D25303DH | DeWalt D25303DH DUST EXTRACTOR instruction manual

402114 - 40 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25303DH
Figura 1
h
e
i
g
a
h
f
c
k
j
d
b
Figura 2
k
l
b
c
2
Figura 3
q
o
n
m
Figura 4
d
Figura 5
r
r
d
p
t
3
Figura 6
Figura 7
i
s
i
4
SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI
D25303DH
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
N
mm
mm
V
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Reguli generale de siguranţă
Specificaţii tehnice
Presiune de contact
Cursă max.
Diametru max. de găurire
Tensiune
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte
de a utiliza accesoriul. De asemenea, consultaţi
manualul oricărei unelte care va fi utilizată cu
acest accesoriu.
D25303DH
60
125
16
18
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi copiii la distanţă.
Nu permiteţi copiilor să intre în contact cu
unealta sau cu cablul de alimentare. Este
necesară supravegherea copiilor cu vârsta
sub 16 ani.
3. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Nu forţaţi unelte sau
dispozitive detaşabile mici pentru a efectua
lucrări adecvate unei unelte mari. Unealta
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
AVERTISMENT: Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Indică un pericol de şoc electric.
SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI
D25303DH
Indică riscul de incendiu.
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Respectaţi
întotdeauna normele de siguranţă
aplicabile în ţara dvs. pentru a reduce
riscul de incendiu, electrocutare şi
vătămare corporală.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
5
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
benzina, şi nici în zone în care acestea ar
putea fi prezente.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării sistemului de extracţie a prafului:
Marcus Rompel
Vicepreşedinte inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.03.2015
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru sistemele de extragere a prafului
• Nu utilizaţi accesoriul pentru aplicaţii de
găurire în lemn, oţel sau plastic.
• Nu utilizaţi accesoriul pentru aplicaţii grele de
găurire.
• Nu utilizaţi accesoriul pentru aplicaţii de
dăltuire.
• Utilizaţi doar unelte electrice recomandate
de DEWALT cu acest accesoriu. Pentru mai
multe informaţii despre uneltele electrice
DEWALT compatibile cu acest accesoriu,
vă rugăm să contactaţi distribuitorul
dumneavoastră local, consultând adresele
de la finalul manualului sau vizitând
www.dewalt.com.
• Nu utilizaţi unealta în condiţii de umezeală
sau umiditate.
• Nu permiteţi utilizarea acestuia pe post
de jucărie. Este necesară o supraveghere
atentă atunci când este utilizată de copii sau
în apropierea acestora.
• Utilizaţi accesoriul conform instrucţiunilor
din acest manual. Utilizaţi doar accesorii
recomandate de producător.
• Nu aşezaţi obiecte pe fantele aparatului.
Nu îl utilizaţi cu oricare dintre fante blocate;
îndepărtaţi praful, scamele, părul sau orice
altceva ce ar putea reduce fluxul de aer.
• Ţineţi părul, îmbrăcămintea largă, degetele
şi toate părţile corpului la distanţă de fante şi
componentele în mişcare.
• Nu îl utilizaţi pentru aspirarea lichidelor
inflamabile sau combustibile, cum ar fi
6
– vătămări cauzate de atingerea
componentelor rotative sau a componentelor
fierbinţi ale uneltei
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele de pe sistemul de
extragere a prafului
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi caseta de praf.
Exemplu:
2015 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Sistem de extragere a prafului
1 Mâner lateral
1 Cap de extragere a prafului/perie de praf
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1–3, 5, 7)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Aceasta
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Sistem extragere praf
Butoane de detaşare a bazei
Cutie de colectare a prafului
Butoane de detaşare a cutiei de colectare
a prafului
Telescop
Buton de reglare a adâncimii
Buton de reglare a lungimii
Cap de extragere a prafului
Perie de praf
Mâner lateral
Şanţ de susţinere mâner lateral
Localizator de susţinere mâner lateral
Conectori electrici extractor praf
Conectori electrici ciocan rotativ
Sabot de blocare şi deblocare
Opritor de deschidere casetă de colectare
praf
Picior ciocan
Filtru
Conector cu clips
Cadru filtru
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Sistemul de extragere a prafului D25303DH
a fost proiectat pentru extragerea prafului la
găurirea profesională în zidărie sau beton şi cu
burghie solide montate pe unealta electrică. NU
utilizaţi pentru a găuri plastic, lemn sau metal.
Acest sistem de extragere a prafului se potriveşte
la ciocanele fără fir DEWALT de 18 V SDS Plus®
DCH253, DCH254 (numai tip 2), DCH273 şi
DCH274. Pentru mai multe informaţii despre
uneltele electrice DEWALT compatibile cu acest
accesoriu, vă rugăm să contactaţi distribuitorul
dumneavoastră local, consultând adresele de la
finalul manualului sau vizitând www.dewalt.com.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Sistemul de extragere a prafului este un
accesoriu destinat utilizării cu uneltele electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul sau sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Montarea şi demontarea sistemului de extragere a prafului
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect şi strâns bine.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
poate conduce la alunecarea
mânerului lateral în timpul utilizării şi
la pierderea ulterioară a controlului.
7
MONTAREA SISTEMULUI DE EXTRAGERE
A PRAFULUI (FIG. 1, 3, 5)
1. Demontaţi burghiul de găurit, mânerul lateral
şi tija de reglare a adâncimii, dacă acestea
sunt ataşate la ciocanul rotativ.
2. Montaţi mânerul lateral furnizat (j) la ciocanul
rotativ.
3. Asiguraţi-vă că butoanele de detaşare
a bazei (b) sunt apăsate şi blocate în poziţia
deschis înainte de a încerca să montaţi
sistemul de extragere a prafului la ciocanul
rotativ.
4. Apăsaţi sabotul de blocare (o) în jos cu
piciorul ciocanului rotativ (q). Asiguraţi-vă
că şanţul din manşonul mânerului lateral se
potriveşte în elementul de localizare (l) de
pe extractor. Butoanele de deblocare a bazei
(b) se vor bloca în bosajele cu şurub ale
piciorului ciocanului rotativ (q). Conectorii
electrici (n) de la baza ciocanului rotativ se
vor alinia cu conectorii electrici (m) de la
baza extractorului.
DEMONTAREA SISTEMULUI
Pentru demontarea sistemului de extragere
a prafului, apăsaţi pe cele două butoane de
detaşare a bazei extractorului (b) şi ridicaţi
ciocanul rotativ de pe sistemul de extragere
a prafului (Fig. 2).
OPERARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul sau sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Citiţi întotdeauna
manualul de instrucţiuni şi operaţi
unealta conform instrucţiunilor din
acesta.
Pornirea şi oprirea
Sistemul de extragere porneşte automat la
pornirea ciocanului rotativ.
TEMPORIZARE ELECTRONICĂ A OPRIRII
După oprirea ciocanului rotativ, sistemul de
extragere va funcţiona timp de câteva secunde
8
în plus, pentru a elimina particulele de praf din
particulele interne şi pentru a colecta praful din
caseta de colectare a prafului.
Reglarea adâncimii de găurire
(fig. 1)
Apăsaţi pe butonul de reglare a adâncimii (f) de
pe partea frontală a glisorului şi deplasaţi-l la
adâncimea de găurire dorită. Eliberaţi butonul.
Reglarea lungimii de găurire
(fig. 1)
1. Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
2. Rezemaţi capul de extragere a prafului (h)
de un perete.
3. Apăsaţi unealta pentru ca burghiul de găurit
să intre în contact cu peretele suprafeţei.
4. Apăsaţi pe butonul de reglare a lungimii
(g) de pe partea de sus a glisorului spate
şi deplasaţi-l la lungimea dorită. Eliberaţi
butonul.
5. Retrageţi uşor ansamblul uneltei din perete,
având grijă să nu deblocaţi mecanismul
tensionat cu arc.
Golirea colectorului de praf
(fig. 1, 4, 5)
AVERTISMENT: Purtaţi echipament
de protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
Colectorul de praf (c) trebuie golit de îndată ce
performanţele se reduc semnificativ.
1. Apăsaţi pe butoanele de detaşare ale cutiei
de colectare a prafului (d) şi scoateţi cutia de
colectare a prafului din sistemul de extragere
a prafului. După ce mecanismul de oprire
a fost eliminat din sistemul de extragere
a prafului, se va debloca şi îmbinarea
superioară, permiţând scoaterea completă
a cutiei de colectare a prafului.
2. Pentru golirea cutiei de colectare a prafului
(c), poziţionaţi-o peste un container adecvat,
pentru a colecta praful inclus în aceasta.
Ridicaţi opritorul de deblocare (p) pentru
a deschide caseta de colectare a prafului,
separând canistra de margine. Atingeţi
uşor caseta de colectare a prafului pentru
a stimula eliminarea prafului captat în
interiorul filtrului. Odată ce marginea filtrului
şi canistra sunt goale, montaţi-le la loc,
asigurându-vă că opritorul de deblocare (p)
este prins în siguranţă. Consultaţi Figura 5.
3. Pentru a monta la loc cutia de colectare
a prafului la sistemul de colectare a prafului,
introduceţi mai întâi profilul rotunjit al
îmbinării superioare în nişa sistemului de
extragere a prafului. Pivotaţi în jos cutia de
colectare a prafului, astfel încât butoanele de
detaşare să se fixeze, cu un declic, înapoi la
poziţie. Consultaţi Figura 4.
ÎNTREŢINEREA
Sistemul dvs. de colectare a prafului DEWALT
a fost conceput pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare şi de
curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul sau sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai piese
de schimb DEWALT.
Înlocuirea elementului de
filtrare al cutiei de colectare
a prafului (fig. 4, 5)
AVERTISMENT: Purtaţi echipament
de protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
1. Apăsaţi pe butoanele de detaşare ale cutiei
de colectare a prafului (d) şi scoateţi cutia de
colectare a prafului din sistemul de extragere
a prafului. După ce mecanismul de oprire
a fost eliminat din sistemul de extragere
a prafului, se va debloca şi îmbinarea
superioară, permiţând scoaterea completă
a cutiei de colectare a prafului.
2. Ridicaţi opritorul de deblocare (p) pentru
a deschide caseta de colectare a prafului,
separând cutia de margine.
3. Ridicaţi elementul de filtrare (r) de pe capac.
4. Utilizaţi o şurubelniţă pentru a scoate cadrul
filtrului (t) de pe capac.
5. Montaţi filtrul nou pe capac.
6. Amplasaţi cadrul filtrului peste filtru şi
împingeţi-l peste capac până când se fixează
la poziţie.
7. Montaţi din nou capacul pe canistră şi fixaţi-l
pentru a-l închide.
8. Montaţi la loc cutia de colectare a prafului la
sistemul de colectare a prafului; introduceţi
mai întâi profilul rotunjit al îmbinării
superioare în nişa sistemului de extragere
a prafului. Pivotaţi în jos cutia de colectare
a prafului, astfel încât butoanele de detaşare
să se fixeze, cu un declic, înapoi la poziţie.
Înlocuirea periei de praf (fig. 7)
AVERTISMENT: Purtaţi echipament
de protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
Peria de praf se va uza în timpul utilizării şi va
trebui înlocuită.
1. Împingeţi clipsul (s) din partea din spate
a capului de extragere şi scoateţi-l din
suportul capului.
2. Utilizaţi o şurubelniţă pentru a scoate peria
de praf (i) din capul de extragere.
3. Înlocuiţi peria de praf cu una nouă.
4. Asiguraţi-vă că capătul deschis al periei de
praf este poziţionat pe buzunarul de centrare
al capătului de extragere.
5. Împingeţi capul de extragere înapoi în
suportul capului. Ştiftul de centrare va
pătrunde în capătul deschis al periei de praf
şi se va fixa la poziţie.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
9
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Curăţarea colectorului de praf
AVERTISMENT: Nu utilizaţi o perie
pentru curăţarea colectorului de praf
sau a filtrului.
Pe durata utilizării intense, colectorul de praf se
înfundă cu praf. Consultaţi Golirea colectorului
de praf de la Utilizare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
10
zst00275763 - 21-08-2015
11
Download PDF

advertising