Рис. 1, 4)
Ваш инструмент оборудован переключателем
(K), позволяющим выбрать один из трёх
режимов работы. Выберите режим,
соответствующий выполняемой операции,
и регулируйте скорость при помощи куркового
пускового выключателя с регулировкой
скорости (А).
Высокоточное
заворачивание (Рис. 4)
В дополнение к обычным режимам ударного
заворачивания данный инструмент
имеет функцию режима высокоточного
заворачивания, который обеспечит
максимальный контроль при выполнении
операций в лёгком режиме и поможет
избежать повреждения материала или
крепёжных элементов. Данный режим
идеально подходит для заворачивания
в лёгком режиме, например, винтов для
шкафных петель или мелких винтов
со шлицованными головками. Режим
высокоточного заворачивания позволяет
использовать инструмент в качестве отвёртки
при выполнении лёгких операций: небольшая
скорость до момента, когда головка винта
должна коснуться заготовки с последующей
(если требуется) контролируемой медленной
ударной функцией, что в итоге обеспечивает
идеальное заворачивание винта заподлицо
с поверхностью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный режим предназначен
для лёгких операций по заворачиванию.
Если инструмент не заворачивает
крепёжный элемент в режиме высокоточного
заворачивания, переключитесь на режим 2,
который обеспечит дополнительную
мощность, необходимую для завершения
операции.
DCF887
Режим 1 Высокоточное
заворачивание
об./мин 0–1 000
Режим 2 Нормальное
заворачивание
с ударом
об./мин 0–2 800
Режим 3 Высокоскоростное
заворачивание
с ударом
об./мин 0–3 250
Быстрозажимной держатель
насадок (Рис. 2, 5, 6)
ВНИМАНИЕ: Используйте только
насадки, предназначенные для
работы с ударной нагрузкой.
Насадки, не предназначенные
для работы с ударной нагрузкой,
могут сломаться, что приведёт
к опасной ситуации. Перед
использованием тщательно
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
осмотрите насадку на
отсутствие трещин.
•
Размер болта: Для заворачивания
болтов большого диаметра обычно
требуется высокий момент затяжки.
Момент затяжки так же может
варьироваться в зависимости от
длины, градуса и коэффициента
крутящего момента.
•
Болт: Для обеспечения надлежащего
момента затяжки убедитесь, что
резьба болта чистая, не имеет
ржавчины и мусора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Держатель насадок предназначен только для установки насадок с шестигранным хвостовиком диаметром 6,35 мм.
Перед сменой насадок переместите
переключатель реверса (В) в положение
блокировки (центральное) или извлеките из
инструмента аккумулятор.
Чтобы установить насадку, вставьте
её в держатель до упора. Насадка
зафиксируется на месте (Рис. 5).
Чтобы извлечь насадку, оттяните зажимное
кольцо (С) в сторону от передней части
инструмента. Извлеките насадку (Рис. 6).
Эксплуатация
Ваш ударный инструмент производит
следующие максимальные крутящие
моменты:
Номер по каталогу
DCF887
Нм
205
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что крепёжный элемент и/или
система способны выдержать
уровень крутящего момента,
производимый инструментом.
Превышение допустимого
уровня крутящего момента
может стать причиной поломки
инструмента и возможного
получения телесной травмы.
1. Вставьте насадку в головку крепёжного
элемента. Держите инструмент под
прямым углом к крепёжному элементу.
2. Чтобы начать работу, нажмите на
курковый выключатель. Чтобы выключить
инструмент, отпустите курковый
выключатель. Всегда проверяйте уровень
крутящего момента динамометрическим
гаечным ключом, поскольку на момент
затяжки влияет несколько факторов,
включая следующие:
32
•
Напряжение: Низкое напряжение,
производимое почти разряженным
аккумулятором, уменьшит крутящий
момент затяжки.
•
Размер насадки: Использование
насадок неправильного диаметра
может стать причиной снижения
момента затяжки.
• Материал: На величину крутящего
момента затяжки также влияет
тип обрабатываемого материала
и состояние его верхней поверхности.
• Продолжительность затяжки:
Продолжительность затяжки
увеличивается с увеличением
крутящего момента. Затяжка
продолжительнее рекомендованной,
может стать причиной
перенапряжения, возникновения
сорванной резьбы и повреждения
крепёжных элементов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00288789 - 23-12-2015
34
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising