D25303DH | DeWalt D25303DH DUST EXTRACTOR instruction manual

533224 - 68 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25303DH
1. ábra
h
e
i
g
a
h
f
c
k
j
d
b
2. ábra
k
l
b
c
2
3. ábra
q
o
n
m
4. ábra
d
5. ábra
r
r
d
p
t
3
6. ábra
7. ábra
i
s
i
4
PORELSZÍVÓ RENDSZER
D25303DH
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Érintőnyomás
Max. lökethossz
Max. fúróátmérő
Feszültség
N
mm
mm
V
D25303DH
60
125
16
18
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
A tartozék használata előtt alaposan
tanulmányozza át ezt a kézikönyvet. Annak az
elektromos szerszámnak a kézikönyvét is nézze
át, amelyhez ezt a tartozékot használni fogja.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
Általános biztonsági szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Tartsa távol a gyermekeket.
Ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító
kábelhez. 16 éven aluliak számára
felügyeletet kell biztosítani.
3. A megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket nagyobb
igénybevételre tervezett szerszámot igénylő
munkákhoz. Jobban és biztonságosabban
végzi el a munkát, ha a szerszámot
a számára megengedett fordulatszámon
működteti.
FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy tartozék
használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés
kockázatával járhat.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Biztonságtechnikai előírások
FIGYELMEZTETÉS! Mindig tartsa
be az Ön országában érvényes
biztonsági előírásokat, hogy
csökkentse a tűz, áramütés és
személyi sérülések kockázatát.
PORELSZÍVÓ RENDSZER
D25303DH
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
5
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
• Ne használja tűzveszélyes vagy gyúlékony
folyadékok (pl. benzin) felszívására, és ne
használja olyan helyen, ahol ilyen anyagok
találhatók.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak a porelszívó
rendszer használatával:
Marcus Rompel
Műszaki alelnök
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.03.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
További speciális biztonsági
szabályok porelszívó rendszerekhez
• Ne használja a tartozékot fa, acél vagy
műanyag fúrásához.
• Ne használja magfúrási munkákhoz.
– a szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– halláskárosodás;
– ujjak becsípődésének veszélye tartozékcsere
közben;
– a beton és/vagy kőzet bontása közben
keletkező por belélegzése miatti egészségi
veszély.
A porelszívó rendszeren található jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Ne használja vésési munkákhoz.
• Csak a DEWALT által ajánlott szerszámokkal
használja ezt a kiegészítőt. Ezzel
a kiegészítővel használható DEWALT
szerszámokkal kapcsolatos tájékoztatásért
forduljon helyi forgalmazójához, használja
a kézikönyvünk hátulján megadott
elérhetőségeket, vagy látogasson el
a következő honlapra: www.dewalt.com.
• Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben.
• Ne engedje, hogy azt játékszerként
használják. Gyermekek közelében nagy
figyelemmel használja.
• Csak a kézikönyvünkben ismertetett módon
dolgozzon vele. Csak a gyártó által ajánlott
kiegészítőket használjon.
• Semmilyen tárgyat ne helyezzen
a nyílásokba. Semmiképpen ne használja,
ha a nyílások el vannak torlaszolva, tartsa
portól, szösztől, hajszáltól vagy minden
olyan tárgytól mentesen, amely gyengítheti
a levegő áramlását.
• Haját, laza ruházatát, ujjait és minden
testrészét tartsa távol a nyílásoktól és mozgó
alkatrészektől.
6
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a szerszám burkolatának felületébe van
nyomtatva, a szerszám és a porgyűjtő doboz
találkozásánál.
Példa:
2015 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 porelszívó rendszer
1 oldalfogantyú
1 porelszívó fej/porkefe
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–3., 5., 7. ábra)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
porelszívó rendszer
Talp kioldógombjai
Porgyűjtő doboz
Porgyűjtő doboz kioldógombjai
Teleszkóp
Mélységállító gomb
Hosszúságállító gomb
Porelszívó fej
Porkefe
Oldalfogantyú
Oldalfogantyú támasztóvájata
Oldalfogantyú támasztójának beállítója
Porelszívó elektromos csatlakozói
Fúrókalapács elektromos csatlakozói
Rögzítő és kioldó talp
Porgyűjtő doboz kioldópecke
Kalapácsláb
Szűrő
Bepattanó csatlakozó
Szűrőkeret
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D25303DH típusú porelszívó rendszerét
falazat vagy beton réselőfúró fejekkel felszerelt
szerszámokkal végzett professzionális
ütvefúrásánál keletkező por elszívására
terveztük. NE használja műanyag, fa vagy fém
fúrására.
Ez a porelszívó rendszer a DEWALT 18 V-os
akkumulátoros SDS Plus® DCH253, DCH254
(csak a 2-es TÍPUS), DCH273 és DCH274
ütvefúróival használható. Ezzel a kiegészítővel
használható DEWALT szerszámokkal kapcsolatos
tájékoztatásért forduljon helyi forgalmazójához,
használja a kézikönyvünk hátulján megadott
elérhetőségeket, vagy látogasson el a következő
honlapra: www.dewalt.com.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A porelszívó rendszer professzionális
szerszámokkal használatos kiegészítő.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a készüléket gyermekek vagy
fogyatékkal élők csak felügyelet mellett
használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a termék
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
le a szerszámot az akkumulátorról
vagy az elektromos hálózatról,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot felvagy leszerel. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
A porelszívó rendszer fel- és
lecsatlakoztatása
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
helyesen felszerelt és biztonságosan
rögzített oldalfogantyúval használja
a szerszámot. Ha nem így tesz, az
oldalfogantyú a szerszám használata
közben elcsúszhat, és Ön elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
7
A PORELSZÍVÓ RENDSZER
FELCSATLAKOZTATÁSA (1., 3., 5. ÁBRA)
1. Vegye le a fúrószárat, az oldalfogantyút
és a mélységállító rudat, ha rajta van
a fúrókalapácson.
2. Csatlakoztassa a mellékelt fogantyút (j)
a fúrókalapácshoz.
3. A talp kioldógombjait (b) nyomja le és nyitott
helyzetükben rögzítse, mielőtt a porelszívó
rendszert a fúrókalapácshoz illeszti.
4. Nyomja a rögzítőtalpat (o) lefelé
a fúrókalapács lábbal (q). Bizonyosodjon
meg arról, hogy az oldalfogantyú nyakrészén
lévő vájat illik a porelszívón lévő beállító
elemhez (l). A talp kioldógombjai (b)
a fúrókalapács láb (q) csavarfurataiban
fognak rögzítődni. A fúrókalapács talpán
lévő elektromos csatlakozók (n) illeszkedni
fognak a porelszívó talpának elektromos
csatlakozóihoz (m).
A RENDSZER LECSATLAKOZTATÁSA
A porelszívó rendszer lecsatlakoztatásához
nyomja meg a két kioldógombot (b), majd emelje
le a porelszívó rendszert (2. ábra).
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
le a szerszámot az akkumulátorról
vagy az elektromos hálózatról,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot felvagy leszerel. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig olvassa
át a kezelési kézikönyvet, és annak
megfelelően használja a szerszámot.
Be- és kikapcsolás
A porelszívó rendszer a fúrókalapács
bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép.
ELEKTRONIKUS LEKAPCSOLÁSKÉSLELTETÉS
A szerszám kikapcsolása után a porelszívó
rendszer még néhány másodpercig tovább jár,
hogy a belső részekből eltávolítsa a maradék
porszemcséket, és a port a porgyűjtőbe
továbbítsa.
8
Fúrási mélység beállítása
(1. ábra)
Nyomja a csúszka elején lévő mélységállító
gombot (f), és állítsa a kívánt fúrási mélységre.
Engedje el a gombot.
Fúrási hossz beállítása
(1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
2. Nyomja a porelszívó fejet (h) a falhoz.
3. Nyomja a szerszámot, hogy a fúrószár
a falfelülethez érjen.
4. Nyomja a hátulsó csúszka tetején lévő
hosszúságállító gombot (g), és állítsa
a kívánt fúrási hosszúságra. Engedje el
a gombot.
5. Finoman húzza vissza a szerszámot a faltól,
ügyelve arra, hogy a rugós szerkezet ne
oldjon ki.
A porgyűjtő kiürítése
(1., 4., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
Amint a porgyűjtő (c) teljesítménye érzékelhetően
csökken, ki kell üríteni.
1. Nyomja le a porgyűjtő doboz kioldógombjait
(d), és húzza le a dobozt a porelszívó
rendszerről. Amint a porelszívó rendszer
kioldópecke ki van oldva, a felső kapocs is
kioldódik, és ezután a porgyűjtő doboz teljes
mértékben eltávolítható.
2. Helyezze a porgyűjtő dobozt (c) egy
alkalmas hulladékgyűjtő tartály fölé, és ürítse
ki. A porgyűjtő doboz nyitásához emelje
fel a kioldópecket (p), a tartályt a fedéltől
elválasztva. Finoman ütögesse meg
a porgyűjtő dobozt, hogy a szűrő belsejébe
tapadt por is kihulljon. A kiürített szűrőfedelet
és tartályt tegye vissza a helyére, és
a kioldópecket (p) biztonságosan rögzítse.
Lásd a 5. ábrát.
3. Amikor a porgyűjtő dobozt
visszacsatlakoztatja a porelszívó rendszerre,
először a lekerekített profilú felső kapcsot
illessze a porelszívó rendszeren kialakított
vájatba. Forgassa lefelé a porgyűjtő
dobozt, hogy a kioldógombok a helyükre
visszapattanjanak. Lásd a 4. ábrát.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT porelszívó rendszerét minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos
és kielégítő működése a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is függ.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
le a szerszámot az akkumulátorról
vagy az elektromos hálózatról,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
kiegészítőt, illetve tartozékot felvagy leszerel. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak DEWALT
cserealkatrészeket használjon fel.
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
Használat közben a porkefe elkopik, és cserélni
kell.
1. Nyomja meg a porelszívó fej hátuljánál
lévő bepattanó csatlakozót (s), és húzza ki
a fejtartóból.
2. Csavarhúzóval vegye ki a porkefét (i)
a porelszívó fejből.
3. Tegyen bele új porkefét.
4. Ügyeljen arra, hogy a porkefe nyitott vége az
elszívófejnél lévő középső nyíláshoz legyen
igazítva.
5. Az elszívófejet nyomja vissza a fejtartóba.
A vezetőcsap a porkefe nyitott végébe
illeszkedik, és biztonságosan rögzíti
a helyén.
A porgyűjtő doboz szűrőbetétjének cseréje (4., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
1. Nyomja le a porgyűjtő doboz kioldógombjait
(d), és húzza le a dobozt a porelszívó
rendszerről. Amint a porelszívó rendszer
kioldópecke ki van oldva, a felső kapocs is
kioldódik, és ezután a porgyűjtő doboz teljes
mértékben eltávolítható.
2. A porgyűjtő doboz nyitásához emelje fel
a kioldópecket (p), a dobozt a fedéltől
elválasztva.
3. Húzza le a szűrőbetétet (r) a fedélről.
4. Csavarhúzóval vegye le a szűrőkeretet (t)
a fedélről.
5. Helyezze az új szűrőt a fedélbe.
6. Tegye rá a szűrőkeretet a szűrőre, és nyomja
bele a fedélbe, amíg nem rögzítődik.
7. Helyezze vissza a fedelet a tartályra, és
pattintsa rá, hogy záródjon.
8. Helyezze vissza a porgyűjtő dobozt
a porelszívó rendszerre, először
a lekerekített profilú felső kapcsot illessze
a porelszívó rendszeren kialakított
vájatba. Forgassa lefelé a porgyűjtő
dobozt, hogy a kioldógombok a helyükre
visszapattanjanak.
A porkefe cseréje (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódott fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
A porgyűjtő tisztítása
FIGYELMEZTETÉS: A porgyűjtőt
vagy a szűrőt ne tisztítsa kefével.
Intenzív használat során a porgyűjtő a portól
eltömődik. Lásd a Porgyűjtő kiürítése című
részben A szerszám kezelése cím alatt.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
9
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újbóli
felhasználását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol
vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a Magyarországi DEWALT Képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
zst00275761 - 21-08-2015
10
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
12
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising