DWE492 | DeWalt DWE492 ANGLE GRINDER instruction manual

533224 - 67 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE490
DWE492
DWE492S
DWE493
DWE494
1. ábra
B
C
A
H
(DWE494)
G
F
D
E
X
2. ábra
3. ábra
M
N
O
G
2
4. ábra
5. ábra
K
a
I
O
P
D
J
K
b
K
D
O
P
J
J
D
6. ábra
7. ábra
L
D
3
NAGY SAROKCSISZOLÓ
DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493, DWE494
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges fordulatszám
Tárcsa méret
Kihajtótengely
Kihajtótengely hossza
Súly
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
DWE490
230
230/115
1
2000
6600
230
M14
19
5,2
DWE492
230
230/115
1
2200
6600
230
M14
19
5,2
DWE492S
230
–
1
2200
6600
230
M14
19
5,2
DWE493
230
–
1
2200
8500
180
M14
19
5,2
DWE494
230
–
1
2200
6600
230
M14
19
5,2
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az EN60745-2-3 szabvány szerint:
LPA (kibocsátott hangnyomásszint)
dB(A)
94
94
94
94
94
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
104
104
104
104
104
KWA (toleranciafaktor az adott
hangszintnél)
dB(A)
3
3
3
3
3
m/s2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
m/s
2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
m/s2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
m/s
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Felületcsiszolás
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
értéke ah,SG =
Toleranciafaktor K =
Korongos csiszolás
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
értéke ah,DS =
Toleranciafaktor K =
2
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
4
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
Vágókorongos vágásnál vagy
drótkefézésnél a súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értékek eltérőek
lehetnek.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
E.K. és
Írország
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
10 amper, hálózati
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2009 + A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK
irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU
irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint
a 2011/65/EU irányelvnek is. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
13 amper,
a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
NAGY SAROKCSISZOLÓ
DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493,
DWE494
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.05.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
5
c)
jelenlétében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugót. Földelt
készülékekkel semmilyen adaptert ne
használjon. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő konnektor
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól
és hőtől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata mellett nagyobb
az áramütés veszélye.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül.
Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon a szerszámmal,
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a szerszám
véletlen beindulását. Ellenőrizze,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ha az elektromos szerszám hordozása
közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a szerszámon megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy eltárolja.
Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat
nem ismerik. A szerszám használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
TOVÁBBI SPECIFIKUS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK NAGY
SAROKCSISZOLÓKHOZ
Biztonsági útmutatások minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszolásra,
drótkefézésre és vágásra készült. Olvassa
át a szerszámhoz mellékelt összes
biztonsági figyelmeztetést, útmutatást,
szemléltető ábrát és műszaki adatot. Az
alábbiakban felsorolt útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
b) Vannak olyan munkák, például
a polírozás, amelyeket ezzel
a szerszámmal nem ajánlatos végezni.
Az elektromos szerszám nem
rendeltetésszerű használata veszélyes lehet,
és személyi sérülést okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
és ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy egy
tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
az elektromos szerszámon megjelölt
maximális fordulatszámmal
legalább azonos legyen. A névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges kapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokat nem
lehet megfelelően irányítani.
f) A felszerelendő tartozékok menetének
illenie kell a szerszám tengelyének
menetére. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy rázkódást gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
g) Ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, az alátétlapon
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
7
nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után a tartozék forgási
síkján kívül helyezkedjen el, erre kérje
a közelben állókat is, majd egy percig
járassa a szerszámot maximális üresjárati
fordulatszámon. A sérült tartozékok ez idő
alatt általában leválnak.
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladattól függően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő
maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról lepattanó részecskéket.
A szeme védelmére olyan védőszemüveget
viseljen, amely képes felfogni a különféle
munkaműveletek során a levegőbe
kerülő törmeléket. A porvédő maszknak
vagy a légzésvédőnek ki kell szűrnie
a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
i) Az arra járókat tartsa a munkaterülettől
biztonságos távolságban. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy eltörött tartozék
darabjai elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt felületeinél fogja,
amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett kábelhez vagy
éppen a szerszám saját tápkábeléhez
érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, ha már
a tartozék is teljesen leállt. A forgó tartozék
belekaphat a felületbe, és az elektromos
szerszámot kiránthatja a kezelő irányítása
alól.
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül forgó
8
tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is
okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék hamar leáll, aminek
hatására az irányítatlan elektromos szerszám az
elakadási pontról a tartozék forgásával ellentétes
irányban elmozdul.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pontjánál. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől
eltérő vagy helytelen használatának vagy
a körülményeknek a következménye, de
elkerülhető: alábbi óvintézkedések betartásával:
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet
vegyen fel, amelyben képes
a visszarúgás erejének ellenállni. Ha
a gép segédfogantyúval is fel van
szerelve, azt is mindig használja, hogy
visszarúgás vagy az indítás során
keletkező nyomatékváltozás során is
maximálisan uralja a szerszámot. A kezelő
úrrá lehet a nyomatékváltozásokon és
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is
visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásával ellentétes irányba fog
elindulni.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek vagy a szerszám
bólogatása miatt a forgó tartozék könnyen
beszorulhat, aminek hatására a kezelő
elvesztheti a szerszám feletti uralmát, vagy
visszarúghat a szerszám.
e) Ne szereljen a gépre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrésztárcsát
vagy fogazott fűrésztárcsát. Az ilyenek
gyakran okoznak visszarúgást, és a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz illő védőburkolattal. Az
elektromos szerszám tervezésénél figyelmen
kívül hagyott típusú korongokhoz nem
biztosítható megfelelő védelem, ezért nem
biztonságosak.
b) A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkjából kinyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
c) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
a ruhája tüzet fogjon.
d) A korongokat csak az ajánlott
alkalmazásokhoz szabad használni.
Például: ne csiszoljon a vágókorong
oldalával. A csiszoló vágókorong kerületi
csiszolásra készült, oldalirányú nyomás
hatására összeroppanhat.
e) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
tartókarimát használjon. A megfelelő
tartókarima támasztja a korongot, így
csökkenti a korong törésének lehetőségét.
A vágókorong karimája különbözhet
a csiszolókorong karimájától.
f) Ne használja nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb elektromos
szerszámhoz gyártott korong nem
alkalmas a kisebb szerszám magasabb
fordulatszámán való használatra, és
szétrobbanhat.
További biztonsági figyelmeztetések vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be”, és ne nyomja túl erősen.
Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást
végezni. A korong erőltetése fokozza
annak terhelését, ezért könnyebben
megcsavarodhat vagy megszorulhat
a vágatban, és nő a visszarúgás, illetve
a korong eltörésének veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől
távolodó irányban mozog, egy esetleges
visszarúgás a forgó korongot és azzal
együtt a szerszámot közvetlenül Ön felé
kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra
a vágást. Várja meg, amíg a korong
felveszi a teljes fordulatszámot, majd
óvatosan illessze vissza a vágatba.
A korong megszorulhat, felfelé kiugorhat
vagy visszarúghat, ha a szerszámot
a munkadarabban indítja újra.
e) A táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat támassza alá, hogy
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól
is könnyen megereszkedhetnek.
A munkadarabot a vágási vonal közelében,
illetve a munkadarab két vége mellett,
a korong mindkét oldalán alá kell támasztani.
9
f) Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást”
készít meglévő falakba vagy egyéb be
nem látható helyeken. A korong belevághat
a gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos
vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
Specifikus biztonsági figyelmeztetések csiszoláshoz
– a munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye;
– a túl hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
a) Ne használjon túlméretes csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján
válassza ki. Az alátétlapon túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozottan szakadásveszélyes,
és a korong elakadhat, elszakadhat vagy
a szerszám visszarúghat.
Specifikus biztonságtechnikai
figyelmeztetések drótkefézéshez
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
normál használat során is válhatnak le
drótszálak. Ne nyomja túl erősen a kefét,
hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak
a vékony ruházatba és/vagy a bőrbe.
b) Ha drótkefés munkához védőburkolat
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz.
A drótkefés korong vagy kefe átmérője
a terhelés és a centrifugális erők hatására
megnövekedhet.
További biztonságtechnikai
szabályok csiszolókhoz
Viseljen hallásvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (X)
a szerszám burkolatába van nyomva.
Példa:
2015 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 sarokcsiszoló
1 védőburkolat
1 oldalfogantyú
1 karimakészlet
1 körmöskulcs
1 koffer (csak K típusoknál)
• Ne használjon 11. típusú (kúpos fazék
alakú) korongot ezzel a szerszámmal.
Nem megfelelő tartozék használata
sérüléshez vezethet.
1 kezelési útmutató
• Mindig használja az oldalfogantyút.
Biztonságosan húzza meg a fogantyút.
Az oldalfogantyút mindig használnia kell,
hogy a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– halláskárosodás;
– a repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye;
10
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg
szállítás közben.
Leírás (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
A. Üzemi kapcsoló
B. Reteszgomb
C. Tengelyzár
D. Tengely
E. Védőburkolat
F. Védőburkolat csavarja
G. Oldalfogantyú
H. Tartósüzem rögzítőgomb (csak a DWE494
típusnál)
I. Körmöskulcs
J. Tartókarima
K. Menetes szorítóanya
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolója professzionális csiszolási,
köszörülési, drótkefézési, és vágási munkákhoz
készült.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Ezek az erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a készüléket gyermekek vagy
fogyatékkal élők csak felügyelet mellett
használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a termék
közelében.
Feszültséghiány-kioldó kapcsoló
CSAK A DWE494 TÍPUSNÁL
Az üzemi kapcsoló feszültséghiány-kioldó
funkcióval rendelkezik. Ha a szerszámot bármely
okból le kellett kapcsolni az áramforrásról, csak
a kapcsoló újbóli bekapcsolása után indul újra.
Lágyindítás funkció
DWE492S ÉS DWE494
A lágyindítás funkció használatával
a fordulatszám lassan növelhető, így elkerülhető
a kezdeti rángatás. Különösen akkor hasznos ez
a funkció, amikor szűk helyeken dolgozik.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a szerszám adattábláján
feltüntetett feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ezt a szerszámot olyan
elektromos áramellátó rendszerhez terveztük,
amelynek maximális rendszerimpedanciája Zmax
= 0,28 Ω a felhasználói tápforrás csatlakozó
pontjánál (elektromos doboz). A felhasználónak
kell gondoskodnia arról, hogy a szerszámot
csak a fenti követelményeknek megfelelő
elektromos hálózatra csatlakoztassák. Szükség
esetén a felhasználó az áramszolgáltatótól
kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. Ha hosszabbító
kábelt kell használnia, az adott szerszám
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott,
11
3 eres hosszabbítót válasszon (lásd a Műszaki
adatok című részben). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza
30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
Oldalfogantyú felszerelése
(2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
FIGYELMEZTETÉS: Az
oldalfogantyút mindig használnia
kell, hogy a szerszám feletti uralmát
folyamatosan megtartsa.
Erősen csavarja be az oldalfogantyút (G) az
egyik furatba (M) a fogaskerékház valamelyik
oldalán.
Kulcsos védőburkolat fel- és
leszerelése (1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
VIGYÁZAT: Ezzel a csiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a csiszolóval fémet vagy falazatot vág,
1-es típusú védőburkolatot KELL használnia.
1-es típusú védőburkolatok a DEWALT
12
márkakereskedőktől külön költség ellenében
beszerezhetők.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, tekintse
át a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában, hogy milyen
egyéb tartozékok használhatók ezekkel
a csiszolókkal.
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengellyel (D)
felfelé az asztalra.
2. Illessze egymáshoz a bütyköket (N) és
a vájatokat (O).
3. Nyomja le a védőburkolatot (E), és forgassa
a kívánt helyzetbe.
4. Húzza meg erősen a csavart (F).
5. A védőburkolat leszereléséhez lazítsa meg
a csavart.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot az
állítócsavarral nem lehet meghúzni,
ne használja a szerszámot.
A személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében vigye el
a védőburkolatot és a szerszámot
a márkaszervizbe, hogy javítsák meg
vagy cseréljék ki a védőburkolatot.
Csiszoló- vagy vágókorong
fel- és leszerelése
(1., 4., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
2. Illessze a tartókarimát (J) pontosan
a hajtótengelyre (D) (4. ábra).
3. Helyezze a korongot (O) a tartókarimára
(J) (5. ábra). Ha kiemelkedő középpontú
korongot szerel fel, ügyeljen arra, hogy
a kiemelkedő középpont (P) a tartókarima (J)
felé nézzen.
4. Csavarja a menetes szorítóanyát (K)
a hajtótengelyre (D) (4. ábra):
a. a menetes szorítóanya (K) gyűrűje
csiszolókorong felszerelésekor a korong
felé nézzen (5a ábra);
b. a menetes szorítóanya (K) gyűrűje
vágókorong felszerelésekor a korongtól
távolodó irányba nézzen (5b ábra).
5. Nyomja meg a tengelyzárat (C), és forgassa
a hajtótengelyt (D), amíg nem reteszelődik.
6. Húzza meg a menetes szorítóanyát (K)
a mellékelt körmöskulccsal.
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. A korong leszereléséhez lazítsa
meg a menetes szorítóanyát (K)
a körmöskulccsal.
Alátétlap/csiszolólap
fel- és leszerelése
(1., 4., 6. ábra)
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé asztalra vagy lapos felületre.
2. Vegye le a tartókarimát (J).
3. Tegye rá a gumi alátétlapot pontosan
a tengelyre (D).
4. Helyezze a csiszolólapot a gumi alátétlapra.
5. Csavarja az alátétlaphoz mellékelt menetes
szorítóanyát (L) a tengelyre. A menetes
szorítóanya gyűrűje a gumi alátétlap felé
nézzen.
6. Nyomja meg a tengelyzárat (C), és forgassa
a hajtótengelyt (D), amíg nem reteszelődik.
7. Húzza meg a menetes szorítóanyát (L)
a körmöskulccsal.
8. Oldja ki a tengelyzárat.
9. A gumi alátétlap leszereléséhez lazítsa meg
a menetes szorítóanyát (L) a körmöskulccsal.
Drótkefés csészekorong felszerelése
Közvetlenül a hajtótengelyre csavarja rá
a csészekorongot távtartó és menetes karima
nélkül.
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan lekopott
korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a belső és
a külső karima helyesen van felszerelve.
Kövesse a Csiszoló- és vágótartozékok
táblázatának útmutatásait.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
• Sérült tartozékot ne használjon.
Minden használat előtt ellenőrizze
a tartozékot, pl. a csiszolókorongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
az alátétlapon nincsenek-e repedések,
hasadások vagy túlzott kopás, ill.
a drótkefén nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után a tartozék forgási
síkján kívül helyezkedjen el, erre kérje
a közelben állókat is, majd egy percig
járassa a szerszámot maximális üresjárati
fordulatszámon. A sérült tartozékok ez idő
alatt általában leválnak.
• Soha ne használjon itatóst ragasztott
csiszolóanyagokkal.
• Megfelelő és a helyére szerelt védőburkolat
nélkül soha ne dolgozzon a csiszoló
csészével.
• Annyira ne terhelje a szerszámot, hogy
elakadjon. Ha nagyon megterhelte
a szerszámot, néhány percig
járassa üresjáraton, hogy lehűljön
a tartozék. Addig ne érjen csiszolóés vágókoronghoz, amíg az le nem
hűlt. Munka közben a korongok nagyon
felforrósodnak.
• Ne használja az elektromos szerszámot
vágóállvánnyal.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon a csiszolni vagy
vágni kívánt anyag biztonságos
rögzítéséről.
• Biztonságosan rögzítse és
támassza alá a munkadarabot.
Szorítókkal vagy satuval rögzítse
a munkadarabot stabil felülethez,
és támassza meg. A munkadarab
biztonságos rögzítése és
megtámasztása azért fontos,
hogy az el ne mozdulhasson, és
a kezelő el ne veszítse a szerszám
feletti uralmát. A munkadarab
13
elmozdulása és a szerszám feletti
uralom elvesztése veszélyhelyzetet
teremthet és személyi sérülést
okozhat.
• Támassza alá a táblákat, illetve
a túlméretes munkadarabokat,
hogy csökkentse a korong
beszorulásának és a szerszám
visszarúgásnak az esélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól
is könnyen megereszkedhetnek.
A munkadarabot a vágási vonal
közelében, illetve a munkadarab
két vége mellett, a korong mindkét
oldalán alá kell támasztani.
• A szerszám használata közben
mindig viseljen védőkesztyűt.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
oldalfogantyún (G) van, a másikkal pedig
a szerszámot tartsa, ahogyan a 7. ábra is
mutatja.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Az üzemi kapcsoló el van látva egy kioldó
kapcsolóval.
A szerszám beindításához először nyomja be
a reteszgombot (B), majd az üzemi kapcsolót (A).
Engedje el a reteszgombot (B). A szerszámot
a kapcsoló elengedésével állíthatja le.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Oldalirányban ne nyomja
a korongot.
Tartósüzem rögzítőgomb
(1. ábra)
• Kerülje a túlterhelést. Ha
a szerszám munka közben
felforrósodik, működtesse néhány
percig üresjáraton, hogy a tartozék
lehűljön. Ne érjen a tartozékokhoz,
amíg le nem hűltek. A korongok
a használat során nagyon
felforrósodnak.
CSAK A DWE494 TÍPUSNÁL
• Megfelelő és a helyére szerelt
védőfelszerelés nélkül soha ne
dolgozzon a csiszolócsészével.
• Ne használja az elektromos
szerszámot vágóállvánnyal.
• Soha ne használjon itatóst
ragasztott csiszolóanyagokkal.
• Számítson arra, hogy a szerszám
kikapcsolása után a korong még
egy ideig tovább forog.
• A szerszám nem csiszolócsészével
történő használatra készült.
• Ne használjon külön szűkítő perselyt
vagy adaptert nagy tengelyfuratú
korong felszereléséhez.
A helyes kéztartás (1., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
14
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A folyamatos működtetéshez nyomja le
a rögzítőgombot (H), majd engedje el az üzemi
kapcsolót.
A szerszám leállításához nyomja meg újból az
üzemi kapcsolót.
A tartósüzem rögzítőgomb akár örökre is
leszerelhető, ami nincs ellentétben a szerszám
adattábláján felsorolt szabályozási ügynökségek
előírásaival. A rögzítőcsapot DEWALT szervizzel
kell leszereltetni.
Tengelyzár (1. ábra)
A tengelyzár (B) megakadályozza, hogy a korong
fel- és leszerelésekor a hajtótengely elforduljon.
A tengelyzárat csak a szerszám kikapcsolt és
áramtalanított állapotában használja, amikor
a hajtótengely már teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
zárja a tengelyzárat. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját, és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Fémmunkák
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon arról, hogy az áramkörben legyen
maradékáram megszakító (RCD) a fémhulladék
által okozott maradványkockázatok
kiküszöbölése érdekében.
Ha a maradékáram megszakító (RCD)
megszakítja a tápellátást, juttassa el
a szerszámot egy DEWALT márkaszervizbe.
FIGYELMEZTETÉS: Fémmunkáknál
szélsőséges munkakörülmények
között áramot jól vezető fémpor
halmozódhat fel a szerszám
burkolatában. Ettől a gép
védőszigetelése gyengül, ami
áramütés veszélyével jár.
Tartófalakba vágott vájatokra ország-specifikus
előírások vonatkoznak. Ezeket az előírásokat
minden körülmények között be kell tartani.
A munka megkezdése előtt kérje ki a felelős
statikus mérnök, építész vagy építésvezető
véleményét.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
lerakódása. A lamellás korongok
nagymérvű használata fém
megmunkálásánál növelheti az
áramütés veszélyét. A veszély
csökkentése érdekében iktasson
be maradékáram megszakítót
(RCD) az áramkörbe, és naponta
sűrített levegővel tisztítsa le
a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási útmutatások szerint.
Javasoljuk, hogy a fémhulladék
felhalmozódásának megelőzése végett naponta
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait. Lásd
a Karbantartás cím alatt.
Fém vágása
Ragasztott vágókoronggal történő vágáshoz
mindig az 1-es típusú védőburkolatot
használja.
Vágásnál csak mérsékelt, a vágandó anyaghoz
igazított előtolást alkalmazzon. Ne nyomja
a vágókorongot, ne billentse és ne lengesse
a gépet.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
Ne lassítsa a forgó vágókorongot az oldalára
gyakorolt nyomással.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot levagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
Csiszolás közben a gépnek mindig felfelé kell
mozognia. Ellenkező esetben fennáll annak
veszélye, hogy irányítatlanul kimozdul a vágatból.
Profilok és négyzetacél vágását legjobb
a legkisebb keresztmetszetnél kezdeni.
Durva csiszolás Durva csiszolást soha ne
végezzen vágókoronggal.
Mindig a 27-es típusú védőburkolatot
használja.
A nagyolás akkor sikerül a legjobban, ha a gépet
30–40°-os szögre állítja. Mérsékelt nyomással
mozgassa a szerszámot előre-hátra. Ilyen módon
a munkadarab nem forrósodik fel túlságosan,
nem színtelenedik el és nem keletkeznek rajta
barázdák.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Kő vágása
A gép csak száraz vágásra használható. Kő
vágásához gyémánt vágókorong a legjobb.
A gépet csak porvédő maszkban működtesse.
Tanács a munkavégzéshez
Óvatos legyen, amikor tartófalba vájatokat
vág.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
15
Környezetvédelem
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Max.
[mm]
[mm]
Min. fordu- Kerületi Menetes
latszám sebesség furat hossza
[mm]
[m/s]
[min.-1]
D
b
d
230
6
22,23
6600
80
-
180
-
-
8500
80
-
30 M14
8500
45
20,0
180 12 M14
8500
80
20,0
230 12 M14
8500
80
20,0
d
D
b
D
d
75
b
D
D
16
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újbóli
felhasználását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a Magyarországi DEWALT
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből.
A DEWALT szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Tartozék
Megnevezés
Süllyesztett
középpontú
csiszolókorong
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Csiszoló felszerelésének
módja
27-es típusú védőburkolat
Tartókarima
27-es típusú, süllyesztett
középpontú korong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csészekorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Alátétlap/
csiszolólap
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlap
Csiszolókorong
Menetes szorítóanya
17
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (folytatás)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Tartókarima
Gyémánt
vágókorongok
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Vágókorong
VAGY
Menetes szorítóanya
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
zst00275753 - 20-08-2015
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising