DWE492 | DeWalt DWE492 ANGLE GRINDER instruction manual

402114 - 39 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE490
DWE492
DWE492S
DWE493
DWE494
Figura 1
B
C
A
H
(DWE494)
G
F
D
E
X
Figura 2
Figura 3
M
N
O
G
2
Figura 4
Figura 5
K
a
I
O
P
D
J
K
b
K
D
O
P
J
J
D
Figura 6
Figura 7
L
D
3
POLIZOR UNGHIULAR MARE
DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493, DWE494
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Regatul Unit şi Irlanda
Tip
Putere absorbită
Turaţia fără sarcină/nominală
Diametrul discului
Diametru ax
Lungime fus
Greutate
Vc.a
Vc.a
W
min-1
mm
mm
kg
DWE490
230
230/115
1
2.000
6.600
230
M14
19
5,2
DWE492
230
230/115
1
2.200
6.600
230
M14
19
5,2
DWE492S
230
–
1
2.200
6.600
230
M14
19
5,2
DWE493
230
–
1
2.200
8.500
180
M14
19
5,2
DWE494
230
–
1
2.200
6.600
230
M14
19
5,2
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN60745-2-3:
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
94
94
94
94
94
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
104
104
104
104
104
KWA (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
3
3
3
3
3
m/s2
m/s2
7,1
2,0
7,1
2,0
7,1
2,0
7,1
2,0
7,1
2,0
m/s2
m/s2
5,0
1,5
5,0
1,5
5,0
1,5
5,0
1,5
5,0
1,5
Polizare de suprafaţă
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,SG =
Marjă K =
Şlefuire cu disc
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,DS =
Marjă K =
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
4
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru. Alte aplicaţii, precum
debitările sau perierea cu peria de
sârmă, pot avea un nivel diferit al
emisiilor de vibraţii.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Regatul Unit &
Irlanda
Unelte cu
alimentare la
230 V
Unelte cu
alimentare la
230 V
10 amperi, la reţea
electrică
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
13 amperi, la prize
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Indică riscul de incendiu.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
POLIZOR UNGHIULAR MARE
DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493,
DWE494
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 + A11:2010,
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Aceste produse sunt în conformitate cu
2004/108/EC (până la 19.04.2016), 2014/30/EU
(de la 20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.05.2015
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
5
b)
c)
d)
e)
f)
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa care
pătrunde într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător
cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul
pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
6
d)
e)
f)
g)
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e)
f)
g)
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
REGULI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE DE SIGURANŢĂ PENTRU POLIZOARELE UNGHIULARE
Instrucţiuni de siguranţă pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică este destinată
să funcţioneze ca unealtă de polizat,
frecat cu peria de sârmă sau debitat.
Citiţi toate avertizările de siguranţă,
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile
furnizate împreună cu această
unealtă electrică. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
b) Nu se recomandă efectuarea operaţiilor
precum polizarea cu această unealtă
electrică.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută
unealta electrică pot da naştere la pericole şi
pot cauza vătămări corporale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea
accesoriului trebuie să se încadreze
în capacităţile specifice uneltei dvs.
electrice. Accesoriile dimensionate incorect
nu pot fi supravegheate sau controlate în
mod adecvat.
f) Montarea prin înfiletare a accesoriilor
trebuie să fie compatibilă cu filetul de
pe axul polizorului. Pentru accesoriile
cu montare cu flanşe, orificiul axului
accesoriului trebuie să se potrivească
cu diametrul flanşei. Accesoriile ce nu
se potrivesc cu elementele metalice de
montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi
accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aşchiilor formate
şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul
în care unealta electrică sau accesoriul
este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la
viteză maximă în gol timp de un minut. În
mod normal, accesoriile deteriorate se vor
rupe în timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie
personală. În funcţie de aplicaţie, utilizaţi
o mască pentru faţă, ochelari sau
vizoare de protecţie. Dacă este cazul,
purtaţi măşti anti-praf, dopuri pentru
urechi, mănuşi şi salopetă care să vă
protejeze de micile fragmente abrazive
sau de fragmente provenind de la piesa
de prelucrat. Echipamentul de protecţie
pentru ochi trebuie să aibă capacitatea de
a opri reziduurile proiectate, rezultate în
7
urma diverselor operaţiuni. Masca anti-praf
sau masca de protecţie respiratorie trebuie
să aibă capacitatea de a filtra particulele
generate în urma operaţiei dvs. Expunerea
prelungită la zgomot de înaltă intensitate
poate determina pierderea auzului.
i) Ţineţi persoanele din jur la o distanţă
sigură faţă de zona de lucru. Orice
persoană care pătrunde în zona de lucru
trebuie să poarte echipament de protecţie
corporală. Fragmentele provenite de la
piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu
rupt pot fi proiectate şi pot cauza vătămări
asupra persoanelor aflate dincolo de zona
din apropierea locaţiei efective de operare.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu aşezaţi niciodată unealta electrică
pe jos până când accesoriul nu s-a oprit
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi în mod regulat orificiile de
aerisire ale uneltei electrice. Ventilatorul
motorului va trage praful în interiorul
carcasei, iar acumularea excesivă de
particule metalice poate cauza pericole
electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă
materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde
astfel de materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi
de răcire lichizi. Utilizarea apei sau
a altor agenţi de răcire lichizi pot cauza
electrocutarea.
8
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii
de susținere, periei sau a oricărui alt accesoriu
care a fost ciupit sau agăţat în timpul rotirii.
Ciupirea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul
său, determină împingerea uneltei electrice
scăpate de sub control în direcţia opusă celei de
rotire a accesoriului din momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea
discului ce intră în contact poate săpa în
suprafaţa materialului, determinând discul să
alunece sau să ricoşeze de pe suprafaţa de
lucru. Discul poate sări fie în direcţia înainte, fie
înspre operator, în funcţie de direcţia mişcării
sale din momentul agăţării. De asemenea,
discurile abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei electrice şi pot fi evitate adoptând
măsurile de precauţie menţionate în continuare:
a) Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţivă corpul şi braţul astfel încât să faceţi
faţă forţelor de recul. Utilizaţi întotdeauna
mânerul auxiliar, dacă este furnizat,
pentru un control maxim în caz de recul
sau de reacţie de cuplare în momentul
pornirii. Operatorul poate controla reacţia
de cuplare sau forţele de recul dacă sunt
adoptate măsuri adecvate de protecţie.
b) Nu poziţionaţi niciodată mâna în
apropierea accesoriului rotativ. Accesoriul
poate ricoşa înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică
în cazul unui recul. Reculul va propulsa
unealta în direcţia opusă celei de mişcare
a roţii din momentul agăţării.
d) Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi
colţuri, margini ascuţite etc. Evitaţi
balansarea şi agăţarea accesoriului.
Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ şi
de a cauza pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri
generează reculul şi pierderea controlului în
mod frecvent.
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor de polizare şi
tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi
protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
c) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe
unealta electrică şi poziţionată pentru
siguranţă maximă, astfel încât o suprafaţă
minimă a discului să fie expusă în partea
dinspre operator. Apărătoarea contribuie
la protejarea operatorului împotriva
fragmentelor de discuri rupte, contactului
accidental cu discul şi împotriva scânteilor ce
ar putea aprinde îmbrăcămintea.
d) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea
acestora.
e) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc
nedeteriorate, cu dimensiunile şi formele
corespunzătoare pentru discul pe care
l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate susţin
discul, reducând astfel posibilitatea ruperii
acestuia. Flanşele pentru discurile de debitat
pot diferi de flanşele pentru discurile de
polizat.
f) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice de dimensiuni mai mari
nu sunt adecvate pentru viteza superioară
a unei unelte mai mici şi se pot rupe.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice operaţiunilor
de tăiere abrazivă
a) Nu "blocaţi" discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina
şi probabilitatea de răsucire şi blocare
a discului în tăietură, precum şi posibilitatea
producerii reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul se deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv,
opriţi unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie
fixă până când discul se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul
de debitat din tăietură în timp ce acesta
se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi
măsuri de corecţie pentru a elimina cauza
blocării discului.
d) Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere
în piesa de prelucrat. Lăsaţi discul să
ajungă la turaţie maximă şi reporniţi cu
atenţie operaţiunea. Discul se poate bloca,
poate aluneca în sus sau poate ricoşa înapoi
dacă unealta de lucru este repornită atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice piesă
de lucru supradimensionată pentru
a minimiza riscul de agăţare sau recul
al discului. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de
debitare şi aproape de marginea piesei de
prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
f) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci
când efectuaţi decupaje în pereţi sau
în alte zone fără vizibilitate. Discul ce
pătrunde în suprafaţa de debitat poate tăia
ţevi de gaze sau de apă, cabluri electrice
sau alte obiecte, fapt ce poate cauza reculul.
9
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de şlefuit
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
a) Nu folosiţi discuri de şmirghel
supradimensionate. Urmaţi recomandările
producătorului atunci când selectaţi
tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit
prezintă risc de sfâşiere şi poate determina
distrugerea, ruperea discului
sau reculul.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de frecare cu
perii de sârmă
a) Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi
de perie chiar şi în timpul funcţionării
normale. Nu suprasolicitaţi periile de
sârma aplicând o sarcină excesivă asupra
uneltei. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perii de
sârmă, nu permiteţi niciun fel de contact
al discului de sârmă cu apărătoarea.
Discul de sârmă îşi poate mări diametrul
datorită sarcinii de lucru şi forţelor centrifuge.
Reguli suplimentare de siguranţă pentru polizoare
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (X), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2015 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare
1 Mâner lateral
1 Set de flanşe
• Nu utilizaţi discuri de Tip 11 (oală
conică) cu această unealtă. Utilizarea
unor accesorii nepotrivite poate conduce la
vătămări.
1 Cheie cu două ştifturi
• Utilizaţi întotdeauna mânerul lateral.
Strângeţi mânerul bine. Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru a menţine
controlul asupra uneltei în orice moment.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Manual de instrucţiuni
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (Fig. 1, 4)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Aceasta
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
A. Întrerupător de pornire/oprire
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
C. Buton de blocare a axului
B. Buton de siguranţă
D. Ax
E. Apărătoare
10
F. Şurub de apărătoare
G. Mâner lateral
H. Buton de blocare (numai DWE494)
I. Cheie cu două ştifturi
J. Flanşă de susţinere
K. Piuliţă filetată de fixare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Polizorul dvs. unghiular pentru regim greu a fost
conceput pentru aplicaţii profesionale de polizare,
şlefuire, frecare cu perii de sârmă și debitare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Comutator de deblocare la
căderea de tensiune
NUMAI DWE494
Comutatorul pornit/oprit are o funcţie de
deblocare la căderea de tensiune. Dacă unealtă
este deconectată de la sursa de alimentare din
orice motiv, butonul trebuie reactivat în mod
automat.
Pornirea lentă
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate
cu standardul EN60745, prin urmare,
nu este necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,28 Ω
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
sursei de alimentare a utilizatorului. Utilizatorul
trebuie să se asigure că acest dispozitiv este
conectat doar la un sistem de alimentare care
respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar,
utilizatorul poate solicita furnizorului de energie
comunicarea impedanţei sistemului în punctul de
conectare.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
DWE492S ŞI DWE494
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Pornirea lentă permite generarea unei viteze
reduse pentru evitarea reculului iniţial. Această
caracteristică este foarte utilă atunci când se
lucrează în spaţii înguste.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. În cazul în care este
necesar un cablu prelungitor, utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, cu 3 conductori, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
11
(consultaţi Specificaţiile tehnice). Dimensiunea
minimă a conductorilor este 1,5 mm2; lungimea
maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Fixarea mânerului lateral
(fig. 2)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
AVERTISMENT: Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru
a menţine controlul asupra uneltei în
orice moment.
Înşurubaţi bine mânerul lateral (G) într-unul din
orificiile (H) de pe părţile laterale ale cutiei de
viteze.
Montarea şi demontarea unei
apărători cu cheie (fig. 1, 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
ATENŢIE: Trebuie să utilizaţi
apărători împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul pentru debitarea
metalului sau a zidăriei, TREBUIE utilizată
o apărătoare Tip 1. Apărătorile Tip 1 sunt
disponibile pentru un cost suplimentar la
reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
12
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Poziţionaţi polizorul unghiular pe o masă, cu
axul (D) orientat în sus.
2. Aliniaţi găurile filetate (N) cu canelurile (O).
3. Apăsaţi apărătoarea (E) în jos şi rotiţi-o în
poziţia necesară.
4. Strângeţi bine şurubul (F).
5. Pentru a scoate apărătoarea, desfaceţi
şurubul.
ATENŢIE: Nu utilizaţi unealta dacă
apărătoarea nu poate fi strânsă de la
şurubul de reglare. Pentru a reduce
riscul de vătămare personală, duceţi
unealta şi apărătoarea la un centru
de service pentru a repara sau
a înlocui apărătoarea.
Montarea şi demontarea discului de polizare sau debitare
(fig. 1, 4, 5)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu
apărătoarea orientată în sus.
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (J) pe axul
(D) (fig. 4).
3. Poziţionaţi discul (O) pe flanşa de susţinere
(J) (fig. 5). Atunci când montaţi un disc cu
zonă centrală în relief, asiguraţi-vă că zona
centrală în relief (P) este orientată către
flanşa de susţinere (J).
4. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (K) pe axul
(D) (fig. 4):
a. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (K)
trebuie să fie orientat către disc atunci
când se montează un disc de polizare (fig.
5a);
b. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (K)
trebuie să fie orientat în direcţia opusă
discului atunci când se montează un disc
de debitare (fig. 5b).
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (C) şi
rotiţi axul (D) până când se blochează pe
poziţie.
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (K) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi din dotare.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiţi piuliţa filetată
de fixare (K) cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
Montarea şi demontarea
plăcii de suport/foii de şlefuit
(fig. 1, 4, 6)
1. Poziţionaţi unealta pe o masă sau pe
o suprafaţă plană, cu apărătoarea orientată
în sus.
2. Demontaţi flanşa de susţinere (J).
3. Aşezaţi corect talpa de susţinere din cauciuc
pe arborele (D).
4. Aşezaţi foaia de şlefuit pe placa de suport
din cauciuc.
5. Înşurubaţi piuliţa filetată a clemei de şlefuire
(L) furnizată cu placa de suport pe arbore.
Inelul de pe piuliţa filetată de fixare trebuie
să fie orientat spre talpa de susţinere din
cauciuc.
6. Apăsaţi butonul de blocare a axului (C) şi
rotiţi axul (D) până când se blochează pe
poziţie.
7. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (L) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi.
8. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
9. Pentru a demonta talpa de susţinere din
cauciuc, slăbiţi piuliţa filetată de fixare (L) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi.
Montarea unei perii de sârmă
tip oală
Înşurubaţi peria de sârmă tip oală direct pe ax,
fără a utiliza distanţierul şi flanşa de susţinere.
Înainte de utilizare
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv
discurile sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect. Urmaţi instrucţiunile
furnizate în Tabelul cu accesorii de
polizare şi debitare.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
• Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru depistarea
aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile de
susținere pentru depistarea fisurilor, rupturilor
sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru
depistarea sârmelor desprinse sau crăpate.
În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din jur la
distanţă faţă de planul accesoriului rotativ
şi utilizaţi unealta electrică la viteză maximă
în gol timp de un minut. În mod normal,
accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
• Nu utilizaţi niciodată discurile deformabile cu
produse abrazive compozite.
• Nu lucraţi niciodată cu cupa de polizare fără
o apărătoare adecvată montată pe poziţie.
• Nu tensionaţi utilajul atât de puternic,
încât să se oprească. După solicitarea
severă a uneltei electrice, continuaţi
să o lăsaţi să funcţioneze în gol pentru
a răci accesoriul. Nu atingeţi discurile de
şlefuire şi de debitare înainte de răcirea
acestora. Discurile pot deveni foarte fierbinţi
în timpul utilizării.
• Nu utilizaţi unealta electrică cu un banc de
debitare.
OPERARE
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Asiguraţi şi sprijiniţi piesa de
prelucrat. Utilizaţi cleşti sau
o menghină pentru a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Este important să fixaţi şi
să sprijiniţi bine piesa de prelucrat
pentru a preveni mişcarea acesteia
şi pierderea controlului. Mişcarea
piesei de prelucrat sau pierderea
controlului pot da naştere unor
pericole şi pot cauza vătămări
corporale.
13
• Susţineţi panourile sau orice
alte piese de prelucrat de mari
dimensiuni pentru a reduce la
minimum ciupirea discului şi
reculul. Piesele mari de prelucrat
au tendinţa de a se îndoi sub
propria greutate. Suporturile trebuie
să fie poziţionate sub piesa de
prelucrat, aproape de linia de
debitare şi aproape de marginea
piesei de prelucrat în raport cu
fiecare parte laterală a discului.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Întrerupătorul de pornire/oprire este prevăzut cu
un comutator de deblocare.
Pentru a pune unealta în funcţiune, apăsaţi
comutatorul de deblocare (B) şi apoi acţionaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (A).
• Purtaţi întotdeauna mănuşi
corespunzătoare de lucru în timp ce
utilizaţi această unealtă.
Eliberaţi comutatorul de deblocare (B).Pentru
a opri unealta, eliberaţi butonul.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
Butonul de blocare (fig. 1)
• Evitaţi suprasolicitarea. În cazul
în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva
minute în gol pentru ca accesoriul
să se răcească. Nu atingeţi
accesoriile înainte ca acestea să se
fi răcit. Discurile pot deveni foarte
fierbinţi în timpul utilizării.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (H) şi eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire.
• Nu lucraţi niciodată cu cupa de
polizare fără o apărătoare adecvată
montată pe poziţie.
• Nu utilizaţi unealta electrică cu un
banc de debitare.
• Nu utilizaţi niciodată discurile
deformabile cu produse abrazive
compozite.
• Reţineţi, discul continuă să se
învârtă după ce utilajul este oprit.
• Unealta nu este destinată utilizării
împreună cu o cupă de polizare.
• Nu folosiţi bucşe reductoare
separate sau adaptoare pentru
a monta discuri abrazive cu orificii
mai mari.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 7)
14
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul lateral (G), şi cealaltă
mână să fie ţinută pe corpul uneltei, conform
ilustraţiei din figura 7.
NUMAI DWE494
Pentru a opri unealta, apăsaţi din nou
întrerupătorul de pornire/oprire.
Butonul de blocare poate fi îndepărtat permanent
fără a compromite conformitatea cu instituţiile de
reglementare tipărite pe plăcuţa de identificare
a uneltei. Îndepărtarea dispozitivului de blocare
trebuie efectuată de un centru de service
DEWALT.
Dispozitivul de blocare a axului (fig. 1)
Dispozitivul de blocare a axului (B) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului numai atunci
când unealta este oprită, deconectată de la
reţeaua de alimentare şi atunci când s-a oprit
complet.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde
în timpul rotirii, cauzând vătămări.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până
când nu îl mai puteţi mişca.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii
cu metale, asiguraţi-vă că a fost introdusă
o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD) pentru a evita riscurile reziduale cauzate
de şpanul metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de
şoc electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
Tăierea metalului
Pentru debitarea cu discuri abrazive
compozite, utilizaţi întotdeauna o apărătoare
de tip 1.
În timpul debitării, alimentaţi cu moderaţie
materialul în funcţie de natura acestuia. Nu
apăsaţi pe discul de debitare, nu înclinaţi şi nu
legănaţi unealta.
Nu reduceţi viteza discurilor de debitare aplicând
o presiune din lateral.
Unealta trebuie să funcţioneze întotdeauna cu
o mişcare de polizare în sus. În caz contrar,
există pericolul ca aceasta să fie împinsă în mod
necontrolat afară din tăietură.
Atunci când se taie profile şi bare rectangulare,
cel mai bine este să începeţi cu secţiunea
transversală cea mai mică.
Polizarea de degroşare Nu utilizaţi niciodată un
disc de debitare pentru degroşare.
Utilizaţi întotdeauna apărătoarea tip 27.
Cele mai bune rezultate de degroşare se obţin
atunci când se configurează unealta la un unghi
de 30°-40°. Deplasaţi unealta înainte şi înapoi
aplicând o presiune moderată. În acest fel, piesa
de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decolorează şi nu se formează şanţuri.
Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizată numai pentru debitare
uscată. Pentru debitarea pietrelor, cel mai bine
este să utilizaţi un disc de debitare diamantat.
Utilizaţi unealta numai împreună cu o mască de
protecţie anti-praf.
Recomandări de lucru
Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi fante în
pereţi de structură.
Fantele din pereţii de structură sunt supuse
normelor din fiecare ţară. Aceste reguli trebuie
să fie respectate în toate situaţiile. Înainte de
a începe lucrul, consultaţi inginerul structurist
responsabil, arhitectul sau supervizorul de
construcţii.
Utilizarea discurilor lamelare
AVERTISMENT: Depunerea de
pulberi metalice. Utilizarea frecventă
a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate
conduce la un potenţial sporit de
electrocutare. Pentru a reduce acest
risc, introduceţi o protecţie pentru
curentul rezidual (RCD) înainte de
utilizare şi curăţaţi fantele de ventilare
zilnic suflând aer comprimat în
acestea, conform instrucţiunilor de
întreţinere de mai jos.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare şi de curăţarea periodică
a uneltei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
15
Max.
[mm]
Curăţare
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate cu
acest produs, utilizarea acestora
cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
se recomandă numai utilizarea de
accesorii DEWALT cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
TABELUL ACCESORIILOR
Max.
[mm]
D
b
d
Rotaţie
min.
[min.-1]
230
6
22,23
6.600
[mm]
Viteză
periferică
[m/s]
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
80
-
d
b
D
16
d
Rotaţie
min.
[min.-1]
Viteză
periferică
[m/s]
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
D
b
75
30 M14
8.500
45
20,0
180 12 M14
8.500
80
20,0
230 12 M14
8.500
80
20,0
d
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
D
[mm]
180
-
-
8.500
80
-
b
D
D
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru noi.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe internet la adresa:
www.2helpU.com.
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită¨
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu
perii
Disc cu centru concav Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Placă de
suport/
foaie de
polizat
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
17
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT (continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie, cu
liant
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc
metalic de
polizat, lipit
Flanşă de susţinere
Discuri
diamantate
debitare
APĂRĂTOARE
TIP 1
Disc debitare
SAU
Piuliţă filetată de fixare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
,Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275755 - 20-08-2015
18
19
Download PDF

advertising